Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych"

Transkrypt

1 Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia r. po Aneksie nr 1 z dnia r. obowiązującym od dnia r. 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW 1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - ROR 4,00 zł - ROR JUNIOR 0,00 zł - ROR STUDENT ( wiek od 18 lat do 25 lat) 0,00 zł - ROR 25+ ( wiek od 25 lat do 35 lat) 0,00 zł - rachunki dla PKZP i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 0,00 zł prawnej - rachunki dla Rad Rodziców 0,00 zł - a' vista 0,00 zł - w walutach wymienialnych 0,00 zł 3. Za likwidację książeczki oszczędnościowej a vista ( stara książeczka) - likwidacja nowej książeczki 4. Za likwidację lokaty terminowej 5. Wypłata gotówkowa 0,00 zł 2. PRZELEWY dostarczone do Banku przez Klienta w formie papierowej -dotyczy tylko rachunków w złotych 1. Elixir (za wyjątkiem przelewów na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji) 2. Elixir ZUS 3. Elixir Urząd Skarbowy 4. Wewnętrzny wykonywany w Banku 0,50 zł 5. Realizacja zleceń w systemie Sorbnet dotyczy tylko rachunków w złotych 25,00 zł 3. PRZELEWY w systemie bankowości internetowej - dotyczy tylko rachunków w złotych 1. Złożone za pomocą banku internetowego dla ROR 2. Złożone za pomocą banku internetowego dla ROR Junior y 3. Złożone za pomocą banku internetowego dla ROR Student - 3 przelewy w miesiącu - kolejne przelewy 4. Złożone za pomocą banku internetowego dla ROR przelewów w miesiącu - kolejne przelewy y y 5. Wewnętrzne na inny rachunek w Banku 0,00 zł 4. ZLECENIA STAŁE dotyczy tylko rachunków w złotych 1. Realizacja zlecenia stałego do innego banku w systemie Elixir (np. Energia, Orange S.A., Z-d Gazowniczy, PPU Wodbar, abonament RTV) 2. Na rachunki w naszym banku 0,50 zł 3. Darowizna 4. Przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 5. Opłata za telefoniczną informację o braku środków na realizację zlecenia stałego 5,00 zł 5. POLECENIA ZAPŁATY dotyczy tylko rachunków w złotych 1. Przyjęcie/zmiana / odwołanie dyspozycji 5,00 zł 2. Realizacja 1,00 zł 3. Poinformowanie Klienta o odmowie wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku 6. SMS-y Opłata stała miesięczna (w tym 10 sms-ów) - powyżej stałego limitu miesięcznego 7. INTERNET BANKING 5,00 zł 0,25 zł za każdego sms-a

2 1. Aktywacja usługi 2. Abonament miesięczny 3. Za wydruk haseł jednorazowych 8. Za wydanie blankietów czekowych ( dotyczy tylko ROR ) - za jeden blankiet czekowy 1,00 zł - za przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie czeków blankietów czekowych 9. Za udzielenie informacji telefonicznej o saldzie na hasło 5,00 zł miesięcznie 10. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji (oświadczenia) w sprawie zapisu na wypadek śmierci 11. Za sporządzenie odpisu wyciągu - jednego dowodu do wyciągu 4,00 zł 12. Za wydanie zaświadczenia: - o numerze rachunku - o stanie środków na rachunku 13. Za sporządzenie zestawienia obrotów z rachunków bankowych 14. Ustanowienie lub zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł 15. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 16. Za zmianę rachunku ROR Junior na ROR Student 5,00zł 17. Za zmianę rachunku ROR Student na ROR ,00 zł 18. Za zmianę rachunku ROR 25 + na ROR 5,00 zł 19. Za umorzenie utraconej książeczki 5,00 zł 20. Opłata za naliczenie próbnej premii gwarancyjnej 21. Za dokonanie cesji rachunku 22. Zastrzeżenie dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone - Klient posiadający konto w BS Barcin - osoba nie posiadająca konta w BS Barcin 23. KARTA BANKOMATOWA OSKAR 1. Opłata za spersonalizowanie karty do bankomatu 42,30 zł 2. Za zmianę PIN-u do wydanej karty OSKAR na wniosek użytkownika 3. Za przedłużenie daty ważności karty OSKAR 24. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA/ VCD Junior spersonalizowana / niespersonalizowana / zbliżeniowa 1. Za wydanie nowej karty 2. Za wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD od każdej karty wydanej do rachunku ROR 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD ZBLIŻENIOWA (Pay Wave) od każdej karty wydanej do rachunku ROR 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD Junior y 6. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD dla rachunku ROR Student - pierwsza karta płatnicza wydana do rachunku, - kolejne karty płatnicze wydane do rachunku 7. Opłata miesięczna za posiadanie karty VCD dla rachunku ROR pierwsza karta płatnicza wydana do rachunku, - kolejne karty wydane do rachunku 8. Za wydanie duplikatu karty 9. Płatność kartą 10. Wypłata gotówki: - we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankach krajowych, zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej Banku BPS S.A. - w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł - w bankomatach za granicą od wypłaty 6% min - poprzez usługę Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo- usługowej) w Polsce - w kasie innego banku w kraju 5,00 zł

3 - w kasie innego Banku za granicą od wypłaty 2,00 % min. - w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 11. Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 12. Rozpatrzenie reklamacji 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 15. Zmiana limitów karty (gotówkowych i bezgotówkowych) na wniosek Klienta 5,00 zł 16. Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu jej ważności 5,00 zł (osobiście przez Klienta) 25. KARTA PŁATNICZA MASTER CARD spersonalizowana / zbliżeniowa 1. Za wydanie nowej karty 2. Za wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty Master Card od każdej karty wydanej do rachunku ROR 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty Master Card dla rachunku ROR Student - pierwsza karta płatnicza wydana do rachunku, -kolejne karty płatnicze wydane do rachunku 5. Opłata miesięczna za posiadanie karty Master Card dla rachunku ROR pierwsza karta płatnicza wydana do rachunku y, - kolejne karty wydane do rachunku 3 00 zł 3 00 zł 6. Za wydanie duplikatu karty 7. Płatność kartą 8. Wypłata gotówki: - we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych bankach krajowych, zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku - w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł - w bankomatach za granicą od wypłaty 2,00 % min - poprzez usługę cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo- usługowej) w Polsce - w kasie innego banku w kraju 5,00 zł - w kasie innego Banku za granicą od wypłaty 2,00 % min. - w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 10. Rozpatrzenie reklamacji 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 13. Zmiana limitów karty (gotówkowych i bezgotówkowych) na wniosek Klienta 14. Rezygnacja z użytkowania karty przed upływem terminu jej ważności (osobiście przez Klienta) 26. KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej zł b) mniej niż zł 0 zł 54,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: a) w kraju b) za granicą 3% min. 5 zł 6% min. 10zł

4 6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych ( dotyczy płatności Bez opłat dokonywanych w kraju i za granicą) 7. Przelew z karty 3% min. 5 zł 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 9. Rozpatrzenie reklamacji 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 11. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 12. Obsługa nieterminowej spłaty- kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% min. 40,00 zł 27. KARTA KREDYTOWA VISA GOLD 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej zł b) mniej niż zł 0 zł 250,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 30,00 zł 5. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: a) w kraju b) za granicą 3% min. 5 zł 6 % min. 10zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych ( dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą) 7. Przelew z karty 3% min. 5 zł 8.Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 9. Rozpatrzenie reklamacji 10. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 11. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 12. Obsługa nieterminowej spłaty- kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% min. 40,00 zł 28. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: a) polecenia wypłaty/ przelewy regulowane na kwoty nieprzekraczające równowartości 10 EUR od transakcji b) przelew SEPA * - od transakcji 15,00 zł c) przelewy regulowane ** - od transakcji d) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA -od transakcji 0,1% min 20,00zł max. 100,00 zł 2. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu ( nie dotyczy zwrotu przelewu SEPA) -od transakcji 0,15% min.20,00zł max. 100,00zł 3. Zlecenie/ odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym ( postępowanie wyjaśniające wykonane za zlecenie Klienta) (opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postepowania był błąd Banku lub BPS SA) 90,00zł+koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a) przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SA - od transakcji b) przelewy SEPA * - od transakcji 15,00 zł c) przelewy regulowane ** - od transakcji 30,00 zł

5 d) polecenia wypłaty - od transakcji W przypadku opcji kosztowej OUR dodatkowo pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 0,25% min. 30,00zł max. 300,00zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym: opłatę pobiera się niezależnie od pobieranej prowizji a) w EUR, USD i GBP w trybie pilnym - od transakcji 150,00 zł b) w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym - od transakcji 100,00zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta - od transakcji 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty z dyspozycją kosztów OUR a) zlecenia nieprzekraczające kwoty 5.000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej - od transakcji b) zlecenia od kwoty 5.000,01 EUR do kwoty ,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej - od transakcji c) zlecenia powyżej kwoty ,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej - od transakcji 90,00 zł + koszty banków trzecich 60,00 zł 90,00 zł 150,00 zł 8. Opłata Non-STP *** -pobierana niezależnie od prowizji od transakcji 30,00 zł * ) Przelew SEPA -przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres ( BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku ( Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS SA ) ** ) Przelew regulowany polecenie przelewu albo wypłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z krajów, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku ( BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku ( Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. ***) Opłata Non-STP jest pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określił w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: 1) kodu BIC banku beneficjenta lub 2) numeru rachunku bankowego beneficjenta w standardzie IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo