STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych, II. Pracownia anatomiczna, III. Pracownia ratownictwa medycznego, IV. Pracownia komputerowa. I. Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych Przeznaczona jest do zaj w małych 6 8 osobowych grupach, z tematyki dotyczcej zagadnie kształcenia z zakresu medycznych zabiegów ratunkowych. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela stanowicy jednoczenie rol stanowiska do prezentacji, meble szkolne: stoliki i krzesła umoliwiajce zespołow i indywidualn prac uczniów, tablica szkolna i kreda, komputer z licencjonowanym oprogramowaniem (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), drukarka, kserokopiarka, rzutnik multimedialny, grafoskop i foliogramy, ekran, telewizor z magnetowidem, kasety VHS z filmami dydaktycznymi, biblioteczka podrczna, regały na ksiki, foldery, instrukcje, szafa biurowa, artykuły biurowe i pomocnicze zuywalne: papier, skoroszyty, spinacze, zszywacze, dziurkacz, instrukcje dotyczce przestrzegania zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy, kosz na mieci. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni Stanowiska te powinny stanowi integraln cz pracowni medycznych zabiegów ratunkowych: stanowisko do przygotowywania medycznych zabiegów ratunkowych, stanowisko do przeprowadzania medycznych zabiegów ratunkowych. 3. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku szkoły; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: 1

2 pomieszczenie przestronne wyposaone w: 4 stoliki uczniowskie i odpowiednia ilo krzeseł, szafa zamykana na bielizn pocielow, bielizn operacyjn, bielizn osobist, rczniki, cierki, szafa zamykana na leki niezbdne do wicze, rodki antyseptyczne, rodki opatrunkowe, szafy zamykane na sprzt i zestawy potrzebne do wicze, łóko dla pacjenta dorosłego, łóeczko dla dziecka, stoliki przyłókowe, kozetka, parawan, stoliki zabiegowe, statywy do kroplówek, owietlenie naturalne dzienne boczne okna z moliwoci zaciemniania, owietlenie sztuczne elektryczne: natenie owietlenia w pomieszczeniach 300 Lx, temperatura pomieszczenia min. 18 C, wentylacja nawiewno-wywiewna, podłogi antypolizgowe, łatwo zmywalne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: według norm sali dydaktycznej; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania urzdze audiowizualnych, instalacja wodno-kanalizacyjna (ciepła i zimna woda), podajniki z rodkiem myjcym i dezynfekujcym rce, suszarki do rk lub papierowe rczniki, lustro. 4. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: podstawowe narzdzia chirurgiczne, pakiety narzdzi do: szycia chirurgicznego, opatrywania ran, pakiety bielizny operacyjnej, pakiety jałowych rkawiczek, pakiety jałowego materiału opatrunkowego, zestawy do: załoenia i zmiany opatrunku, zgłbnikowania ołdka, płukania ołdka, cewnikowania pcherza moczowego, toalety jamy ustnej, wstrzykni podskórnych, dominiowych, doylnych, pobierania krwi ylnej, kaniulowania ył obwodowych, wlewu doylnego, nakłuwania jamy opłucnowej, intubacji dotchawiczej, konikopunkcji, Quictrachy, zestaw szyn do unieruchamiania złama, 2

3 deska ortopedyczna, nosze podbierakowe, kołnierze ortopedyczne, koce przeciwwstrzsowe, ssaki none elektryczne i rczne, worki samorozpralne z maskami twarzowymi i rezerwuarem tlenu, butla tlenowa, laryngoskopy, rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe, maski krtaniowe, rurki tracheostomijne, apteczki: KP 3, KP 3am, torby ratownicze PSP R1, torby ratownicze PSP R2, statywy do kroplówek, stoliki zabiegowe; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: pulsoksymetr, aparaty tradycyjne i automatyczne do pomiaru cinienia, stetoskopy, glukometr, papierki lakmusowe; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: fantom anatomiczny człowieka dorosłego, fantomy anatomiczne dziecka i niemowlaka, fantomy do wicze w intubacji dorosłego i dziecka, fantom do nauki konikopunkcji, fantom do nakłucia jamy opłucnowej, fantom do cewnikowania, fantomy do iniekcji podskórnych i dominiowych, fantomy do wkłu doylnych, fantom do wlewu doylnego, symulatory ran i urazów; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputer z licencjonowanym oprogramowaniem (pakiet biurowy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), prezentacje dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela i uczniów; e. wykaz materiałów, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia zawodowego: artykuły medyczne: zgłbniki, cewniki Tiemanna, Nelatona, Foley a, kaniule doylne, strzykawki rónej pojemnoci, peny, igły do wstrzykni ródskórnych, podskórnych, dominiowych, zestawy do przetaczania płynów infuzyjnych, worki Foley a, koreczki do zamykania wenflonów, koreczki do zamykania cewników, rodki farmakologiczne: znieczulajce miejscowo, znieczulenia ogólnego, 3

4 przeciwwstrzsowe, nasercowe, rozszerzajce oskrzela, moczopdne, płyny infuzyjne, płyny do karmienia przez zgłbnik, rodki antyseptyczne do skóry i błon luzowych, rodki dezynfekujce sprzt i powierzchnie, materiał opatrunkowy: gaza, kompresy gazowe, opatrunki wentylowe Ashermana, opaski: gazowe, dziane podtrzymujce, elastyczne o rónych szerokociach, gipsowe, codofixy, chusty temblakowe, przylepce: na tkaninie, elastyczne z opatrunkiem, venoplasty, stazy, pakiety do przygotowywania narzdzi, bielizny operacyjnej, materiału opatrunkowego do sterylizacji (samoprzylepne lub rkawy do zgrzewania), pojemniki do segregacji zuytego sprztu i materiałów; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: najnowsze pozycje z zakresu ratownictwa medycznego, standardów postpowania ratowniczego, techniki zabiegów internistycznych, czasopisma zawodowe, vademecum leków stosowanych w pogotowiu ratunkowym, filmy dydaktyczne na kasetach VHS, ksika rozchodów leków, ksika rozchodu narkotyków, radiogramy obrazujce: obraenia koci, obraenia klatki piersiowej, odm opłucnow, wzory dokumentacji obowizujcej przy pobieraniu materiału do bada, foliogramy, przerocza, plansze, ryciny, prospekty, foldery; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy ze standardowym wyposaeniem; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki ochrony osobistej (rkawice ochronne jednorazowe, fartuchy, maseczki twarzowe), rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, pojemniki do segregacji zuytego sprztu i materiału, regulamin postpowania przy kontakcie z krwi i z materiałem zakanym, instrukcje postpowania ze zuytym sprztem, regulamin obowizujcy w danej pracowni, przepisy bezpieczestwa i higieny pracy. 4

5 II. Pracownia anatomiczna Przeznaczona jest do zaj z cał klas i w grupach z tematyki dotyczcej zagadnie kształcenia z zakresu anatomii z fizjologi i patologi. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela stanowicy jednoczenie rol stanowiska do prezentacji, meble szkolne: stoliki i krzesła umoliwiajce zespołow i indywidualn prac uczniów, tablica szkolna i kreda, komputer z oprogramowaniem i drukark, rzutnik multimedialny, grafoskop i foliogramy, ekran, telewizor z magnetowidem, kasety VHS z filmami dydaktycznymi, biblioteczka podrczna, kosz na mieci. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku szkoły; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: pomieszczenie przestronne, wyposaone w co najmniej 15 stolików uczniowskich i odpowiedni ilo krzeseł, owietlenie naturalne z moliwoci zaciemniania, owietlenie sztuczne elektryczne, temperatura pomieszczenia min. 18 C, wentylacja nawiewno-wywiewna, podłogi antypolizgowe, łatwo zmywalne, szafy przeszklone na eksponaty, stojaki na tablice pogldowe, wieszaki na prezentacje tablic pogldowych; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: według norm dla sali dydaktycznej; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania urzdze audiowizualnych, instalacja wodno-kanalizacyjna (ciepła i zimna woda). 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: podwietlacz do plansz (Opticar); b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: aparaty tradycyjne i automatyczne do badania cinienia ttniczego krwi, stetoskopy, termometry lekarskie, glukometry, elektrokardiogram, spirometr, centymetr krawiecki; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele: strzałkowy człowieka, głowy, krtani, 5

6 oka, ucha, anatomiczny tułowia, budowy wewntrznej tułowia, muskulatury człowieka, płuc, serca, układu przewodzcego serca, układu krenia płodowego, przewodu pokarmowego, modele ołdka: przekrój podłuny ołdka, ołdek błony miniowe, ołdek wzły chłonne, ołdek unaczynienie ttnicze, ołdek unaczynienie ylne, ołdek unerwienie, model trzustki, model ledziony, modele narzdów płciowych eskich i mskich, model nerek, fantomy: fantom tułowia ludzkiego, fantom głowy przekrój, fantom rozwoju płodu, kociec ludzki, czaszka ludzka, koci koczyn górnych i dolnych, plansze anatomiczne: muskulatura człowieka, centralny i obwodowy układ nerwowy, układ krenia ylnego, układ krenia ttniczego, fazogramy: budowa mózgu, narzdy zmysłów, narzdy płciowe, narodziny człowieka, preparaty anatomiczne; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputery z licencjonowanym oprogramowaniem i urzdzeniami peryferyjnymi, programy komputerowe charakteryzujce budow: mózgowia i rdzenia krgowego, serca, układu krenia, układu oddechowego, układu trawiennego, układu moczowego, układu płciowego kobiety; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: foliogramy, 6

7 radiogramy obrazujce: połczenia koci, obraenia układu szkieletowego, urazy klatki piersiowej, płuc, zapisy elektrokardiograficzne obrazujce: prawidłow prac serca, zaburzenia rytmu serca, wzory dokumentacji: wyników bada morfologicznych krwi, wyników bada profilu cukru, wzory wyników bada moczu, wzory karty bilansu wodnego, prawidłowe i zaburzone wyniki bada gazometrycznych, literatura zawodowa podrczniki, tablice, katalogi, czasopisma zawodowe, przykładowe przepisy bhp: atlasy anatomiczne, atlasy fizjologiczne, atlasy radiologiczne, kasety VHS; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy ze standardowym wyposaeniem; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: regulamin obowizujcy w pracowni anatomicznej, regulaminy, przepisy bhp i instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, pojemniki na odpady. IV. Pracownia ratownictwa medycznego Przeznaczona jest do zaj w małych 6 8 osobowych grupach z tematyki dotyczcej zagadnie kształcenia z zakresu ratownictwa medycznego. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela stanowicy jednoczenie rol stanowiska do prezentacji, meble szkolne: stoliki i krzesła umoliwiajce zespołow i indywidualn prac uczniów, tablica szkolna i kreda, komputer z licencjonowanym oprogramowaniem (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), drukarka, kserokopiarka, rzutnik multimedialny, grafoskop i foliogramy, ekran, telewizor z magnetowidem, kasety VHS z filmami dydaktycznymi, biblioteczka podrczna, szafa biurowa, artykuły biurowe i pomocnicze zuywalne: papier, skoroszyty, spinacze, zszywacze, dziurkacz, instrukcje dotyczce przestrzegania zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy, 7

8 kosz na mieci. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku szkoły; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia: pomieszczenie przestronne, wyposaone w 4 stoliki uczniowskie i odpowiedni ilo krzeseł, owietlenie naturalne dzienne boczne okna z moliwoci zaciemniania, owietlenie sztuczne elektryczne (natenie owietlenia w pomieszczeniach 300 Lx), temperatura pomieszcze min.18 C, wentylacja nawiewno-wywiewna, podłogi antypolizgowe, łatwo zmywalne, szafy przeszklone na eksponaty, stojaki na tablice pogldowe, wieszaki na prezentacje tablic pogldowych; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla danej pracowni: według norm dla sali dydaktycznej; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania urzdze audiowizualnych, instalacja wodno-kanalizacyjna (ciepła i zimna woda), podajniki z rodkiem myjcym i dezynfekujcym rce, suszarki do rk lub papierowe rczniki, lustro. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: zestaw szyn do unieruchamiania złama, kołnierze ortopedyczne, kask motocyklisty, deska ortopedyczna, stabilizatory boczne głowy, nosze podbierakowe, zestaw PediPac, kamizelka KED, spodnie przeciwwstrzsowe, koce przeciwwstrzsowe, ssaki none i rczne, konikotrachy, defibrylator z kardiomonitorem, worki samorozpralne z maskami twarzowymi i rezerwuarem tlenu, butla tlenowa, laryngoskopy, rurki intubacyjne, rurki ustno-gardłowe, rurki tracheostomijne, apteczki: KP 3, KP 3am, torby ratownicze PSP R1, torby ratownicze PSP R2, podstawowe narzdzia chirurgiczne, statywy do kroplówek, stoliki zabiegowe; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: pulsoksymetr, 8

9 aparaty tradycyjne i automatyczne do pomiaru cinienia, stetoskopy, kardiomonitor, elektrokardiograf, glukometr; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: fantomy do resuscytacji podstawowej osoby dorosłej i dziecka, fantomy do resuscytacji zaawansowanej osoby dorosłej i dziecka, fantomy do wicze w intubacji dorosłego i dziecka, fantom do nauki konikopunkcji, fantom do nakłucia jamy opłucnowej, porodowy fantom połoniczy, fantomy do wkłu doylnych, fantom do wlewu doylnego, symulatory ran i urazów, porodowy fantom połoniczy; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: komputery z licencjonowanym oprogramowaniem (1 komputer dla 2 uczniów), program komputerowy do resuscytacji kreniowo-oddechowej, program komputerowy z zaburzeniami rytmu serca, program komputerowy do nauki triage; e. wykaz materiałów, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia zawodowego: artykuły medyczne: zgłbniki, cewniki, kaniule, strzykawki, igły, zestawy do przetaczania płynów, rodki farmakologiczne: znieczulajce miejscowo, znieczulenia ogólnego, przeciwwstrzsowe, nasercowe, rozszerzajce oskrzela, moczopdne, płyny infuzyjne, rodki antyseptyczne do skóry i błon luzowych, rodki dezynfekujce sprzt i powierzchnie, materiał opatrunkowy: gaza, kompresy gazowe, opaski: gazowe, dziane podtrzymujce, elastyczne o rónych szerokociach, codofixy, chusty temblakowe, przylepce: na tkaninie, elastyczne z opatrunkiem, venoplasty, stazy ; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: najnowsze pozycje z zakresu ratownictwa medycznego, standardów postpowania ratowniczego, czasopisma zawodowe, vademecum leków stosowanych w pogotowiu ratunkowym, filmy dydaktyczne na kasetach VHS, płyty CD z sytuacjami wypadkowymi, karty wyjazdowe pogotowia ratunkowego, karty wypadkowe, karty transportowe, karty drogowe, ksika rozchodów leków, 9

10 ksika rozchodu narkotyków, aktualne wytyczne resuscytacji kreniowo-oddechowej, procedury postpowania w NZK, zdjcia rentgenowskie, zapisy EKG, wzory dokumentacji obowizujcej przy pobieraniu materiału do bada, foliogramy, przerocza, plansze, ryciny, prospekty, foldery; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy ze standardowym wyposaeniem; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: rodki ochrony osobistej (rkawice ochronne jednorazowe, fartuchy, maseczki twarzowe), regulaminy, przepisy bhp i instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, pojemniki do segregacji zuytego sprztu i materiału, regulamin postpowania przy kontakcie z krwi i z materiałem zakanym, instrukcje postpowania ze zuytym sprztem, regulamin obowizujcy w danej pracowni. IV. Pracownia komputerowa Przeznaczona jest do wicze w małych 8 10 osobowych grupach z tematyki dotyczcej zagadnie kształcenia z zakresu stanów zagroenia ycia. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela stanowicy jednoczenie rol stanowiska do prezentacji, zestaw komputerowy pracujcy jako serwer (dlatego z najlepszym parametrami), (wntrze: procesor, płyta główna, karty grafiki i muzyki, pamici RAM ilo zalena od posiadanych pienidzy), oprogramowanie do serwera: system operacyjny Windows Serwer 2003, monitor najlepiej LCD 17 lub 19 calowe, klawiatura, mysz optyczna, drukarka laserowa czarna lub kolorowa, skaner (moe by jako jedno urzdzenie wielofunkcyjne), aparat cyfrowy, projektor multimedialny, dostp do Internetu, szafa biurowa, artykuły biurowe i pomocnicze zuywalne: papier, skoroszyty, spinacze, zszywacze, dziurkacz, krzesło, kosz na mieci. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku szkoły; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: 10

11 pomieszczenie przestronne, owietlenie naturalne z moliwoci zaciemniania, owietlenie sztuczne elektryczne, temperatura pomieszczenia min. 18 C, wentylacja nawiewno-wywiewna, podłogi antypolizgowe, łatwo zmywalne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: według norm dla sali dydaktycznej; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania urzdze audiowizualnych. 3. Opis wyposaenia pracowni a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: stoliki komputerowe w iloci 4 5 z moliwoci zamontowania drukarki, skanera, krzesła w iloci 8 10; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla zawodu: 4-5 zestawów komputerowych * : procesor, płyta główna, karty grafiki i muzyki, pami RAM, urzdzenia peryferyjne: klawiatury, myszy optyczne, podkładki pod mysz, monitory, system operacyjny, pakiet oprogramowania biurowego, program do obróbki grafiki, np. CorelDraw, drukarki czarne lub kolorowe; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla zawodu: Encyklopedia PWN, programy komputerowe do nauki triage, programy komputerowe do ilustracji zaburze rytmu serca, aktualne wytyczne resuscytacji kreniowo-oddechowej, literatura zawodowa podrczniki, tablice, katalogi, czasopisma zawodowe, najnowsze pozycje z zakresu ratownictwa medycznego, najnowsze standardy postpowania ratowniczego; d. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy ze standardowym wyposaeniem; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzegania zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: regulamin obowizujcy w pracowni komputerowej, regulaminy, przepisy bhp i instrukcje bezpiecznej obsługi urzdze: komputerów, drukarki, skanera, aparatu cyfrowego, projektora multimedialnego, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku pojemniki na odpady. * wszystkie komputery musz mie dostp do Internetu, 11

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dróg i mostów kolejowych Symbol cyfrowy: 311[06] Aby zapewni właciw i efektywn realizacj celów kształcenia, zajcia powinny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik meteorolog Symbol cyfrowy: 311 [23] Jednym z elementów kształcenia zawodowego w zawodzie technik meteorolog jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy: 342 [03] W szkole kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH SYMBOL CYFROWY 514 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach

Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach Beata Łaziuk Doświadczenia w nauczaniu pierwszej pomocy w Zespole Medycznych Szkół Policealnych na kierunku Ratownik Medyczny w Siedlcach Wprowadzenie Początki szkoły sięgają roku 1970, kiedy to Kurator

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wymagany numer seryjny 0010001 ABR Aktualny TAK 0010002 AMPLIFON Aktualny TAK 0010003. Kod Nazwa Status

Wymagany numer seryjny 0010001 ABR Aktualny TAK 0010002 AMPLIFON Aktualny TAK 0010003. Kod Nazwa Status Kod Nazwa Status Wymagany numer seryjny 0010001 ABR Aktualny TAK 0010002 AMPLIFON Aktualny TAK 0010003 ANALIZA FISH (HYBRYDYZACJA IN SITU Z WYKORZYSTAM FLUORESCENCJI) 0010004 ANGIOGRAF Aktualny TAK 00100040001

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Opiekun medyczny Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061. Warszawa 2009 . ir + MINISTERSTWO EDUKACJI, NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MODULOWY PROGRAM NAUCZANIA RATOWNIK MEDYCZNY 3221061 Zatwierdzam Warszawa 2009 "Projekt wsp64ilnansowany re Srodk6w Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 208 14837 Poz. 1376 Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo