STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie s nastpujce pracownie: I. Pracownia plastyczna, II. Pracownia technik reklamy, III. Pracownia komputerowa, IV. Pracownia multimedialna, V. Pracownia fotograficzna. I. Pracownia plastyczna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stolik/biurko z krzesłem dla nauczyciela, stoliki z kompletem krzeseł dla uczniów, tablica szkolna, ekran rozwijalny, materiały dydaktyczne takie jak: foliogramy, fazogramy, przezrocza, opracowania na nonikach cyfrowych, plansze, filmy, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa, albumy, szafki/regały na materiały dydaktyczne, akcesoria do martwych natur, narzdzia i przybory rysunkowe, krelarskie, malarskie, stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer stacjonarny lub urzdzenie komputerowe przenone (laptop), programy właciwe dla pracowni, sprzt peryferyjny (skaner, drukarka, nagrywarka CD/DVD) *, oraz urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: aparat cyfrowy, rzutnik do foliogramów, rzutnik do przezroczy, rzutnik pisma, kserokopiarka, projektor multimedialny, telewizor i odtwarzacz video/dvd. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie usytuowane w budynku szkolnym; znajduje si pracownia: wielko pomieszczenia pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela i stanowiska prezentacyjnego (dla modela/martwej natury), * W przypadku komputera stacjonarnego dodatkowym elementem wyposaenia pracowni powinien by stolik komputerowy z krzesłem (preferowany jest mebel posiadajcy pełny zakres regulacji). 1

2 wielko sali powinna uwzgldnia zmienny układ stanowisk uczniowskich/stanowiska prezentacyjnego zgodnie z realizowanym zadaniem, pomieszczenie z równomiernym owietleniem dziennym, owietlenie sztuczne ogólne (preferowane owietlenie lampami z oprawami rastrowymi dajcymi wiatło rozproszone), podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany pomalowane na neutralny, jasny kolor, drzwi szerokie, pełne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: ok. 3m 2 ; d. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: łatwy dostp do instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacja nawiewno-wywiewna, 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: sztalugi (dla kadego ucznia), deski krelarskie 100x70 cm (dla kadego ucznia), taborety, deski (pil, sklejka) do krojenia i wycinania (ilo desek zalena od ich wymiaru jedno stanowisko do wycinania o wymiarach 100x70cm maksymalnie dla 5 uczniów), podest dla modela/do instalacji martwej natury, owietlenie dla modela/martwej natury; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: zestaw plansz, takich jak: perspektywa, anatomia, techniki graficzne, elementy dekoracyjne, komplet obiektów modelowych do rysowania z natury; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały plastyczne i pomocnicze: palety malarskie, papiery, materiały i narzdzia rysunkowe, krelarskie, malarskie, takie jak: wgiel, ołówki, kredki ołówkowe, pastele, tusz, farby, piórka, rapidografy, pdzle, linijki, ekierki, cyrkle, gumki, tamy klejce, kleje, inne materiały pomocnicze i wystawiennicze: szablony, plansze, pineski; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: stanowisko komputerowe wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, odpowiedni sprzt (wraz z oprogramowaniem) taki jak: skaner, drukarka, nagrywarka CD/DVD, oraz programy właciwe dla pracowni (system operacyjny, program edytorski, przegldarka plików graficznych, program do grafiki bitmapowej i do grafiki wektorowej), lub urzdzenie komputerowe przenone (laptop) z oprogramowaniem jak wyej, z moliwoci przyłczenia sprztu peryferyjnego (jak wyej), (stanowisko opisane w pkt.1, dotyczcym wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni); e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni plastycznej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy; 2

3 g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka). 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. II. Pracownia technik reklamy 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stolik/biurko z krzesłem dla nauczyciela, stoliki z kompletem krzeseł dla uczniów *, tablica szkolna, ekran rozwijalny, materiały dydaktyczne, takie jak foliogramy, fazogramy, przezrocza, opracowania na nonikach cyfrowych, plansze, filmy, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa i czasopisma branowe, szafki/regały na materiały dydaktyczne, narzdzia i przybory rysunkowe, krelarskie, stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer połczony sieciowo ze stanowiskami komputerowymi uczniów, połczony z Internetem, wyposaony w oprogramowanie właciwe dla pracowni oraz zestaw urzdze peryferyjnych (takich jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych) oraz stolik komputerowy z krzesłem (preferowany jest mebel posiadajcy pełny zakres regulacji), urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: aparat cyfrowy, rzutnik do foliogramów, rzutnik do przezroczy, rzutnik pisma, kserokopiarka, projektor multimedialny, telewizor i odtwarzacz video/dvd. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowiska do pracy konceptualnej, stanowiska do cicia, montau, obróbki materiałów, stanowiska komputerowe. 3. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł; znajduje si pracownia: wielko pomieszczenia pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela, pomieszczenie z owietleniem dziennym oraz z owietleniem sztucznym ogólnym, * W przypadku wyposaenia pracowni w stoły do cicia i montau spełniajce wymogi miejsca do pracy projektowej - sala nie musi by wyposaona w dodatkowe stoliki dla uczniów. 3

4 podłoga łatwa do utrzymania czystoci, antypolizgowa, ciany pomalowane na neutralny, jasny kolor, drzwi szerokie, pełne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: wielko pojedynczego stanowiska zgodna z przepisami bhp i zasadami ergonomii, powierzchnia minimalna zalena od rodzaju i iloci stanowisk pracy, przy czym do pracy zwizanej z modelowaniem i obróbk materiałów, dla jednego ucznia: ok. 2m 2 ; d. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: łatwy dostp do instalacji wodno-kanalizacyjnej, system wentylacyjny, 4. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stół podwietlany, stoły do cicia, montau materiałów * (stoły powinny by wykonane z materiału odpornego na obcienie i zarysowanie); b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: schematy budowy i zasady działania narzdzi i urzdze wykorzystywanych do przygotowywania rónego rodzaju reklam, plansze i modele figur płaskich, brył oraz opakowa, narzdzia specjalistyczne właciwe dla zawodu/pracowni, próbki materiałów reklamowych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały plastyczne i pomocnicze: papiery, komplety narzdzi tncych, klejcych, rysunkowych i malarskich, takich jak: noyki modelarskie, noyczki, zszywacze, dziurkacze, kleje, ołówki, farby, pdzle, itd., inne materiały pomocnicze i wystawiennicze: szablony, plansze, pineski, dyskietki, płytki CD/DVD, papier do drukarki, tusze, tonery do drukarki; d. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla pracowni: stanowiska komputerowe uczniów, wyposaone w komputery (jednostka centralna, ekran, klawiatura i mysz) połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (system operacyjny, program edytorski, przegldarka plików graficznych, program do grafiki bitmapowej i do grafiki wektorowej), stoliki komputerowe z krzesłami (preferowane s meble posiadajce pełny zakres regulacji), stanowisko komputerowe z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (jak wyej), połczone sieciowo z innymi komputerami, wyposaone w urzdzenia peryferyjne (wraz z ich odpowiednim oprogramowaniem), takie jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka/ploter, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych) (stanowisko opisane w pracowni I., opis dotyczcy wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni); e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: * Stoły do cicia/montau materiałów mog zastpi stoliki i krzesła uczniów, opisane w pkt.1 (wyposaenie ogólnodydaktyczne Pracowni technik reklamy). Istnieje równie moliwo zastpienia stołów do cicia/montau deskami do połoenia na blatach stolików uczniowskich, przy uwzgldnieniu niezbdnej powierzchni minimalnej deski dla jednego ucznia (100x70cm). 4

5 regulamin pracowni plastycznej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka). 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: Wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. III. Pracownia komputerowa 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki komputerowe z krzesłami (preferowane meble posiadajce pełny zakres regulacji), stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer połczony sieciowo ze stanowiskami komputerowymi uczniów, połczony z Internetem, wyposaony w oprogramowanie właciwe dla pracowni oraz zestaw urzdze peryferyjnych, takich jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych), stanowiska komputerowe uczniów: wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni, tablica szkolna, ekran rozwijalny, zestaw materiałów dydaktycznych, np. opracowa na nonikach cyfrowych, plansz, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa i czasopisma branowe, oraz urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: projektor multimedialny, kserokopiarka. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie usytuowane w budynku szkolnym; znajduje si pracownia: wielko pomieszczenia pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela, pomieszczenie z owietleniem dziennym, z moliwoci regulacji zaciemnienia (np. aluzje), owietlenie sztuczne ogólne, owietlenie punktowe, pomieszczenie z iloci gniazdek elektrycznych odpowiedni do liczby stanowisk komputerowych, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany o barwie neutralnej, drzwi szerokie, pełne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 5

6 wielko pojedynczego stanowiska zgodna z przepisami bhp i zasadami ergonomii; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: system wentylacyjny, 3. Opis wyposaenia pracowni komputerowej a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stanowiska komputerowe jedno stanowisko dla jednego ucznia, wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem: system operacyjny, program edytorski, pakiet programów biurowych, przegldarka plików graficznych, program do grafiki bitmapowej, program do grafiki wektorowej, program do generowania plików postscriptowych, przynajmniej jedno stanowisko komputerowe, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (jak wyej), połczone sieciowo z innymi komputerami, wyposaone w urzdzenia peryferyjne (wraz z ich odpowiednim oprogramowaniem), takie jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych) (stanowisko opisane w pracowni I, dotyczcym wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni), noniki pamici, bezpieczne przedłuacze elektryczne; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: schematy budowy i zasady działania sprztu komputerowego, przykłady grafik komputerowych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie dyskietki, płytki CD/DVD, papier do drukarki, tusze, tonery do drukarki; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni komputerowej, przepisy bhp zwizane z prac przy komputerze, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady). 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: Wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. IV. Pracownia multimedialna 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki komputerowe z krzesłami (preferowane meble posiadajce pełny zakres regulacji), stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer połczony sieciowo ze stanowiskami komputerowymi uczniów, połczony z Internetem, wyposaony 6

7 w oprogramowanie właciwe dla pracowni oraz zestaw urzdze peryferyjnych, takich jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych), stanowiska komputerowe uczniów: wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni, tablica szkolna, ekran rozwijalny, materiały dydaktyczne, takie jak foliogramy, przezrocza, opracowania na nonikach cyfrowych, plansze, filmy, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa i czasopisma branowe, magnetofon/odtwarzacz CD/MP3 (z funkcj nagrywania), telewizor i odtwarzacz video/dvd, oraz urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: aparat cyfrowy, rzutnik do foliogramów, rzutnik do przezroczy, kserokopiarka, projektor multimedialny. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł; znajduje si pracownia: wielko pomieszczenia pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska ogólnodydaktycznego dla nauczyciela, pomieszczenie z owietleniem dziennym, z moliwoci regulacji zaciemnienia (np. aluzje), owietlenie sztuczne ogólne, owietlenie punktowe, pomieszczenie z iloci gniazdek elektrycznych odpowiedni do liczby stanowisk komputerowych, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany o barwie neutralnej, drzwi szerokie, pełne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: wielko pojedynczego stanowiska zgodna z przepisami bhp i zasadami ergonomii; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: system wentylacyjny, 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: magnetofony/odtwarzacze CD/MP3 (z funkcj nagrywania), mikrofony, słuchawki, głoniki, wzmacniacze, kamera cyfrowa/kamera video wraz ze sprztem towarzyszcym (statyw, stojak), odtwarzacz video/dvd, płytoteka, miksery*, 7

8 zestawy montaowe *, noniki pamici, bezpieczne przedłuacze elektryczne; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: schematy budowy i zasady działania sprztu komputerowego, urzdze znajdujcych si na wyposaeniu pracowni oraz innych właciwych dla zawodu, przykłady realizacji multimedialnych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kasety magnetofonowe, dyskietki, płytki CD/DVD, papier do drukarki, tusze, tonery do drukarki; d. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych/programów właciwych dla pracowni: stanowiska komputerowe wyposaone w: komputery (jednostka centralna, ekran, klawiatura i mysz) połczone w sie, z dostpem do Internetu, z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (do grafiki bitmapowej i wektorowej, programem do odtwarzania obrazu i dwiku, programami do montau i obróbki obrazu i dwiku, programem do tworzenia stron internetowych), stanowisko komputerowe z oprogramowaniem właciwym dla pracowni (opis jak wyej), połczone sieciowo z innymi komputerami, wyposaone w urzdzenia peryferyjne (wraz z ich odpowiednim oprogramowaniem), takie jak: nagrywarka CD/DVD, drukarka, skaner (z funkcj skanowania materiałów transparentnych i refleksyjnych) (stanowisko opisane w pracowni I, dotyczcym wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni); e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni multimedialnej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, przepisy bhp zwizane z urzdzeniami stanowicymi wyposaenie pracowni, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka). 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: Wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy. V. Pracownia fotograficzna Pracownia fotograficzna powinna składa si z takich stanowisk dydaktycznych, jak: stanowisko spełniajce rol studia/atelier fotograficznego, ciemnia fotograficzna, stanowiska komputerowe. Ze wzgldu na dynamiczny rozwój fotografii cyfrowej oraz wysokie koszty wyposaenia ciemni fotograficznej w niezbdny sprzt, moliwe jest korzystanie ze stanowisk ciemniowych poza budynkiem szkolnym, w innej placówce owiatowej lub np. w ramach praktyk. * Z w/w urzdze mona korzysta poza budynkiem szkolnym, w innej placówce współpracujcej ze szkoł lub np. w ramach praktyk. 8

9 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stolik/biurko z krzesłem dla nauczyciela, stoliki z kompletem krzeseł dla uczniów, tablica szkolna, ekran rozwijalny, stanowisko komputerowe wyposaone w: komputer stacjonarny lub urzdzenie komputerowe przenone (laptop), programy właciwe dla pracowni, sprzt peryferyjny (skaner, drukarka, nagrywarka CD/DVD), * materiały dydaktyczne, takie jak foliogramy, fazogramy, przezrocza, opracowania na nonikach cyfrowych, plansze, filmy, biblioteczka z literatur literatura przedmiotowa i czasopisma branowe, oraz urzdzenia, które ze wzgldu na wysok cen i okresowe wykorzystywanie mog by wspólne dla wszystkich pracowni: rzutnik do foliogramów, projektor multimedialny, rzutnik do przezroczy, kserokopiarka, telewizor i odtwarzacz video/dvd. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: sala ogólnodydaktyczna, stanowisko spełniajce rol studia/atelier fotograficznego, ciemnia fotograficzna, stanowiska komputerowe. 3. Opis infrastruktury 3.1. Sala ogólnodydaktyczna a. usytuowanie sali: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł, pomieszczenie dydaktyczne powinno si znajdowa w pobliu studia/atelier fotograficznego; preferowane usytuowanie w pobliu ciemni fotograficznej; znajduje si sala: wielko sali pozwalajca na zorganizowanie ok. 15 stanowisk uczniowskich oraz stanowiska nauczyciela, pomieszczenie z owietleniem dziennym, owietlenie sztuczne ogólne, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci; c. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja nawiewno-wywiewna, 3.2. Atelier/studio fotograficzne Stanowisko do fotografowania, z uwzgldnieniem miejsca na sprzt fotograficzny, miejsca dla modela/ustawienia obiektów fotografowanych. a. usytuowanie studia: pomieszczenie w budynku szkolnym, preferowane ssiedztwo sali dydaktycznej; znajduje si studio: pomieszczenie z owietleniem dziennym, owietlenie sztuczne ogólne, * W przypadku komputera stacjonarnego dodatkowym elementem wyposaenia pracowni powinien by stolik komputerowy z krzesłem (preferowany jest mebel posiadajcy pełny zakres regulacji). 9

10 okna z moliwoci regulacji zaciemnienia (do zaciemnienia pełnego), podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany o barwie neutralnej, pomieszczenie z tak iloci gniazdek elektrycznych, aby pozwalały na zmienne ustawienie owietlenia, ewentualnie dodatkowo przedłuacze elektryczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: powierzchnia minimalna dla pojedynczego stanowiska: m 2 ; d. wyposaenie studia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: system wentylacyjny, 3.3. Ciemnia fotograficzna W ciemni fotograficznej znajduj si stanowiska do kopiowania obrazu na materiał wiatłoczuły (powikszalniki), miejsce do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych pozytywowych oraz stanowiska do przygotowywania roztworów chemicznych i obróbki materiałów negatywowych. Preferowane jest takie rozłoenie stanowisk ciemni, aby miejsca do pracy z materiałami pozytywowymi (3.3.1.) oraz stanowisko do przygotowywania negatywów i sporzdzania roztworów chemicznych (3.3.2.) znajdowały si w dwóch ssiadujcych ze sob pomieszczeniach Stanowiska do pracy przy powikszalnikach oraz miejsce do obróbki materiałów pozytywowych a. usytuowanie ciemni: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł, pomieszczenie ssiadujce z ciemni negatywow; znajduje si ciemnia: pomieszczenie z dwoma rodzajami stanowisk: do pracy przy powikszalnikach, do obróbki chemicznej, stoły do obróbki chemicznej o powierzchni odpornej na działanie wody (np. laminat), sala całkowicie zaciemniona, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, drzwi do ciemni pełne, wyposaone w luz wietln; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: powierzchnia minimalna: stanowiska pracy przy powikszalniku: 2-3 m 2, stanowiska do obróbki chemicznej materiałów fotograficznych: ok. 4 m 2 ; d. wyposaenie ciemni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: bieca woda (ciepła, zimna), instalacja kanalizacyjna z przewodami odpływowymi o duej rednicy, system wentylacyjny, Stanowisko do obróbki materiałów negatywowych wraz ze stanowiskiem do przygotowywania roztworów chemicznych a. usytuowanie pomieszczenia: pomieszczenie w budynku szkolnym lub innej placówce współpracujcej ze szkoł, pomieszczenie ssiadujce z ciemni pozytywow; znajduje si ciemnia: pomieszczenie z owietleniem dziennym lub sztucznym, 10

11 w przypadku wiatła dziennego: okna z moliwoci regulacji zaciemnienia, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pomieszczenia: 15-20m 2 ; d. wyposaenie pomieszczenia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: bieca woda (ciepła, zimna), instalacja kanalizacyjna z przewodami odpływowymi o duej rednicy, system wentylacyjny, 3.4. Stanowiska / pracownia komputerowa W zwizku z rozwojem fotografii cyfrowej dua cz zaj z fotografii reklamowej odbywa si przy stanowiskach komputerowych. W zwizku z tym, w ramach zaj z tego przedmiotu, moliwe jest korzystanie z Pracowni komputerowej (opis pracowni w III. - Pracownia komputerowa), przy uwzgldnieniu oprogramowania do grafiki bitmapowej (szczegółowy opis w pracowni III. - Pracownia komputerowa). 4. Opis wyposaenia 4.1. Sala ogólnodydaktyczna a. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie dyskietki, płyty CD/DVD, papier do drukarki, tusze, tonery do drukarki; a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele aparatów fotograficznych, obiektywów fotograficznych; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych/programów właciwych dla pracowni: stanowisko komputerowe wyposaone w jednostk centraln, ekran, klawiatur i mysz, odpowiedni sprzt (wraz z oprogramowaniem) taki jak: skaner, drukarka, nagrywarka CD/DVD oraz programy właciwe dla pracowni (system operacyjny, program edytorski, przegldarka plików graficznych, program do grafiki bitmapowej), lub urzdzenie komputerowe przenone (laptop) z oprogramowaniem jak wyej, z moliwoci przyłczenia sprztu peryferyjnego (jak wyej), (stanowisko opisane w pkt.1, dotyczcym wyposaenia ogólnodydaktycznego pracowni); c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin pracowni fotograficznej, instrukcje bezpiecznej obsługi sprztu stanowicego wyposaenie, przepisy bhp zwizane z urzdzeniami stanowicymi wyposaenie pracowni, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice przeciwpoarowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka), wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy Atelier/studio fotograficzne a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: aparaty fotograficzne (w tym lustrzanka małoobrazkowa z wymiennym obiektywem, aparat cyfrowy), 11

12 zestaw obiektywów o rónej ogniskowej: krótkoogniskowy, standardowy, długoogniskowy, wiatłomierz zewntrzny, zestaw filtrów fotograficznych, zestaw lamp studyjnych, reporterska lampa błyskowa, rozpraszacze wiatła, zestaw filtrów owietleniowych, statyw teleskopowy z głowic umoliwiajc pochylanie i obracanie, wyk spustowy, namiot bezcieniowy, akcesoria do aranacji zdj (elementy martwych natur, rónokolorowe tła, itp.), szafki/regały na materiały dydaktyczne, akcesoria do fotografowania, sprzt fotograficzny, podest dla modela/do instalacji martwej natury, przedłuacze elektryczne; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały negatywowe monochromatyczne i barwne (błony fotograficzne małoobrazkowe), o rónej wiatłoczułoci; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: regulamin studia fotograficznego, instrukcje bezpiecznej obsługi wszystkich urzdze stanowicych wyposaenie pracowni, przepisy bhp zwizane z urzdzeniami stanowicymi wyposaenie pracowni, Polskie Normy, literatura zawodowa, podrczniki oraz inne materiały pomocne w nauce zawodu; d. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa ganice niegowe i proszkowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka), wszystkie urzdzenia stanowice wyposaenie pracowni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy Ciemnia fotograficzna a. wykaz urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: ciemnia pozytywowa: lampy ciemniowe, podwietlarka, lupy/szkła powikszajce, powikszalniki (wraz ze stołami, na których bd umieszczone, oraz taboretami/krzesłami), zegary powikszalnikowe, maskownice, kuwety, szczypce fotograficzne, zegary ciemniowe, zestaw do retuszu zdj czarno-białych i barwnych, stoły mokre, szafki/regały na odczynniki chemiczne, pudełka na materiały wiatłoczułe; stanowisko do obróbki negatywów wraz ze stanowiskiem do przygotowywania roztworów chemicznych: 12

13 pojemniki i menzurki, mieszadła laboratoryjne, koreksy, suszarka do negatywów/wieszaki do suszenia filmów, suszarka do pozytywów/stojaki do suszenia zdj, podwietlarka, zestaw do retuszu zdj czarno-białych i barwnych, gilotyna do przycinania zdj, stoły/szafki/regały na narzdzia i sprzt, odczynniki chemiczne, pudełka na materiały wiatłoczułe; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometry fotograficzne, termostaty, pehametry, waga; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów; tablice, np. testy nawietlania i filtracji, receptury roztworów chemicznych, schematy procesów pozytywowych i negatywowych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały pozytywowe i negatywowe (papiery, błony fotograficzne) monochromatyczne i barwne, zestawy chemikaliów, roztworów do obróbki chemicznej negatywowej i pozytywowej, odwracalnej; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze znajdujcych si w pracowni, fartuchy i rkawice ochronne, ganice niegowe i proszkowe, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka) Stanowiska/pracownia komputerowa W zwizku z rozwojem fotografii cyfrowej dua cz zaj z fotografii reklamowej odbywa si przy stanowiskach komputerowych. W zwizku z tym, w ramach zaj z tego przedmiotu, moliwe jest korzystanie z Pracowni komputerowej (opis pracowni III. pracownia komputerowa), przy uwzgldnieniu oprogramowania do grafiki bitmapowej (szczegółowy opis w pracowni III. pracownia komputerowa). 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: urzdzenia elektryczne znajdujce si w ciemni powinny by podłczane do gniazd ciennych uziemionych, w obudowie izolacyjnej, przystosowanych do pomieszcze o podwyszonej wilgotnoci, wszystkie urzdzenia wykorzystywane podczas pracy w ciemni powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy, do wszystkich pomieszcze pracowni fotograficznej wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy apteczka wyposaona w rodki pierwszej pomocy, wymienione w standardzie wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego pracownie powinny posiada miejsce magazynowo-socjalne. 13

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Fototechnik 343104

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Fototechnik 343104 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Fototechnik 343104 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Fotograf numer indeksu 343101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii drewna Symbol cyfrowy: 311[32] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** FOTOGRAF - 343101 - CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FOTOGRAF Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dentystyczny Symbol cyfrowy: 322 [09] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik dentystyczny powinna posiada nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: krawiec Symbol cyfrowy: 743 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na specyfik wykonywania zawodu kształcenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Symbol cyfrowy: 311 [42] W szkole kształccej w zawodzie technik włókienniczych wyrobów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy: 322 [10] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321[05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest przygotowanie uczniów do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter izolacji budowlanych Symbol cyfrowy: 713 [08] W celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ceramicznej Symbol cyfrowy: 311 [30] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni (laboratorium): meble: stoły laboratoryjne,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik lenik Symbol cyfrowy: 321[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik lenik powinna posiada nastpujce pracownie:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy: 314[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych zajcia edukacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: lusarz Symbol cyfrowy: 722 [03] W szkole kształccej w zawodzie lusarz niezbdne

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja przetwórstwo misa

Specjalizacja przetwórstwo misa Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze przemysłu spoywczego Symbol cyfrowy: 827[01] Zawód

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera

Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Urzdzenia techniki komputerowej Identyfikacja i charakteryzowanie urzdze zewntrznych komputera Mobilne urzdzenia komputerowe Projekt współfinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik poarnictwa Symbol cyfrowy: 515 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik poarnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik inynierii rodowiska i melioracji Symbol cyfrowy: 311 [19] Kształcenie w zawodzie technik inynierii rodowiska i melioracji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy: 321[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Celem kształcenia w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowanie uczniów do samodzielnej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA SYMBOL CYFROWY 347 [09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać historyczne i współczesne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik meteorolog Symbol cyfrowy: 311 [23] Jednym z elementów kształcenia zawodowego w zawodzie technik meteorolog jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać cele

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo