TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r."

Transkrypt

1 TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ W ZŁOTOWE I WALUTOWE 1 Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w BS 0,1% nie mniej niż 4,00 zł, nie więcej niż 400,00 zł 2 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach i od przekazów 0,5% wartości wpłaty, nie mniej niż 2,00 zł, nie więcej niż 400,00 zł Wyjątki: wpłaty na oryginalnych drukach Tauron, TP 2,00 zł Wpłaty za RTV 1,00 zł 3 Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez BS 0,4% nie mniej niż 3,00 zł, nie więcej niż 500,00 zł 4 Nie podjęcie awizowanej kwoty 0,10% 5 Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty. Prowizję pobiera się od zleceniodawcy. W przypadku braku przekazu prowizji z banku zleceniodawcy prowizję pobiera się od zleceniobiorcy. 0,5%, nie mniej niż 3,00 zł 1 Otwarcie rachunku bankowego: a) bieżącego i pomocniczego (jednorazowo) 15 zł b) dodatkowego - dla wyodrębnienia środków na 15zł określony cel (jednorazowo) c) lokaty terminowej 2 Prowadzenie rachunku bankowego a) bieżącego 20,00zł* b)pomocniczego 10,00 zł c) dodatkowego 10,00 zł d) lokaty terminowej 3 Wydanie książeczki czekowej- czeków gotówkowych 3,00zł od każdego blankietu (opłata pobierana jest z góry za każdy blankiet w momencie składania zamówienia) 4 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

2 od każdego czeku 5 Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych 30,00 zł 6 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta Banku 30,00 zł (dowodu osobistego, prawa jazdy, paszport) 7 Wydruk z historii rachunku: a) do 3 miesięcy (opłata podstawowa) 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20,00 zł c) za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio: - za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej - za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej -za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej -za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki podstawowej 8 Sporządzenie odpisu: a) wyciągu bankowego 10,00 zł b) jednego dowodu bankowego 9 Zlecenia stałe 2, 10 Modyfikacja zlecenia stałego 1,00 zł 11 Polecenie zapłaty 3,00 zł 12 Przelewy na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 4,00zł c)przelew SORBNET2 13 Realizacja przekazu wychodzącego za granicę : a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty 14 Realizacja przekazu przychodzącego z zagranicy: a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty 35,00zł 50,00 zł +koszty banku pośredniczącego zgodnie z taryfą BPS SA 1 20,00 zł 20,00zł 15 Zmiana Karty Wzorów Podpisów 20,00 zł (od każdorazowej zmiany) 50,00 zł 16 Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach, wysokości środków i obrotów 17 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na 7 zł podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło - (opłata miesięczna) 18 Wystawienie asygnaty w zastępstwie czeku 3,00zł gotówkowego 19 Za wysłanie upomnienia 30,00 zł 20 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa a) pierwszy pełnomocnik b) każdy kolejny pełnomocnik 21 Likwidacja rachunku bankowego w złotych 10,00 zł 21a Likwidacja rachunku bankowego założonego na warunkach promocyjnych w terminie do 1 roku od założenia 22 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta osobistego (prowizję pobiera się z konta dłużnika po pełnej 100,00zł 0,5% kwoty zajętej, min 10 zł

3 realizacji tytułu wykonawczego) 23 Obsługa rachunków masowych a) za udostępnienie usługi (jednorazowo) 300,00 zł b) za obsługę jednego Klienta (miesięcznie) 0,10 zł 24 Powiadomienie Klienta o niewykonaniu polecenia zapłaty, zlecenia stałego 10,00 zł * nowo zakładane rachunki zwolnione są z opłat przez okres 3 miesięcy od dnia założenia

4 II. RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH W ZŁOTYCH 1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach i od przekazów 0,5% wartości wpłaty, nie mniej niż 2,00 zł, nie więcej niż 400,00 zł Wyjątki: a) wpłaty na oryginalnych drukach Tauron, TP 2,00 zł b) wpłaty za RTV 1,00 zł 2 Nie podjęcie awizowanej kwoty 0,10% 3 Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty. Prowizję pobiera się od zleceniodawcy. W przypadku braku przekazu prowizji z banku zleceniodawcy prowizję pobiera się od zleceniobiorcy. 0,5%, nie mniej niż 3,00 zł 1 Otwarcie rachunku bankowego- ROR 2 Prowadzenie rachunku bankowego- ROR a) ROR JUNIOR b) ROR STUDENT c) ROR VIP * 10,00 zł* 3 Wydanie książeczki czekowej- czeków gotówkowych 3,00 od każdego blankietu (opłata pobierana jest z góry za każdy blankiet w momencie składania zamówienia) 4 a) Wypłata gotówkowa z ROR, ROR VIP na podstawie dowodu wypłaty (asygnata) b) Wypłata gotówkowa z ROR JUNIOR, ROR 1,00 zł STUDENT na podstawie dowodu wypłaty (asygnata) 5 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego od każdego czeku 6 Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych 1 7 Zestawienie miesięcznych operacji na koncie ROR 8 Wydruk z historii rachunku: a) do 3 miesięcy (opłata podstawowa) 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20,00 zł c) za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio: - za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej - za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej -za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej -za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki podstawowej 9 Sporządzenie odpisu: a) wyciągu bankowego 10,00 zł b) jednego dowodu bankowego 10 Zlecenia stałe z ROR* a)ror JUNIOR b)ror STUDENT c) ROR VIP 1, 1,

5 * nie dotyczy przelewów wewnętrznych na rachunki oszczędnościowe 11 Modyfikacja zlecenia stałego 1,00 zł 12 Polecenie zapłaty z ROR a) ROR JUNIOR b)ror STUDENT c) ROR VIP 3,00 zł 3,00 zł 13 Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez BS Krzyżanowice 14 Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki z ROR (przelew papierowy) a)z ROR JUNIOR b)z ROR STUDENT c) z ROR VIP d) przelew SORBNET2 15 Realizacja przekazu za granicę (przekaz importowy) a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty 16 Realizacja przekazu z zagranicy(przekaz eksportowy): a) przelew SEPA b) przelew regulowany c) polecenie wypłaty 17 Przekształcenie konta ROR wspólnego na indywidualne lub indywidualne na wspólne 18 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanych rachunkach, wysokości środków i obrotów 19 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło dla osób prywatnych za wyjątkiem ROR VIP (opłata jednorazowa) 20 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło dla rolników indywidualnych 4,00 zł 4,00 zł 3 koszty banku pośredniczącego zgodnie z taryfą BPS SA+ 50,00 zł* ( niezależnie od rodzaju przelewu) *prowizja 50zł nie dotyczy przekazów z rachunków VIP 1 20,00 zł 20,00zł 1 (od każdorazowej zmiany) 2 15 zł 30 zł (opłata jednorazowa) 21 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa a) pierwszy pełnomocnik b) każdy kolejny pełnomocnik 22 Dokonanie blokady środków na koncie osobistym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 30,00 zł 23 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości Klienta Banku 30,00 zł 24 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta osobistego (prowizję pobiera się z konta dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego) 0,5% kwoty zajętej, min 10 zł 25 Za wysłanie upomnienia 10,00 zł 26 Likwidacja rachunku 26a Likwidacja rachunku bankowego założonego na warunkach promocyjnych w terminie do 1 roku od założenia 50,00zł 27 Zapis na wypadek śmierci 20,00zł

6 * nowo zakładane rachunki zwolnione są z opłat przez okres 3 miesięcy od dnia założenia III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE ( A VISTA) W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1 Nie podjęcie awizowanej kwoty 0,10% 2 Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty. Prowizję pobiera się od zleceniodawcy. W przypadku braku przekazu prowizji z banku zleceniodawcy prowizję pobiera się od zleceniobiorcy. 0,5%, nie mniej niż 3,00 zł 1 Otwarcie rachunku bankowego: a) złotowego b) walutowego w EURO (przy wpłacie minimalnej 10 EURO) 2 Otwarcie rachunku bankowego walutowego w EURO 20,00 zł bez wniesienia pierwszej wpłaty 3 Prowadzenie rachunku bankowego: a) złotowego b) walutowego w EURO 4 Wpłata gotówkowa na rachunek: a) złotowy b) walutowy w EURO 5 Wypłata gotówkowa z rachunku : a) złotowego b)walutowego w EURO 6 Zestawienie miesięcznych operacji na koncie 7 Wydruk z historii rachunku: a) do 3 miesięcy (opłata podstawowa) 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20,00 zł c) za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio: - za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej - za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej -za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej -za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki podstawowej 8 Sporządzenie odpisu: a) wyciągu bankowego 10,00 zł b) jednego dowodu bankowego 9 Przelewy na rachunki bankowe złotowe i walutowe prowadzone przez BS Krzyżanowice 10 Przelewy na rachunki bankowe złotowe prowadzone przez inne banki krajowe 2,00 zł

7 11 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia do 2 rachunków walutowych 12 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na 15 zł podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło dla osób prywatnych (opłata jednorazowa) 13 Udzielanie informacji o stanie rachunku i obrotach na 30 zł podstawie Zlecenia telefonicznego udzielania informacji na hasło dla rolników indywidualnych (opłata jednorazowa) 14 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa a) pierwszy pełnomocnik b) każdy kolejny pełnomocnik 15 Dokonanie blokady środków na koncie osobistym z 30,00 zł tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 16 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 0,5% kwoty zajętej, min 10 zł mającego moc takiego tytułu z konta osobistego (prowizję pobiera się z konta dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego) 17 Za wysłanie upomnienia 10,00 zł 18 Likwidacja rachunku : a) złotowego b) walutowego w EURO 19 Jedna (pierwsza) wypłata w miesiącu z rachunku oszczędnościowego a vista MAX a) Kolejna wypłata z rachunku a vista MAX 9,99zł ( bez względu na formę wypłaty) 20 Zapis na wypadek śmierci 20,00zł

8 IV. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1 Otwarcie rachunku oszczędnościowego 2 Prowadzenie rachunku oszczędnościowego 3 Wydruk z historii rachunku: a) do 3 miesięcy (opłata podstawowa) 10,00 zł b) powyżej 3 miesięcy do 1 roku 20,00 zł c) za lata poprzednie opłata ulega podwyższeniu o odpowiednio: - za 1 rok wstecz o 100% stawki podstawowej - za 2 lata wstecz o 200%stawki podstawowej -za 3 lata wstecz o 300 % stawki podstawowej -za 4 lata wstecz oraz następne wstecz o 400% stawki podstawowej 4 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o 2 rachunkach walutowych 5 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa a) pierwszy pełnomocnik b) każdy kolejny pełnomocnik 6 Dokonanie blokady środków na koncie osobistym z 30,00 zł tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i osób 7 Likwidacja rachunku terminowego 8 Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem 3 praw (cesją) 9 Przedterminowa likwidacja lokaty promocyjnej w terminie 30 dni włącznie od dnia założenia 0,10% kwoty lokaty, min. 10,00 zł, nie więcej niż 100,00zł 10 Przedterminowa likwidacja lokaty Szczęśliwa 7 1% kwoty zrywanej lokaty za każdy nieprzetrzymany pełny rok lokaty 11 Przyjęcie i zmiana posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci (w przypadku złożenia przez klienta zapisu na kilku rachunkach, pobiera się tylko jedną opłatę) 12 Umorzenie książeczki oszczędnościowej, z zastrzeżeniem pkt. 11a a) umorzenie książeczki oszczędnościowej do kwoty 100 zł lub jej równowartości w innej walucie 20,00 zł 30,00zł

9 V. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. KREDYTY W RACHUNKU ROR 1 Prowizja za udzielenie kredytu 3,5% 2 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 3,5% od kwoty, o którą podwyższa się kwotę kredytu 1 Opłata za aneks 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego 2. KREDYTY GOTÓWKOWE 1 Prowizja za udzielenie kredytu z okresem spłaty do 3 lat 3,5% 2 Prowizja za udzielenie kredytu z okresem spłaty (3-5 lat) 4,5% 3 Prowizja za udzielenie kredytu z okresem spłaty 5,0% powyżej 5 lat 1 Opłata za aneks 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego

10 3. KREDYT OKAZJONALNY ZERO PROCENT 1 Prowizja za udzielenie kredytu 5,0% 1 Opłata za aneks 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego 4. KREDYT SEZONOWY KREDYT ZA GROSZE 1 Prowizja za udzielenie kredytu 5,0% 1 Opłata za aneks 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego 5. KREDYT BUDOWLANY REMONT 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu Od 0,4% od prolongowanej kwoty

11 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego 6. KREDYT BUDOWLANY NOWY DOM 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu Od 0,4% od prolongowanej kwoty nie mniej niż 150zł 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego 7. KREDYT BUDOWLANY SZYBKI REMONT 1 Prowizja za udzielenie kredytu 3,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu Od 0,4% od prolongowanej kwoty 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego

12 VI. KREDYTY DLA ROLNIKÓW 1. KREDYT W RACHUNKU ROR 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,5% 2 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 2,5% od kwoty, o którą podwyższa się kwotę kredytu 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego 2. KREDYT OBROTOWY 1 Prowizja za udzielenie kredytu 2,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu Od 0,5% od prolongowanej kwoty 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30zł od każdego

13 3. KREDYT INWESTYCYJNY 1 Prowizja za udzielenie kredytu Od 1,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu Od 0,5% od prolongowanej kwoty 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30zł od każdego 4. KREDYT INWESTYCYJNY - ARIMR 1 Prowizja za udzielenie kredytu 1,0% od kwoty przyznanego kredytu 2 Prowizja administracyjna 1,0% kwoty zaangażowania kredytu, nie mniej niż 200zł (naliczana na dzień 31.12, płatna do kolejnego roku) Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu Od 0,5% od prolongowanej kwoty 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30zł od każdego

14 VII. KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI 1. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1 Prowizja za udzielenie kredytu Od 1,0% 2 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu Od 1% od kwoty, o którą podwyższa się kwotę kredytu 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30 zł od każdego 2. KREDYT OBROTOWY 1 Prowizja za udzielenie kredytu Od 1,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu Od 0,5% od prolongowanej kwoty 2 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 3 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30zł od każdego

15 3. KREDYT INWESTYCYJNY 1 Prowizja za udzielenie kredytu Od 1,0% 1 Opłata za aneks 1 2 Opłata za prolongatę raty lub rat kredytu Od 0,5% od prolongowanej kwoty 3 Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 4 Sporządzenie i wysłanie do zapłaty/rat/ 30zł od każdego VIII. GWARANCJE I PROMESY 1 Za rozpatrzenie wniosku o gwarancje lub promesę 1 2 Prowizja od kwoty przyznanej gwarancji Od 3% 3 Prowizja od kwoty przyznanej promesy Od 0,3% IX. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ecorponet 1 Dostęp do systemu ecorponet 2 Dostęp do systemu ecorponet dla kolejnego 10,00 zł użytkownika (opłata jednorazowa) 3 Przelewy na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 1,00 zł 4 Za zablokowanie/odblokowanie dostępu lub wykonania transakcji 5 Hasło jednorazowe przekazywane przez SMS 6 Za wydanie haseł jednorazowych (opłata jest pobierana 2,00 zł każdorazowo przy wydaniu) 7 Za wysłanie listy haseł jednorazowych pocztą

16 8 Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu wykonanego za pośrednictwem ecorponet 9 Informacja o stanie rachunku przekazywane przez SMS 0,30/każdy wysłany SMS X. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet /mobanknet 1 Dostęp do systemu ebanknet/mobanknet 2 Dostęp do systemu ebanknet dla kolejnego 10,00 zł użytkownika (opłata jednorazowa) 3 Przelewy z ROR na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 1,00 zł 4 Przelewy z ROR JUNIOR na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 5 Przelewy z ROR STUDENT na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 0, 6 Przelewy z ROR VIP na rachunki bankowe: a) prowadzone przez BS Krzyżanowice b) prowadzone przez inne banki 7 Za zablokowanie/odblokowanie dostępu lub wykonania transakcji 8 Za wydanie haseł jednorazowych (opłata jest pobierana 1,00 zł* każdorazowo przy wydaniu)* 9 Hasło jednorazowe przekazywane przez SMS 10 Za wysłanie listy haseł jednorazowych pocztą 11 Realizacja zlecenia stałego z ROR i ROR STUDENT 1,00 zł 12 Realizacja zlecenia stałego z ROR VIP 13 Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu wykonanego za pośrednictwem ebanknet 14 Informacja o stanie rachunku przekazywana przez SMS 0,30/każdy wysłany SMS * opłata nie dotyczy ROR Junior

17 XI. INNE I BANKOWE 1 Za wykonanie innych czynności usług nie przewidzianych w taryfie, Bank będzie pobierał opłatę od każdej czynności i usługi 2 Przeliczenie, zmianę banknotów (bilonu) na banknoty 20,00 zł 0,5%wartości nie mniej niż 3,00 zł (bilon) o innych nominałach 3 Wydanie duplikatu umowy 20,00 zł 4 Wynajmowanie Kasety: a) Miesięcznie SD8* 40,00 zł b) Półrocznie SD8* 150,00 zł c) Rocznie SD8* 250,00 zł d) Miesięcznie SD16* 50,00 zł e) Półrocznie SD16* 180,00 zł f) Rocznie SD16* 320,00 zł 5 Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej/kasety 250,00 zł (jednorazowo) 6 Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej/kasety 250,00zł (jednorazowo) 7 Uszkodzenie skrytki sejfowej/kasety (od zdarzenia) 350,00 zł 8 Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej/kasety 150,00 zł do depozytu sądowego (jednorazowo) 9 Bezumowne korzystanie z kasety za jeden dzień 4,00 zł 10 Informacja o stanie rachunku na telefon wiadomość SMS *5zł/każde dodatkowe korzystanie w miesiącu 0,30 zł / każdy wysłany SMS Punkty 4-9 Rozdziału XI Tabeli prowizji i opłat dot. wprowadzonych skrytek sejfowych obowiązują od r. i zawierają podatek VAT.

18 XII. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA 1 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia BPS SA 2 Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju-od kwoty wypłaty 3 Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą od kwoty wypłaty 4 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju (opłata księgowana z datą dokonania transakcji) 5 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą (opłata księgowana z datą dokonania transakcji) 0,4% min. 1% min 10,00 zł 2% min 10,00 zł 2% min 3% min 12,00 zł 1 Wydanie nowej karty/ wznowienie karty Visa Business 0,00 zł Debetowa 2 Miesięczna opłata za posiadanie karty- od każdej karty wydanej do rachunku 3 Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 40,00 zł (opłata pobierana w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu) 4 Zastrzeżenie karty 50,00 zł 5 Zmiana danych użytkownika karty 10,00 zł 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 1 7 Odblokowanie nr PIN 1 8 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 9 Płatności bezgotówkowe 0,00 zł 10 Zablokowanie karty 1 11 Odblokowanie karty 1 12 Zmiana limitu wypłat gotówkowych i bezgotówkowych na wniosek Klienta 50,00zł

19 XIII. KARTA DEBETOWA: VISA CLASIC DEBETOWA/ KARTA NIESPERSONALIZOWANA/ MASTERCARD PAYPASS 1 Wypłata gotówki w bankomatach BS należących do Zrzeszenia BPS SA 2 Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą od kwoty wypłaty 3 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą- od kwoty wypłaty 2% min 10,00 zł 2% min 10,00 zł 1 Wydanie nowej karty/ wznowienie karty debetowej 0,00 zł 2 Miesięczna opłata za posiadanie karty- od każdej karty 2,00 zł* wydanej do rachunku 3 Wydanie duplikatu karty debetowej (opłata pobierana w 1 dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu) 4 Zastrzeżenie karty 30,00 zł 5 Rezygnacja z wygenerowanej karty na wniosek Klienta i odstąpienie od umowy 20,00 zł 6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 7 Odblokowanie nr PIN 10,00 zł 8 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 9 Wypłata gotówki w bankomatach innego banku w kraju 4,00 zł 10 Zablokowanie karty 12,00 zł 11 Odblokowanie karty 12,00 zł 12 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 13 Zmiana danych użytkownika karty 10,00 zł 14 Zmiana limitu wypłat gotówkowych i bezgotówkowych na wniosek Klienta 20,00zł * opłata za posiadanie karty nie dotyczy rachunku ROR VIP, ROR STUDENT, ROR JUNIOR.