System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)"

Transkrypt

1 System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań, 27 luty 2008

2 Spis treści Dodawanie nowych miejsc udzielania świadczeń 3 1. Logowanie 3 W przeglądarce internetowej w polu adres wpisujemy adres: Następnie pojawi się okno w którym można wprowadzić nowe hasło Uzupełnienie informacji dotyczących świadczeniodawcy 4 3. Dodanie nowego miejsca udzielania świadczeń 6 1. Definiowanie harmonogramów pracy 6 Krok 1. Wprowadzenie nazwy 6 Krok 2. Wprowadzenie pozycji 6 Krok 3. Zatwierdzenie harmonogramu 7 2. Dodawanie komórek organizacyjnych 8 Krok 1. 9 Krok 2. Harmonogram pracy 9 Krok 3. Wprowadzenie danych kontaktowych 10 Operacje dostępne dla wprowadzonych komórek organizacyjnych 11 Po zatwierdzeniu wracamy do widoku listy komórek organizacyjnych 11 Podgląd możemy przeglądać wprowadzone dane 11 Krok 4. Określenie profilu działalności komórki Dodawanie lokalizacji 13 Krok 1. Adres 13 Krok 2. Nazwa 14 Krok 3. Cechy dodatkowe 15 W następnym kroku podajemy dodatkowe cechy danej lokalizacji 15 Operacje dostępne dla danej lokalizacji 16 Dodanie nowego miejsca udzielania świadczeń 16 Krok 1. dane podstawowe 17 Krok 2. Cechy zależne od specjalności komórki 17 Operacje dostępne dla wprowadzonych miejsc udzielania świadczeń 18 Dodawanie nowego miejsca wykonywania świadczeń przez podwykonawcę 19 Dodawanie umowy/promesy 19 Krok 1. dodawanie umowy/promesy 19 Krok 2. Określenie miejsca udostępnionego do podwykonawstwa 20 Krok 3. Zatwierdzenie umowy 21 Operacje dostępne dla zatwierdzonej umowy 21 Tworzenie oferty 22

3 Dodawanie nowych miejsc udzielania świadczeń Aneksowanie dodawanie nowych miejsc udzielania świadczeń jest realizowane analogicznie do postępowania w sprawie zawierania umów. Świadczeniodawca przygotowuje wniosek, w którym wykazuje nowe miejsce udzielania świadczeń swoje lub podwykonawcy. Aby dodać nowe miejsce wykonywania świadczeń konieczna jest praca przy użyciu systemu SZOI. Aby dodać nowe miejsce wykonywania świadczeń podwykonawcy, podwykonawca musi najpierw dodać nowej miejsce udzielania świadczeń, a następnie udostępnić je świadczeniodawcy. 1. Logowanie Aby móc pracować w SZOI należy posiadać: 1. Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz dostęp do Internetu; 2. Pin i hasło, które otrzymane w czasie rejestracji. W przeglądarce internetowej w polu adres wpisujemy adres: Można to zrobić w następujący sposób: zaznaczyć podany adres, skopiować do schowka (CTRL + c ); przejść do przeglądarki, kliknąć w pole adresu i wkleić ( CTRL + v ). lub klikając na powyższy adres. Wówczas w oknie przeglądarki jest dostępny widok: W polach pin i hasło wpisujemy odpowiednie dane i naciskamy przycisk Jeśli użytkownik loguje się pierwszy raz za pomocą danej przeglądarki, może pojawić się okno informacyjne przeglądarki, z pytaniem czy zapamiętać dane hasło. Należy wybrać odpowiedź TAK lub NIE. Należy pamiętać, że jeśli hasło zostanie zapamiętane, wówczas każdy, kto korzysta z tej przeglądarki będzie mógł się zalogować, nie podając hasła. 3

4 Hasło przydzielone przy rejestracji jest hasłem jednorazowym, w związku z tym na samym początku konieczna jest zmiana hasła Następnie pojawi się okno w którym można wprowadzić nowe hasło 2. Uzupełnienie informacji dotyczących świadczeniodawcy Za pomocą systemu SZOI świadczeniodawca może wykonać następujące czynności: 1. Definiowanie harmonogramów pracy; 2. Definiowanie struktury organizacyjnej a) zdefiniowanie jednostek organizacyjnych; b) dla danej jednostki organizacyjnej zdefiniowanie komórek organizacyjnych; c) dla danej komórki organizacyjnej określenie jej profilu; 3. Definiowanie struktury fizycznej: a) określenie lokalizacji, czyli wprowadzenie dokładnych adresów pod którymi mieszczą się komórki organizacyjne; b) określenie miejsca udzielania świadczeń, czyli przyporządkowanie danej komórce organizacyjnej zdefiniowanej wcześniej lokalizacji. 4. Określenie zasobów, czyli wprowadzenie sprzętu medycznego oraz środków transportu. 5. Zdefiniowanie umów na podwykonawstwo. Powyższe kroki zostały zilustrowane na kolejnej ilustracji. 4

5 ŚWIADCZENIODAWCA 1. Dodawanie harmonogramów HARMONOGRAMY PRACY organizacyjnej struktur truktury Określenie 2. Dodawanie jednostki org. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 3. Dodawanie komórek org. KOMÓRKA Określenie harmonogramu komórki Określenie profilu komórki. PROFILE MEDYCZNE ORGANIZACYJNA fizycznej struktur truktury Określenie 5. Dodawanie Lokalizacji. LOKALIZACJA 6. Połączenie komórki z lokalizacją MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Określenie zasobów 7. Dodawanie sprzętu. 8. Dodawanie środków transportu. SPRZĘT MEDYCZNY ŚRODKI TRANSPORTU Określenie miejsca stacjonowania Schemat postępowania świadczeniodawcy/oferenta przy uzupełnianiu informacji za pomocą portalu SZOI

6 3. Dodanie nowego miejsca udzielania świadczeń Aby dodać nowe miejsce udzielania świadczeń konieczne jest wykonanie następujących kroków: 1. Zdefiniowanie harmonogramu godzin pracy dla nowego miejsca udzielania świadczeń 2. Dodanie nowej komórki organizacyjnej 3. Dodanie nowej lokalizacji 4. Zdefiniowanie nowego miejsca udzielania świadczeń 1. Definiowanie harmonogramów pracy W tym celu używamy polecenia Harmonogramy wzorcowe w menu Świadczeniodawcy. Po wybraniu tego polecenia zostaną wyświetlone wszystkie harmonogramy: predefiniowane zdefiniowane globalnie, widziane przez wszystkich użytkowników; własne zdefiniowane przez użytkownika, widoczne tylko dla niego. Aby zdefiniować nowy harmonogram należy użyć przycisku Krok 1. Wprowadzenie nazwy Aby zatwierdzić wprowadzone dane naciśnij a następnie. Krok 2. Wprowadzenie pozycji

7 Dla danego harmonogramu konieczne jest wprowadzenie pozycji, czyli musimy określić dni i godziny pracy. a następnie Po dodaniu dana pozycja w harmonogramie może być edytowana lub usunięta. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji możemy powrócić do listy wszystkich harmonogramów. Harmonogram, który został wprowadzony możemy edytować lub dezaktywować. Na tym etapie nie możemy jeszcze z niego korzystać w kolejnych krokach. Krok 3. Zatwierdzenie harmonogramu Aby było możliwe korzystanie z harmonogramu w kolejnych krokach konieczne jest jego zatwierdzenie.!! UWAGA!! Harmonogram zatwierdzony nie może być edytowany oraz dezaktywowany. W tym celu używamy polecenia zatwierdź. 7

8 Aby zatwierdzić wprowadzone dane naciśnij a następnie. 2. Dodawanie komórek organizacyjnych Dla danej jednostki organizacyjnej definiujemy jej komórki organizacyjne. Możemy to rozpocząć na dwa sposoby: 1. Używamy polecenia komórki, które jest dostępne dla danej jednostki organizacyjnej w oknie Jednostki organizacyjne (opisane w poprzednim punkcie) 2. Używamy polecenia Komórki organizacyjne w menu Świadczeniodawca Struktura organizacyjna, a następnie przycisk Dodawanie komórki. Następnie wykonujemy kolejne kroki: 8

9 Krok Kod jako kod jednostki należy podawać kolejny numer począwszy od Nazwa zgodna ze statutem - w tym miejscu należy podać nazwę zgodną ze statutem. 3. Jednostka organizacyjna miejsce gdzie określamy do jakiej jednostki organizacyjnej dana komórka należy. Dzięki przyciskowi rozwiniemy listę zdefiniowanych wcześniej jednostek, a następnie z listy wybieramy daną pozycję. 4. Specjalność 4-znakowy kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej - używając słownika wybieramy specjalność. Dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wybieramy pozycję: HP.9.9 REALIZATOR ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI LUB ŚRODKAMI POMOCNICZYMI 5. Miejsce działania wybieramy z listy (stałe, mobilne, dom pacjenta, szkoła). 6. Data rozpoczęcia działalności wybieramy korzystając z kalendarza Aby przejść do kolejnego kroku naciskając a następnie Krok 2. Harmonogram pracy Aby przejść do kolejnego kroku naciskamy Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku, aby zatwierdzić przycisk następnie. Można jeszcze nacisnąć aby edytować wprowadzony harmonogram. Aby powrócić do poprzedniego kroku naciśnij, aby przejść dalej a następnie 9

10 Krok 3. Wprowadzenie danych kontaktowych Aby zatwierdzić kliknij przycisk następnie. W następnym oknie, jeśli konieczna jest modyfikacja tych danych, to naciśnij, jeśli dane są poprawne, to przejdź do kolejnego kroku naciskając. Teraz możemy zobaczyć wszystkie wprowadzone przez nas dane. Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku następnie., aby zatwierdzić przycisk 10

11 Operacje dostępne dla wprowadzonych komórek organizacyjnych Po zatwierdzeniu wracamy do widoku listy komórek organizacyjnych Podgląd możemy przeglądać wprowadzone dane Edytuj możemy zmieniać poszczególne dane, które są widoczne w podglądzie. Funkcja ta przebiega analogicznie jak dodawanie komórki, z tą różnicą, że kod komórki jest nieedytowalny. Dezaktywuj możemy dezaktywować komórki. W kolumnie Status pojawia się wartość nieaktywna. Jeżeli dezaktywujemy daną komórkę organizacyjną nie będzie już możliwości dodania kolejnej z tym samym kodem. W związku z tym dezaktywacja komórki powinna być wykorzystywana w przypadku rzeczywistej likwidacji komórki organizacyjnej w Państwa podmiocie niż jako techniczne usunięcie po pomyłce. W celu nanoszenia poprawek wykorzystujemy operację Edytuj. Harmonogram możemy wyświetlić harmonogram jaki został przydzielony dla danej komórki. Profile służą do wprowadzania profili działalności komórki organizacyjnej. Przywrócenie komórki nieaktywnej przebiega w analogiczny sposób jak dla jednostek organizacyjnych. Krok 4. Określenie profilu działalności komórki Każda komórka organizacyjna musi posiadać przynajmniej jeden profil działalności. Profil działalności definiowany jest poprzez wybór funkcji Ochrony Zdrowia z dziedziną medyczną. Aby określić profil dla danej komórki, dla wybranej komórki użyjemy opcji profile. 11

12 Dla zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wybieramy pozycje: dla pola Funkcja ochrony zdrowia: Kod: HC.Z.9 REALIZATOR ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI LUB ŚRODKAMI POMOCNICZYMI; dla pola Dziedzina medyczna: Kod 99 REALIZATOR ZAOPATRZENIA W WYROBY MEDYCZNE BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI LUB ŚRODKAMI POMOCNICZYMI Naciskamy, w następnym oknie, jeśli konieczna jest modyfikacja tych danych, to naciśnij, jeśli dane są poprawne, to przejdź do kolejnego kroku naciskając. Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku następnie., aby zatwierdzić kliknij przycisk 12

13 3. Dodawanie lokalizacji W tym celu używamy polecenia Lokalizacje w menu Świadczeniodawca Struktura fizyczna, a następnie. Naciśnij Krok 1. Adres Każda lokalizacja jest identyfikowana przez kod, miejscowość oraz nr domu. Dodanie dwóch lokalizacji, które będą miały takie same dane jest nie możliwe. 13

14 Aby zatwierdzić przycisk następnie. W następnym oknie, jeśli konieczna jest modyfikacja tych danych, to naciśnij, jeśli dane są poprawne, to przejdź do kolejnego kroku naciskając. Należy pamiętać, aby świadczeniodawcy z Poznania podawali miejscowość z dokładnością do dzielnic. Krok 2. Nazwa Podajemy nazwę, która pomoże ma zidentyfikować daną lokalizację, a następnie. 14

15 Krok 3. Cechy dodatkowe W następnym kroku podajemy dodatkowe cechy danej lokalizacji W polu Nr linii komunikacji publicznej podajemy jakimi publicznymi środkami transportu pacjent może dotrzeć do danej lokalizacji, informacja ta będzie udostępniona świadczeniobiorcom. Pozostałe odpowiedzi wybieramy z listy. W przypadku braku publicznych środków transportu wpisujemy słowo BRAK. Aby przejść do kolejnego kroku naciśnij przycisku Jeśli konieczna jest korekta, używamy. W następnym oknie zobaczymy wszystkie wprowadzone dane dotyczące tej lokalizacji. Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku kliknij przycisk następnie., aby zatwierdzić 15

16 Operacje dostępne dla danej lokalizacji Dla danej lokalizacji dostępne są następujące operacje: Podgląd możemy obejrzeć wprowadzone dane; Edytuj możemy modyfikować dane Dezaktywuj możemy dezaktywować daną lokalizację. Jeżeli dezaktywujemy lokalizację nie będzie już możliwości dodania kolejnej z tym kodem pocztowym, miejscowością i numerem domu. W związku z tym dezaktywacja lokalizacji powinna być wykorzystywana w przypadku rzeczywistej likwidacji danej lokalizacji w Państwa podmiocie niż jako techniczne usunięcie po pomyłce. W celu nanoszenia poprawek wykorzystujemy operację Edytuj. Miejsca możemy dla danej lokalizacji utworzyć/obejrzeć miejsce udzielania świadczeń. Przywracanie nieaktywnej lokalizacji tak samo jak dla jednostki i komórki organizacyjnej. Dodanie nowego miejsca udzielania świadczeń Miejsce udzielenia świadczeń powstaje przez skojarzenie komórki organizacyjnej z lokalizacją. Aby zdefiniować miejsce udzielania świadczeń używamy polecenia Miejsca udzielania świadczeń w menu Świadczeniodawca Struktura fizyczna, a następnie przycisk 16

17 Krok 1. dane podstawowe W polach Komórka organizacyjna i Lokalizacja wybieramy pozycje ze słownika wcześniej zdefiniowanych danych, pole Nazwa wypełniamy tak, aby łatwo nam było dane miejsce udzielania świadczeń identyfikować. Następnie naciskamy przycisk. Krok 2. Cechy zależne od specjalności komórki Pola dostępne w tym oknie są uzależnione od rodzaju specjalności danej komórki i cech jakie należy dla niej podać. W przypadku zapatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze bark dodatkowych cech. 17

18 Aby przejść do następnego kroku naciśnij. Pojawi się okno z podsumowaniem danych, które wprowadziliśmy. Jeśli konieczna jest korekta, używamy przycisku, aby zatwierdzić kliknij przycisk następnie. Operacje dostępne dla wprowadzonych miejsc udzielania świadczeń Podgląd - możemy obejrzeć wprowadzone dane Edytuj - możemy modyfikować wprowadzone dane Dezaktywuj - możemy dezaktywować dane miejsce. Jeżeli dezaktywujemy dane miejsce udzielania świadczeń nie będzie już możliwości dodania kolejnej w tej samej lokalizacji i w tej samej komórce organizacyjnej. W związku z tym dezaktywacja miejsca udzielania świadczeń powinna być wykorzystywana w przypadku rzeczywistej likwidacji komórki organizacyjnej w Państwa podmiocie niż jako techniczne usunięcie po pomyłce. W celu nanoszenia poprawek wykorzystujemy operację Edytuj. Możliwe jest przywracanie nieaktywnego miejsca. Sprzęt - możemy określić/obejrzeć sprzęt dostępny w danym miejscu udzielania świadczeń. 18

19 4. Dodawanie nowego miejsca wykonywania świadczeń przez podwykonawcę Podwykonawca, aby dodać nowe miejsce udzielania świadczeń musi najpierw dodać swoje nowe miejsce udzielania świadczeń zgodnie z opisem powyżej i następnie dodać podać nową umowę/promesę dla świadczeniodawcy, w której zostanie udostępnione nowe miejsce. Dodawanie umowy/promesy Jeśli jesteśmy podwykonawcą umowy, wówczas możemy dodać umowę poleceniem Umowy/promesy w menu Świadczeniodawcy, a następnie Dodawanie umowy/promesy. Krok 1. dodawanie umowy/promesy 19

20 Zaznaczając Zakres świadczeń, świadczenie lub usługa pojawi się pole tekstowe, w którym opisujemy zakres umowy. Aby przejść do następnego kroku naciśnij jest korekta, używamy przycisku, aby zatwierdzić kliknij przycisk. Jeśli konieczna następnie. Krok 2. Określenie miejsca udostępnionego do podwykonawstwa Miejsce do podwykonawstwa przyporządkowujemy używając polecenia miejsca, dla danej umowy. Klikamy A następnie. Wracamy do umów, klikając na link 20

21 Tak wprowadzona umowa, w tej chwili jest już widoczna na koncie świadczeniodawcy, który jest drugą stroną umowy. Jednak ta umowa, nie jest jeszcze zatwierdzona, i możliwe jest jej modyfikowanie, za pomocą operacji edytuj. Druga strona umowy, czyli świadczeniodawca widzi tę umowę w następujący sposób: Świadczeniodawca może obejrzeć dane wprowadzone przez Podwykonawcę, używając dostępnych poleceń. Krok 3. Zatwierdzenie umowy Jeśli Podwykonawca i Świadczeniodawca uzgodnią, że umowa jest poprawnie wprowadzona wówczas Podwykonawca zatwierdza umowę poleceniem zatwierdź. Wówczas świadczeniodawca na swoim koncie widzi ją następująco: Operacje dostępne dla zatwierdzonej umowy Podwykonawca może podejrzeć umowę i miejsce z nią skojarzone, dodatkowo podwykonawca może rozwiązać umowę.!! Świadczeniodawca tego nie może zrobić!! Uwaga! Umowa, która została rozwiązana nie może być na nowo zatwierdzona. Świadczeniodawca widzi na swoim koncie taką umowę, ma ona status rozwiązana. 21

22 Świadczeniodawca oraz podwykonawca, mogą przeglądać wszystkie umowy z nimi skojarzone, za pomocą odpowiednich kryteriów mogą zdefiniować listę widzianych umów. Tworzenie oferty Gdy mamy już uzupełnione i sprawdzone wszystkie dane możemy wygenerować odpowiednio przygotowany plik, który będzie można zaimportować do aplikacji SWD-KO. Wykonujemy to za pomocą polecenia Wersja świadczeniodawcy w menu Świadczeniodawca a następnie Dodawanie nowej wersji. Wówczas generuje się plik z aktualnymi danymi wprowadzonymi za pomocą portalu SZOI. Jeśli zmodyfikujemy jakieś dane w portalu, generujemy wówczas nową wersję pliku, aby móc aktualne dane zaimportować do SWD-KO. Utworzona wersja pojawi się na liście wraz z datą utworzenia i numerem wersji. Pobranie pliku z wersją realizujemy przez kliknięcie na link pobierz plik Świadczeniodawca zobowiązany jest do pobrania odpowiedniego zapytania ofertowego oraz najnowszej wersji aplikacji ofertowej. Aplikacja jest dostępna na stronie WWW NFZ wraz z jej aktualizacjami.!! UWAGA!! 22

23 Przed przystąpieniem do sporządzania oferty należy sprawdzić, czy jest dostępna nowsza wersja tej aplikacji. Do aplikacji ofertowej należy wczytać profil świadczeniodawcy, zapytanie ofertowe i sporządzić ofertę. Do WOW NFZ należy przekazać wersję elektroniczną ofert na nośniku zewnętrznym oraz wydrukowaną ofertę. Wydruk ofert zawiera pierwszą i piątą część oferty. 23

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną

Przewodnik programu. Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg. Jak zgłosić pracę geodezyjną Jak uruchomić aplikację Geo-Info 6 i.kerg Jak zgłosić pracę geodezyjną 2014 Jak obejrzeć informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych Jak zarezerwować numery obiektów Jak pozyskać informacje o zarezerwowanych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska

System SQ. Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska System SQ Zlecanie badań gleby oraz tworzenie map zasobności wykorzystując System SQ. AgroEkspert Polska Zawartość Wstęp... 3 Rejestacja w Systemie... 3 Moduł aplikacji mobilnej... 4 Tworzenie obysu pola...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość

Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Instrukcja obsługi stron internetowych opartych na systemie Quick.Cms Zawartość Logowanie do panelu administracyjnego strony... 2 Modyfikacja wstępnej konfiguracji strony... 3 Zarządzanie stronami... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS

Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Instrukcja obsługi systemu Sky CMS Tworzenie stron w systemie skycms 1. Logujemy się 2. Tworzenie nowej strony: Wchodzimy do zakładki Strony Dodaj nową stronę. Pokażą się zakładki Strona, Powiązania strony,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści

PCschematic ELautomation 11 - nowości. Spis treści Nowości w wersji 11 Spis treści Nowe menu...4 Menu Insert...4 Wstaw Stronę...4 Wstaw Projekt...4 Wstaw Chmurkę...4 Menu symboli...5 Zmiana nazwy symbolu...5 Generator symboli...5 Teksty...6 Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2

STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 STRONY DEALERSKIE W SYSTEMIE K2 (aktualizacja na sierpień 2014) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi nowej wersji systemu zarządzania treścią K2 po migracji na nową platformę.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Wprowadzenie

Polityka prywatności. Wprowadzenie Polityka prywatności Wprowadzenie Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w Niemczech (określanej dalej mianem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość

KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość KOLEJKI OCZEKUJĄCYCH Zasady Prowadzenie Sprawozdawczość 2 czerwca 2015 r. Wstęp 2 WSTĘP Powód istnienia kolejek W Polsce podobnie jak w wielu innych krajach, w których opieka zdrowotna oparta jest na powszechnym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów.

Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Opis programów obsługi produkcji i obiegu materiałów. Do obsługi produkcji i obiegu materiałów słuŝą trzy programy. Są to: Ikona Plik Opis ET_Mag.exe ET_Mag_Def.exe M_Stawki.exe Główny program obsługi

Bardziej szczegółowo

Rachunek brokerski w 5 krokach

Rachunek brokerski w 5 krokach Biuro Maklerskie Rachunek brokerski w 5 krokach w Systemie Bankowości Internetowej SPIS TREŚCI 1. Zasilenie rachunku brokerskiego 2. Obsługa zleceń giełdowych 3. Monitor powiadomień 4. Zmiana sposobu autoryzacji

Bardziej szczegółowo