Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia r. Tychy, grudzień 2010 r.

2 Spis treści: I. RACHUNKI BIEŻĄCE... 3 II. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY... 5 III. KREDYTY... 7 IV. KARTY PŁATNICZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH:..9 1) Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA 9 2) Karta płatnicza VISA Electron ) Karta płatnicza Visa Classic. 11 4) Karta płatnicza Maestro Junior 12 V. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 1) Karta płatnicza VISA Business DEBETOWA 13 2) Karta płatnicza VISA Business 14 3) Karta płatnicza VISA Business Electron 15 VI. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC VII. RACHUNKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH VIII. DEWIZY ) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym ) Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe ) Czeki zagraniczne IX. INNE

3 I. Rachunki bieżące Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Lp Otwarcie rachunku bieżącego: a) dla podmiotów gospodarczych b) dla służby zdrowia c) dla rolników indywidualnych d) dla Rad Rodziców Tytuł opłaty i prowizji Prowadzenie rachunku bieżącego (za każdy rozpoczęty miesiąc) a) dla podmiotów gospodarczych b) dla służby zdrowia c) dla rolników indywidualnych d) dla Rad Rodziców Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca. W przypadku rachunków walutowych opłata przeliczana jest po średnim kursie NBP ogłoszonym w dniu poprzednim. System Bankowości Internetowej ebanknet: a) opłata instalacyjna b) abonament miesięczny System Bankowości Elektronicznej HomeNet: a) opłata instalacyjna b) abonament miesięczny Rachunek złotówkowy 25,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 200,00 zł Stawka 5 Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów 6 Realizacja przelewu: a) w formie papierowej (przelew składany w Banku), b) w formie elektronicznej (np. HomeNet, ebanknet, stałe zlecenie, polecenie zapłaty) 5,00 zł 1,00 zł Rachunek walutowy 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł Stawki według Rozdziału VIII 7 Realizacja przelewu w ramach stałego zlecenia 2,50 zł - 8 Zmiana złożonej dyspozycji stałego zlecenia (na życzenie Klienta) 6,00 zł - 9 Wpłata gotówkowa na rachunek 10 Wypłata gotówkowa z rachunku 11 Wykorzystanie wpływów bieżących Podstawę naliczenia stanowi różnica pomiędzy saldem początkowym, a sumą operacji po stronie Wn. Prowizji tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych, wpłat z wrzutni w dzień poświąteczny oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu w rachunku bieżącym. 0,15% (min. 2,50 zł) 0,15% (min. 3,50 zł) 12 Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w walucie wymienialnej 0,30% (min. 5,00 zł) 0,30% (min. 5,00 zł) 0,30% (min. 5,00 zł, max. 200,00 zł) 13 Telefoniczny System Obsługi Klienta Bankofon (miesięcznie) 3,50 zł 14 Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło (miesięcznie) 3,50 zł 15 SMS Banking (miesięcznie): a) udostępnienie informacji o środkach dostępnych na początek dnia b) udostępnienie informacji o zmianie salda na rachunkach 2,50 zł 3,50 zł 0,50% (min. 50,00 zł) 3

4 16 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10,00 zł 17 Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 18 Spowodowanie debetu przy użyciu kart płatniczych 50,00 zł - 19 Portfele do wrzutni 35,00 zł - 20 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący bieżącego roku 10,00 zł 21 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący lat ubiegłych (za 1 rok) 20,00 zł 22 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego bieżącego roku 3,00 zł 23 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego lat ubiegłych 4,00 zł 24 Historia rachunku za rok bieżący 15,00 zł 25 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 40,00 zł 26 Wydanie pierwszej opinii o rachunku Klienta 40,00 zł 27 Wydanie następnej opinii o rachunku Klienta (w ciągu 1 m-ca) 15,00 zł 28 Wysyłanie wyciągów 29 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 4

