STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: - meble szkolne: stoliki i krzesła umoliwiajce indywidualn i zespołow prac koncepcyjn uczniów, stanowisko nauczycielskie (do prezentacji egzaminacyjnej), - tablica szkolna, projektor multimedialny lub rzutnik foliogramów i ekran, - zestawy: eksponatów, próbek materiałów, modeli i tablic pogldowych z zakresu podstaw odlewnictwa i modelarstwa odlewniczego, - komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz programami uytkowymi typu: pakiet biurowy, program do edycji rysunku technicznego (np.: AutoCAD, MEGA CAD itp.), program do symulacji procesów odlewniczych (np.: MAGMA SOFT), - biblioteczka podrczna z literatur przedmiotow (podrczniki zawodowe, poradniki i normy techniczne, katalogi i instrukcje obsługi urzdze, maszyn i narzdzi, przykładowa dokumentacja technologiczna. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: - stanowisko odlewnicze, - stanowisko rcznej obróbki drewna, - stanowisko mechanicznej obróbki drewna: przerzynania wzdłunego i poprzecznego, strugania, wiercenia, szlifowania, toczenia i frezowania - stanowisko rcznej obróbki metali, - stanowisko mechanicznej obróbki metali: wiercenia, toczenia, strugania, frezowania i szlifowania - stanowisko wytwarzania modeli z mas ceramicznych i tworzyw sztucznych, - stanowisko kontroli jakoci i montau zespołów modelowych. 3. Opisy infrastruktury i wyposaenia stanowisk dydaktycznych: Pracownia kształcenia zawodowego modelarzy odlewniczych powinna posiada sal do zaj dydaktycznych oraz pomieszczenia warsztatowe z wyodrbnionymi stanowiskami dydaktycznymi do praktycznej nauki zawodu okrelonymi w p.2. z zapleczem sanitarnym (szatnia, WC, łazienka). Stanowiska dydaktyczne (do praktycznej nauki zawodu), mog by zlokalizowane w jednym lub w kilku pomieszczeniach warsztatów szkolnych lub jako stanowiska przedsibiorstw produkcyjnych. Warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu na tych stanowiskach okrela Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. ( Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 988). grudzie

2 3.1. Stanowisko odlewnicze Opis infrastruktury stanowiska - podłoga betonowa, - owietlenie naturalne (okna) i sztuczne ogólne; - powierzchnia jednego stanowiska 6 12 m 2 ; - instalacja elektryczna 230/380 V, - instalacja wodno-kanalizacyjna, - instalacja spronego powietrza (6 atm.), - wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna, - mechaniczne wycigi spalin nad piecem odlewniczym i w miejscu zalewania form Opis wyposaenia stanowiska - odlewniczy piec tyglowy do topienia stopów Al (elektryczny lub płomienny) o pojemnoci tygla kg, - stółformierski o powierzchni min. 2 m 2 ; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: - oprzyrzdowanie modelowe, - skrzynki formierskie; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych - przyrzdy i narzdzia do przeróbki masy formierskiej, formowania, naprawy form, zalewania wnki formy i wybijania odlewów z formy, - materiały wsadowe (podstawowe i pomocnicze) do topienia stopów Al, - materiały i masy formierskie; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, - stanowiskowa instrukcja BHP, - instrukcja obsługi pieca odlewniczego; e. wykaz rodków do udzielania pomocy przedmedycznej: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz - rodki ochrony indywidualnej: odzie ochronna, buty odlewnicze, okulary ochronne, - sprzt przeciwpoarowy: ganica pianowa i proszkowa Inne szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego - dodatkowe wyposaenie stanowisk szkoleniowych w zakładach produkcyjnych stosowne do charakteru produkcji. grudzie

3 3.2. Stanowisko rcznej obróbki drewna Opis infrastruktury stanowiska - podłoga betonowa z wykładzin PCV, - owietlenie naturalne (okna) oraz sztuczne ogólne i miejscowe; - powierzchnia jednego stanowiska 3 m 2 ; - instalacja elektryczna 230 V, - wentylacja nawiewno-wywiewna, naturalna Opis wyposaenia stanowiska - strugnica stolarska, - narzdzia do rcznej obróbki drewna: piły rczne, strugi stolarskie, korba stolarska z kompletem wierteł, młotek drewniany (gumowy), komplety dłut, pilników, tarników i papierów ciernych do drewna, osełki marmurki, pdzle do nanoszenia kleju, ciski stolarskie; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: - miara stalowa zwijana oraz drewniana, składana, - metr skurczowy, - suwmiarka, - liniałz podziałk, - ktownik prostoktny i nastawny, - cyrkle i rysiki treserskie; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych - tarcica drzewna i materiały drewnopochodne (róne gatunki i wymiary), - ołówek stolarski; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, - stanowiskowa instrukcja BHP; e. wykaz rodków do udzielania pomocy przedmedycznej: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz - rodki ochrony indywidualnej: odzie ochronna, okulary ochronne, - sprzt przeciwpoarowy: ganica pianowa i proszkowa. grudzie

4 3.3. Stanowisko mechanicznej obróbki drewna: przerzynania wzdłunego i poprzecznego, strugania, wiercenia, szlifowania, toczenia i frezowania Opis infrastruktury stanowiska a. usytuowanie stanowisk: - stanowiska powinny by usytuowane w jednym pomieszczeniu; znajduj si stanowiska: - podłoga betonowa, - owietlenie naturalne (okna), - owietlenie sztuczne ogólne; - łczna powierzchnia stanowisk powinna by zgodna z zaleceniami DTR obrabiarek do drewna i przepisami bhp; - instalacja elektryczna 230/380 V, - wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna, - miejscowe, mechaniczne wycigi pyłów i wiórów Opis wyposaenia stanowiska - pilarka tarczowa z wyposaeniem, pilarka tamowa, strugarka grubociowa, strugarka wyrówniarka, wiertarka poziomowa, szlifierka tamowo-tarczowa, tokarka do drewna, frezarka uniwersalna, - piły tarczowe od Ø80 do Ø400, piły tamowe rónej szerokoci, wiertła do drewna (od Ø5 do Ø 25), dłuta do toczenia rcznego, noe tokarskie, frezy profilowe (róne kształty), urzdzenie do spajania (zgrzewania, lub lutowania) piły tamowej, ostrzałki do noy strugarskich; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia i egzaminowania: - tarcica drzewna i materiały drewnopochodne (róne gatunki i wymiary); c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, - stanowiskowe instrukcje BHP oraz obsługi obrabiarek do drewna; d. wykaz rodków do udzielania pomocy przedmedycznej: e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz - rodki ochrony indywidualnej: odzie ochronna, okulary ochronne, indywidualne rodki ochrony słuchu, - sprzt przeciwpoarowy: ganica pianowa i proszkowa sprzt przeciw poarowy: ganica pianowa i proszkowa. grudzie

5 3.4. Stanowisko rcznej obróbki metali Opis infrastruktury stanowiska - podłoga betonowa z wykładzin PCV, - owietlenie naturalne (okna) oraz sztuczne, ogólne i miejscowe, - powierzchnia jednego stanowiska 3 m 2 ; - instalacja elektryczna 230 V, - wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna Opis wyposaenia stanowiska - stółlusarski z imadłem, - narzdzia treserskie: płyta traserska, podstawki traserskie: rubowe, pryzmowe, krzyowe i ktowe, - cyrkle, rysiki i znaczniki traserskie; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: - suwmiarka, - wysokociomierz suwmiarkowy, - mikrometr, - liniałz podziałk, - ktownik prostoktny i nastawny; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: - odlewy modeli i rdzennic; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych - półwyroby metalowe na elementy galanterii modelarskiej i oprzyrzdowania odlewniczego, - narzdzia do rcznej obróbki metali: do cinania, wycinania i przecinania, pilniki, wiertła, pogłbiacze i rozwiertaki, narzdzia do gwintowania rcznego, skrobaki, - młotki lusarskie, - elektronarzdzia; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, - stanowiskowa instrukcja bhp; f. wykaz rodków do udzielania pomocy przedmedycznej: g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz - rodki ochrony indywidualnej: odzie ochronna, okulary ochronne, - rodki pierwszej pomocy: apteczka ze standardowym wyposaeniem. grudzie

6 3.5. Stanowisko mechanicznej obróbki metali: wiercenia, toczenia, strugania, frezowania i szlifowania Opis infrastruktury stanowiska a. usytuowanie stanowisk: - stanowiska powinny by usytuowane w jednym pomieszczeniu; - podłoga betonowa, - owietlenie naturalne (okna) oraz sztuczne, ogólne i miejscowe; - łczna powierzchnia stanowisk powinna by zgodna z zaleceniami DTR obrabiarek i przepisami BHP; - instalacja elektryczna 230/380 V, - wentylacja nawiewno-wywiewna, naturalna Opis wyposaenia stanowiska - obrabiarki ogólnego przeznaczenia: wiertarka, tokarka, strugarka, frezarka uniwersalna, szlifierka, - obrabiarki specjalizowane: tokarko-kopiarka, frezarko-kopiarka; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: - odlewy modeli i rdzennic; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych - półwyroby metalowe na elementy galanterii modelarskiej i oprzyrzdowania odlewniczego; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, - stanowiskowe instrukcje bhp, - stanowiskowe instrukcje obsługi obrabiarek skrawajcych do metalu; e. wykaz rodków do udzielania pomocy przedmedycznej: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz - sprzt przeciwpoarowy: ganica pianowa i proszkowa, - rodki ochrony indywidualnej: odzie ochronna, okulary ochronne. grudzie

7 3.6. Stanowisko wytwarzania modeli z mas ceramicznych i tworzyw sztucznych Opis infrastruktury stanowiska - podłoga betonowa z wykładzin PCV, - owietlenie naturalne (okna) oraz sztuczne ogólne i miejscowe; - powierzchnia jednego stanowiska 6 m 2 ; - instalacja elektryczna 230 V, - wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna, - miejscowy, mechaniczny wycig substancji toksycznych Opis wyposaenia stanowiska - stółroboczy, - urzdzenia do cicia styropianu i spawania winiduru oraz próniowego laminowania modeli i rdzennic, - formy ekspanderowe do termicznego kształtowania modeli styropianowych, - wiertarka elektryczna z mieszadłem; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych - róne skrzynki (ramki) formierskie i pomocnicze modele wyjciowe, - naczynia do sporzdzania mieszanek, - styropian w płytach i granulkach do spieniania, - winidur w płytach do cicia i spawania oraz termoformowania, - składniki mas ceramicznych i kompozycji chemoutwardzalnych do odlewania i laminowania, - kleje, oddzielacze, płyty metapleksowe, elementy ustalajce, itp. materiały pomocnicze; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, - stanowiskowa instrukcja bhp; d. wykaz rodków do udzielania pomocy przedmedycznej: e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz - rodki ochrony indywidualnej: odzie ochronna, okulary ochronne, - sprzt przeciwpoarowy: ganica pianowa i proszkowa. grudzie

8 3.7. Stanowisko kontroli jakoci montau zespołów modelowych Opis infrastruktury stanowiska - podłoga betonowa z wykładzin PCV, - owietlenie naturalne (okna) oraz sztuczne ogólne i miejscowe; - powierzchnia jednego stanowiska 6 m 2 ; - instalacja elektryczna 230 V, - wentylacja naturalna, nawiewno-wywiewna Opis wyposaenia stanowiska - płyta traserska (dua), - stółdo czytania rysunków, - stółmontaowy, - narzdzia traserskie: macki, rysiki i znaczniki traserskie, podstawki traserskie: rubowe, pryzmowe, krzyowe i ktowe, - komplet kluczy montaowych i wkrtaków; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: - narzdzia pomiarowe: suwmiarka, wysokociomierz suwmiarkowy, mikrometr, liniałz podziałk, ktownik prostoktny, i nastawny, ktomierz, cyrkle; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: - róne rodzaje płyt podmodelowych i modeli do montau na płytach oraz zespołów modelowych do kontroli wymiarowej, - rama do montau płyt modelowych; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, - odpowiednia dokumentacja rysunkowa, - stanowiskowa instrukcja bhp; e. wykaz rodków do udzielania pomocy przedmedycznej: f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz - rodki ochrony indywidualnej: odzie ochronna, - sprzt przeciwpoarowy: ganica pianowa i proszkowa. 4. Inne, wymagania dotyczce wyposaenia pracowni/stanowiska, niezbdne dla potrzeb procesu kształcenia i egzaminowania: - wyposaenie modelowe: zespoły modelowe, modele odlewnicze do montau, wzorniki, sprawdziany, płyty modelowe, fałszywki, ramy do wkładek modelowych, formy odlewnicze, skrzynki formierskie, - narzdzia i sprzt do trasowania, - narzdzia monterskie, elektronarzdzia, - materiały do wykonywania modeli, pomocnicze materiały modelarskie i formierskie, grudzie

9 - dokumentacja oprzyrzdowania modelarskiego, - maszyny i urzdzenia: stółformierski z wyposaeniem, wiertarka stołowa, - wentylator do suszenia modeli, - urzdzenia do spajania tworzyw, szczotka do czyszczenia modeli, - materiały: róne gatunki drewna, ywice modelarskie, gips modelarski, kleje epoksydowe szybkowice, - instrukcje producentów tworzyw, klejów oraz ywic syntetycznych. grudzie

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dróg i mostów kolejowych Symbol cyfrowy: 311[06] Aby zapewni właciw i efektywn realizacj celów kształcenia, zajcia powinny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy: 342 [03] W szkole kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

http://www.koweziu.edu.pl/pp_drukuj.php?nr_zawodu=325302

http://www.koweziu.edu.pl/pp_drukuj.php?nr_zawodu=325302 Strona 1 z 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik optyk 325302 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE Przedstawione kwalifikacje zawodowe oraz program szkoleniowy mogą być dobierane w zależności od potrzeb osoby szkolonej. Program kursu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 722[04]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Romana Cłapa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 714[02]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOMINIARZ 714[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Janusz Jasek mgr

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik meteorolog Symbol cyfrowy: 311 [23] Jednym z elementów kształcenia zawodowego w zawodzie technik meteorolog jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Zam. pub. Nr /10/Pzp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia lp. 1. 2. Nazwa Czujnik zegarowy z podstawką Frezarka uniwersalna z wyposażeniem Parametry określone przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych Zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie symbol cyfrowy: 713[06]

Standard wymagań egzaminacyjnych Zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie symbol cyfrowy: 713[06] Standard wymagań egzaminacyjnych Zawód: technolog robót wykończeniowych w budownictwie symbol cyfrowy: 713[06] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE TECHNIK POJAZDOW SAMOCHODOWYCH 311[15]/T, TU, SP/MEN/2007.07.18 PRAKTYKA ZAWODOWA i ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PRAKTYKA ZAWODOWA Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga.

Leszczyny, ul. Pojdy 136. Urzd Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny Czerwionka - Leszczyny, Al. w. Barbary 6. Renata Bielska -Drwiga. EN ISO 9001 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont remizy OSP w Leszczynach wraz z adaptacj pomieszcze gospodarczych na potrzeby kotłowni wglowej. ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA OBIEKT: Budynek OSP Leszczyny,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK OPTYK 325302 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OTYK 325302 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo