STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia fotograficzna I.1. Sala dydaktyczna, I.2. Studio fotograficzne ze stanowiskiem do fotografowania, miejscem na sprzt fotograficzny i przygotowalni dla modela, I.3. Laboratorium fotograficzne, II. Pracownia sensytometryczna, II.1. Sala dydaktyczna, II.2. Pomieszczenie do przeprowadzenia zada z zakresu sensytometrii fotograficznej, II.3. Pomieszczenie do obróbki chemicznej, III. Pracownia komputerowa, IV. Pracownia chemiczna, V. Pracownia plastyczna. Omówienie tematu, wykonywanie zadania i prezentacja wykonanej pracy bdzie si odbywa w pomieszczeniach dydaktycznych i pracowniach: fotograficznej, sensytometrycznej, komputerowej, chemicznej, plastycznej. I. Pracownia fotograficzna I.1. Sala dydaktyczna 1. Opis infrastruktury sali: a. usytuowanie stanowiska; sala powinna si znajdowa w pobliu studia fotograficznego i laboratorium; znajduje si stanowisko: pomieszczenie o powierzchni minimum 20 m 2, owietlenie sztuczne ogólne, podłoga łatwa do utrzymania czystoci, np. parkiet, tworzywo sztuczne, ciany w kolorze neutralnym, drzwi szeroki pełne, umoliwiajce zamknicie; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 4m 2 ; d. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V, wentylacja, 2. Opis wyposaenia sali: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla danego zawodu: stół dla nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska dla egzaminatorów, oraz etapu prezentacji zadania praktycznego, stoliki uczniowskie dwuosobowe z kompletem krzeseł, 1

2 zestaw: tablica, ekran rozwijalny, telewizor z odtwarzaczem video i CD, blat do prowadzenia obróbki kocowej zdj, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma lub foliogramów; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie zestaw materiałów do oprawy i ekspozycji zdj; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: komputery z oprogramowaniem do cyfrowej obróbki obrazu (np. Adobe Photoshop), skaner, drukarka; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: zestaw przedmiotowych kaset video, płyt CD, tablice tematyczne, biblioteczka na literatur zawodow, czasopisma, katalogi. I.2. Studio fotograficzne ze stanowiskiem do fotografowania, miejscem na sprzt fotograficzny i przygotowalni dla modela 1. Opis infrastruktury studia: a. usytuowanie studia: studio fotograficzne ze stanowiskiem w pobliu sali dydaktycznej i laboratorium na jednej kondygnacji; znajduje si studio: pomieszczenie o wysokoci min. 3,5m, okna z moliwoci całkowitego zaciemnienia, owietlenie sztuczne ogólne, górne, podłoga gładka, stabilna, łatwa do utrzymania czystoci, np. parkiet, tworzywo sztuczne, ciany w kolorze neutralnym, drzwi szeroki pełne, umoliwiajce zamknicie; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 16 m 2 ; d. wyposaenie studia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacj elektryczn o napiciu 230V wyposaon w człon pomiarowo-rónicowoprdowy oraz człon wyłczajcy i ogranicznik napiciowy, wentylacja nawiewowo-wycigowa, 2. Opis wyposaenia studia: sprzt fotograficzny: aparaty fotograficzne z osprztem do wykonywania zdj na materiałach wiatłoczułych halogenosrebrowych: lustrzanka małoobrazkowa i rednioformatowa, aparat wielkoformatowy, aparat cyfrowy lustrzanka małoobrazkowa, aparat rednioformatowy z przystawk cyfrow, aparat wielkoformatowy z przystawk cyfrow, 2

3 zestaw obiektywów o rónej odległoci ogniskowej: krótkoogniskowy, standardowy, długoogniskowy dla kadego rodzaju aparatu, wiatłomierz do pomiaru wiatła błyskowego i cigłego, zestaw filtrów zdjciowych; sprzt owietleniowy: zestaw lamp studyjnych do owietlenia błyskowego z nasadkami modelujcymi wiatło, zestaw reflektorów, lampa błyskowa, lampa błyskowa piercieniowa, rozpraszacze wiatła, zestaw filtrów owietleniowych; sprzt pomocniczy: statyw teleskopowy z głowic uchyln, zestaw teł podwieszanych (tła: szary, czarny, biały, barwny), zestaw statywów typu Autopole, stół bezcieniowy, ekrany rozpraszajce, kolumna reprodukcyjna, namiot wietlny, torba reporterska, wyk spustowy, komplet piercieni porednich, mieszki dla kadego formatu aparatu, przedłuacz elektryczny; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele aparatów fotograficznych, modele obiektywów fotograficznych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie negatywowe materiały halogenosrebrowe czarno-białe i barwne rónego formatu (błony płaskie, małoobrazkowe, rednioformatowe) o rónej wiatłoczułoci, odwracalne materiały haloogenosrebrowe barwne, noniki cyfrowe; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe z oprogramowaniem (program graficzny np. Adobe Photoshop), skaner do materiałów transparentnych i materiałów refleksyjnych, drukarka; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: instrukcje obsługi sprztu fotograficznego i owietleniowego, Polskie Normy, regulaminy, katalogi sprztu fotograficznego, owietleniowego i pomocniczego; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: podrczna apteczka wyposaona w: rodki dezynfekujce, materiały opatrunkowe, rkawiczki gumowe, maseczk do wentylacji zastpczej, instrukcja udzielania pierwszej pomocy; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze, 3

4 wszystkie urzdzenia powinny posiada certyfikat lub wiadectwo zgodnoci w zakresie bhp, I.3. Laboratorium fotograficzne I.3.1. Ciemnia ze stanowiskami do kopiowania i obróbki materiałów pozytywowych 1. Opis infrastruktury ciemni: a. usytuowanie ciemni: ciemnia w pobliu sali dydaktycznej i studia fotograficznego na jednej kondygnacji z wydzielonymi stanowiskami do kopiowania; znajduje si ciemnia: pomieszczenie podzielone na stref such (stanowiska na powikszalniki) i mokr (stoły mokre do obróbki chemicznej), pomieszczenie całkowicie zaciemnione (okna), powierzchnie stołów wykoczone laminatem lub innym tworzywem sztucznym, podłogi łatwo zmywane o powierzchni antypolizgowej, drzwi do ciemni pełne wyposaone w luz wietln; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: stanowisko do kopiowania 4 m 2, stanowisko do obróbki chemicznej min. 4 m 2 ; d. wyposaenie ciemni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V, wyposaona w człon rónicowo-prdowy oraz człon wyłczajcy, instalacja elektryczna o napiciu 24V, bieca woda ciepła i zimna, system wentylacyjny, pomieszczenie ogrzewane, instalacja kanalizacyjna o duej rednicy przewodów odpływowych. 2. Opis wyposaenia ciemni: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu; powikszalniki z głowic filtracyjn, zegar powikszalnikowy, maskownice, lampy ciemniowe z filtrami ciemniowymi do obróbki materiałów czarno-białych i barwnych, zestaw filtrów do kopiowania na materiałach wielogradacyjnych, obcinarka i wycinarka, podwietlarka, kuwety, zegary ciemniowe, szczypce fotograficzne, zestaw do retuszu zdj czarno-białych i barwnych, stoły mokre wyposaone w termostaty; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometr fotograficzny, termostaty, pehametry; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów; tablice, receptury roztworów chemicznych; 4

5 d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały pozytywowe: papiery fotograficzne czarno-białe stałogradacyjne i wielogradacyjne, papiery fotograficzne barwne, papier fotograficzny do wydruków; odczynniki chemiczne: zestawy roztworów do obróbki chemicznej pozytywowej, odwracalnej materiałów wiatłoczułych czarno-białych i barwnych; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: podrczna apteczka pierwszej pomocy z instrukcj i sposobem uycia leków; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urzdze. Wszystkie maszyny i urzdzenia powinny posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, fartuchy i rkawice ochronne, 3. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: Kade ze stanowisk pracy znajdujce si w ciemni pozytywowej powinno by wyposaone w gniazdo cienne uziemione, w specjalnej obudowie i przystosowane do pracy w pomieszczeniach o podwyszonej wilgotnoci. Wszystkie urzdzenia i sprzt powinny posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp i ochrony przeciwpoarowej. I.3.2. Pomieszczenie do prowadzenia obróbki zautomatyzowanej oraz miejscem do przygotowania roztworów chemicznych 1. Opis infrastruktury pomieszczenia: a. usytuowanie pomieszczenia: pomieszczenie usytuowane obok pomieszczenia ciemniowego z wydzielonym stanowiskiem do sporzdzenia roztworów chemicznych; znajduje si pomieszczenie: pomieszczenie z owietleniem dziennym lub sztucznym; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pomieszczenia: min 20 m 2 ; d. wyposaenie pomieszczenia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V, wyposaona w człon rónicowo-prdowy oraz człon wyłczajcy, bieca woda ciepła i zimna, system wentylacyjny, pomieszczenie ogrzewane, instalacja kanalizacyjna o duej rednicy przewodów odpływowych. 2. Opis wyposaenia pomieszczenia: procesor do obróbki materiałów negatywowych, procesor do obróbki materiałów pozytywowych, nawietlarka, digilab, suszarka do negatywów, wieszaki do suszenia filmów, obcinarka i wycinarka, 5

6 podwietlarka, koreksy, kuwety, zestaw do retuszu zdj czarno-białych i barwnych, mieszadła laboratoryjne, pojemniki na roztwory, naczynia szklane o rónych pojemnociach, szkło laboratoryjne, suszarka do negatywów; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometr fotograficzny, termostaty, pehametry, waga laboratoryjna; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: tablice, receptury roztworów chemicznych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie odczynniki chemiczne: zestawy roztworów do obróbki chemicznej negatywowej i pozytywowej, odwracalnej materiałów wiatłoczułych czarno-białych i barwnych, chemikalia do sporzdzania roztworów chemicznych; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: podrczna apteczka pierwszej pomocy z instrukcj i sposobem uycia leków; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urzdze. Wszystkie maszyny i urzdzenia powinny posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, fartuchy i rkawice ochronne, II. Pracownia sensytometryczna II.1. Sala dydaktyczna 1. Opis infrastruktury sali: a. usytuowanie sali: sala powinna si znajdowa w pobliu pomieszczenia do nawietlania i obróbki chemicznej; znajduje si sala: pomieszczenie o powierzchni minimum 20 m 2, owietlenie sztuczne ogólne, podłoga łatwa do utrzymania czystoci, np.: parkiet, tworzywo sztuczne, ciany w kolorze neutralnym, drzwi szeroki pełne, umoliwiajce zamknicie; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 4 m 2 ; d. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V, wentylacja, 6

7 2. Opis wyposaenia sali: stół dla nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska dla egzaminatorów oraz etapu prezentacji zadania praktycznego, stoliki uczniowskie dwuosobowe z kompletem krzeseł, rzutnik pisma lub foliogramów; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: densytometr do pomiaru w wietle odbitym i przechodzcym; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie zestawy do wicze z zakresu sensytometrii fotograficznej; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe z oprogramowaniem: RMS, NPS, ACU, MTF, SENSY; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: instrukcje obsługi sprztu, Polskie Normy, regulamin, katalogi materiałów wiatłoczułych; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: podrczna apteczka pierwszej pomocy z instrukcj i sposobem uycia leków; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa maszyny i urzdzenia powinny posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urzdze fartuchy i rkawice ochronne, II.2. Pomieszczenie do przeprowadzenia zada z zakresu sensytometrii fotograficznej 1. Opis infrastruktury pomieszczenia: a. usytuowanie pomieszczenia: stanowisko w pobliu sali dydaktycznej na jednej kondygnacji; znajduje si pomieszczenia: pomieszczenie ze stanowiskiem z sensytometrem o wielkoci 15 m 2 ; c. wyposaenie sali w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V wyposaona w człon rónicowo-prdowy, system wentylacyjny, pomieszczenie ogrzewane. 2. Opis wyposaenia pomieszczenia: sensytometr z cechowanym ródłem wiatła, modulator owietlenia, filtry; b. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa maszyny i urzdzenia powinny posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urzdze, fartuchy i rkawice ochronne, 7

8 II.3. Pomieszczenie do obróbki chemicznej 1. Opis infrastruktury pomieszczenia: a. usytuowanie pomieszczenia: pomieszczenie w pobliu sali dydaktycznej i pomieszczenia do nawietlania sensytogramów; na jednej kondygnacji; znajduj si pomieszczenia: pomieszczenie podzielone na stref such (maszyna wywołujca) i mokr (stoły mokre do rcznej obróbki chemicznej), pomieszczenie całkowicie zaciemnione (okna), powierzchnie stołów wykoczone laminatem lub innym tworzywem sztucznym, podłogi łatwo zmywane o powierzchni antypolizgowej, drzwi do ciemni pełne wyposaone w luz wietln; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego pomieszczenia: min. 20 m 2 ; d. wyposaenie pomieszczenia w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V wyposaona w człon rónicowo-prdowy oraz człon wyłczajcy, instalacja elektryczna o napiciu 24V, bieca woda ciepła i zimna, system wentylacyjny nawiewowo-wyciagowy, pomieszczenie ogrzewane, instalacja kanalizacyjna o duej rednicy przewodów odpływowych. 2. Opis wyposaenia pomieszczenia: wywoływaczka sensytometryczna, sprzt do obróbki laboratoryjnej laboratoryjny, sprzt ciemniowy, suszarka do materiałów wiatłoczułych; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: termometr fotograficzny, termostaty, pehametry, waga laboratoryjna; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: tablice, receptury roztworów chemicznych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały negatywowe, pozytywowe, odwracalne czarno-białe i barwne, odczynniki chemiczne: zestawy roztworów do obróbki chemicznej negatywowej i pozytywowej, odwracalnej materiałów wiatłoczułych czarno-białych i barwnych, chemikalia do sporzdzania roztworów chemicznych; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: podrczna apteczka pierwszej pomocy z instrukcj i sposobem uycia leków; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa maszyny i urzdzenia powinny posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urzdze, 8

9 fartuchy i rkawice ochronne, III. Pracownia komputerowa 1. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pomieszczenie usytuowane w budynku w pobliu studia fotograficznego; znajduje si pracownia: 50 m 2, owietlenie sztuczne ogólne, podłoga łatwa do utrzymania czystoci, np. parkiet, tworzywo sztuczne, ciany w kolorze neutralnym, drzwi szeroki pełne, umoliwiajce zamknicie; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: 5 m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V, wentylacja, 2. Opis wyposaenia pracowni komputerowej: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu; stoliki komputerowe z krzesłami, stanowiska komputerowe (jednostka, monitor, klawiatura, myszka) z oprogramowaniem Windows, Office (jedno stanowisko dla jednego ucznia) połczone w sie, z dostpem do Internetu, programy komputerowe: do cyfrowej obróbki zdj: Adobe Photoshop, Corel Draw, Corel Photo- Paint, Adobe Ilustrator, program do grafiki 3D-3D Max Studio, program do tworzenia stron internetowych Macromedia Flash, przegldarki plików graficznych: ACDSee, Infran View, program do montau video i dwiku; skanery do materiałów transparentnych, skanery do materiałów refleksyjnych, nagrywarka CD/DVD z oprogramowaniem, drukarki atramentowa, laserowa, termosublimacyjna, projektor multimedialny, ekran rozwijalny, kamery internetowe, zestawy mulimedialne: słuchawki+głoniki, mały zestaw lamp błyskowych, aparaty cyfrowe: lustrzanki małoobrazkowe z wymiennymi obiektywami, lampa błyskowa, noniki pamici, kamera cyfrowa, tablet graficzny; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: tablice i schematy budowy i zasady działania sprztu komputerowego, przykłady grafik komputerowych; 9

10 c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: instrukcje obsługi sprztu, regulamin pracowni komputerowej, literatura zawodowa przewodniki po programach graficznych, czasopisma zawodowe: Psd, Computer arts, Fotografia cyfrowa, e-photo; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie papiery zwykłe i fotograficzne do drukarek, tusze do drukarek, tonery, dyskietki, płytki CD i DVD. IV. Pracownia chemiczna Sala wyposaona w stanowiska umoliwiajce prac indywidualn lub w zespołach. Przy pracowni powinien si znajdowa pokój przygotowawczy pomieszczenie do przechowywania i przygotowywania roztworów i odczynników chemicznych z zabezpieczeniem do przechowywania substancji trujcych. 1. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: stanowisku w budynku; znajduje si pracownia: pomieszczenie minimum 50 m 2, stoły laboratoryjne przymocowane na stałe do podłogi, owietlenie sztuczne ogólne, podłoga łatwa do utrzymania czystoci, np. parkiet, tworzywo sztuczne, ciany w kolorze neutralnym, drzwi szeroki pełne, umoliwiajce zamknicie; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: pojedyncze stanowisko min. 5 m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V, wentylacja nawiewowo-wycigowa, instalacja wodno-kanalizacyjna i gazowa, 2. Opis wyposaenia pracowni: sprzt laboratoryjny, destylarka, suszarka, dygestorium, łania wodna, wirówka, mieszadła laboratoryjne; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: pehametr, kolorymetr, elektrolizer, elektroniczna waga laboratoryjna; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele i plansze chemiczne; 10

11 d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie odczynniki chemiczne niezbdne do prowadzenia zaj; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe z oprogramowaniem: ISIS/Draw, Chemix, Chemsketch, UOP; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: poradniki chemiczne, instrukcje do wicze, receptury, Polskie Normy, regulamin i przepisy bhp, karty charakterystyki odczynników chemicznych, instrukcja udzielania pierwszej pomocy; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: podrczna apteczka pierwszej pomocy z instrukcj i sposobem uycia leków; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa maszyny i urzdzenia powinny posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i urzdze, fartuchy i rkawice ochronne, 3. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: Przy pracowni powinien si znajdowa pokój pomieszczenie słuce do przechowywania i przygotowywania roztworów i odczynników chemicznych z zabezpieczeniem do przechowywania substancji trujcych. Opis infrastruktury i wyposaenia pokoju: a. usytuowanie: sala przy pracowni chemicznej; znajduje si pracownia: pomieszczenie minimum 15 m 2, szafy z zabezpieczaniem do przechowywania substancji trujcych, owietlenie sztuczne ogólne, podłoga łatwa do utrzymania czystoci, np. parkiet, tworzywo sztuczne, ciany w kolorze neutralnym, drzwi umoliwiajce zamknicie; c. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V, wentylacja nawiewowo-wycigowa, instalacja wodno-kanalizacyjna i gazowa, V. Pracownia plastyczna 1. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia powinna si znajdowa w budynku; 11

12 znajduje si pracownia: 50 m 2, owietlenie sztuczne ogólne, podłoga łatwa do utrzymania czystoci, np. parkiet, tworzywo sztuczne, drzwi szeroki pełne, umoliwiajce zamknicie; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: dla pojedynczego stanowiska: 4m 2, dla pojedynczej pracowni minimum 50 m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o napiciu 230V, instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja, 2. Opis wyposaenia pracowni: stanowiska rysunkowe z kompletem przyborów rysunkowych i malarskich, sztalugi, telewizor, magnetowid, rzutnik multimedialny, rzutnik do przezroczy, rzutnik pisma; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele i plansze figur płaskich, brył oraz przedmiotów dekoracyjnych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały plastyczne i pomocnicze (palety malarskie, farby, pdzle, kredki, kleje, plansze wystawiennicze); d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego stanowisko komputerowe z oprogramowaniem (Photoshop, Corel, przegldarka); e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: albumy, reprodukcje malarskie i fotograficzne, zestaw przeroczy, materiały multimedialne; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: podrczna apteczka pierwszej pomocy z instrukcj i sposobem uycia leków; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa 12

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 343101 Fotograf 343105 Technik fotografii i multimediów PKZ(AU.l) AU.28. Realizacja projektów multimedialnych 343105 Technik fotografii i multimediów OMZ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fotograf Celem kształcenia zawodowego

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fotograf Celem kształcenia zawodowego PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fotograf 343101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fotograf powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Fotograf numer indeksu 343101 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Fototechnik 343104

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Fototechnik 343104 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Fototechnik 343104 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** FOTOGRAF - 343101 - CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: FOTOGRAF Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dentystyczny Symbol cyfrowy: 322 [09] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik dentystyczny powinna posiada nastpujce

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1: SPRZĘT KOMPUTEROWY, MULTIMEDIALNY, OPROGRAMOWANIE I EKRANY

ZADANIE NR 1: SPRZĘT KOMPUTEROWY, MULTIMEDIALNY, OPROGRAMOWANIE I EKRANY IN-II.272.32.2017 Formularz cenowy Załącznik nr 1a do SIWZ Dotyczy: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik farmaceutyczny Symbol cyfrowy: 322 [10] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Cena jednostkowa netto (PLN) Jednostka miary. Kamera internetowa 1 szt. I Liceum Ogólnokształcące

Cena jednostkowa netto (PLN) Jednostka miary. Kamera internetowa 1 szt. I Liceum Ogólnokształcące Realizacja umowy o dofinansowanie projektu Poprawa jakości kształcenia szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych poprzez zakup wyposaŝenia i środków dydaktycznych oraz modernizację pracowni zgodnie z potrzebami

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załacznik nr 2 1 cz zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1/Specyfikacja techniczna na dostaw cyfrowego aparatu fotograficznego: Symbol CPV 33451000-6 Aparaty fotograficzne Aparat cyfrowy I

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik poarnictwa Symbol cyfrowy: 515 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik poarnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości. Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji warsztatem pracy i twórczości Problemy organizacji i funkcjonowania nowoczesnych bibliotek szkolnych DEFINICJA Szkolne Centrum Informacji to nowoczesna biblioteka,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej Symbol cyfrowy: 346 [02] Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy: Pakiet A

Formularz Ofertowy: Pakiet A Załącznik nr (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) tel.:... fax:... FORMULARZ OFERTOWY Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 87-00 Toruń

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO /Miejscowość i data/. /Pieczęć firmowa Oferenta/ ZAŁĄCZNIK NR 2 A DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMAWIAJĄCY Dolnośląska Szkoła Wyższa Regionalne Biuro Projektu Szkoła Kluczowych Kompetencji ul. Wagonowa 9 53-609

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.asp.wroc.pl Wrocław: Zakup aparatury do digitalizacji ZP-20/10/2012 Numer ogłoszenia: 402944-2012;

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja przetwórstwo misa

Specjalizacja przetwórstwo misa Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze przemysłu spoywczego Symbol cyfrowy: 827[01] Zawód

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik awionik Symbol cyfrowy: 314 [06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik awionik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321[05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest przygotowanie uczniów do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu Specjaliści w tym zawodzie są bardzo poszukiwani na rynku pracy. Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, specjalizującym

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: opiekunka rodowiskowa Symbol cyfrowy: 346 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie opiekunka rodowiskowa powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty

WYPEŁNIA WYKONAWCA! Zadanie 1. Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Formularz cenowy - 1 / 11 - Zestawienie oferty Zadanie 1 Zestawienie oferty Pozycja: 1 Zestaw komputerowy typ 1 (jednostka centralna z monitorem 19 LCD) 2 Zestaw komputerowy typ 2 (jednostka centralna z Ilość Cena jednostkowa netto Cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy: 311[37] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W zawodzie technik telekomunikacji, zgodnie z programem nauczania wyodrbniono cztery

Bardziej szczegółowo