5 II. Obrót oszczędnościowy 1 Założenie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego 2 Założenie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego Junior 3 Założenie rachunku IKE 4 Założenie Konta Oszczędnościowego Skarbonka 5 Prowadzenie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego (za każdy rozpoczęty miesiąc) 3,00 zł 6 Prowadzenie Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego Junior 7 Prowadzenie rachunku IKE 8 Prowadzenie Konta Oszczędnościowego Skarbonka 9 Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej ebanknet Realizacja przelewu: a) w formie papierowej (przelew składany w Banku), b) w formie elektronicznej (np.: ebanknet, polecenie zapłaty) Opłata za realizację przelewu nie dotyczy czynności zdefiniowanych w Lp. 11 i 12. Realizacja przelewu związanego z działalnością gospodarczą, np.: przelew do ZUS, Urzędu Skarbowego, zapłata faktur, itp.: a) w formie papierowej (przelew składany w Banku), b) w formie elektronicznej (np.: ebanknet, polecenie zapłaty) 6,00 zł 2,00 zł 12 Realizacja przelewu w ramach stałego zlecenia w ROR (za 1 przelew) 1,50 zł 13 Zmiana złożonej dyspozycji stałego zlecenia (na życzenie Klienta) 6,00 zł 14 Wpłata gotówkowa na rachunek 15 Wpłata na rachunek Konta Oszczędnościowego Skarbonka 16 Wypłata gotówkowa z rachunku (w kasie Banku) Wypłata z rachunku Konta Oszczędnościowego Skarbonka: a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym b) każda kolejna w miesiącu kalendarzowym Opłata od wykorzystania obrotów bieżących z wpłat gotówkowych, od każdej operacji po stronie Wn. Opłaty tej nie nalicza się od przelewów wewnętrznych oraz od operacji na rachunkach Klientów korzystających z kredytu odnawialnego w ROR. 0,10% (min. 6,00 zł) 2,50 zł 19 Telefoniczny System Obsługi Klienta Bankofon (miesięcznie) 3,50 zł 20 SMS Banking (miesięcznie): a) udostępnienie informacji o środkach dostępnych na początek dnia b) udostępnienie informacji o zmianie salda na rachunkach 2,50 zł 3,50 zł 21 Przyjęcie dyspozycji zlecenia dewizowego 22 Wydanie opinii o rachunku 20,00 zł 23 Historia rachunku 15,00 zł 24 Realizacja czeku z obcego banku z wyjątkiem banków spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A. 0,50% (min. 3,00 zł) 25 Potwierdzenie czeku z ROR 10,00 zł 5

6 26 Spowodowanie debetu lub przekroczenie limitu kredytu w ROR (za każde przekroczenie powyżej kwoty 25,00 zł) 25,00 zł 27 Prowizja za zawiadomienie o debecie w ROR 18,00 zł 28 Wysyłanie wyciągów: a) miesięczne zestawienie transakcji (1 wyciąg w miesiącu) b) każdy kolejny wyciąg na życzenie Klienta 2,00 zł 29 Prowizja od udzielonego kredytu w ROR 1,00% 30 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, lub dowodu wpłaty lokaty terminowej 20,00 zł 31 Zmiana pełnomocnictwa w trakcie trwania lokaty 32 Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 15,00 zł 33 Likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 34 Likwidacja książeczki oszczędnościowej terminowej 7,00 zł 35 Likwidacja rachunku IKE 50,00 zł 6

7 III. Kredyty Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Prowizje od kredytów udzielanych osobom fizycznym: 1 2 a) Kredyt zabezpieczony lokatą, lub kaucją - do jednego roku - powyżej roku b) Kredyt gotówkowy - do jednego roku - powyżej roku do 2 lat - powyżej 2 lat c) Kredyt dla Stałych Klientów - do jednego roku - powyżej roku do 2 lat - powyżej 2 lat d) Kredyt Szybka gotówka dla posiadaczy czynnego Konta Osobistego w BS Tychy - do jednego roku - powyżej roku Przez czynne Konto Osobiste rozumiemy rachunek prowadzony w Banku od minimum 3 miesięcy zasilany stałymi wpływami z tytułu umowy o pracę, renty, lub emerytury. e) Kredyt Szybka gotówka dla osób nieposiadających Konta Osobistego w BS Tychy - do jednego roku - powyżej roku f) Kredyty hipoteczne - kredyt hipoteczny mieszkaniowy i hipoteczny konsumpcyjny g) Kredyt na zakup samochodu - kredyt na zakup nowego samochodu - kredyt na zakup używanego samochodu h) Kredyt inwestorski - do jednego roku - powyżej roku do 2 lat - powyżej 2 lat do 3 lat i) Kredyt na sfinansowanie zakupu kotłów ekologicznych j) Kredyt na sfinansowanie zakupu okien, drzwi i materiałów budowlanych k) Pozostałe kredyty udzielane osobom fizycznym Prowizje od kredytów udzielanych podmiotom gospodarczym i rolnikom w ramach prowadzonej działalności: a) Kredytowa linia hipoteczna b) Kredyt hipoteczny c) Kredyty operacyjne i inwestycyjne d) Kredyty w rachunku bieżącym i linii odnawialnej e) Kredyt zabezpieczony lokatą, lub kaucją - do jednego roku - powyżej roku 0,50% 1,00% do 3,00% do 3,50% do 4,00% 3,00% 4,00% 5,00% 3,00% 4,00% 4,00% 5,00% do 5,00% od 2,00% do 4,00% od 3,00% do 5,00% 2,00% 2,50% 3,00% 1,00% 1,00% do 5,00% od 2,00% do 5,00% do 5,00% do 5,00% do 5,00% 0,50% 1,00% 7

8 3 Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Prowizja za udzielenie gwarancji, awalu lub poręczenia: a) prowizja za czynności przygotowawcze b) prowizja w zależności od okresu trwania gwarancji, awalu lub poręczenia Za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności zobowiązania. od 0,50% do 3,00% od 0,50% do 3,00% 4 Prowizja za wykup wierzytelności leasingowych od 0,20% do 3,00% 5 Prowizja za usługi faktoringowe od 0,20% do 2,00% 6 Prowizja za dyskonto weksla od 0,50% do 3,00% 7 Przedstawienie weksla do zapłaty 30,00 zł 8 Przedstawienie weksla do inkasa 30,00 zł 9 Przedstawienie weksla do protestu 30,00 zł Prowizja od zmiany harmonogramu spłat: a) do 3 miesięcy b) od 3 miesięcy Nie pobiera się prowizji, jeżeli termin końcowy spłaty kredytu nie ulega zmianie. Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej dotyczącej: a) kredytu konsumpcyjnego dla osób fizycznych b) kredytu dla rolników c) pozostałych kredytów Nie pobiera się prowizji, jeżeli aneks sporządzany jest z przyczyn leżących po stronie Banku oraz w przypadku, gdy Kredytobiorca uiszcza prowizję z tytułu rozpatrzenia wniosku i prowizję od udzielonego kredytu. Prowizja za restrukturyzację kredytu: a) dla podmiotów gospodarczych nie mniej niż b) dla osób fizycznych i rolników nie mniej niż Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, jeżeli kwota spłaty przekracza 50% kwoty udzielonego kredytu Nie pobiera się prowizji od kredytów konsumenckich, limitów kredytowych, kredytów na zakup papierów wartościowych. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki: a) wydanie dokumentu po raz pierwszy b) wydanie dokumentu po raz kolejny Wydanie opinii o zdolności kredytowej, posiadanych rachunkach kredytowych, wysokości zadłużenia kredytowego i terminowości spłat Wydanie opinii o posiadanych rachunkach kredytowych, wysokości zadłużenia kredytowego i terminowości spłat 1,00% prolongowanej kwoty 1,50% - 2,00% prolongowanej kwoty 35,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 0,50% restr. kwoty 200,00 zł 0,50% restr. kwoty 100,00 zł 1,00% 50,00 zł 150,00 zł 120,00 zł 50,00 zł 17 Opłata manipulacyjna za upomnienie 20,00 zł Opłata za wstępną analizę dokumentacji kredytowej na życzenie Klienta W przypadku pozytywnej wstępnej oceny, z chwilą złożenia przez Klienta wniosku uiszczoną opłatę zalicza się w poczet opłaty za rozpatrzenie wniosku. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą, kredyt hipoteczny i wniosku o gwarancję bankową: a) do ,00 zł b) powyżej ,00 zł do ,00 zł c) powyżej ,00 zł do ,00 zł d) powyżej ,00 zł Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w chwili złożenia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu opłata ta nie podlega zaliczeniu na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 200,00 zł 50,00 zł 100,00 zł 200,00 zł 300,00 zł 20 Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt w Koncie Osobistym 20,00 zł 21 Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: a) od rolników i osób fizycznych b) od hipotecznych kredytów konsumpcyjnych 20,00 zł 100,00 zł 22 Opłata za wydrukowanie duplikatu harmonogramu 15,00 zł 23 Opłata za sporządzenie promesy udzielenia kredytu Opłata pobierana jest od wartości przyrzeczonej kwoty kredytu. od 0,50% do 2,00% 8

9 IV. KARTY PŁATNICZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1) Karta płatnicza VISA Classic Debetowa 1 Wydanie nowej karty 30,00 zł 2 Wznowienie karty 30,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach 8 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 9 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 10 Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą 6,00 zł 11 Wypłata gotówki w poprzez usługę Cash back w Polsce 12 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 13 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 14 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 15 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 16 Zastrzeżenie karty 17 Sprawdzenie salda w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 zł 18 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł 19 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 20 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 21 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 22 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 9

10 2) Karta płatnicza VISA Electron 1) 1 Wydanie nowej karty Visa Electron 2 Wznowienie karty Visa Electron 30,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty Visa Electron 5,00 zł 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach 8 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA i Kredyt Bank SA 9 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 10 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 11 Wypłata gotówki w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 12 Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 13 Płatność kartą w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 1,00% (min. 4,00 zł) 14 Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju 5,00 zł 15 Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 16 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 17 Zastrzeżenie karty 18 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 zł 19 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł 20 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 21 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 5,00 zł 22 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 23 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 1) Dotyczy kart wydanych do dnia r. 10

11 3) Karta płatnicza Visa Classic 1) 1 Wydanie nowej karty Visa Classic 30,00 zł 2 Wznowienie karty Visa Classic 30,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty Visa Classic 20,00 zł 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach 8 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA i Kredyt Bank SA 9 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 10 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 11 Wypłata gotówki w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 12 Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 13 Płatność kartą w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 1,00% (min. 4,00 zł) 14 Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju 5,00 zł 15 Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 16 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 17 Zastrzeżenie karty 18 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 zł 19 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł 20 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 21 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 22 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 23 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 1) Dotyczy kart wydanych do dnia r. 11

12 4) Karta płatnicza Maestro Junior 1) 1 Wydanie nowej karty Maestro Junior 2 Wznowienie karty Maestro Junior 3 Wydanie duplikatu karty Maestro Junior 10,00 zł 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA i Kredyt Bank SA 8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9 Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 10 Wypłata gotówki w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 11 Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 12 Płatność kartą w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 1,00% (min. 4,00 zł) 13 Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju 5,00 zł 14 Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 15 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 16 Zastrzeżenie karty 17 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę 2,00 zł 18 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 4,00 zł 19 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł 20 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 21 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 1) Dotyczy kart wydanych do dnia r. 12

13 V. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych 1) Karta płatnicza VISA Business Debetowa Wydanie nowej karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. Wznowienie karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej. Wydanie duplikatu karty Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach 8 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 9 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 4,00 zł 10 Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 11 Wypłata gotówki w poprzez usługę Cash back w Polsce 12 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 13 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 14 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 15 Zastrzeżenie karty 18 Sprawdzenie salda w bankomacie 2,00 zł 20 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS SA o zmianie limitu. 3,00 zł 24 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 12,00 zł 25 Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 26 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 27 Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 13

14 2) Karta płatnicza VISA Business 1) Wydanie nowej karty Visa Business Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu przesłania wniosku do Centrali BPS S.A. Wznowienie karty Visa Business Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej. Wydanie duplikatu karty Visa Business Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 55,00 zł 55,00 zł 40,00 zł 4 Opłata miesięczna za posiadanie karty 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 6 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 7 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach 1,00% (min. 2,00 zł) 8 Wypłata gotówki w bankomatach należących do Zrzeszenia BPS SA 1,00% (min. 2,00 zł) 9 10 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 2,00% (min. 4,00 zł) 3,00% (min. 12,00 zł) 11 Wypłata gotówki w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 1,00% (min. 2,50 zł) 12 Płatność kartą w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 1,00% (min. 4,00 zł) Wypłata gotówki w kasie obcego banku w kraju Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. Wypłata gotówki w kasie obcego banku za granicą Uwaga: opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania transakcji. 2,00% (min. 5,00 zł) 3,00% (min. 12,00 zł) 15 Zastrzeżenie karty 16 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji 17 Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu 60,00 zł 18 Sprawdzenie wysokości limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4,00 zł 19 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 Uwaga: opłata pobierana z rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany. 12,00 zł 20 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 21 Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Uwaga: opłata pobierana w dniu przesłania informacji do Centrali BPS SA o zmianie limitu. 10,00 zł 6,00 zł 24 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 12,00 zł 25 Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego) 10,00 zł 26 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 27 Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 1) Dotyczy kart wydanych do dnia r. 14

15 3) Karta płatnicza VISA Business Electron 1) 1 Wydanie nowej karty Visa Business Electron 2 Wznowienie karty Visa Business Electron 30,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty Visa Business Electron 15,00 zł 4 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju 5 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą 6 Wypłata gotówki w bankomatach Banku Spółdzielczego w Tychach 7 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA i Kredyt Bank SA 8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 10 Wypłata gotówki w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 11 Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 12 Płatność kartą w kasie Banku Spółdzielczego w Tychach 0,50% (min. 3,00 zł) 13 Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% (min. 3,00 zł) 14 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 15 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2,00% (min. 10,00 zł) 16 Rozpatrzenie reklamacji 17 Zastrzeżenie karty 18 Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł 19 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł 20 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 21 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 10,00 zł 22 Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa 6,00 zł 23 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 24 Zmiana danych Użytkownika karty 10,00 zł 25 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 12,00 zł 1) Dotyczy kart wydanych do dnia r. 15

16 VI. Karty Kredytowe 1) Karta kredytowa VISA Classic 1 Wydanie nowej karty kredytowej Visa Classic 2 Wznowienie karty kredytowej Visa Classic 3 Opłata za obsługę karty 1) pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej, niż 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. 54,00 zł 2) pobierana od 2 roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej, niż 600,00 zł 4,50 zł 4 Wydanie duplikatu karty kredytowej Visa Classic 5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8 Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9 Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50% (min. 5,00 zł) Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00% (min. 5,00 zł) 2,00% (min. 20,00 zł) 12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13 Rozpatrzenie reklamacji 14 Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku 50,00 zł 15 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 3,00 zł 18 Zmiana danych Użytkownika karty 19 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20 Obsługa nieterminowej spłaty (za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z umową) 20,00 zł 16

17 2) Karta kredytowa BPS VISA Credit 1 Wydanie nowej karty kredytowej 2 Wznowienie karty kredytowej 3 Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty kredytowej wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł w 12 miesięcznym okresie b) mniej, niż 6 600,00 zł w 12 miesięcznym okresie 54,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty kredytowej Visa Classic 5,00 zł 5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00% (min. 5,00 zł) 2,00% (min. 20,00 zł) 12 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 15 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 16 Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 18 Zmiana danych Użytkownika karty 19 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20 Obsługa nieterminowej spłaty* 20,00 zł * Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 17

18 VII. Rachunki bieżące jednostek budżetowych 1 Otwarcie rachunku bieżącego: 2 Prowadzenie rachunku bieżącego (za każdy rozpoczęty miesiąc) 25,00 zł 3 HomeNet i ebanknet: a) opłata instalacyjna b) abonament miesięczny 4 Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tytułu odsetek, spłaty kredytów 5 Realizacja przelewu 2,95 zł 6 Realizacja przelewu w ramach stałego zlecenia 2,50 zł 7 Zmiana złożonej dyspozycji stałego zlecenia (na życzenie Klienta) 8 Wpłata gotówkowa na rachunek 9 Wypłata gotówkowa z rachunku 10 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 10,00 zł 11 Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 12 Przyjęcie dyspozycji zlecenia dewizowego 25,00 zł 13 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący bieżącego roku 10,00 zł 14 Odpis wyciągu z rachunku dotyczący lat ubiegłych (za 1 rok) 20,00 zł 15 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego bieżącego roku 3,00 zł 16 Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego lat ubiegłych 4,00 zł 17 Historia rachunku za rok bieżący 15,00 zł 18 Historia rachunku za lata ubiegłe (za 1 rok) 30,00 zł 19 Wydanie pierwszej opinii o rachunku Klienta 30,00 zł 20 Wydanie następnej opinii o rachunku Klienta (w ciągu 1 m-ca) 15,00 zł 21 Wysyłanie wyciągów 22 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 18

19 VIII. Dewizy 1) Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1 Przelewy SEPA 10,00 zł 2 Przelewy regulowane 20,00 zł Polecenia wypłaty Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej OUR. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w EUR i USD (opłata dodatkowa): a) z datą waluty dziś b) z datą waluty jutro Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w GBP (opłata dodatkowa): a) z datą waluty dziś b) z datą waluty jutro 30,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 60,00 zł 100,00 zł 60,00 zł 7 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym w PLN (opłata dodatkowa): a) z datą waluty jutro 100,00 zł Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Dodatkowo pobiera się koszty banków trzecich. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności Dodatkowo pobiera się koszty banków trzecich. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym W przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedna stronę telefaksu krajowego PLN 5,00, za jedna stronę telefaksu zagranicznego PLN 10,00. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty: 75,00 zł 50,00 zł 10,00 zł 60,00 zł 19

20 2) Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe 1 Polecenia wypłaty/przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 5,00 zł 2 Przelewy SEPA 10,00 zł 3 Przelewy regulowane 20,00 zł 4 Polecenia wypłaty 30,00 zł Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego / świadczenia emerytalno-rentowego Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 4. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku. 0,15% (min. 20,00 zł, max. 100,00 zł) 30,00 zł 75,00 zł + koszty banków trzecich 8 Odwołanie zlecenia z pkt 7 20,00 zł + koszty rzecz. 9 Udzielanie na hasło telefonicznej informacji Klientowi o wpływie przekazu w obrocie dewizowym (za każdy rozpoczęty miesiąc) 10,00 zł 3) Czeki w obrocie dewizowym 1 Skup czeków podróżnych W przypadku czeków podróżnych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. 10,00 zł 2 Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. 15,00 zł 3 4 Inkaso czeków Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty czeku opłatę. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku 40,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Polecenie wypłaty: Skierowana do, lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 20

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo