STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie s nastpujce pracownie: I. Pracownia plastyczna, II. Pracownia technik reklamy, III. Pracownia komputerowa, IV. Pracownia multimedialna, V. Pracownia fotograficzna. I. Pracownia plastyczna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stolik/biurko z krzesłem dla nauczyciela, stoliki z kompletem krzeseł dla uczniów, tablica szkolna, ekran rozwijalny, materiały dydaktyczne takie jak: foliogramy, fazogramy, przezrocza, opracowania na nonikach cyfrowych, plansze, filmy, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa, albumy, szafki/regały na materiały dydaktyczne, akcesoria do martwych natur, narzdzia i przybory rysunkowe, krelarskie, malarskie, stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer stacjonarny lub urzdzenie komputerowe przenone (laptop), programy właciwe dla pracowni, sprzt peryferyjny (skaner, drukarka, nagrywarka CD/DVD) *, oraz urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: aparat cyfrowy, rzutnik do foliogramów, rzutnik do przezroczy, rzutnik pisma, kserokopiarka, projektor multimedialny, telewizor i odtwarzacz video/dvd. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie usytuowane w budynku szkolnym; znajduje si pracownia: wielko pomieszczenia pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela i stanowiska prezentacyjnego (dla modela/martwej natury), * W przypadku komputera stacjonarnego dodatkowym elementem wyposaenia pracowni powinien by stolik komputerowy z krzesłem (preferowany jest mebel posiadajcy pełny zakres regulacji). 1

2 wielko sali powinna uwzgldnia zmienny układ stanowisk uczniowskich/stanowiska prezentacyjnego zgodnie z realizowanym zadaniem, pomieszczenie z równomiernym owietleniem dziennym, owietlenie sztuczne ogólne (preferowane owietlenie lampami z oprawami rastrowymi dajcymi wiatło rozproszone), podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany pomalowane na neutralny, jasny kolor, drzwi szerokie, pełne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: ok. 3m 2 ; d. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: łatwy dostp do instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacja nawiewno-wywiewna, 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: sztalugi (dla kadego ucznia), deski krelarskie 100x70 cm (dla kadego ucznia), taborety, deski (pil, sklejka) do krojenia i wycinania (ilo desek zalena od ich wymiaru jedno stanowisko do wycinania o wymiarach 100x70cm maksymalnie dla 5 uczniów), podest dla modela/do instalacji martwej natury, owietlenie dla modela/martwej natury; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: zestaw plansz, takich jak: perspektywa, anatomia, techniki graficzne, elementy dekoracyjne, komplet obiektów modelowych do rysowania z natury; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały plastyczne i pomocnicze: palety malarskie, papiery, materiały i narzdzia rysunkowe, krelarskie, malarskie, takie jak: wgiel, ołówki, kredki ołówkowe, pastele, tusz, farby, piórka, rapidografy, pdzle, linijki, ekierki, cyrkle, gumki, tamy klejce, kleje, inne materiały pomocnicze i wystawiennicze: szablony, plansze, pineski; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: stanowisko komputerowe wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, odpowiedni sprzt (wraz z oprogramowaniem) taki jak: skaner, drukarka, nagrywarka CD/DVD, oraz programy właciwe dla pracowni (system operacyjny, program edytorski, przegldarka plików graficznych, program do grafiki bitmapowej i do grafiki wektorowej), lub urzdzenie komputerowe przenone (laptop) z oprogramowaniem jak wyej, z moliwoci przyłczenia sprztu peryferyjnego (jak wyej), (stanowisko opisane w pkt.1, dotyczcym wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni); e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni plastycznej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy; 2

3 g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka). 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. II. Pracownia technik reklamy 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stolik/biurko z krzesłem dla nauczyciela, stoliki z kompletem krzeseł dla uczniów *, tablica szkolna, ekran rozwijalny, materiały dydaktyczne, takie jak foliogramy, fazogramy, przezrocza, opracowania na nonikach cyfrowych, plansze, filmy, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa i czasopisma branowe, szafki/regały na materiały dydaktyczne, narzdzia i przybory rysunkowe, krelarskie, stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer połczony sieciowo ze stanowiskami komputerowymi uczniów, połczony z Internetem, wyposaony w oprogramowanie właciwe dla pracowni oraz zestaw urzdze peryferyjnych (takich jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych) oraz stolik komputerowy z krzesłem (preferowany jest mebel posiadajcy pełny zakres regulacji), urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: aparat cyfrowy, rzutnik do foliogramów, rzutnik do przezroczy, rzutnik pisma, kserokopiarka, projektor multimedialny, telewizor i odtwarzacz video/dvd. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowiska do pracy konceptualnej, stanowiska do cicia, montau, obróbki materiałów, stanowiska komputerowe. 3. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł; znajduje si pracownia: wielko pomieszczenia pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela, pomieszczenie z owietleniem dziennym oraz z owietleniem sztucznym ogólnym, * W przypadku wyposaenia pracowni w stoły do cicia i montau spełniajce wymogi miejsca do pracy projektowej - sala nie musi by wyposaona w dodatkowe stoliki dla uczniów. 3

4 podłoga łatwa do utrzymania czystoci, antypolizgowa, ciany pomalowane na neutralny, jasny kolor, drzwi szerokie, pełne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: wielko pojedynczego stanowiska zgodna z przepisami bhp i zasadami ergonomii, powierzchnia minimalna zalena od rodzaju i iloci stanowisk pracy, przy czym do pracy zwizanej z modelowaniem i obróbk materiałów, dla jednego ucznia: ok. 2m 2 ; d. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: łatwy dostp do instalacji wodno-kanalizacyjnej, system wentylacyjny, 4. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stół podwietlany, stoły do cicia, montau materiałów * (stoły powinny by wykonane z materiału odpornego na obcienie i zarysowanie); b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: schematy budowy i zasady działania narzdzi i urzdze wykorzystywanych do przygotowywania rónego rodzaju reklam, plansze i modele figur płaskich, brył oraz opakowa, narzdzia specjalistyczne właciwe dla zawodu/pracowni, próbki materiałów reklamowych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały plastyczne i pomocnicze: papiery, komplety narzdzi tncych, klejcych, rysunkowych i malarskich, takich jak: noyki modelarskie, noyczki, zszywacze, dziurkacze, kleje, ołówki, farby, pdzle, itd., inne materiały pomocnicze i wystawiennicze: szablony, plansze, pineski, dyskietki, płytki CD/DVD, papier do drukarki, tusze, tonery do drukarki; d. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: stanowiska komputerowe uczniów, wyposaone w komputery (jednostka centralna, ekran, klawiatura i mysz) połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (system operacyjny, program edytorski, przegldarka plików graficznych, program do grafiki bitmapowej i do grafiki wektorowej), stoliki komputerowe z krzesłami (preferowane s meble posiadajce pełny zakres regulacji), stanowisko komputerowe z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (jak wyej), połczone sieciowo z innymi komputerami, wyposaone w urzdzenia peryferyjne (wraz z ich odpowiednim oprogramowaniem), takie jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka/ploter, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych) (stanowisko opisane w pracowni I., opis dotyczcy wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni); e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: * Stoły do cicia/montau materiałów mog zastpi stoliki i krzesła uczniów, opisane w pkt.1 (wyposaenie ogólnodydaktyczne Pracowni technik reklamy). Istnieje równie moliwo zastpienia stołów do cicia/montau deskami do połoenia na blatach stolików uczniowskich, przy uwzgldnieniu niezbdnej powierzchni minimalnej deski dla jednego ucznia (100x70cm). 4

5 regulamin pracowni plastycznej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka). 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: Wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. III. Pracownia komputerowa 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki komputerowe z krzesłami (preferowane meble posiadajce pełny zakres regulacji), stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer połczony sieciowo ze stanowiskami komputerowymi uczniów, połczony z Internetem, wyposaony w oprogramowanie właciwe dla pracowni oraz zestaw urzdze peryferyjnych, takich jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych), stanowiska komputerowe uczniów: wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni, tablica szkolna, ekran rozwijalny, zestaw materiałów dydaktycznych, np. opracowa na nonikach cyfrowych, plansz, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa i czasopisma branowe, oraz urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: projektor multimedialny, kserokopiarka. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie usytuowane w budynku szkolnym; znajduje si pracownia: wielko pomieszczenia pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela, pomieszczenie z owietleniem dziennym, z moliwoci regulacji zaciemnienia (np. aluzje), owietlenie sztuczne ogólne, owietlenie punktowe, pomieszczenie z iloci gniazdek elektrycznych odpowiedni do liczby stanowisk komputerowych, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany o barwie neutralnej, drzwi szerokie, pełne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 5

6 wielko pojedynczego stanowiska zgodna z przepisami bhp i zasadami ergonomii; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: system wentylacyjny, 3. Opis wyposaenia pracowni komputerowej a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stanowiska komputerowe jedno stanowisko dla jednego ucznia, wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem: system operacyjny, program edytorski, pakiet programów biurowych, przegldarka plików graficznych, program do grafiki bitmapowej, program do grafiki wektorowej, program do generowania plików postscriptowych, przynajmniej jedno stanowisko komputerowe, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (jak wyej), połczone sieciowo z innymi komputerami, wyposaone w urzdzenia peryferyjne (wraz z ich odpowiednim oprogramowaniem), takie jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych) (stanowisko opisane w pracowni I, dotyczcym wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni), noniki pamici, bezpieczne przedłuacze elektryczne; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: schematy budowy i zasady działania sprztu komputerowego, przykłady grafik komputerowych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie dyskietki, płytki CD/DVD, papier do drukarki, tusze, tonery do drukarki; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni komputerowej, przepisy bhp zwizane z prac przy komputerze, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady). 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: Wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. IV. Pracownia multimedialna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki komputerowe z krzesłami (preferowane meble posiadajce pełny zakres regulacji), stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer połczony sieciowo ze stanowiskami komputerowymi uczniów, połczony z Internetem, wyposaony 6

7 w oprogramowanie właciwe dla pracowni oraz zestaw urzdze peryferyjnych, takich jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych), stanowiska komputerowe uczniów: wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni, tablica szkolna, ekran rozwijalny, materiały dydaktyczne, takie jak foliogramy, przezrocza, opracowania na nonikach cyfrowych, plansze, filmy, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa i czasopisma branowe, magnetofon/odtwarzacz CD/MP3 (z funkcj nagrywania), telewizor i odtwarzacz video/dvd, oraz urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: aparat cyfrowy, rzutnik do foliogramów, rzutnik do przezroczy, kserokopiarka, projektor multimedialny. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł; znajduje si pracownia: wielko pomieszczenia pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela, pomieszczenie z owietleniem dziennym, z moliwoci regulacji zaciemnienia (np. aluzje), owietlenie sztuczne ogólne, owietlenie punktowe, pomieszczenie z iloci gniazdek elektrycznych odpowiedni do liczby stanowisk komputerowych, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany o barwie neutralnej, drzwi szerokie, pełne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: wielko pojedynczego stanowiska zgodna z przepisami bhp i zasadami ergonomii; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: system wentylacyjny, 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: magnetofony/odtwarzacze CD/MP3 (z funkcj nagrywania), mikrofony, słuchawki, głoniki, wzmacniacze, kamera cyfrowa/kamera video wraz ze sprztem towarzyszcym (statyw, stojak), odtwarzacz video/dvd, płytoteka, miksery*, 7

8 zestawy montaowe *, noniki pamici, bezpieczne przedłuacze elektryczne; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: schematy budowy i zasady działania sprztu komputerowego, urzdze znajdujcych si na wyposaeniu pracowni oraz innych właciwych dla zawodu, przykłady realizacji multimedialnych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kasety magnetofonowe, dyskietki, płytki CD/DVD, papier do drukarki, tusze, tonery do drukarki; d. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych/programów właciwych dla pracowni: stanowiska komputerowe wyposaone w: komputery (jednostka centralna, ekran, klawiatura i mysz) połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (do grafiki bitmapowej i wektorowej, programem do odtwarzania obrazu i dwiku, programami do montau i obróbki obrazu i dwiku, programem do tworzenia stron internetowych), stanowisko komputerowe z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (opis jak wyej), połczone sieciowo z innymi komputerami, wyposaone w urzdzenia peryferyjne (wraz z ich odpowiednim oprogramowaniem), takie jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych) (stanowisko opisane w pracowni I, dotyczcym wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni); e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni multimedialnej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, przepisy bhp zwizane z urzdzeniami stanowicymi wyposaenie pracowni, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka). 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: Wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. V. Pracownia fotograficzna Pracownia fotograficzna powinna składa si z takich stanowisk dydaktycznych, jak: stanowisko spełniajce rol studia/atelier fotograficznego, ciemnia fotograficzna, stanowiska komputerowe. Ze wzgldu na dynamiczny rozwój fotografii cyfrowej oraz wysokie koszty wyposaenia ciemni fotograficznej w niezbdny sprzt, moliwe jest korzystanie ze stanowisk ciemniowych poza budynkiem szkolnym, w innej placówce owiatowej lub np. w ramach praktyk. * Z w/w urzdze mona korzysta poza budynkiem szkolnym, w innej placówce współpracujcej ze szkoł lub np. w ramach praktyk. 8

9 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stolik/biurko z krzesłem dla nauczyciela, stoliki z kompletem krzeseł dla uczniów, tablica szkolna, ekran rozwijalny, stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer stacjonarny lub urzdzenie komputerowe przenone (laptop), programy właciwe dla pracowni, sprzt peryferyjny (skaner, drukarka, nagrywarka CD/DVD), * materiały dydaktyczne, takie jak foliogramy, fazogramy, przezrocza, opracowania na nonikach cyfrowych, plansze, filmy, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa i czasopisma branowe, oraz urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: rzutnik do foliogramów, projektor multimedialny, rzutnik do przezroczy, kserokopiarka, telewizor i odtwarzacz video/dvd. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: sala ogólnodydaktyczna, stanowisko spełniajce rol studia/atelier fotograficznego, ciemnia fotograficzna, stanowiska komputerowe. 3. Opis infrastruktury 3.1. Sala ogólnodydaktyczna a. usytuowanie sali: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł, pomieszczenie dydaktyczne powinno si znajdowa w pobliu studia/atelier fotograficznego; preferowane usytuowanie w pobliu ciemni fotograficznej; znajduje si sala: wielko sali pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska nauczyciela, pomieszczenie z owietleniem dziennym, owietlenie sztuczne ogólne, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci; c. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, 3.2. Atelier/studio fotograficzne Stanowisko do fotografowania, z uwzgldnieniem miejsca na sprzt fotograficzny, miejsca dla modela/ustawienia obiektów fotografowanych. a. usytuowanie studia: pomieszczenie w budynku szkolnym, preferowane ssiedztwo sali dydaktycznej; znajduje si studio: pomieszczenie z owietleniem dziennym, owietlenie sztuczne ogólne, * W przypadku komputera stacjonarnego dodatkowym elementem wyposaenia pracowni powinien by stolik komputerowy z krzesłem (preferowany jest mebel posiadajcy pełny zakres regulacji). 9

10 okna z moliwoci regulacji zaciemnienia (do zaciemnienia pełnego), podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany o barwie neutralnej, pomieszczenie z tak iloci gniazdek elektrycznych, aby pozwalały na zmienne ustawienie owietlenia, ewentualnie dodatkowo przedłuacze elektryczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: powierzchnia minimalna dla pojedynczego stanowiska: m 2 ; d. wyposaenie studia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: system wentylacyjny, 3.3. Ciemnia fotograficzna W ciemni fotograficznej znajduj si stanowiska do kopiowania obrazu na materiał wiatłoczuły (powikszalniki), miejsce do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych pozytywowych oraz stanowiska do przygotowywania roztworów chemicznych i obróbki materiałów negatywowych. Preferowane jest takie rozłoenie stanowisk ciemni, aby miejsca do pracy z materiałami pozytywowymi (3.3.1.) oraz stanowisko do przygotowywania negatywów i sporzdzania roztworów chemicznych (3.3.2.) znajdowały si w dwóch ssiadujcych ze sob pomieszczeniach Stanowiska do pracy przy powikszalnikach oraz miejsce do obróbki materiałów pozytywowych a. usytuowanie ciemni: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł, pomieszczenie ssiadujce z ciemni negatywow; znajduje si ciemnia: pomieszczenie z dwoma rodzajami stanowisk: do pracy przy powikszalnikach, do obróbki chemicznej, stoły do obróbki chemicznej o powierzchni odpornej na działanie wody (np. laminat), sala całkowicie zaciemniona, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, drzwi do ciemni pełne, wyposaone w luz wietln; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: powierzchnia minimalna: stanowiska pracy przy powikszalniku: 2-3 m 2, stanowiska do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych: ok. 4 m 2 ; d. wyposaenie ciemni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: bieca woda (ciepła, zimna), instalacja kanalizacyjna z przewodami odpływowymi o duej rednicy, system wentylacyjny, Stanowisko do obróbki materiałów negatywowych wraz ze stanowiskiem do przygotowywania roztworów chemicznych a. usytuowanie pomieszczenia: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł, pomieszczenie ssiadujce z ciemni pozytywow; znajduje si ciemnia: pomieszczenie z owietleniem dziennym lub sztucznym, 10

11 w przypadku wiatła dziennego: okna z moliwoci regulacji zaciemnienia, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pomieszczenia: 15-20m 2 ; d. wyposaenie pomieszczenia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: bieca woda (ciepła, zimna), instalacja kanalizacyjna z przewodami odpływowymi o duej rednicy, system wentylacyjny, 3.4. Stanowiska / pracownia komputerowa W zwizku z rozwojem fotografii cyfrowej dua cz zaj z fotografii reklamowej odbywa si przy stanowiskach komputerowych. W zwizku z tym, w ramach zaj z tego przedmiotu, moliwe jest korzystanie z Pracowni komputerowej (opis pracowni w III. - Pracownia komputerowa), przy uwzgldnieniu oprogramowania do grafiki bitmapowej (szczegółowy opis w pracowni III. - Pracownia komputerowa). 4. Opis wyposaenia 4.1. Sala ogólnodydaktyczna a. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie dyskietki, płyty CD/DVD, papier do drukarki, tusze, tonery do drukarki; a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele aparatów fotograficznych, obiektywów fotograficznych; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych/programów właciwych dla pracowni: stanowisko komputerowe wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, odpowiedni sprzt (wraz z oprogramowaniem) taki jak: skaner, drukarka, nagrywarka CD/DVD oraz programy właciwe dla pracowni (system operacyjny, program edytorski, przegldarka plików graficznych, program do grafiki bitmapowej), lub urzdzenie komputerowe przenone (laptop) z oprogramowaniem jak wyej, z moliwoci przyłczenia sprztu peryferyjnego (jak wyej), (stanowisko opisane w pkt.1, dotyczcym wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni); c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni fotograficznej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, przepisy bhp zwizane z urzdzeniami stanowicymi wyposaenie pracowni, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka), wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy Atelier/studio fotograficzne a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: aparaty fotograficzne (w tym lustrzanka małoobrazkowa z wymiennym obiektywem, aparat cyfrowy), 11

12 zestaw obiektywów o rónej ogniskowej: krótkoogniskowy, standardowy, długoogniskowy, wiatłomierz zewntrzny, zestaw filtrów fotograficznych, zestaw lamp studyjnych, reporterska lampa błyskowa, rozpraszacze wiatła, zestaw filtrów owietleniowych, statyw teleskopowy z głowic umoliwiajc pochylanie i obracanie, wyk spustowy, namiot bezcieniowy, akcesoria do aranacji zdj (elementy martwych natur, rónokolorowe tła, itp.), szafki/regały na materiały dydaktyczne, akcesoria do fotografowania, sprzt fotograficzny, podest dla modela/do instalacji martwej natury, przedłuacze elektryczne; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały negatywowe monochromatyczne i barwne (błony fotograficzne małoobrazkowe), o rónej wiatłoczułoci; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin studia fotograficznego, instrukcje bezpiecznej obsługi wszystkich urzdze stanowicych wyposaenie pracowni, przepisy bhp zwizane z urzdzeniami stanowicymi wyposaenie pracowni, Polskie Normy, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice niegowe i proszkowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka), wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy Ciemnia fotograficzna a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: ciemnia pozytywowa: lampy ciemniowe, podwietlarka, lupy/szkła powikszajce, powikszalniki (wraz ze stołami, na których bd umieszczone, oraz taboretami/krzesłami), zegary powikszalnikowe, maskownice, kuwety, szczypce fotograficzne, zegary ciemniowe, zestaw do retuszu zdj czarno-białych i barwnych, stoły mokre, szafki/regały na odczynniki chemiczne, pudełka na materiały wiatłoczułe; stanowisko do obróbki negatywów wraz ze stanowiskiem do przygotowywania roztworów chemicznych: 12

13 pojemniki i menzurki, mieszadła laboratoryjne, koreksy, suszarka do negatywów/wieszaki do suszenia filmów, suszarka do pozytywów/stojaki do suszenia zdj, podwietlarka, zestaw do retuszu zdj czarno-białych i barwnych, gilotyna do przycinania zdj, stoły/szafki/regały na narzdzia i sprzt, odczynniki chemiczne, pudełka na materiały wiatłoczułe; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometry fotograficzne, termostaty, pehametry, waga; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów; tablice, np. testy nawietlania i filtracji, receptury roztworów chemicznych, schematy procesów pozytywowych i negatywowych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały pozytywowe i negatywowe (papiery, błony fotograficzne) monochromatyczne i barwne, zestawy chemikaliów, roztworów do obróbki chemicznej negatywowej i pozytywowej, odwracalnej; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze znajdujcych si w pracowni, fartuchy i rkawice ochronne, ganice niegowe i proszkowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka) Stanowiska/pracownia komputerowa W zwizku z rozwojem fotografii cyfrowej dua cz zaj z fotografii reklamowej odbywa si przy stanowiskach komputerowych. W zwizku z tym, w ramach zaj z tego przedmiotu, moliwe jest korzystanie z Pracowni komputerowej (opis pracowni III. pracownia komputerowa), przy uwzgldnieniu oprogramowania do grafiki bitmapowej (szczegółowy opis w pracowni III. pracownia komputerowa). 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: urzdzenia elektryczne znajdujce si w ciemni powinny by podłczane do gniazd ciennych uziemionych, w obudowie izolacyjnej, przystosowanych do pomieszcze o podwyszonej wilgotnoci, wszystkie urzdzenia wykorzystywane podczas pracy w ciemni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, do wszystkich pomieszcze pracowni fotograficznej wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy, wymienione w standardzie wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego pracownie powinny posiada miejsce magazynowo-socjalne. 13

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy: 342 [03] W szkole kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[51] /T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Leśniak

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

BMS Serwis Sp. z o.o.

BMS Serwis Sp. z o.o. BMS Serwis Sp. z o.o. ul. Czerniowiecka 14 02-705 Warszawa www.bms-serwis.com bms@bms-serwis.com TEMAT: ROZBUDOWA SYSTEMU SYGNALIZACJI POAROWEJ W BUDYNKU ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: WYKONAWCA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU Załącznik nr 1 do SIWZ nr ZSO - 272.2.2012, który będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WYMOGÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU 1. Przenośny komputer

Bardziej szczegółowo