STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy: 314[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych zajcia edukacyjne powinny si odbywa w pracowniach wyposaonych w odpowiednie rodki dydaktyczne słuce do wykonywania wicze, pokazów oraz prowadzenia zaj w grupach. Kształcenie w zawodzie technik mechanik okrtowy powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Laboratorium silników okrtowych i mechanizmów pomocniczych, II. Pracownia okrtowych symulatorów urzdze i mechanizmów, III. Pracownia materiałoznawstwa i rysunku technicznego, IV. Pracownia elektrotechniki, elektroniki i automatyki okrtowej, V. Pracownia technologii napraw, VI. Statek szkolny lub statek morski. I. Laboratorium silników okrtowych i mechanizmów pomocniczych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna, krzesła, komputer z oprogramowaniem, tablice i plansze pogldowe, wskanik laserowy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko z silnikiem okrtowym wyposaonym w niezbdne przyrzdy kontrolnopomiarowe umoliwiajce analiz pracy silnika, ocen jego stanu technicznego, silnik powinien by obciony hamulcem albo prdnic, stanowisko pomp umoliwiajce obsług układu pompowego oraz analiz pracy pomp, stanowisko sprarki pozwalajce uruchamia, zatrzymywa i obsługiwa sprark dwustopniow, stanowisko urzdze oczyszczajcych wirówki pracujcej jako klaryfikator i puryfikator, stanowisko chłodnicze typowej okrtowej chłodni prowiantowej. 3. Opis infrastruktury (Opis dotyczy wszystkich stanowisk) a. usytuowanie stanowiska: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: jasne przestronne pomieszczenie, owietlenie dzienne i wiatło sztuczne, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, fundament pod silnik spalinowy, pomieszczenie do wicze laboratoryjnych powinno spełnia wymagania bezpieczestwa pracy; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1

2 jedno stanowisko powinno mie powierzchni zapewniajc swobodne wykonanie czynnoci (6m 2 ); d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V i 380V, instalacja paliwowa, instalacja odprowadzenia spalin, instalacja wody zimnej, ogrzewanie, instalacja wentylacyjna. 4. Opis wyposaenia a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: okrtowy silnik spalinowy, hamulec do obcienia silnika lub prdnica, wirówka oleju, pompa okrtowa, stół lusarski z imadłem, stół monterski, stojaki do demontau i montau podzespołów silnika, urzdzenie do mycia czci, zestawy kluczy: płaskie, nasadowe, imbusowe, dynamometryczne, oczkowe, wkrtak, szczypce okrgłe, szczypce uniwersalne, narzdzia lusarskie, szczelinomierz, szczypce uniwersalne, wiertarka elektryczna, stoliki narzdziowo-monterskie, wycig spalin; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: elektryczny miernik uniwersalny, komputerowe zestawy diagnostyczne, przyrzd do pomiaru cinienia spalania silnika spalinowego, urzdzenie do pomiaru prdkoci obrotowej silnika, urzdzenie do pomiaru zuycia paliwa, analizator spalin, przyrzd do sprawdzenia i ustawienia cinienia wtrysku paliwa, wzorzec zarysu gwintu, szczelinomierz, suwmiarka, mikrometr, termometr, manometr; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele zespołów, podzespołów, czci silników, mechanizmów silnika, przekroje silnika spalinowego i jego podzespołów, plansze pogldowe, foliogramy; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: paliwo, oleje, smary, płyny chłodzce, 2

3 woda destylowana, uszczelki miedziane, gumowe, rodki myjce i umoliwiajce demonta i konserwacj elementów maszyn i podzespołów; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe z programami diagnostycznymi i danymi obsługowonaprawczymi, wykorzystywane take do opracowywania wyników pomiarów; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: dokumentacja techniczno-ruchowa silnika okrtowego, instrukcje obsługi maszyn i urzdze, literatura z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki, technologii napraw i obsługi silników okrtowych, poradniki zawodowe, przepisy Towarzystw Klasyfikacyjnych, procedury dotyczce jakoci, katalogi czci zamiennych; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: stanowiskowe instrukcje bezpiecznej pracy, rodki ochrony osobistej, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowiskach, ganica niegowa i proszkowa. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla zawodu: rzeczywiste stanowiska laboratoryjne w pracowni mog by zastpione symulatorami komputerowymi, standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego wymaga aktualizowania zgodnie z rozwojem naukowym, technicznym i technologicznym, w zalenoci od zmieniajcych si wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska, ergonomii. Pomieszczenia, maszyny, urzdzenia, aparaty, sprzt, materiały, narzdzia, surowce, półfabrykaty i inne rodki niezbdne w procesie kształcenia oraz do przeprowadzenia egzaminu zawodowego powinny spełnia wymagania sanitarno-higieniczne, ekologiczne, ergonomiczne oraz dotyczce bezpieczestwa. Spełnienie tych wymaga powinno by zgodne z obowizujcymi przepisami i potwierdzone stosownymi atestami. II. Pracownia okrtowych symulatorów urzdze i mechanizmów 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: komputer wraz z oprogramowaniem biurowym, rzutnik multimedialny, komputer z oprogramowaniem specjalistycznym (jeden na dwóch uczniów), drukarka, skaner, ekran, telewizor z odtwarzaczem video i CD, biurko, 3

4 stoliki komputerowe, krzesła, plansze pogldowe, kasety video, płyty CD dotyczce urzdze i mechanizmów okrtowych, tablica szkolna, szafy i gabloty do przechowywania pomocy dydaktycznych i sprztu. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko komputerowe z programami dydaktycznymi dotyczcymi działania i obsługi urzdze i mechanizmów okrtowych, stanowisko komputerowe spełniajce rol miejsca do prezentacji i prowadzenia wicze pokazowych, stanowisko komputerowe z drukark i skanerem. 3. Opis infrastruktury (Opis dotyczy wszystkich stanowisk) a. usytuowanie stanowiska: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: jasne przestronne pomieszczenie, owietlenie dzienne i wiatło sztuczne, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: dla jednego stanowiska dla ucznia 3m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V, instalacja wodna, ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: komputery osobiste, słuchawki; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: programy instruktaowo-pogldowe dotyczce budowy i zasad działania silników okrtowych i mechanizmów pomocniczych siłowni, symulator silnika okrtowego, symulator agregatów prdotwórczych, symulator chłodni prowiantowej, symulator wirówek oleju, symulator pomp wirowych, symulator hydroforu, symulator kotła parowego, symulator wyparownika podcinieniowego, symulator okrtowej oczyszczalni cieków, symulator nastawni rubowej, symulator odolejacza, symulator maszyny sterowej; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: tusz i toner do drukarki, papier do drukarki, 4

5 dyskietki 3,5 ; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: stanowiska komputerowe (max. dwóch uczniów przy jednym komputerze) o podstawowych parametrach (minimalnych): Intel Pentium 500GHz, 64MB RAM, HDD 20MB, stacja CD ROM, karta sieciowa, drukarka: atramentowa, laserowa, skaner, rzutnik multimedialny, licencjonowane wersje oprogramowania narzdziowego i uytkowego na wszystkie stanowiska, instrukcje obsługi do stosowanego oprogramowania; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: literatura dotyczca sprztu komputerowego i oprogramowania, dokumentacje techniczno-ruchowe silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrtowej, poradnik motorzysty okrtowego, poradnik mechanika, literatura specjalistyczna dotyczca remontów silników okrtowych; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki ochrony osobistej, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowiskach, ganica proszkowa. III. Pracownia materiałoznawstwa i rysunku technicznego 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: komputer wraz z oprogramowaniem biurowym, rzutnik multimedialny, ekran rozkładany, rzutnik pisma, telewizor kolorowy, magnetowid, ławki szkolne, krzesła, biurko, szafa biurowa, tablica szkolna, przybory krelarskie, czci maszyn, elementy do wicze, foliogramy, filmy dydaktyczne, oprogramowanie do rysunku technicznego, materiały pomocnicze (zuywalne) i artykuły biurowe. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: 5

6 stanowisko komputerowe spełniajce rol miejsca do prezentacji i prowadzenia wicze pokazowych, stanowisko komputerowe z programami dydaktycznymi dotyczcymi rysunku technicznego, stanowisko z przykładowymi próbkami rónych materiałów stosowanych w przemyle okrtowym. 3. Opis infrastruktury (Opis dotyczy wszystkich stanowisk) a. usytuowanie stanowiska: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: jasne przestronne pomieszczenie, owietlenie dzienne i wiatło sztuczne, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: minimalna powierzchnia dla jednego stanowiska dla ucznia 3m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V, ogrzewanie, wentylacja naturalna. 4. Opis wyposaenia a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: przybory krelarskie, narzdzia do trasowania, przyrzdy do trasowania, gwintowniki i narzynki, skrobaki, narzdzia do obróbki maszynowej; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: suwmiarka z dokładnoci do 0,1, suwmiarka z dokładnoci do 0,05, wysokociomierz suwmiarkowy, głbokociomierz suwmiarkowy, twardociomierz, szczelinomierz, promieniomierz, mikrometr, ktomierz uniwersalny, czujnik zegarowy, przybory do rysowania; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele elementów płaskich, modele brył geometrycznych i ich elementów przestrzennych, przekrojów typowych czci maszyn, rysunki montaowe maszyn, urzdze, zespołów silników i mechanizmów siłowni okrtowej, płytki wzorcowe, wzorce chropowatoci powierzchni, próbki podstawowych olejów i smarów stałych, próbki zuytych czci maszyn, 6

7 eksponaty: spryn i elementów sprystych, połcze rozłcznych, połcze nierozłcznych, osi i wałów, łoysk lizgowych, łoysk tocznych, przekładni mechanicznych zbatych, przekładni mechanicznych cignowych, przekładni mechanicznych ciernych, mechanizmów krzywkowych, mechanizmów dwigniowych, foliogramy i plansze: geometrii ostrza przecinaka, geometrii ostrza wiertła, geometrii ostrza noa tokarskiego, nacicia na pilnikach, tolerancji wymiarowych (rys. i wzory), pasowania (rodzaje), chropowatoci powierzchni (symbole i wartoci), połcze gwintowych, połcze rozłcznych, połcze nierozłcznych, wykresów rozcigania materiałów cigliwych i kruchych, rodzajów tarcia; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: toner do drukarki, papier do drukarki, papier milimetrowy, materiały rysunkowe i pomocnicze; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe z programami krelarskimi wyposaone w drukark laserow, przykłady komputerowych opracowa technologii obróbki, naprawy, montau; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: Polskie Normy, poradnik mechanika, podrczniki polecane dla nauczycieli i uczniów, materiały dydaktyczne ilustrujce: zasady szkicowania, zasady rzutowania prostoktnego i aksonometrycznego, sposoby wymiarowania, zasady wykonywania widoków i przekrojów, uproszczenia rysunkowe, zestaw filmów dydaktycznych na temat: materiałoznawstwa okrtowego, rysunku technicznego, technologii maszyn, podstaw budowy statków, 7

8 bezpieczestwa i higieny pracy; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowiskach, tablica z regulaminem pracowni, tablica informacyjna zasady postpowania na wypadek poaru, ganica proszkowa. IV. Pracownia elektrotechniki, elektroniki i automatyki okrtowej 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: komputer wraz z oprogramowaniem biurowym, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, ekran rozkładany, drukarka atramentowa, telewizor kolorowy, magnetowid, foliogramy, filmy video, ławki szkolne, biurko, krzesła, szafa biurowa, tablica szkolna, przedmioty, elementy do wicze. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko do pomiaru podstawowych wielkoci elektrycznych, stanowisko do badania transformatorów, stanowisko do badania silnika elektrycznego i prdnicy, stanowisko do realizacji tematów z zakresu automatyki i sterowania w układzie zamknitym i otwartym, stanowiska do realizacji tematów z zakresu ródeł zagroe podczas pracy przy urzdzeniach elektrycznych, (Wyej wymienione stanowiska dydaktyczne s montowane w pracowni przez uczniów w zalenoci od tematu zaj.) stanowisko komputerowe spełniajce rol miejsca do prezentacji i prowadzenia pokazów. 3. Opis infrastruktury (Opis dotyczy wszystkich stanowisk) a. usytuowanie stanowisk: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: jasne przestronne pomieszczenie, owietlenie dzienne i wiatło sztuczne, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, 8

9 okna z moliwoci całkowitego ich zaciemnienia; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: dla jednego stanowiska dla ucznia 3m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V, 380V, instalacja wodna, ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: zestaw elementów elektrycznych i elektronicznych; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: elektryczny miernik uniwersalny, aerometr, komputerowe zestawy diagnostyczne; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele podzespołów, czci silników i prdnic elektrycznych, przekroje silników i prdnic elektrycznych, plansze i tablice pogldowe ilustrujce: zasady szeregowego i równoległego połczenia rezystorów, zasad działania indukcji magnetycznej i elektromagnetycznej, zasady łczenia odbiorników w trójkt i gwiazd, zasad działania maszyn elektrycznych (silników, prdnic, transformatorów), rodzaje przyrzdów pomiarowych, zasad działania diody, tranzystora i tyrystora, układy wzmacniaczy tranzystorowych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: toner do drukarki, papier do drukarki; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe z programami krelarskimi wyposaone w drukark atramentow, umoliwiajce prowadzenie prezentacji i pokazów; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: Polskie Normy, literatura dotyczca elektrotechniki, elektroniki i automatyki okrtowej, katalogi i instrukcje obsługi urzdze elektrycznych, polecane podrczniki dla uczniów i nauczycieli; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki ochrony osobistej, ganica proszkowa. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce wyposaenia stanowiska, właciwe dla zawodu Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego wymaga aktualizowania zgodnie z rozwojem naukowym, technicznym i technologicznym, 9

10 w zalenoci od zmieniajcych si wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska, ergonomii. Pomieszczenia, maszyny, urzdzenia, aparaty, sprzt, materiały, narzdzia, surowce, półfabrykaty i inne rodki niezbdne w procesie kształcenia oraz do przeprowadzenia egzaminu zawodowego powinny spełnia wymagania sanitarno-higieniczne, ekologiczne, ergonomiczne oraz dotyczce bezpieczestwa. Spełnienie tych wymaga powinno by zgodne z obowizujcymi przepisami i potwierdzone stosownymi atestami. V. Pracownia technologii napraw Równolegle z prowadzeniem zaj ogólnodydaktycznych istnieje potrzeba posiadania warsztatu, w którym uczniowie doskonaliliby wiedz teoretyczn w ramach programowych zaj praktycznych oraz zdawaliby egzaminy kwalifikacyjne w zawodzie technik mechanik okrtowy zgodnie z wymaganiami standardu. Przy warsztacie powinny si znajdowa dodatkowo wydzielone pomieszczenia: stanowice zaplecze dla instruktorów, magazyn materiałów technologicznych i narzdzi, szatnia dla uczniów, pomieszczenia sanitarne. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoły lusarskie dwustanowiskowe, stoły lusarskie jednostanowiskowe, stoły monterskie; wskanik laserowy, biurko, krzesła, szafy narzdziowe, regały na podzespoły i przekroje. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko obróbki rcznej, stanowisko obróbki mechanicznej, stanowisko do spawania elektrycznego, stanowisko do spawania gazowego, stanowisko do spawania w osłonie gazów, stanowisko obsługowo-remontowe okrtowych silników spalinowych, stanowisko obsługowo-remontowe maszyn i urzdze pomocniczych siłowni okrtowej, stanowisko obsługowe wyposaenia elektrycznego. Stanowiska dydaktyczne mog si znajdowa w oddzielnych pracowniach (pomieszczeniach), jednak dopuszcza si tworzenie w jednej pracowni (pomieszczeniu) kilku stanowisk dydaktycznych. 3. Opis infrastruktury (Opis dotyczy wszystkich stanowisk) a. usytuowanie stanowisk: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: jasne przestronne pomieszczenie, owietlenie dzienne i wiatło sztuczne, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, 10

11 sufity i ciany powinny by malowane jasnymi kolorami z ciemniejsz, łatwo zmywaln lamperi, fundamenty pod silniki i maszyny, pomieszczenie do zaj praktycznych powinno spełnia wymagania bezpieczestwa pracy; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie powierzchni zapewniajc swobodne wykonanie czynnoci 6m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V i 380V, instalacja paliwowa, instalacja pneumatyczna, instalacja odprowadzenia spalin, instalacja wody zimnej, ogrzewanie, instalacja wentylacyjna. 4. Opis wyposaenia 4.1 Stanowisko obróbki rcznej a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stół lusarski z imadłem, klucze płaskie, wiertarka stołowa, wkrtaki płaskie i krzyakowe, szlifierka do ostrzenia narzdzi, szczypce uniwersalne, noyce dwigniowe, młotki rónej wagi, piłki do metalu i do drewna, pilniki, płyta traserska, noyce do cicia blachy rczne i mechaniczne, przecinaki, punktaki, rysiki, cyrkle lusarskie, przecinarki i szlifierki ktowe, szczotki druciane, obcgi, gwintowniki, narzynki, wiertła, rozwiertaki, wiertarki elektryczne rczne; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: suwmiarka o dokładnoci 0,1mm, suwmiarka o dokładnoci 0,05mm, suwmiarka o dokładnoci 0,02mm, ktownik, tamy miernicze, przymiary, poziomica, macki pomiarowe, promieniomierz, 11

12 wzorzec zarysu gwintu metrycznego i calowego, płytki wzorcowe; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model suwmiarki, model uchwytu wiertarskiego, plansza połcze rozłcznych, plansza połcze nierozłcznych, plansze obrazujce: podstawowe operacje obróbki rcznej, trasowanie i narzdzia traserskie, gicie i prostowanie, nitowanie, wiercenie i gwintowanie, pomiary i narzdzia miernicze, materiały dydaktyczne ilustrujce: pomiary suwmiark, pomiary mikrometrem, technik piłowania, technik cicia piłk rczn; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: kreda, tarcze szlifierskie, wiertła rónej rednicy, papier cierny, płótno cierne, tarcze do przecinarek ktowych, brzeszczoty, wyroby hutnicze: prty, kształtowniki, płaskowniki, rury, blachy; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: instrukcje obsługi maszyn i urzdze, poradnik mechanika, Polskie Normy, podrczniki polecane dla nauczycieli i uczniów; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka powinna zawiera: leki przeciwbólowe, rodki na oparzenia, rodki opatrunkowe z instrukcj i sposobem uycia leków, spis leków, zeszyt rejestrujcy udzielenie pierwszej pomocy oraz spis osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: warunki szczegółowe bezpieczestwa pracy na stanowiskach musz by zgodne z aktualnym stanem prawnym, regulamin pracowni obróbki rcznej, instrukcje bhp przy poszczególnych stanowiskach, instrukcje obsługi maszyn i urzdze, rodki ochrony indywidualnej, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, ganica proszkowa. 4.2 Stanowisko obróbki mechanicznej a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stół lusarski z imadłem, stół monterski; tokarka uniwersalna, frezarka uniwersalna, 12

13 szlifierka do płaszczyzn, szlifierka do ostrzenia narzdzi, wiertarka stołowa, podzielnica uniwersalna, uchwyty samocentrujce, podstawki do czujników zegarowych, noe tokarskie, frezy, wiertła, rozwiertaki, pogłbiacze, nawiertaki, młotki, piłki, pilniki, noyce dwigniowe, gwintowniki, narzynki, wiertarka elektryczna, wkrtaki płaskie i krzyakowe, szczypce uniwersalne, cigacz do łoysk, przecinaki, punktaki, rysiki, cyrkle lusarskie, gwintowniki, narzynki; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: suwmiarki o dokładnoci 0,1mm, suwmiarki o dokładnoci 0,05mm, suwmiarki o dokładnoci 0,02mm, mikrometry, rednicówki, czujniki zegarowe, głbokociomierz, macki pomiarowe, płytki wzorcowe, szczelinomierz, ktomierz, ktownik; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele tokarki uniwersalnej, modele frezarki uniwersalnej, przekroje podzespołów tokarki i frezarki, plansza połcze rozłcznych, materiały dydaktyczne ilustrujce: pomiary suwmiark, pomiary mikrometrem, pomiary ktomierzem, pomiary płaskoci i prostoliniowoci, mocowanie narzdzi skrawajcych w imaku, mocowanie materiału w uchwycie, schematy naprawianych narzdzi, uchwytów, przyrzdów i urzdze; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: kreda, tarcze szlifierskie, 13

14 wiertła rónej rednicy, papier cierny, płótno cierne, tarcze do przecinarek ktowych, brzeszczoty, olej emulsyjny, olej maszynowy, czyciwo, wyroby hutnicze: prty o rednicy od 14 do 50 mm, rury; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: plansze obrazujce: toczenie, frezowanie, wiercenie, rozwiercanie, pogłbianie i gwintowanie, instrukcje obsługi maszyn i urzdze, poradnik tokarza, poradnik frezera, Polskie Normy, podrczniki polecane dla nauczycieli i uczniów; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka powinna zawiera: leki przeciwbólowe, rodki na oparzenia, rodki opatrunkowe z instrukcj i sposobem uycia leków, spis leków, zeszyt rejestrujcy udzielenie pierwszej pomocy oraz spis osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: warunki szczegółowe bezpieczestwa pracy na stanowiskach musz by zgodne z aktualnym stanem prawnym, instrukcje bhp przy poszczególnych stanowiskach, instrukcje obsługi obrabiarek, rodki ochrony indywidualnej, podesty drewniane przy obrabiarkach, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, ganica proszkowa. 4.3 Stanowisko do spawania elektrycznego, gazowego i w osłonie gazów a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stół lusarski z imadłem, spawarka transformatorowa, półautomat spawalniczy, urzdzenie do spawania plazm, urzdzenie do cicia plazm, palniki acetylenowo-tlenowe do spawania i cicia, reduktory tlenowe i acetylenowe, we acetylenowo-tlenowe, butle gazowe, zgrzewarka, lutownice, wiertarka stołowa, szczotki druciane, maski i przyłbice spawalnicze, rkawice spawalnicze, okulary spawalnicze, ekrany spawalnicze, 14

15 we powietrzne, we do CO 2, kable spawalnicze i uziemiajce, noyce do cicia blachy rczne i mechaniczne, szlifierka ktowa; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: suwmiarka z dokładnoci 0,1 mm, manometry, tamy miernicze, poziomica, macki pomiarowe, ktomierz, ktownik; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele spawarek, przekrój palnika acetylenowo-tlenowego, materiały dydaktyczne ilustrujce: pomiary suwmiark, rodzaje spawów, regulacj palnika acetylenowo-tlenowego, gabloty z rónymi materiałami, symbole spoin, tablice ze sposobami przygotowania krawdzi, schematy elektryczne spawarek, schematy łuku elektrycznego, schematy płomieni gazowych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: tarcze do szlifowania, elektrody otulone, elektrody wglowe, drut do spawania w osłonie CO 2, gazy techniczne: tlen, acetylen, dwutlenek wgla, argon, wyroby hutnicze: prty, kształtowniki, płaskowniki, rury, blachy; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: instrukcje obsługi maszyn i urzdze, poradnik mechanika, poradnik spawacza, Polskie Normy, podrczniki polecane dla nauczycieli i uczniów; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka powinna zawiera: leki przeciwbólowe, rodki na oparzenia, rodki opatrunkowe z instrukcj i sposobem uycia leków, spis leków, zeszyt rejestrujcy udzielenie pierwszej pomocy oraz spis osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy; wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: warunki szczegółowe bezpieczestwa pracy na stanowiskach musz by zgodne z aktualnym stanem prawnym, instrukcje bhp przy poszczególnych stanowiskach, instrukcje obsługi spawarek i urzdze spawalniczych, 15

16 rodki ochrony indywidualnej, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, ganica proszkowa i niegowa, maski ochronne dróg oddechowych, fartuchy ochronne, rkawice spawalnicze, okulary spawalnicze, maski spawalnicze. 4.4 Stanowisko obsługowo-remontowe okrtowych silników spalinowych oraz maszyn i urzdze pomocniczych siłowni okrtowej a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stół lusarski z imadłem, stół monterski z imadłem, silnik spalinowy z zapłonem samoczynnym, agregat prdotwórczy, dwustopniowa sprarka powietrza, prasa dwigniowa, imadło do rur, gwintownica do rur, urzdzenie do mycia czci, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy trzpieniowych, zestaw kluczy oczkowych, klucz dynamometryczny, komplet wkrtaków płaskich, komplet wkrtaków krzyakowych, narzdzia lusarskie, wykrojniki, akumulatory rozruchowe, butle spronego powietrza, szczypce uniwersalne, wiertarki elektryczne, cigacze do łoysk, stoliki narzdziowo-monterskie, stojaki do demontau i montau podzespołów silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrtowej, instalacja wydechu spalin, instalacja zasilania silników w paliwo, instalacja rozruchowa spronego powietrza, instalacja wodna chłodzenia silników, narzynki i gwintowniki, wiertarki i szlifierki rczne o napdzie elektrycznym lub pneumatyczne, młot o ciarze 5 kg, młot o ciarze 8 kg, łomy, szczotki druciane, podnonik hydrauliczny lub mechaniczny, specjalistyczne uchwyty i przyrzdy montaowe; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: suwmiarka o dokładnoci 0,1mm, suwmiarka o dokładnoci 0,05mm, 16

17 suwmiarka o dokładnoci 0,02mm, indykator elektroniczny, suwmiarka elektroniczna, przyrzd do regulacji wtryskiwaczy, mikrometry, rednicówki, głbokociomierz, macki pomiarowe, szczelinomierz, ktownik, tamy miernicze, miernik elektryczny uniwersalny, manometry, termometry; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: przekrój silnika spalinowego, przekroje rónych podzespołów silników spalinowych, przekroje i modele urzdze pomocniczych siłowni okrtowej, tablica połcze rozłcznych, materiały dydaktyczne ilustrujce: układ smarowania silnika, układ chłodzenia silnika, układ rozruchowy silnika, układ zasilania silnika, zasad działania pompy wtryskowej, zasad działania wtryskiwacza, zasad działania sprarki tłokowej, zasady działania urzdze i mechanizmów siłowni okrtowej; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: tarcze do cicia i szlifowania, woda destylowana, olej napdowy, olej smarny do silników wysokoprnych, olej maszynowy, smar stały, wazelina techniczna, silikon do uszczelniania, uszczelki miedziane, gumowe, rodki myjce i umoliwiajce demonta i konserwacj elementów maszyn i podzespołów, czyciwo; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: stanowisko komputerowe z programami diagnostycznymi i danymi obsługowonaprawczymi, wykorzystywane take do opracowywania wyników pomiarów; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: DTR silników i mechanizmów pomocniczych siłowni okrtowej, instrukcje obsługi maszyn i urzdze, literatura z zakresu budowy, eksploatacji, diagnostyki, technologii napraw i obsługi silników okrtowych, 17

18 poradniki zawodowe, przepisy Towarzystw Klasyfikacyjnych, katalogi czci zamiennych; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka powinna zawiera: leki przeciwbólowe, rodki na oparzenia, rodki opatrunkowe z instrukcj i sposobem uycia leków, spis leków, zeszyt rejestrujcy udzielenie pierwszej pomocy oraz spis osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: warunki szczegółowe bezpieczestwa pracy na stanowiskach musz by zgodne z aktualnym stanem prawnym, instrukcje bhp przy poszczególnych stanowiskach, instrukcje obsługi silników spalinowych i innych urzdze siłowni okrtowej, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, maski ochronne dróg oddechowych, ochronniki słuchu, stopery, rodki ochrony indywidualnej, rkawice robocze, gumy izolujce przy urzdzeniach elektrycznych, ganica proszkowa i niegowa. 4.5 Stanowisko obsługowe wyposaenia elektrycznego a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stół monterski z imadłem, zestaw kluczy płaskich, zestaw kluczy nasadowych, zestaw kluczy trzpieniowych, zestaw kluczy oczkowych, klucz dynamometryczny, komplet wkrtaków płaskich, komplet wkrtaków krzyakowych, narzdzia lusarskie, akumulatory samochodowe, szczypce uniwersalne, wiertarka elektryczna, cigacze do łoysk, lutownica pistoletowa, gwintowniki, narzynki; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: miernik uniwersalny, próbnik akumulatora, aerometr, suwmiarka, szczelinomierz; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele zespołów, podzespołów, silników, alternatorów, rozruszników, akumulatorów, elementy układów wtrysku paliwa, przekroje silników, prdnic, styczników, przekaników i elementów elektrycznych stosowanych na statkach; 18

19 d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: przewody elektryczne, arówki, bezpieczniki, woda destylowana, rodki myjce i umoliwiajce demonta i konserwacj elementów maszyn, czyciwo ciereczki bawełniane; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla stanowiska: instrukcje obsługi maszyn i urzdze, instrukcje ochrony przeciwpoarowej, literatura z zakresu budowy i obsługi elektrycznych urzdze okrtowych; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka powinna zawiera: leki przeciwbólowe, rodki na oparzenia, rodki opatrunkowe z instrukcj i sposobem uycia leków, spis leków, zeszyt rejestrujcy udzielenie pierwszej pomocy oraz spis osób uprawnionych do udzielania pierwszej pomocy; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: warunki szczegółowe bezpieczestwa pracy na stanowiskach musz by zgodne z aktualnym stanem prawnym, instrukcje bhp przy poszczególnych stanowiskach, instrukcje obsługi maszyn elektrycznych, silników i urzdze, rodki ochrony indywidualnej, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, ganica proszkowa, gumy izolujce przy urzdzeniach elektrycznych, fartuchy ochronne, rkawice. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce wyposaenia stanowiska, właciwe dla danego zawodu: wszystkie maszyny, urzdzenia i narzdzia pracy musz posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, ganice powinny by rozstawione w widocznym miejscu i oznakowane, naley oznaczy drogi ewakuacyjne i wyjcia awaryjne, narzdzia, urzdzenia, rodowisko i warunki pracy musz by dostosowane do moliwoci uczniów, urzdzenia musz by sprawne, gwarantujce bezpieczne wykonanie pracy, spełniajce aktualne przepisy ergonomii pracy i ochrony rodowiska, uczniowie musz by zabezpieczeni w rodki ochrony indywidualnej oraz odzie ochronn, dodatkowo pracownia technologii napraw powinna by wyposaona w: materiały montaowe: blachy o gruboci 1-5 mm, profile hutnicze, ruby nakrtki, podkładki, wkrty, piercienie zabezpieczajce. VI. Statek szkolny lub statek morski 1. Opis wyposaenia a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: Szkolny statek wyposaony zgodnie z wymaganiami polskich przepisów. Na statku szkolnym powinny zosta zamontowane: 19

20 kompas, system kontroli kursu, rejestrator danych podróy statku, radar z urzdzeniami do automatycznego nakrelania i ledzenia, urzdzenie systemu automatycznej identyfikacji, echosondy, sonar, odbiornik wiatowego satelitarnego systemu okrelania pozycji, urzdzenia do pomiaru prdkoci i przebytej drogi, odbiorniki wiatowego satelitarnego systemu nawigacyjnego, urzdzenia do odbioru map elektronicznych i informacji, odbiornik elektronicznych map synoptycznych, wyposaenie radiokomunikacyjne: urzdzenia radiowe VHF do łcznoci fonicznej i cyfrowego selektywnego wywoływania, odbiornik nasłuchowy, odbiornik nawigacyjnego systemu teleksowego, radiopława satelitarna, radiotelefony VHF stacjonarne i przenone, komputer z oprogramowaniem nawigacyjnym, komplet aktualnych wydawnictw nawigacyjnych: locje, spisy wiateł i sygnałów mgłowych, radiostacji nautycznych i latarni morskich, atlasy prdów morskich oraz map morskich, w tym take w jzyku angielskim. 2. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni właciwe dla zawodu: wszystkie maszyny, urzdzenia i narzdzia pracy musz posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, ganice powinny by rozstawione w widocznym miejscu i oznakowane, naley oznaczy drogi ewakuacyjne i wyjcia awaryjne, narzdzia, urzdzenia, rodowisko i warunki pracy musz by dostosowane do moliwoci uczniów, urzdzenia musz by sprawne, gwarantujce bezpieczne wykonanie pracy, spełniajce aktualne przepisy ergonomii pracy i ochrony rodowiska, uczniowie musz by zabezpieczeni w rodki ochrony indywidualnej oraz odzie ochronn. 20

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter-instalator urzdze technicznych w budownictwie wiejskim Symbol cyfrowy:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5

KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5 Nazwa i adres wykonawcy:.. NIP... Załącznik Nr 6 KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (oprogramowanie i inne) 1 2 3 4 5 Lp. Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia 1 Pakiet biurowy: edytor tekstu, arkusz

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator obrabiarek skrawajcych Symbol cyfrowy: 722 [02] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS CENOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (Przyrządy diagnostyczne i inne urządzenia) 1 2 3 4 5

KOSZTORYS CENOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (Przyrządy diagnostyczne i inne urządzenia) 1 2 3 4 5 KOSZTORYS CENOWY - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA (Przyrządy diagnostyczne i inne urządzenia) 1 Wyciąg spalin pojedynczy 2 Wyciąg spalin podwójny 3 Podnośnik samochodowy 4 Urządzenie do pomiaru geometrii kół 5 Wyważarka

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji i urzdze sanitarnych Symbol cyfrowy: 713 [02] W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: lusarz Symbol cyfrowy: 722 [03] W szkole kształccej w zawodzie lusarz niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PRAKTYKA WARSZTATOWA 2. Kod przedmiotu: Xa 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze do obróbki plastycznej Symbol cyfrowy: 812 [01]

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Nazwa środka trwałego nr wartość umorzenie wartość

Załącznik nr 5. Nazwa środka trwałego nr wartość umorzenie wartość Wykaz środków trwałych niskocennych całkowicie zamortyzowanych będących w ewidencji pozabilansowej (ilościowej) Miejski Zakład Komunikacji w likwidacji w Krotoszynie Załącznik nr 5 Nazwa środka trwałego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter systemów rurocigowych Symbol cyfrowy: 713 [04] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybołówstwa morskiego Symbol cyfrowy: 314 [04] W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych oraz odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

IV. Warsztatach szkolnych (centrach kształcenia praktycznego, zakładach pracy) w:

IV. Warsztatach szkolnych (centrach kształcenia praktycznego, zakładach pracy) w: Elektromechanik: 724[05] W szkole kształcącej w zawodzie elektromechanik nauczanie powinno odbywać się w odpowiednio przygotowanych pracowniach przedmiotowych, laboratoriach i warsztatach, wyposaŝonych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik budownictwa okr towego Symbol cyfrowy zawodu: 311 [05] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311 [05]-01-122 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJN1Y ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[20]-01-121 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDRAR WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRAR WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDRAR WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik odkrywkowej eksploatacji złó Symbol cyfrowy: 711 [03] Kształcc ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Wycena zbędnych ZAPASÓW na dzień 18.02.2016

Wycena zbędnych ZAPASÓW na dzień 18.02.2016 Wycena zbędnych ZAPASÓW na dzień 18.02.2016 Lp. Numer Jednostka Ilość Cena za 1 Nazwa środka trwałego inwentarzowy miary stwierdzona szt. brutto 1500 1. 27/8/002 Frezarka do drewna szt. 1 2. 27/8/003 Myjnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2015 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2015 CZ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Uk ad graficzny CKE 2015 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urz dze Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami CZĘŚĆ lp. nazwa ilość Cena netto wartość netto wartość brutto Elektryczny obcinak do rur 2 Ręczne obcinaki do rur oraz do fazowania 3 Elektryczna zaciskarka do złączek na rurach PEX i rurach ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eglugi ródldowej Symbol cyfrowy: 314 [02] Kształcenie w zawodzie technik eglugi ródldowej powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna

1. CZ OGÓLNA. 1.3 Nazwy i kody robót CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 45321000-3 - Izolacja cieplna 1. CZ OGÓLNA 1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót w zakresie modernizacji instalacji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy: 331 [15] W szkole kształccej w zawodzie technik górnictwa podziemnego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: złotnik-jubiler Symbol cyfrowy: 731 [06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter izolacji budowlanych Symbol cyfrowy: 713 [08] W celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

dla zawodu OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy

dla zawodu OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 9/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy dla zawodu OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki

Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy nauczania techniki Plan wynikowy z techniki na podstawie podr cznika Technika. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeƒstwa i higieny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Podstawy metrologii Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Zarządzanie i inżynieria produkcji Poziom studiów: forma studiów: Rok: ZiIP.PK.B.15. kierunkowy I stopnia studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

dla zawodu KOWAL Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:

dla zawodu KOWAL Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: 3/c Standard wymagań- egzamin czeladniczy dla zawodu KOWAL Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 722102 722[04] Egzamin przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 Spis treêci 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 2. Proste przyrządy i narzędzia pomiarowe oraz sposoby pomiaru.................................. 11 2. l. Cel i dokładność pomiarów warsztatowych.....

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[20]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy zawodu: 311[20] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[20]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo