TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym w Wysokiej od dnia 20 lipca 2011 roku L.p Rodzaj czynności / usługi Wysokość opłaty/prowizji 1 OTWARCIE RACHUNKU BANKOWEGO -bieżącego, pomocniczego, (dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel ), 2 PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO - bieżącego, pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnienie środków pieniężnych na określony cel - za każdy rozpoczęty miesiąc chyba, że umowa stanowi inaczej likwidacja rachunku bankowego 3 WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE Wpłaty gotówkowe na rachunki w Banku Spółdzielczym 18,00 zł miesięcznie 0,2%, nie mniej niż chyba, że umowa stanowi inaczej 4 Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach 0,5% - nie mniej niż 2,50 zł nie więcej 300,00 5 Wpłaty gotówkowe na rzecz Urzędów Skarbowych i ZUS 0,5% - nie mniej niż 3,00 zł 6 Wpłaty na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Bank Spółdzielczy 7 Wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę do uzyskania ulgi podatkowej 8 Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego i pomocniczego ( dowód wypłaty, czek, lokalna karta bankomatowa ) 9 Wypłaty gotówkowe dokonywane przez BS na zlecenie innych banków ( zastępcza obsługa ) 0,5% - nie mniej niż 2,80 zł 3,00 zł chyba, że umowa stanowi inaczej 10 Wypłaty gotówkowe z konta zlecenia do wypłaty 0,5% - nie mniej niż nie więcej niż 500,00 zł 11 DYSPOZYCJE BEZGOTÓWKOWE Dyspozycje bezgotówkowe ( przelewy ) na rachunki bankowe ( opłata od każdej dyspozycji ): 1.Złożone przez Klienta w formie papierowej:

2 - na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym w Wysokiej na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach ELIXIR (tz szybka poczta ) w tym ZUS i Urząd Skarbowy 0,50 zł 2,20 zł 3,00 zł Złożone w systemie HOME BANKING: - na rachunki bankowe prowadzone w Banku Spółdzielczym na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach ( ZUS, US ) Złożone w systemie INTERNET-BANKING dla Firm z jednym podpisem: - na rachunki bankowe prowadzone w BS Wysoka na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach ZUS i Urzędy Skarbowe LOKATA TERMINOWA - Założenie lokaty terminowej Likwidacja lokaty terminowej INNE Opłata za blankiet czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 1,00 zł 1,50 zł 14 Potwierdzenie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 10,00 z ł 15 Przyjęcie do inkasa czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od każdego czeku: - do 1.000,00 zł powyżej 1.000,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 50,00 zł 17 Dokonanie zastrzeżenia lub odwołanie zastrzeżenia ( czek, karta bankomatowa, dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ) - klient posiadający konto w BS Wysoka pozostałe osoby 18 Sporządzenie aneksu do umowy rachunku bieżącego lub zmianę karty wzorów podpisów 19 Sporządzenie odpisu: 50,00 zł

3 - umowy o prowadzeniu rachunku bankowego, karty wzorów podpisów 20 Przyjęcie i realizacja stałych zleceń z rachunków bankowych: - od każdego zlecenia - jednorazowo ( opłata jest pobierana niezależnie od opłaty za przelew ) - przelew wyjściowy realizowany w ramach zlecenia przelew wewnętrzny realizowany w ramach zlecenia - zmiana danych dot. Realizacji zlecenia ( np. konto, kwota, termin realizacji zlecenia ) 2,50 zł 1,00 zł 2,50 zł 21 Odwołanie zleceń stałych z rachunku bankowego 2,50 zł 22 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia : - stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda o wykonaniu polecenia przelewu Wydanie opinii o Kliencie na jego wniosek 30,00 zł 24 Sporządzenie odpisu obrotów ( historii) na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego na wniosek Klienta - za każdy poprzedni rok stawka o 50% wyższa 30,00 zł 25 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tyt zabezpieczenia zawieranych umów przez posiadacza rachunku ( nie dotyczy umów, których jedną ze stron jest Bank Spółdzielczy w Wysokiej ) - z BS z innymi bankami lub podmiotami niefinansowymi 26 Realizacja tyt. wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunków bankowych dłużnika od przekazywanej zajętej kwoty 27 Obsługa weksli: - przyjęcie niezdyskontowanego weksla przedstawienie weksla do zapłaty zgłoszenie do protestu w razie niespłacenia weksla Uwaga : Prowizję pobiera się od głównego dłużnika wekslowego 1% nie mniej niż 30,00 zł nie więcej niż 300,00 zł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż i nie więcej niż 100,00 zł 1% sumy wekslowej 28 Wykonanie dyspozycji polecenia wpłaty w obrocie dewizowym 1 29 Sporządzenie i wydanie wyciągu bankowego 30 Sporządzenie i wysłanie pocztą wyciągu bankowego Wg kosztów poniesionych z tyt

4 31 Sporządzenie odpisu ( za każdy odpis ): - wyciągu bankowego ( bez załączników ) rok bieżący każdego załącznika do wyciągu w roku bieżącym dokumentu pozostającego w archiwum Banku, w przypadku, gdy Klient określi datę dokonania operacji - dokumentu pozostającego w archiwum Banku w przypadku, gdy Klient nie określi daty operacji 32 Sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda za każdy monit 33 HOME-BANKING - aktywacja usługi abonament miesięczny 34 USŁUGA SMS -opłata za korzystanie z usługi SMS zmiana do dyspozycji SMS 35 1.LOKALNE KARTY BANKOMATOWE - wydanie lokalnej karty bankomatowej wydanie duplikatu lokalnej karty bankomatowej zmiana danych użytkownika lokalnej karty bankomatowej czasowa blokada lub odblokowanie lokalnej karty bankomatowej wydanie karty w trybie ekspresowym wydanie karty wznowionej od każdej wydanej do rachunku zastrzeżenie karty wydanie nowego PIN-u na wniosek użytkownika karty KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON lub VISA BUSINES DEBETOWA - wydanie nowej karty wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty wydanie duplikatu karty opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej wydanej do wysłania 100,00 zł 3,00 zł miesięcznie 3,00 zł

5 rachunku transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w banku i na stronie internetowej Banku - w innych bankomatach w kraju w bankomatach akceptujących kartę zagraniczną wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju płatność kartą w punktach handlowo- usługowych w kraju i za granicą powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek użytkownika sprawdzenie salda w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę zastrzeżenie karty rozpatrzenie reklamacji generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany zmiana danych użytkownika karty czasowa blokada lub odblokowanie karty rezygnacja z karty przed terminem ważności 36. INTERNET BANKING dla Firm z jednym podpisem - aktywacja usługi abonament miesięczny wydanie kolejnego hasła użytkownikowi do banku internetowego zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku internetowego ,00 zł 2% min Wg umowy Wg kosztów 2

6 - odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku internetowego prowizja dyscyplinująca z korzystania z usługi Internet-Banking tz nie wykonanie w miesiącu przelewu w systemie Internet- Banking miesięcznie

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo