Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

2 Spis treści: 1 WSTĘP DOSTĘP DO SYSTEMU OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA OKNO GŁÓWNE TŁUMACZENIE PORADNIKÓW Widok - Sortowanie Widok - Filtrowanie Podgląd / Tryb edycji Tłumaczenia Poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Nowe tłumaczenie Poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Zapis danych w tłumaczeniu Poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Przekazanie do weryfikacji Tłumaczenia Poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Przekazanie do poprawy Tłumaczenia Poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Edycja Tłumaczenia Poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Historia zmian Tłumaczenia Poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Opublikowanie Tłumaczenia Poradnika TŁUMACZENIA PUBLIKACJI Widok - Sortowanie Widok - Filtrowanie Podgląd / Tryb edycji Tłumaczenia Publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Nowe tłumaczenie Publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Zapis danych w tłumaczeniu Publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Przekazanie do weryfikacji Tłumaczenia Publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Przekazanie do poprawy Tłumaczenia Publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Edycja Tłumaczenia Publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Historia zmian Tłumaczenia Publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Opublikowanie Tłumaczenia Publikacji TŁUMACZENIE PROCEDUR Widok - Sortowanie Widok - Filtrowanie Podgląd / Tryb edycji Tłumaczenia Procedury Elementy opisu Tłumaczenia procedury Nowe tłumaczenie Procedury Elementy opisu Tłumaczenia Procedury Zapis danych w tłumaczeniu Procedury Elementy opisu Tłumaczenia procedury Przekazanie do weryfikacji Tłumaczenia Procedury Elementy opisu Tłumaczenia procedury Przekazanie do poprawy Tłumaczenia Procedury Elementy opisu Tłumaczenia Procedury Edycja Tłumaczenia Procedury Elementy opisu Tłumaczenia Procedury Historia zmian Tłumaczenia Procedury Elementy opisu Tłumaczenia procedury Opublikowanie Tłumaczenia Procedury Strona 2 z 54

3 1 Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi instrukcję zarządzania modułem Tłumaczenia na Zapleczu elektronicznego Punktu Kontaktowego. Funkcjonalność tłumaczeń obejmuje zarządzanie Tłumaczeniami Opisów Procedur, Tłumaczeniami Publikacji oraz Tłumaczeniami Poradników przedsiębiorcy opublikowanych na portalu biznes.gov.pl. 2 Dostęp do systemu Prawidłowe działanie i pełną funkcjonalność Zaplecza administracyjnego elektronicznego Punktu Kontaktowego gwarantuje użycie przeglądarek internetowych: Google Chrome 30 lub wyższej, Firefox 30 lub wyższej, Internet Explorer 9 lub wyższej. 3 Opis ogólny sekcji Tłumaczenia Wykorzystując Zaplecze epk, możliwe jest tłumaczenie Opisów Procedur, Poradników Przedsiębiorcy oraz Publikacji opublikowanych na portalu biznes.gov.pl. Wykorzystywanie funkcji Tłumaczeń możliwe jest dla użytkowników, którzy w Zapleczu elektronicznego Punktu Kontaktowego posiadają rolę Tłumacz (ograniczone uprawnienia) lub Administrator tłumaczeń (ograniczone uprawnienia), lub Administrator epk (pełne uprawnienia). Użytkownicy z nadaną rolą Tłumacz posiadają uprawnienia do przeglądania, dodawania, edycji, zapisywania oraz przeglądania historii tłumaczeń Poradników, Procedur oraz Publikacji. Użytkownicy z nadaną rolą Administrator tłumaczeń posiadają uprawnienia do pełnego zarządzania tłumaczeniami Opisów Procedur, Poradników Przedsiębiorcy oraz Publikacji. Użytkownicy z nadaną rolą Administrator epk posiadają uprawnienia do pełnego zarządzania tłumaczeniami Opisów Procedur, Poradników Przedsiębiorcy oraz Publikacji oraz uprawnienia do zarządzania modułem Tłumaczenia Słowników. Niniejsza dokumentacja opisuje funkcjonalność modułu Tłumaczenia dostępną dla zalogowanych użytkowników z nadaną rolą Tłumacz. 4 Okno główne Aby zarządzać funkcjonalnościami tłumaczeń zarejestrowany użytkownik uruchamia stronę zaplecze.biznes.gov.pl i loguje się do Zaplecza elektronicznego Punktu Kontaktowego. Po zalogowaniu do Zaplecza epk system prezentuje stroną główną Zaplecza administracyjnego elektronicznego Punktu Kontaktowego wraz z menu. Strona 3 z 54

4 Rysunek 1 Strona główna Zaplecza elektronicznego Punktu Kontaktowego po zalogowaniu W górnej części okna widoczna jest główna belka nawigacyjna wraz z modułem Tłumaczenia: Rysunek 2 Funkcjonalność modułu Tłumaczenia Funkcjonalności z jakich może skorzystać zalogowany użytkownik to: Tłumaczenia poradników Tłumaczenia publikacji Tłumaczenia procedur Strona 4 z 54

5 5 Tłumaczenie Poradników Aby przeglądać listę tłumaczeń poradników należy rozwinąć z głównej belki menu Tłumaczenia a dalej z rozwijanej listy wybrać podmenu Tłumaczenia poradników. Rysunek 3 Podmenu Tłumaczenie poradników Po wybraniu wskazanego typu tłumaczeń system wyświetla listę dostępnych tłumaczeń poradników. Rysunek 4 Lista tłumaczeń poradników Lista zawiera informacje o dacie ostatniej modyfikacji tłumaczenia, statusie oraz nazwie dokumentu, którego dotyczy tłumaczenie Widok - Sortowanie Aby uszeregować listę według wybranej kolumny, należy kliknąć na wybrany nagłówek, według którego chcemy posortować wyświetlone dane: Strona 5 z 54

6 Dostępne są następujące kryteria sortowania: Data modyfikacji Sortowanie po dacie ostatniej aktualizacji tłumaczenia poradnika. Status Sortowanie po statusach: Rysunek 5 Możliwe statusy tłumaczeń poradników dostępne na liście rozwijanej Status Brak Tłumaczenia Dla dokumentu nie zostało jeszcze przygotowane tłumaczenie. Dokument może być uzupełniony tłumaczonymi danymi, modyfikowany i zapisany, a po wypełnieniu wszystkich pól przekazany do weryfikacji. W edycji Rozpoczęto przygotowywanie tłumaczenia dokumentu. Zostały wprowadzone i zapisane dane. Dokument może być dalej modyfikowany, a po wypełnieniu wszystkich pól przekazany do weryfikacji. Opublikowano Opublikowano tłumaczenie dokumentu. Do weryfikacji Przetłumaczony przez Tłumacza dokument, został przesłany do weryfikacji do Administratora tłumaczeń. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez Tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu. Do poprawy Przetłumaczony dokumenty został w wyniku weryfikacji odrzucony przez Administratora tłumaczeń do poprawy przez tłumacza. Tłumacz może modyfikować dane i przesłać ponownie dokument do weryfikacji. Wycofano Strona 6 z 54

7 Przetłumaczony i opublikowany dokument został wycofany z publikacji. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu oraz może zaktualizować tłumaczenie. Automatycznie wycofano Przetłumaczony i opublikowany dokument został automatycznie wycofany z publikacji na skutek wprowadzenia zmian w dokumencie źródłowym. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu oraz może zaktualizować tłumaczenie. Nazwa dokumentu Sortowanie po nazwie dokumentu Widok - Filtrowanie Aby ograniczyć listę wyświetlonych tłumaczeń poradników należy ustawić wymagane wartości w polach filtra a następnie kliknąć przycisk Filtruj. Rysunek 6 Filtrowanie listy tłumaczeń poradników Dostępne są następujące kryteria filtrowania: Status Filtrowanie po statusie tłumaczenia Język Filtrowanie względem wersji językowej Fraza Pole tekstowe wyszukiwania. System ograniczy listę do tych pozycji, które zawierają w swojej nazwie (w dowolnym jej miejscu) wpisany ciąg znaków. Strona 7 z 54

8 Rysunek 7 Filtrowanie po frazie Po wybraniu przycisku Wyczyść, wszystkie wprowadzone kryteria filtrowania zostaną usunięte. Rysunek 8 Wyczyszczenie pól filtrowania listy tłumaczeń poradników Podgląd / Tryb edycji Tłumaczenia Poradnika W przypadku potrzeby podglądu bądź edycji wybranego tłumaczenia poradnika należy zaznaczyć tłumaczenie, które przeznaczone ma być do edycji i wybrać opcję Edytuj. Rysunek 9 Przejście do edycji tłumaczenia poradnika Istnieje również możliwość przejścia do edycji tłumaczenia poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrane tłumaczenie bądź poprzez pojedyncze kliknięcie w status tłumaczenia. Po przejściu w tryb edycji tłumaczenia użytkownik ma możliwość podglądu bądź edycji każdego pola formularza tłumaczenia poradnika. Strona 8 z 54

9 Rysunek 10 Tryb edycji tłumaczenia poradnika W przypadku, gdy użytkownik ma na celu jedynie podgląd tłumaczenia, czyli nie wykonuje żadnej zmiany na dokumencie i nie potrzebuje zapisywać zmian, wykorzystuje opcję Zamknij by zamknąć tryb edycji tłumaczenia. Rysunek 11 Czynność Zamknij Tłumaczenie poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Nowe tłumaczenie Poradnika Formularz tłumaczenia danego Poradnika system tworzy automatycznie w momencie opublikowania Poradnika na portalu biznes.gov.pl. Tłumaczenie takie po utworzeniu przez system ma status Brak Tłumaczenia. Aby wypełnić danymi nowe tłumaczenie należy uzupełnić wymagane pola opisu tłumaczenia i zapisać wprowadzone dane. W tym celu należy wyszukać wybrane tłumaczenie ze statusem Brak z listy tłumaczeń i przejść do jego edycji. Strona 9 z 54

10 Rysunek 12 Lista tłumaczeń poradników ze statusem Brak tłumaczenia Po przejściu w tryb edycji tłumaczenia użytkownik otrzyma widok składający się z dwóch części: Lewa strona ekranu treści w języku polskim Prawa strona ekranu pusta formatka do dodania tłumaczenia. Rysunek 13 Formularz dodawania nowego tłumaczenia poradnika Nowe tłumaczenie można zapisać bądź przekazać do akceptacji Administratora Tłumaczeń. Strona 10 z 54

11 Rysunek 14 Funkcjonalności działania na tłumaczeniu poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Zapis danych w tłumaczeniu Poradnika W przypadku, gdy użytkownik dodaje nowe treści do dokumentu i potrzebuje jedynie zapisać wprowadzone zmiany wybiera opcję ZAPISZ. Operacje tę Tłumacz może wykonywać wielokrotnie. Czynność ta nie wymaga wprowadzenia pełnych danych do formatki tłumaczenia. Rysunek 15 Opcja Zapisz tłumaczenie poradnika Po wybraniu opcji Zapisz System zapisuje wprowadzone tłumaczenie i zmienia status tłumaczenia na W Edycji. Dodatkowo system informuje użytkownika o wprowadzonej przez użytkownika liczbie znaków wersji obcojęzycznej. Strona 11 z 54

12 Rysunek 16 Zmiana statusu z Br na Ed Przy zapisaniu wprowadzonych zmian system wyświetla komunikat potwierdzający wykonaną czynność. Rysunek 17 Komunikat systemowy Użytkownik może w każdej chwili po zapisaniu tłumaczenia zakończyć prace na dokumencie i wrócić do tłumaczenia w innym czasie Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Przekazanie do weryfikacji Tłumaczenia Poradnika Tłumacz po przetłumaczeniu całego poradnika w celu opublikowania przesyła go do weryfikacji Administratorowi Tłumaczeń używając opcji Przekaż do weryfikacji. Strona 12 z 54

13 Rysunek 18 Czynność Przekaż do weryfikacji Tłumaczenie poradnika Przekazywane do weryfikacji tłumaczenie musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola opisu. W przeciwnym przypadku tłumaczenie nie zostanie przekazane do weryfikacji, a system wyświetli komunikat Zweryfikuj pola zaznaczone na czerwono oraz oznaczy pola konieczne do uzupełnienia. Rysunek 19 Walidacja pól tłumaczenia Strona 13 z 54

14 Rysunek 20 Oznaczenie pola wymaganego do uzupełnienia Jeśli wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione, po wybraniu właściwej opcji system wymusza wprowadzenie komentarza do przekazywanego do weryfikacji tłumaczenia. Pole komentarza jest polem wymaganym konieczne jest wprowadzenie dowolnego tekstu i potwierdzenie wpisu wybierając Ok. Rysunek 21 Pole komentarza Po potwierdzeniu wprowadzonego komentarza Tłumaczenie zmienia status tłumaczenia na Do weryfikacji. Rysunek 22 Status Do Weryfikacji Tłumaczenia poradnika Strona 14 z 54

15 Administrator Tłumaczeń tłumaczenie takie powinien zweryfikować i w zależności od jego jakości opublikować bądź przesłać do poprawy tłumaczowi. Tłumacz nie ma już możliwości modyfikacji przesłanego do weryfikacji tłumaczenia Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Przekazanie do poprawy Tłumaczenia Poradnika Administrator tłumaczeń weryfikując tłumaczenie przekazane przez tłumacza do weryfikacji może przekazać je do poprawy jeśli uzna, że tłumaczenie wymaga modyfikacji. Przekazane do poprawy tłumaczenie zawiera komentarz wskazujący na powód zwrócenia tłumaczenia do poprawy. Tłumaczenie takie po przekazaniu przez Administratora Tłumaczeń do poprawy Tłumacz widzi ze statusem Do poprawy (Po). Rysunek 23 Przekazanie Tłumaczenia poradnika do poprawy Tłumaczowi Tłumacz tłumaczenie takie powinien poprawić i ponownie przesłać do weryfikacji Administratorowi Tłumaczeń. Jeśli Administrator Tłumaczeń uzna tłumaczenie za poprawne publikuje dokument. Opublikowane tłumaczenie otrzymuje status Opublikowano. Strona 15 z 54

16 Rysunek 24 Opublikowane przez Administratora tłumaczeń tłumaczenie poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Edycja Tłumaczenia Poradnika Już przy pierwszej wersji Tłumaczenia Poradnika ze statusem Brak tłumaczenia proponowane jest automatyczne tłumaczenie danego pola o ile w systemie istnieje już przetłumaczona identyczna fraza. Miejsce w formularzu, w którym użytkownik może skorzystać z tej funkcjonalności oznaczone jest ikoną żółtej chmury. Podpowiedź może zostać w wersji jaką proponuje system, tekst może również być dalej modyfikowany. Funkcjonalność ta dostępna jest również dla tłumaczeń w innych statusach. Rysunek 25 Oznaczenie proponowanego tłumaczenia Strona 16 z 54

17 Rysunek 26 Funkcjonalność proponowania tłumaczenia Jeśli Analityk poradników bądź Administrator poradników zapiszą zmiany w opisie Poradnika a dany Poradnik miał opublikowane już tłumaczenie system automatycznie wycofuje je na skutek wprowadzonych zmian w treści i nadaje mu status awy (Automatycznie wycofano). Rysunek 27 Zmiana treści poradnika automatyczne wycofanie tłumaczenia poradnika Użytkownik ten po zapisaniu zmian w poradniku widzi, że odpowiadające mu tłumaczenie zostało automatycznie wycofane. Strona 17 z 54

18 Rysunek 28 Automatyczne wycofanie tłumaczenia poradnika Analizując treści tłumaczenia Tłumacz ma możliwość zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do treści poradnika w porównaniu z wersją poprzednią tłumaczenia. System na zielono zaznacza treści nowe, które zostały dopisane do poradnika w porównaniu z wersją poprzednią a na czerwono z przekreśleniem tekst, który z poradnika został usunięty. Rysunek 29 Funkcjonalność oznaczenia zmian w tłumaczeniu poradnika Ikona chmury zielonej występuje tylko w przypadku kolejnych tłumaczeń danego poradnika i sygnalizuje, że dany ciąg polskich znaków został już przetłumaczony w poprzedniej wersji tłumaczenia na język w jakim obecnie użytkownik tłumaczy poradnik i tłumaczenie to może być wykorzystane przy obecnej edycji. Podpowiedź może zostać w wersji jaką proponuje system, tekst może również być dalej modyfikowany. Dodatkowo wybierając funkcję zielonej chmury użytkownik może uzupełnić pole tłumaczenia treścią, która znajdowała się w tym polu w wersji poprzedniej tłumaczenia. Treści te może modyfikować bądź usunąć. Rysunek 30 Funkcjonalność chmur Strona 18 z 54

19 Rysunek 31 Funkcjonalność zielonej chmury widok przed użyciem Rysunek 32 Funkcjonalność zielonej chmury widok po użyciu Użytkownik ma dodatkowo możliwość analizy liczby znaków użytych w tłumaczeniu. Każdorazowa edycja treści tłumaczenia i zapisanie zmian generuje aktualizację Liczby znaków. Rysunek 33 Funkcjonalność liczba znaków Każda zmiana treści i zapisanie zmian generuje też wpis w Historii Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Historia zmian Tłumaczenia Poradnika Dla tłumaczenia z chwilą pierwszego zapisania zmian utworzona zostaje historia edycji dokumentu. Użytkownik ma możliwość weryfikacji przebiegu prac na tłumaczeniu. System, po poprawnym zapisie tłumaczenia danego elementu automatycznie, zapisuje w historii informację o bieżącej liczbie przetłumaczonych znaków. W historii danego tłumaczenia będzie można zaobserwować ile znaków ma tłumaczenie po każdym zapisie. Strona 19 z 54

20 Rysunek 34 Czynność wyświetlenia Historii Rysunek 35 Podgląd historii tłumaczenia poradnika Użytkownik ma możliwość wglądu w szczegóły wykonanych zmian na tłumaczeniu poradnika umieszczając kursor w kolumnie Czynności na wybranym działaniu. Strona 20 z 54

21 Rysunek 36 Podgląd szczegółowej historii tłumaczenia poradnika Elementy opisu Tłumaczenia Poradnika Opublikowanie Tłumaczenia Poradnika Użytkownik z uprawnieniami Tłumacza nie ma możliwości opublikowania żadnego tłumaczenia. Strona 21 z 54

22 6 Tłumaczenia Publikacji Aby przeglądać listę tłumaczeń publikacji należy rozwinąć z głównej belki menu Tłumaczenia a dalej z rozwijanej listy wybrać wartość: Tłumaczenia publikacji. Rysunek 37 Podmenu Tłumaczenia publikacji Po wybraniu wskazanego typu tłumaczeń system wyświetla listę dostępnych tłumaczeń publikacji. Rysunek 38 Lista tłumaczeń publikacji Lista zawiera informacje o dacie ostatniej modyfikacji tłumaczenia, statusie oraz nazwie dokumentu, którego dotyczy tłumaczenie. Strona 22 z 54

23 6.1.1 Widok - Sortowanie Aby uszeregować listę według wybranej kolumny, należy kliknąć na wybrany nagłówek, według którego chcemy posortować wyświetlone dane: Dostępne są następujące kryteria sortowania: Data modyfikacji Sortowanie po dacie ostatniej aktualizacji tłumaczenia publikacji. Status Sortowanie po statusach: Rysunek 39 Możliwe statusy tłumaczeń publikacji dostępne na liście rozwijanej Status Brak Tłumaczenia Dla dokumentu nie zostało jeszcze przygotowane tłumaczenie. Dokument może być uzupełniony tłumaczonymi danymi, modyfikowany i zapisany, a po wypełnieniu wszystkich pól przekazany do weryfikacji. W edycji Rozpoczęto przygotowywanie tłumaczenia dokumentu. Zostały wprowadzone i zapisane dane. Dokument może być dalej modyfikowany, a po wypełnieniu wszystkich pól przekazany do weryfikacji. Opublikowano Opublikowano tłumaczenie dokumentu. Do weryfikacji Przetłumaczony przez tłumacza dokument, został przesłany do weryfikacji do Administratora tłumaczeń. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu. Do poprawy Przetłumaczony dokumenty został w wyniku weryfikacji odrzucony przez Administratora tłumaczeń do poprawy przez tłumacza. Tłumacz może modyfikować dane i przesłać ponownie dokument do weryfikacji. Strona 23 z 54

24 Wycofano Przetłumaczony i opublikowany dokument został wycofany z publikacji. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu oraz może zaktualizować tłumaczenie. Automatycznie wycofano Przetłumaczony i opublikowany dokument został automatycznie wycofany z publikacji na skutek wprowadzenia zmian w dokumencie źródłowym. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu oraz może zaktualizować tłumaczenie. Nazwa dokumentu Sortowanie po nazwie dokumentu Widok - Filtrowanie Aby ograniczyć listę wyświetlonych tłumaczeń publikacji ustawiamy wymagane wartości w polach filtra a następnie klikamy przycisk Filtruj. Rysunek 40 Filtrowanie listy tłumaczeń publikacji Dostępne są następujące kryteria filtrowania: Status Filtrowanie po statusie tłumaczenia Język Filtrowanie względem wersji językowej Fraza Pole tekstowe wyszukiwania. System ograniczy listę do tych pozycji, które zawierają w swojej nazwie (w dowolnym jej miejscu) wpisany ciąg znaków. Użyto w poradniku Strona 24 z 54

25 Pole tekstowe wyszukiwania. System ograniczy listę do tych pozycji, które zawierają w swojej nazwie (w dowolnym jej miejscu) wpisany ciąg znaków. Rysunek 41 Filtrowanie po wpisanym ciągu znaków Po wybraniu przycisku Wyczyść, wszystkie wprowadzone kryteria filtrowania zostaną usunięte. Rysunek 42 Wyczyszczenie pól filtrowania listy tłumaczeń publikacji Podgląd / Tryb edycji Tłumaczenia Publikacji W przypadku potrzeby podglądu bądź edycji wybranego tłumaczenia publikacji należy zaznaczyć tłumaczenie, które przeznaczone ma być do edycji i wybrać opcję Edytuj. Strona 25 z 54

26 Rysunek 43 Przejście do edycji tłumaczenia publikacji Istnieje również możliwość przejścia do edycji tłumaczenia poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrane tłumaczenie bądź poprzez pojedyncze kliknięcie w status tłumaczenia. Po przejściu w tryb edycji tłumaczenia użytkownik ma możliwość podglądu bądź edycji każdego pola formularza tłumaczenia publikacji. Rysunek 44 Tryb edycji tłumaczenia publikacji W przypadku, gdy Tłumacz ma na celu jedynie podgląd tłumaczenia, czyli nie wykonuje żadnej zmiany na dokumencie i nie potrzebuje zapisywać zmian, wykorzystuje opcję Zamknij by zamknąć tryb edycji tłumaczenia. Strona 26 z 54

27 Rysunek 45 Czynność Zamknij Tłumaczenie publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Nowe tłumaczenie Publikacji Formularz tłumaczenia danej publikacji system tworzy automatycznie w momencie opublikowania publikacji na portalu biznes.gov.pl. Tłumaczenie takie po utworzeniu przez system ma status Brak Tłumaczenia. Aby wypełnić danymi nowe tłumaczenie należy uzupełnić wymagane pola opisu tłumaczenia i zapisać wprowadzone dane. W tym celu należy wyszukać wybrane tłumaczenie ze statusem Brak z listy tłumaczeń i przejść do jego edycji. Rysunek 46 Lista tłumaczeń publikacji ze statusem Brak tłumaczenia Po przejściu w tryb edycji tłumaczenia użytkownik otrzyma widok składający się z dwóch części: Lewa strona ekranu treści w języku polskim Prawa strona ekranu pusta formatka do dodania tłumaczenia. Strona 27 z 54

28 Rysunek 47 Formularz dodawania nowego tłumaczenia publikacji Nowe tłumaczenie można zapisać bądź przekazać do akceptacji Administratora Tłumaczeń. Rysunek 48 Funkcjonalności działań na tłumaczeniu publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Zapis danych w tłumaczeniu Publikacji W przypadku, gdy użytkownik dodaje nowe treści do dokumentu i potrzebuje zapisać wprowadzone zmiany wybiera opcję ZAPISZ. Operacje tę Tłumacz może wykonywać wielokrotnie. Czynność ta nie wymaga wprowadzenia pełnych danych do formatki tłumaczenia. Strona 28 z 54

29 Rysunek 49 Czynność Zapisz tłumaczenie publikacji Po wybraniu opcji Zapisz system zapisuje wpisane tłumaczenie i zmienia status tłumaczenia na W Edycji. Dodatkowo system informuje użytkownika o wprowadzonej przez użytkownika liczbie znaków wersji obcojęzycznej. Rysunek 50 Zmiana statusu z Br na Ed Przy zapisaniu wprowadzonych zmian system wyświetla komunikat potwierdzający wykonaną czynność. Rysunek 51 Komunikat systemowy Strona 29 z 54

30 Użytkownik może w każdej chwili po zapisaniu tłumaczenia zakończyć prace na dokumencie i wrócić do tłumaczenia w innym czasie Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Przekazanie do weryfikacji Tłumaczenia Publikacji Tłumacz po przetłumaczeniu publikacji w celu opublikowania przesyła go do weryfikacji Administratorowi Tłumaczeń używając opcji Przekaż do weryfikacji. Rysunek 52 Czynność Przekaż do weryfikacji Tłumaczenie publikacji Przekazywane do weryfikacji tłumaczenie musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola opisu. W przeciwnym przypadku tłumaczenie nie zostanie przekazane do weryfikacji, system wyświetli komunikat Zweryfikuj pola zaznaczone na czerwono oraz oznaczy pola konieczne do uzupełnienia. Rysunek 53 Walidacja pól tłumaczenia Strona 30 z 54

31 Rysunek 54 Oznaczenie pola wymaganego do uzupełnienia Jeśli wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione, po wybraniu właściwej opcji system wymusza wprowadzenie komentarza do przekazywanego do weryfikacji tłumaczenia. Pole komentarza jest polem wymaganym konieczne jest wprowadzenie dowolnego tekstu i potwierdzenie wpisu wybierając Ok. Rysunek 55 Pole komentarza Po potwierdzeniu wprowadzonego komentarza Tłumaczenie zmienia status tłumaczenia na Do weryfikacji. Rysunek 56 Status Do Weryfikacji Tłumaczenia publikacji Administrator Tłumaczeń tłumaczenie takie powinien zweryfikować i w zależności od jego jakości opublikować bądź przesłać do poprawy tłumaczowi. Tłumacz nie ma już możliwości modyfikacji przesłanego do weryfikacji tłumaczenia. Strona 31 z 54

32 6.1.7 Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Przekazanie do poprawy Tłumaczenia Publikacji Administrator tłumaczeń weryfikując tłumaczenie przekazane przez tłumacza do weryfikacji może przekazać je do poprawy jeśli uzna, że tłumaczenie wymaga modyfikacji. Przekazane do poprawy tłumaczenie zawiera komentarz wskazujący na powód zwrócenia tłumaczenia do poprawy. Tłumaczenie takie po przekazaniu przez Administratora Tłumaczeń do poprawy Tłumacz widzi ze statusem Do poprawy (Po). Rysunek 57 Przekazanie Tłumaczenia publikacji do poprawy Tłumaczowi Tłumacz tłumaczenie takie powinien poprawić i ponownie przesłać do weryfikacji Administratorowi Tłumaczeń. Jeśli Administrator Tłumaczeń uzna tłumaczenie za poprawne publikuje dokument. Opublikowane tłumaczenie otrzymuje status Opublikowano. Rysunek 58 Opublikowane przez Administratora tłumaczeń tłumaczenie poradnika Strona 32 z 54

33 Rysunek 59 Opublikowane przez Administratora tłumaczeń tłumaczenie publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Edycja Tłumaczenia Publikacji Jeśli użytkownik zarządzający opisami Publikacji zapisze zmiany w wybranym opisie Publikacji a dana Publikacja miała opublikowane już tłumaczenie system automatycznie wycofuje je na skutek zmian w treści i nadaje mu status awy (Automatycznie wycofano). Rysunek 60 Zmiana treści publikacji automatyczne wycofanie tłumaczenia publikacji Użytkownik ten po zapisaniu zmian w publikacji widzi, że odpowiadające jej tłumaczenie zostało automatycznie wycofane. Rysunek 61 Automatyczne wycofanie tłumaczenia publikacji Strona 33 z 54

34 Analizując treści tłumaczenia Tłumacz ma możliwość zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do treści publikacji w porównaniu z wersją poprzednią tłumaczenia. System na zielono zaznacza treści nowe, które zostały dopisane do publikacji w porównaniu z wersją poprzednią a na czerwono z przekreśleniem tekst, który z publikacji został usunięty. Rysunek 62 Funkcjonalność podpowiedzi Użytkownik ma dodatkowo możliwość analizy liczby znaków użytych w tłumaczeniu. Każdorazowa edycja treści tłumaczenia i zapisanie zmian aktualizuje Liczbę znaków. Rysunek 63 Funkcjonalność liczba znaków tłumaczenia publikacji Każda zmiana treści i zapisanie zmian generuje też wpis w Historii Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Historia zmian Tłumaczenia Publikacji Dla tłumaczenia z chwilą pierwszego zapisania zmian utworzona zostaje historia edycji dokumentu. Użytkownik ma możliwość weryfikacji przebiegu prac na tłumaczeniu. System, po poprawnym zapisie tłumaczenia danego elementu automatycznie, zapisuje w historii informację o bieżącej liczbie przetłumaczonych znaków. W historii danego tłumaczenia będzie można zaobserwować ile znaków ma tłumaczenie po każdym zapisie. Strona 34 z 54

35 Rysunek 64 Wybór Historii Tłumaczenia publikacji Rysunek 65 Podgląd historii Tłumaczenia publikacji Użytkownik ma możliwość wglądu w szczegóły wykonanych zmian na tłumaczeniu publikacji umieszczając kursor w kolumnie Czynności na wybranym działaniu. Strona 35 z 54

36 Rysunek 66 Podgląd szczegółowej historii Tłumaczenia publikacji Elementy opisu Tłumaczenia Publikacji Opublikowanie Tłumaczenia Publikacji Użytkownik z uprawnieniami Tłumacza nie ma możliwości opublikowania żadnego tłumaczenia. Strona 36 z 54

37 7 Tłumaczenie Procedur Aby przeglądać listę tłumaczeń procedur należy rozwinąć z głównej belki menu Tłumaczenia a dalej z rozwijanej listy wybrać wartość: Tłumaczenia procedur. Rysunek 67 Podmenu Tłumaczenia procedur (widok Administratora epk) Po wybraniu wskazanego typu tłumaczeń system wyświetla listę dostępnych tłumaczeń procedur. Rysunek 68 Lista tłumaczeń procedur Strona 37 z 54

38 Lista zawiera informacje o dacie ostatniej modyfikacji tłumaczenia, statusie oraz nazwie dokumentu, którego dotyczy tłumaczenie Widok - Sortowanie Aby uszeregować listę według wybranej kolumny, należy kliknąć na wybrany nagłówek, według którego chcemy posortować wyświetlone dane: Dostępne są następujące kryteria sortowania: Data modyfikacji Sortowanie po dacie ostatniej modyfikacji tłumaczenia procedury. Status Sortowanie po statusach: Rysunek 69 Możliwe statusy tłumaczeń procedur dostępne na liście rozwijanej Status Brak Tłumaczenia Dla dokumentu nie zostało jeszcze przygotowane tłumaczenie. Dokument może być uzupełniony tłumaczonymi danymi, modyfikowany i zapisany, a po wypełnieniu wszystkich pól przekazany do weryfikacji. W edycji Rozpoczęto przygotowywanie tłumaczenia dokumentu. Zostały wprowadzone i zapisane dane. Dokument może być dalej modyfikowany, a po wypełnieniu wszystkich pól przekazany do weryfikacji. Opublikowano Opublikowano tłumaczenie dokumentu. Do weryfikacji Przetłumaczony przez tłumacza dokument, został przesłany do weryfikacji do Administratora tłumaczeń. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu. Do poprawy Strona 38 z 54

39 Przetłumaczony dokumenty został w wyniku weryfikacji odrzucony przez Administratora tłumaczeń do poprawy przez tłumacza. Tłumacz może modyfikować dane i przesłać ponownie dokument do weryfikacji. Wycofano Przetłumaczony i opublikowany dokument został wycofany z publikacji. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu oraz może zaktualizować tłumaczenie. Automatycznie wycofano Przetłumaczony i opublikowany dokument został automatycznie wycofany z publikacji na skutek wprowadzenia zmian w dokumencie źródłowym. Dokument o tym statusie nie może być edytowany przez tłumacza. Tłumacz ma wgląd w zawartość dokumentu oraz może zaktualizować tłumaczenie. Nazwa dokumentu Sortowanie po nazwie dokumentu Widok - Filtrowanie Aby ograniczyć listę wyświetlonych tłumaczeń procedur ustawiamy wymagane wartości w polach filtra a następnie klikamy przycisk Filtruj. Rysunek 70 Filtrowanie listy tłumaczeń procedur Dostępne są następujące kryteria filtrowania: Status Filtrowanie po statusie tłumaczenia Język Filtrowanie względem wersji językowej Strona 39 z 54

40 Fraza Pole tekstowe wyszukiwania. System ograniczy listę do tych pozycji, które zawierają w swojej nazwie (w dowolnym jej miejscu) wpisany ciąg znaków. Rysunek 71 Filtrowanie po wpisanym ciągu znaków Po wybraniu przycisku Wyczyść, wszystkie wprowadzone kryteria filtrowania zostaną usunięte. Rysunek 72 Wyczyszczenie pól filtrowania listy tłumaczeń procedur Podgląd / Tryb edycji Tłumaczenia Procedury W przypadku potrzeby podglądu bądź edycji wybranego tłumaczenia procedury należy zaznaczyć tłumaczenie, które przeznaczone ma być do edycji i wybrać opcję Edytuj. Strona 40 z 54

41 Rysunek 73 Przejście do trybu edycji tłumaczenia procedury Istnieje również możliwość przejścia do edycji tłumaczenia poprzez dwukrotne kliknięcie w wybrane tłumaczenie bądź poprzez pojedyncze kliknięcie w status tłumaczenia. Po przejściu w tryb edycji tłumaczenia użytkownik ma możliwość podglądu bądź edycji każdego pola formularza tłumaczenia procedury. Rysunek 74 Tryb edycji tłumaczenia procedury Strona 41 z 54

42 W przypadku, gdy użytkownik ma na celu jedynie podgląd tłumaczenia, czyli nie wykonuje żadnej zmiany na dokumencie i nie potrzebuje zapisywać zmian, wykorzystuje opcję Zamknij by zamknąć tryb edycji tłumaczenia. Rysunek 75 Czynność Zamknij Tłumaczenie procedury Elementy opisu Tłumaczenia procedury Nowe tłumaczenie Procedury Formularz tłumaczenia danej Procedury system tworzy automatycznie w momencie opublikowania Procedury na portalu biznes.gov.pl. Rysunek 76 Nowa procedura została opublikowana przez Administratora epk Strona 42 z 54

43 Tłumaczenie dla opublikowanej po raz pierwszy procedury po utworzeniu przez system ma status Brak Tłumaczenia. Rysunek 77 Tłumaczenie ze statusem Br Aby wypełnić danymi nowe tłumaczenie należy uzupełnić wymagane pola opisu tłumaczenia i zapisać wprowadzone dane. W tym celu należy wyszukać wybrane tłumaczenie ze statusem Brak z listy tłumaczeń i przejść do jego edycji. Rysunek 78 Lista tłumaczeń procedur ze statusem Brak tłumaczenia Po przejściu w tryb edycji tłumaczenia użytkownik otrzyma widok składający się z dwóch części: Lewa strona ekranu treści w języku polskim Prawa strona ekranu pusta formatka do dodania tłumaczenia Strona 43 z 54

44 Rysunek 79 Formularz dodawania nowego tłumaczenia publikacji Nowe tłumaczenie Tłumacz może zapisać bądź przekazać do akceptacji Administratora Tłumaczeń. Rysunek 80 Funkcjonalności działań na tłumaczeniu procedury dla użytkownika z Tłumacza Elementy opisu Tłumaczenia Procedury Zapis danych w tłumaczeniu Procedury W przypadku, gdy użytkownik dodaje nowe treści do dokumentu i potrzebuje zapisać wprowadzone zmiany wybiera opcję ZAPISZ. Operacje tę Tłumacz może wykonywać wielokrotnie. Czynność ta nie wymaga wprowadzenia pełnych danych do formatki tłumaczenia. Strona 44 z 54

45 Rysunek 81 Opcja Zapisz tłumaczenie procedury Po wybraniu opcji Zapisz system zapisuje wpisane tłumaczenie i zmienia status tłumaczenia na W Edycji. Dodatkowo system informuje użytkownika o wprowadzonej przez użytkownika liczbie znaków wersji obcojęzycznej. Rysunek 82 Zmiana statusu z Br na Ed Przy zapisaniu wprowadzonych zmian system wyświetla komunikat potwierdzający wykonaną czynność. Strona 45 z 54

46 Rysunek 83 Komunikat systemowy Użytkownik może w każdej chwili po zapisaniu tłumaczenia zakończyć prace na dokumencie i wrócić do tłumaczenia w innym czasie Elementy opisu Tłumaczenia procedury Przekazanie do weryfikacji Tłumaczenia Procedury Tłumacz po przetłumaczeniu procedury w celu opublikowania przesyła ją do weryfikacji Administratorowi Tłumaczeń używając opcji Przekaż do weryfikacji. Rysunek 84 Czynność Przekaż do weryfikacji Tłumaczenie procedury Przekazywane do weryfikacji tłumaczenie musi mieć wypełnione wszystkie wymagane pola opisu. W przeciwnym przypadku tłumaczenie nie zostanie przekazane do weryfikacji, system wyświetli komunikat Zweryfikuj pola zaznaczone na czerwono oraz oznaczy pola konieczne do uzupełnienia. Strona 46 z 54

47 Rysunek 85 Walidacja pól tłumaczenia Rysunek 86 Oznaczenie pola wymaganego do uzupełnienia Jeśli wszystkie wymagane pola zostały uzupełnione, po wybraniu właściwej opcji system wymusza wprowadzenie komentarza do przekazywanego do weryfikacji tłumaczenia. Pole komentarza jest polem wymaganym konieczne jest wprowadzenie dowolnego tekstu i potwierdzenie wpisu wybierając Ok. Strona 47 z 54

48 Rysunek 87 Pole komentarza Po potwierdzeniu wprowadzonego komentarza Tłumaczenie zmienia status tłumaczenia na Do weryfikacji. Rysunek 88 Status Do Weryfikacji Tłumaczenia procedury Administrator tłumaczeń tłumaczenie takie powinien zweryfikować i w zależności od jego jakości opublikować bądź przesłać do poprawy tłumaczowi Elementy opisu Tłumaczenia procedury Przekazanie do poprawy Tłumaczenia Procedury Administrator tłumaczeń weryfikując tłumaczenie przekazane przez tłumacza do weryfikacji może przekazać je do poprawy jeśli uzna, że tłumaczenie wymaga modyfikacji. Przekazane do poprawy tłumaczenie zawiera komentarz wskazujący na powód zwrócenia tłumaczenia do poprawy. Strona 48 z 54

49 Tłumaczenie takie po przekazaniu przez Administratora Tłumaczeń do poprawy Tłumacz widzi ze statusem Do poprawy (Po). Rysunek 89 Przekazane Tłumaczenie publikacji do poprawy Tłumaczowi Tłumacz tłumaczenie takie może poprawić i ponownie przesłać do weryfikacji Administratora Tłumaczeń. Jeśli Administrator tłumaczeń uzna tłumaczenie za poprawne może opublikować dokument. Opublikowane tłumaczenie otrzymuje status Opublikowano. Rysunek 90 Opublikowane Tłumaczenie procedury Elementy opisu Tłumaczenia Procedury Edycja Tłumaczenia Procedury Już przy pierwszej edycji Tłumaczenia Procedury ze statusem Brak proponowane jest automatyczne tłumaczenie danego pola o ile w systemie istnieje już przetłumaczona identyczna fraza. Miejsce w formularzu, w którym użytkownik może skorzystać z tej funkcjonalności oznaczone jest ikoną żółtej chmury. Podpowiedź może zostać w wersji jaką proponuje system, tekst może również być dalej modyfikowany. Funkcjonalność ta dostępna jest również dla tłumaczeń w innych statusach. Strona 49 z 54

50 Rysunek 91 Oznaczenie proponowanego tłumaczenia Jeśli użytkownik z uprawnieniami do wprowadzania zmian w opisie procedur zapisze zmiany w opisie Procedury a dana procedura miała opublikowane już tłumaczenie system automatycznie wycofuje je na skutek zmian w treści procedury i nadaje jej status awy (Automatycznie wycofano). Rysunek 92 Zmiana treści procedury automatyczne wycofanie tłumaczenia procedury Użytkownik po zaktualizowaniu procedury widzi, że odpowiadające mu tłumaczenie zostało automatycznie wycofane. Rysunek 93 Zmiana w opisie opublikowanej procedury Strona 50 z 54

51 Rysunek 94 Automatyczne wycofanie tłumaczenia procedury Analizując treści tłumaczenia Tłumacz ma możliwość zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do treści procedury poradnika w porównaniu z wersją poprzednią tłumaczenia. System na zielono zaznacza treści nowe, które zostały dopisane do poradnika w porównaniu z wersją poprzednią a na czerwono z przekreśleniem tekst, który z poradnika został usunięty. Rysunek 95 Funkcjonalność oznaczenia zmian w tłumaczeniu procedury Ikona chmury zielonej występuje tylko w przypadku kolejnych tłumaczeń danej procedury i sygnalizuje, że dany ciąg polskich znaków został już przetłumaczony w poprzedniej wersji tłumaczenia na język w jakim obecnie użytkownik tłumaczy procedurę i tłumaczenie to może być wykorzystane przy obecnej edycji. Podpowiedź może zostać w wersji jaką proponuje system, tekst może również być dalej modyfikowany. Dodatkowo wybierając funkcję zielonej chmury użytkownik może uzupełnić pole tłumaczenia treścią, która znajdowała się w tym polu w wersji poprzedniej tłumaczenia. Treści te może modyfikować bądź usunąć. Rysunek 96 Funkcjonalność zielonej chmury widok przed użyciem Strona 51 z 54

52 Rysunek 97 Funkcjonalność zielonej chmury widok po użyciu Użytkownik ma dodatkowo możliwość analizy liczby znaków użytych w tłumaczeniu. Każdorazowa edycja treści tłumaczenia i zapisanie zmian generuje aktualizację Liczby znaków. Rysunek 98 Funkcjonalność liczba znaków Każda zmiana treści i zapisanie zmian generuje też wpis w Historii Elementy opisu Tłumaczenia Procedury Historia zmian Tłumaczenia Procedury Dla tłumaczenia z chwilą pierwszego zapisania zmian utworzona zostaje historia edycji dokumentu. Użytkownik ma możliwość weryfikacji przebiegu prac na tłumaczeniu. System, po poprawnym zapisie tłumaczenia danego elementu automatycznie zapisuje informację o bieżącej liczbie przetłumaczonych znaków w historii. W historii danego tłumaczenia będzie można zaobserwować ile znaków ma tłumaczenie po każdym zapisie. Strona 52 z 54

53 Rysunek 99 Wybór opcji Historia Rysunek 100 Podgląd historii tłumaczenia procedury Użytkownik ma możliwość wglądu w szczegóły wykonanych zmian na tłumaczeniu procedury umieszczając kursor w kolumnie Czynności na wybranym działaniu. Rysunek 101 Podgląd szczegółowej histori tłumaczenia procedury Strona 53 z 54

54 Elementy opisu Tłumaczenia procedury Opublikowanie Tłumaczenia Procedury Użytkownik z uprawnieniami Tłumacza nie ma możliwości opublikowania żadnego tłumaczenia. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Pomocy elektronicznego Punktu Kontaktowego dostępnym na biznes.gov.pl Strona 54 z 54

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie administracji danymi instytucji Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Widok menu Administracja dla użytkownika o typie Pracownik Instytucji...

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01 VULCAN Innowacji Streszczenie Dokument zawiera instrukcję opisującą Portal Klienta, za pomocą którego Użytkownik może przekazać zgłoszenie do Centrum Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH WNIOSKI O EGZAMIN SPECJALIZACYJNY ROLA: PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA 12.06.2018 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU...

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018

Instrukcja obsługi. Helpdesk. Styczeń 2018 Instrukcja obsługi Helpdesk Styczeń 2018 1 Spis treści: Ogólna obsługa Helpdesk...3 1. Logowanie do systemu....3 2. Menu główne...3 2.1 Strona domowa...4 2.2 Zmiana hasła...6 3. Otwarcie zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Proces wydawania identyfikatorów na portalu KomornikID

Proces wydawania identyfikatorów na portalu KomornikID Proces wydawania identyfikatorów na portalu KomornikID Spis treści Opis dokumentu...2 Obsługa z poziomu konta Komornika...2 Składanie wniosku o identyfikator dla siebie...2 Zatwierdzanie wniosku przesłanego

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści

System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task. Spis treści System egzaminów elektronicznych Instrukcja do Portalu Egzaminacyjnego i modułu task Portal Egzaminacyjny Spis treści Informacje ogólne... 2 Rejestracja i logowanie... 2 Strona główna... 4 Zapisy na egzamin...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl

Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Skrócona instrukcja podstawowych zadań na portalu polska-szkola.pl Wersja: 1.0 Autor: Bartłomiej Barlakowski Spis treści Rejestracja użytkownika i jego aktywacja w systemie... 3 Złożenie wniosku o uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Sigma Moduł dla szkół

Sigma Moduł dla szkół Sigma Moduł dla szkół Jak zmodyfikować projekt planu finansowego za pomocą Modułu dla szkół? Projekt planu finansowego może powstać przy użyciu mechanizmów dostępnych w module Arkusz Optivum. Taki projekt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1.1 2016-03-31

Bardziej szczegółowo

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata

Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian

Munsol - dokument zmian. MUNSOL - Dokument zmian MUNSOL - Dokument zmian 1 Spis treści Munsol - dokument zmian Spis treści 2 Wprowadzenie 3 Wprowadzone zmiany 3 1. Logowanie z użyciem karty. 3 2. Strona główna 4 3. Komunikaty informacyjne 4 4. Listy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu

Instrukcja dla użytkowników portalu. Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu edokumenty Instrukcja dla użytkowników portalu Wniosek FWRC dodanie wniosku na portalu Spis treści Logowanie, zmiana hasła, wylogowanie... 1 Wnioski FWRC... 3 Statusy wniosków... 4 Składanie wniosków...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 2.0 2018-03-14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji pielęgniarskich (PI) v.2015.07.001 22-07-2015 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3. Pacjenci - wyszukiwanie zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom

Opis postępowania dla uczestników aukcji. Aukcja samodzielna- złom Opis postępowania dla uczestników aukcji Aukcja samodzielna- złom Aby przystąpić do aukcji elektronicznej, należy wejść na stronę portalu aukcyjnego, który znajduje się pod adresem https://aukcje-srk.coig.biz/

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji

Ulotka. Zmiany w wersji Ulotka Zmiany w wersji Spis treści 1 Instalacja systemu... 3 1.1 Współpraca z przeglądarkami... 3 1.2 Współpraca z urządzeniami mobilnymi... 3 2 Ogólne... 4 2.1 Nowości... 4 2.2 Zmiany... 6 2.3 Poprawiono...

Bardziej szczegółowo

Formularz rankingowy dla doktorantów - instrukcja obsługi dla Doktoranta

Formularz rankingowy dla doktorantów - instrukcja obsługi dla Doktoranta Formularz rankingowy dla doktorantów - instrukcja obsługi dla Doktoranta Informacje ogólne Aplikacja Formularz Rankingowy służy do generowania "Formularza rankingowego uczestnika II roku i wyższych lat

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR

Dokumentacja użytkownika E-działania - POLCHAR Dokumentacja użytkownika systemu E-działania POLCHAR POLCHAR Sp. z o. o. Szczecin 2015 Strona 1 z 31 Spis treści Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Uruchomienie E-działania... 4 2.1 Opis strony startowej... 4

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia... 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy

Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy Internetowy System Wniosków Instrukcja obsługi dla Wnioskodawcy. Wstęp Instrukcja opisuje sposób działania panelu Wnioskodawcy będącego częścią Internetowego Systemu Wniosków. System dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji do systemu ecrf.biztm

Instrukcja rejestracji do systemu ecrf.biztm Instrukcja rejestracji do systemu ecrf.biztm Spis treści Wstęp... 3 1. Rejestracja do programu... 4 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych... 5 Weryfikacja adresu e-mail... 6 Formularz rejestracyjny...

Bardziej szczegółowo

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP)

jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) OGÓLNE ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZA etpp 1 WPROWADZENIE Elektroniczny formularz etpp utworzony został w ramach projektu Ogólnodostępna Platforma Informacji Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP) i stanowić będzie

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU

1. LOGOWANIE DO SYSTEMU 1. LOGOWANIE DO SYSTEMU Aby zalogować się do systemu należy do okna przeglądarki internetowej wpisać adres: mindstormlab.com/cms Należy upewnić się, że w pasku adresu przeglądarki po wprowadzeniu poprawnego

Bardziej szczegółowo

Logowanie do portalu:

Logowanie do portalu: Logowanie do portalu: https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portal-dostawcy/ ( dla środowiska szkolnego https://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/portaldostawcy-szkol/ ) Po wprowadzeniu powyższego adresu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania Przewodnik System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich podczas wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 3 1. Logowanie do aplikacji... 4 2. Konto nauczyciela... 9 Start... 9 Prace domowe... 14 Dodanie nowej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa

Dokumentacja użytkowa 1 Dokumentacja użytkowa 2 Spis treści 1. Ekran wprowadzenia do aplikacji. 3 2. Rejestracja i logowanie 4 2.1. Ekran logowania do aplikacji 4 2.2. Ekran przypomnienia hasła 5 2.3. Ekran rejestracji 6 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC

INSTRUKCJA dla opiekunów SKC INSTRUKCJA dla opiekunów SKC 1 Spis treści Wstęp...3 Logowanie się do systemu...4 Poczta...5 Strona...6 Aktualności...7 Dodawanie zdjęć do aktualności...7 Galerie...8 Dodawanie zdjęć do galerii...9 Pliki...10

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego

Podręcznik Użytkownika. Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Podręcznik Użytkownika Systemu sprawozdań finansowych i merytorycznych Organizacji Pożytku Publicznego Warszawa, maj 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 1 Wprowadzenie... 4 2 Wymagania systemowe warstwy

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2017 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2017

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP

Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Instrukcja użytkownika Internetowej Platformy Edukacyjnej UPRP Spis treści 1. Wymagania techniczne 3 2. Dostęp do platformy 4 3. Rejestracja 5 4. Logowanie 7 5. Logowanie portale społecznościowe 9 6. Strona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej

Nabór Przedszkola. Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej Nabór Przedszkola Rekrutacja uzupełniająca rejestracja kandydata, który nie brał udziału w rekrutacji właściwej Porada dla opiekuna kandydata W ramach rekrutacji uzupełniającej mogą ubiegać się o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka

Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej. meopieka Instrukcja użytkownika systemu medycznego w wersji mobilnej meopieka 17-04-2018 INFUSIO sp. z o. o. tel. 052 50 65 730 strona 2 z 23 Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 4 2. Ekran główny... 6 3. Pacjenci-

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi modułu administracyjnego

Podstawy obsługi modułu administracyjnego Podstawy obsługi modułu administracyjnego Marcin Roman 2017/03/06 14:17 Table of Contents Opis menu... 3 Wyszukiwanie na liście... 4 Page 2 of 5 - ostatnio modyfikowane przez Marcin Roman w 2017/03/06

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny

Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.

Bardziej szczegółowo

Zawartość 1. Wprowadzenie... 2 2. Logowanie... 3 3. Strona główna... 4 4. Edycja danych użytkownika... 6 5. Zmiana hasła... 7 6. Tworzenie nowego sylabusu przedmiotu... 10 6.1. Tworzenie nowego sylabusu

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

W tej sekcji znajdują się foldery gromadzące wszystkie pliki znajdujące się w Twoim projekcie. Nazwa folderu odpowiada rodzaj owi załącznika.

W tej sekcji znajdują się foldery gromadzące wszystkie pliki znajdujące się w Twoim projekcie. Nazwa folderu odpowiada rodzaj owi załącznika. 12. Dokumentacja Dokumentacja to funkcjonalność systemu dostępna we wszystkich projektach, jakie realizujesz. To rodzaj biblioteki wszystkich załączników dla danego projektu, w której w jednym miejscu

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Przedszkola. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Przedszkola Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Wymagania techniczne przeglądarek internetowych Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego

Instrukcja użytkownika systemu medycznego Instrukcja użytkownika systemu medycznego ewidencja obserwacji psychologicznych (PS) i rehabilitacyjnych (RE) v.2016.07.001 25-08-2016 SPIS TREŚCI: 1. Logowanie do systemu... 3 2. Zmiana hasła... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek (zilustrowane przykłady są poglądowe, podany rok nie ma znaczenia) Biblioteki publiczne

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Mobilny CRM BY CTI 1

Mobilny CRM BY CTI 1 Mobilny CRM BY CTI 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instrukcja do programu...3 2.1. Lewe menu...4 2.1.1. Zakładka klient...5 2.1.2. Zakładka spotkania... 10 2.1.3. Zakładka kalendarz... 17 2.1.4. Zakładka

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo