TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku : a) podstawowego, b) pomocniczego, c) ror 2. Posiadanie rachunku opłata miesięczna : a) podstawowego, b) pomocniczego, c) ror d) rachunki bieżące instytucji niekomercyjnych e) rachunek bieżący rolniczy (opłata roczna) f) budżety terenowe 15 zł 15 zł. 10 zł. 15,00 zł * 15,00 zł 5,00 zł. * 5,00 zł. 12,00 zł. 3. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS 4. Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym wypłata gotówkowa- z rachunku bieżącego i pomocniczego 2,50 zł. 5. Wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet czeku 1 zł. od blankietu 6. Potwierdzenie czeku od każdego czeku 5,00 zł. 0,50 zł. 2,50 zł. 7. Inkaso czeku 3,00 zł. 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 30,00 zł. 9. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów na wniosek Posiadacza 10. Dokonanie likwidacji rachunku 11. Za wydanie potwierdzenia przelewu z wyjątkiem rach. ROR 3,00 zł. 12. Wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień z tyt. niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym do dłużnika 13. Home Banking: a) abonament miesięczny b) przelew na rachunek bankowy zł. 14. Wydanie kserokopii umowy 1 zł. 2,50 zł.

2 15. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości klienta Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 16. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 25,00 zł. I.1(a) RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku płatnego na każde żadanie potwierdzonego książeczką oszczędnościowego 2. Przelew z książeczki na rachunek w innym Banku w systemie ELIXIR 2,50 zł. 3. Wydanie książeczki oszczędnościowej 4. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 5. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 6. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 7. Wpłata gotówki na rachunek lub wypłata z rachunku 8. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w innych bankach ze sprawdzeniem salda 5.00 zł. 9. Likwidacja rachunku 10. Zmiana pełnomocnictwa do rachunku 11. Zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci I.2. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej 3. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej 4. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej 5. Przelew (przeksięgowanie) z rachunku bieżącego lub pomocniczego, określonej kwoty środków, na rachunek lokaty terminowej 6. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy : a) prowadzony w BS b) prowadzony w innym banku krajowym 2,50 zł.

3 7. Likwidacja rachunku terminowego, przed i po upływie okresu umownego 8. Rachunek oszczędnościowy EFEKT 9. Kolejna wypłata środków z rachunku EFEKT 0,25 % min 5,00 zł. 10. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Konto Student 11. Zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 12. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków w Banku dla banków 15,00 zł. 13. Potwierdzenie wykonania blokady środków 5,00 zł. 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 3,00 zł. max. 20,00 zł. za cały rok 5,00 zł. max. 30,00 zł. za cały rok 15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 16. Zmiana pełnomocnictwa do rachunku * dotyczy każdej grupy rachunków I.3.1 SYSTEM USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CUI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH * 1. Dostęp do systemu - miesięcznie 30,00 zł. 2. Realizacja przelewu 1,00 zł. 3. Instalacja systemu u klienta przez pracownika Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 4. Wydanie czytnika do kart 5. Wydanie karty mikroprocesorowej 1 karta bez opłat każda następna 36,00 zł. plus VAT 6. Wydanie duplikatu karty 36,00 zł. plus VAT 7. Wydanie dodatkowego czytnika kart 68,00 zł. plus VAT I.3.2 SYSTEM USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CUI DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Dostęp do systemu - miesięcznie 100,00 zł. 2. Realizacja przelewu 3. Instalacja systemu u klienta przez pracownika Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

4 4. Wydanie czytnika do kart 5. Wydanie karty mikroprocesorowej 1 karta bez opłat każda następna 36,00 zł. plus VAT 6. Wydanie duplikatu karty 36,00 zł. plus VAT 7. Wydanie dodatkowego czytnika kart 68,00 zł.plus VAT I.3.3 SYSTEM USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CUI DLA SPÓŁDZIELNI 1. Dostęp do systemu - miesięcznie 100,00 zł. 2. Realizacja przelewu 1,00 zł. 3. Instalacja systemu u klienta przez pracownika Banku Spółdzielczego w Niechobrzu 4. Wydanie czytnika do kart 5. Wydanie karty mikroprocesorowej 1 karta bez opłat każda następna 36,00 zł. plus VAT 6. Wydanie duplikatu karty 36,00 zł. plus VAT 7. Wydanie dodatkowego czytnika kart 68,00 zł. plus VAT I.3.4 SYSTEM USŁUG ZA POŚREDNICTWEM CUI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. Dostęp do systemu 2. Realizacja przelewu 3. Wydanie tokena 4. Wydanie tokena po upływie terminu ważności zł. plus VAT 5. Wydanie dodatkowego tokena do rachunku 105,00 zł. plus VAT I.3 KARTA VISA BUSINESS ELEKTRON 1. Wydawanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty zł. 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł. 5. Płatność karta w punktach handlowo-uslugowych w kraju

5 6. Płatność karta w punktach handlowo-usługowych za granicą 7. Zastrzeżenie karty 25,00 zł. 8. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku 4,00 zł. 9. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 6,00 zł. 10. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł. 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3,00 zł. 12. Zmiana danych Użytkownika karty 6,00 zł. 13. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł. 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2% min. 15. Wypłata gotówki w bankomatach banku 16. Obsługa karty - miesięcznie 4,00 zł. I.4 KARTA VISA BUSINESS 1. Wydanie nowej karty 120,00 zł. 2. Wznowienie karty 100,00 zł. 3. Wydanie duplikatu karty 40,00 zł. 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 12,00 zł. 5. Płatność kartą w punktach handlowo-uslugowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo-uslugowych za granicą 7. Zastrzeżenie karty 50,00 zł. 8. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku 2% min. 5,00 zł. 9. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 6,00 zł. 10. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4,00 zł. 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 12,00 zł. 6,00 zł. 13. Zmiana danych Użytkownika karty 6,00 zł. 14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł

6 15. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie 1 500,00 zł. karty 16. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3% min. 12,00 zł. 17. Wypłata gotówki w bankomatach banku I.5 KARTA VISA ELEKTRON 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 8,00 ZŁ. 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł. 5. Płatność karta w punktach handlowo-uslugowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo-uslugowych za granicą 7. Zastrzeżenie karty 25,00 zł. 8. Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku 4,00 zł. 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 6,00 zł. 10. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł. 11. Zmiana danych Użytkownika karty 6,00 zł. 12. Wypłata gotówki w bankomatach BGŻ S.A., BPS S.A., i bankach zrzeszonych 1,50 zł. od transakcji 13. Wypłata gotówki w bankomatach banku 14. Obsługa karty - miesięcznie 4,00 zł I.6 KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 1)pobierana w 1 roku użytkowania, po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł. b) mniej niż 6 600,00 zł. 2)pobierana od 2 roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł. 54,00 zł. bez opłat

7 b) mniej niz 600,00 zł. 4,50 zł. 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowaniei wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku 0,50 % min. 5,00 zł. 10. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach bankó w kraju 3% min.5,00 zł. 11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach bankó za granicą 2% min. 20,00 zł. 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji 14. Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji bez opłat 16. Genorowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 17. Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 3,00 zł. 18. Zmiana danych Użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty 40,00 zł. 21. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej 30,00 zł. II.1. KREDYTY 1. Kredyty dla osób fizycznych Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 10,00 zł Kredyt gotówkowy dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych o okresie spłaty do 6 miesięcy Kredyt gotówkowy konsumencki na zakup pojazdów: a) do 12 miesięcy b) od 13 do 36 miesięcy c) powyżej 36 miesięcy 3,5% dla posiadaczy ror: d) do 12 miesięcy 1,5%

8 e) od 13 do 36 miesięcy f) powyżej 36 miesięcy Kredyt gotówkowy konsumencki*: a) do 1roku b) powyżej 1 roku do 2 lat c) powyżej 2 lat do 4 lat dla posiadaczy ror a) do 1roku b) powyżej 1 roku do 2 lat c) powyżej 2 lat do 4 lat * istnieje możliwość obniżenia prowizji o 0,5p.p. w przypadku podpisania umowy o korzystanie z karty kredytowej VISA CLASSIC Kredyt mieszkaniowy: - do 5 lat - powyżej 5 do 10 lat - pow. 10 lat dla posiadaczy ror: - do 5 lat - powyżej 5 do 10 lat - pow. 10 lat 3,5% 1,5% Kredyt mieszkaniowy kwota kredytu nie przekracza 25 tys. zł i nie jest zabezpieczony hipoteką - do 5 lat - powyżej 5 do 10 lat - pow. 10 lat 3,5% 4,0% dla posiadaczy ror - do 5 lat - powyżej 5 do 10 lat - pow. 10 lat 3,5% Kredyt hipoteczny konsumpcyjny: - do 5 lat - powyżej 5 lat 3,5% dla posiadaczy ror: - do 5 lat - powyżej 5 lat Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Kredyt okolicznościowy - prowizja ustalana na mocy odrębnej uchwały Zarządu Banku dla każdego rodzaju kredytu okolicznościowego 30,00 zł 1,0% Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat lub odsetek) od kwoty prolongowanej POZOSTAŁE Opłata za rozpatrzenie wniosku - działalność gospodarcza - kredyty mieszkaniowe - kredyty hipoteczne konsumpcyjne 0,5%, nie mniej niż 10,00 zł 120,00 zł. 100,00 zł. 100,00 zł. 1,0% 2. Udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu 1,0% 3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej: -prolongata do 1 m-ca - prolongata powyżej 1 m-ca 0,5% 1,0% 50,00 zł 50,00 zł 1,0%

9 4. Zwiększenie kwoty kredytu bez wydłużenia terminu spłaty od kwoty zwiększenia kredytu : - rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, - w rachunku bieżącym 1,0% 30,00 zł 5 Nie wykorzystanie środków za gotowość udzielenia kredytu w rachunku bieżącym, pomocniczym 6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt inych niż wymienione w pkt. 3, między innymi dotyczych: zmiany oprocentowania kredytu, zmiany celu kredytowania, zmiany zabezpieczenia- płatna jednorazowo od każdego aneksu. 100,00 zł. 50,00 zł. 150,00 zł. 8. Wydanie promesy udzielenia kredytu- od kwoty przyrzeczonej Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 200,00 zł DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak: - osoby prywatne - klienci instytucjonalni 2. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 3. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy. 4. Wydanie opinii o kliencie banku stwierdzającego jego zdolność kredytową i płatniczą. 10,00 zł 30,00 zł. 20,00 zł. 30,00 zł. 5. Za sporządzenie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki 15,00 zł zł. 30,00 zł zł. 6. Wznowienie umowy o przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia 7. Sporządzenie kserokopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 15,00 zł. 20,00 zł. 300,00 zł 9. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (uzyskanie wypisu z księgi wieczystej 1 raz w roku) 10. Sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 70,00 zł 15,00 zł

10 II.2 GWARANCJE, PORĘCZENIA BANKOWE 1. Udzielenie gwarancji, poręczenia od kwoty zobowiązania BS - do 1 roku - od 1 roku do 3 lat - pow. 3 lat 1% 1,5% 2. Udzielenie gwarancji vadium do 3-ch miesięcy 60,00 zł. 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 1,5% 3. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczeniaod kwoty objętej aneksem 1% 2% III. CZYNNOŚCI (ZLECENIA RÓŻNE) III.1. ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY I POZOSTAŁE USŁUGI DOKUMENTACYJNE 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dowodu księgowego 5,00 zł 2. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia 15,00 zł potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda* 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza wydruku komputerowego obrotów na rachunku bankowym (za każdą stronę) 4. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego w Niechobrzu na wniosek klienta 20,00 zł. 5. Dokonanie zastrzeżenia w systemie MIG : dokumentów bankowych, dowodów tożsamości, dowodów rejestracyjnych pojazdów lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych (np. pieczęcie) Wg kosztów rzeczywistych III.2. CZYNNOŚCI OKOŁORACHUNKOWE 1. Realizacja zlecenia stałego w PLN : a) na rachunek prowadzony w BS b) na rachunek w innym banku krajowym 1,00 zł. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego Wyciąg z rachunku bankowego 4. Udzielenia na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku 5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (od każdego monitu, bez względu na liczbę odbiorców) Za realizację czeków w innych placówkach bankowych i placówkach pocztowych 25,00 zł Wg kosztów Rzeczywistych

11 7. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją 8. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Stawka negocjowana *Bank nie pobiera prowizji od jednostek budżetowych 0,5% min. 10,00zł. od przekazywanej zajętej kwoty 300,00 zł. III.3. BLOKADA ŚRODKÓW 1. Dokonanie blokady środków na rachunkach z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę : a) z BS b) z innymi bankami 20,00 zł. 2. Potwierdzenie wykonania blokady środków III.4. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt 5,00 zł. 2. Przechowywanie depozytu - opłata miesięczna 5,00 III.5. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 1 Wpłata gotówkowa dokonywana poza rachunkiem własnym na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 0,5 % kwoty 0,5 % kwoty Nie mniej niż 2,00 zł. 200,00 zł. 2. Wpłata dokonywana na rachunek Zakład Gospodarki Komunalnej GO KOM 1,00 zł. 3. Od wpłat za energię elektryczną 1,50 zł. 2. Wypłata gotówkowa : a) z rachunku prowadzonego w BS b) z rachunku prowadzonego w innym banku krajowym, w ramach zastępczej obsługi kasowej opłatę uiszcza bank zlecający usługę lub osoba pobierająca wypłatę Wg umowy 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe (dzienne) : a) do 20 szt. b) powyżej 20 szt. nie dotyczy rachunków dla rolników nie dotyczy budżetu terenowego obowiązuje od lutego 2008r. Bank zastrzega sobie prawo corocznej indeksacji opłat i prowizji.

12 Zastrzega sobie również prawo dokonania zmian stawek opłat i prowizji. Niechobrz, styczeń 2009r. Zarząd

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 61/2014 z dnia 31 października 2014r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU

TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU Załącznik do Uchwały Nr 55/Z/2014 Zarządu BS Biecz TARYFIKATOR PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIECZU Biecz, listopad 2014r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo