STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa konieczne jest posiadanie nastpujcych pracowni: I. Pracownia ogólnodydaktyczna, II. Recepcja hotelowa, III. Pracownia technologii gastronomicznej, IV. Sala obsługi konsumenta, V. Pracownia komputerowa. Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego wymaga aktualizowania zgodnie z rozwojem naukowym, technicznym i technologicznym właciwym dla zawodu technik hotelarstwa, a take w zalenoci od zmieniajcych si wymaga dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoarowej, ochrony rodowiska, ergonomii. I. Pracownia ogólnodydaktyczna Jest to pomieszczenie pozwalajce na realizacj treci programowych przedmiotu Organizacja i technika pracy, wyposaone w rodki dydaktyczne audiowizualne oraz odpowiedni ilo stanowisk dydaktycznych dla uczniów, umoliwiajc opanowanie umiejtnoci właciwych dla zawodu, a take dla nauczycieli/egzaminatorów podczas wykonania zadania egzaminacyjnego w etapie praktycznym egzaminu zawodowego. Pomieszczenie powinno spełnia wymagania sanitarno-higieniczne, ekologiczne, ergonomiczne oraz dotyczce bezpieczestwa. Spełnienie tych wymaga powinno by zgodne z obowizujcymi przepisami i potwierdzone stosownymi atestami. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: biurko nauczycielskie, komputer z programem uytkowym, drukarka, Internet, stoły szkolne jednoosobowe dla uczniów, krzesła, tablica szkolna obrotowo-jezdna, rzutnik pisma i rzutnik foliogramów, telewizor, odtwarzacz video i odtwarzacz płyt CD, kasety video i płyty CD, projektor multimedialny, ekran rozwijany biały ze stojakiem, stanowiska komputerowe z recepcyjnym programem uytkowym, drukarka, Internet. 2. Opis wyposaenia pracowni: a. biblioteczka zawodowa zawierajca dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: zestaw podrczników niezbdnych w trakcie trwania nauki, poradniki hotelarza wydawane przez PZH, czasopisma branowe: Hotelarz, Doradca Hotelarza, wiat Hoteli, informatory hotelowe w pokojach hotelowych, cenniki usług dodatkowych w hotelach, materiały reklamowe hoteli; b. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, 1

2 rodki opatrunkowe, rodki przeciwbólowe z ulotkami o sposobie uycia i dawkowania leków. II. Recepcja Wyposaenie recepcji powinno umoliwi wykonanie zada podczas praktycznej nauki obsługi gocia hotelowego na kadym etapie oraz w etapie praktycznym egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. Recepcja wraz z jednostk mieszkaln i wzłem higieniczno-sanitarnym moe si znajdowa w jednym pomieszczeniu z pracowni ogólnodydaktyczn. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna obrotowo-jezdna, stoły szkolne jednoosobowe dla uczniów, krzesła, rzutnik pisma, rzutnik foliogramów, projektor multimedialny, ekran rozwijany biały ze stojakiem, telewizor, odtwarzacz video i odtwarzacz płyt CD, kasety video i płyty CD z programami tematycznymi. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: lada recepcyjna wraz z wyposaeniem technicznym. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia połoona w budynku szkoły; znajduje si pracownia: wysoko zgodna z norm budowlan, podłoga antypolizgowa łatwa do utrzymania w czystoci, ciany pomalowane w kolorze jasnym, okna due, drzwi z tworzywa łatwego do utrzymania w czystoci o szerokoci co najmniej 0,9m, owietlenie naturalne i sztuczne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 3,5m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny o napiciu 230V, instalacja zasilania komputerów, wentylacja naturalna, ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia stanowiska: kompletna hotelowa lada recepcyjna dla obsady jednoosobowej, z czci obnion dla obsługi gocia niepełnosprawnego z wyposaeniem zestaw komputerowy wraz z programem recepcyjnym, drukarka, czytnik kart kredytowych, aparat telefoniczny, fax, kasa fiskalna, Internet, rzutnik pisma i rzutnik foliogramów, ekran rozwijany biały ze stojakiem, telewizor, odtwarzacz video i odtwarzacz płyt CD, kasety video i płyty CD z programami tematycznymi; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: zegar cienny, kalendarz cienny, kalkulator; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: 2

3 wzory kart kredytowych, procedury check in i check out; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: karty magnetyczne do drzwi jednostki mieszkalnej, informator o usługach hotelowych, druki zameldowania gocia, druki kart pobytu, potwierdzenie rezerwacji, druki do wicze planowania, kalkulowania zleconych usług hotelowych, faktury VAT, cennik usług hotelowych; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni dydaktycznej: zestaw komputerowy wraz z programem recepcyjnym, drukarka, drukarka kart pobytu; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: dane identyfikujce hotel, procedury check in i check out, regulamin hotelowy, czasopisma branowe: Hotelarz, Hotels, Doradca Hotelarza, wiat Hoteli, rozkłady jazdy PKP, LOT, SKM, PKS, ZKM, foldery i katalogi biur podróy, przewodniki i informatory o aktualnych atrakcjach regionu, foldery i informatory hotelowe, atlas samochodowy Polski, oferty firm wiadczcych usługi dla zakładów hotelarskich, wzory dokumentów stosowanych w hotelu do rozlicze wewntrznych i zewntrznych, akty prawne ustawa o usługach turystycznych z dnia r, Dz. U. Nr 223 z 2004r., rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r., Dz. U. Nr 188 sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których s wiadczone usługi hotelarskie ; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka ze rodkami do udzielania pierwszej pomocy, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, rodki opatrunkowe, rodki przeciwbólowe z ulotkami o sposobie uycia i dawkowania leków; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: w pomieszczeniu powinna si znajdowa ganica, urzdzenia posiadaj certyfikaty bezpieczestwa. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: 5.1. Jednostka mieszkalna (kat. 2) Opis infrastruktury jednostki: a. usytuowanie jednostki: pracownia połoona w pobliu pracowni ogólnodydaktycznej albo w tej samej pracowni; znajduje si jednostka: wszystkie urzdzenia s sprawne i pod stał kontrol osoby za nie odpowiedzialnej, wysoko zgodna z norm budowlan; 3

4 c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej jednostki: 9m 2 (dla drugiej kategorii); d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja prdu elektrycznego o napiciu 230V, ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna Opis wyposaenia pracowni: łóko jednoosobowe o wymiarach min. 90x200cm, nocny stolik lub półka przy łóku, wnka garderobiana, minimum 3 wieszaki, biurko lub stół, baganik, 2 krzesła lub inne meble do siedzenia, lustro, wieszak cienny na wierzchni odzie, lampka nocna przy miejscu do spania, umoliwiajca czytanie w pozycji lecej, lampka owietlajca miejsce do pracy (stół lub biurko), owietlenie ogólne, radioodbiornik lub moliwo odbioru programu radiowego, dywanik przy łóku, zasłony, rolety lub aluzje okienne przepuszczajce i nieprzepuszczajce wiatła (mog by dwufunkcyjne), elementy dekoracyjne, materiały informacyjne dotyczce hotelu i bezpieczestwa goci oraz hotelowe materiały pimiennicze, popielniczka (jeli pokój dla palcych); b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: wózek słuby piter z wyposaeniem: komplet czystej bielizny hotelowej, rcznik, rodki chemiczne do sprztania i czyszczenia jednostki mieszkalnej i wzła sanitarno-higienicznego, cierki, gbka, mydło toaletowe albo mydło w płynie do wyłoenia w łazience, torba higieniczna, papier toaletowy, materiały informacyjne dotyczce hotelu, odkurzacz Wzeł sanitarno-higieniczny Opis infrastruktury wzła: a. usytuowanie pracowni: pracownia połoona przy jednostce mieszkalnej; znajduje si wzeł: wysoko zgodna z norm budowlan, podłoga gładka, wykonana z materiału nie nasikliwego, nie liskiego, łatwa do utrzymania w czystoci, posiadajca odprowadzenie cieków zabezpieczone kratkami, sufit gładki pomalowany, ciany pomalowane farb wodoodporn lub wyłoone glazur do wysokoci 2m, drzwi o szerokoci 0,90m; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: minimalna powierzchnia dla pojedynczego stanowiska 3 3,5m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem parametrów: instalacja prdu elektrycznego o napiciu 230V, 4

5 instalacja wodna i kanalizacyjna, woda ciepła i zimna, ogrzewanie, wentylacja mechaniczna wycigowa Opis wyposaenia wzła: wanna z bateri i natryskiem lub kabina natryskowa, umywalka z blatem lub półk, z bocznym lub górnym owietleniem, bateria umywalkowa, WC, osłona wanny lub natrysku, mydelniczka, papiernica, haczyki, wieszaki na rczniki, uchwyty przy wannie i natrysku, lustro z górnym lub bocznym owietleniem, uniwersalne gniazdko elektryczne z osłon, pojemnik na mieci niepalny lub trudno palny, mydełko toaletowe lub dozownik mydła, rcznik, szklanka lub kubeczek jednorazowy, torba higieniczna; b. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny: instalacja elektryczna i urzdzenia elektryczne musz posiada odpowiednie zabezpieczenia przeciwporaeniowe potwierdzone protokółem bezpieczestwa lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, rkawice lateksowe dla pokojowej Inne szczególne wymagania dotyczce pracowni: wszystkie urzdzenia s sprawne i pod stał kontrol osoby za nie odpowiedzialnej, uczniowie posiadaj do swojej dyspozycji komplet sprztu pozwalajcego na szybkie i sprawne wykonanie zadania, uczniowie postpuj zgodnie z Instrukcj obowizujc w pracowni. III. Pracownia technologii gastronomicznej Wyposaenie pracowni technologii gastronomicznej powinno umoliwi wykonanie zada podczas praktycznej nauki zawodu na kadym etapie oraz w etapie praktycznym egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska dla egzaminatorów, tablica szkolna obrotowo-jezdna, stoły z blatem twardym, nienasikliwym, krzesła dla uczniów, komputer z oprogramowaniem, rzutnik pisma i rzutnik foliogramów, ekran rozwijany biały ze stojakiem, telewizor, odtwarzacz video i odtwarzacz płyt CD, kasety video i płyty CD, tablice przedstawiajce schematy produkcji gastronomicznej, wózek do prezentacji potraw. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: minimum 6 stanowisk umoliwiajcych wykonanie zadania praktycznego/egzaminacyjnego. 5

6 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia połoona w pobliu pracowni ogólnodydaktycznej; znajduje si pracownia: posiadanie wymaganych atestów sanitarnych, wysoko zgodna z norm budowlan, podłoga gładka, bez uszkodze, wykonana z materiału nienasikliwego, nie liskiego, łatwa do utrzymania w czystoci, posiadajca odprowadzenie cieków zabezpieczone kratkami, sufit gładki pomalowany, ciany wyłoone glazur do wysokoci 2 m, pomalowane na jasne kolory, okna zabezpieczone siatkami ochronnymi, drzwi o szerokoci 0,90 m, z materiału łatwego do utrzymania w czystoci, owietlenie pracowni naturalne i sztuczne. c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 4 m 2 ; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja prdu elektrycznego o napiciu 230V i 400V, instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepła, zimna woda, zlewy dwukomorowe z ciepł i zimn wod, basen do mycia duego sprztu, w z kocówk umoliwiajce mycie wyposaenia, wentylacja naturalna i sztuczna, gaz ziemny o cinieniu max 2,0 kpa, ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia pracowni: maszynki do mielenia misa, ekspres do kawy, szybkowary, czajniki, wagi, lodówka, kuchenka mikrofalowa, roen elektryczny, roboty małe rczne i duy z przystawkami, sokowirówka, blender, komplety garnków, patelnie rónej wielkoci, naczynia aroodporne rónej wielkoci, noe i deski do krojenia, półmiski rónej wielkoci, drobny sprzt kuchenny (stolnice, wałki, róne formy i foremki do ciast, blachy, tortownice, tarki, ostrzałki, itp.), zestawy talerzy rónej wielkoci, szklanki, spodeczki, szkło do deserów, kuchenki, zlewy, stoły, taborety, tablica szkolna; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: wagi pomiarowe, miarki i menzurki pomiarowe, termometry do pomiaru temperatury w urzdzeniach kuchennych; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: gabloty zawierajce schematy urzdze działajcych w pracowni; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: 6

7 surowce uywane do produkcji potraw: produkty mleczne, mczne, misne, warzywne, owoce, napoje; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska: tablice przedstawiajce schematy produkcji gastronomicznej, normy ywienia i gramatury potraw; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka ze rodkami do udzielania pierwszej pomocy, instrukcja udzielania pierwszej pomocy, rodki opatrunkowe, rodki przeciwbólowe z ulotkami o sposobie uycia i dawkowania leków; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: uczniowie i nauczyciele posiadaj aktualne zawiadczenie lekarskie, w pomieszczeniu powinny si znajdowa ganice, na podłogach, przy urzdzeniach elektrycznych powinny si znajdowa gumowe dywaniki izolacyjne, do obsługi piekarnika, pieca naley uywa rkawice ochronne, instrukcje obsługi urzdze s usytuowane przy urzdzeniach, wszystkie urzdzenia powinny posiada certyfikaty lub wiadectwa zgodnoci w zakresie bhp, osoby znajdujce si w pracowni musz mie na sobie kompletn odzie ochronn oraz odpowiednie obuwie, osoby przystpujce do pracy musz by przeszkolone w zakresie bezpieczestwa i higieny pracy oraz bezpiecznej obsługi maszyn i urzdze. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: w pracowni powinny si znajdowa sprzty, urzdzenia, maszyny umoliwiajce wykorzystanie wszystkich procesów technologicznych, spełniajce wymagania sanitarno-higieniczne, ekologiczne, ergonomiczne oraz bezpieczne dla uytkowników, wszelkie maszyny i urzdzenia powinny by sprawne i pod stał kontrol konserwatora, w pobliu kadej maszyny powinna si znajdowa instrukcja sposobu uytkowania oraz instrukcja bezpiecznej obsługi urzdzenia, kady ucze powinien mie do swojej dyspozycji komplet drobnego sprztu umoliwiajcego sprawne i szybkie wykonanie zadania, w pracowni powinna si znajdowa: kuchenka mikrofalowa, frytownica, grill, toster, zmywarka, pojemniki przykrywane na odpady. IV. Sala obsługi konsumenta Wyposaenie pracowni sali obsługi konsumenta powinno umoliwi wykonanie zada podczas praktycznej nauki zawodu oraz na etapie praktycznym egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. Organizacja zaj powinna si odbywa bez uycia atrap, z moliwoci podawania potraw przygotowywanych przez inn grup na zajciach z technologii gastronomicznej. Obok sali powinna si znajdowa cz ekspedycyjna. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: biurko nauczycielskie, jednoczenie spełniajce rol stanowiska dla egzaminatorów, stoły szkolne dwuosobowe dla uczniów, krzesła, tablica szkolna zawieszana, 7

8 rzutnik pisma i rzutnik foliogramów, ekran rozwijany biały ze stojakiem telewizor, odtwarzacz video i odtwarzacz płyt CD, kasety video i płyty CD, 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: minimum 6 stanowisk umoliwiajcych wykonanie zadania praktycznego/egzaminacyjnego. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia znajduje si w pracowni ogólnodydaktycznej lub w jej pobliu; znajduje si pracownia: wysoko zgodna z norm budowlan, podłoga antypolizgowa łatwa do utrzymania w czystoci, drzwi z materiału łatwego do utrzymania w czystoci o szerokoci 0,90 m, ciany pomalowane w kolorze jasnym, okna due, owietlenie naturalne i sztuczne, wystrój sali typowy dla wystroju restauracji hotelowej, ogrzewanie; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 4 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja prdu elektrycznego o napiciu 230V, wentylacja naturalna i sztuczna, ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia pracowni: pomocnik kelnerski z pełnym wyposaeniem, stoły dwuosobowe, czteroosobowe, szecioosobowe, kwadratowe, prostoktne, okrgły, stół przystosowany dla gocia niepełnosprawnego, krzesła, krzesło dla dziecka, bielizna stołowa obrusy, nakładki, serwetki, przywieszki, zastawa stołowa w szerokim asortymencie talerze, sztuce, szkło, otwieracze do butelek, dekoracja stołowa, wózek kelnerski, stół dostawny; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: kasa fiskalna; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: gabloty z zestawami zastawy stołowej i szkła; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego zawodu: karty menu; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, rodki opatrunkowe, rodki przeciwbólowe z ulotkami o sposobie uycia i dawkowania leków; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: w pomieszczeniu powinna si znajdowa ganica, 8

9 osoby znajdujce si w pracowni musz by ubrane w uniformy kelnerskie, wszystkie osoby przebywajce w pracowni musz posiada aktualne zawiadczenie lekarskie. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: w pracowni powinny si znajdowa sprzty, urzdzenia umoliwiajce wykorzystanie wszystkich procesów technologicznych, spełniajce wymagania sanitarno-higieniczne, ekologiczne, ergonomiczne oraz bezpieczne dla uytkowników, kady ucze powinien mie do swojej dyspozycji komplet sprztu umoliwiajcego sprawne i szybkie wykonanie zadania. V. Pracownia komputerowa Wyposaenie pracowni komputerowej powinno umoliwi wykonanie zada podczas praktycznej nauki zawodu oraz w etapie praktycznym egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe. Zajcia prowadzone s w grupach uczniów. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: biurko nauczycielskie, jednoczenie spełniajce rol stanowiska dla egzaminatorów, stoliki komputerowe, krzesła, tablica szkolna obrotowo-jezdna, rzutnik pisma, rzutnik foliogramów, ekran rozwijany biały ze stojakiem, telewizor, odtwarzacz video i odtwarzacz płyt CD, kasety video i płyty CD z programami tematycznymi. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: minimum 6 stanowisk umoliwiajcych wykonanie zadania praktycznego/egzaminacyjnego. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: pracownia połoona w budynku szkoły; znajduje si pracownia: wysoko zgodna z norm budowlan, podłoga antypolizgowa łatwa do utrzymania w czystoci, ciany pomalowane w kolorze jasnym, okna due, drzwi z tworzywa łatwego do utrzymania w czystoci, szeroko drzwi 0,90 m, owietlenie naturalne i sztuczne, ogrzewanie; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 3 4 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: prd elektryczny o napiciu 230V, instalacja zasilania komputerów wraz z zasilaniem rezerwowym, wentylacja naturalna. 4. Opis wyposaenia pracowni: zestawy komputerowe (komputer, monitor, klawiatura, mysz) wraz z programem uytkowym: edytor tekstu, baza danych, programy specjalistyczne, 9

10 drukarka; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: zegar cienny, kalendarz cienny; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: schematy, plansze, wzory druków, pism; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: papier do drukarki; e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu: jedno stanowisko komputerowe dla 2 3 uczniów, komputery wraz z urzdzeniami peryferyjnymi, aktualne programy uytkowe: edytor tekstu, baza danych, programy specjalistyczne, drukarka; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy, instrukcje udzielania pierwszej pomocy, rodki opatrunkowe, rodki przeciwbólowe z ulotkami o sposobie uycia i dawkowania leków; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa i higieny pracy: urzdzenia posiadaj certyfikaty bezpieczestwa, w pomieszczeniu znajduje si ganica, instrukcje obsługi urzdze znajduj si w pobliu opisywanych urzdze. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce stanowiska, właciwe dla danego zawodu: wszystkie urzdzenia s sprawne i pod stał kontrol osoby za nie odpowiedzialnej, uczniowie powinni posiada do swojej dyspozycji komplet sprztu pozwalajcego na szybkie i sprawne wykonania zadania. 10

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913 [01] W celu zapewnienia właściwego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013

Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego do wykonania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2013 Zawód: pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Symbol cyfrowy: 913[01] Oznaczenie tematu: 1

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: dietetyk Symbol cyfrowy: 321 [11] Kształcenie w zawodzie dietetyk powinno si odbywa w odpowiednio przystosowanych do tego pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik turystyki wiejskiej Symbol cyfrowy: 341[08] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik turystyki wiejskiej powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa

Technik hotelarstwa Technik hotelarstwa TG.12. TG.13. Planowanie i realizacja usług w recepcji Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 422402 Technik hotelarstwa 422402 Technik hotelarstwa OMZ PKZ(TG.f) OMZ PKZ(TG.f) TECHNIK

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej Symbol cyfrowy: 346 [02] Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji usług gastronomicznych Symbol cyfrowy: 341 [07] Ze wzgldu na specyfik wykonywanego zawodu pracownia zawodowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI Kategorie Lp. Wymagania ***** **** *** ** * H M H M H M H M H M 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 8 do Siwz Formularz asortymentowo-cenowy CZĘŚĆ I : W tym: GRUPA I Sprzęt komputerowy i oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Załącznik nr 1 do umowy WyposaŜenie budynku z przeznaczeniem na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi 1. Informacje ogólne Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: krawiec Symbol cyfrowy: 743 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na specyfik wykonywania zawodu kształcenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 103 poz. 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim

WNIOSEK. o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim ...... (pieczątka wnioskodawcy: właściciela, (miejscowość, data) przedsiębiorcy zarządzającego lub dzierżawcy*) Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc WNIOSEK o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04]

Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Technik hotelarstwa errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik hotelarstwa 341[04] Strona 13 punkt 1.1. otrzymuje brzmienie: 1.1. stosowa podstawowe pojcia i terminy z zakresu hotelarstwa, gastronomii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) stosować zasady

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1

Arkusz1. lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 12 POWLECZENIA NA POŚCIEL 140X200, 70X80 3 13 KOC 150X200 1 14 ARANŻACJA OKNA 270X200 1 SZT 1 POKÓJ DWUOSOBOWY Z ANEKSEM KUCHENNYM razem lp ASORTYMENT WYMIAR ILOŚĆ CENA JEDNWARTOŚĆ 1 ŁÓŻKO REHAB. 200x100 2 2 SZAFKI nocne med. 50x50 2 4 KRZESŁO TAPICEROWANE 2 5 FOTEL 90X90 2 6 SZAFA/KOMODA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: opiekunka rodowiskowa Symbol cyfrowy: 346 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie opiekunka rodowiskowa powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa

Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa Kategoryzacja hoteli w Polsce Kategoria jednogwiazdkowa 1. Zewnętrzne elementy wyposażenia: - zewnętrzne oświetlenie obiektu, - wyodrębnione wejście do hotelu, - umożliwiony dojazd do hotelu. 2. Wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Technikum hotelarskie 4 letnie

Technikum hotelarskie 4 letnie Technikum hotelarskie 4 letnie Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 422402 body { font-size:12px;.tytul { font-weight: bold; font-size:14px; margin-bottom: 3px;.aktualizacja { font-weight: normal;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ SYMBOL CYFROWY 913[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) utrzymywać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 341[07] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1)

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia załącznik 1 WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA HOTELI I MOTELI HOTELE I MOTELE I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia Lp. 1. 2.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 a do Regulaminu

Załącznik nr 2 a do Regulaminu 95 7 42 40 36 56 Załącznik nr 2 a do Regulaminu L.p. Schemat Urządzenie Wymiary (mm) szer. x gł. x wys. Ilość szt. Kabina prysznicowa 900x900x2000 2 36 Miska ustępowa podwieszana na stelażu 3x5x3 górna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze kelner 512[01]

Zmiany w informatorze kelner 512[01] Kelner errata sierpie 2011 Strona 16 wiersze 22 27 otrzymuj brzmienie: Przykadowe zadanie 8. Kiedy kelner podaje konsumentowi rachunek? A. Przed deserem. B. Na yczenie. C. Po zakoczonej konsumpcji. D.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby ... / imię i nazwisko / Szklarska Poręba, dnia...... / adres /...... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

Wniosek 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ (miejscowość, data) /pieczęć wnioskodawcy/ Burmistrz Miasta i Gminy Ryn Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: rzenik wdliniarz Symbol cyfrowy: 741 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Ze wzgldu na specyfik wykonywanego

Bardziej szczegółowo

3. Podczas całego cyklu zajęć (od momentu wyjazdu ze szkoły do momentu powrotu) uczniowie są objęci opieką pedagogiczną. Opiekę zapewnia szkoła

3. Podczas całego cyklu zajęć (od momentu wyjazdu ze szkoły do momentu powrotu) uczniowie są objęci opieką pedagogiczną. Opiekę zapewnia szkoła Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) wyjazdy specjalistyczne do nowocześnie wyposażonych placówek edukacyjnych - ćwiczenia, warsztaty, zajęcia laboratoryjne dla uczniów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin

Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Projekt dla Szpitala Klinicznego PAM - Szczecin Opis Wartość Powierzchnia [m2] 1050 Liczba wydawanych posiłków 700 Gaz [kw] brak Moc Elektryczna [kw] 41,3 Ilość wody ciepłej [m3/dobę] 10,4 Ilość wody zimnej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy

Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy Zestawienie Wyposażenia Inkubator Kartuzy L.P. Nazwa Nr inwentarzowy Pomieszczenie 1 stolik kwadratowy 85 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 2 krzesło plastikowe na płozie 114 /808/EFRR/KIP/2014 1.12 3 krzesło plastikowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroradiolog Symbol cyfrowy:322 [19] Kształcenie w zawodzie technik elektroradiolog powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dentystyczny Symbol cyfrowy: 322 [09] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik dentystyczny powinna posiada nastpujce

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY OBIEKTU stanowiąca podstawę przyznania znaku markowego Krainy Żubra

KARTA OCENY OBIEKTU stanowiąca podstawę przyznania znaku markowego Krainy Żubra 1 KARTA OCENY OBIEKTU stanowiąca podstawę przyznania znaku markowego Krainy Żubra Oceniane są wyłącznie obiekty, które spełniają minimalne wymagania ustawowe (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia

Bardziej szczegółowo

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego

Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego Owiadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego!"$% &'() *&+!"$%'& &''&) Weterynaryjne laboratorium diagnostyczne nowo otwierane, -. // Numer wymogu Wymóg ustawowy lub wynikajcy z rozporzdzenia

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o usługach turystycznych

Ustawa o usługach turystycznych Ustawa o usługach turystycznych Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych: Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca

Bardziej szczegółowo

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks)

W n i o s e k. 2. (nazwa własna obiektu, adres, telefon, faks) /pieczątka wnioskodawcy/ -------------------------------------------------------------- (miejscowość, data) Burmistrz Gminy i Miasta Sianów W n i o s e k o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYPOSAŻENIA HOTELOWEGO

WYKAZ WYPOSAŻENIA HOTELOWEGO Znak postępowania: FSiSR.0421.2.2011/2013 WYKAZ WYPOSAŻENIA HOTELOWEGO Poniżej wykaz wyposażenia jaki znajduje się w Hotelu "Pod Dębem" zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego

Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego Załącznik nr 6 do siwz Wykaz sprzętu oraz wyposażenia medycznego i meblowego L.p. Nazwa wyposaŝenia Ilość sztuk Opis przedmiotu zamówienia Cena jednostkowa brutto Wartość brutto (3 x 5) 1 2 3 4 5 6 1.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

7. Sala wykładowa nr 1 47,90 m 2 biurko wraz z fotelem obrotowym dla wykładowcy - 1 szt. szafa aktowa z nadstawką, zamykana 1 szt.

7. Sala wykładowa nr 1 47,90 m 2 biurko wraz z fotelem obrotowym dla wykładowcy - 1 szt. szafa aktowa z nadstawką, zamykana 1 szt. Załącznik do PFU Załącznik nr 1 I PARTER A. Egzaminowanie cz.1 Pokój koordynatora 19,6 m 2 W posiadaniu Zamawiającego Pokój kierownika Oddziału Egzaminowania) 15,00 m 2 zamykana szafa na dokumenty zamykana

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo