STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie monter mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia dydaktyczne: I. Pracownia konstrukcji i technologii mechatronicznych. II. Pracownia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych. III. Pracownia elementów i układów pneumatycznych i hydraulicznych. IV. Pracownia urzdze i systemów mechatronicznych. V. Warsztaty. I. Pracownia konstrukcji i technologii mechatronicznych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stół nauczyciela, - stoliki uczniowskie z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów i ekran, - sprzt do prezentacji multimedialnych, - plansze, foliogramy, filmy dydaktyczne oraz prezentacje komputerowe, - komputer z oprogramowaniem, - stanowiska krelarskie z przyborami, - modele brył geometrycznych, - modele i eksponaty czci maszyn i urzdze, - modele i eksponaty prezentujce stosowane technologie, - przykładowe dokumentacje techniczne. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: - stanowisko komputerowe z programami narzdziowymi CAD do projektowania, - stanowisko do identyfikacji oraz badania własnoci mechanicznych materiałów konstrukcyjnych, - stanowisko do badania własnoci spronego powietrza, - stanowisko do badania własnoci cieczy hydraulicznych. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni (w budynku, kondygnacja, poza budynkiem, w zakładzie pracy, inne): - obiekt budowlany przeznaczony do zaj dydaktycznych, spełniajcy wymagania w zakresie Prawa Budowlanego; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko (sposób wykoczenia podłóg, sufitów, cian, okien, drzwi, inne): - wysoko pomieszcze min. 3,5m, - podłogi łatwo zmywalne, wykonane z materiałów antypolizgowych; c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbdna dla pojedynczego stanowiska: - 5m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów (prd elektryczny rodzaj, woda ciepła, zimna, gaz, sprone powietrze, wentylacja, inne): 1

2 - zasilanie elektryczne 230V AC, - instalacja wodno-kanalizacyjna (woda zimna i ciepła), - instalacja spronego powietrza (sie lub przenony kompresor zasilany elektrycznie), - owietlenie, wentylacja, ogrzewanie pomieszcze zgodnie z obowizujcymi normami. Pomieszczenia powinny spełnia wymagania w zakresie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko do projektowania konstrukcji mechanicznych - stanowisko komputerowe z monitorem 21, - oprogramowania narzdziowe klasy CAD do projektowania konstrukcji, - drukarka formatów A3, - deska krelarska z zestawem przyborów i materiałów krelarskich; - przyrzdy do pomiaru długoci: suwmiarki, mikrometr, czujniki zegarowe, - przyrzdy do pomiaru któw, - przyrzdy do pomiarów błdów kształtu, - przyrzdy do identyfikacji i pomiarów gwintów i kółzbatych; - modele bryłgeometrycznych, - modele i eksponaty czci maszyn i urzdze: wały, osie, łoyska, przekładnie, hamulce, sprzgła, - modele i eksponaty przykładowych połcze rozłcznych i nierozłcznych, - przykładowe elementy spryste: mieszki, membrany, spryny rurkowe; - papier do krelenia i drukowania; - wymienione w pkt. a; - katalogi materiałów, czci znormalizowanych, - katalogi czci maszyn, - dokumentacje techniczne wybranych maszyn i urzdze mechatronicznych; - zabezpieczenia techniczne stanowisk i urzdze, - rodki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rkawice ochronne, odzie ochronna), 2

3 4.2. Stanowisko do identyfikacji oraz badania własnoci mechanicznych materiałów konstrukcyjnych - stółlusarski, - narzdzia do obróbki rcznej, - wiertarka stołowa, - dmuchawa pistoletowa na gorce powietrze; - urzdzenie pomiarowe do wyznaczania twardoci materiałów, - urzdzenie pomiarowe do wyznaczania wytrzymałoci na zerwanie, - przyrzd do pomiarów chropowatoci, - przyrzdy do pomiarów błdów kształtu, - suwmiarki, mikrometry, - lupa, - mikroskop o powikszeniu około x80; - próbki materiałów konstrukcyjnych, - modele i eksponaty czci maszyn i urzdze, - modele i eksponaty przykładowych połcze rozłcznych i nierozłcznych; - próbki materiałów do bada, - próbki klejów konstrukcyjnych, - próbki substancji rcych (kwasów i zasad), - próbki rozpuszczalników organicznych; - oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów, - drukarka; - katalogi materiałów; - zabezpieczenia techniczne stanowisk i urzdze, - rodki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rkawice ochronne, odzie ochronna), - rodki ganicze zgodnie z wymaganiami, - pojemniki na odpady i zuyte substancje chemiczne Stanowisko do badania własnoci spronego powietrza - urzdzenie do pomiaru przepływu, - urzdzenie do pomiaru cinienia, - urzdzenie do pomiaru wilgotnoci, - urzdzenie do badania ciliwoci powietrza; 3

4 - mierniki cinienia powietrza, - mierniki przepływu powietrza, - wilgotnociomierze, - zmienna objto, kalibrowane obciniki; - plansze z przemianami powietrza; - przewody pneumatyczne; - oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów, - drukarka; - katalogi; - zabezpieczenia techniczne stanowisk i urzdze, - rodki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rkawice ochronne, odzie ochronna), 4.4. Stanowisko do badania własnoci cieczy hydraulicznych - urzdzenie do pomiaru przepływu, - urzdzenie do pomiaru cinienia; - mierniki cinienia cieczy, - mierniki przepływu cieczy; - plansze pogldowe; - oleje hydrauliczne; - oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów, - drukarka; - katalogi; 4

5 - zabezpieczenia techniczne stanowisk i urzdze, - rodki ochrony indywidualnej (okulary ochronne, rkawice ochronne, odzie ochronna), - rodki ganicze zgodnie z wymaganiami, - pojemniki na zuyte płyny hydrauliczne. II. Pracownia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stółnauczyciela, - stoliki uczniowskie z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów i ekran, - sprzt do prezentacji multimedialnych, - plansze, foliogramy, filmy dydaktyczne oraz prezentacje komputerowe, - komputer z oprogramowaniem, - przykładowe eksponaty układów elementów elektrycznych i elektronicznych, - przykładowe dokumentacje techniczne. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: - stanowiska badawcze układów elektrycznych i elektronicznych. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni (w budynku, kondygnacja, poza budynkiem, w zakładzie pracy, inne): - obiekt budowlany przeznaczony do zaj dydaktycznych, spełniajcy wymagania w zakresie Prawa Budowlanego; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko (sposób wykoczenia podłóg, sufitów, cian, okien, drzwi, inne): - wysoko pomieszcze min. 3,5m, - podłogi łatwo zmywalne, wykonane z materiałów antypolizgowych; c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbdna dla pojedynczego stanowiska: - 5m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów (prd elektryczny rodzaj, woda ciepła, zimna, gaz, sprone powietrze, wentylacja, inne): - zasilanie elektryczne 230V AC, - owietlenie, wentylacja, ogrzewanie pomieszcze zgodnie z obowizujcymi normami. Pomieszczenia powinny spełnia wymagania w zakresie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko badawcze układów elektrycznych i elektronicznych - sprzt lutowniczy, - narzdzia monterskie podstawowe i specjalistyczne, - dmuchawa pistoletowa na gorce powietrze, 5

6 - lupa z owietlaczem, - zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, - silniki elektryczne: prdu stałego, zmiennego, krokowe, - elementy piezoelektryczne, termobimetalowe, magnetostrykcyjne; - zasilacze, - generatory, - multimetry wielofunkcyjne, - oscyloskopy, - aparatura zabezpieczajca i sygnalizacyjna; - stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów elektrycznych i elektronicznych, - modele silników elektrycznych; - cyna lutownicza, - kalafonia, - spirytus skaony; - oprogramowania narzdziowe projektowania układów elektrycznych i elektronicznych, - oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów, - drukarka; - katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych, - przykładowe dokumentacje urzdze elektrycznych i elektronicznych; III. Pracownia elementów i układów pneumatycznych i hydraulicznych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stółnauczyciela, - stoliki uczniowskie z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów i ekran, - sprzt do prezentacji multimedialnych, - plansze, foliogramy, filmy dydaktyczne oraz prezentacje komputerowe, - komputer z oprogramowaniem, - przykładowe eksponaty elementów pneumatycznych i hydraulicznych, - przykładowe dokumentacje techniczne. 6

7 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: - stanowiska projektowania i konstruowania układów pneumatycznych, - stanowiska projektowania i konstruowania układów hydraulicznych. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni (w budynku, kondygnacja, poza budynkiem, w zakładzie pracy, inne): - obiekt budowlany przeznaczony do zaj dydaktycznych, spełniajcy wymagania w zakresie Prawa Budowlanego; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko (sposób wykoczenia podłóg, sufitów, cian, okien, drzwi, inne): - wysoko pomieszcze min. 3,5m, - podłogi łatwo zmywalne, wykonane z materiałów antypolizgowych; c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbdna dla pojedynczego stanowiska: - 5m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów (prd elektryczny rodzaj, woda ciepła, zimna, gaz, sprone powietrze, wentylacja, inne): - zasilanie elektryczne 230V AC, - instalacja spronego powietrza (sie lub przenony kompresor zasilany elektrycznie), - stacja olejowa, - instalacja wodno-kanalizacyjna (woda zimna i ciepła), - owietlenie, wentylacja, ogrzewanie pomieszcze zgodnie z obowizujcymi normami. Pomieszczenia powinny spełnia wymagania w zakresie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko projektowania i konstruowania układów pneumatycznych - elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne: zawory, siłowniki, silniki, - złczki i przyłcza; - mierniki cinienia, - mierniki przepływu, - czujniki połoenia: magnetyczne, optyczne, indukcyjne, pojemnociowe; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów - stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych; - przewody pneumatyczne, - przewody elektryczne; - oprogramowanie do projektowania układów pneumatycznych oraz prezentacji ich funkcjonowania, - oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów, - drukarka; 7

8 - katalogi elementów pneumatycznych, - przykładowe dokumentacje układów pneumatycznych; 4.2. Stanowisko projektowania i konstruowania układów hydraulicznych - elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne, - złczki i przyłczki, - narzdzia monterskie podstawowe i specjalistyczne; - mierniki cinienia, - mierniki przepływu, - czujniki połoenia: magnetyczne, optyczne, indukcyjne, pojemnociowe; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów - stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych; - oleje hydrauliczne, - przewody hydrauliczne; - oprogramowanie do projektowania układów hydraulicznych oraz prezentacji ich funkcjonowania, - oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów, - drukarka; - katalogi elementów hydraulicznych, - przykładowe dokumentacje układów hydraulicznych; IV. Pracownia urzdze i systemów mechatronicznych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stółnauczyciela, - stoliki uczniowskie z krzesłami, 8

9 - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów i ekran, - sprzt do prezentacji multimedialnych, - plansze, foliogramy, filmy dydaktyczne oraz prezentacje komputerowe, - komputer z oprogramowaniem, - przykładowe dokumentacje techniczne. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: - stanowisko projektowania i konstruowania urzdze i systemów mechatronicznych, - stanowisko uruchamiania i obsługi urzdze i systemów mechatronicznych. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni (w budynku, kondygnacja, poza budynkiem, w zakładzie pracy, inne): - obiekt budowlany przeznaczony do zaj dydaktycznych, spełniajcy wymagania w zakresie Prawa Budowlanego; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko (sposób wykoczenia podłóg, sufitów, cian, okien, drzwi, inne): - wysoko pomieszcze min. 3,5m, - podłogi łatwo zmywalne, wykonane z materiałów antypolizgowych; c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbdna dla pojedynczego stanowiska: - 5m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów (prd elektryczny rodzaj, woda ciepła, zimna, gaz, sprone powietrze, wentylacja, inne): - zasilanie elektryczne 230V AC, - instalacja spronego powietrza (sie lub przenony kompresor zasilany elektrycznie), - stacja olejowa, - instalacja wodno-kanalizacyjna (woda zimna i ciepła), - owietlenie, wentylacja, ogrzewanie pomieszcze zgodnie z obowizujcymi normami. Pomieszczenia powinny spełnia wymagania w zakresie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko projektowania i konstruowania urzdze i systemów mechatronicznych - stółmontaowy, - imadło lusarskie, - uchwyty i chwytaki, - narzdzia do obróbki rcznej metali (piłki ramowe, pilniki, narzdzia do gwintowania, wiertła), - elektronarzdzia, - zestawy narzdzi monterskich podstawowych i specjalistycznych, - sprzt lutowniczy, - dmuchawa pistoletowa, - silniki elektryczne prdu: zmiennego, stałego, silniki krokowe, - regulatory, - sterowniki programowalne PLC z programatorami, - czujniki: cinienia, przepływu, temperatury, poziomu, połoenia, - przetworniki, - podzespoły elektryczne i elektroniczne, 9

10 - elementy złczne elektryczne, - elementy pneumatyczne i hydrauliczne, - elementy złczne pneumatyczne i hydrauliczne; - przyrzdy do pomiaru długoci, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, - przyrzdy do pomiaru któw, - przyrzdy do identyfikacji i pomiarów gwintów i kółzbatych, - przyrzdy do kontroli powierzchni, - czujniki, - zasilacze, - multimetry wielofunkcyjne; - przykładowe eksponaty urzdze mechatronicznych (modele pełne, przekroje); - elementy złczne mechaniczne, - przewody elektryczne, - elementy łczeniowe elektryczne, - przewody pneumatyczne i hydrauliczne, - kleje konstrukcyjne, - płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urzdze mechatronicznych, - waciki, ciereczki; - oprogramowanie do opracowywania ogólnych projektów systemów mechatronicznych, - oprogramowania do opracowywania programów sterowników PLC i wizualizacji procesów, - drukarka; - Polskie Normy; 4.2. Stanowisko uruchamiania i obsługi urzdze i systemów mechatronicznych - stółmontaowy, - imadło lusarskie, - uchwyty i chwytaki, - narzdzia do obróbki rcznej metali (pilniki, narzdzia do gwintowania, wiertła), - elektronarzdzia, - zestawy narzdzi monterskich podstawowych i specjalistycznych, - sprzt lutowniczy, - dmuchawa pistoletowa na gorce powietrze, - silniki elektryczne prdu: zmiennego, stałego, silniki krokowe, - regulatory, 10

11 - sterowniki, - przetworniki, - podzespoły elektryczne i elektroniczne, - elementy złczne elektryczne, - elementy pneumatyczne i hydrauliczne, - elementy złczne pneumatyczne i hydrauliczne; - przyrzdy do pomiaru długoci: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, - przyrzdy do pomiaru któw, - przyrzdy do pomiarów błdów kształtu, - przyrzdy do identyfikacji i pomiarów gwintów i kółzbatych, - przyrzdy do kontroli powierzchni, - czujniki pomiarowe: cinienia, przepływu, temperatury, poziomu, połoenia, wilgotnoci, - zasilacze, - multimetry wielofunkcyjne, - testery i specjalistyczny sprzt diagnostyczny, - oscyloskopy; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów - wybrane urzdzenia mechatroniczne do prezentacji w normalnych warunkach eksploatacji (np. sprzt AGD, sprzt audiowizualny, elektronarzdzia), - stanowiska symulacji usterek i awarii maszyn i urzdze mechatronicznych, - przykładowe eksponaty urzdze mechatronicznych (modele pełne, przekroje); - elementy złczne mechaniczne, - przewody elektryczne, - elementy łczeniowe elektryczne, - tamy elektroizolacyjne, - przewody pneumatyczne i hydrauliczne, - kleje konstrukcyjne, - płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urzdze mechatronicznych, - waciki, ciereczki; - oprogramowanie do opracowywania ogólnych projektów systemów mechatronicznych, - oprogramowania do opracowywania programów sterowników PLC i wizualizacji procesów, - drukarka; - katalogi materiałów, czci znormalizowanych, - katalogi czci maszyn, - dokumentacje techniczne maszyn i urzdze mechatronicznych; 11

12 V. Warsztaty Organizacja warsztatów odpowiada ogólnej strukturze standardu wyposaenia dydaktycznego dla pracowni przedmiotowych. Poniewa w załoeniu, zajcia w ramach warsztatów maj spełnia rol praktycznej nauki zawodu, zaleca si realizacj moliwie duej liczby zaj w zakładach pracy, w warunkach rzeczywistych. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne warsztatów: - stółnauczyciela, - stoliki uczniowskie z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów i ekran, - sprzt do prezentacji multimedialnych, - plansze, foliogramy, filmy dydaktyczne oraz prezentacje komputerowe, - komputer z oprogramowaniem, - przykładowe dokumentacje techniczne. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla warsztatów: - stanowisko obróbki rcznej i maszynowej, - stanowisko z obrabiark sterowan numerycznie, - stanowisko montau mechanicznego, - stanowisko montau układów elektrycznych i elektronicznych, - stanowisko montau układów pneumatycznych, - stanowisko montau układów hydraulicznych, - stanowisko kontrolno-pomiarowe, - stanowisko uruchomienia urzdze mechatronicznych. 3. Opis infrastruktury warsztatów: a. usytuowanie (w budynku, kondygnacja, poza budynkiem, w zakładzie pracy, inne): - obiekt budowlany spełniajcy wymagania w zakresie Prawa Budowlanego, - w przypadku prowadzenia zaj w zakładzie pracy: wydzielone strefy pomieszcze lub hal produkcyjnych przeznaczone na stanowiska dydaktyczne oraz szatnia i pomieszczenia sanitarne dla uczniów; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko (sposób wykoczenia podłóg, sufitów, cian, okien, drzwi, inne): - wysoko pomieszcze min. 3,5m, - podłogi antypolizgowe; c. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbdna dla pojedynczego stanowiska: - 5m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów (prd elektryczny rodzaj, woda ciepła, zimna, gaz, sprone powietrze, wentylacja, inne): - zasilanie elektryczne 380V AC oraz 230V AC, - instalacja spronego powietrza (sie lub przenony kompresor zasilany elektrycznie), - stacja olejowa, - instalacja wodno-kanalizacyjna (woda zimna i ciepła), - owietlenie, wentylacja, ogrzewanie pomieszcze zgodnie z obowizujcymi normami. Pomieszczenia powinny spełnia wymagania w zakresie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych. 12

13 4. Opis wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko obróbki rcznej i maszynowej - stółmontaowy, - imadło lusarskie, - uchwyty i chwytaki, - narzdzia do obróbki rcznej metali (piłki ramowe, pilniki, noyce, gitarka, narzdzia do gwintowania, wiertła, frezy), - wiertarka stołowa, - tokarka konwencjonalna, - frezarka konwencjonalna, - oprzyrzdowanie obrabiarek; - przyrzdy do pomiaru długoci, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, - przyrzdy do pomiaru któw, - przyrzdy do pomiarów błdów kształtu, - przyrzdy do identyfikacji i pomiarów gwintów, - przyrzdy do kontroli powierzchni; - próbki rónie obrobionych materiałów konstrukcyjnych, - zestawy tworzyw sztucznych, - zestawy materiałów ceramicznych, - przykładowe modele i eksponaty czci maszyn; - próbki materiałów, - płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urzdze mechatronicznych, - ciereczki; - nie jest wymagane; - katalogi materiałów, czci znormalizowanych, - katalogi czci maszyn; 4.2. Stanowisko obróbki z obrabiark sterowan numerycznie - tokarka sterowana numerycznie, - frezarka sterowana numerycznie, - oprzyrzdowanie obrabiarek, - noyce automatyczne, - stółmontaowy, 13

14 - imadło lusarskie, - uchwyty i chwytaki; - przyrzdy do pomiaru długoci: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, - przyrzdy do pomiaru któw, - przyrzdy do pomiarów błdów kształtu, - przyrzdy do identyfikacji i pomiarów gwintów, - przyrzdy do kontroli powierzchni; - modele i eksponaty czci maszyn i urzdze; - próbki materiałów konstrukcyjnych, - płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urzdze mechatronicznych, - ciereczki; - nie jest wymagane; - katalogi materiałów, czci znormalizowanych, - katalogi czci maszyn, 4.3. Stanowisko montau mechanicznego - stółmontaowy, - imadło lusarskie, - uchwyty i chwytaki, - elektronarzdzia, - zestawy narzdzi monterskich podstawowych i specjalistycznych; - przyrzdy do pomiaru długoci: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, - przyrzdy do pomiaru któw, - przyrzdy do identyfikacji i pomiarów gwintów i kółzbatych, - przyrzdy do kontroli powierzchni; - modele i eksponaty czci maszyn i urzdze; - próbki materiałów konstrukcyjnych, - kleje konstrukcyjne, - płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urzdze mechatronicznych, - ciereczki; 14

15 - nie jest wymagane; - katalogi materiałów, czci znormalizowanych, - katalogi czci maszyn; 4.4. Stanowisko montau układów elektrycznych i elektronicznych - stółmontaowy, - elektronarzdzia, - zestawy specjalistycznych i podstawowych narzdzi monterskich, - sprzt lutowniczy, - dmuchawa pistoletowa, - podzespoły elektryczne i elektroniczne, - elementy złczne elektryczne; - generatory, - zasilacze, - multimetry wielofunkcyjne; - oscyloskopy, - aparatura zabezpieczajca i sygnalizacyjna; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów - przykładowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów elektrycznych i elektronicznych; - cyna lutownicza, - kalafonia, - spirytus skaony, - ciereczki; - nie jest wymagane; - katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych, - przykładowe dokumentacje urzdze elektrycznych i elektronicznych; 15

16 4.5. Stanowisko montau układów pneumatycznych - elementy pneumatyczne i elektropneumatyczne: zawory, siłowniki silniki, - złczki i przyłcza, - podstawowe i specjalistyczne narzdzia monterskie; - mierniki cinienia, - mierniki przepływu, - czujniki połoenia: magnetyczne, optyczne, indukcyjne, pojemnociowe; - stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych elementów pneumatycznych i elektropneumatycznych, - stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych; - przewody pneumatyczne, - przewody elektryczne; - nie jest wymagane; - katalogi elementów pneumatycznych, - przykładowe dokumentacje układów pneumatycznych; 4.6. Stanowisko montau układów hydraulicznych - elementy hydrauliczne i elektrohydrauliczne, - złczki i przyłczki, - podstawowe i specjalistyczne narzdzia monterskie; - mierniki cinienia, - mierniki przepływu, - czujniki połoenia: magnetyczne, optyczne, indukcyjne, pojemnociowe; - stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych elementów hydraulicznych i elektrohydraulicznych, - stanowiskowe zestawy prezentacji funkcjonowania podstawowych układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych; 16

17 - oleje hydrauliczne, - przewody hydrauliczne - przewody elektryczne; - nie jest wymagane; - katalogi elementów hydraulicznych, - przykładowe dokumentacje układów hydraulicznych; 4.7. Stanowisko kontrolno-pomiarowe - stółmontaowy, - uchwyty i chwytaki, - zestawy narzdzi monterskich, - sprzt lutowniczy, - przetworniki, - podzespoły elektryczne i elektroniczne; - przyrzdy do pomiaru długoci: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, - przyrzdy do pomiaru któw, - przyrzdy do identyfikacji i pomiarów gwintów, - przyrzdy do kontroli powierzchni - czujniki pomiarowe: cinienia, przepływu, temperatury, poziomu, połoenia, wilgotnoci, - zasilacze, - multimetry wielofunkcyjne, - testery i specjalistyczny sprzt diagnostyczny, - oscyloskopy; - stanowiska symulacji usterek i awarii maszyn i urzdze mechatronicznych, - przykładowe eksponaty urzdze pomiarowych (modele pełne, przekroje); - elementy złczne mechaniczne, - przewody elektryczne, - elementy złczne pneumatyczne i hydrauliczne, - elementy łczeniowe elektryczne, - tamy elektroizolacyjne, - przewody pneumatyczne i hydrauliczne, - kleje konstrukcyjne, - płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urzdze mechatronicznych, - waciki, ciereczki; 17

18 - oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów, - wybrane oprogramowania diagnostyczne; - katalogi materiałów, czci znormalizowanych, - katalogi czci maszyn, - dokumentacje techniczne maszyn i urzdze mechatronicznych; 4.8. Stanowisko uruchamiania urzdze mechatronicznych - stółmontaowy, - imadło lusarskie, - uchwyty i chwytaki, - narzdzia do obróbki rcznej metali (pilniki, narzdzia do gwintowania, wiertła), - elektronarzdzia, - zestawy narzdzi monterskich, - sprzt lutowniczy, - dmuchawa pistoletowa na gorce powietrze, - silniki elektryczne prdu: zmiennego, stałego, silniki krokowe, - regulatory, - sterowniki programowalne PLC, - czujniki: cinienia, przepływu, temperatury, poziomu, połoenia, - przetworniki, - podzespoły elektryczne i elektroniczne, - elementy złczne elektryczne, - elementy pneumatyczne i hydrauliczne, - elementy złczne pneumatyczne i hydrauliczne; - przyrzdy do pomiaru długoci: suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe, - przyrzdy do pomiaru któw, - przyrzdy do identyfikacji i pomiarów gwintów, - przyrzdy do kontroli powierzchni - czujniki pomiarowe, - zasilacze, - multimetry wielofunkcyjne, - testery i specjalistyczny sprzt diagnostyczny, - oscyloskopy; - wybrane urzdzenia mechatroniczne do prezentacji w normalnych warunkach eksploatacji (np. sprzt AGD, sprzt audiowizualny, elektronarzdzia), - stanowiska symulacji usterek i awarii maszyn i urzdze mechatronicznych, - przykładowe eksponaty urzdze mechatronicznych (modele pełne, przekroje); 18

19 - elementy złczne mechaniczne, - przewody elektryczne, - elementy łczeniowe elektryczne, - tamy elektroizolacyjne, - przewody pneumatyczne i hydrauliczne, - kleje konstrukcyjne, - płyny i smary stosowane w eksploatacji maszyn i urzdze mechatronicznych, - waciki, ciereczki; - oprogramowania do programowania sterowników, - oprogramowanie do opracowywania wyników pomiarów, - wybrane oprogramowania diagnostyczne; - katalogi materiałów, czci znormalizowanych, - katalogi czci maszyn, - dokumentacje techniczne maszyn i urzdze mechatronicznych; 19

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator obrabiarek skrawajcych Symbol cyfrowy: 722 [02] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych

Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość 1 Stanowisko dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ nr 2. zestaw czujników zbliŝeniowych,

CZĘŚĆ nr 2. zestaw czujników zbliŝeniowych, CZĘŚĆ nr 2 Dostawa i montaŝ wyposaŝenia pracowni układów mechatronicznych Lp. Nazwa sprzętu i jego krótki opis Charakterystyka techniczna wymagania Ilość Stanowiska sensoryki zestaw czujników zbliŝeniowych,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: Korekta merytoryczna: Korekta techniczna:

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: Korekta merytoryczna: Korekta techniczna: Autorzy: dr inż. Anna Kordowicz-Sot dr inż. Tomasz Giesko mgr inż. Wojciech Klimasara Recenzenci: mgr inż. Henryk Krystkowiak mgr inż. Stanisław Popis Opracowanie redakcyjne: Jacek Pacholec Katarzyna Maćkowska

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Symbol cyfrowy: 311[46] Kształcenie w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter-instalator urzdze technicznych w budownictwie wiejskim Symbol cyfrowy:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter systemów rurocigowych Symbol cyfrowy: 713 [04] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter izolacji budowlanych Symbol cyfrowy: 713 [08] W celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: lusarz Symbol cyfrowy: 722 [03] W szkole kształccej w zawodzie lusarz niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Technik Mechatronik. Kliknij, aby dodać tekst

Technik Mechatronik. Kliknij, aby dodać tekst Technik Mechatronik Kliknij, aby dodać tekst Mechatronika Mechatronika jest to nauka łącząca elementy trzech różnych obszarów wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki. Jest oparta na myśleniu i działaniu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji i urzdze sanitarnych Symbol cyfrowy: 713 [02] W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze do obróbki plastycznej Symbol cyfrowy: 812 [01]

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki

PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA. PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI RECZNEJ I MONTAŻU PRACOWNIA SPAWALNICTWA PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM tokarki i frezarki PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM frezarki,szlifierki, dłutownice STACJA NAPRAW SAMOCHODÓW 1 / 5 STACJA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

Kształcenie według modułowego programu nauczania

Kształcenie według modułowego programu nauczania Kształcenie według modułowego programu nauczania charakteryzuje się tym, że: - cele kształcenia i materiał nauczania wynikają z przyszłych zadań zawodowych, - przygotowanie ucznia do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK MECHATRONIK EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów 742118 Mechatronik 311410 Technik mechatronik PKZ(EE.h) PKZ(MG.r) EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów 311410 Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy: 314[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych zajcia edukacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

IV. Warsztatach szkolnych (centrach kształcenia praktycznego, zakładach pracy) w:

IV. Warsztatach szkolnych (centrach kształcenia praktycznego, zakładach pracy) w: Elektromechanik: 724[05] W szkole kształcącej w zawodzie elektromechanik nauczanie powinno odbywać się w odpowiednio przygotowanych pracowniach przedmiotowych, laboratoriach i warsztatach, wyposaŝonych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

Elektryk Technik elektryk

Elektryk Technik elektryk EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 741103 Elektryk 311303 Technik elektryk PKZ(EE.g) ELEKTRYK 741103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie

Technikum mechaniczne. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie Technikum mechaniczne Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr1 w Oławie 2012 TECHNIKUM MECHANICZNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ REALIZUJĄCE KWALIFIKACJE M20 I M44 Technikum Mechaniczne to szkoła z wieloletoletnią

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S

PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156227-2012:text:pl:html PL-Lublin: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2012/S 95-156227

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej

Program praktyki. nauczycieli branży mechatronicznej Program praktyki nauczycieli branży mechatronicznej w ramach projektu: Praktyki nauczycielskie w przedsiębiorstwach powiatu żarskiego receptą na podniesienie jakości kształcenia zawodowego Autorzy: Zdzisław

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI PAKIET NR I - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH CZ. I

WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI PAKIET NR I - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH CZ. I Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroenergetyk transportu szynowego Symbol cyfrowy: 311 [47] W szkole kształccej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: obuwnik Symbol cyfrowy: 744 [02] STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie obuwnik powinno

Bardziej szczegółowo

II. BLOKI PROGRAMOWE

II. BLOKI PROGRAMOWE I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać podstawowe rodzaje oraz właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych; 2) charakteryzować sposoby wytwarzania tworzyw

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OFERTA SZKOLENIA NA KURSIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE Przedstawione kwalifikacje zawodowe oraz program szkoleniowy mogą być dobierane w zależności od potrzeb osoby szkolonej. Program kursu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik poarnictwa Symbol cyfrowy: 515 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik poarnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa podziemnego Symbol cyfrowy: 331 [15] W szkole kształccej w zawodzie technik górnictwa podziemnego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki

Informacje ogólne. ABS ESP ASR Wspomaganie układu kierowniczego Aktywne zawieszenie Inteligentne światła Inteligentne wycieraczki Mechatronika w środkach transportu Informacje ogólne Celem kształcenia na profilu dyplomowania Mechatronika w środkach transportu jest przekazanie wiedzy z zakresu budowy, projektowania, diagnostyki i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ZEGARMISTRZ SYMBOL CYFROWY 731[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik pszczelarz Symbol cyfrowy: 321 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni Sala dydaktyczna powinna by wyposaona w: stoliki

Bardziej szczegółowo