ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABG SPIN KUPUJ WYCENA 7,80 PLN RAPORT ANALITYCZNY"

Transkrypt

1 Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada duży potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również za granicą. Dodatkowo, naszym zdaniem, połączenie kompetencji ABG i SPIN, przy zwiększeniu efektywności zarządzania, powinno pozwolić na kompleksową obsługę przedsiębiorstw z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego oraz administracji publicznej. Najważniejszym sektorem, dla którego spółka chce realizować projekty w kolejnych latach jest sektor publiczny. W tym obszarze w roku 2006 nie doszło do rozstrzygnięcia praktycznie żadnego dużego przetargu, a 2007 rok także nie przyniósł większych zmian. Spodziewamy się, że dopiero kolejny rok będzie pod tym względem lepszy, choć nie oczekujemy w tym zakresie przełomu i dlatego dopiero w średnim terminie tj. w latach zakładamy, że zostaną rozstrzygnięte największe przetargi dla administracji publicznej. Wyniki za 3Q 07 należały do udanych. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 133,4 mln PLN przy istotnie wyższej rentowności niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zwracamy uwagę, że marża brutto na sprzedaży wzrosła do 31,9%, a rentowność EBIT ukształtowała się na poziomie 9,3%. Porównując rentowność EBIT r/r trzeba mieć na uwadze jednorazową transakcję sprzedaży nieruchomości w 2006 roku, co przełożyło się na wzrost wyniku operacyjnego w tamtym okresie o ponad 9,0 mln PLN. W kolejnych dwóch kwartałach nie oczekujemy wzrostu rentowności m.in. z uwagi na realizację lipcowego kontraktu dla NATO. Nasza prognoza zakłada, że na koniec 2007 roku marża EBIT wyniesie 5,2%, co przełoży się na zysk EBIT w wysokości 33 mln PLN. Wartościowo oznacza to wzrost o 5% r/r, jednak zwracamy uwagę, że po wyczyszczeniu wyników za 2006 rok z zysku ze sprzedaży nieruchomości oraz rozwiązania rezerw prognozowany na ten rok EBIT byłby dwukrotnie wyższy niż w 2006 roku. W 2008 roku spodziewamy się dalszej poprawy wyników i wzrostu marży EBIT do 7,9%, co implikuje zysk netto na poziomie 47,4 mln PLN. Przy obecnej cenie rynkowej mnożnik P/E 08 wynosi 12,8x i jest to mniej niż w przypadku porównywanych spółek notowanych na GPW. Wyceny spółki dokonaliśmy na bazie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz na podstawie analizy porównawczej. Przy zastosowaniu wyceny DCF uzyskaliśmy wartość jednej akcji na poziomie 7,6 PLN. W oparciu o wycenę porównawczą jedną akcję wyceniliśmy na 8,0 PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną i wynosi 7,8 PLN. Biorąc pod uwagę, że akcje są notowane z ponad 25% dyskontem w stosunku do naszej wyceny wydajemy rekomendację KUPUJ. KUPUJ WYCENA 7,80 PLN 19 listopad 2007 WIG znormalizowany 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 11/17/ /24/ /28/ /05/ /08/ /11/2007 Cena rynkowa [PLN] 6,24 Kapitalizacja [mln PLN] 607,97 Ilość akcji [tys. szt.] Cena maksymalna za 6 mc [PLN] 8,90 Cena minimalna za 6 mc [PLN] 5,30 Stopa zwrotu za 3 mc -7,3% Stopa zwrotu za 6 mc -15,2% Stopa zwrotu za 12 mc -9,0% Wycena DCF [PLN] 7,6 Wycena porównawcza [PLN] 8,0 Struktura akcjonariatu: Prokom Software 42,68% Brzeski Dariusz 6,72% Mitura Bogusław 5,43% DWS Polska TFI 5,26% Pozostali 39,91% P 2008P 2009P 2010P 2011P Przychody 515,5 638,7 691,8 771,3 842,1 899,8 EBITDA 43,9 47,2 71,1 86,6 98,7 106,9 EBIT 31,5 33,1 54,6 68,8 79,2 85,7 Zysk netto 29,9 31,6 47,4 59,7 68,4 73,9 P/E (x) 20,3 19,2 12,8 10,2 8,9 8,2 EV/EBITDA (x) 12,0 10,5 6,6 5,2 4,3 3,8 EV/EBIT (x) 16,7 14,9 8,5 6,5 5,4 4,7 Analityk: Maciej Bobrowski Beskidzki Dom Maklerski S.A. ul. 3-go Maja Katowice tel. (0-32) Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 WYCENA Wyceny dokonaliśmy w oparciu o metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Oceniając wartość spółki wykorzystaliśmy także metodę porównawczą do najbardziej zbliżonych profilem działalności spółek, które są notowane na GPW. W zależności od podejścia otrzymaliśmy różne wyniki. Wycena porównawcza, oparta na naszych prognozach na lata dała wartość spółki na poziomie 779,6 mln PLN, z kolei wycena metodą DCF na lata sugeruje wartość spółki na poziomie 741,3 mln PLN. Wycena końcowa jest średnią arytmetyczną z dwóch metod i wynosi 760,5 mln PLN. Podsumowanie wyceny Waga Wycena Wycena modelem DCF [PLN] 50% 7,6 Wycena metodą porównawczą [PLN] 50% 8,0 Wycena 1 akcji [PLN] 7,8 WYCENA DCF Wyceny akcji metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 10 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na rynkowych stopach wolnych od ryzyka (rentowność 10 letnich obligacji). Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta na poziomie 1,2. Główne założenia do modelu: Spodziewamy się, że najbliższych 3 latach krajowy rynek IT będzie rósł średniorocznie o 12%. Po roku 2011 zakładamy, że rynek będzie rósł w tempie 3-6%. Średnioroczny wzrost przychodów w latach zakładamy na poziomie 9,7%. W całym okresie szczegółowej prognozy CAGR wynosi 6,2%. Szczegółowy opis dotyczący przychodów znajduje się w osobnym rozdziale. Ze względu na brak konkretnych informacji nie uwzględniamy akwizycji w obszarze oprogramowania dla przemysłu oraz planów ekspansji zagranicznej. Założyliśmy, że spółka otrzyma w latach dotacje unijne w kwocie 24 mln PLN. Takie założenie w naszym modelu, również w kolejnych latach prognozy, implikuje neutralny wpływ konsolidacji INSI na wyniki. Zakładamy, że spółka będzie finansować rozwój środkami własnymi. Dywidendę w okresie prognozy zakładamy na poziomie 30-50%. Dług netto uwzględnia pozostałe aktywa finansowe. Wzrost wolnych przepływów pieniężnych (FCF) po okresie szczegółowej prognozy ustaliliśmy na poziomie 3,0%. Ponadto zakładamy: Do obliczeń przyjęliśmy tys. akcji. W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku Końcowa wartość jednej akcji jest wyceną na dzień 06 sierpnia 2007 roku. Metoda DCF dała wartość spółki na poziomie 741,3 mln PLN. W przeliczeniu na 1 akcję daje to wartość 7,6 PLN. Strona 2

3 Model DCF 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 638,7 691,8 771,3 842,1 899,8 946,6 991, , , ,3 EBIT [mln PLN] 33,1 54,6 68,8 79,2 85,7 89,5 93,0 95,5 97,5 99,0 Stopa podatkowa 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Podatek od EBIT [mln PLN] 6,3 10,4 13,1 15,1 16,3 17,0 17,7 18,1 18,5 18,8 NOPLAT [mln PLN] 26,8 44,3 55,7 64,2 69,4 72,5 75,3 77,4 78,9 80,2 Amortyzacja [mln PLN] 14,2 16,5 17,8 19,4 21,2 23,0 24,6 26,2 27,6 28,9 CAPEX [mln PLN] -21,0-20,8-23,1-25,3-27,0-28,4-29,7-30,9-31,9-32,9 Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] 7,1-5,9-11,3-13,5-11,0-8,9-8,5-7,3-6,8-6,2 Inwestycje kapitałowe [mln PLN] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FCF [mln PLN] 27,0 34,1 39,0 44,8 52,6 58,2 61,8 65,3 67,9 70,0 DFCF [mln PLN] 26,7 30,2 30,9 31,8 33,5 33,2 31,6 29,9 27,8 25,8 Suma DFCF [mln PLN] 301,3 Wartość rezydualna [mln PLN] 887,0 wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: 3,0% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 326,2 Wartość firmy EV [mln PLN] 627,5 Dług netto [mln PLN] -113,8 Wartość kapitału własnego [mln PLN] 741,3 Ilość akcji [tys. szt.] Wartość kapitału na akcję [PLN] 7,6 Przychody zmiana r/r 24% 8% 11% 9% 7% 5% 5% 4% 3% 3% EBIT zmiana r/r 5% 65% 26% 15% 8% 4% 4% 3% 2% 2% NOPLAT zmiana r/r 5% 65% 26% 15% 8% 4% 4% 3% 2% 2% FCF zmiana [mln PLN] n/a 26% 14% 15% 17% 11% 6% 6% 4% 3% Marża EBIT 5,2% 7,9% 8,9% 9,4% 9,5% 9,5% 9,4% 9,3% 9,2% 9,0% Marża NOPLAT 4,2% 6,4% 7,2% 7,6% 7,7% 7,7% 7,6% 7,5% 7,4% 7,3% CAPEX / Przychody 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% CAPEX / Amortyzacja 149% 126% 130% 130% 127% 124% 121% 118% 116% 114% Zmiana KO / Przychody -1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Zmiana KO / Zmiana przychodów -6% 11% 14% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% Kalkulacja WACC 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Stopa wolna od ryzyka 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% Premia za ryzyko 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Beta 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Premia kredytowa 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% Koszt kapitału własnego 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% Udział kapitału własnego 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% Udział kapitału obcego 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% WACC 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% 11,60% Strona 3

4 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 0,8 8,0 8,4 8,7 9,0 9,3 9,7 10,1 10,7 12,1 0,9 7,6 8,0 8,2 8,4 8,7 9,0 9,4 9,9 11,0 1,0 7,3 7,6 7,8 8,0 8,2 8,5 8,8 9,2 10,1 beta 1,1 6,9 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,3 8,6 9,3 1,2 6,7 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,7 1,3 6,4 6,6 6,8 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6 8,2 1,4 6,2 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,1 7,3 7,7 1,5 6,0 6,1 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,9 7,3 1,6 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 6,5 6,6 6,9 Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3,50% 4,00% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 0,8 11,7 10,9 10,3 10,0 9,7 9,4 9,2 8,7 8,3 0,9 11,0 10,3 9,6 9,3 9,0 8,8 8,6 8,1 7,7 1,0 10,4 9,7 9,0 8,8 8,5 8,3 8,0 7,6 7,2 beta 1,1 9,9 9,2 8,6 8,3 8,0 7,8 7,6 7,2 6,8 1,2 9,4 8,7 8,1 7,9 7,6 7,4 7,2 6,8 6,4 1,3 9,0 8,3 7,7 7,5 7,2 7,0 6,8 6,4 6,1 1,4 8,6 7,9 7,4 7,1 6,9 6,7 6,5 6,1 5,8 1,5 8,3 7,6 7,1 6,8 6,6 6,4 6,2 5,9 5,6 1,6 7,9 7,3 6,8 6,5 6,3 6,1 6,0 5,6 5,3 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym 0,00% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 5,00% 3,0% 8,3 8,8 9,1 9,4 9,8 10,3 10,8 11,4 13,1 3,5% 7,8 8,2 8,5 8,7 9,1 9,4 9,8 10,3 11,6 4,0% 7,4 7,7 7,9 8,2 8,4 8,7 9,0 9,4 10,4 premia za ryzyko 4,5% 7,0 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,4 8,7 9,5 5,0% 6,7 6,9 7,1 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,7 5,5% 6,4 6,6 6,7 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 8,1 6,0% 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 6,8 6,9 7,1 7,5 6,5% 5,8 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,6 6,7 7,1 7,0% 5,6 5,8 5,8 5,9 6,0 6,1 6,2 6,4 6,7 Strona 4

5 WYCENA PORÓWNAWCZA Wyceny porównawczej dokonaliśmy w oparciu o wybrane spółki, które są notowane na GPW. Analizę oparto na trzech wskaźnikach: P/E, EV/EBITDA oraz EV/EBIT, które obliczyliśmy na podstawie naszych prognoz na lata Wszystkim wskaźnikom przypisaliśmy równą wagę. Analiza porównawcza oparta jest na trzech latach i w związku z tym ustaliśmy wagę dla roku 2007 na poziomie 20%, a dla roku 2008 i 2009 po 40%. Obliczenia bazują na kursach zamknięcia z 16 listopada 2007 roku. Ostatecznie porównując wyniki ze wskaźnikami wybranych spółek otrzymaliśmy wartość 779,6 mln PLN, co odpowiada 8,0 PLN na jedną akcję. Udział wyceny na podstawie analizy porównawczej w końcowej wycenie ustaliliśmy na poziomie 50%. Wycena porównawcza do wybranych spółek P/E EV/EBITDA EV/EBIT 2007P 2008P 2009P 2007P 2008P 2009P 2007P 2008P 2009P Asseco Poland 30,5 22,6 18,8 16,6 12,4 11,2 18,6 13,7 12,3 Comarch 24,4 18,1 14,6 15,8 11,3 8,8 7,0 5,8 5,1 Sygnity 14,9 9,2 5,3 4,3 20,8 14,3 10,9 Qumak 19,4 15,7 12,7 12,5 8,8 7,2 10,1 7,4 Mediana 24,4 16,9 13,6 15,8 10,0 8,0 18,6 11,9 9,1 Wycena wg wskaźnika [PLN] 7,9 8,2 8,4 8,3 8,3 8,3 7,0 7,6 7,6 Waga roku 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% Wycena wg wskaźników [PLN] 8,2 8,3 7,5 Waga wskaźnika 33% 33% 33% Dyskonto 0% Wycena końcowa [PLN] 8,0 Strona 5

6 GŁÓWNE CZYNNIKI RYZYKA Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców. W poszczególnych obszarach działalności spółka ma kluczowych odbiorców produktów i usług. W przypadku zaprzestania współpracy z jednym z nich należy się spodziewać istotnego negatywnego przełożenia na wyniki (np. TPSA, ARiMR, NFZ, NATO, szeroko pojmowana administracja publiczna). Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych. Przedłużenie się realizacji poszczególnych projektów może mieć wpływ na wyniki, szczególnie w ujęciu kwartalnym. Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników. Proces łączenie zwiększa fluktuację pracowników, co stwarza niebezpieczeństwo utraty kluczowych pracowników i przejścia ich do konkurencji. Ryzyko związane z wpływem Grupy Asseco na działalność spółki. Ryzyko związane ze zmianą założeń, opóźnieniem realizacji lub niezrealizowaniem Planu Informatyzacji Państwa. Ryzyko to zmniejsza fakt, że większość tych projektów ma być współfinansowana ze środków unijnych. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów. Zmiany na rynku IT mogą wymusić dużo większe nakłady inwestycyjne, niż te przyjęte w modelu, na tworzenie nowych produktów. Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku. Perspektywa dużych nakładów na informatyzację państwa powoduje, że walka o kontrakty może się odbyć kosztem rentowności. Ryzyko podaży akcji. WYNIKI FINANSOWE Wyniki za 3Q 07 należały do udanych. Spółka osiągnęła przychody na poziomie 133,4 mln PLN przy istotnie wyższej rentowności niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zwracamy uwagę, że marża brutto na sprzedaży wzrosła do 31,9%, a rentowność EBIT ukształtowała się na poziomie 9,3%. Porównując rentowność EBIT r/r trzeba mieć na uwadze jednorazową transakcję sprzedaży nieruchomości w 2006 roku, co przełożyło się na wzrost wyniku operacyjnego w tamtym okresie o ponad 9,0 mln PLN. W kolejnych dwóch kwartałach nie oczekujemy wzrostu rentowności m.in. z uwagi na realizację lipcowego kontraktu dla NATO. Nasza prognoza zakłada, że na koniec 2007 roku marża EBIT wyniesie 5,2%, co przełoży się na zysk EBIT w wysokości 33 mln PLN. Wartościowo oznacza to wzrost o 5% r/r, jednak zwracamy uwagę, że po wyczyszczeniu wyników za 2006 rok z zysku ze sprzedaży nieruchomości oraz rozwiązania rezerw prognozowany na ten rok EBIT byłby dwukrotnie wyższy niż w 2006 roku. Wyniki finansowe spółki [tys. PLN] 3Q'06 3Q'07 zmiana r/r zmiana r/r Przychody ,1% ,5% Zysk brutto ze sprzedaży ,0% ,4% EIBTDA ,7% ,4% EBIT ,0% ,8% Zysk netto ,7% ,7% Marża zysku brutto ze sprzedaży 27,1% 31,9% 22,2% 22,8% Marża EBITDA 19,1% 12,2% 7,5% 8,5% Marża EBIT 16,8% 9,3% 5,4% 6,1% Marża zysku netto 16,7% 9,0% 6,1% 5,8%, spółka Strona 6

7 Wybrane dane ABG w ujęciu kwartalnym IQ'04 IIQ'04 IIIQ'04 IVQ'04 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 IIQ'07 IIIQ'07 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Przychody [tys. PLN] Marża brutto na sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży [tys PLN] Marża zanualizow ana Wybrane dane SPIN w ujęciu kwartalnym % IQ'04 IIQ'04 IIIQ'04 IVQ'04 IQ'05 IIQ'05 IIIQ'05 IVQ'05 IQ'06 IIQ'06 IIIQ'06 IVQ'06 IQ'07 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Przychody [tys. PLN] Marża brutto na sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży [tys PLN] Marża zanualizow ana Strona 7

8 PRZYCHODY Budując model podzieliliśmy przychody generowane przez spółkę na kilka segmentów. Średnioroczny wzrost przychodów w latach 2007/2010 zakładamy na poziomie 9,7%. W latach CAGR wynosi 4%, a w całym okresie prognozy 6,2%. Prognozowana dynamika przychodów CAGR 2016/2007 = 6,2% P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Przychody [mln PLN] Spodziewamy się, że największy udział w przychodach w 2007 roku będzie miał segment związany z szeroko pojmowaną administracją publiczną. Przychody z tego segmentu obejmują także rolnictwo, samorządy oraz informatyzację szkół. W naszym modelu udział tej grupy w przychodach ogółem jest stabilny i kształtuje się w przedziale 37-40%. Zwracamy uwagę, że dynamika wzrostu przychodów w tym obszarze może być większa ponieważ w najbliższych latach będzie rozstrzygniętych wiele przetargów, o które spółka będzie walczyć. Kolejną grupą jest segment związany z telekomunikacją i mediami. W tym obszarze dominujące znaczenie mają przychody generowane z kontraktów z TPSA. Duży wpływ na wzrost przychodów w tym segmencie w latach powinien mieć system wykrywania nadużyć i ochrony przychodów (FRED), a także współpraca z Oracle w zakresie sprzedaży i wdrożeń systemu Oracle Biling oraz opracowania oferty dla operatorów telekomunikacyjnych, sieci telewizji kablowych, a także operatorów wirtualnych sieci komórkowych. W kolejnych latach zakładamy, że coraz większe znaczenie w tym obszarze będą miały przychody generowane z obszaru mediów, a przychody z Telco będą kształtowały się na stabilnym poziomie. Uważamy, że istotne znaczenie dla poprawy wyników spółki będzie miał segment związany z przemysłem. W naszym modelu kluczowe znaczenie w tym obszarze ma energetyka. W odniesieniu do przychodów generowanych z małych i średnich przedsiębiorstw, oraz pozostałych nie związanych z energetyką, zakładamy konserwatywny wzrost przychodów i nie uwzględniamy ewentualnej akwizycji w tym obszarze. Dużą dynamikę wzrostu przychodów zakładamy w segmencie medycyna. W tym obszarze spółka osiąga stabilne przychody z NFZ. Jednak impulsem do wzrostu przychodów w naszym modelu jest informatyzacja szpitali. Spodziewamy się, że ten obszar będzie cechował się bardzo dynamicznym wzrostem. Spółka posiada duże kompetencje w tym zakresie, a poniesione nakłady na rozwój produktów w tym obszarze powinny jeszcze bardziej umocnić jej pozycję na tym rynku. W modelu nie uwzględniliśmy przychodów z RUM. Przetarg na jego realizację może być rozstrzygnięty w przyszłym roku i spółka ma duże szanse na realizację tego projektu. Niemniej z uwagi na ciągłe opóźnienia, oraz możliwość podziału kontraktu pomiędzy kilku wykonawców nie uwzględniamy tego w przychodach. Zakładamy, że ok % udział w ogóle przychodów będzie miał segment związany ze służbami mundurowymi. Zwracamy uwagę, że spółka posiada duże kompetencje w tym obszarze, a ostatnie podpisane kontrakty m.in. ze Strażą Graniczną oraz z NATO bardzo uprawdopodabniają założenie wysokiej dynamiki wzrostu przychodów w kolejnych latach. Zwracamy także uwagę, że w Policji przewidziane są znaczące projekty min.: budowa Ogólnopolskiego Policyjnego Systemu Logistycznego, Bezpieczna Poczta Elektroniczna, budowa Centrum Zapasowego w CEPiK w Legionowie, dostawa urządzeń mobilnych. Ponadto unieważniony w styczniu 2007 roku przetarg na realizację centralnego węzła polskiego komponentu SIS II i VIS powinien być wznowiony i rozstrzygnięty w niedługim okresie. Założony spadek przychodów w 2008 roku jest spowodowany sposobem rozliczenia kontraktu podpisanego z NATO w lipcu br. Po wyczyszczeniu przychodów z tego kontraktu CAGR 07/10 wynosi 15%. Strona 8

9 Projekcja przychodów Telekomunikacja, Media Przemysł, Energetyka Medycyna Sektor publiczny Finanse i Bankowość Służby mundurowe Pozostałe RAZEM przychody zmiana r/r Telekomunikacja 10% 10% 7% 4% 4% 3% 2% 3% 2% Przemysł, Energetyka 16% 14% 10% 9% 6% 6% 5% 4% 4% Medycyna 20% 27% 16% 10% 6% 5% 5% 5% 5% Sektor publiczny 14% 9% 9% 7% 5% 4% 3% 3% 3% Finanse i Bankowość 11% 10% 8% 6% 5% 5% 4% 3% 3% Służby mundurowe -31% 15% 15% 12% 10% 10% 8% 6% 5% Pozostałe -30% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% RAZEM 8% 11% 9% 7% 5% 5% 4% 3% 3% udział w ogóle przychodów Telekomunikacja 24% 24% 24% 23% 23% 22% 22% 22% 22% 21% Przemysł, Energetyka 11% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% Medycyna 6% 7% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% Sektor publiczny 38% 40% 39% 39% 38% 38% 38% 38% 38% 37% Finanse i Bankowość 7% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Służby mundurowe 11% 8% 8% 9% 9% 9% 10% 10% 11% 11% Pozostałe 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% RAZEM 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Strona 9

10 INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁKI Spółka należy do czołówki polskich producentów oprogramowania oraz integratorów systemów informatycznych. Posiada kompleksową ofertę dla podmiotów z różnych sektorów gospodarki m.in. sektora publicznego, służby zdrowia, finansowego, służb mundurowych (m.in. projekty dla NATO), telekomunikacji czy przemysłu. Od kilku lat spółka z sukcesem realizuje projekty przed- i poakcesyjne z wykorzystaniem środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych (np. wdrażanie w Polsce oraz w Rumunii systemu dopłat bezpośrednich dla rolników). Do największych wdrożeń spółki można zaliczyć systemy SAPARD, OFSA oraz system informatyczny UFG, Data Center dla TPSA. Zwracamy uwagę, że połączony podmiot posiada dużo większy potencjał pozwalający na konkurowanie nie tylko na rynku polskim, ale również za granicą. Dodatkowo połączenie kompetencji ABG i SPIN, przy zwiększeniu efektywności zarządzania, powinno pozwolić na kompleksową obsługę przedsiębiorstw z sektora energetycznego, telekomunikacyjnego oraz administracji publicznej. Spodziewamy się, że dzięki połączeniu będzie możliwe także rozszerzenie oferty świadczonych usług w zakresie: ERP, CRM, BI, systemów bezpieczeństwa, outsourcingu czy w zakresie rozszerzenia serwisu i asysty technicznej. Naszym zdaniem w latach w wyniku dokonanego już połączenia oraz inkorporacji spółki zależnej Optix oraz spółki RADCOMP nastąpi poprawa efektywności zarządzania. Uważamy, że w szczególności możliwe powinno być uzyskanie oszczędności kosztowych w wyniku redukcji kosztów ogólnego zarządu. STRATEGIA ROZWOJU Spółka zakłada, że w wyniku połączenia możliwa stanie się realizacja strategii wzrostu zakładająca wykorzystanie potencjału organizacyjnego, produkcyjnego, ekonomicznego i finansowego w produkcji oprogramowania oraz integracji systemów informatycznych. W sektorze: finansów i ubezpieczeń spółka zakłada rozwój usług w zakresie tworzenia oprogramowania dedykowanego dla potrzeb klienta indywidualnego oraz oferowanie systemów ERP. administracji publicznej strategia zakłada możliwie jak największe zaangażowanie w realizację programów informatycznych opisanych w Planie Informatyzacji Państwa. Spółka planuje oferować potencjalnym klientom z tego sektora przede wszystkim gotowe produkty w tym: kompleksowe rozwiązania, stanowiące grupę produktów realizujących wszystkie funkcjonalności Regionalnej Platformy Informacyjnej, oprogramowanie wspomagające procesy podejmowania decyzji poprzez analizę danych zgromadzonych w systemach BI, systemy planowania, systemy budżetowania i kontrolingu, systemy zarządzania informacją i obiegiem dokumentów oraz usługi integracyjne. telekomunikacji strategia zakłada rozwój w modelu tzw. rozwoju organicznego (rozbudowa kompetencji wewnątrz własnej organizacji) a także rozwój kompetencji poprzez akwizycje i inwestycje kapitałowe w podmioty działające w branży. Strategia rozwoju w sektorze zakłada również aktywną współpracę z firmą Oracle oraz rozbudowę kompetencji i struktury organizacyjnej w sposób umożliwiający skierowanie swojej oferty do podmiotów i instytucji zagranicznych. medycznym spółka chce poprawić swoją pozycję konkurencyjną w obszarze obsługi NFZ, pozyskać nowych klientów w oparciu o posiadane rozwiązania systemowe oraz ubiegać się o uczestnictwo w realizacji kluczowych dla sektora medycznego projektach teleinformatycznych. przemysłowym strategia zakłada rozwój współpracy z firmą SAP, a także koncentrację na pozyskiwaniu klientów w obszarze przemysłu ciężkiego (stocznie, hutnictwo, górnictwo oraz przemysł zbrojeniowy) oraz przemysłu chemicznego. Strategia w sektorze przemysłowym przewiduje również aktywność akwizycyjną. służb mundurowych plany mówią o zwiększeniu aktywności w bezpośrednim pozyskiwaniu kontraktów dla agencji NATO w USA i Brukseli oraz kontynuacji rozwoju relacji biznesowych umożliwiających uczestnictwo w projektach realizowanych przez podmioty zagraniczne jako podwykonawca. rolniczym spółka chce umacniać swoją pozycję na rynku krajowym oraz zwiększyć aktywność na rynkach zagranicznych, w szczególności w państwach CEE, opierając się o swoje doświadczenia w produkcji systemów informatycznych na zamówienie dla organizacji i instytucji związanych z rolnictwem. użyteczności publicznej strategia zakłada wykorzystanie dotychczasowej obecności klientów spółki SPIN użytkujących opracowane systemy bilingowe, do sprzedaży innych produktów (ABG), które znajdują się lub znajdą się w ofercie. Ponadto zakłada się ściślejszą współpracę z firmą SAP w zakresie sprzedaży i wdrażania systemu SAP ISU oraz systemu do zarządzania emisjami, a także pozyskanie klientów działających na rynku dostawców gazu, w szczególności podmiotów należących do grupy PGNiG. Strona 10

11 W zakresie działalności R&D zasadniczym elementem strategii są działania badawczo rozwojowe w ramach utworzonego centrum badawczo rozwojowego INSI. Spółka planuje przeznaczenie w latach na prace R&D co najmniej 44 mln PLN (20 mln PLN ze środków własnych, a pozostała kwota pozyskana byłaby z sektorowych programów operacyjnych finansowanych z funduszy UE). Główne kierunki rozwoju mają objąć administrację publiczną (e-government), ochronę zdrowia (e-health), bezpieczeństwo systemów informatycznych i telekomunikację. Plany spółki na najbliższe lata przewidują także dokonanie co najmniej jednej akwizycji. Strategia zakłada przeznaczenie do końca 2008 roku na potencjalne akwizycje blisko 35 mln PLN. Oprócz działań akwizycyjnych, spółka planuje zwiększyć efektywności zarządzania w ramach grupy kapitałowej. Dlatego w kolejnych latach zakłada się m.in. połączenie spółki z Optix i RADCOMP oraz połączenie KKI BCI z DRQ. RYNEK Spółka działa głównie na polskim rynki IT. Decydujący wpływ na obraz krajowego rynku usług IT mają duże wdrożenia i kontrakty integracyjne. Kontraktom tym towarzyszą także różnego typu usługi dodatkowe, takie jak szkolenia, konsultacje i serwis, które często stanowią ponad połowę wartości całego projektu. Wartość polskiego rynku IT wg obliczeń IDC w 2006 roku wyniosła ok. 6,6 mld USD. Oznacza to wzrost o 23% r/r. Uwzględniając jednak wartość rynku w PLN, dynamika wzrostu była dużo niższa i wyniosła ok. 8%. IDC spodziewa się, że w bieżącym roku wartość rynku wzrośnie do 8,5 mld USD, a w kolejnym roku do 11,0 mld USD. Wartość krajowego rynku IT % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rynek IT [mld PLN] zmiana r/r Źródło: IDC Wydatki na IT per capita w Polsce są znacznie mniejsze niż krajach Europy Zachodniej. Dysproporcje widać także w porównaniu do pozostałych państw CEE (szczególnie do Czech i Węgier). Strona 11

12 Prognoza wydatków na IT per capita [USD] EU 15 Czechy Węgry Estonia Słowacja Polska Litwa Łotwa Wydatki na IT per capita 2007P Źródło: EITO Wg opracowania IDC w strukturze polskiego rynku IT w dalszym ciągu przeważa sprzęt. W kolejnych latach spodziewamy się jednak, że coraz większy udział w krajowym rynku będą miały usługi oraz oprogramowanie (podobnie jak w krajach EU15). Najszybciej rozwijającym się segmentem rynku IT w Polsce (ok. 18% r/r) jest rynek usług. Wg wyliczeń IDC w 2006 roku stanowił on 30% rynku (5,5 mld PLN). Przychody z tego segmentu rynku pochodzą najczęściej z usługą serwisowych. Następne są to usługi szkoleniowe, usługi outsourcing u oraz usługi integracyjne. Według prognozy PMR Publications rynek usług IT będzie najdynamiczniej rosnącą częścią rynku informatycznego. Do 2008 roku udział usług w rynku IT ma przekroczyć 36%. Tej tendencji będzie sprzyjała poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce oraz napływ i wykorzystanie funduszy unijnych. Według szacunków IDC sprzedaż oprogramowania to najmniejsza część polskiego rynku IT. Udział oprogramowania w całym rynku informatycznym w Polsce utrzymuje się na poziomie ok. 16%, co oznacza, że wartość rynku oprogramowania w 2006 roku wyniosła ok. 3,0 mld PLN. Do głównych sektorów tego rynku należą m.in. produkty klasy ERP, CRM, BI oraz bazy danych. Według Raportu PMR Publications wartość rynku oprogramowania w kolejnych latach będzie corocznie rosła o około 13%. Struktura rynku IT w Polsce oraz w krajach Europy Zachodniej Struktura krajow ego rynku IT Struktura rynku IT w Europie Zachodniej 30% 34% 54% 45% 16% Sprzęt Oprogramow anie Usługi 21% Sprzęt Oprogramow anie Usługi Źródło: IDG Prognozy na kolejne lata dotyczące wartości krajowego rynku IT są optymistyczne dlatego w naszym modelu. przyjęliśmy, że w najbliższych 3 latach rynek będzie rósł średniorocznie o 12%. Po roku 2011 zakładamy, że rynek będzie rósł w tempie 3-7%. Strona 12

13 Najważniejszym sektorem, dla którego spółka chce realizować projekty w 2007 i 2008 roku jest sektor publiczny. W tym obszarze w roku 2006 nie doszło do rozstrzygnięcia praktycznie żadnego dużego przetargu, a początek 2007 roku także nie przyniósł większych zmian. Spodziewamy się, że druga połowa br. będzie pod tym względem lepsza, choć nie oczekujemy w tym zakresie przełomu. Dlatego dopiero w średnim terminie ( ) zakładamy, że zostaną rozstrzygnięte największe przetargi dla administracji publicznej. Opracowany Plan Informatyzacji Państwa zakłada, że łączny koszt sektorowych i ponadsektorowych projektów informatycznych w latach wyniesie 2,6 mld PLN, a w latach ma wynieść 3,6 mld PLN. Poszczególne projekty mają być dofinansowane przez UE i dlatego ryzyko ich niezrealizowania jest stosunkowo niewielkie, należy się jednak spodziewać, że wymienione projekty będą realizowane w możliwie najpóźniejszym okresie. Wybrane projektów informatyzacji państwa Nazwa projektu Obszar / resort Wartość [mln PLN] Czas realizacji ZSZZBP KPRM CEPiK MSWiA PESEL2 MSWiA IKONKA MSWiA Centralna informacja o działalności gospodarczej MG Informatyzacja KW MS Dziedzinowa platforma elektroniczna MS Portal informacyjny MS Platforma On-line Rejestrów Medycznych MZ Platforma o Zdzarzeniach Medycznych MZ Dostosowanie SI MF E-Podatki MF E-Deklaracje I MF połowa 2008 E-Deklaracje II MF Konsolidacja i centaralizacja systemów celnych i podatkowych MF Prezentacja i udostępnienie zasobów archiwalnych audio i wideo MKiDN Platforma Komunikacji MSP MPiPS SI Syriusz MPiPS SPPP MPiPS System Katastralny GUGiK TERYT2 GUGiK Georeferencyjna BD GUGiK SI Statystyki Publicznej GUS E-PUAP MSWiA E-PUAP 2 MSWiA STAP MSWiA pl,id MSWiA SIS II i VIS MSWiA na podstawie Planu Informatyzacji Państwa na lata Strona 13

14 DANE FINANSOWE Bilans [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem 250,2 263,6 268,4 274,6 281,2 287,5 293,4 298,9 304,0 308,6 312,9 30,7 30,7 31,2 32,5 34,1 35,8 37,5 39,1 40,6 42,0 43,3 5,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 365,3 379,4 424,4 471,9 519,7 565,9 610,9 657,1 703,4 750,3 797,6 21,5 29,9 30,7 34,3 37,4 40,0 42,1 44,0 45,8 47,3 48,8 237,2 219,3 234,4 257,1 280,7 299,9 315,5 330,3 343,1 355,0 365,8 93,0 113,8 141,6 160,9 180,1 203,0 229,1 257,5 288,3 320,9 355,1 615,5 643,0 692,8 746,5 800,8 853,4 904,2 956,0 1007,4 1058,9 1110,5 Kapitał własny dominującej 417,2 459,6 497,5 533,5 572,1 611,8 652,2 694,2 737,0 780,6 825,1 Kapitał podstawowy 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 Kapitał zapasowy 322,6 365,0 402,9 438,9 477,5 517,2 557,6 599,6 642,4 686,1 730,5 Zobowiązania i rezerwy 197,8 183,0 194,9 212,5 228,3 241,1 251,5 261,3 269,9 277,8 285,0 Zobowiązania długoterminowe 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zobowiązania krótkoterminowe 152,4 141,9 153,7 171,4 187,1 200,0 210,4 220,2 228,8 236,6 243,8 Pasywa razem 615,5 643,0 692,8 746,5 800,8 853,4 904,2 956,0 1007,4 1058,9 1110,5 Rachunek zysków i strat [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Przychody netto ze sprzedaży 515,5 638,7 691,8 771,3 842,1 899,8 946,6 991,0 1029,4 1064,9 1097,3 Koszty produktów, tow. i materiałów 398,0 511,2 540,1 597,4 650,5 694,7 731,3 766,0 796,0 823,8 849,0 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 117,5 127,5 151,7 173,9 191,6 205,2 215,3 225,0 233,4 241,1 248,3 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 98,3 94,0 96,7 104,7 112,0 119,0 125,3 131,5 137,4 143,1 148,8 Zysk (strata) na sprzedaży 19,2 33,5 55,0 69,2 79,7 86,1 90,0 93,5 96,0 98,0 99,6 Saldo pozostałej działalności operacyjnej 12,3-0,4-0,4-0,4-0,4-0,4-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31,5 33,1 54,6 68,8 79,2 85,7 89,5 93,0 95,5 97,5 99,0 Saldo pozostałej działalności finansowej 4,1 6,0 3,9 4,9 5,2 5,6 6,1 6,6 7,2 7,8 8,4 Zysk (strata) brutto 35,8 39,1 58,5 73,7 84,5 91,3 95,6 99,6 102,7 105,2 107,4 Zysk (strata) netto 29,9 31,6 47,4 59,7 68,4 73,9 77,4 80,6 83,2 85,2 87,0 CF [mln PLN] P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Przepływy z działalności operacyjnej 51,4 53,9 61,3 69,2 78,6 85,4 90,2 94,9 98,3 101,3 Przepływy z działalności inwestycyjnej -13,3-16,7-18,3-20,1-21,4-22,3-23,1-23,7-24,2-24,5 Przepływy z działalności finansowej -12,2-9,5-23,7-29,9-34,2-37,0-38,7-40,3-41,6-42,6 Przepływy pieniężne netto 25,9 27,8 19,3 19,2 22,9 26,1 28,4 30,8 32,6 34,2 Środki pieniężne na początek okresu 40,5 66,4 94,2 113,5 132,7 155,6 181,7 210,1 240,9 273,5 Środki pieniężne na koniec okresu 66,4 94,2 113,5 132,7 155,6 181,7 210,1 240,9 273,5 307,7 Strona 14

15 Wybrane dane finansowe i wskaźniki rynkowe Dane finansowe 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P Przychody zmiana r/r 23,9% 8,3% 11,5% 9,2% 6,9% 5,2% 4,7% 3,9% 3,4% 3,0% EBITDA zmiana r/r 7,5% 50,6% 21,7% 14,0% 8,3% 5,3% 4,6% 3,5% 2,8% 2,3% EBIT zmiana r/r 4,8% 65,3% 25,9% 15,2% 8,1% 4,5% 3,9% 2,7% 2,0% 1,6% Zysk netto zmiana r/r 5,8% 49,9% 26,0% 14,6% 8,0% 4,7% 4,2% 3,1% 2,5% 2,1% Marża brutto na sprzedaży 20,0% 21,9% 22,5% 22,8% 22,8% 22,7% 22,7% 22,7% 22,6% 22,6% Marża EBITDA 7,4% 10,3% 11,2% 11,7% 11,9% 11,9% 11,9% 11,8% 11,7% 11,7% Marża EBIT 5,2% 7,9% 8,9% 9,4% 9,5% 9,5% 9,4% 9,3% 9,2% 9,0% Marża brutto 6,1% 8,5% 9,6% 10,0% 10,1% 10,1% 10,0% 10,0% 9,9% 9,8% Marża netto 5,0% 6,9% 7,7% 8,1% 8,2% 8,2% 8,1% 8,1% 8,0% 7,9% COGS / przychody 80,0% 78,1% 77,5% 77,2% 77,2% 77,3% 77,3% 77,3% 77,4% 77,4% SG&A / przychody 14,7% 14,0% 13,6% 13,3% 13,2% 13,2% 13,3% 13,3% 13,4% 13,6% SG&A / COGS 18,4% 17,9% 17,5% 17,2% 17,1% 17,1% 17,2% 17,3% 17,4% 17,5% ROE 7,2% 9,9% 11,6% 12,4% 12,5% 12,3% 12,0% 11,6% 11,2% 10,8% ROA 5,0% 7,1% 8,3% 8,8% 8,9% 8,8% 8,7% 8,5% 8,2% 8,0% Stopa zadłużenia 28,5% 28,1% 28,5% 28,5% 28,3% 27,8% 27,3% 26,8% 26,2% 25,7% Dług 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 D / (D+E) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% D / E 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Odsetki / EBIT 18% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% Dług / kapitał własny 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dług netto -113,8-141,6-160,9-180,1-203,0-229,1-257,5-288,3-320,9-355,1 Dług netto / kapitał własny -24,8% -28,5% -30,2% -31,5% -33,2% -35,1% -37,1% -39,1% -41,1% -43,0% Dług netto / EBITDA -2,4-2,0-1,9-1,8-1,9-2,0-2,2-2,4-2,6-2,8 Dług netto / EBIT -3,4-2,6-2,3-2,3-2,4-2,6-2,8-3,0-3,3-3,6 EV 494,2 466,4 447,1 427,9 405,0 378,9 350,5 319,7 287,1 252,9 Dług / EV 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% CAPEX / Przychody 3,3% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% CAPEX / Amortyzacja 148,5% 126,0% 130,3% 130,2% 127,3% 123,5% 120,6% 117,9% 115,6% 113,7% Amortyzacja / Przychody 2,2% 2,4% 2,3% 2,3% 2,4% 2,4% 2,5% 2,5% 2,6% 2,6% Zmiana KO / Przychody -1,1% 0,9% 1,5% 1,6% 1,2% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% Zmiana KO / Zmiana przychodów -5,8% 11,1% 14,3% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% 19,1% Wskaźniki rynkowe 2007P 2008P 2009P 2010P 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P MC/S 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 P/E 19,2 12,8 10,2 8,9 8,2 7,9 7,5 7,3 7,1 7,0 P/BV 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 P/CE 13,3 9,5 7,8 6,9 6,4 6,1 5,8 5,6 5,4 5,2 EV/EBITDA 10,5 6,6 5,2 4,3 3,8 3,4 3,0 2,6 2,3 2,0 EV/EBIT 14,9 8,5 6,5 5,4 4,7 4,2 3,8 3,3 2,9 2,6 EV/S 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 FCF/EV 5,5% 7,3% 8,7% 10,5% 13,0% 15,3% 17,6% 20,4% 23,6% 27,7% BVPS 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 7,6 8,0 8,5 EPS 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 CEPS 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 FCFPS 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 DPS 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Payout ratio 0% 30% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% DYield 0% 0% 4% 5% 6% 6% 6% 7% 7% 7% Strona 15

16 WYDZIAŁ ANALIZ i INFORMACJI Maciej Bobrowski Andrzej Kubacki Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji Referent ds. Analiz Makler Papierów Wartościowych Tel. (032) Tel. (032) Krzysztof Pado Przemysław Psikuta Referent ds. Analiz Referent ds. Analiz Tel. (032) Tel. (032) Objaśnienia używanej terminologii: EBIT - wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Dług netto zadłużenie oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne i ich ekwiwalenty free float - udział liczby akcji ogółem pomniejszonej o 5% pakiety akcji znajdujące się w posiadaniu jednego akcjonariusza i akcje własne należące do spółki, w ogólnej liczbie akcji WACC - średni ważony koszt kapitału CAGR - średnioroczny wzrost EPS - zysk netto na 1 akcję DPS - dywidenda na 1 akcję CEPS - suma zysku netto i amortyzacji na 1 akcję EV suma kapitalizacji rynkowej i długu netto EV/S stosunek EV do przychodów ze sprzedaży EV/EBITDA stosunek EV do wyniku na działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację P/EBIT stosunek kapitalizacji rynkowej do wyniku na działalności operacyjnej MC/S stosunek kapitalizacji rynkowej do przychodów ze sprzedaży P/E stosunek kapitalizacji rynkowej do zysku netto P/BV stosunek kapitalizacji rynkowej do wartości księgowej P/CE - wskaźnik ceny akcji do zysku netto na 1 akcję powiększony o amortyzację na 1 akcję ROE stosunek zysku netto do kapitałów własnych ROA - stosunek zysku netto do aktywów marża brutto na sprzedaży - relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży marża EBITDA - relacja sumy zysku operacyjnego i amortyzacji do przychodów netto ze sprzedaży marża EBIT - relacja zysku operacyjnego do przychodów netto ze sprzedaży rentowność netto - relacja zysku netto do przychodów netto ze sprzedaży Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w raporcie: DCF najpopularniejsza i najbardziej efektywna spośród metod wyceny opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez spółkę. Wadą jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (stóp procentowych, kursów walut, zysków, wartości rezydualnej). DDM opiera się na dyskontowaniu przyszłych przepływów z tytułu dywidend. Zaletą wyceny jest uwzględnienie przyszłych wyników finansowych oraz przepływów z tytułu dywidend. Wadą wyceny jest duża wrażliwość na zmiany podstawowych parametrów finansowych prognozowanych w modelu (koszt kapitału, zysków, wartości rezydualnej) oraz ryzyko zmiany polityki wypłaty dywidendy (zmiana wysokości dywidendy lub zaprzestanie wypłaty dywidendy). Porównawcza bazuje na bieżących i prognozowanych mnożnikach rynkowych spółek z branży lub branż pokrewnych, przez co lepiej od DCF ukazuje aktualną sytuację na rynku. Podstawowymi wadami są trudność w doborze odpowiednich spółek do porównań, ryzyko nieefektywnej wyceny spółek porównywanych w danym momencie, a także duża zmienność (wraz z wahaniami cen). System rekomendacji: Kupuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która znacznie przekracza bieżącą cenę rynkowa; Akumuluj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która przekracza bieżącą cenę rynkowa; Trzymaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie będzie się wahać wokół jego ceny docelowej, która jest zbliżona do bieżącej ceny rynkowej; Redukuj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest niższa od ceny rynkowej; Sprzedaj uważamy, że papier wartościowy w rekomendowanym okresie osiągnie cenę docelowa, która jest znacznie niższa od ceny rynkowej. Cena docelowa teoretyczna cena jaka według nas powinien osiągnąć papier wartościowy w rekomendowanym okresie; cena ta jest wypadkowa wartości spółki (na podstawie wycen DCF, porównawczych i innych), koniunktury na rynku i branży oraz innych czynników subiektywnie uwzględnionych przez analityka Poszczególne rekomendacje powinny skłaniać inwestorów do odpowiedniego zachowania się na giełdzie. I tak odpowiednio: Kupuj inwestor kupuje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe spadki; Akumuluj proces kupowania rozciągnięty jest na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor kupuje głównie na spadkach ceny rekomendowanego papieru; Trzymaj inwestor wstrzymuje się z decyzją, a w przypadku posiadania rekomendowanego papieru wartościowego może sprzedać w chwili pojawienia się korzystniejszej inwestycji; Redukuj proces sprzedawania rozciągnięty na dłuższy okres, w trakcie którego inwestor sprzedaje głównie na wzrostach ceny rekomendowanego papieru; Sprzedaj inwestor sprzedaje agresywnie, to znaczy szybko, nie czekając na większe wzrosty. Strona 16

17 Klauzule: Niniejszy raport skierowany jest do inwestorów obsługiwanych przez BDM, przy wykorzystaniu medialnych kanałów dystrybucji może dotrzeć również do innych podmiotów. Raport zostanie upubliczniony 19 listopada 2007 roku. Źródła informacji wykorzystane w rekomendacji to raporty okresowe i bieżące spółki, raporty okresowe i bieżące spółek wykorzystanych do wyceny porównawczej, raporty branżowe, informacje prasowe, inne. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BDM uważa za wiarygodne. BDM nie gwarantuje jednak dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku gdy informacje, na których oparto rekomendacje okazały się niedokładne, niewyczerpujące lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Przedstawione prognozy są oparte wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez BDM bez uzgodnień ze spółkami ani z innymi podmiotami i opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. BDM nie udziela żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. Rekomendacje wydawane przez BDM obowiązują przez okres 12 miesięcy od daty wydania lub do momentu zrealizowania kursu docelowego, chyba, że w tym okresie zostaną zaktualizowane. BDM dokonuje aktualizacji wydawanych rekomendacji w zależności od sytuacji rynkowej i subiektywnej oceny analityków i częstotliwość takich aktualizacji nie jest określona. Wśród głównych akcjonariuszy jest Prokom Software (docelowo Asseco Poland), wśród akcjonariuszy BDM S.A. jest Prokom Investements S.A. Inwestor powinien zakładać, że BDM ma zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy raport. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BDM oraz analitykiem sporządzającym niniejszy raport a spółką, nie występują jakiekolwiek inne powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BDM może świadczyć usługi na rzecz firm, których dotyczą analizy. BDM nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej analizie. W opinii BDM niniejszy dokument został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i z wykluczeniem jakiegokolwiek konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na jego treść. BDM nie ma obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań, które miałyby spowodować, że instrumenty finansowe, będące przedmiotem wyceny zawartej w niniejszym dokumencie będą wycenione przez rynek zgodnie z wyceną zawartą w niniejszym dokumencie. Nadzór nad BDM sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Poprzednie rekomendacje Spółki Struktura rekomendacji BDM w 4Q 07 Poprzednia rekomendacja Wycena poprzedniej rekomendacji Data poprzedniej rekomendacji Cena rynkowa w dniu wydania rekomendacji ,24 PLN Kupuj 2 100% Akumuluj 0 0% Trzymaj 0 0% Redukuj 0 0% Sprzedaj 0 0% Beskidzki Dom Maklerski posiada pełne prawa autorskie do powyższego opracowania. Nieuprawnione powielanie, dystrybuowanie jest zakazane. Opracowanie zostało przygotowane przez BDM SA na podstawie ogólnodostępnych informacji z wiarygodnych źródeł, ale nie może być traktowane jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Zawarte w nim opinie i komentarze są odzwierciedleniem poglądów oraz wiedzy autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. BDM SA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dział Analiz i Informacji Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A. ul. 3-go Maja 23, , Katowice, tel.: , fax.: Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała tel. 033/ , fax.033/ , NIP , REGON Strona 17

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P

P 2009P 2010P 2011P RAPORT ANALITYCZNY TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 7,42 PLN 12 LUTY 2009 Ostatni kwartał 2008 roku przyniósł osłabienie PLN względem EUR i USD. Spółka nie stosuje zabezpieczeń przez

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN)

Wycena dla scenariusza 1 (emisja o wartości 250 mln PLN) AKUMULUJ (AKTUALIZACJA RAPORTU Z 06 LIPCA 2010) 09 LIPIEC 2010 W związku z planem pozyskania przez Cersanit 150 250 mln PLN z emisji akcji z prawem poboru zdecydowaliśmy się zaktualizować naszą rekomendację

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,66 PLN 25 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj wydanej w maju br. kurs spółki wzrósł o ok. 25%. Obecnie nasza wycena na poziomie

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P

P 2010P 2011P REDUKUJ WYCENA 14,7 PLN 07 LIPIEC 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z marca kurs spółki zyskał już ok. 23%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie podwyższamy wycenę akcji z 14,5 do 14,7

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN

AKUMULUJ PA NOVA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 26,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 26,0 PLN 19 GRUDZIEŃ 2008 Najważniejszym realizowanym projektem dla spółki jest obecnie budowa galerii handlowej w Przemyślu. Wartość prac związanych z budową tego obiektu

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 9,29 PLN 09 MARZEC 2010 Biorąc pod uwagę obecną cenę rynkową akcji utrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do poziomu

Bardziej szczegółowo

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN

HTLSTREFA AKUMULUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 7,6 PLN AKUMULUJ WYCENA 7,6 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 9 GRUDNIA 2008 Bardzo dobre wyniki finansowe HTL-Strefy w bieżącym roku, potwierdzające, że problemy z 2007 roku były przejściowe, w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: TRZYMAJ) WYCENA 11,5 PLN 22 MAJ 2009 Wyniki HTL Strefy za 1Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 24,15 PLN 03 WRZESIEŃ 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj akcje Cinema City zyskały ponad 14%. Obecnie podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 3,50 PLN 03 GRUDNIA 2009 Wyniki Ceramiki Nowej Gali za 3Q 09 były lepsze konsensusu rynkowego a także od naszych oczekiwań dotyczących tego kwartału.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P TRZYMAJ WYCENA 10,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) 3 MARCA 2009 HTL-Strefa pozytywnie zaskoczyła wynikami za 4Q 08 i cały 2008 rok. Producent lancetów i nakłuwaczy, który praktycznie całość wpływów

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1

P 2010P 2011P 2012P. EBITDA [mln EUR] 34,7 41,6 45,7 51,9 55,6 65,5. EBIT [mln EUR] 19,3 23,2 29,8 33,2 34,5 42,1 REDUKUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 27,8 PLN 08 STYCZEŃ 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj z września 2009 roku akcje Cinema City zyskały około 45%. Obecnie uwzględniając dobre wyniki sprzedażowe

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2011 rok 8 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych

Prezentacja wyników finansowych Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej TESGAS za I kwartał 2013 Warszawa, 15 maja 2013 r. 1 Zastrzeżenie dotyczące prezentacji Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku

Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym Warszawa, 1 września 2011 roku Grupa Sygnity omówienie wyników finansowych pierwszego półrocza w roku kalendarzowym 2011 Warszawa, 1 września 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 KWIETNIA DO 30 CZERWCA 2013 R. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta e-mail: Strona www: EFIX Dom

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach. Warszawa, 10 marca 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników 2010 r. Wyniki finansowe Spółki po IV kwartałach Warszawa, 10 marca 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2015 rok Warszawa, 3 marca 2016 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2006

Wyniki za I kwartał 2006 Wyniki za I kwartał 2006 AGENDA PODSUMOWANIE I kw 2006 ROKU Wyniki finansowe Struktura przychodów Najważniejsze wydarzenia PERSPEKTYWY NA 2006 Warszawa, 12 maja 2006 Plan prezentacji AGENDA PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku 8 maja 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Asseco Q Warszawa, 26 maja 2017 r.

Wyniki Grupy Asseco Q Warszawa, 26 maja 2017 r. Wyniki Grupy Asseco Q1 2017 Warszawa, 26 maja 2017 r. 1.Podsumowanie działalności Grupy Najważniejsze wydarzenia w Q1 2017 r. Dynamiczny rozwój Grupy na rynkach międzynarodowych. Dobre wyniki i rozwój

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2012 roku 9 maja 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017

Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku. Warszawa, marzec 2017 Wyniki finansowe GK Apator za IVQ 2016 roku Warszawa, marzec 2017 Podsumowanie wyników GK Apator 2016 vs 2015 Przychody EBITDA PLN ('000) +121 579-8 804-11 096 +25 552-20 120-3 775-1 666 870 189 768 510

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008

AKUMULUJ MULTIMEDIA POLSKA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ WYCENA 8,5 PLN 28 SIERPIEŃ 2008 Multimedia Polska należy do największych operatorów telewizji kablowej w Polsce. Z usług Multimedia Polska na koniec 2Q 08 korzystało ok. 643

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P REDUKUJ WYCENA 12,6 PLN 24 LISTOPAD 2009 Od naszej poprzedniej rekomendacji z lipca kurs spółki spadł o 14%. Obecnie biorąc pod uwagę zmiany w naszej prognozie obniżamy wycenę akcji z 14,7 do 12,6 PLN

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku

Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012. 9 maja 2012 roku Wyniki finansowe Sygnity za Q5 2011/2012 9 maja 2012 roku Wezwanie Asseco jako potwierdzenie słusznie obranej strategii dla Sygnity Rynek Public wygranie szeregu prestiżowych kontraktów: Poczta Polska,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA

WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA WYNIKI FINANSOWE 1Q 2016 WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Asseco H Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

Wyniki Grupy Asseco H Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. Wyniki Grupy Asseco H1 2017 Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. 1.Podsumowanie działalności Grupy Najważniejsze wydarzenia w H1 2017 r. Dobre wyniki i perspektywy rozwoju ACE i ASEE. Dynamiczny rozwój segmentu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P KUPUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: AKUMULUJ) WYCENA 2 315,0 PLN 09 KWIECIEŃ 2010 Spodziewając się, iż wprowadzony w spółce program restrukturyzujący część kosztową będzie przynosił założone efekty, które

Bardziej szczegółowo

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Comarch 20 lat na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Janusz Filipiak, Prezes Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comarch S.A. 26 czerwca 2019, Kraków Comarch 20 lat na Giełdzie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 3.3 Metody dochodowe Do wyceny przedsiębiorstwa stosuje się, obok metod majątkowych - metody dochodowe, często określane mianem metod zdyskontowanego dochodu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Warszawa, 20 maja 2014 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Zastrzeżenia prawne Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P 2014P

P 2011P 2012P 2013P 2014P KUPUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 7,80 PLN 09 LUTY 2011 Po silnym wzroście przychodów i zysków w 1H 10 Introl pokazał także dobre wyniki za 3Q 10, w którym przychody ze sprzedaży wzrosły do 58,8 mln

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku. Warszawa, 3 marca 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QIV 2014 roku Warszawa, 3 marca 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe 4Q2014 Dynamika przychodów Widoczny pływ na poziom przychodów odstąpienia od kontraktu e-dś

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r.

Asseco BS prezentacja wyników. Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Asseco BS prezentacja wyników Wyniki finansowe Spółki po I kwartale 2011 r. Warszawa, 5 maja 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku

GRUPA BEST. Warszawa, 11 września 2018 roku Warszawa, 11 września 2018 roku Polska rynek wierzytelności nieregularnych PODAŻ W 2018 ROKU stabilna prognoza podaży na pierwotnym rynku bankowych NPL (detal bez hipotek) ok. 8-10 mld zł portfele hipoteczne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r.

Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku. Warszawa, 13 maja 2015 r. Prezentacja wyników finansowych QI 2015 roku Warszawa, 13 maja 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe IQ2015 mln PLN Przychody Ponad 3-krotnie mniejsza sprzedaż w sektorze publicznym r/r. Zakończenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, wrzesień 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, wrzesień 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, wrzesień 2013 prezentacja wyników za 1H 2013 dynamiczny wzrost wyniku EBITDA 1H 2013: 13,8 mln PLN stale rosnący wskaźnik marży EBITDA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Asseco FY 2012

Wyniki Grupy Asseco FY 2012 Wyniki Grupy Asseco FY 2012 Warszawa, 18 marca 2013 Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2012 PLN 5 529 m Przychody ze sprzedaży +11% PLN 4 197 m Oprogramowanie i usługi własne +17% PLN 847 m Środki

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 15,2 PLN 6 LIPIEC 2010 Po kilku kwartałach, w których Cersanit odnotowywał spadki przychodów oraz wyniku brutto ze sprzedaży w ujęciu r/r, od przełomu

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P 2013P

P 2011P 2012P 2013P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 11.1 PLN 24 LISTOPADA 2010 Od naszej poprzedniej rekomendacji Akumuluj kurs spółki wzrósł o ponad 15%. Tak jak wcześniej oczekiwaliśmy, dzięki podjętym działaniom

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013. Warszawa, listopad 2012 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Warszawa, listopad 2012 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2012/2013 Założenia biznesowe na bieżący rok

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Asseco H sierpnia

Wyniki Grupy Asseco H sierpnia Wyniki Grupy Asseco H1 2016 25 sierpnia 2016 2 Grupa Asseco w H1 2016 roku Dwucyfrowy wzrost przychodów Grupy prawie 0,5 mld PLN więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Kontynuacja silnego

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A.

ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. ATM Systemy Informatyczne S.A. IV kwartał 2012 r. Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO.

WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartały Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Informacje zgodnie z 66 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) do raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego 2018 obejmującego okres od 01.07.2018

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres

RAPORT ROCZNY INFRA S.A. z siedzibą w Opolu za okres RAPORT ROCZNY z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2016-31.12.2016 Opole, dnia 31 maja 2017 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II. Informacje o Spółce... 4 III. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo