STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest kształtowanie umiejtnoci wynikajcych z opisu zawodu. Aby zapewni właciw i efektywn realizacj celów, lekcje powinny si odbywa w salach wyposaonych w odpowiednie rodki dydaktyczne do wykonywania wicze, pokazów i realizowania zaj w grupach. Realizacja treci kształcenia wymaga, aby szkoła kształcca w zawodzie technik drogownictwa była wyposaona w nastpujce pracownie: I. Pracownia rysunku i kosztorysowania, II. Pracownia budowlana, III. Pracownia miernicza, IV. Pracownia drogowo-mostowa, V. Pracownia maszyn i urzdze do robót ziemnych, drogowych i budowlanych, VI. Laboratorium techniki drogowej i mostowej. I. Pracownia rysunku i kosztorysowania 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stół nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska do prezentacji, krzesło, tablica szkolna, zestaw przyborów krelarskich tablicowych, rzutnik foliogramów wraz z ekranem, wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera), telewizor, odtwarzacz wideo, gabloty i szafy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowiska rysunkowe z kompletem przyborów rysunkowych, stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do rysowania i kosztorysowania, połczone w sie z dostpem do Internetu i drukarki. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: jasne, przestronne pomieszczenie o wysokoci około 3m, pracownia, zalenie od liczby kształconych osób moe by wyposaona w 14 stolików krelarskich i 14 stanowisk komputerowych (jeden ucze na jednym stanowisku), podłoga łatwa do utrzymania, antypolizgowa, owietlenie dzienne regulowane aluzjami/roletami, owietlenie sztuczne ogólne i stanowiskowe; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1,5 m 2 /osob; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: 1

2 instalacja elektryczna 230V do zasilania owietlenia, urzdze audiowizualnych i stanowisk komputerowych, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie: grzejniki wodne z moliwoci regulacji temperatury. 4. Opis wyposaenia pracowni: stoliki rysunkowe wyposaone w niezbdne przybory krelarskie i krzesła, specjalistyczne stoliki komputerowe i fotele zgodne z zasadami ergonomii, sprzt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem (m.in. programy do projektowania i kosztorysowania), połczony w sie z dostpem do Internetu i drukarki; kalkulatory; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele figur płaskich i brył, zestaw modeli wspomagajcych kształtowanie wyobrani przestrzennej, model rzutni prostoktnej, plansze lub foliogramy ze wzorami pisma technicznego, znakami topograficznymi, elementami geometrycznymi dróg, skrzyowaniami, mostami, detalami konstrukcyjnymi mostów, itd.; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały i przybory rysunkowe, zestawy map w skalach umoliwiajcych projektowanie dróg, mapy warstwicowe, formularze uywane na budowie, np. karty pracy ludzi, sprztu, zapotrzebowania na materiały, formularze przedmiarów robót i kosztorysowania; e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: drukarka, ewentualnie ploter wraz z kompletem oprogramowania do tworzenia i przetwarzania rysunków technicznych, kamera umoliwiajca ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera, programy do wykonywania rysunków i kosztorysowania; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, zbiór norm dotyczcych rysunku technicznego, tablice i katalogi do projektowania dróg, projekty techniczne dróg i obiektów mostowych, Katalogi Nakładów Rzeczowych i Scalonych Nakładów Rzeczowych w zakresie robót drogowych i mostowych (jeden katalog dla jednego ucznia), dokumentacja kosztorysowa, cenniki i katalogi branowe; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni, pojemnik na mieci, ganice pianowe i proszkowe. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: 2

3 w pracowni naley umieci w widocznym miejscu Regulamin korzystania z pracowni uwzgldniajcy zasady bezpieczestwa i higieny pracy. II. Pracownia budowlana 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie z krzesłami, stół nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska do prezentacji, krzesło, tablica szkolna, rzutnik foliogramów wraz z ekranem, wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera), telewizor, odtwarzacz wideo, gabloty i szafy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowiska komputerowe z oprogramowaniem, połczone w sie z dostpem do Internetu i drukarki. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: jasne, przestronne pomieszczenie o wysokoci około 3m, pracownia, zalenie od liczby kształconych osób, moe by wyposaona w 14 dwuosobowych stolików uczniowskich i 6 stanowisk komputerowych, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, owietlenie dzienne regulowane aluzjami/roletami, owietlenie sztuczne ogólne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1,5 m 2 /osob; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania urzdze audiowizualnych i stanowisk komputerowych, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie: grzejniki wodne z moliwoci regulacji temperatury. 4. Opis wyposaenia pracowni: specjalistyczne stoliki komputerowe i fotele zgodne z zasadami ergonomii; kalkulatory, kalkulatory wielofunkcyjne; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele konstrukcji budowlanych i ich elementów, np. budynków, konstrukcji dachowych, fundamentów, słupów, belek, płyt, modele rusztowa i deskowa, modele połcze konstrukcji stalowych i drewnianych, modele zbrojenia rónych elementów konstrukcyjnych, np. słupów, belek, płyt, fundamentów, a take konstrukcji spronych, próbki materiałów budowlanych, np. drewna, cementów, kruszyw, wypełniaczy, geowłóknin, gruntów, tworzyw sztucznych, materiałów izolacyjnych, mieszanek mineralno-bitumicznych, stali, metali nieelaznych i ich stopów, itd., 3

4 eksponaty wyrobów budowlanych, np. cegły budowlane, kształtowniki, prty, łczniki, kostki betonowe, klinkierowe, rury drenarskie, krawniki, itd.; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały i przybory rysunkowe; e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: sprzt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem do projektowania konstrukcji budowlanych, połczony w sie z dostpem do Internetu i drukarki, drukarka, kamera umoliwiajca ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera, program komputerowy do projektowania konstrukcji budowlanych; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy, plansze i foliogramy przedstawiajce konstrukcje budynków i ich elementów, tymczasowe zaplecza budowy oraz wykonawstwo podstawowych robót budowlanych, zbiór norm budowlanych, tablice profili walcowanych, tablice i katalogi do projektowania konstrukcji stalowych i elbetowych, dokumentacja budowlana, Prawo budowlane, Poradnik kierownika budowy / poradnik majstra, Dziennik budowy, Ksika obiektu, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych, katalogi materiałów i wyrobów budowlanych; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni, pojemnik na mieci, ganice pianowe i proszkowe. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: w pracowni naley umieci w widocznym miejscu Regulamin korzystania z pracowni, uwzgldniajcy zasady bezpieczestwa i higieny pracy. III. Pracownia miernicza 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie z krzesłami, stół nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska do prezentacji, krzesło, tablica szkolna, rzutnik foliogramów wraz z ekranem, wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera), telewizor, odtwarzacz wideo, gabloty i szafy, zabezpieczone zaplecze na sprzt geodezyjny, podstawowy sprzt pomiarowy i geodezyjny. 4

5 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni stanowiska do zaj teoretycznych (w pracowni), stanowisko do wicze z miernictwa (w terenie). 3. Opis infrastruktury i wyposaenia stanowisk dydaktycznych: 3.1. Stanowiska do zaj teoretycznych Opis infrastruktury stanowiska: a. usytuowanie stanowiska: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: jasne, przestronne pomieszczenie o wysokoci około 3m, pracownia, zalenie od liczby kształconych osób, moe by wyposaona w 16 dwuosobowych stolików uczniowskich, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, owietlenie dzienne regulowane aluzjami/roletami, owietlenie sztuczne ogólne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1,5 m 2 /osob; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania urzdze audiowizualnych i stanowisk komputerowych, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie: grzejniki wodne z moliwoci regulacji temperatury Opis wyposaenia stanowiska tama stalowa z kompletem szpilek, ruletka, wgielnica, niwelator, teodolit, tachimetr, dalmierz, łata niwelacyjna (do pokazu), przyrzdy do kartowania, specjalistyczne stoliki komputerowe i fotele spełniajce zasady ergonomii; wzorcowa tama pomiarowa, pion ze sznurkiem, przyrzdy do obliczania powierzchni planimetry, busola, kalkulatory; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele, filmy, plansze przedstawiajce budow przyrzdów geodezyjnych, sposoby i metody pomiarów oraz zasady wytyczania tras komunikacyjnych i osi mostów, dzienniki pomiarowe (któw, niwelacji i szkiców polowych), zestawy map warstwicowych, sytuacyjnych i schematycznych, profile dróg, mapy warstwicowe, formularze i dzienniki pomiarowe, plansze i foliogramy przedstawiajce układ jednostek SI, plansze i foliogramy przedstawiajce elementy łuków kołowych, krzywych przejciowych, skrzyowa; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały i przybory rysunkowe; 5

6 e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu / pracowni / stanowiska dydaktycznego: sprzt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem połczony w sie z dostpem do Internetu i drukarki, drukarka, kamera umoliwiajca ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera, pakiet komputerowy Office; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, wzorcowe dokumentacje pomiarowe, zbiór norm dotyczcych geodezji, instrukcje geodezyjne; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni, pojemnik na mieci, ganice pianowe i proszkowe Stanowisko do wicze z miernictwa Opis infrastruktury stanowiska: a. usytuowanie stanowiska: w terenie, w pobliu szkoły; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: teren o powierzchni minimum 0,5 ha, teren powinien by zrónicowany i powinien si na nim znajdowa przynajmniej jeden punkt pastwowej osnowy geodezyjnej; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: min 0,5 ha Opis wyposaenia stanowiska: tyczki geodezyjne ze stojakami 12 szt., abki niwelacyjne 6 szt., piony sznurkowe 6 szt., szkicowniki 6 szt.; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, dydaktycznych: tamy stalowe z kompletem szpilek, ruletki po 6 szt., wgielnice 6 szt., busole 6 szt., niwelatory, teodolity ze statywami, łaty niwelacyjne po 6 szt., tachimetry 3 szt., dalmierze elektroniczne 2 szt., libelle 6 szt.; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiały do stabilizacji punktów geodezyjnych, np.: drewniane paliki, kolorowa kreda/farba, formularze dzienników pomiarowych, 6

7 materiały i przybory rysunkowe (papier gładki formatu A4, papier milimetrowy, ołówki); d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, wzory prawidłowo wypełnionej dokumentacji geodezyjnej, instrukcje geodezyjne; e. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczki zaopatrzone w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia 2 szt.; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa kamizelki odblaskowe w liczbie zgodnej z liczb uczniów, nakrycia głowy chronice przed poraeniem promieniami słonecznymi. 4. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: w pracowni naley umieci w widocznym miejscu Regulamin korzystania z pracowni uwzgldniajcy zasady bezpieczestwa i higieny pracy. IV. Pracownia drogowo-mostowa 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie z krzesłami, stół nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska do prezentacji, krzesło, tablica szkolna, rzutnik foliogramów wraz z ekranem, wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera), telewizor, odtwarzacz wideo, gabloty i szafy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni stanowiska komputerowe z oprogramowaniem, połczone w sie z dostpem do Internetu i drukarki 6 stanowisk. 3. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: jasne, przestronne pomieszczenie o wysokoci około 3m, pracownia, zalenie od liczby kształconych osób, moe by wyposaona w 14 dwuosobowych stolików uczniowskich i 6 stanowisk komputerowych, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, owietlenie dzienne regulowane aluzjami/roletami, owietlenie sztuczne ogólne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1,5 m 2 /osob; d. wyposaenie pracowni w media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania urzdze audiowizualnych i stanowisk komputerowych, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie: grzejniki wodne z moliwoci regulacji temperatury. 7

8 4. Opis wyposaenia pracowni specjalistyczne stoliki komputerowe i fotele zgodne z zasadami ergonomii; kalkulatory wielofunkcyjne; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele konstrukcji dróg i skrzyowa, modele konstrukcji nawierzchni drogowych, np. wirowych, brukowych, tłuczniowych, kostkowych, betonowych, bitumicznych, modele obiektów mostowych i ich elementów konstrukcyjnych, modele dróg kolejowych, modele mostów drewnianych, elbetowych, kratownicowych i blachownicowych i ich elementów konstrukcyjnych, takich jak np. podpory, przsła, fundamenty, modele rusztowa i deskowa mostowych, plansze, zdjcia, filmy instruktaowe prezentujce wykonawstwo robót drogowych i mostowych, plansze przedstawiajce zagospodarowanie zaplecza budowy drogowej, plansze i foliogramy z oznakowaniem pionowym i poziomym dróg, plansze i foliogramy przedstawiajce modele sygnalizacji wietlnej, fantom do wicze w udzielaniu pierwszej pomocy; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie próbki podstawowych materiałów stosowanych do budowy dróg i mostów, np. kruszywa, stale zbrojeniowe, geosyntetyki, mieszanki mineralno-bitumiczne, kostki betonowe, krawniki, itp., materiały i przybory rysunkowe, kalkulator, formularze dokumentacji budowy i pomiarów ruchu drogowego; e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: sprzt komputerowy z licencjonowanym oprogramowaniem do projektowania dróg, połczony w sie z dostpem do Internetu i drukarki, drukarka, kamera umoliwiajca ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera, programy komputerowe do projektowania geometrii drogi i wspomagajce zarzdzanie drogami; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy, plansze, zdjcia i foliogramy przedstawiajce konstrukcje elementów dróg i mostów, zbiór norm obowizujcych w drogownictwie i mostownictwie, komplety dokumentacji projektowych i wykonawczych robót drogowych i mostowych, tablice i katalogi do projektowania konstrukcji stalowych i elbetowych oraz dróg, certyfikaty i deklaracje zgodnoci wyrobów budowlanych stosowanych w drogownictwie i mostownictwie, katalogi elementów prefabrykowanych stosowanych w mostownictwie, katalog uszkodze nawierzchni drogowych, mapy sieci dróg krajowych, akty prawne (ustawy i rozporzdzenia), np.: Prawo budowlane, Ustawa o drogach publicznych, poradnik kierownika budowy / poradnik majstra, dziennik budowy, ksika obiektu, katalogi materiałów i wyrobów budowlanych, 8

9 Katalogi Nakładów Rzeczowych dotyczce robót drogowych i mostowych; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa podstawowy sprzt ochrony osobistej stosowany w robotach drogowych i mostowych, np. uprz z szelkami bezpieczestwa do pracy na wysokoci, hełmy przeciwuderzeniowe, kamizelki odblaskowe, osłony twarzy, odzie ochronna, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni, pojemnik na mieci, ganice pianowe i proszkowe. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: w pracowni naley umieci w widocznym miejscu Regulamin korzystania z pracowni uwzgldniajcy zasady bezpieczestwa i higieny pracy. V. Pracownia maszyn i urzdze do robót ziemnych, drogowych i budowlanych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie z krzesłami, stół nauczyciela, jednoczenie spełniajcy rol stanowiska do prezentacji, krzesło, tablica szkolna, rzutnik foliogramów wraz z ekranem, wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera), telewizor, odtwarzacz wideo, gabloty i szafy. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowiska komputerowe z oprogramowaniem, połczone w sie z dostpem do Internetu i drukarki 6 stanowisk. 3. Opis infrastruktury pracowni: a. usytuowanie pracowni: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si pracownia: jasne, przestronne pomieszczenie o wysokoci około 3m, pracownia, zalenie od liczby kształconych osób, moe by wyposaona w 14 dwuosobowych stolików uczniowskich i 6 stanowisk komputerowych, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, owietlenie dzienne regulowane aluzjami/roletami, owietlenie sztuczne ogólne; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: 1,5 m 2 /osob; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230V do zasilania urzdze audiowizualnych i stanowisk komputerowych, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie: grzejniki wodne z moliwoci regulacji temperatury. 4. Opis wyposaenia pracowni: 9

10 specjalistyczne stoliki komputerowe i fotele zgodne z zasadami ergonomii; przyrzdy i układy pomiarowe miernictwa elektrycznego i elektronicznego; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele, foliogramy przedstawiajce podstawowe czci maszyn, np. wały, osie, łoyska, przekładnie, zawory, itd., modele, zdjcia, filmy i foliogramy przedstawiajce rodzaje maszyn do robót ziemnych, np. spycharki, równiarki, koparki, zgarniarki, modele, zdjcia, filmy i foliogramy przedstawiajce rodzaje maszyn do wytwarzania i uszlachetniania kruszyw, np. sita, przewiewniki, kruszarki, płuczki, modele, zdjcia, filmy i foliogramy przedstawiajce rodzaje maszyn do budowy nawierzchni i utrzymania dróg, np. kotły do produkcji asfaltu lanego, rozkładarki mas bitumicznych, sprzt do zagszczania mas bitumicznych, itd., modele, zdjcia, filmy i foliogramy przedstawiajce rodzaje maszyn do wytwarzania, wbudowywania i zagszczania mieszanki betonowej, modele, zdjcia, filmy i foliogramy przedstawiajce rodzaje maszyn do stabilizacji gruntów, np. rozsypywarki rodków wicych, beczkowozy, sprzt do mieszania, modele, zdjcia, filmy i foliogramy przedstawiajce rodzaje maszyn do montau mostów i przepustów, pali i cianek szczelnych, np. urawie i kafary, modele, plansze, foliogramy przedstawiajce silniki spalinowe i silnik elektryczny, modele, plansze, foliogramy przedstawiajce sprarki i elementy napdów hydraulicznych, plansze ze schematami elektrycznymi i hydraulicznymi maszyn drogowych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie próbki gruntów stabilizowanych cementem i wapnem, próbki kruszyw, stosowanych w budownictwie drogowym, próbki mas mineralno-bitumicznych, papier i przybory pimiennicze; e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: sprzt komputerowy z licencjonowanymi programami symulacyjnymi dotyczcymi zasad pracy, obsługi i eksploatacji maszyn i urzdze drogowych i budowlanych, połczony w sie z dostpem do Internetu i drukarki, drukarka, kamera umoliwiajca ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera, symulacyjne programy komputerowe przedstawiajce budow i zasady pracy podstawowych maszyn do robót drogowych i budowlanych; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy instruktaowe prezentujce zastosowanie poszczególnych maszyn i urzdze oraz technologi ich pracy, instrukcje obsługi poszczególnych rodzajów maszyn i urzdze, wzory dokumentacji niezbdnej przy eksploatacji maszyn i urzdze; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni, pojemnik na mieci, ganice pianowe i proszkowe. 10

11 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: w pracowni naley umieci w widocznym miejscu Regulamin korzystania z pracowni uwzgldniajcy zasady bezpieczestwa i higieny pracy. VI. Laboratorium techniki drogowej i mostowej 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: centralny stół laboratoryjny z krzesłami, słucy do sporzdzania notatek, stolik nauczyciela z krzesłem, tablica szkolna, rzutnik foliogramów wraz z ekranem, wizualizer (sprzt umoliwiajcy ogldanie rysunków na ekranie telewizora lub komputera), telewizor, odtwarzacz wideo, gabloty i szafy, na kadym stanowisku stół o trwałej i łatwo zmywalnej powierzchni. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni stanowisko do badania kruszyw i gruntów, stanowisko do badania betonów i mieszanek betonowych, stanowisko do badania bitumów i mieszanek mineralno-bitumicznych. 3. Opisy infrastruktury stanowisk: Poniszy opis dotyczy wszystkich stanowisk. a. usytuowanie stanowisk: w budynku; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: jasne przestronne pomieszczenie o wys. min. 3m, owietlenie dzienne i owietlenie sztuczne, owietlenie miejscowe przy stanowiskach do wykonywania wicze, podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, antypolizgowa, ciany łatwe do zmywania (najlepiej glazura); c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ok. 4 m 2 powierzchni; d. wyposaenie pracowni w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V, ogrzewanie grzejniki wodne, z moliwoci regulacji temperatury, instalacja wody zimnej 2 punkty odbioru w pracowni, wentylacja grawitacyjna. 4. Opisy wyposaenia stanowisk: 4.1. Stanowisko do badania kruszyw i gruntów szkło, porcelana laboratoryjna, zestaw sit do przesiewu kruszywa 2 szt., suszarki 2 szt., pojemnik do badania nasikliwoci kruszywa 2 szt., pojemniki do przechowywania kruszywa, łopatki do nabierania kruszywa; wagi laboratoryjne 2 szt., suwmiarki do badania foremnoci ziaren kruszywa 2 szt., bben kulowy (np. Los Angeles) do oznaczania cieralnoci kruszywa 1 szt., 11

12 aparat Proctora do oznaczania max gstoci objtociowej gruntu, komputer z oprogramowaniem, połczony w sie z dostpem do Internetu i drukarki (obliczanie i archiwizowanie danych); c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: plansza z układem jednostek miar i wag SI, plansza z trójktem Fereta, plansza przedstawiajca klasyfikacj kruszyw i gruntów; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie druki do bada, próbki kruszyw i gruntów stosowanych w budownictwie; e. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe do opracowywania wyników bada z drukark, oprogramowanie pakiet Office; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, wydawnictwa i wytyczne IBDiM, tabele zestawiajce cechy kruszyw, tabele krzywych uziarnienia kruszyw, normy dotyczce gruntów i ich bada; g. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w: rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; h. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi maszyn i urzdze, fartuchy robocze, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku Stanowisko do badania betonów i mieszanek betonowych szkło, porcelana laboratoryjna, łopatki do nabierania składników masy betonowej, pojemnik do badania nasikliwoci próbek betonowych, pojemniki i formy do wykonywania próbnych zarobów; prasa do bada wytrzymałociowych, stoek opadowy do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej, młotek Szmita do nieniszczcych bada wytrzymałoci betonu, waga laboratoryjna, komputer z oprogramowaniem, połczony w sie z dostpem do Internetu i drukarki (obliczanie i archiwizowanie danych); c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie próbki betonu, próbki cementów i kruszyw, formularze do bada; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe do opracowywania wyników bada z drukark, oprogramowanie pakiet Office; 12

13 e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, normy dotyczce cementów, betonów i ich bada, receptury na wykonanie mas betonowych, wydawnictwa i wytyczne IBDiM; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa pojemnik na odpady z bada, instrukcja obsługi maszyn i urzdze, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, fartuchy i rkawice robocze Stanowisko do badania bitumów i mieszanek mineralno-bitumicznych pojemniki na składniki mieszanek mineralno-bitumicznych, formy na próbki do bada, piec mikrofalowy do podgrzewania próbek, digestorium, prasa Marschalla do oznaczania stabilnoci próbek; igły penetracyjne do pomiarów konsystencji asfaltów, aparat do badania temperatury miknienia (metod PiK), termometr, komputer z oprogramowaniem, połczony w sie z dostpem do Internetu i drukarki (obliczanie i archiwizowanie danych); c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie próbki mas mineralno-bitumicznych, próbki asfaltów, druki i formularze do bada; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla danego zawodu/pracowni/stanowiska dydaktycznego: stanowisko komputerowe do opracowywania wyników bada z drukark, oprogramowanie pakiet Office; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, normy dotyczce asfaltów, mieszanek mineralno-bitumicznych i ich bada, receptury na wykonanie mas bitumicznych, wydawnictwa i wytyczne IBDiM; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: ogólnodostpna apteczka zaopatrzona w rodki opatrunkowe, przeciwbólowe i inne podstawowe leki wraz z instrukcj ich uycia; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi maszyn i urzdze, rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, fartuchy i rkawice robocze, pojemnik na odpady. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla danego zawodu: 13

14 w pracowni naley umieci w widocznym miejscu Regulamin korzystania z pracowni, uwzgldniajcy zasady bezpieczestwa i higieny pracy. 14

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter konstrukcji budowlanych Symbol cyfrowy: 712 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Technik budowy dróg

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Technik budowy dróg BD.01. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych Operator maszyn i 834209 urządzeń do robót ziemnych i drogowych 311216 Technik budowy dróg PKZ(BD.a) OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu. Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Standard wymagań egzaminacyjnych dla zawodu Zawód: technik drogownictwa symbol cyfrowy: 311[45] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter izolacji budowlanych Symbol cyfrowy: 713 [08] W celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy: 311[10] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technika geodety niezbdne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne

Program Funkcjonalno-Użytkowy Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Część Opisowa WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WWIORB-01 Roboty geodezyjno - kartograficzne Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH NINIEJSZYMI WWIORB... 3 1.2 OKREŚLENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne - klasa II Podstawa opracowania: program nauczania dla zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA 3204 L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin 65 Dział. Podstawy PKZ(B.k)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik inynierii rodowiska i melioracji Symbol cyfrowy: 311 [19] Kształcenie w zawodzie technik inynierii rodowiska i melioracji

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: krawiec Symbol cyfrowy: 743 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na specyfik wykonywania zawodu kształcenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści (Krzysztof Gadomski)

Spis treści (Krzysztof Gadomski) Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO (Krzysztof Gadomski)... 9 1. Wiadomości wstępne... 9 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie... 9 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym...

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-001 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej Symbol cyfrowy: 346 [02] Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Załącznik nr 10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE SYMBOL CYFROWY 713[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: dietetyk Symbol cyfrowy: 321 [11] Kształcenie w zawodzie dietetyk powinno si odbywa w odpowiednio przystosowanych do tego pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

S ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA S-01.01 ODTWORZENIE PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH TRASY I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 23 1.1. PRZEDMIOT ST... 23 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 23 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 23 1.4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 1. Wiadomości wstępne 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 1.3. Stanowisko kreślarskie 1.4. Przybory

Bardziej szczegółowo

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

D ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA D-01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH I INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...29 1.1. Przedmiot ST...29 1.2. Zakres stosowania ST...29 1.3. Zakres robót objętych ST...29 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych

D Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych D-01.01.01 Roboty Pomiarowe Przy Liniowych Robotach Ziemnych 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik dróg i mostów kolejowych Symbol cyfrowy: 311[06] Aby zapewni właciw i efektywn realizacj celów kształcenia, zajcia powinny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Spis treści 1. WSTĘP... 3 1.1. PRZEDMIOT ST... 3 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 3 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY POMIAROWE Inwestor: Gmina i Miasto Krajenka, ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka Przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy 30 Stycznia w Krajence SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.01.10 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D-01.01.01 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwestor: Gmina Miasto Złotów 77-400 Złotów, ul. Aleja Piasta 1 Nazwa opracowania: Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ulicy Łowieckiej w Złotowie Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowa SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ WYZNACZENIE I STABILIZACJA PASA DROGOWEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - M.11.01.01

PROJEKT WYKONAWCZY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - M.11.01.01 WYKONAWCA: FIRMA INŻYNIERSKA GF MOSTY ul. Dębowa 19 41-940 Piekary Śl. INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku ul. Węgroda 59 42-582 Rogoźnik ZADANIE: Wykonanie dokumentacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe elementów dróg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-010101 POMIAROWY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE ELEMENTÓW DRÓG D-010101 Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Bardziej szczegółowo