STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia produkcji rolniczej, II. Pracownia towaroznawstwa i przetwórstwa spoywczego, III. Pracownia ekonomiczna, IV. Pracownia rachunkowoci, V. Pracownia pracy biurowej. I. Pracownia produkcji rolniczej stolik nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie sztuk, krzesła uczniowskie sztuk, szafy oszklone, tablica szkolna, magnetowid i odtwarzacz CD, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, 1 kserokopiarka. 2. Opis infrastruktury pracowni: owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, pokryta wykładzin, sala minimum 3 metry wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: wielko pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich i 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego z krzesłem, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, ekranu oraz zestawu komputerowego z urzdzeniami peryferyjnymi; wentylacja nawiewno-wywiewna, prd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne, instalacja grzewcza, instalacja sieci komputerowej. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: podstawowe przyrzdy meteorologiczne, 1

2 profile glebowe, atrapy, okazy lub zielniki przedstawiajce podstawowe gatunki rolin uprawnych, atrapy, próbki sprztu melioracyjnego, próbki nawozów mineralnych i organicznych, próbki nasion rolin uprawnych, atrapy, okazy lub zielniki z chwastami i chorobami rolin, okazy szkodników podstawowych rolin uprawnych, plansze, tablice lub modele układów anatomicznych zwierzt gospodarskich, próbki pasz, kolczyki dla zwierzt, tatuownice, apteczka weterynaryjna, instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych, przykładowe karty technologiczne; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, programy komputerowe do układania dawek pokarmowych dla trzody chlewnej i bydła, program komputerowy do planowania nawoenia pól, program komputerowy do zarzdzania ferm trzody chlewnej i bydła; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, katalogi odmian rolin uprawnych, atlasy: rolin uprawnych, chwastów, szkodników rolin uprawnych, plansze, tablice dotyczce produkcji rolniczej, normy ywienia zwierzt, katalogi, atlasy ras bydła, trzody chlewnej, przepisy prawne dotyczce zwalczania chorób zakanych zwierzt, badania zwierzt rzenych i misa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej, filmy video, CD i DVD dotyczce produkcji rolniczej, literatura rolnicza, czasopisma i materiały multimedialne. II. Pracownia towaroznawstwa i przetwórstwa spoywczego stolik nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie sztuk, krzesła uczniowskie sztuk, szafy oszklone, tablica szkolna, magnetowid i odtwarzacz CD, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, kserokopiarka. 2. Opis infrastruktury pracowni: owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, 2

3 podłoga zmywalna, pokryta wykładzin, sala minimum 3 metry wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: wielko pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich i 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego z krzesłem, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, ekranu oraz zestawu komputerowego z urzdzeniami peryferyjnymi; wentylacja nawiewno-wywiewna, prd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne, instalacja grzewcza, instalacja sieci komputerowej. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: makiety, modele maszyn i urzdze stosowanych w przetwórstwie spoywczym, opakowania jednostkowe i transportowe, atrapy wyrobów spoywczych, zestawy laboratoryjne do badania cech fizycznych wyrobów spoywczych; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: drobny sprzt do przetwórstwa spoywczego (np. sprzt do oceny sensorycznej i organoleptycznej produktów spoywczych), próbki surowców do przerobu, dozwolonych substancji dodatkowych, próbki substancji pomagajcych w przetwarzaniu, próbki wyrobów spoywczych, urzdzenia laboratoryjne do badania cech fizycznych wyrobów spoywczych; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy video, CD, DVD przedstawiajce prac maszyn i urzdze w linii technologicznej, przedstawiajce procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie spoywczym, bezpieczestwo higien pracy i ochron przeciwpoarow, rodki ochrony osobistej, zestaw norm wykorzystywanych w przemyle spoywczym, plansze, foliogramy i tablice graficzne dotyczce przetwórstwa spoywczego, zbiór instrukcji i dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn i urzdze stosowanych w przetwórstwie spoywczym, zbiór katalogów i prospektów nowoczesnego sprztu stosowanego w przetwórstwie spoywczym, przepisy prawne, literatura zawodowa, czasopisma, np. Przemysł spoywczy, materiały multimedialne; podrczna biblioteczka. III. Pracownia ekonomiczna stolik nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie sztuk, krzesła uczniowskie sztuk, szafy oszklone, tablica szkolna, 3

4 magnetowid i odtwarzacz CD, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, kserokopiarka, tablica przenona, stojak do zawieszania plansz. 2. Opis infrastruktury pracowni: owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, pokryta wykładzin, sala minimum 3 metry wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: wielko pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich i 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka) nauczycielskiego z krzesłem, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, ekranu oraz zestawu komputerowego z urzdzeniami peryferyjnymi; wentylacja nawiewno-wywiewna, prd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne, instalacja grzewcza, instalacja sieci komputerowej. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: wzory planów i projektów gospodarstw i przedsibiorstw, wzory dokumentów w obrocie krajowym i zagranicznym, wzory dokumentów zwizanych z produkcj, usługami i handlem; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z kart telewizyjn. c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, kodeks pracy oraz teksty wybranych przepisów prawa gospodarczego i finansowego, poradniki ekonomiczne, cenniki produktów do produkcji przemysłowej, rolniczej i przetwórstwa spoywczego, cenniki rodków do produkcji rolniczej i przetwórstwa spoywczego, przykładowe statuty spółek i spółdzielni, roczniki statystyczne, plansze, foliogramy i tablice dotyczce zagadnie ekonomicznych, filmy wideo, CD i DVD dotyczce ekonomii, literatura ekonomiczna, czasopisma, materiały multimedialne, Kodeks Cywilny, Kodeks Spółek Handlowych, Ustawy prawa gospodarczego. 4

5 IV. Pracownia rachunkowoci stolik nauczycielski (biurko) z krzesłem, stoliki uczniowskie 15-18sztuk, krzesła uczniowskie sztuk, stoliki pod komputer sztuk, zestawy komputerowe sztuk, szafy oszklone, tablica szkolna, magnetowid i odtwarzacz CD, komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark, kserokopiarka. 2. Opis infrastruktury pracowni: Pracownia rachunkowoci musi posiada zarówno pracowni informatyczn jak i tradycyjn dydaktyczn, aby zrealizowa prawidłowo materiał nauczania. Standardy wyposaenia czci pracowni wyposaonej w zestawy komputerowe patrz: pracownia techniki biurowej. owietlenie wiatłem dziennym i sztucznym zgodnie z normami, podłoga zmywalna, pokryta wykładzin, sala minimum 3 metry wysokoci, zasłony lub aluzje zaciemniajce okna; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczej pracowni: wielko pozwala na ustawienie minimum 15 dwuosobowych stolików uczniowskich i 30 krzeseł oraz 15 dwuosobowych stolików pod zestawy komputerowe i 30 obrotowych foteli zgodnie z normami, 1 stołu (biurka) nauczycielskiego z fotelem obrotowym, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, ekranu oraz zestawu komputerowego z urzdzeniami peryferyjnymi; wentylacja nawiewno-wywiewna, prd elektryczny 230V, gniazdka elektryczne, instalacja grzewcza, instalacja sieci komputerowej. 3. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: wzory dokumentów ksigowych, wzory ksig rachunkowych; b. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z kart telewizyjn, komputerowe programy uytkowe w wersji szkoleniowej, papier; c. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, 5

6 kodeks pracy oraz teksty wybranych przepisów prawa gospodarczego i finansowego, ustawa o rachunkowoci, plansze i tablice dotyczce rachunkowoci, poradniki ekonomiczne, filmy wideo, CD i DVD dotyczce rachunkowoci, czasopisma, programy multimedialne. V. Pracownia pracy biurowej stół nauczycielski (biurko kombinowane biurko tradycyjne z bocznym blatem) z krzesłem, stoliki komputerowe 15 sztuk, krzesła 15 sztuk, szafa, tablica biała, 15 zestawów komputerowych (uczniowskich), komputer stacjonarny lub przenony (laptop) z drukark dla nauczyciela, skaner, magnetowid i odtwarzacz CD, DVD, ekran, kserokopiarka, telefon, faks, automatyczna sekretarka, niszczarka, bindownica, gilotyna, laminator, pracownia posiada dostp do Internetu. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: minimum 15 stolików komputerowych (dopuszcza si jeden dla dwóch uczniów, ale zaleca si jeden komputer jeden ucze) do pracy przy komputerze i do pracy z dokumentami, 30 krzeseł, 1 stół (biurko kombinowane do pracy przy komputerze i do pracy z dokumentami) z krzesłem dla nauczyciela. 3. Opis infrastruktury pracowni: owietlenie klasy wiatłem dziennym i sztucznym rozproszonym, pochodzcym głównie od opraw sufitowych zgodnie z normami, natenie owietlenia dziennego bezporedniego i poredniego nie powinno przekracza: 150 lx na ekranie monitora i 300 lx na blacie stołu, podłoga zmywalna, pokryta wykładzin antyelektrostatyczn, okna zasłaniane aluzjami pionowymi lub roletami zaciemniajcymi, minimalna wysoko pracowni 3 metry, ciany pracowni powinny by w jasnym kolorze, najlepiej pastelowym; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 6

7 dopuszcza si jeden stolik komputerowy dla dwóch uczniów, ale zaleca si jeden komputer na jednego ucznia; wysoko cm, szeroko 120 cm, głboko 80 cm, blat stolika o matowej powierzchni, jasnej barwie z zaokrglonymi brzegami, krzesło z regulacj wysokoci i kta nachylenia oparcia, co daje 6 m 2 /ucznia, wielko pracowni pozwala na ustawienie minimum 15 stolików komputerowych; dopuszcza si jeden dla dwóch uczniów (zgodnie z normami i przepisami bhp odległoci midzy ssiednimi monitorami powinny wynosi co najmniej 60 cm, a midzy uczniem a tyłem ssiedniego monitora, co najmniej 80 cm) i 30 krzeseł oraz 1 stołu (biurka kombinowanego do pracy przy komputerze i do pracy z dokumentami) z krzesłem dla nauczyciela; wentylacja nawiewno-wywiewna, prdko powietrza powinna by w granicach 0,1 0,15 m/s, instalacja elektryczna zasilajca komputery powinna spełnia nastpujce warunki: wydzielony obwód zasilajcy, centralny wyłcznik napicia w całej pracowni, 2 lub 3 gniazda z bolcem ochronnym dla kadego stanowiska uczniowskiego, 1 gniazdo do zasilania przełcznika (switch), łczna moc urzdze na stanowisku 500W, instalacja grzewcza temperatura w pracowni powinna si zawiera w przedziale C, w zimie C, wilgotno wzgldna 40-60%. 4. Opis wyposaenia pracowni: a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwego dla zawodu: telefon z automatyczn sekretark, faks, kserokopiarka, niszczarka, bindownica, laminator, gilotyna; b. wykaz materiałów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: papier do drukarki, toner do drukarki, tusze do drukarki, płyty CD i dyskietki do zapisywania danych, koperty, koszulki, teczki papierowe, skoroszyty, segregatory i inne pomocnicze rodki techniczne pracy biurowej, instrukcja obiegu dokumentów, wzory dokumentów; c. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: wyposaenie podstawowe dla ucznia: monitor ekranowy (15 szt.) min 15 cali do pracy z tekstem lub arkuszem kalkulacyjnym, klawiatura, mysz i jednostka centralna, wyposaenie pomocnicze dla ucznia: stolik pod komputer (15 szt.), zalecana wysoko cm, szeroko 120 cm, głboko 80 cm, blat stolika o matowej powierzchni, jasnej barwie z zaokrglonymi brzegami, krzesło z regulacj kta nachylenia oparcia i wysokoci, wyposaenie podstawowe dla nauczyciela: monitor ekranowy min 15 cali do pracy z tekstem lub arkuszem kalkulacyjnym, klawiatura, mysz i jednostka centralna z kart telewizyjn, urzdzenia peryferyjne dla nauczyciela: drukarka i skaner, 7

8 wyposaenie pomocnicze dla nauczyciela: biurko kombinowane do pracy przy komputerze blat boczny o wys cm i do pracy z dokumentami biurko o wysokoci cm; wskazane jest, aby biurko posiadało boczn szafk na przybory biurowe, krzesło z regulacj wysokoci i kta nachylenia oparcia, oprogramowanie: pakiet Office, program Mistrz klawiatury; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, regulamin okrelajcy zasady bezpieczestwa i higieny pracy, regulamin pracowni biurowej, instrukcja obiegu dokumentów, Słownik ortograficzny, Słownik poprawnej polszczyzny, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Savoir-vivre w biznesie, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, Poradniki; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka zaopatrzona w rodki niezbdne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcja o zasadach udzielania tej pomocy. 8

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU

Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU Zawód: technik agrobiznesu SYMBOL CYFROWY 341[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy: 312 [02] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera wybrane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy: 342 [03] W szkole kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 311[44] Obecnie: 342 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Załcznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ SYMBOL CYFROWY 341[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umie: 1) przestrzega przepisów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311[04] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa Dr inż. Szymon Szewrański Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [ 02 ] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII SYMBOL CYFROWY 512 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI USŁUG GASTRONOMICZNYCH SYMBOL CYFROWY 512 [03] Obecnie: 341 [07] Akceptuj: Zatwierdzam: Prezes Urzdu Kultury

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK HANDLOWIEC SYMBOL CYFROWY 341[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOŚCI SYMBOL CYFROWY 412[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się podstawowymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02]

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER INSTALACJI I URZDZE SANITARNYCH 713 [02] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: MONTER INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ 311[51] /T,SP/MEN/2008. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311[51] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2008 Autorzy: mgr Daniel Leśniak

Bardziej szczegółowo