Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł"

Transkrypt

1 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego (w tym walutowe) w ramach u Agro 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0zł - pierwsze 3 rachunki 15 zł - kolejne 15 zł 0zł - pierwsze 2 rachunki 15 zł - kolejne 15 zł 0zł - pierwszy rachunek 15 zł - kolejny 4. Likwidacja u w ciągu 30 dni od otwarcia jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 5. Elektroniczne Kanały Dostępu: 5.1 System bankowości internetowej: dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych 5.2 SMS Kontakt: ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym opłata za powiadomienie SMS poza limitem (nie dotyczy haseł jednorazowych Systemu bankowości internetowej) jednorazowo jednorazowo jednorazowo zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0 szt. 5 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt. 5 szt. 10 szt. 10 szt. 20 szt. 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 5.3 Telefoniczna usługa na hasło 4) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 5) : 6.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 6), od kwoty 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,2% min. 2 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0 zł 6.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 6.3 Wypłata gotówkowa 7), od kwoty 0,15% min.5zł 0,15%min.5 zł 7. Przelewy krajowe 7.1 Przelew na rachunek w Banku: 0 zł 3 pierwsze 8) 0,15% min.5zł 0,20% min.5zł 0,15% min.5zł 0,15% min.5zł 0,15% min.5zł 0,20% min.5zł 0,15% min.5zł w placówce Banku za przelew 4

2 7.1.2 w Systemie bankowości internetowej/ SMS Kontakt 7.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: Agro Agro w placówce Banku za przelew 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł w Systemie bankowości internetowej/ SMS Kontakt 20 przelewów, 50 przelewów, 10 przelewów, 20 przelewów, przelewy do ZUS/KRUS i organów podatkowych 10) za przelew pozostałe przelewy 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Przelew natychmiastowy na rachunek w innym w systemie Express ELIXIR w placówce za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Banku 11) 8. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym banku 8.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: pomiędzy rachunkami walutowymi zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł prowadzonymi w Grupie BPS SEPA 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Regulowany 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł polecenie wypłaty 12) 0,25% min Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 8.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR SEPA 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Regulowany 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł polecenia wypłatyz dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 8.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 8.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 13) 8.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 14) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 5

3 Agro przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 8.7 Opłata Non-STP 15) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 8.8 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 9. Zlecenie stałe: Agro 9.1 rejestracja zlecenia stałego 9.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku w Systemie bankowości internetowej 9.3 realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku: w placówce Banku w Systemie bankowości internetowej na rachunek w innym banku: w placówce Banku 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł w Systemie bankowości internetowej 16) 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 10. Polecenie zapłaty: 10.1 Rejestracja polecenia zapłaty 10.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 10.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku wierzyciela na rachunek Klienta 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 10.4 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 11. Czeki krajowe: 11.1 wydanie czeków 11.2 potwierdzenie czeku za czek 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 11.3 inkaso czeku 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 11.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 12. Karty płatnicze 12.1 Wydanie karty Visa Business Debetowa jednorazowo 12.2 Wznowienie karty Visa Business Debetowa jednorazowo 12.3 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 3 karty 3 karty jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 6

4 Agro 12.4 Transakcje bezgotówkowe 12.5 Transakcje gotówkowe Agro we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 17) W innych bankomatach w kraju W bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł W placówkach Poczty Polskiej 12.6 Sprawdzanie salda w bankomacie 18) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Zmiana danych Użytkownika karty Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł 1 000z ł jednorazowo zł zł zł zł zł zł zł zł zł Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 13. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 19) 14. Assistance - 0 zł 0 zł zł 0 zł Inne czynności - wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty /rachunek. 2) Przez okres 12 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy o. Następnie według opłat dla u albo u Agro. 3) Opłaty nie pobiera się jeśli średnie saldo na rachunku bieżącym w poprzednim miesiącu kalendarzowym wyniosło min. dla u i u Agro PLN, dla u i u Agro PLN. 4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 5) Dotyczy rachunku bieżącego w ramach pakietu oraz rachunków pomocniczych dla pakietu plus. 6) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 7) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł. od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 8) W miesiącu kalendarzowym. 9) Limit zwolnień dotyczy przelewów z rachunku bieżącego realizowanych w Systemie bankowości internetowej z zastrzeżeniem przypisu 16). 10) Nie dotyczy przelewów realizowanych przez SMS Kontakt. 7

5 11) Maksymalna kwota przelewu to zł. 12) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 13) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 14) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 15) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 16) Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku w Systemie bankowości internetowej wlicza się do limitu o którym mowa w pkt ) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 18) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 19) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. 8

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr 30/12/AB/DZS/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 18 czerwca 2015 roku Warszawa, 01 lipca 2015 r. 1 Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla umów zawartych od 002015 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 312014 obowiązuje od 002015 Lubań, 2014 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY (Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2015r.) Oleśnica, marzec 2015 roku 1 Spis treści ZASADY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY CENTRALA: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet:http://www.bsolesnica.pl/ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 03/09/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 16.03.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 39/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 05.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo