STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow kształcenia w zawodzie w nastpujcych pracowniach: I. Laboratorium symulacyjne firmy logistycznej (wirtualne przedsibiorstwo w łacuchu dostaw), II. Laboratorium magazyn, III. Pracownia informatyczna, IV. Pracownia towaroznawstwa i ładunkoznawstwa, V. Pracownia rodków i systemów transportowych. I. Laboratorium symulacyjne firmy logistycznej (wirtualne przedsibiorstwo w łacuchu dostaw) skaner, kserokopiarka, telefon, automatyczna sekretarka, fax., dyktafon, materiały biurowe, prezentacje multimedialne, nagrania VCD, DVD. w budynku szkolnym (dowolna kondygnacja); pomieszczenie przestronne, wyposaone w co najmniej 24 stoliki uczniowskie (stanowiska) i 24 krzesła, przy kadym stanowisku komputer stacjonarny, wysoko pomieszczenia minimum 2,5 metra, szeroko drzwi minimum 1,0m i wysokoci minimum 2,0m, c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: 1

2 multimedialne mapy tras komunikacyjnych, urzdzenia do archiwizacji danych, urzdzenia ledzenia i kontroli przesyłek i rodków transportowych oparte na GPS globalny system pozycjonowania satelitarnego, połczonym z GSM globalny system telefonii komórkowej, patch-panele, palmtop; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów podłczenie do Internetu na łczu sztywnym minimum 512 Mbps z własnym serwerem, lokalna sie komputerowa, programy komputerowe uytkowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, programy graficzne, programy statystyczne, np. MS-Office, AutoCAD, Corel Draw, MathCAD, STATGRAPHICS Plus itp., programy komputerowe z zakresu optymalizacji w oparciu o cigłe ledzenie zapasu, tras transportowych, partii produkcyjnej, np. mona przy tym zaadaptowa programy masowej obsługi, specyfikacji układów przy pomocy grafów przej w edytorze FSM pakietu Active-HDL, programy komputerowe z zakresu obsługi finansowej przedsibiorstwa, np. Smart System, ABRA Gold Frez, ABAK, WA-PRO(WF), skaner i drukarka kolorowa, na kade trzy stanowiska komputerowe, kalkulator dla kadego ucznia w systemie operacyjnym lub w arkuszu kalkulacyjnym, materiały biurowe; c. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa II. Laboratorium magazyn prezentacje multimedialne, nagrania VCD, DVD, szafy oszklone na modele (przedmioty transportu, rodki transportowe, modele regałów paletowych, tj. rzdowe, ramowe itp., modele regałów do składowania blokowego, modele regałów selektywnych przesuwnych, przepływowych, karuzelowych itp.). sala dydaktyczna z zapleczem w budynku szkolnym (dowolna kondygnacja); 2

3 pomieszczenie przestronne, wyposaone w co najmniej 8 czteroosobowych stolików uczniowskich i 32 krzesła, szeroko drzwi minimum 1 m i wysokoci minimum 2 m, c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie nie miej ni 3 m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: urzdzenia do automatycznej identyfikacji towarów, drukarki kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych, telefon komórkowy, fax, informatyczne urzdzenia automatycznej identyfikacji towarów; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele terminali, modele magazynów, próbki towarów płynnych, sypkich i stałych, modele opakowa, wzory oznakowania ładunków, modele rodków transportu wewntrzzakładowego, modele urzdze do kompletacji towarów, modele rodków do załadunku i przeładunku; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów podłczenie do Internetu na łczu sztywnym minimum 512 Mbps z własnym serwerem, lokalna sie komputerowa, komputer na kadym stanowisku, programy komputerowe do identyfikacji towarów i wymiany danych, np. Smart System, ABRA Gold Frez, ABAK, WA-PRO(WF), programy graficzne do projektowania i wymiarowania przestrzeni, np. AutoCAD, Corel Draw itp., skaner i drukarka kolorowa, ploter; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: katalog rodków transportowych, katalogi towarów i opakowa, plansze przedstawiajce działania logistyczne, wzory dokumentów transportu wewntrznego i magazynowania, przepisy prawne z zakresu transportu, jednostki logistyczne oznakowane w systemie EAN/UCC, instrukcje przepływu materiałów przez magazyn, 3

4 słowniki ekonomiczne, przykładowe druki statystyczne, wzory dokumentacji inwentaryzacyjnej i ksigowej, wzory instrukcji, zestaw druków i formularzy, pism, umów, normy jakociowe ISO serii 9000; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa III. Pracownia informatyczna skaner, kserokopiarka, prezentacje multimedialne, nagrania VCD, DVD. w budynku szkolnym (dowolna kondygnacja); pomieszczenie przestronne, wyposaone w co najmniej 24 stoliki uczniowskie (stanowiska) i 24 krzesła, przy kadym stanowisku komputer stacjonarny, szeroko drzwi minimum 1m i wysokoci minimum 2m, c. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: a. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów podłczenie do Internetu, lokalna sie komputerowa, 4

5 programy komputerowe uytkowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, bazy danych, programy graficzne, jzyki programowania, np. C, C++, Java, Pascal, Delphi, HTML, PHP, SQL, XML itp., skaner i drukarka kolorowa, na kade trzy stanowiska komputerowe; b. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: c. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa IV. Pracownia towaroznawstwa i ładunkoznawstwa skaner, prezentacje multimedialne, nagrania VCD, DVD dotyczce zasady ładowania i przewozu towarów i zwierzt, szafy oszklone i stelae na modele opakowa, maszyn i urzdze. a. usytuowanie pracowni sala dydaktyczna z zapleczem w budynku szkolnym (dowolna kondygnacja); pomieszczenie przestronne, wyposaone w co najmniej 18 dwuosobowych stolików uczniowskich i 36 krzeseł, szeroko drzwi minimum 1 m i wysokoci minimum 2 m, c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie nie miej ni 2 m 2 (powierzchnia 1 stolika uczniowskiego); d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: urzdzenia do automatycznej identyfikacji towarów, drukarki kodów kreskowych, 5

6 czytnik kodów kreskowych, informatyczne urzdzenia automatycznej identyfikacji towarów; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: próbki towarów płynnych, sypkich i stałych, modele opakowa wielkogabarytowych i małogabarytowych, wzory oznakowania ładunków, modele urzdze do kompletacji towarów; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów programy komputerowe do identyfikacji towarów i wymiany danych; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: katalogi towarów i opakowa, przepisy dotyczce przewozów towarów i zwierzt, wzory oznakowania ładunków; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa V. Pracownia rodków i systemów transportowych skaner, prezentacje multimedialne, nagrania VCD, DVD dotyczce transportu intermodalnego i kombinowanego oraz bezpiecznego transportu i ochrony rodowiska, szafy oszklone i stelae na modele maszyn i urzdze. sala dydaktyczna z zapleczem w budynku szkolnym (dowolna kondygnacja); pomieszczenie przestronne, wyposaone w co najmniej 18 dwuosobowych stolików uczniowskich i 36 krzeseł, szeroko drzwi minimum 1 m i wysokoci minimum 2 m, c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie nie miej ni 2 m 2 (powierzchnia 1 stolika uczniowskiego); 6

7 d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: urzdzenia ledzenia i kontroli przesyłek i rodków transportowych oparte na GPS globalny system pozycjonowania satelitarnego połczonym z GSM globalny system telefonii komórkowej; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele rodków transportu: samochodów wraz z naczepami, wagonów kolejowych, statków morskich, statków i barek eglugi ródldowej, samolotów; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów multimedialne mapy tras komunikacyjnych krajowe i midzynarodowe: drogowe, kolejowe, morskie, ródldowe, lotnicze, rozkłady jazdy dla poszczególnych rodków transportu; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla pracowni: katalog rodków transportowych, wzory dokumentacji transportowej, wzory dokumentów transportowych, przepisy prawne z zakresu transportu; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa 7

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do SIWZ E-POWIAT CHEŁMSKI ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W POWIECIE CHEŁMSKIM Specyfikacja techniczna Powiat Chełmski 2010 1 / 107 Spis treści Spis treści...2 1. Przedmiot zamówienia...6

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop

I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop I. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla kursu Adobe Photoshop 1. Kurs Adobe Photoshop poziom podstawowy ma na celu poznanie możliwości programu do obróbki obrazu osobom nie posiadających wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania informatyczne

Kompleksowe rozwiązania informatyczne HIT - KODY KRESKOWE Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla logistyki i produkcji HIT-Kody Kreskowe HIT-Kody Kreskowe oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne usprawniające procesy logistyczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK LOGISNK 342 [04] ~inister Edukacji Narodowej i Sportu Wanzawa 2004 r. AUTORZY: Ryszard $wiekatowski Wlodzimierz Arciszewski RECENZENCI:

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo