Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika

2 EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku nieplanowanego lub awaryjnego (przeglądarka internetowa) Instrukcja Użytkownika. 2

3 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 OPERACJE Uruchomienie aplikacji w przeglądarce internetowej Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego Przekazanie do akceptacji źródeł finansowania Sprawdzenie wykorzystania budżetu Wydruk wniosku

4 Operacje 1. Uruchomienie aplikacji w przeglądarce internetowej. Lista Czynności: 1. Zalogowanie się do aplikacji składania wniosków Po uruchomieniu linku aplikacji (adresu strony internetowej) pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło i naciskamy przycisk [Wejdź do modułu] lub naciskamy klawisz Enter. Po zalogowaniu uruchomiony zostanie podgląd listy wniosków w zakładce Wnioski. W widoku widoczne są wnioski: zarejestrowane przez użytkownika powiązane z użytkownikiem poprzez obieg akceptacyjny tzn. operator jest osobą akceptującą w obiegu np. osoba akceptująca ze strony Działu Nauki, osoba dokonująca akceptacji finansowej, osoba dokonująca ostatecznej akceptacji. 4/43

5 2. Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące. UWAGA: Wnioski planowane rejestrowane są w celu realizacji zakupów zaplanowanych w planach rocznych. Wnioski planowane dzielmy na rodzaje: ZANB Zapotrzebowanie bieżące (dz. badawcza) nieplanowane lub awaryjne zakup nieplanowany/awaryjny, do którego nie stosowana jest Ustawa PZP. ZAN Zapotrzebowanie bieżące nieplanowane lub awaryjne zakup nieplanowany/awaryjny, do którego nie stosowana jest Ustawa PZP.. WAN Wniosek o udz. postęp. przetarg. nieplanowany zakup nieplanowany/awaryjny, do którego stosowana jest Ustawa PZP.. WANB Wniosek o udz. postęp. przetarg. (dz. badawcza) nieplanowany zakup nieplanowany/awaryjny, do którego stosowana jest Ustawa PZP. Wnioski rodzaju WAN i WANB są to wnioski o udzielenie postępowania przetargowego. Wnioski mogą dotyczyć: potrzeb związanych z działalnością badawczą wnioski rejestrowane na rodzaju ZANB oraz WANB w tym przypadku wniosek wymaga akceptacji Działu Nauki potrzeb niezwiązanych z działalnością badawczą plany rejestrowane na rodzaju ZAN oraz WAN w tym przypadku wniosek nie przechodzi przez akceptację Działu Nauki Rejestracja wniosku składa się z operacji: 1. zarejestrowania nagłówka wniosku 2. zarejestrowania zadania wniosku 3. zarejestrowania źródeł finansowania dla zadania 4. przekazania wniosku do akceptacji źródeł finansowania. Lista Czynności: 5/43

6 1. Dodanie nowego nagłówka wniosku Przyciskiem wymuszamy wprowadzanie nowego wniosku. Nastąpi otwarcie okna Dodaj wniosek. UWAGA: Pola wypełniamy poprzez ustawienie kursora w danym polu i ewentualne wpisanie wartości. W niektórych polach dostępne są listy wyboru: otwierane listę należy otworzyć przyciskiem. Przykład pola z listą:. Po otwarciu listy otworzy się nowe okno z wartościami: 6/43

7 Listę można filtrować po kolumnach. W tym celu należy podać kolumnę po której przeszukujemy listę w polu Search a w kolejnym polu wpisujemy szukaną frazę np. Po wpisaniu frazy wybieramy klawisz Enter lub klikamy w przycisk. Wartość z listy wybieramy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w poszczególną pozycję listy. Pole wyboru może zostać wyczyszczone poprzez wybór przycisku a następnie należy potwierdzić czyszczenie pola przyciskiem rozwijane listę należy rozwinąć przyciskiem. Przykład pola z listą: Po rozwinięciu listy klikamy lewym przyciskiem myszy w opcję, która nas interesuje. 7/43

8 W przypadku pól typu data wartość można podać poprzez wpisanie daty w dane pole lub poprzez wybór z kalendarza dostępnego pod przyciskiem Należy uzupełnić następujące pola: Rodzaj wniosku wybór w oparciu o otwieraną listę wyboru : o ZAN Zapotrzebowanie bieżące nieplanowane lub awaryjne wnioski nie przechodzą akceptacji Działu Nauki o ZANB Zapotrzebowanie bieżące (dz. badawcza) nieplanowane lub awaryjne wnioski wymagają akceptacji Działu Nauki Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej. Przyczyna przyczyna wniosku dla wniosków rodzaju ZAN i ZANB wybór z rozwijanego słownika. UWAGA: należy podać opcje Nieplanowany lub Awaryjny nie możliwe do zaplanowania, konieczna natychmiastowa realizacja.. Wnioskodawca wybór z dostępnej listy wyboru. Pole jest podpowiadane jeżeli użytkownik ma uprawnienia tylko do jednej jednostki w ramach, których może wystawiać wnioski, w innym przypadku daną jednostkę organizacyjną wybieramy z listy wyboru uruchamianej poprzez dwukrotne klikniecie lewym przyciskiem myszy w tym polu. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej. Realizator wybór z otwieranej listy wartości w przypadku wniosków rodzaju ZAN i ZANB należy wybrać wartość: o Dział Zamówień Publicznych gdyż, zakup powiązanych z prowadzeniem ewidencji zakupów przez Dział Zamówień Publicznych. UWAGA: Podajemy w polu spośród opcji wymienionych powyżej. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej. Rodzaj zamówienia wybór rodzaju z dostępnej listy wartości; wybieramy o Usługi, Dostawy lub Roboty budowlane dla potrzeb kierowanych do Realizatora Dział Zamówień Publicznych. Centrum budżetowe należy wybrać z dostępnej listy domyślne centrum budżetowe, w ramach którego następuje złożenie wniosku. Wybrane centrum budżetowe w nagłówku wniosku będzie się podpowiadać przy tworzeniu rozbić pozycji planu na źródła finansowania. Domyślnie podpowiadane jest centrum przypisane do jednostki org. wybieranej w polu Wnioskodawca. Centrum budżetowe odzwierciedla jednostkę org. będącą dysponentem środków. UWAGA! Centrum podpowie się pod warunkiem że zostało zdefiniowane w budżecie i będzie powiązane z jednostką wnioskującą Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej. Zadanie budżetowe należy wybrać z dostępnej listy domyślne zadanie budżetowe w obrębie wybranego centrum budżetowego, w ramach którego następuje złożenie zapotrzebowania. Wybrane zadanie 8/43

9 budżetowe w nagłówku wniosku będzie się podpowiadać przy tworzeniu rozbić pozycji na źródła finansowania. Domyślnie podpowiadane jest zadanie przypisane do użytkownika. UWAGA! Zadanie budżetowe podpowie się pod warunkiem że zostało zdefiniowane w budżecie i będzie powiązane z jednostką wnioskującą. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej. Wystawił wybór pracownika wystawiającego wniosek z listy pracowników, domyślnie podpowiedź pracownika związanego z systemowym użytkownikiem. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej. Wnioskujący wybór pracownika wnioskującego o zakup z listy pracowników, domyślnie podpowiedź pracownika przypisanego do pracownika. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej. Podstawa prawna podstawa prawna zwolnienia ze stosowania ustawy wybierana z dostępnej listy wyboru. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej. Rok budżet. rok budżetowy w ramach którego wydatkowe są środki. Należy podać rok w formacie liczby czterocyfrowej. Data wystawienia data wystawienia wniosku podpowiadana jako bieżąca Przedmiot opisowy ogólny przedmiot zamówienia wpisywany w tym polu ręcznie. Opis rozwinięcie przedmiotu zamówienia, dodatkowy opcjonalny opis wniosku. Uzasadnienie w tym polu wpisujemy opisowo uzasadnienie zakupu. Kontrahent kontrahent do którego ma zostać wysłany wniosek w formie zamówienia. Wybór w oparciu o dostępną listę wyboru. UWAGA! Na liście znajdują się kontrahenci zarejestrowani w systemie w ramach rejestracji faktur zakupu do systemu lub umów. W przypadku braku kontrahenta na liście wyboru dane można podać w dalszej części w polu Kontrahent (pole opisowe) w zakładce Informacje dodatkowe. Aby dodać kontrahenta należy wybrać przycisk. W otwartym oknie liście kontrahentów wyszukujemy kontrahenta. Do wyszukiwania wykorzystujemy pola w górnej części okna. Możemy wyszukać kontrahenta np. po nazwie wpisując w pole Nazwa fragment nazwy. Po wpisaniu szukanej wartości wybieramy przycisk. Wybranego klienta oznaczamy kliknięciem lewym przyciskiem myszy dany wiersz zostanie podświetlony a następnie wybór potwierdzamy przyciskiem. 9/43

10 10/43

11 Wprowadzone dane nagłówka wniosku zapisujemy przyciskiem. Pojawi się zestaw pól informacji dodatkowych do uzupełnienia: Kontrahent (pole opisowe) pole nie wymagalne. Uzupełniane dowolnym tekstem dane kontrahenta, do którego wysyłane jest zamówienie a kontrahenta nie udało się wybrać z listy w polu Kontrahent w zakładce Nagłówek. Termin realizacji w formie opisowej. Warunki zapłaty w formie opisowej. Grupa towarowa lista wyboru UWAGA: Dla wniosków nieplanowanych system wymaga podania pozycji planu w nagłówku jeżeli w planie zamówień wcześniej planowano zakupy w ramach całej Uczelni na podobny przedmiot zamówienia. Jeżeli w planie zamówień publicznych nie było wcześniej planowanego zakupu na podobny przedmiot zamówienia to należy wskazać w polu Grupa towarowa grupę towarów wykorzystywaną do generacji planu zamówień po konsultacji z Działem Zamówień Publicznych. 11/43

12 Po wprowadzaniu informacji zapisujemy nagłówek wybierając przycisk. Nastąpi zapisanie nagłówka wniosku, które zakończy się komunikatem, który potwierdzamy przyciskiem OK. Dodany wniosek pojawi się na liście wniosków. Następny krok to dodanie zadań wniosku. 12/43

13 Dla danego wniosku dostępne są Narzędzia w których dostępne są operacje: modyfikacji danych nagłówka wniosku UWAGA: Modyfikacji nie podlega rodzaj wniosku. Modyfikować można tylko wnioski znajdujące się w statusie Edycja. Jeżeli wniosek ma inny status to trzeba wprowadzić status Edycja aby można było modyfikować wniosek. usuwania nagłówka wniosku UWAGA: Po pierwszym zapisaniu nagłówka wniosku rejestrowane są dane podrzędne niewidoczne dla operatora stąd zamiast ikony wyświetla się ikona. Więc usunąć wniosek trzeba wykonać operację opisaną w rozdziale 13. wprowadzenia kolejnego statusu. Wykorzystanie opisano w dalszych rozdziałach. wycofania do poprzedniego statusu. Wykorzystanie opisano w dalszych rozdziałach. podglądu historii zmian statusów wniosku. 2. Uzupełnienie zadań i przypisanie źródeł finansowania. Po zapisaniu danych nagłówka wniosku przechodzimy do rejestracji zadań wniosku. Dla wybranego wniosku przewijamy stronę do bloku Lista zadań wniosku. UWAGA: Wniosek musi posiadać minimum jedno zadanie na zadaniach określane są kwoty wniosków. Pierwsze zadanie jest generowane po zapisaniu nagłówka wniosku: Nazwa zadania jest przepisana jako przedmiot z nagłówka wniosku Termin realizacji od ustawiany jest jako data wystawienia wniosku Termin realizacji do ustawiany jest jako koniec roku z daty wystawienia. Dla pierwszego zadania należy uzupełnić: Kwotę netto zadania Kwotę brutto zadania opcjonalnie pole Opis Pierwsze zadanie, które generuje się automatycznie należy uzupełnić o pewne dane (w tym o kwoty) stąd należy przejść do edycji pierwszego zadania. Zaznaczamy zadanie a następnie wybieramy przycisk zadania. w Narzędziach Otworzy się okno edycji zadania, gdzie modyfikujemy pierwsze zadanie podając: wartość netto w PLN w polu Wartość netto PLN 13/43

14 wartość brutto w PLN w polu Wartość brutto PLN opcjonalnie opis w polu Opis Wprowadzone dane zapisujemy przyciskiem. Do zadania można przypisać również kod klasyfikacji CPV. W tym celu należy w ustawić kursor w ramce Kody CPV, wywołać listę wyboru Otworzy się lista zawierająca kody CPV. Istnieje możliwość filtrowania otrzymanych wyników po takich wartościach jak: kod, pełen kod, opis. 14/43

15 W celu wyszukania interesującego nas kodu należy wybrać sposób filtrowania a następnie wprowadzić fragment tekstu który zawiera żądany opis. Po wyszukaniu interesującego nas kodu CPV należy go zatwierdzić przyciskiem kod będzie dodany do listy.. Dopiero wówczas Jeśli chcemy zatwierdzić wprowadzone kody CPV i dodać je do zamówienia należy kliknąć przycisk 15/43

16 Operator może wprowadzić kolejne zadania. W tym celu wybieramy przycisk nazwę zadania termin realizacji określany datami granicznymi od i do. kwotę netto i kwotę brutto w PLN opcjonalny dodatkowy opis. Należy podać: Zadanie zapisujemy przyciskiem. 16/43

17 Do zadania można przypisać również kod klasyfikacji CPV. W tym celu należy w ustawić kursor w ramce Kody CPV, wywołać listę wyboru Otworzy się lista zawierająca kody CPV. Istnieje możliwość filtrowania otrzymanych wyników po takich wartościach jak: kod, pełen kod, opis. W celu wyszukania interesującego nas kodu należy wybrać sposób filtrowania a następnie wprowadzić fragment tekstu który zawiera żądany opis. Po wyszukaniu interesującego nas kodu CPV należy go zatwierdzić przyciskiem kod będzie dodany do listy.. Dopiero wówczas 17/43

18 Jeśli chcemy zatwierdzić wprowadzone kody CPV i dodać je do zamówienia należy kliknąć przycisk Po dodaniu/ zapisaniu zadań należy uzupełnić przypisanie źródeł finansowania, czyli oznaczenie z jakich środków ma zostać sfinansowane dane zadanie. UWAGA: Jeżeli operator nie przypisze źródeł finansowania do zadań to podczas zmiany statusu wniosku na Akceptacja dysponentów nastąpi automatyczne przypisanie źródła finansowania na domyślne centrum i zadanie budżetowe podane w nagłówku wniosku na kwotę brutto danego zadania. Aby dokonać rozpisania na źródła finansowania należy dla danego zadania wybrać przycisk po wcześniejszym oznaczeniu danego zadania (podświetlenie na zielono). Otworzy się okno Źródła finansowania dla zadań w którym dokonujemy przypisania. Należy wybrać przycisk aby dodać przypisanie źródła finansowania. 18/43

19 Nastąpi ustawienie nowego wpisu z podpowiedzią: Roku budżetowego z nagłówka wniosku Centrum budżetowego z nagłówka wniosku Zadania budżetowego z nagłówka wniosku. Kwoty przypisania na zadaniu jako kwoty brutto zadania. W przypadku konieczności należy zmienić wartość w polach: Rok budżetowy Centrum budżetowe i Zadanie budżetowe w polach z centrum i zadaniem dostępne są listy wyboru. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 2 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego zapotrzebowanie bieżące na początku kroku 1 patrz wyżej Kwota przypisana na zadaniu UWAGA: Do danego zadania można podać wiele źródeł finansowania ale łączna kwota przypisania źródeł finansowania do danego zadania nie może przekroczyć kwoty brutto zadania. Aby zapisać podane źródło finansowania wybieramy przycisk finansowania dla zadań.. Nastąpi powrót do okna Źródła Kolejne źródło finansowania dodajmy przyciskiem postępujemy w sposób analogiczny opisany powyżej. 19/43

20 Aby usunąć dane źródło finansowania należy wybrać przycisk. Aby zmodyfikować dane źródło finansowania należy wybrać przycisk. Po rozpisaniu pozycji na źródła finansowania zamykamy okno krzyżykiem w prawym górnym roku okna. Nastąpi powrót do pozycji widoku głównego wniosku. Dla danego zadania dostępne są Narzędzia w którym dostępne są operacje: modyfikacji danych zadania usuwania danych zadania Jeżeli chcemy zmodyfikować zadanie należy wybrać przycisk. UWAGA: Jeżeli chcemy zmodyfikować kwotę zadania należy wcześniej usunąć przypisanie źródeł finansowania. Jeżeli chcemy usunąć zadanie należy wybrać przycisk. 20/43

21 UWAGA: Jeżeli chcemy usunąć zadanie należy wcześniej usunąć przypisanie źródeł finansowania. W przeciwnym wypadku przycisk jest niedostępny i wyświetlana jest ikona. Po wprowadzeniu dokumentu należy uruchomić obieg akceptacyjny tj.: 1. przekazać wniosek do akceptacji źródeł finansowania przez osobę rejestrującą wniosek patrz rozdział 4. Przekazanie do akceptacji źródeł finansowania 2. zaakceptować źródła finansowania przez dysponentów patrz instrukcja Akceptacja wniosków i źródeł finansowania rozdział 1. Akceptacja lub odrzucenie źródeł finansowania 3. zaakceptować wniosek przez Dział Nauki dotyczy wniosków WANB lub ZANB na działalność badawczą patrz instrukcja Akceptacja wniosków i źródeł finansowania rozdział 2. Przekazanie do akceptacji przez Dział Nauki oraz 3. Akceptacja lub odrzucenie przez Dział Nauki 4. zaakceptować wniosek przez komórkę finansową (księgowe wydziałowe dla danego wydziału lub pracownik kwestury dla pozostałych jednostek) patrz instrukcja Akceptacja wniosków i źródeł finansowania rozdział 4. Przekazanie do akceptacji finansowej oraz 5. Akceptacja finansowa lub odrzucenie 5. zaakceptować ostatecznie wniosek przez tzw. kierownika pionu: o Dziekana Wydziału dla wniosków z wydziałów o Prodziekana dla wniosków z komórek podlegających Prorektorowi o Rektora dla wniosków z komórek podlegających bezpośrednio Rektorowi o Kanclerz dla wniosków z komórek podlegających Kanclerz patrz instrukcja Akceptacja wniosków i źródeł finansowania rozdział 6. Przekazanie do akceptacji ostatecznej oraz 7. Akceptacja ostateczna lub odrzucenie 3. Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego. UWAGA: Wnioski planowane rejestrowane są w celu realizacji zakupów zaplanowanych w planach rocznych. Wnioski planowane dzielmy na rodzaje: ZANB Zapotrzebowanie bieżące (dz. badawcza) nieplanowane lub awaryjne zakup nieplanowany/awaryjny, do którego nie stosowana jest Ustawa PZP. ZAN Zapotrzebowanie bieżące nieplanowane lub awaryjne zakup nieplanowany/awaryjny, do którego nie stosowana jest Ustawa PZP.. WAN Wniosek o udz. postęp. przetarg. nieplanowany zakup nieplanowany/awaryjny, do którego stosowana jest Ustawa PZP.. WANB Wniosek o udz. postęp. przetarg. (dz. badawcza) nieplanowany zakup nieplanowany/awaryjny, do którego stosowana jest Ustawa PZP. Wnioski rodzaju WAN i WANB są to wnioski o udzielenie postępowania przetargowego. Wnioski mogą dotyczyć: potrzeb związanych z działalnością badawczą wnioski rejestrowane na rodzaju ZANB oraz WANB w tym przypadku wniosek wymaga akceptacji Działu Nauki potrzeb niezwiązanych z działalnością badawczą plany rejestrowane na rodzaju ZAN oraz WAN w tym przypadku wniosek nie przechodzi przez akceptację Działu Nauki. Rejestracja wniosku składa się z operacji: 1. zarejestrowania nagłówka wniosku 2. zarejestrowania zadania wniosku 3. zarejestrowania źródeł finansowania dla zadania 4. dołączenia specyfikacji 5. przekazania wniosku do akceptacji źródeł finansowania. 21/43

22 Lista Czynności: 1. Dodanie nowego nagłówka wniosku Przyciskiem wymuszamy wprowadzanie nowego wniosku. Nastąpi otwarcie okna Dodaj wniosek. UWAGA: Pola wypełniamy poprzez ustawienie kursora w danym polu i ewentualne wpisanie wartości. W niektórych polach dostępne są listy wyboru: otwierane listę należy otworzyć przyciskiem. Przykład pola z listą: 22/43

23 Po otwarciu listy otworzy się nowe okno z wartościami:. Listę można filtrować po kolumnach. W tym celu należy podać kolumnę po której przeszukujemy listę w polu Search a w kolejnym polu wpisujemy szukaną frazę np. Po wpisaniu frazy wybieramy klawisz Enter lub klikamy w przycisk. Wartość z listy wybieramy poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy w poszczególną pozycję listy. Pole wyboru może zostać wyczyszczone poprzez wybór przycisku a następnie należy potwierdzić czyszczenie pola przyciskiem rozwijane listę należy rozwinąć przyciskiem. 23/43

24 Przykład pola z listą: Po rozwinięciu listy klikamy lewym przyciskiem myszy w opcję, która nas interesuje. W przypadku pól typu data wartość można podać poprzez wpisanie daty w dane pole lub poprzez wybór z kalendarza dostępnego pod przyciskiem Należy uzupełnić następujące pola: Rodzaj wniosku wybór w oparciu o otwieraną listę wyboru : o WAN Wniosek o udz. postęp. przetarg. nieplanowany. wnioski nie przechodzą akceptacji Działu Nauki o WANB Wniosek o udz. postęp. przetarg. (dz. badawczą) nieplanowany wnioski wymagają akceptacji Działu Nauki Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Przyczyna przyczyna wniosku dla wniosków rodzaju WAN i WANB wybór z rozwijanego słownika. UWAGA: należy podać opcje Nieplanowany lub Awaryjny nie możliwe do zaplanowania, konieczna natychmiastowa realizacja.. Wnioskodawca wybór z dostępnej listy wyboru. Pole jest podpowiadane jeżeli użytkownik ma uprawnienia tylko do jednej jednostki w ramach, których może wystawiać wnioski, w innym przypadku daną jednostkę organizacyjną wybieramy z otwieranej listy wyboru. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Realizator wybór z otwieranej listy wartości w przypadku wniosków rodzaju WAN i WANB należy wybrać wartość: o Dział Zamówień Publicznych gdyż, zakup powiązanych z prowadzeniem ewidencji zakupów przez Dział Zamówień Publicznych. UWAGA: Podajemy w polu spośród opcji wymienionych powyżej. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Rodzaj zamówienia wybór rodzaju z dostępnej rozwijanej listy wartości ; wybieramy o Usługi, Dostawy lub Roboty budowlane dla potrzeb kierowanych do Realizatora Dział Zamówień Publicznych. Centrum budżetowe należy wybrać z dostępnej listy domyślne centrum budżetowe, w ramach którego następuje złożenie wniosku. Wybrane centrum budżetowe w nagłówku wniosku będzie się podpowiadać przy tworzeniu rozbić pozycji planu na źródła finansowania. Domyślnie podpowiadane jest centrum przypisane do jednostki org. wybieranej w polu Wnioskodawca. Centrum budżetowe odzwierciedla jednostkę org. będącą dysponentem środków. UWAGA! Centrum podpowie się pod warunkiem że zostało zdefiniowane w budżecie i będzie powiązane z jednostką wnioskującą 24/43

25 Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Zadanie budżetowe należy wybrać z dostępnej listy domyślne zadanie budżetowe w obrębie wybranego centrum budżetowego, w ramach którego następuje złożenie zapotrzebowania. Wybrane zadanie budżetowe w nagłówku wniosku będzie się podpowiadać przy tworzeniu rozbić pozycji na źródła finansowania. Domyślnie podpowiadane jest zadanie przypisane do użytkownika. UWAGA! Zadanie budżetowe podpowie się pod warunkiem że zostało zdefiniowane w budżecie i będzie powiązane z jednostką wnioskującą. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Wystawił wybór pracownika wystawiającego wniosek z listy pracowników, domyślnie podpowiedź pracownika związanego z systemowym użytkownikiem. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Wnioskujący wybór pracownika wnioskującego o zakup z listy pracowników, domyślnie podpowiedź pracownika przypisanego do pracownika. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Rok budżet. rok budżetowy w ramach którego wydatkowe są środki. Należy podać rok w formacie liczby czterocyfrowej. Data wystawienia data wystawienia wniosku podpowiadana jako bieżąca Przedmiot opisowy ogólny przedmiot zamówienia wpisywany w tym polu ręcznie. Opis dodatkowy opcjonalny opis wniosku. Uzasadnienie w tym polu wpisujemy opisowo uzasadnienie zakupu. 25/43

26 26/43

27 Wprowadzone dane nagłówka wniosku zapisujemy przyciskiem. Pojawi się zestaw pól informacji dodatkowych do uzupełnienia: Data szacowania podawana w formacie daty DDMMRRRR Termin realizacji w formie opisowej. Osoba koordynująca osoba koordynująca postępowanie. Wybór z listy pracowników. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej. Telefon os. koordynującej w formie opisowej bez narzucanego formatu. os. koordynującej w formie opisowej bez narzucanego formatu. UWAGA: System wymusi podanie telefonu i adresu do osoby koordynującej, jeżeli pracownik nie przypisanych takich informacji w bazie danych. Sprawdzenie informacji następuje podczas zmiany statusu na Akceptacja dysponentów. Grupa towarowa lista wyboru UWAGA: Dla wniosków nieplanowanych system wymaga podania pozycji planu w nagłówku jeżeli w planie zamówień wcześniej planowano zakupy w ramach całej Uczelni na podobny przedmiot zamówienia. Jeżeli w planie zamówień publicznych nie było wcześniej planowanego zakupu na podobny przedmiot zamówienia to należy wskazać w polu Grupa towarowa grupę towarów wykorzystywaną do generacji planu zamówień po konsultacji z Działem Zamówień Publicznych. Po wprowadzaniu informacji zapisujemy nagłówek wybierając przycisk. Nastąpi zapisanie nagłówka wniosku, które zakończy się komunikatem, który potwierdzamy przyciskiem OK. 27/43

28 Dodany wniosek pojawi się na liście wniosków. Następny krok to dodanie zadań wniosku. Dla danego wniosku dostępne są Narzędzia w którym dostępne są operacje: modyfikacji danych nagłówka wniosku UWAGA: Modyfikacji nie podlega rodzaj wniosku. Modyfikować można tylko wnioski znajdujące się w statusie Edycja. Jeżeli wniosek ma inny status to trzeba wprowadzić status Edycja aby można było modyfikować wniosek. usuwania nagłówka wniosku UWAGA: Po pierwszym zapisaniu nagłówka wniosku rejestrowane są dane podrzędne niewidoczne dla operatora stąd zamiast ikony wyświetla się ikona. Więc usunąć wniosek trzeba wykonać operację opisaną w rozdziale 13. wprowadzenia kolejnego statusu. Wykorzystanie opisano w dalszych rozdziałach. wycofania do poprzedniego statusu. Wykorzystanie opisano w dalszych rozdziałach. podglądu historii zmian statusów wniosku. 2. Uzupełnienie zadań i przypisanie źródeł finansowania. 28/43

29 Po zapisaniu danych nagłówka wniosku przechodzimy do rejestracji zadań wniosku. Dla wybranego wniosku przewijamy stronę do bloku Lista zadań wniosku. UWAGA: Wniosek musi posiadać minimum jedno zadanie na zadaniach określane są kwoty wniosków. Pierwsze zadanie jest generowane po zapisaniu nagłówka wniosku: Nazwa zadania jest przepisana jako przedmiot z nagłówka wniosku Termin realizacji od ustawiany jest jako data wystawienia wniosku Termin realizacji do ustawiany jest jako koniec roku z daty wystawienia. Dla pierwszego zadania należy uzupełnić: Kwotę netto zadania Kwotę brutto zadania opcjonalnie pole Opis Pierwsze zadanie, które generuje się automatycznie należy uzupełnić o pewne dane (w tym o kwoty) stąd należy przejść do edycji pierwszego zadania. Zaznaczamy zadanie a następnie wybieramy przycisk kolumnie Narzędzia. znajdujący się w Otworzy się okno edycji zadania, gdzie modyfikujemy pierwsze zadanie podając: wartość netto w PLN w polu Wartość netto PLN wartość brutto w PLN w polu Wartość brutto PLN opcjonalnie opis w polu Opis Zadanie zapisujemy przyciskiem. 29/43

30 Do zadania można przypisać również kod klasyfikacji CPV. W tym celu należy w ustawić kursor w ramce Kody CPV, wywołać listę wyboru Otworzy się lista zawierająca kody CPV. Istnieje możliwość filtrowania otrzymanych wyników po takich wartościach jak: kod, pełen kod, opis. W celu wyszukania interesującego nas kodu należy wybrać sposób filtrowania a następnie wprowadzić fragment tekstu który zawiera żądany opis. Po wyszukaniu interesującego nas kodu CPV należy go zatwierdzić przyciskiem kod będzie dodany do listy.. Dopiero wówczas 30/43

31 Jeśli chcemy zatwierdzić wprowadzone kody CPV i dodać je do zamówienia należy kliknąć przycisk Operator może wprowadzić kolejne zadania. W tym celu wybieramy przycisk nazwę zadania termin realizacji określany datami granicznymi od i do. kwotę netto i kwotę brutto w PLN opcjonalny dodatkowy opis. Należy podać: Zadanie zapisujemy przyciskiem. 31/43

32 Do zadania można przypisać również kod klasyfikacji CPV. W tym celu należy w ustawić kursor w ramce Kody CPV, wywołać listę wyboru Otworzy się lista zawierająca kody CPV. Istnieje możliwość filtrowania otrzymanych wyników po takich wartościach jak: kod, pełen kod, opis. W celu wyszukania interesującego nas kodu należy wybrać sposób filtrowania a następnie wprowadzić fragment tekstu który zawiera żądany opis. 32/43

33 Po wyszukaniu interesującego nas kodu CPV należy go zatwierdzić przyciskiem kod będzie dodany do listy.. Dopiero wówczas Jeśli chcemy zatwierdzić wprowadzone kody CPV i dodać je do zamówienia należy kliknąć przycisk Po dodaniu/ zapisaniu zadań należy uzupełnić przypisanie źródeł finansowania, czyli oznaczenie z jakich środków ma zostać sfinansowane dane zadanie. UWAGA: Jeżeli operator nie przypisze źródeł finansowania do zadań to podczas zmiany statusu wniosku na Akceptacja dysponentów nastąpi automatyczne przypisanie źródła finansowania na domyślne centrum i zadanie budżetowe podane w nagłówku wniosku na kwotę brutto danego zadania. Aby dokonać rozpisania na źródła finansowania należy dla danego zadania wybrać przycisk po wcześniejszym oznaczeniu danego zadania (podświetlenie na zielono). Otworzy się okno Źródła finansowania dla zadań w którym dokonujemy przypisania. Należy wybrać przycisk aby dodać przypisanie źródła finansowania. 33/43

34 Nastąpi ustawienie nowego wpisu z podpowiedzią: Roku budżetowego z nagłówka wniosku Centrum budżetowego z nagłówka wniosku Zadania budżetowego z nagłówka wniosku. Kwoty przypisania na zadaniu jako kwoty brutto zadania. W przypadku konieczności należy zmienić wartość w polach: Rok budżetowy Centrum budżetowe i Zadanie budżetowe w polach z centrum i zadaniem dostępne są listy wyboru. Ogólny sposób wyboru z dostępnych list w danych polach opisano w rozdziale 3 Zarejestrowanie wniosku nieplanowanego lub awaryjnego wniosek o udzielenie postępowania przetargowego na początku kroku 1 patrz wyżej Kwota przypisana na zadaniu UWAGA: Do danego zadania można podać wiele źródeł finansowania ale łączna kwota przypisania źródeł finansowania do danego zadania nie może przekroczyć kwoty brutto zadania. Aby zapisać podane źródło finansowania wybieramy przycisk finansowania dla zadań.. Nastąpi powrót do okna Źródła Kolejne źródło finansowania dodajmy przyciskiem postępujemy w sposób analogiczny opisany powyżej. 34/43

35 Aby usunąć dane źródło finansowania należy wybrać przycisk. Aby zmodyfikować dane źródło finansowania należy wybrać przycisk. Po rozpisaniu pozycji na źródła finansowania zamykamy okno krzyżykiem w prawym górnym roku okna. Nastąpi powrót do pozycji widoku głównego wniosku. Dla danego zadania dostępne są Narzędzia w którym dostępne są operacje: modyfikacji danych zadania usuwania danych zadania Jeżeli chcemy zmodyfikować zadanie należy wybrać przycisk. UWAGA: Jeżeli chcemy zmodyfikować kwotę zadania należy wcześniej usunąć przypisanie źródeł finansowania. Jeżeli chcemy usunąć zadanie należy wybrać przycisk. UWAGA: Jeżeli chcemy usunąć zadanie należy wcześniej usunąć przypisanie źródeł finansowania. W przeciwnym wypadku przycisk jest niedostępny i wyświetlana jest ikona. 35/43

36 3. Dodanie załącznika specyfikacji. UWAGA: Do wniosków o udzielenie postępowania przetargowego rodzaju WAN i WANB należy dołączyć załącznik jako dokument specyfikacji i nazwać go w systemie SPECYFIKACJA. Specyfikację jako dokument przygotowujemy poza systemem w aplikacji np. MS WORD. Załącznik dodajemy w głównym oknie wybierając przycisk dla wybranego (podświetlonego) wniosku. W otwartym oknie Załączniki wybieramy przycisk. W otwartym oknie wpisujemy w wolnym wierszu nazwę SPECYFIKACJA. Dodajemy opis i wybieramy plik przyciskiem Wybierz plik. 36/43

37 Po wprowadzeniu informacji i wskazaniu pliku wybieramy przycisk. Nastąpi zaimportowanie wskazanego pliku do bazy systemowej pod danym wnioskiem. Wybierając przycisk Wybierając przycisk można pobrać i otworzyć dołączony plik załącznika. można usunąć dołączony plik z systemu. Po wprowadzeniu dokumentu należy uruchomić obieg akceptacyjny tj.: 1. przekazać wniosek do akceptacji źródeł finansowania przez osobę rejestrującą wniosek patrz rozdział 4. Przekazanie do akceptacji źródeł finansowania 2. zaakceptować źródła finansowania przez dysponentów patrz instrukcja Akceptacja wniosków i źródeł finansowania rozdział 1. Akceptacja lub odrzucenie źródeł finansowania 3. zaakceptować wniosek przez Dział Nauki dotyczy wniosków WANB lub ZANB na działalność badawczą patrz instrukcja Akceptacja wniosków i źródeł finansowania rozdział 2. Przekazanie do akceptacji przez Dział Nauki oraz 3. Akceptacja lub odrzucenie przez Dział Nauki 4. zaakceptować wniosek przez komórkę finansową (księgowe wydziałowe dla danego wydziału lub pracownik kwestury dla pozostałych jednostek) patrz instrukcja Akceptacja wniosków i źródeł finansowania rozdział 4. Przekazanie do akceptacji finansowej oraz 5. Akceptacja finansowa lub odrzucenie 5. zaakceptować ostatecznie wniosek przez tzw. kierownika pionu: o Dziekana Wydziału dla wniosków z wydziałów o Prodziekana dla wniosków z komórek podlegających Prorektorowi o Rektora dla wniosków z komórek podlegających bezpośrednio Rektorowi o Kanclerz dla wniosków z komórek podlegających Kanclerz patrz instrukcja Akceptacja wniosków i źródeł finansowania rozdział 6. Przekazanie do akceptacji ostatecznej oraz 7. Akceptacja ostateczna lub odrzucenie 4. Przekazanie do akceptacji źródeł finansowania. UWAGA: Zarejestrowany wniosek musi zostać przekazany przez osobę rejestrującą do akceptacji podanych na wniosku źródeł finansowania. W tym celu konieczne jest ustawienie statusu Akceptacja dysponentów. Lista Czynności: 1. Zmiana statusu Zmiana statusu wniosku odbywa się w głównym oknie w zakładce Wnioski. Aby zmienić stan wniosku należy wybrać przycisk znajdujący się w kolumnie Narzędzia dla wybranego wniosku (podświetlenie kolorem zielonym). 37/43

38 Po wybraniu przycisku otworzy się okno wyboru statusu w którym należy wybrać status Akceptacja dysponentów w polu Status po wcześniejszym uruchomieniu listy wyboru. Status wybieramy klikając lewym przyciskiem myszy w nazwę statusu na liście wyboru. Po wybraniu statusu można uzupełnić pole Opis z uwagami, które zostaną przekazane dysponentom. Zmianę statusu potwierdzamy przyciskiem / 38/43

39 Pojawi się okno z potwierdzeniem zmiany statusu, które zamykamy przyciskiem. Przycisk służy do zapisania treści komunikatu do pliku tekstowego. Nastąpi zmiana statusu wniosku oraz wysłany zostanie mail do dysponentów (jeżeli dany dysponent będzie mieć przypisany adres mailowy w ustawieniach użytkownika). UWAGA: Podczas zmiany statusu system dokonuje pewnych walidacji poprawności danych. W przypadku błędnie podanych informacji może pojawić się okno blokujące zmianę statusu z odpowiednim komunikatem. UWAGA: Jeżeli operator nie przypisze źródeł finansowania do pozycji to podczas zmiany statusu wniosku na Akceptacja dysponentów nastąpi automatyczne przypisanie źródła finansowania na domyślne centrum i zadanie budżetowe podane w nagłówku wniosku na kwotę brutto danej pozycji. 5. Sprawdzenie wykorzystania budżetu UWAGA: Dany wniosek jest rejestrowany na źródła finansowani w ramach przyznanych budżetów. Wartość przydzielonych budżetów i ich wartość wykorzystania można sprawdzić w tzw. widoku użytkownika o nazwie Wykorzystanie budżetów. Aby sprawdzić wykorzystanie limitów należy: 1. zalogować się do aplikacji rejestracji wniosków 2. odszukać wniosek w zakładce Wnioski 3. uruchomić widok Wykorzystanie budżetów Lista Czynności: 1. Uruchomienie widoku użytkownika Po uruchomieniu linku aplikacji (adresu strony internetowej) pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło i naciskamy przycisk [Wejdź do modułu] lub naciskamy klawisz Enter. 39/43

40 Po zalogowaniu uruchomiony zostanie podgląd listy wniosków w zakładce Wnioski, gdzie należy odszukać dany wniosek, dla którego źródeł finansowania chcemy sprawdzić wykorzystanie budżetów. Po odszukaniu wniosku i jego zaznaczeniu podświetlenie danego wniosku na zielono, należy wybrać przycisk. W oknie wyboru nazwy widoku wybieramy opcję Wykorzystanie budżetów poprzez wybór ikony. Nastąpi uruchomienie widoku w oknie Wykorzystanie budżetów, w którym widoczne są dane dotyczące limitów źródeł finansowania związanych z danym wnioskiem: Identyfikatory źródła finansowania: Centrum budżetowe i Zadanie budżetowe Kwota budżetu kwota limitu przyznana na etap planowania dla danego źródła finansowania. Wykorz. dok. zatw. kwota wykorzystana dokumentami zatwierdzonymi tj. takimi, które przeszły zatwierdzenie źródeł finansowania przez dysponentów i ściągnęły kwoty z dostępnej puli. Wykorz. bieżące łączna kwota wykorzystania wniosków zatwierdzonych (patrz kwota Wykorz. dok. zatw.) uwzględniająca również kwoty niezatwierdzonych źródeł finansowania z wniosków będących w statusie Edycja lub Akceptacja finansowa. Okno zamykamy krzyżykiem w prawym górnym rogu okna. 40/43

41 6. Wydruk wniosku. UWAGA: Wydruk można wykonywać w dowolnym momencie (statusie wniosku) w celu podglądu danych. Wydruk jest pełnowartościowy po wprowadzeniu statusu Zatwierdzony, który stanowi pełny spójny obraz dokumentu. Aby wydrukować wniosek należy: 1. zalogować się do aplikacji rejestracji wniosków 2. odszukać wniosek w zakładce Wnioski 3. uruchomić widok Wykorzystanie budżetów UWAGA: Wydruk dokonywany jest w formie zapisu do pliku w formacie: pdf html xls (format MS Excel) rtf (format MS Word) Lista Czynności: 1. Uruchomienie wydruku Po uruchomieniu linku aplikacji (adresu strony internetowej) pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło i naciskamy przycisk [Wejdź do modułu] lub naciskamy klawisz Enter. Po zalogowaniu uruchomiony zostanie podgląd listy wniosków w zakładce Wnioski, gdzie należy odszukać dany wniosek, dla którego chcemy dokonać wydruku. Po odszukaniu wniosku i jego zaznaczeniu podświetlenie danego wniosku na zielono, należy wybrać przycisk. 41/43

42 Wyświetli się okno, w którym można wybrać: szablon raportu w polu Szablon wydruku. format pliku w polu Format. Wydruk generujemy po wybraniu przycisku Wydrukuj. W zależności od przeglądarki internetowej zostanie wygenerowany plik, który można otworzyć i wydrukować na drukarkę. Internet Explorer: Google Chrome: 42/43

43 43/43

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku planowanego (przeglądarka internetowa)

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne (przeglądarka internetowa) Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 1. Uruchomienie aplikacji w przeglądarce internetowej.... 3 2. Zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Dodawanie nowego wniosku (przeglądarka internetowa) Spis treści: 1. Plan roczny 1 2. Zapotrzebowanie bieżące planowane 2 3. Wniosek o udzielenie postępowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku planowanego. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku planowanego Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku planowanego Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestracja i obsługa wniosku realizującego umowę Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Strona główna 1. Logowanie: klikamy w Zaloguj się i wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Plany Zamówień Publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Plany Zamówień Publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego kontrahenta. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.

INSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1. INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Sprawdzenie wartości realizacji zapotrzebowań rocznych i zestawienie pobrań. Instrukcja użytkownika EG_LOG Cenniki zakupowe Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja nowego kontrahenta. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja nowego kontrahenta Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki do rejestracji nowego Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja użytkownika EG_LOG Procesowanie wniosku WRZ-W Wnioskodawcy przez Realizatora Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Listonosz XL by CTI. Instrukcja

Listonosz XL by CTI. Instrukcja Listonosz XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Połączenie z bazą SQL, wgranie licencji... 4 3. Status połączenia... 5 4. Ogólna konfiguracja programu... 6 5. Konfiguracja e-mail...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19

I. Program II. Opis głównych funkcji programu... 19 07-12-18 Spis treści I. Program... 1 1 Panel główny... 1 2 Edycja szablonu filtrów... 3 A) Zakładka Ogólne... 4 B) Zakładka Grupy filtrów... 5 C) Zakładka Kolumny... 17 D) Zakładka Sortowanie... 18 II.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu:

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu 02-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Faktura zakupowa. Data dokumentu 02-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu Instrukcja procesowa DocuSafe Dokument Faktura zakupowa Data dokumentu 02-11-2014 Przygotowany dla Akademia Morska Szczecin Autor COM-PAN System Sp. z o.o. Wersja dokumentu 1.0 COM-PAN SYSTEM sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl

Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl Prezentacja systemu do obsługi klienta (platforma B2B) Adres sklepu: www.sklep.biuroklub.pl 1. Logowanie : wpisujemy login i hasło 1b. Logowanie : resetowanie hasła do konta poprzez wpisanie loginu do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA DLA KLIENTA Wprowadzenie faktury sprzedaży Wersja 1.0 Marki, dn. 2018-02-20 Strona 2 z 9 Spis treści 1. CEL DOKUMENTU... 3 2. DEFINICJA NAZW I SKRÓTÓW... 3 3. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami. użytkowników w systemie express V. 5

Instrukcja zarządzania kontami i prawami. użytkowników w systemie express V. 5 Instrukcja zarządzania kontami i prawami użytkowników w systemie express V. 5 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.3 2. Administracja kontami użytkowników..4 2.1. Dodawanie grup użytkowników....5 2.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro

Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do Euro Moduł Zaproszenia Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania od 1000 do 14000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Katalog Ocen Studenta. Instrukcja obsługi dla prowadzących przedmiot. wersja Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej

Elektroniczny Katalog Ocen Studenta. Instrukcja obsługi dla prowadzących przedmiot. wersja Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej Elektroniczny Katalog Ocen Studenta Instrukcja obsługi dla prowadzących przedmiot wersja 2.0 2016-06-07 Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej Elektroniczny Katalog Ocen Studenta 2 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR)

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA MATERIAŁY CIĄGŁEGO UŻYCIA (ZA) I MATERIAŁY PROMOCYJNE (ZR) Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM należy użyć transakcji ZMM_WNMAG Domyślnie pojawia się

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Zamówienia samochodów nowych

Zamówienia samochodów nowych Zamówienia samochodów nowych Krok 1 Wejście do modułu zamówień na samochody nowe Aby wejść w moduł zamówień samochodów nowych klikamy przycisk skrótu w oknie głównym systemu DMS (Ekran 1). Ekran 1. Fragment

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

PWI Instrukcja użytkownika

PWI Instrukcja użytkownika PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6

Bardziej szczegółowo

ColDis Poradnik użytkownika

ColDis Poradnik użytkownika ColDis Poradnik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Data publikacji: 2011-07-07 Projekt: ColDis Wersja dokumentu: 1.0 Autor: Jakub Kusowski Podręcznik użytkownika Jak wydrukować faktury najmu Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik, w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcję przygotowała: mgr Katarzyna Janiak Konin, styczeń 2018 r.

Instrukcję przygotowała: mgr Katarzyna Janiak Konin, styczeń 2018 r. Instrukcję przygotowała: mgr Katarzyna Janiak Konin, styczeń 2018 r. Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 8/2018 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wdrożenia w procesie dyplomowania nowego

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Gospodarka Magazynowa. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Gospodarka Magazynowa Instrukcja użytkownika EG_LOG Gospodarka magazynowa Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korygowania świadczeń Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korygowania świadczeń Rok 2011 Panel korekt... 2 Edycja świadczeń... 2 Korekta świadczeń... 5 Rozliczonych w 2010 roku i wcześniej... 9 Korekta rachunków... 16

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu PZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu PZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no

Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Zespół e-faktury.no przedstawia: Instrukcja obsługi systemu e-faktury.no Wydano: 1.10.2012 Rejestracja w systemie W celu rejestracji w systemie po wejściu na stronę główną wybierz zarejestruj się. Ukaże

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 02-02-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 4 3. Moi pacjenci... 5 4. Lista pacjentów

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR Wersja 1z. Warszawa, marzec 2017 Spis treści 1. Informacje na temat

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT DO DYPLOMU

SUPLEMENT DO DYPLOMU Projekt Jednolity System Obsługi Studentów Podręcznik użytkownika aplikacji SUPLEMENT DO DYPLOMU POLITECHNIKA WROCŁAWSKA wersja 1.02 ComputerLand Wrocław, czerwiec 2005 ComputerLand Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka. Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja użytkownika EG_LOG Definiowanie indeksu towarowego i klasyfikacje Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA

Bardziej szczegółowo

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40)

Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Moduł rozliczeń w WinSkład (od wersji 18.40) Spis treści: 1. Rozliczanie dostaw status sprawy przywozowej... 2 2. Uruchomienie i funkcjonalności modułu rozliczeń... 3 3. Opcje rozliczeń automatyczna numeracja

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo