STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia projektowania i modelowania odziey, II. Pracownia materiałoznawstwa odzieowego, III. Pracownia eksploatacji maszyn, IV. Warsztaty. Pomieszczenia oraz wyposaenie pracowni powinny spełnia wymagania sanitarnohigieniczne, ekologiczne, ergonomiczne, ochrony przeciwpoarowej oraz bezpieczestwa i higieny pracy. I. Pracownia projektowania i modelowania odziey 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: szafy, regały, gabloty, stojaki na plansze, stelae do organizowania prac uczniów, plansze: pismo techniczne, kolory zasadnicze i pochodne, kolory ciepłe i zimne, kolory zgaszone i złamane, rysunek modelowy wyrobu odzieowego, rysunek techniczny wyrobu odzieowego, schemat strukturalny wzła technologicznego odziey i wyrobu odzieowego, rysunek schematyczny sylwetki damskiej, mskiej i dziecicej, rysunek sylwetki w ruchu, standardy konstrukcji i modelowania wyrobów podstawowych, modelowanie na figury nietypowe, punkty, obwody, odcinki i łuki pomiarowe, modele odziey we fragmentach i w całoci, apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposaeniem, ganica. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko nauczyciela [I], stanowisko ucznia do prac krelarskich, projektowych oraz modelowania [II], stanowisko komputerowe [III]. 3. Opis infrastruktury stanowisk: Opis dotyczy wszystkich stanowisk. a. usytuowanie stanowisk: sala dydaktyczna w budynku szkolnym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: wielko sali pozwalajca na umieszczenie w niej biurka z krzesłem dla nauczyciela, jednoosobowych stolików i krzeseł uczniowskich umoliwiajcych indywidualn prac uczniów (15-18 sztuk), stanowisk komputerowych (7-9 sztuk; jedno stanowisko na dwóch uczniów), szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, ekranu, regałów, gablot, tablic pogldowych, manekinów, stelay do organizowania wystaw, 1

2 sala widna z owietleniem naturalnym i sztucznym, podłoga gładka, łatwozmywalna, antypolizgowa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: stanowisko [I] min. 3 m 2, stanowisko [II] min. 2m 2, stanowisko [III] min. 2 m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna, centralne ogrzewanie, gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V do stanowiska nauczyciela i stanowisk komputerowych, poszczególne stanowiska komputerowe uczniów i nauczyciela połczone sieci, instalacja wodno-kanalizacyjna do stanowisk prac krelarskich, projektowych oraz modelowania przynajmniej jeden punkt. 4. Opis wyposaenia stanowisk 4.1. Stanowisko nauczyciela [I] tablica szkolna, zestaw komputerowy połczony sieci ze stanowiskami komputerowymi uczniów, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, przeroczy i ekran, telewizor, magnetowid, odtwarzacz wideo; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: zestaw linijek krelarskich; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie papier, folia; d. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: drukarka, kopiarka, skaner, tablica do digitalizacji, oprogramowanie uytkowe, program do wspomagania projektowania odziey, program do konstrukcji, modelowania, digitalizacji i stopniowania szablonów; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy dydaktyczne, przerocza, foliogramy, fazogramy, materiały multimedialne, instrukcje do wicze, literatura zawodowa z zakresu modelowania odziey podrczniki, czasopisma, Polskie Normy z zakresu rysunku technicznego oraz ciegów i szwów maszynowych; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi sprztu bdcego na wyposaeniu stanowiska Stanowisko ucznia do prac krelarskich, projektowych oraz modelowania [II] 2

3 noyce krawieckie; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: tamy krawieckie, zestaw linijek krelarskich, linijki z podziałk w skali 1:4, 1:5; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: manekiny krawieckie, wzorcowy arkusz rysunku technicznego z tabel opisow, rysunki techniczne przykładowych wyrobów odzieowych, schematy strukturalne przykładowych wzłów technologicznych odziey oraz wyrobów odzieowych, rysunki schematyczne sylwetki damskiej, mskiej i dziecicej, sylwetki w ruchu, rysunki modelowe wyrobów, standardy konstrukcji i modelowania podstawowych wyrobów odzieowych, modelowanie konstrukcyjne i wtórne odziey na figury nietypowe; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie tabele pomiarów antropometrycznych, kolekcje materiałów włókienniczych, zestaw dodatków konfekcyjnych i zdobniczych, arkusze papieru, przybory rysunkowe i geometryczne; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcje do wicze, literatura zawodowa z zakresu projektowania ubiorów, albumy ze strojami historycznymi, albumy ze strojami regionalnymi, literatura zawodowa z zakresu modelowania odziey podrczniki, czasopisma, dokumentacje projektowo-konstrukcyjne, tabele wymiarów, standardy konstrukcji, tabele do stopniowania szablonów, formy i szablony wyrobów odzieowych, urnale; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci Stanowisko komputerowe ucznia [III] a. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: oprogramowanie uytkowe, program do wspomagania projektowania odziey, program do konstrukcji, modelowania, digitalizacji i stopniowania szablonów; b. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcja obsługi stanowiska komputerowego. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla kady z uczniów powinien posiada farby akwarelowe, farby plakatowe, pastele, przybory rysunkowe, zajcia powinny si odbywa w grupach oraz blokach godzinowych, ze wzgldu na zastosowanie oprogramowania komputerowego podczas wykonywania zadania egzaminacyjnego, stosowane oprogramowanie do wspomagania projektowania odziey oraz do konstrukcji, modelowania 3

4 i stopniowania powinny by ujednolicone we wszystkich szkołach kształccych uczniów w zawodzie technika technologii odziey, zajcia projektowania odziey i modelowania form odzieowych wspomagane technik komputerow mog si odbywa w ogólnoszkolnej pracowni komputerowej, jednake ze wzgldów na zastosowanie techniki komputerowej w zadaniu egzaminacyjnym, wydaje si lepszym rozwizaniem doposaenie pracowni projektowania i modelowania w stanowiska komputerowe. II. Pracownia materiałoznawstwa odzieowego 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: regulamin pracowni, szafy, gabloty: włókna naturalne i chemiczne, stojaki na plansze, plansze: klasyfikacja włókien, widoki wzdłune i przekroje włókien, zasada przdzenia, klasyfikacja nitek, znaki informacyjne o konserwacji materiałów i wyrobów, apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposaeniem, ganica. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko nauczyciela, stanowisko ucznia. 3. Opis infrastruktury stanowisk: Opis dotyczy wszystkich wymienionych stanowisk. a. usytuowanie stanowisk: sala dydaktyczna w budynku szkolnym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: wielko sali pozwalajca na umieszczenie w niej biurka z krzesłem dla nauczyciela, stolików uczniowskich dwuosobowych umoliwiajcych indywidualn i zespołow prac uczniów (15-18 sztuk), krzeseł uczniowskich (30-36 sztuk), przyrzdów do aklimatyzacji próbek przeznaczonych do bada, zrywarki do bada wytrzymałoci materiałów odzieowych, szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, ekranu, gablot, tablic pogldowych, sala widna z owietleniem naturalnym i sztucznym, podłoga gładka, łatwozmywalna, antypolizgowa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: stanowisko [I] min. 3 m 2, stanowisko [II] min. 2 m 2, d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna, centralne ogrzewanie, gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V do stanowiska nauczyciela, przyrzdów do okrelenia parametrów klimatu w pomieszczeniu i przyrzdów do aklimatyzacji próbek oraz zrywarki, instalacja wodno-kanalizacyjna przynajmniej jeden punkt. 4. Opis wyposaenia stanowisk 4.1. Stanowisko nauczyciela 4

5 tablica szkolna, zestaw komputerowy, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, przeroczy i ekran, telewizor, magnetowid, odtwarzacz wideo; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kolekcja włókien, kolekcja nitek, kolekcja wyrobów włókienniczych: tkanin, dzianin, włóknin, przdzin, materiałów powlekanych, folii, laminatów, skór, koronek, haftów, kolekcja splotów tkackich zasadniczych i pochodnych, kolekcja dzianin rzdkowych i osnowowych (kolumienkowych), kolekcja dodatków krawieckich: nici, zapi, materiałów konstrukcyjno-nonych, termoizolacyjnych, pasmanterii, dodatków zdobniczych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie kształcenia: papier, folia; d. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: drukarka, kopiarka, skaner, oprogramowanie uytkowe; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy dydaktyczne, przerocza, foliogramy, fazogramy, materiały multimedialne, instrukcje do wicze, literatura zawodowa z zakresu materiałoznawstwa podrczniki, czasopisma, normy ISO, PN dotyczce klasyfikacji włókien, rozpoznawania włókien, klasyfikacji nitek, splotów tkackich i dziewiarskich oraz konserwacji wyrobów odzieowych; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi sprztu bdcego na wyposaeniu stanowiska Stanowisko ucznia przyrzdy do aklimatyzacji próbek przeznaczonych do bada suszarka laboratoryjna, higrostat lub eksykator co najmniej jeden w pracowni, lupy tkackie co najmniej jedna na trzech uczniów, zrywarka do bada wytrzymałoci materiałów odzieowych co najmniej jedna w pracowni; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: mikroskopy z oprzyrzdowaniem do identyfikacji włókien, przynajmniej jeden na trzech uczniów, higrometr włosowy co najmniej jeden na trzech uczniów, termometry co najmniej jeden na trzech uczniów, wagi laboratoryjne co najmniej jedna na trzech uczniów; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie 5

6 kolekcje włókien, kolekcje nitek, kolekcje wyrobów włókienniczych: tkanin, dzianin, włóknin, przdzin, materiałów powlekanych, folii, laminatów, skór, koronek, haftów, kolekcje splotów tkackich zasadniczych i pochodnych, kolekcje dzianin rzdkowych i osnowowych (kolumienkowych), kolekcje dodatków krawieckich: nici, zapi, materiałów konstrukcyjno-nonych, termoizolacyjnych, pasmanterii, dodatków zdobniczych; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcje do wicze, literatura zawodowa z zakresu materiałoznawstwa, normy ISO, PN dotyczce klasyfikacji włókien, rozpoznawania włókien, klasyfikacji nitek, splotów tkackich i dziewiarskich oraz konserwacji wyrobów odzieowych; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa regulamin pracowni, instrukcje obsługi sprztu bdcego na wyposaeniu stanowiska, rodki i sprzt do utrzymania czystoci. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla zajcia powinny si odbywa w grupach oraz blokach godzinowych, tematyka z zakresu identyfikacji włókien na podstawie bada chemicznych przeprowadzana w ogólnoszkolnej pracowni chemicznej. III. Pracownia eksploatacji maszyn 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: szafy, regały, gabloty, stojaki na plansze, plansze z zakresu rysunku technicznego, czci maszyn, tworzenia ciegów, oprzyrzdowania pomocniczego maszyn szwalniczych, transportu w zakładzie odzieowym, napdu maszyn odzieowych, modele maszyn szwalniczych, eksponaty czci maszyn, apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposaeniem, ganica. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla danej pracowni: stanowisko nauczyciela [I], stanowisko ucznia [II]. 3. Opis infrastruktury stanowisk: Opis dotyczy wszystkich stanowisk. a. usytuowanie stanowisk: sala dydaktyczna w budynku szkolnym; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduj si stanowiska: wielko sali pozwalajca na umieszczenie w niej biurka z krzesłem dla nauczyciela, dwuosobowych stolików (15-18 sztuk) i krzeseł uczniowskich 6

7 umoliwiajcych indywidualn i zespołow prac uczniów (30-36 sztuk), szaf na rodki dydaktyczne i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, ekranu, regałów, gablot, tablic pogldowych, sala widna z owietleniem naturalnym i sztucznym, podłoga gładka, łatwozmywalna, antypolizgowa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: stanowisko [I] min. 3 m 2, stanowisko [II] min. 2m 2 ; d. wyposaenie stanowisk w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna, centralne ogrzewanie, gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V do stanowiska nauczyciela, instalacja wodno-kanalizacyjna przynajmniej jeden punkt. 4. Opis wyposaenia stanowisk 4.1. Stanowisko nauczyciela [I] tablica szkolna, zestaw komputerowy, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, przeroczy i ekran, telewizor, magnetowid, odtwarzacz wideo; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie papier, folia; c. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: drukarka, kopiarka, skaner, oprogramowanie uytkowe; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy dydaktyczne, przerocza, foliogramy, fazogramy, materiały multimedialne, instrukcje do wicze, literatura zawodowa z zakresu maszynoznawstwa, odzieownictwa podrczniki, czasopisma, PN-ISO, ISO z zakresu maszynoznawstwa, odzieownictwa, rysunku technicznego, np. klasyfikacja ciegów i szwów, graficzne znaki informacyjne, katalogi nowoczesnych maszyn i urzdze odzieowych; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi sprztu bdcego na wyposaeniu stanowiska Stanowisko ucznia [II] a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: fazogramy przedstawiajce powstawanie ciegów maszynowych; b. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, instrukcje do wicze, 7

8 literatura zawodowa z zakresu maszynoznawstwa, rysunku technicznego, katalogi, prospekty maszyn i urzdze stosowanych w przemyle odzieowym, instrukcje obsługi maszyn, przykłady dokumentów obowizujcych w przemyle odzieowym, normy ISO, PN stosowane w przemyle odzieowym. IV. Warsztaty Praktyczna nauka zawodu moe si odbywa w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego, centrach kształcenia ustawicznego oraz w zakładach odzieowych. 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: regulamin pracowni, szafy, regały, gabloty, stojaki na plansze, plansze: punktów, obwodów, odcinków i łuków pomiarowych, konstrukcji i modelowania podstawowych wyrobów odzieowych, rysunku modelowego i technicznego wyrobów odzieowych, schematów strukturalnych wzłów technologicznych i wyrobów odzieowych, tworzenia ciegów, modele wzłów technologicznych, wyrobów odzieowych, apteczka pierwszej pomocy z podstawowym wyposaeniem, ganica, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni Stanowiska pracy dla uczniów umoliwiajce indywidualn i zespołow prac uczniów moe stanowi wydzielone miejsce przy wikszym stole dla kadego ucznia: stanowisko nauczyciela [I], stanowisko pracy rcznej [II], stanowisko pracy maszynowej [III], stanowisko prasowalnicze [IV], stanowisko przygotowania produkcji i krojenia [V]. 3. Opis infrastruktury stanowisk: Opis dotyczy wszystkich stanowisk. a. usytuowanie stanowisk: sala dydaktyczna w budynku szkolnym lub w innej placówce owiatowej; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia, w którym znajduje si stanowisko: wielko sali pozwalajca na umieszczenie w niej biurka z krzesłem dla nauczyciela, szaf na wyroby odzieowe i sprzt audiowizualny, tablicy szkolnej, ekranu, regałów, gablot, tablic pogldowych oraz zorganizowanie: co najmniej 8-10 stanowisk pracy maszynowej, co najmniej 1 stanowiska prasowalniczego, 8-10 stanowisk pracy rcznej, spełniajce równoczenie funkcj stanowiska przygotowania produkcji i krojenia, sala widna z owietleniem naturalnym i sztucznym, wysoko pomieszczenia min. 3m, podłoga gładka, łatwozmywalna, antypolizgowa; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: stanowisko nauczyciela min. 3 m 2, 8

9 stanowisko pracy maszynowej min. 1,5 m 2, stanowisko pracy rcznej min. 3 m 2, stanowisko prasowalnicze min. 3 m 2, stanowisko przygotowania produkcji i krojenia min. 3 m 2 ; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media: wentylacja naturalna nawiewno-wywiewna, gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V do stanowiska nauczyciela, gniazda i obwody elektryczne o napiciu 230V/400V do zasilania maszyn i urzdze, instalacja wodno-kanalizacyjna przynajmniej jeden punkt, centralne ogrzewanie. 4. Opis wyposaenia stanowisk 4.1. Stanowisko nauczyciela [I] a. wykaz maszyn, urzdze, aparatów, narzdzi i innego sprztu właciwych dla tablica szkolna, zestaw komputerowy, rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, przeroczy i ekran, telewizor, magnetowid, odtwarzacz wideo; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: dokumentacja techniczno-technologiczna wzłów technologicznych i wyrobów odzieowych, modle wzłów technologicznych przedstawionych w etapach szycia; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie papier, folia; d. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: drukarka, kopiarka, skaner, oprogramowanie uytkowe, oprogramowanie wspomagajce projektowanie odziey, oprogramowanie do konstrukcji, modelowania i stopniowania form odzieowych; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, filmy dydaktyczne, przerocza, foliogramy, fazogramy, materiały multimedialne, instrukcje do wicze, literatura zawodowa z zakresu odzieownictwa podrczniki, czasopisma, PN-ISO, ISO z zakresu odzieownictwa, np. klasyfikacja ciegów i szwów, graficzne znaki informacyjne, katalog ciegów rcznych, katalog ciegów i szwów maszynowych, katalog dodatków wykoczeniowych, katalog wkładów klejowych, tabele wymiarów, tabele stopniowania, katalogi, urnale mody; 9

10 f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi sprztu bdcego na wyposaeniu stanowiska Stanowisko pracy rcznej [II] niezbdne przybory do szycia rcznego; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych miara krawiecka, zestaw linijek krelarskich; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: manekiny; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie materiał włókienniczy, dodatki krawieckie, nici do szycia rcznego; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, literatura zawodowa z zakresu szycia rcznego podrczniki, czasopisma, katalog ciegów rcznych, katalog dodatków wykoczeniowych; f. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa regulamin pracowni Stanowisko pracy maszynowej [III] maszyny szwalnicze: stbnówki płaskie, overlocki, oprzyrzdowanie maszyn szwalniczych: stopka do wszywania zamków, lamownik; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: dokumentacja techniczno-technologiczna wzłów technologicznych i wyrobów odzieowych, modle wzłów technologicznych przedstawionych w etapach szycia, modele odziey, szablony pomocnicze; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie elementy odziey; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, literatura zawodowa podrczniki, czasopisma, PN-ISO, ISO klasyfikacja ciegów i szwów, katalog ciegów i szwów maszynowych, katalog dodatków wykoczeniowych, katalogi, urnale mody; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi maszyn bdcych na wyposaeniu stanowiska, instrukcje bhp. 10

11 4.4. Stanowisko prasowalnicze [IV] Stanowisko prasowalnicze moe by wykorzystywane do przyklejania wkładów klejowych do elementów odziey. urzdzenia do prasowania elazko z wytwornic pary, elazka elektryczne, przybory do prasowania rkawnik, poduszki do prasowania, prasulce, deska igłowa, stół do prasowania/deska do prasowania, pojemniki na wod, prasowniki, zaparzaczki, koce, itp.; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: tablice informacyjne dotyczce termicznej obróbki, szablony pomocnicze; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie elementy odziey, wyrób odzieowy we fragmencie lub w całoci, wkłady klejowe; d. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, literatura zawodowa z zakresu termicznej obróbki podrczniki, czasopisma, katalog wkładów klejowych; e. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi sprztu bdcego na wyposaeniu stanowiska Stanowisko przygotowania produkcji i krojenia [V] urzdzenia do krojenia noe krojcze pionowe lub tarczowe, noyczki, stół krojczy, przybory krawieckie; b. wykaz sprztu/urzdze pomiarowych, diagnostycznych: zestaw linijek krelarskich, miara krawiecka; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: manekiny, standardy konstrukcji i modelowania podstawowych wyrobów odzieowych, plansze rodzaje układów szablonów na materiale, rysunek modelowy wyrobu; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie papier, formy i szablony wyrobów odzieowych, materiały zasadnicze i pomocnicze; e. stanowiska komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów właciwych dla stanowiska dydaktycznego: ploter, oprogramowanie uytkowe, oprogramowanie do konstrukcji, modelowania i stopniowania form odzieowych; f. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, 11

12 literatura zawodowa z zakresu konstrukcji, modelowania i stopniowania form odzieowych podrczniki, czasopisma, PN-ISO, ISO z zakresu odzieownictwa, np. klasyfikacja ciegów i szwów, graficzne znaki informacyjne, dokumentacja techniczno-technologiczna wzłów technologicznych i wyrobów odzieowych, katalog ciegów i szwów maszynowych, katalog dodatków wykoczeniowych, katalog wkładów klejowych, tabele wymiarów, tabele stopniowania, katalogi, urnale mody; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa instrukcje obsługi sprztu bdcego na wyposaeniu stanowiska. 5. Inne, szczególne wymagania dotyczce pracowni, właciwe dla na pierwszych zajciach praktycznych uczniowie powinni by zapoznani z regulaminem pracowni oraz przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bhp i na stanowiskach pracy, w pracowniach powinny si znajdowa maszyny, urzdzenia, narzdzia i przybory spełniajce wymagania sanitarno-higieniczne, ekologiczne, ergonomiczne oraz bezpieczne dla uytkownika, wszystkie maszyny i urzdzenia powinny by sprawne i pod stał opiek konserwatora, w pobliu kadej maszyny i urzdzenia powinny si znajdowa instrukcje sposobu uytkowania oraz instrukcja bhp, w pracowni powinna si znajdowa apteczka z podstawowym wyposaeniem, rodki i sprzt do utrzymania czystoci w pracowni, kady z uczniów powinien mie do dyspozycji podstawowe przybory do szycia rcznego i maszynowego ułatwiajce mu szybkie i sprawne wykonanie zadania, kady ucze powinien posiada rodki ochrony indywidualnej fartuch ochronny i obuwie zastpcze na podeszwie gumowej. 12

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: krawiec Symbol cyfrowy: 743 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na specyfik wykonywania zawodu kształcenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kunierz Symbol cyfrowy: 743[02] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KRAWIEC SYMBOL CYFROWY 743[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) odczytywać rysunek modelowy; 2) posługiwać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych Symbol cyfrowy: 311 [42] W szkole kształccej w zawodzie technik włókienniczych wyrobów

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rkodzielnik wyrobów włókienniczych Symbol cyfrowy: 743[04] Z uwagi na szerokoprofilow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych 753105 Krawiec 311941 Technik przemysłu mody PKZ(AU.ad) KRAWIEC 753105 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ Załącznik nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KUŚNIERZ SYMBOL CYFROWY 743[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać, sortować i dobierać

Bardziej szczegółowo

RĘKODZIELNIK WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

RĘKODZIELNIK WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH AU.18. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych 731808 311931 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych PKZ(AU.c) RĘKODZIELNIK

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Krawiec 753105 /na podbudowie kwalifikacji A.71./ Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE krawiec 753105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. krawiec 753105 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy: 343 [01] STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik administracji powinno się odbywać w następujących

Bardziej szczegółowo

1 z :48

1 z :48 Uwaga. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: szkoły, które rozpoczęły w roku

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik przemysłu mody powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Technik przemysłu mody 311924 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik hotelarstwa Symbol cyfrowy: 341 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

1 z :11

1 z :11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 19 czerwca 2015 r. Technik przemysłu mody 311941 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik technologii odzieży Celem

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik technologii odzieży Celem PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik technologii odzieży 311924 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rybactwa ródldowego Symbol cyfrowy: 321[06] Kształcenie w zawodzie technik rybactwa ródldowego powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ywienia i gospodarstwa domowego Symbol cyfrowy: 321 [10] Kształcenie w zawodzie technik ywienia i gospodarstwa domowego

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik architektury krajobrazu Symbol cyfrowy: 321 [07] Kształcenie zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 311 [18] Zawód technik instrumentów muzycznych jest zawodem szerokoprofilowym, umoliwiajcym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER IZOLACJI PRZEMYSŁOWYCH SYMBOL CYFROWY 713[09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróŝniać

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE KALETNIK SYMBOL CYFROWY 744[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozróżniać materiały podstawowe, pomocnicze i dodatki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik analityk Symbol cyfrowy: 311 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik analityk niezbdne s nastpujce pracownie: I. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik lenik Symbol cyfrowy: 321[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik lenik powinna posiada nastpujce pracownie:

Bardziej szczegółowo

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE AU.09. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych 753702 Kaletnik 311926 Technik technologii wyrobów skórzanych PKZ(AU.e) KALETNIK 753702 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii ywnoci Symbol cyfrowy: 321[09] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik technologii ywnoci powinna posiada

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik geofizyk Symbol cyfrowy: 311 [11] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik geofizyk powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług pocztowych i finansowych Symbol cyfrowy: 421[02] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik usług

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik bezpieczestwa i higieny pracy Symbol cyfrowy: 315 [01] Koncepcja kształcenia techników bezpieczestwa i higieny pracy zakłada

Bardziej szczegółowo

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MODEL STANDARDU WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii chemicznej Symbol cyfrowy: 311[31] W szkole kształccej w zawodzie technik technologii chemicznej niezbdne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter kadłubów okrtowych Symbol cyfrowy: 721 [02] W celu zapewnienia właciwej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA DLA KURSU KWALIFIKACYJNEGO A.12 Wykonywanie usług krawieckich wyodrębniona w zawodzie: Technik technologii 311924 Autorzy: Magdalena Wulkiewicz, Anna Wolska, Ewa Figura, Monika Mosionek,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: dietetyk Symbol cyfrowy: 321 [11] Kształcenie w zawodzie dietetyk powinno si odbywa w odpowiednio przystosowanych do tego pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARAD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: garbarz skór Symbol cyfrowy: 744 [03] Kształcenie w zawodzie garbarz skór

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej Symbol cyfrowy: 346 [02] Kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: asystentka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [01] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie asystentka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321[05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zadaniem kształcenia w zawodzie technik rolnik jest przygotowanie uczniów do samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Kaczmarek mgr inż. Jadwiga Płuska mgr Janina Szeliga-Szafrańska

Autorzy: Recenzenci: Opracowanie redakcyjne: mgr Maria Kaczmarek mgr inż. Jadwiga Płuska mgr Janina Szeliga-Szafrańska Autorzy: mgr Maria Kaczmarek mgr inż. Jadwiga Płuska mgr Janina Szeliga-Szafrańska Recenzenci: mgr inż. Barbara Dudzińska mgr inż. Jadwiga Idryjan-Pajor Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Krystyna Elżbieta

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia Symbol cyfrowy: 516 [01] Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: higienistka stomatologiczna Symbol cyfrowy: 322 [03] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie higienistka stomatologiczna powinna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FLORYSTA SYMBOL CYFROWY 347 [09] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) rozpoznawać historyczne i współczesne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD: TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY PRZEDMIOT: MATERIAŁOZNAWSTWO ODZIEŻOWE

ZAWÓD: TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY PRZEDMIOT: MATERIAŁOZNAWSTWO ODZIEŻOWE ZWÓ: TEHNIK TEHNOLOGII OZIEŻY RZEMIOT: MTERIŁOZNWSTWO OZIEŻOWE Wymagania edukacyjne oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna 2.1 Surowce włókiennicze rozróżnić surowce włókiennicze; określić

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii drewna Symbol cyfrowy: 311[32] W celu prowadzenia procesu kształcenia w zawodzie technik technologii drewna

Bardziej szczegółowo