STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach kształcenia zawodowego: I. Pracownia podstaw technologii i konstrukcji mechanicznych II. Pracownia elektrotechniki, elektroniki i automatyki III. Pracownia maszyn i urzdze górniczych IV. Pracownia techniki eksploatacji złó V. Pracownia komputerowa VI. Warsztaty szkolne VII. Sztolnia wiczebna i pole szkoleniowe w podziemnej kopalni I. Pracownia podstaw technologii i konstrukcji mechanicznych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie z krzesłami, stół nauczyciela wyposaony w konsol do urzdze audiowizualnych, tablica szkolna zielona i biała, rzutnik pisma lub projektor multimedialny, aparatura audiowizualna (TV, odtwarzacz CD), zestaw komputerowy (licencyjne oprogramowanie), drukarka, kopiarka, plansze i tablice pogldowe, foliogramy, nagrania wideo. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko pracy ucznia (stolik uczniowski dwuosobowy), stanowisko pracy nauczyciela. 3. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowiska: w budynku szkolnym (parter, I lub II pitro); b. wielkoci i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca w którym znajduje si stanowisko: pomieszczenie przestronne wyposaone w co najmniej 18 stolików uczniowskich, wysoko pomieszczenia minimum 3 metry, owietlenie naturalne z moliwoci zaciemnienia i owietlenie sztuczne umieszczone pod sufitem, szeroko drzwi 0,9m i wysokoci 2m, podłoga powinna by równa, nieliska, niepylca, odporna na cieranie i łatwa w utrzymaniu czystoci, c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ~ 2m 2 (powierzchnia 1 stolika uczniowskiego); d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna; gniazdka i obwody elektryczne na napicie 230V, 1

2 instalacja wody zimnej i ciepłej; 1 punkt odbioru, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, instalacja CO. 4. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: próbki metali i stopów, przykładowe rysunki wykonawcze, złoeniowe, montaowe i schematyczne, modele rzutni, modele bryłgeometrycznych, foliogramy i tablice pogldowe ilustrujce konstrukcj połcze osi, wałków i innych mechanizmów; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: komputer klasy PC, monitor kolorowy 17, klawiatura, mysz, drukarka; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy i przepisy prawne właciwe dla danego podrczniki zawodowe, poradniki, czasopisma zawodowe, komplet polskich norm, normy branowe, dokumentacje techniczne, regulamin pracowni; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx, ganice niegowe lub proszkowe, II. Pracownia elektrotechniki, elektroniki i automatyki 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: Opis: jak dla pracowni I podstaw technologii i konstrukcji mechanicznych 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko pracy ucznia; jedno stanowisko (stolik uczniowski) na dwóch uczniów, stanowisko pracy nauczyciela, stanowisko do wykonywania dowiadcze demonstracyjnych, wyposaone w instalacj elektryczn, stanowisko do montowania i badania obwodów prdu stałego i zmiennego z zestawem narzdzi, mierników, czci i elementów instalacji elektrycznych, stanowisko do montau i demonstrowania układów elektronicznych, stanowisko do montowania, badania i demonstrowania układów automatyki. 2

3 3. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowiska: w budynku szkolnym (parter, I lub II pitro); b. wielkoci i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: pomieszczenie przestronne wyposaone w co najmniej 18 stolików uczniowskich, wysoko pomieszczenia minimum 3 metry, owietlenie naturalne z moliwoci zaciemnienia i owietlenie sztuczne umieszczone pod sufitem, szeroko drzwi 0,9m i wysokoci 2m, podłoga powinna by równa, nieliska, niepylca, odporna na cieranie i łatwa w utrzymaniu czystoci; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ~ 2m 2 (powierzchnia 1 stolika uczniowskiego); d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna; gniazdka i obwody elektryczne na napicie 230V oraz na 42V i 24V, instalacja wody zimnej i ciepłej; 1 punkt odbioru, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, instalacja CO. 4. Opis wyposaenia pracowni: Elementy wyposaenia poszczególnych stanowisk w pracowni elektrotechniki, elektroniki i automatyki mog by składowane na zapleczu pracowni i dobierane w zalenoci od wicze wykonywanych podczas zaj. a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych i diagnostycznych: podstawowe mierniki wielkoci elektrycznych, aparatura kontrolno-pomiarowa; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele silników, prdnic, transformatorów, wzmacniaczy, próbki materiałów przewodzcych, izolacyjnych, magnetycznych, elementy instalacji elektrycznych, przewody elektryczne, bezpieczniki, elementy elektroniki: diody, tranzystory, rezystory, elementy półprzewodnikowe, elementy automatyki przemysłowej: czujniki, przekaniki, sterowniki, falowniki, schematy układów automatyki, c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego podrczniki zawodowe, poradniki, czasopisma zawodowe, komplet norm i dokumentacji technicznych dotyczcych elektrycznoci, regulamin pracowni; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: komputer klasy PC, monitor kolorowy 17, klawiatura, mysz, drukarka; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: 3

4 f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx, ganice niegowe lub proszkowe, III. Pracownia maszyn i urzdze górniczych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: Opis: jak dla pracowni I podstaw technologii i konstrukcji mechanicznych 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko pracy ucznia; jedno stanowisko (stolik uczniowski) na dwóch uczniów, stanowisko pracy nauczyciela. 3. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowiska: w budynku szkolnym (parter, I lub II pitro); b. wielkoci i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: pomieszczenie przestronne wyposaone w co najmniej 18 stolików uczniowskich, wysoko pomieszczenia minimum 3 metry, owietlenie naturalne z moliwoci zaciemnienia i owietlenie sztuczne umieszczone pod sufitem, szeroko drzwi 0,9m i wysokoci 2m, podłoga powinna by równa, nieliska, niepylca, odporna na cieranie i łatwa w utrzymaniu czystoci; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ~ 2m 2 (powierzchnia 1 stolika uczniowskiego); d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna; gniazdka i obwody elektryczne na napicie 230V, instalacja wody zimnej i ciepłej; 1 punkt odbioru, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, instalacja CO. 4. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele elementów pasowanych, modele czci maszyn, modele sprzgieł, hamulców, przekładni, mechanizmów, modele obudów oraz maszyn i urzdze do urabiania i odstawy, modele maszyn i urzdze do robót pomocniczych, tablice pogldowe z danymi technicznymi maszyn i urzdze górniczych, schematy kinematyczne i hydrauliczne maszyn i urzdze górniczych; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego 4

5 komputer klasy PC, monitor kolorowy 17, klawiatura, mysz, drukarka; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego podrczniki zawodowe, poradniki, DTR (dokumentacje techniczno-ruchowe), czasopisma zawodowe, katalogi i instrukcje obsługi maszyn i urzdze górniczych, przepisy Urzdu Dozoru Technicznego, regulamin pracowni; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx, ganice niegowe lub proszkowe, IV. Pracownia techniki eksploatacji złó 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: Opis: jak dla pracowni I podstaw technologii i konstrukcji mechanicznych. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko pracy ucznia (stolik uczniowski dwuosobow), stanowisko pracy ucznia podczas egzaminu zawodowego (cz pisemna); 1 stolik uczniowski dla 1 zdajcego, stanowisko pracy nauczyciela dostosowane do pracy komisji egzaminacyjnej podczas czci pisemnej egzaminu zawodowego. 3. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowiska: w budynku szkolnym (parter, I lub II pitro); b. wielkoci i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: pomieszczenie przestronne wyposaone w co najmniej 18 stolików uczniowskich, wysoko pomieszczenia minimum 3 metry, owietlenie naturalne z moliwoci zaciemnienia i owietlenie sztuczne umieszczone pod sufitem, szeroko drzwi 0,9m i wysokoci 2m, podłoga powinna by równa, nieliska, niepylca, odporna na cieranie i łatwa w utrzymaniu czystoci; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ~ 2m 2 (powierzchnia 1 stolika uczniowskiego); d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: 5

6 instalacja elektryczna; gniazdka i obwody elektryczne na napicie 230V, instalacja wody zimnej i ciepłej; 1 punkt odbioru, instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, instalacja CO. 4. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przyrzdy pomiarowe do wykrywania gazów kopalnianych, do pomiaru prdkoci, temperatury i wilgotnoci powietrza; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele wyrobisk udostpniajcych, przygotowawczych i eksploatacyjnych, modele podstawowych systemów wybierania; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego komputer klasy PC, monitor kolorowy 17, klawiatura, mysz drukarka; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego filmy dydaktyczne i instruktaowe, foliogramy i programy przedstawiajce techniki eksploatacji złó, podrczniki zawodowe, czasopisma zawodowe, Poradnik Górnika, Prawo Geologiczne i Górnicze wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy bhp, ochrony przeciwpoarowej i ochrony rodowiska, regulamin pracowni; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx, ganice niegowe lub proszkowe, pojemniki na odpady, sprzty ochrony osobistej. V. Pracownia komputerowa 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna biała, przybory do tablic szkolnych, ekran projekcyjny, sie komputerowa (18 stanowisk + serwer), licencjonowane oprogramowanie (systemy operacyjne, sieciowe, antywirusowe), dostp do Internetu, licencyjne programy do wspomagania projektowania i programy specjalistyczne z zakresu eksploatacji złó, oprogramowanie edukacyjne, 6

7 drukarka laserowa monochromatyczna A3, ploter do drukowania rysunków A1, skaner, urzdzenie do archiwizacji danych (nagrywarka). 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko pracy ucznia: jedno stanowisko dla 1 ucznia, stół(biurko) komputerowy, krzesło obrotowe ruchome o regulowanej wysokoci, komputer klasy PC z monitorem kolorowym 17, klawiatura, mysz, stanowisko pracy nauczyciela: biurko komputerowe z szufladami, szafa z szufladami, krzesło obrotowe ruchome o regulowanej wysokoci, komputer serwer, monitor kolorowy 17, klawiatura, mysz, skaner, wideoprojektor, stanowisko do drukowania rysunków na ploterze, drukarka laserowa. 3. Opis infrastruktury stanowisk: a. usytuowanie stanowiska: w budynku szkolnym (parter, I lub II pitro); b. wielkoci i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: pomieszczenie przestronne wyposaone w 18 stolików uczniowskich i stanowisko dla nauczyciela, wysoko pomieszczenia minimum 3 metry, owietlenie naturalne z moliwoci zaciemnienia i owietlenie sztuczne umieszczone pod sufitem, szeroko drzwi 0,9m i wysokoci 2m, podłoga powinna by równa, nieliska, niepylca, odporna na cieranie i łatwa w utrzymaniu czystoci; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ~ 2m 2, odległo midzy uczniem a tyłem ssiedniego monitora minimum 0,8m, odległo midzy ssiednimi monitorami co najmniej 0,6m, odległo oczu ucznia od ekranu 0,4 do 0,75m, poziom natenia owietlenia 500lx, wilgotno wzgldna powietrza > 40%; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów (na 18 stanowisk + serwer): instalacja elektryczna; gniazdka i obwody elektryczne na napicie 230V, wydzielony obwód zasilajcy, wydzielone zasilanie dla serwera z zasilaczem awaryjnym, centralny wyłcznik napicia w całej pracowni, dla kadego stanowiska 3 gniazda z bolcem ochronnym, dla komputera serwera 4 gniazda, 1 gniazdo do zasilania przełcznika (switch-a), dodatkowe gniazda dla plotera, drukarki, skanera, wideoprojektora, łczna moc urzdze na 1 stanowisku ~ 500W, instalacja CO. 4. Opis wyposaenia pracowni: a. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego 7

8 stanowiska komputerowe dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy) oraz pozostałymi urzdzeniami peryferyjnymi, komputer serwer jako stanowisko nauczyciela wraz monitorem, systemem sieciowym i urzdzeniami peryferyjnymi, drukarka sieciowa, skaner, ploter, wideoprojektor, oprogramowanie edukacyjne; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego podrczniki, poradniki, czasopisma zawodowe z zakresu informatyki, plansze i foliogramy zwizane z komputerem i jego uytkowaniem, regulamin pracowni; c. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx, ganice niegowe lub proszkowe, VI. Warsztaty szkolne Równolegle z prowadzeniem zaj ogólnodydaktycznych, istnieje potrzeba korzystania z warsztatów, w których uczniowie doskonal wiedz teoretyczn w ramach obligatoryjnych zaj praktycznych. Uczniowie szkol si w warsztatach szkolnych zlokalizowanych na terenie szkoły lub Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP), przy których powinny si znajdowa wydzielone pomieszczenia: stanowice zaplecze dla instruktorów, magazyn materiałów technologicznych, narzdzi itp. szatnia dla uczniów, pomieszczenia sanitarne. Uczniowie w czasie zaj praktycznych musz by zabezpieczeni w rodki ochrony indywidualnej i odzie robocz. Stanowiska pracy powinny by dostosowane do psychofizycznych, a zwłaszcza antropometrycznych warunków uczniów. Maszyny i urzdzenia techniczne naley wyposay w zabezpieczenia chronice przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, poraeniem prdem elektrycznym, szkodliwymi wstrzsami, nadmiernym hałasem i działaniem wibracji. Musz by one utrzymane w stanie zapewniajcym pełn sprawno działania i bezpieczestwo pracy oraz nauki. Maszyny i urzdzenia niesprawne, uszkodzone lub pozostajce w naprawie powinny by wyranie oznaczone i zabezpieczone w sposób uniemoliwiajcy ich uruchomienie. 1. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla warsztatów: stanowisko do instruktau teoretycznego oraz szkolenia bhp, 8

9 stanowisko lusarskie do obróbki rcznej, stanowisko obróbki mechanicznej skrawaniem, stanowisko stolarsko-ciesielskie, stanowisko elektryczne, stanowisko obróbki cieplnej. 2. Opis infrastruktury warsztatów: a. usytuowanie stanowisk: w jednym lub kilku pomieszczeniach warsztatów szkolnych (CKP) bd jako stanowiska szkoleniowe w hali przedsibiorstwa produkcyjnego; b. wielkoci i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: wysoko pomieszczenia minimum 3m, przy stanowisku spawania i cicia minimum 3,75m, owietlenie naturalne, owietlenie sztuczne ogólne i miejscowe, posadzka równa, antypolizgowa, łatwo zmywalna, ciany pokryte lamperi do wysokoci 2m, drzwi pełne dwuskrzydłowe o wysokoci minimum 2m, wyznaczone drogi dla przejcia oraz drogi transportowe zgodnie z przepisami oraz drogi ewakuacyjne, ganice powinny by rozstawione w widocznym miejscu i właciwie oznakowane; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: pomieszczenie do zaj teoretycznych o powierzchni 35m 2, łczna powierzchnia stanowisk powinna by zgodna z zaleceniami DTR poszczególnych maszyn i urzdze przeznaczonych do zaj praktycznych i przepisami bhp; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: gniazda i obwody elektryczne na napicie 230/380V wyposaone w człon pomiarowy, rónicowo-prdowy oraz człon wyłczajcy, a take gniazda na napicie 24V, instalacja wodno-kanalizacyjna (przynajmniej 2 punkty), instalacja spronego powietrza niskiego cinienia (1 punkt), wentylacja nawiewno-wywiewna, instalacja CO. 3. Opisy wyposaenia stanowisk dydaktycznych: 3.1. Stanowisko do instruktau teoretycznego oraz szkolenia bhp Szkolenia wstpne bhp oraz instruktae teoretyczne powinny si odbywa w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w sali instruktaowej wyposaonej w: stanowiska dla uczniów i nauczyciela, techniczne rodki nauczania; telewizor, magnetowid, rzutnik pisma, rzutnik przeroczy, ekran, kasety VHS z filmami instruktaowymi, wyposaenie do wicze udzielania pierwszej pomocy (fantom), sprzt ochrony ppo. sprzt ochrony indywidualnej, rodki ochrony osobistej, biblioteczk zawodow wyposaon w materiały dydaktyczne (filmy, przerocza, plansze, foliogramy), przepisy bhp, ochrony ppo. ochrony rodowiska, instrukcje, regulaminy, apteczk pierwszej pomocy. 9

10 3.2. Stanowisko lusarskie do obróbki rcznej a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stoły lusarskie z imadłami, wiertarki, szlifierki, nitownice, młotki, pilniki, noyce, piłki do metalu, przecinaki, szczotki druciane, gwintowniki, narzynki, rozwiertaki, wiertła; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przymiary, poziomnica, narzdzia traserskie, suwmiarki, ruby mikrometryczne, szczelinomierze, ktowniki; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia praktycznego: blachy, kształtowniki i rury rónej gruboci, wielkoci i rednicy, ruby, nakrtki i podkładki rónej wielkoci, nity, smary; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy i przepisy prawne właciwe dla danego plansze obrazujce podstawowe operacje obróbki rcznej; trasowanie, wiercenie, gwintowanie, gicie, prostowanie, instrukcje obsługi maszyn i urzdze bdcych na wyposaeniu stanowiska, instrukcje bhp dla poszczególnych stanowisk, instrukcje ochrony ppo.; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx i miejscowe, rkawice ochronne, okulary szlifierskie, stopery, hełmy, ubrania robocze, ganice niegowe lub proszkowe, koc ganiczy, 3.3. Stanowisko obróbki mechanicznej skrawaniem a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: obrabiarki ogólnego przeznaczenia: tokarka, strugarka, frezarka uniwersalna, wiertarka, szlifierka, narzdzia do obróbki skrawaniem, piły mechaniczne; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: suwmiarka, ruba mikrometryczna, twardociomierz, szczelinomierz; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia praktycznego: prty, wałki przeznaczone do nauki skrawania, toczenia, frezowania rowków; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy i przepisy prawne właciwe dla danego instrukcje obsługi maszyn i urzdze bdcych na wyposaeniu stanowiska, 10

11 instrukcje bhp dla poszczególnych stanowisk, instrukcje ochrony ppo., Polskie Normy; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: jednorazowe do sztucznego oddychania, noyczki, wod utlenion, chust trójktn, f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx i miejscowe, rkawice ochronne, okulary szlifierskie, stopery, hełmy, ubrania robocze, ganice niegowe lub proszkowe, koc ganiczy, 3.4. Stanowisko stolarsko-ciesielskie a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stoły stolarskie, piły tarczowa i tamowa, heblarka, olowarka, piły rczne, siekiery i topory ciesielskie, narzdzia stolarskie i ciesielskie; młotki, dłuta, oniki, strugi, pilniki i tarniki, wiertła do drewna; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przymiary liniowe, ktownik prostoktny i nastawny; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia praktycznego: deski, bale, kantówki, okrglaki, gwodzie, klamry ciesielskie, kleje do drewna, papier cierny; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy i przepisy prawne właciwe dla danego plansze połcze ciesielskich stosowanych w górnictwie, plansze z rodzajami obudów drewnianych stosowanych w górnictwie, instrukcje obsługi maszyn i urzdze bdcych na wyposaeniu stanowiska, instrukcje bhp dla poszczególnych stanowisk, instrukcje ochrony ppo., Polskie Normy dotyczce obróbki drewna; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx i miejscowe, rkawice ochronne, okulary szlifierskie, stopery, półmaski P2, hełmy, ubrania robocze, ganice niegowe lub proszkowe, koc ganiczy, odcigi wentylacyjne, 11

12 3.5. Stanowisko elektryczne a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stoły monterskie z imadłami, tablice rozdzielcze do prób dla rónych napi prdu stałego i zmiennego, wiertarki stołowe, lutownice elektryczne, zestawy narzdzi monterskich, elementy obwodów owietlenia, sygnalizacji i sterowania; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: mierniki elektryczne: amperomierze, woltomierze, omomierze, watomierz, galwanometr magnetoelektryczny, mierniki elektryczne uniwersalne; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia praktycznego: przewody oponowe górnicze, kable elektryczne i teletechniczne, rezystory, wyłczniki, przekaniki, przekładniki, bezpieczniki, tamy izolacyjne; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy i przepisy prawne właciwe dla danego zawodu: podrczniki, ksiki i czasopisma zawodowe niezbdnych zakresu elektrotechniki, katalogi urzdze elektrycznych, instrukcje do wykonywania wicze, instrukcje bezpiecznego wykonywania prac przy urzdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, przepisy dotyczce eksploatacji instalacji i urzdze elektroenergetycznych oraz urzdze rcznych o napdzie elektrycznym, Polskie Normy dotyczce instalacji i urzdze elektroenergetycznych oraz urzdze rcznych o napdzie elektrycznym; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx i miejscowe, rkawice dielektryczne, ubrania robocze, narzdzia izolowane, dywaniki gumowe, drki i cgi izolowane, ganice niegowe lub proszkowe, koc ganiczy, 3.6 Stanowisko do obróbki cieplnej a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: paleniska kowalskie, piec hartowniczy, młot resorowy, zestaw młotków kowalskich, kleszcze kowalskie, stółspawalniczy z odcigiem wentylacyjnym, spawarki, kable spawalnicze i uziemiajce, urzdzenia i sprzt do cicia i spawania gazowego, 12

13 palniki acetylenowo-tlenowe, we, reduktory, dziobak-oskardzik, szczotki metalowe; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: przymiar liniowy i tamowy, suwmiarka, ktownik, pirometr optyczny o zakresie pomiaru 700 do 1700 C; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia praktycznego: stal niskowglowa (bednarka, prty okrgłe i kwadratowe, rónej rednicy), odcinki rur, blachy, elektrody otulone o rónej rednicy i otulinie, druty i topniki do spawania gazowego; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy i przepisy prawne właciwe dla danego podrczniki, filmy i literatura zawodowa z zakresu obróbki cieplnej i spawania, wzorniki barw, instrukcje obsługi maszyn i urzdze do obróbki plastycznej, instrukcje i wymagania bezpieczestwa na stanowisku spawalniczym, schematy elektryczne spawarek, schematy łuku elektrycznego i płomieni gazowych, Polskie Normy dotyczce obróbki cieplnej i spawania; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa owietlenie sztuczne ogólne 500lx, na stanowisku spawalniczym minimum 150lx, rkawice ochronne, ubrania robocze bez kieszeni zakrywajce obuwie, nakrycia głowy bez daszków, fartuchy ochronne skórzane, nagolenniki, okulary do spawania gazowego, tarcze spawalnicze, wentylacja nawiewno-wywiewna i stanowiskowa, ganice niegowe lub proszkowe, koc ganiczy, pojemniki na odpady wypełnione wod bd piaskiem. 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: Wszystkie maszyny i urzdzenia oraz narzdzia pracy musz posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp. Urzdzenia musz by sprawne, gwarantujce bezpieczn nauk praktyczn zawodu. Przy maszynach i innych urzdzeniach technicznych wywiesza si w widocznym miejscu instrukcj bezpiecznej obsługi. W warsztacie, w którym odbywaj si zajcia powinien by wywieszony w widocznym miejscu regulamin porzdkowy. VII. Sztolnie wiczebne i pola szkoleniowe Zajcia praktyczne po I roku odbywaj si we własnych sztolniach wiczebnych lub w przedsibiorstwach górniczych na specjalnie przygotowanych stanowiskach bd w wyodrbnionych podziemnych polach szkoleniowych. Zajcia praktyczne musz si odbywa zgodnie z przepisami bhp obowizujcymi na danym stanowisku pracy oraz przepisami szkolenia młodocianych. W sztolni wiczebnej powinny znajdowa si nastpujce stanowiska: 13

14 hydrauliki siłowej, do stawiania obudów, do budowy tam, remontów i napraw maszyn. W polu szkoleniowym zlokalizowanym w wyrobiskach dołowych powinny by wydzielone stanowiska: hydrauliczne, elektryczne, hydrauliki siłowej, remontowe. Wszystkie stanowiska powinny by wyposaone w sprzt i urzdzenia niezbdne do realizacji kształcenia, zgodne z przepisami bhp. Uczniów naley naucza w oparciu o nowoczesny sprzt oraz maszyny i urzdzenia aktualnie stosowane w kopalniach. Materiał nauczania naley realizowa w cisłej korelacji z przedmiotami zawodowymi wykorzystujc nabyt wiedz teoretyczn do praktycznego nabywania umiejtnoci. Przed rozpoczciem zaj praktycznych w sztolni wiczebnej bd polu szkoleniowym uczniowie musz by przeszkoleni analogicznie jak pracownicy dołowi kopalni. Uczniowie w czasie zaj praktycznych w sztolni wiczebnej powinni by wyposaeni w lampy górnicze i pochłaniacze ucieczkowe oraz inny sprzt ochronny, by mogli przystosowa si do warunków pracy pod ziemi. Infrastruktura i wyposaenie stanowisk w sztolni wiczebnej i polu szkoleniowym powinna by zgodna z przepisami Prawa Geologicznego i Górniczego i wydanymi na jego podstawie rozporzdzeniami wykonawczymi oraz Rozporzdzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 14

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy: 331 [15] W szkole kształccej w zawodzie technik górnictwa podziemnego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter systemów rurocigowych Symbol cyfrowy: 713 [04] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze do obróbki plastycznej Symbol cyfrowy: 812 [01]

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator obrabiarek skrawajcych Symbol cyfrowy: 722 [02] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy: 314[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych zajcia edukacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter-instalator urzdze technicznych w budownictwie wiejskim Symbol cyfrowy:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 311 [18] Zawód technik instrumentów muzycznych jest zawodem szerokoprofilowym, umoliwiajcym

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji i urzdze sanitarnych Symbol cyfrowy: 713 [02] W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: lusarz Symbol cyfrowy: 722 [03] W szkole kształccej w zawodzie lusarz niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii drewna Symbol cyfrowy: 311[32] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter izolacji budowlanych Symbol cyfrowy: 713 [08] W celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDRAR WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRAR WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDRAR WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik odkrywkowej eksploatacji złó Symbol cyfrowy: 711 [03] Kształcc ucznia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Symbol cyfrowy: 311[46] Kształcenie w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik budownictwa Symbol cyfrowy: 311[04] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik budownictwa niezbdne jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

IV. Warsztatach szkolnych (centrach kształcenia praktycznego, zakładach pracy) w:

IV. Warsztatach szkolnych (centrach kształcenia praktycznego, zakładach pracy) w: Elektromechanik: 724[05] W szkole kształcącej w zawodzie elektromechanik nauczanie powinno odbywać się w odpowiednio przygotowanych pracowniach przedmiotowych, laboratoriach i warsztatach, wyposaŝonych

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: kamieniarz Symbol cyfrowy: 711 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eglugi ródldowej Symbol cyfrowy: 314 [02] Kształcenie w zawodzie technik eglugi ródldowej powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik awionik Symbol cyfrowy: 314 [06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik awionik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo