STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym Symbol cyfrowy: 311[46] Kształcenie w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Laboratorium elektryczne, II. Pracownia automatyki i elektroniki, III. Pracownia urzdze sterowania ruchem kolejowym i łcznoci, IV. Pracownia zaj praktycznych, V. Pracownia infrastruktury kolejowej. I. Laboratorium elektryczne 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie przystosowane do pełnienia roli stanowiska laboratoryjnego wraz z krzesłami, stół nauczyciela, tablica szkolna, rzutnik pisma z ekranem, minimum 2 stanowiska komputerowe połczone w sieci z dostpem do Internetu, drukarki kolorowe, projektor multimedialny, szafy z biblioteczk zawodow, foliogramy, programy komputerowe m.in. do symulacji obwodów elektrycznych, plansze i tablice. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: 10 stanowisk laboratoryjnych. 3. Opis infrastruktury stanowisk dydaktycznych a. usytuowanie stanowiska: w budynku na dowolnej kondygnacji; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: wysoko pomieszczenia minimum 3m, wielko pomieszczenia dostosowana do wielkoci i iloci stanowisk zgodnie z obowizujcymi przepisami bhp, ochrony ppo., sanitarnymi i ergonomii pracy, owietlenie dzienne i sztuczne, obwody owietleniowe powinny by zabezpieczone oddzielnym wyłcznikiem rónicowoprdowym (wyłcznik ten nie powinien zabezpiecza obwodów gniazd), podłoga łatwa do utrzymania w czystoci, zmywalna, antypolizgowa, rozdzielnia główna napi prdu przemiennego i stałego z pełnym zabezpieczeniem zgodnie z norm; z wyłcznikiem stanowisk, zamykane szafy lub zaplecze na sprzt wyposaenia pracowni, czci zapasowe i materiały; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ok. 2 m 2 (powierzchnia stołu roboczego) oraz po 2m 2 na osob; 1

2 d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zasilanie stanowisk w energi elektryczn, kade stanowisko laboratoryjne powinno by wyposaone w rozdzielni napi prdu przemiennego i stałego (zasilanie trójfazowe 230/400V, jednofazowe 230V oraz stałe: 12V, 24V, 48V/min., 5A) wraz z zabezpieczeniem gniazd obwodów prdu przemiennego i stałego, szybki wyłcznik bezpieczestwa. 4. Opis wyposaenia stanowisk: stanowiska laboratoryjne s uniwersalne, dobór aparatury i elementów wyposaenia nastpuje zgodnie z tematem realizowanego wiczenia (niezbdne wyposaenie stanowiska znajduje si w szafach lub na zapleczu technicznym), autotransformatory rezystory suwakowe i dekadowe, ogniwo galwaniczne, kondensatory, cewki indukcyjne, generator przebiegów analogowych i impulsowych, przesuwnik fazowy, transformator jednofazowy, silnik elektryczny małej mocy prdu stałego, silnik elektryczny jednofazowy małej mocy, wyłcznik rónicowoprdowy, diody półprzewodnikowe, tranzystory, elementy optoelektroniczne: fotorezystor, fotodioda, fototranzystor, transoptor, układy prostownicze jedno- i dwupołówkowe, stabilizator elektroniczny, tyrystor, triak, układy wzmacniacza jednostopniowego w podstawowych układach pracy, zestaw kabli połczeniowych 10 kompletów, zestaw narzdzi elektrycznych (komplet wkrtaków elektrycznych, szczypce płaskie, nó monterski, cigacz do zdejmowania izolacji, lutownica, klucze izolowane, kombinerki izolowane, szczypce do przecinania przewodów) 2 komplety, stycznik, przekanik elektromagnetyczny, zasilacze stabilizowane napicia stałego 0-24V, 5V, sterownik programowalny; oscyloskop dwukanałowy 20 MHz, uniwersalne mierniki analogowe, uniwersalne mierniki cyfrowe, mierniki analogowe wielozakresowe: amperomierze, woltomierze, watomierze, omomierze, mostek do pomiaru rezystancji, indukcyjnoci, pojemnoci, miernik czstotliwoci i współczynnika mocy, obrotomierz, licznik energii elektrycznej, miernik rezystancji uziemie, miernik impedancji ptli zwarciowej, 2

3 miernik izolacji, miernik zabezpiecze rónicowoprdowych; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie przewody łczeniowe, materiały do lutowania; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów co najmniej 2 komputery połczone w sieci, z dostpem do Internetu, co najmniej 1 drukarka kolorowa, skaner, współpraca komputera z projektorem multimedialnym do prezentacji wykonanych prac, program do rysowania schematów elektrycznych i symulacji pracy obwodów elektrycznych; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, literatura branowa (podrczniki, poradniki, czasopisma), instrukcje stanowiskowe do wicze, regulaminy pracowni, bhp i ochrony przeciwpoarowej dotyczce stanowisk laboratoryjnych, katalogi maszyn, urzdze, przyrzdów pomiarowych, normy branowe, przepisy dotyczce organizacji pracy przy urzdzeniach elektrycznych; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka z wyposaeniem uwzgldniajcym zagroenia wystpujce w sali lekcyjnej oraz ratowanie osoby poraonej prdem elektrycznym; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, ganica. II. Pracownia automatyki i elektroniki 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne: stoliki uczniowskie przystosowane do pełnienia roli stanowiska laboratoryjnego wraz z krzesłami, stół nauczyciela, tablica szkolna, rzutnik pisma współpracujcy równie z kamer, ekran, minimum 2 stanowiska komputerowe połczone w sieci z dostpem do Internetu, drukarki kolorowe, projektor multimedialny, szafy z biblioteczk zawodow, foliogramy, programy komputerowe, m.in. do symulacji obwodów elektrycznych, plansze i tablice. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: 10 stanowisk laboratoryjnych. 3. Opis infrastruktury stanowiska 3

4 a. usytuowanie stanowiska: w budynku na dowolnej kondygnacji; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: wysoko pomieszczenia minimum 3m, wielko pomieszczenia dostosowana do wielkoci i iloci stanowisk zgodnie z obowizujcymi przepisami bhp, ochrony ppo., sanitarnymi i ergonomii pracy, owietlenie dzienne i sztuczne, obwody owietleniowe powinny by zabezpieczone oddzielnym wyłcznikiem rónicowoprdowym (wyłcznik ten nie powinien zabezpiecza obwodów gniazd), podłoga łatwa do utrzymania czystoci, zmywalna, antypolizgowa, rozdzielnia główna napi prdu przemiennego i stałego z pełnym zabezpieczeniem zgodnie z norm, z wyłcznikiem bezpieczestwa stanowisk, zamykane szafy lub zaplecze na sprzt wyposaenia pracowni, czci zapasowe i materiały; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ok. 2 m 2 (powierzchnia stołu roboczego) oraz po 2m 2 na osob; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zasilanie stanowisk w energi elektryczn, kade stanowisko laboratoryjne powinno by wyposaone w rozdzielni napi prdu przemiennego i stałego (zasilanie trójfazowe 230/400V, jednofazowe 230V oraz stałe: 12V,24V,48V/ min. 5A) wraz z zabezpieczeniem gniazd obwodów prdu przemiennego i stałego, szybki wyłcznik bezpieczestwa. 4. Opisy wyposaenia stanowisk: układy wzmacniaczy, generatory uniwersalne wielozakresowe, elementy i układy elektroniczne, elementy i układy scalone analogowe i cyfrowe, urzdzenia elektroakustyczne, urzdzenia zapisu i odtwarzania dwiku (na tamie i na CD), regulatory układów automatyki, czujniki i elementy wykonawcze stosowane w automatyce, przetworniki AC i CA, układy transmisji szeregowej i równoległej, przekaniki prdu stałego, przemiennego, elektroniczne i czasowe, układy stabilizacyjne, układy prostownicze, rezystory suwakowe, autotransformatory, zasilacze napicia stałego 0-24V, 5A, zestaw narzdzi elektrycznych (komplet wkrtaków elektrycznych, szczypce płaskie, nó monterski, cigacz do zdejmowania izolacji, lutownica, klucze izolowane, kombinerki izolowane, szczypce do przecinania przewodów) 2 komplety; oscyloskop dwukanałowy cyfrowy z pamici 20 MHz, uniwersalne mierniki analogowe, uniwersalne mierniki cyfrowe, mierniki analogowe wielozakresowe: amperomierze, woltomierze, watomierze, omomierze, 4

5 mostek do pomiaru rezystancji, indukcyjnoci, pojemnoci, miernik czstotliwoci i współczynnika mocy, miernik natenia dwiku, próbnik stanów logicznych, programatory do mikroprocesorów i mikrokontrolerów, czasomierz, dynamometry do badania przekaników, zestawy dekadowe RC; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie przewody łczeniowe, materiały do lutowania, płytki drukowane uniwersalne, elementy elektroniczne; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów co najmniej 2 komputery połczone w sieci z dostpem do Internetu, co najmniej 1 drukarka kolorowa, skaner, współpraca komputera z projektorem multimedialnym do prezentacji wykonanych prac, programy do rysowania układów elektronicznych i symulacyjnych ich pracy oraz projektowania płytek drukowanych; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, literatura branowa (podrczniki, poradniki, czasopisma), instrukcje stanowiskowe do wicze, regulaminy pracowni, bhp i ochrony ppo. dotyczcych stanowisk laboratoryjnych, katalogi maszyn, urzdze, przyrzdów pomiarowych, normy branowe, przepisy dotyczce organizacji pracy przy urzdzeniach elektrycznych; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka z wyposaeniem uwzgldniajcym zagroenia wystpujce w sali lekcyjnej oraz ratowanie osoby poraonej prdem elektrycznym; g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, ganica, kosz na odpady. III. Pracownia urzdze sterowania ruchem i łcznoci 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: stoliki uczniowskie przystosowane do pełnienia roli stanowiska laboratoryjnego wraz z krzesłami, stół nauczyciela, tablica szkolna, rzutnik pisma z ekranem, minimum 2 stanowiska komputerowe połczone w sieci z dostpem do Internetu, drukarki kolorowe, projektor multimedialny, magnetowid, 5

6 telewizor kolorowy, szafy z biblioteczk zawodow, foliogramy, programy komputerowe m.in. do symulacji obwodów elektrycznych, symulacji pracy układów i urzdze srk, programy do rysowania obwodów srk, plansze i tablice, filmy tematyczne. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: stanowisko do badania napdów zwrotnicowych mechanicznych [I], stanowisko do badania elektrycznego napdu zwrotnicowego [II], stanowisko do badania urzdze mechanicznych wewntrznych (ława dwigniowa, skrzynia zalenoci, aparat blokowy z podstaw blokady stacyjnej i liniowej) [III], kostkowy pulpit nastawczy z układem symulacji pracy urzdze stacyjnych [IV], stanowisko do badania sygnalizacji przejazdowej z napdem rogatkowym [V], stanowisko do badania półsamoczynnej blokady liniowej [VI], stanowisko do badania samoczynnej blokady liniowej [VII], stanowisko do badania urzdze łcznoci ruchowej [VIII], stanowisko do badania przekaników srk, prdu stałego i przemiennego [IX], stanowisko do badania SHP [X], stanowisko do badania tablicy sieciowo-agregatowej [XI], stanowisko do badania obwodów torowych [XII], stanowisko do badania obwodów wiateł semafora [XIII]. 3. Opis infrastruktury stanowiska: a. usytuowanie stanowiska: urzdzenia wewntrzne w budynku szkolnym na parterze, urzdzenia zewntrzne mog by na poligonie szkolnym lub w rzeczywistych warunkach w zakładzie pracy, stanowisko [XI] w szkole na parterze lub w garau, w zakładzie pracy; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje si stanowisko: wysoko pomieszczenia minimum 3m, wielko pomieszczenia dostosowana do wielkoci i iloci stanowisk zgodnie z obowizujcymi przepisami bhp, ochrony ppo., sanitarnymi i ergonomii pracy, owietlenie dzienne i sztuczne, obwody owietleniowe powinny by zabezpieczone oddzielnym wyłcznikiem rónicowoprdowym (wyłcznik ten nie powinien zabezpiecza obwodów gniazd), podłoga łatwa do utrzymania czystoci i zmywalna, antypolizgowa, rozdzielnia główna napi prdu przemiennego i stałego z pełnym zabezpieczeniem z wyłcznikiem bezpieczestwa stanowisk, zamykane szafy lub zaplecze na sprzt wyposaenia pracowni, czci zapasowe i materiały, poligon to wydzielone miejsce, w którym nie ma ruchu pocigów, stanowisko [XI] jeli posiada silnik Diesla to naley zainstalowa na fundamencie betonowym z poduszkami gumowymi, wysoko pomieszczenia 4m; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ok. 4m 2 oraz po 2m 2 na osob, stanowisko [IV] 6m 2 na stanowisko i 2m 2 na osob, stanowisko [XI] 8m 2 na stanowisko i 2m 2 na osob; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zasilanie stanowisk w energi elektryczn, kade stanowisko laboratoryjne powinno by wyposaone w rozdzielni napi prdu przemiennego i stałego (zasilanie trójfazowe 230/400V, jednofazowe 230V oraz stałe: 6

7 12V, 24V, 48V/min, 5A) wraz z zabezpieczeniem gniazd obwodów prdu przemiennego i stałego, szybki wyłcznik bezpieczestwa, stanowisko [XI] gdy posiada silnik spalinowy, to pomieszczenie powinno by dobrze wentylowane. 4. Opisy wyposaenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych 4.1 Stanowisko do badania napdów zwrotnicowych mechanicznych rzeczywisty napd zwrotnicowy mechaniczny podłczony do zwrotnicy, komplet narzdzi lusarskich (klucze płaskie, młotek, kombinerki, klucz francuski, wybijak, przecinak, piłka do metalu); zestaw szczelinomierzy, suwmiarka, przymiar długoci, dynamometr; oryginalne elementy urzdze mechanicznych; smar, linka pdniowa, czyciwo; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, dokumentacja techniczno-ruchowa napdu zwrotnicowego, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi, eksploatacji i konserwacji napdu, regulaminy pracowni, bhp i ochrony ppo., dotyczce stanowisk laboratoryjnych, instrukcja obsługi programów komputerowych; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, rkawice robocze, w zakładzie pracy kamizelka ochronna (pomaraczowa), kosz na odpady. 4.2 Stanowisko do badania napdu zwrotnicowego elektrycznego rzeczywisty napd zwrotnicowy elektryczny, korba do napdu, komplet narzdzi (klucze płaskie, kombinerki izolowane, klucz francuski, wkrtaki izolowane komplet, młotek, lutownica, obcinaczki boczne, cigacz izolacji); dynamometr, miernik uniwersalny, szczelinomierze komplet; elektryczny układ sterowania napdem, 7

8 symulator lub model wskazujcy połoenia zwrotnicy sprzony z napdem zwrotnicowym; smar, kable połczeniowe, cyna z kalafoni; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych dla urzdze srk; przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego stanowiska: dokumentacja techniczno-ruchowa napdu zwrotnicowego, dokumentacja techniczno-ruchowa zwrotnicy, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi, instrukcje PKP dotyczce utrzymania i konserwacji napdu, schematy elektryczne układu sterowania napdem, instrukcja obsługi programów komputerowych; rkawice robocze, w zakładzie pracy kamizelka ochronna (pomaraczowa), ganica, kosz na odpady. 4.3 Stanowisko do badania urzdze mechanicznych srk skrzynia kluczowa zalenoci, skrzynia zalenoci suwakowa mechaniczna, dwignia nastawcza zwrotnicowa, ryglowa i sygnałowa, aparat blokowy z elementami blokad stacyjnej i liniowej, zamki zwrotnicowe z kluczami, zamki zalenoci z kluczami, komplet narzdzi lusarskich (klucze płaskie, młotek, kombinerki, klucz francuski, wybijak, przecinak); miernik uniwersalny, szczelinomierze do regulacji aparatów blokowych komplet; elementy oryginalnych urzdze srk; smar, spirytus przemysłowy, czyciwo; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, dokumentacja techniczno-ruchowa do urzdze mechanicznych, katalogi, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi, 8

9 instrukcje PKP dotyczce utrzymania i konserwacji, schematy elektryczne aparatów blokowych, podrcznik montera do urzdze mechanicznych, regulaminy ruchowe dotyczce zasad funkcjonowania blokady stacyjnej i liniowej, ksika kontroli urzdze srk, regulamin na stanowisku pracy, instrukcja obsługi programów komputerowych; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa kosz na odpady, rkawice robocze. 4.4 Kostkowy pulpit nastawczy z układem symulacji pracy urzdze stacyjnych nastawnica kostkowa, narzdzia monterskie dla montera elektryka i do utrzymania nastawnicy, lutownica; miernik uniwersalny; stojaki przekanikowe wraz z układem symulacji pracy stacji; arówki teletechniczne do nastawnicy, spirytus przemysłowy, czyciwo, cyna z kalafoni, przewody, kostki pulpitu nastawczego, przyciski pulpitowe, pdzel, sprone powietrze; właciwych dla danego stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania dokumentacji urzdze elektrycznych srk (plany schematyczne, tablice zalenoci) oraz zestaw programów symulacji pracy komputerowych urzdze stacyjnych srk); dokumentacja techniczna do nastawnicy, dokumentacja techniczna urzdze srk w stacji, dokumentacja techniczno-ruchowa pracy stacji, katalogi urzdze stacyjnych, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi, podrcznik montera do urzdze elektrycznych, ksika kontroli urzdze srk, instrukcje obsługi programów komputerowych; 9

10 ganica, kosz na odpady. 4.5 Stanowisko do badania sygnalizacji przejazdowej i napdu rogatkowego napd rogatkowy, aparatura kontrolno-sterujca przekanikowa i mikroprocesorowa, czujniki torowe: mechaniczny, indukcyjny, elektromagnetyczny, narzdzia monterskie dla montera elektryka, lutownica, kamera przemysłowa, monitor, urzdzenia diagnostyki systemów; miernik uniwersalny, metrówka; symulator przejazdu pocigu, symulator wiateł sygnalizacji przejazdowej; arówki, spirytus przemysłowy, czyciwo, smar techniczny, cyna z kalafoni, przewody elektryczne, pdzel; zestaw komputerowy z drukark, UPS, symulatory sygnalizacji przejazdowych, pakiet z oprogramowaniem uytkowym; dokumentacja techniczna urzdze sygnalizacji przejazdu, katalogi urzdze sygnalizacji przejazdowych i rogatek, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi, podrcznik montera do urzdze elektrycznych, instrukcja obsługi i konserwacji urzdze, katalogi czujników, instrukcje obsługi programów komputerowych; ganica, kosz na odpady. 4.6 Stanowisko do badania półsamoczynnej blokady liniowej blok pocztkowy, blok kocowy, blok pozwolenia, 10

11 zestaw narzdzi monterskich dla montera elektryka, lutownica; miernik uniwersalny; układ symulacji pracy blokady półsamoczynnej; cyna z kalafoni, przewody elektryczne, moduły blokady; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania dokumentacji urzdze elektrycznych srk (schematy elektryczne dla urzdze srk) oraz programów symulacji pracy blokady półsamoczynnej; dokumentacja techniczna blokady półsamoczynnej, katalogi urzdze półsamoczynnej blokady liniowej, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi i konserwacji, podrcznik montera do urzdze elektrycznych, przepisy dotyczce zasad prowadzenia ruchu, instrukcje obsługi programów komputerowych; ganica, kosz na odpady. 4.7 Stanowisko do badania samoczynnej blokady liniowej moduły aparatury sbl przekanikowej, elektronicznej, mikroprocesorowej, narzdzia monterskie dla montera elektryka, lutownica; miernik uniwersalny; model symulacyjny pracy sbl; czyciwo, cyna z kalafoni, przewody elektryczne, elementy elektroniczne; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych i elektronicznych srk oraz zestaw programów symulacji pracy sbl, pakiet z oprogramowaniem uytkowym; 11

12 dokumentacja techniczna sbl, katalogi urzdze sbl, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi i konserwacji, podrcznik montera do urzdze elektrycznych, regulamin ruchowy dotyczcy zasad pracy sbl, instrukcje obsługi programów komputerowych; ganica, kosz na odpady. 4.8 Stanowisko do badania łcznoci ruchowej: radiotelefon, centralka dyurnego ruchu, aparaty telefoniczne, koncentratory do łcznoci radiowej, narzdzia monterskie dla elektryka, lutownica, pseta, wiertarka elektryczna ze statywem, wiertła komplet; miernik uniwersalny, generator, oscyloskop, miernik poziomu, miernik izolacji, lokalizator uszkodze kabli miedzianych; model urzdze rozgłoszeniowych, informacyjnych, sygnalizacji czasu; podzespoły elektroniczne i telekomunikacyjne, cyna z kalafoni, przewody elektryczne; dwa zestawy komputerowe pracujce w sieci, UPS, z oprogramowaniem do wymiany informacji o prowadzonym ruchu, pakiet z oprogramowaniem uytkowym; dokumentacja techniczna urzdze łcznoci, katalogi urzdze, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi i konserwacji, literatura tematyczna, instrukcje obsługi programów komputerowych; 12

13 ganica, kosz na odpady. 4.9 Stanowisko do badania przekaników srk prdu stałego i przemiennego przekaniki srk prdu stałego, przekaniki srk prdu przemiennego, przekaniki czasowe, przekaniki elektroniczne, przekaniki impulsujce, migacze elektroniczne, zestaw narzdzi monterskich dla montera elektryka (komplet wkrtaków izolowanych, szczypce płaskie, nó monterski, cigacz do zdejmowania izolacji, lutownica, klucze izolowane, kombinerki izolowane, szczypce do przecinania przewodów, szczypce oczkowe), zestaw narzdzi do legalizacji przekaników, lutownica; miernik uniwersalny, dynamometry do badania przekaników, szczelinomierze, czasomierz, stół diagnostyczny do badania przekaników, oscyloskop; oryginalne elementy urzdze; przewody elektryczne, spirytus przemysłowy, czyciwo, cyna z kalafoni, pdzel; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych srk, pakiet programów uytkowych; przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego stanowiska: dokumentacja techniczna przekaników, katalogi przekaników, instrukcje stanowiskowe do bada i pomiarów, instrukcje obsługi i konserwacji przekaników, literatura tematyczna, schematy układów elektrycznych i elektronicznych, instrukcje obsługi programów komputerowych; ganica, kosz na odpady. 13

14 4.10 Stanowisko do badania urzdze SHP zestaw SHP z lokomotywy, elektromagnes przytorowy, elektromagnes lokomotywy, zestaw narzdzi monterskich dla montera elektryka, lutownica; miernik uniwersalny, induktometr, oscyloskop; zestaw symulacji przejazdu pocigu; cyna z kalafoni, przewody elektryczne, bezpieczniki, elementy elektroniczne; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych srk, pakiet programów uytkowych; przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego stanowiska: dokumentacja techniczna urzdze SHP, katalogi urzdze, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi i konserwacji, literatura z zakresu urzdze SHP, instrukcje obsługi programów komputerowych; apteczka z wyposaeniem uwzgldniajcym wystpujce zagroenia; ganica, kosz na odpady Stanowisko do badania tablicy sieciowo-agregatowej silnik, tablica TSA, akumulatory, przetwornica, zestaw narzdzi elektrycznych (komplet wkrtaków izolowanych, szczypce płaskie, nó monterski, cigacz do zdejmowania izolacji, lutownica, klucze izolowane, kombinerki izolowane, szczypce do przecinania przewodów) 2 komplety, lutownica; miernik uniwersalny; model symulacyjny przy zastosowaniu silnika elektrycznego; cyna z kalafoni, 14

15 przewody elektryczne, bezpieczniki elektroenergetyczne, wyłczniki, koszulki termokurczliwe; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych, pakiet programów uytkowych; dokumentacja techniczna zasilania awaryjnego urzdze srk, katalogi urzdze, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi i konserwacji, literatura tematyczna, instrukcje obsługi programów komputerowych; apteczka z wyposaeniem uwzgldniajcym wystpujce zagroenia; ganica, kosz na odpady Stanowisko do badania obwodów torowych nadajnik, odbiornik, transformator srk przekanikowy (torowy), transformator srk zasilajcy, rezystory, zestaw narzdzi elektrycznych (komplet wkrtaków izolowanych, szczypce płaskie, nó monterski, cigacz do zdejmowania izolacji, lutownica, klucze izolowane, kombinerki izolowane, szczypce do przecinania przewodów); miernik uniwersalny, model toru kolejowego i symulacji zajtoci toru przez pocig; cyna z kalafoni, przewody elektryczne, moduły nadajnika, moduły odbiornika, elementy elektroniczne; właciwych dla danego stanowiska dydaktycznego: zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych srk, pakiet programów uytkowych; dokumentacja techniczna obwodów torowych, katalogi urzdze, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi i konserwacji, literatura tematyczna, instrukcje obsługi programów komputerowych; 15

16 apteczka z wyposaeniem uwzgldniajcym wystpujce zagroenia; ganica, kosz na odpady Stanowisko do badania obwodów wiateł semafora głowica semafora (minimum 3 komory), przekaniki srk do obwodów sygnałowych, transformator sygnałowy, transformator srk oddzielajcy 220V/115,130,145V, dławik wyrównawczy, zestaw narzdzi elektrycznych (komplet wkrtaków elektrycznych, szczypce płaskie, nó monterski, cigacz do zdejmowania izolacji, lutownica, klucze izolowane, kombinerki izolowane, szczypce do przecinania przewodów, szczypce oczkowe); miernik uniwersalny; układ symulujcy drog przebiegu pocigu dla jazdy na wprost i na krzywo, układ symulujcy prac obwodu wiateł semafora; cyna z kalafoni, przewody elektryczne, elementy wyposaenia komory wiateł (arówki, rezystor 2Ω, soczewki), wewntrzne i zewntrzne); właciwych dla stanowiska: zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych srk, pakiet programów uytkowych; dokumentacja techniczna obwodów wiateł, katalogi urzdze, instrukcje stanowiskowe do bada, obsługi i konserwacji, literatura tematyczna, instrukcje obsługi programów komputerowych; apteczka z wyposaeniem uwzgldniajcym wystpujce zagroenia; ganica proszkowa. 5. Inne szczególne wymagania dotyczce stanowisk, właciwe dla zawodu: w czasie zaj przy czynnych urzdzeniach w zakładzie pracy naley zachowa szczególne rodki ostronoci, wszystkie czynnoci wykonywa pod nadzorem instruktora (montera), z uwzgldnieniem ruchu pocigów, w terenie naley stosowa kamizelki ochronne. IV. Pracownia zaj praktycznych 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: 16

17 tablica, rzutnik pisma, stanowisko komputerowe z rzutnikiem multimedialnym, ekran, szafy na podzespoły i elementy, stół nauczycielski, stoły uczniowskie, krzesła; 2. Wykaz stanowisk dydaktycznych pracowni: stanowisko lusarskie do obróbki rcznej [I], stanowisko lusarskie do obróbki mechanicznej za pomoc elektronarzdzi [II], stanowisko do montau i demontau podzespołów i urzdze mechanicznych srk [III], stanowisko do montau i demontau podzespołów i urzdze elektrycznych srk [IV], stanowisko do wykonywania połcze rozłcznych i nierozłcznych [V], stanowisko do montau urzdze elektrycznych i podzespołów automatyki [VI], stanowisko do montau podzespołów i układów elektronicznych [VII]. 3. Opis infrastruktury stanowiska dydaktycznego a. usytuowanie stanowiska: w budynku na parterze oraz poligon dla urzdze zewntrznych srk; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia, w którym znajduj si stanowiska: wysoko pomieszczenia minimum 3m, wielko pomieszczenia dostosowana do wielkoci i iloci stanowisk zgodnie z obowizujcymi przepisami bhp, ochrony ppo., sanitarnymi i ergonomii pracy, owietlenie dzienne i sztuczne, obwody owietleniowe powinny by zabezpieczone oddzielnym wyłcznikiem rónicowoprdowym (wyłcznik ten nie powinien zabezpiecza obwodów gniazd), podłoga łatwa do utrzymania czystoci i zmywalna, antypolizgowa, rozdzielnia główna napi prdu przemiennego i stałego z pełnym zabezpieczeniem zgodnie z normami z wyłcznikiem stanowisk, zamykane szafy lub zaplecze na sprzt wyposaenia pracowni, czci zapasowe i materiały; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie ok. 2m 2 oraz po 2m 2 na osob, stanowisko [IV] 4m 2 na stanowisko i 2m 2 na osob, stanowisko [V] 4m 2 na stanowisko i 2m 2 na osob; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zasilanie stanowisk ze sprztem elektrycznym w energi elektryczn, kade stanowisko powinno by wyposaone w rozdzielni napi prdu przemiennego (zasilanie jednofazowe 230V) wraz z zabezpieczeniem gniazd, szybki wyłcznik bezpieczestwa, dobra wentylacja, właciwe owietlenie zgodnie z norm, stanowisko [V] zasilanie w energi elektryczn, rozdzielnia napi prdu przemiennego i stałego zasilanie trójfazowe 230/400V i jednofazowe 230V, prd stały 12, 24, 48V min. 5A wraz z zabezpieczeniem gniazd obwodu prdu przemiennego i stałego, szybki wyłcznik bezpieczestwa, zawór spronego powietrza, stanowisko [VII] zasilanie w energi elektryczn: rozdzielnica napicia prdu przemiennego jednofazowego 230V oraz napicia prdu stałego 12, 24, 48V z zabezpieczeniem gniazd, szybki wyłcznik bezpieczestwa; woda bieca (zimna). 4. Opisy wyposaenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych 17

18 4.1 Stanowisko lusarskie do obróbki rcznej pilniki komplet, młotki, imadło, rysik, cyrkiel, zestaw kluczy płaskich, wkrtaki lusarskie, piłka rczna do metalu, punktak; suwmiarka, przymiar długoci, ktownik; modele gotowych elementów, tablice pogldowe; płótno cierne, blacha, drut, półfabrykaty profilowane; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania, projektowania elementów i konstrukcji maszyn, pakiet oprogramowania uytkowego; dokumentacja techniczna w zakresie obróbki rcznej, katalogi stali i wyrobów półfabrykatów, poradnik mechanika, literatura z zakresu materiałoznawstwa i wytrzymałoci materiałów, regulamin stanowiska, instrukcja bhp i ochrony ppo., normy techniczne, podrcznik do rysunku technicznego i konstrukcji maszyn; rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, rkawice ochronne, ubranie ochronne, czapka, buty bhp, skrzynia na odpady, siatka midzy stanowiskami. 4.2 Stanowisko lusarskie do obróbki mechanicznej za pomoc elektronarzdzi 18

19 wiertarka ze stojakiem, komplet wierteł, szlifierka ktowa, imadło, szlifierka tarczowa, młotki, punktak, pilniki komplet, zestaw narzdzi lusarskich; suwmiarka, ktownik, przymiar długoci; modele obrobionych elementów, tablice pogldowe; prty metalowe, blacha, półfabrykaty profilowane; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania, projektowania elementów i konstrukcji maszyn, pakiet oprogramowania uytkowego; dokumentacja techniczna w zakresie obróbki rcznej, katalogi stali i wyrobów półfabrykatów, poradnik mechanika, literatura z zakresu materiałoznawstwa i wytrzymałoci materiałów, regulamin stanowiska, instrukcja bhp i ochrony ppo., normy techniczne, podrcznik do rysunku technicznego i konstrukcji maszyn; rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, rkawice ochronne, buty bhp, ubrania ochronne, skrzynia na odpady, okulary, czapka, siatka midzy stanowiskami. 4.3 Stanowisko do demontau i montau podzespołów i urzdze mechanicznych srk elementy mechanicznych urzdze srk, zestaw narzdzi lusarskich, wiertarka; 19

20 suwmiarka, szczelinomierze komplet, przymiar, ktownik; oryginalne elementy i podzespoły urzdze mechanicznych; drut, zawleczki, spryny, wałki, podkładki, smar, czyciwo, płótno cierne, benzyna ekstrakcyjna; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania dokumentacji urzdze mechanicznych srk, pakiet oprogramowania uytkowego; dokumentacja techniczna urzdze mechanicznych srk, katalogi mechanicznych urzdze srk, poradnik montera urzdze mechanicznych srk, instrukcje obsługi i konserwacji zastosowanych urzdze; rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, rkawice ochronne, ubranie ochronne, czapka, buty bhp, skrzynia na odpady. 4.4 Stanowisko do demontau i montau podzespołów i urzdze elektrycznych srk stojak do montau elementów i urzdze srk, podzespoły automatyki srk (przekaniki srk, transformatory srk, dławiki, przekładniki, styczniki, wyłczniki, przyciski, sterownik PLC itp.), zestaw narzdzi elektrycznych (komplet wkrtaków izolowanych, szczypce płaskie, nó monterski, cigacz do zdejmowania izolacji, lutownica, klucze izolowane, kombinerki izolowane, szczypce do przecinania przewodów, szczypce oczkowe, odsysacz); miernik uniwersalny, przymiar długoci, dynamometr; 20

21 rzeczywiste układy połcze elementów i urzdze srk: przewody, cyna z kalafoni, koszulki termokurczliwe, nakrtki, podkładki, ruby, bezpieczniki; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych do urzdze srk, pakiet oprogramowania uytkowego: przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właciwe dla danego stanowiska: katalogi elementów i urzdze srk, instrukcje do stanowiska, schematy elektryczne do urzdze srk, literatura tematyczna; rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, rkawice ochronne, ubranie ochronne, czapka, kosz na odpady, ganica. 4.5 Stanowisko do montau urzdze elektrycznych i układów automatyki czujniki stosowane w układach automatyki, elementy automatyki przemysłowej, układy ze sprzeniem zwrotnym, przekaniki, styczniki, licznik energii elektrycznej jednofazowy i trójfazowy, elementy pneumatyki, elementy hydrauliki, sterownik PLC, falownik, silnik elektryczny, lutownica, zestaw monterski elektryczny i do układów automatyki, zasilacz uniwersalny prdu stałego z regulacj napicia i prdu 0-24V, min. 3A; miernik uniwersalny elektroniczny, manometr, watomierz, szczelinomierze komplet, dynamometry, 21

22 czasomierz; c. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych rodków niezbdnych w procesie przewody elektryczne, cyna, kalafonia, izolacja termokurczliwa, kocówki do przewodów, zaciski, wyłczniki, złcza, listwy połczeniowe, gniazda bezpiecznikowe, bezpieczniki, wyłczniki nadmiarowo-prdowe, wyłczniki rónicowoprdowe, benzyna ekstrakcyjna, pdzel, czyciwo; d. stanowisko komputerowe z wykazem urzdze peryferyjnych oraz programów zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do rysowania schematów elektrycznych i układów automatyki, pakiet oprogramowania uytkowego; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, plansze z układami automatyki, foliogramy, katalogi z elementami i układami automatyki, normy, literatura tematyczna, dokumentacja techniczna, instrukcje tematyczne do wicze, przepisy bhp, regulamin pracy na stanowisku; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, kosz na odpady, ganica. 4.6 Stanowisko do wykonywania połcze rozłcznych i nierozłcznych stacja lutownicza, zestaw narzdzi lusarskich, zestaw narzdzi elektrycznych, szczypce okrgłe, młotki, wiertarka, imadło, kowadło, lutownica gazowa, 22

23 zaciskarka do kocówek rczna, zaciskarka do kocówek pneumatyczna; suwmiarka, przymiar, dynamometr; modele złcz; drut miedziany, drut stalowy, kable wieloyłowe, linki miedziane, cyna, kalafonia, koszulki termokurczliwe, kleje, ruby, nakrtki podkładki, kołki, nity: stalowe, miedziane, aluminiowe, tworzywa sztuczne i ich półfabrykaty; e. biblioteczka zawodowa wyposaona w dokumentacj, instrukcje, normy, procedury, katalogi złcz i połcze, normy do poruszanych zagadnie, instrukcje do montau, plansze tematyczne, foliogramy, literatura tematyczna, instrukcje bhp, regulamin stanowiska; f. wykaz rodków do udzielania pierwszej pomocy: g. wykaz rodków zapewniajcych przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczestwa rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, rkawice ochronne, okulary ochronne, ubranie ochronne, kosz na odpady, ganica. 4.7 Stanowisko do montau podzespołów i urzdze elektronicznych lutownica, odsysacz, wkrtaki izolowane- komplet, obcinaczki boczne, szczypce płaskie, cigacz do izolacji, 23

24 nó monterski, pseta, zasilacz prdu stałego regulowany 0-24V, 3A, wiertarka rczna elektryczna, wiertarka miniaturowa do układów elektronicznych; miernik uniwersalny elektroniczny, suwmiarka, linijka, lupka; modele wzorcowe płytek drukowanych jednostronnych, dwustronnych, modele płytek drukowanych z wlutowanymi elementami elektronicznymi; przewody elektryczne, cyna, kalafonia, laminat na płytki drukowane jednostronne i dwustronne, proszek do wytrawiania pytek drukowanych, kuwety 2 szt., pisaki kwasoodporne, benzyna ekstrakcyjna, czyciwo, elementy i podzespoły elektroniczne, wiertła od φ=1mm, baterie do zasilania układów elektronicznych; zestaw komputerowy z drukark, UPS, z oprogramowaniem do projektowania, rysowania i symulacji pracy układów elektronicznych, pakiet oprogramowania uytkowego; katalogi elementów elektronicznych i ich zamienników, literatura tematyczna do wykonywania i montau płytek drukowanych, instrukcje tematyczne do wicze ze schematami układów elektronicznych, foliogramy, przepisy bhp dotyczce pracy na stanowisku, regulamin pracy na stanowisku; rodki i sprzt do utrzymania czystoci na stanowisku, rkawice gumowe, kosz na odpady, okulary ochronne, ubranie ochronne, ganica, dobra wentylacja. 24

25 V. Pracownia infrastruktury 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica czarna i biała, komputer z rzutnikiem multimedialnym, ekran, stół nauczycielski, stoliki uczniowskie, krzesła, magnetowid, telewizor kolorowy, szafy na pomoce dydaktyczne. 2. Wykaz niezbdnych stanowisk dydaktycznych właciwych dla pracowni: 1 stanowisko. 3. Opis infrastruktury stanowiska a. usytuowanie stanowiska: w budynku na dowolnej kondygnacji oraz na poligonie; b. wielko i inne wymagania dotyczce pomieszczenia, w którym znajduj si stanowiska: wysoko pomieszczenia minimum 3m, wielko pomieszczenia dostosowana do iloci uczniów zgodnie z obowizujcymi przepisami bhp, ochrony ppo., sanitarnymi i ergonomii pracy, owietlenie dzienne i sztuczne, obwody owietleniowe powinny by zabezpieczone oddzielnym wyłcznikiem rónicowoprdowym (wyłcznik ten nie powinien zabezpiecza obwodów gniazd), podłoga łatwa do utrzymania czystoci i zmywalna, antypolizgowa, rozdzielnia główna napi prdu przemiennego i stałego z pełnym zabezpieczeniem zgodnie z norm, z wyłcznikiem stanowiska, zamykane szafy lub zaplecze na sprzt wyposaenia pracowni, czci zapasowe i materiały; c. minimalna powierzchnia niezbdna dla pojedynczego stanowiska: jedno stanowisko powinno mie około 2m 2 oraz po 2m 2 na osob; d. wyposaenie stanowiska w niezbdne media z okreleniem ich parametrów: zasilanie stanowiska w energi elektryczn: stanowisko powinno by wyposaone w rozdzielni napi prdu przemiennego i stałego (jednofazowe 230V oraz stałe 12V, 24V, 48V/min. 5A) wraz z zabezpieczeniem gniazd obwodów prdu przemiennego i stałego, szybki wyłcznik bezpieczestwa. 4. Opisy wyposaenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych zawierajce stanowisko jest uniwersalne, dobór elementów wyposaenia nastpuje zgodnie z tematem realizowanym (niezbdne wyposaenie stanowiska znajduje si w szafach lub na zapleczu technicznym, poligonie), rozjazd, zamknicie nastawcze współpracujce z napdem zwrotnicowym, napd zwrotnicowy, fragment toru z zamontowanymi złczami szynowymi i łcznikami szynowymi, fragment toru z zamontowanymi złczami izolowanymi szyn; komplet przyrzdów do pomiaru toru, zwrotnic i zamkni nastawczych; 25

26 makiety nawierzchni kolejowej, model złcza szyn, model złcza izolowanego szyn, przekrój poprzeczny nawierzchni kolejowej, konstrukcja rozjazdu, budowle inynierskie (budynki i urzdzenia stacyjne), model przejazdu kolejowego; łczniki szynowe, łubki złcz szynowych, podkładki izolacyjne podłune, poprzeczne, tulejki izolacyjne, ruby; 2 komputery połczone w sieci z dostpem do Internetu, co najmniej 1 drukarka kolorowa, skaner, współpraca komputera z projektorem multimedialnym do prezentacji wykonanych prac, program do rysowania dokumentacji stacji kolejowej i symulacji pracy stacji; literatura branowa (podrczniki, poradniki, czasopisma), regulamin: pracowni, bhp i ochrony ppo., instrukcja dotyczca sygnalizacji na PKP, dokumentacja budowy urzdze na stacjach i szlakach kolejowych, katalogi rozjazdów, dokumentacja techniczno-ruchowa stacji, normy i przepisy dotyczce budowy, utrzymania urzdze, prowadzenia ruchu, dokumentacja dotyczca technologii pracy stacji, przepisy zasad projektowania urzdze stacyjnych i liniowych, foliogramy do: skrajni budowli i taboru, poprzeczny przekrój podtorza i toru, budowle inynierskie, budynki i urzdzenia stacyjne, konstrukcje torów, konstrukcje rozjazdów, konstrukcje zamkni nastawczych, konstrukcje przejazdów kolejowych i ich zabezpieczenie, złcza izolowane, maszyny i sprzt do robót torowych, symbole i oznaczenia stosowane na planach schematycznych; apteczka z wyposaeniem uwzgldniajcym zagroenia wystpujce w sali lekcyjnej oraz ratowanie osoby poraonej prdem elektrycznym; ganica. 26

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 724[02] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektryk Symbol cyfrowy: 311[08] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla pełnej realizacji podstawy programowej nauczania w zawodzie technik elektryk, szkoła

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy: 311[07] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektronik, powinna si odbywa w placówce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instrumentów muzycznych Symbol cyfrowy: 731 [02] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter mechatronik Symbol cyfrowy: 725 [03] W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: kowal Symbol cyfrowy: 722 [04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: tapicer Symbol cyfrowy: 743[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie tapicer powinno si

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy: 311 [50] W szkole kształccej w zawodzie technik mechatronik powinny si znajdowa nastpujce pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: stolarz Symbol cyfrowy: 742 [01] Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU 1 STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zrealizowania procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: ciela Symbol cyfrowy: 712 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie ciela powinno si odbywa

Bardziej szczegółowo

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna,

Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, Elektromechanik pojazdów samochodowych 724[02] 1. WyposaŜenie ogólnodydaktyczne pracowni: - stoliki uczniowskie wraz z krzesłami, - tablica szkolna, - rzutnik foliogramów, - komputer z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: dekarz Symbol cyfrowy: 713 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroniki medycznej Symbol cyfrowy: 322 [18] Realizacja programu nauczania w zawodzie technik elektroniki medycznej, powinna

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik prac biurowych Symbol cyfrowy: 419 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia w zawodzie technik prac

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik precyzyjny Symbol cyfrowy: 731 [03] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: Monter elektronik Symbol cyfrowy: 725 [01]: W szkole kształccej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu kolejowego Symbol cyfrowy: 311 [38] W szkole kształccej w zawodzie technik transportu kolejowego nauczanie powinno

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: murarz Symbol cyfrowy: 712[06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik pojazdów samochodowych Symbol cyfrowy: 723[04] 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik informatyk Symbol cyfrowy: 312 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik informatyk niezbdne s nastpujce pracownie: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik handlowiec Symbol cyfrowy: 341[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik handlowiec powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji gazowych Symbol cyfrowy: 713[07] Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik obsługi turystycznej Symbol cyfrowy: 341 [05] Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZWODOWEGO Zawód: operator maszyn w przemyle włókienniczym Symbol cyfrowy: 826 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik elektroenergetyk transportu szynowego Symbol cyfrowy: 311 [47] W szkole kształccej w zawodzie technik elektroenergetyk transportu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik włókiennik Symbol cyfrowy: 311[41] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Z uwagi na szerokoprofilow specyfik zawodu kształcenie zawodowe powinno si odbywa w odpowiednio

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: koszykarz-plecionkarz Symbol cyfrowy: 742 [02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: lakiernik Symbol cyfrowy: 714 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji podziemnej Symbol cyfrowy: 711 [ 02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej nauczanie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23. Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji Zespół Szkół Nr 1 w Bochni Warsztaty Szkolne ul. Windakiewicza 23 Podstawa programowa Technik Chłodnictwa i Klimatyzacji PODSTAWA PROGRAMOWA TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929 CELE KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy: 311[37] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W zawodzie technik telekomunikacji, zgodnie z programem nauczania wyodrbniono cztery

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDATKYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik ochrony rodowiska Symbol cyfrowy: 311[24] W szkole kształccej w zawodzie technik ochrony rodowiska niezbdne s nastpujce

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik spedytor Symbol cyfrowy: 342[02] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizacja treci kształcenia w zawodzie technik spedytor wymaga, aby szkoła posiadała odpowiedni

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter nawierzchni kolejowej Symbol cyfrowy: 712 [05] Warunki techniczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724 [05] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: betoniarz-zbrojarz Symbol cyfrowy: 712 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno-dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: górnik eksploatacji otworowej Symbol cyfrowy: 811 [01] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

IV. Warsztatach szkolnych (centrach kształcenia praktycznego, zakładach pracy) w:

IV. Warsztatach szkolnych (centrach kształcenia praktycznego, zakładach pracy) w: Elektromechanik: 724[05] W szkole kształcącej w zawodzie elektromechanik nauczanie powinno odbywać się w odpowiednio przygotowanych pracowniach przedmiotowych, laboratoriach i warsztatach, wyposaŝonych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: malarz-tapeciarz Symbol cyfrowy: 714[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDRD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNAGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik górnictwa odkrywkowego Symbol cyfrowy: 311 [13] Kształcenie w zawodzie technik górnictwa odkrywkowego powinno si odbywa w

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik awionik Symbol cyfrowy: 314 [06] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik awionik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator maszyn i urzdze odlewniczych Symbol cyfrowy: 812 [03] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik odlewnik Symbol cyfrowy: 311 [26] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTALCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólno dydaktyczne pracowni: biała tablica do pisania z kompletem kolorowych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik Symbol cyfrowy: 311 [20] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Dua rozmaito zada zawodowych, szeroki

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI PAKIET NR I - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH CZ. I

WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BOCHNI PAKIET NR I - WYPOSAŻENIE PRACOWNI ELEKTRYCZNYCH CZ. I Modernizacja i wyposażenie bazy dydaktycznej szkolnictwa zawodowego dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 oraz Zespołu Szkół Nr 3 w Bochni w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy Dostawa sprzętu oraz pomocy naukowych wyposażenie pracowni technik elektryk

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy Dostawa sprzętu oraz pomocy naukowych wyposażenie pracowni technik elektryk Złącznik nr 5 SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy Dostawa sprzętu oraz pomocy naukowych wyposażenie pracowni technik elektryk Lp. Nazwa Ilość 1. Silnik indukcyjny 1-fazowy 230V/50Hz; kondensatorowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. ( poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER SIECI I URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SYMBOL CYFROWY 725[02]

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik agrobiznesu Symbol cyfrowy: 341 [01] STANDARDY WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu odbywa si w nastpujcych pracowniach:

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAZENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik maszyn i urzdze drogowych Symbol cyfrowy: 833 [01] 1. Wyposaenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK SYMBOL CYFROWY 724[05] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter instalacji i urzdze sanitarnych Symbol cyfrowy: 713 [02] W celu przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług kosmetycznych Symbol cyfrowy: 514 [03] Kształcenie w zawodzie technik usług kosmetycznych powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy: 313 [01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie fototechnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych

Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Centrum Kształcenia Zawodowego 2000 Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia Temat Wiadomości i umiejętności wymagane do realizacji ćwiczenia na pracowni 1 Badanie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DLA ZAWODU Zawód: technik budownictwa okrtowego Symbol cyfrowy: 311 [05] Kształcenie w zawodzie technik budownictwa okrtowego powinno si

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 725 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Minister

Bardziej szczegółowo

Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych

Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych Załącznik Formularz cenowy na CZĘŚĆ I wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem pracowni automatyki i robotyki w Zespole Szkół Technicznych Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość 1 Stanowisko dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: cukiernik Symbol cyfrowy: 741[01] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik usług fryzjerskich Symbol cyfrowy: 514[02] Szkoła realizujca kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich powinna posiada

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK Załcznik nr 9 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK SYMBOL CYFROWY 311[50] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: rolnik Symbol cyfrowy: 613 [01] Kształcenie zawodowe w zawodzie rolnik odbywa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: modelarz odlewniczy Symbol cyfrowy: 721 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii wyrobów skórzanych Symbol cyfrowy: 311 [35] Prawidłowa realizacja kształcenia w zawodzie technik technologii

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik okrtowy Symbol cyfrowy: 314[03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W celu zapewnienia właciwej realizacji celów programowych zajcia edukacyjne powinny

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik organizacji reklamy Symbol cyfrowy: 342 [01] Do realizacji kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy odpowiednie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik wiertnik Symbol cyfrowy: 311 [40] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik wiertnik powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki

SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki SPIS TRECI podrcznika Podstawy Mechatroniki 1 Istota mechatroniki 1.1 Synergia rónych zasad działania urzdze zintegrowanych w systemie mechatronicznym.... 12 1.2 Systemowe podejcie przy projektowaniu urzdze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik masaysta Symbol cyfrowy: 322 [12] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik masaysta powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik automatyki przemysłowej i urzdze precyzyjnych Symbol cyfrowy: 731

Bardziej szczegółowo

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225

12.7 Sprawdzenie wiadomości 225 Od autora 8 1. Prąd elektryczny 9 1.1 Budowa materii 9 1.2 Przewodnictwo elektryczne materii 12 1.3 Prąd elektryczny i jego parametry 13 1.3.1 Pojęcie prądu elektrycznego 13 1.3.2 Parametry prądu 15 1.4

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: operator obrabiarek skrawajcych Symbol cyfrowy: 722 [02] W szkole kształccej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik drogownictwa Symbol cyfrowy: 311 [45] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warunki techniczne Podstawow form nauczania jest lekcja, której głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanik lotniczy Symbol cyfrowy: 314 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W szkole kształccej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinny si znajdowa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PADZIERNIK 2011r

WARSZAWA PADZIERNIK 2011r 1 TEMAT OPRACOWANIA ROZDZIELNICA RG-A2 z WEWNTRZN LINI ZASILAJC OBIEKT BUDYNEK A MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WARSZAWA ul. CHAŁUBISKIEGO 4/6 INWESTOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WARSZAWA ul. CHAŁUBISKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Symbol cyfrowy: 723 [03] Ze

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Ze wzgldu na specyfik zawodu pracownie dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik technologii odziey Symbol cyfrowy: 311 [34] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie zawodowe powinno si odbywa w nastpujcych pracowniach: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eglugi ródldowej Symbol cyfrowy: 314 [02] Kształcenie w zawodzie technik eglugi ródldowej powinno si odbywa w nastpujcych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na dostawy na rok 2017

Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na dostawy na rok 2017 Plan zamówień publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa na dostawy na rok 2017 Lp. Nazwa zamówienia/przedmiot zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia w PLN (bez podatku VAT) 1. Dostawa drzew i krzewów produkowanych

Bardziej szczegółowo

Elektryk Technik elektryk

Elektryk Technik elektryk EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 741103 Elektryk 311303 Technik elektryk PKZ(EE.g) ELEKTRYK 741103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik

Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Ośrodek Egzaminowania Technik mechatronik Wykaz ćwiczeń realizowanych w Pracowni Urządzeń Mechatronicznych Nr ćwiczenia 1. Temat Badanie odpowiedzi skokowej członów elektrycznych 2. Badanie pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: monter izolacji budowlanych Symbol cyfrowy: 713 [08] W celu zrealizowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-7 Stacja GDYNIA GŁÓWNA PROJEKT WYKONAWCZY TG-7 2.0.4.1. STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM Projekt wykonawczy Sterowanie ruchem kolejowym str. 6 ZAWARTO OPRACOWANIA I. CZ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ogrodnik Symbol cyfrowy: 621 [01] Jednym z elementów kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRYK 311303

TECHNIK ELEKTRYK 311303 TECHNIK ELEKTRYK 311303 I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowanie i

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15

Spis treci. 2. WZORCE Wzorce siły elektromotorycznej...15 Spis treci 1. PODSTAWOWE WIADOMOCI O POMIARACH... 9 UKŁAD JEDNOSTEK MIAR... 11 2. WZORCE...15 2.1. Wzorce siły elektromotorycznej...15 RÓDŁA WZORCOWE WYKORZYSTUJCE EFEKT JOSEPHSONA...18 ELEKTRONICZNE WZORCE

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania ruchem kolejowym : funkcje, wymagania, zarys techniki / Mirosława Dąbrowa-Bajon. wyd. 3. Warszawa, 2014.

Podstawy sterowania ruchem kolejowym : funkcje, wymagania, zarys techniki / Mirosława Dąbrowa-Bajon. wyd. 3. Warszawa, 2014. Podstawy sterowania ruchem kolejowym : funkcje, wymagania, zarys techniki / Mirosława Dąbrowa-Bajon. wyd. 3. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa 7 1. Wiadomości wstępne 9 1.1. Ogólny zarys i modele sterowania

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik urzdze audiowizualnych Symbol cyfrowy: 313 [04] Standard wyposaenia dydaktycznego pracowni kształcenia zawodowego moe zawiera

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Część IV Narzędzia i sprzęt elektrotechniczny

Część IV Narzędzia i sprzęt elektrotechniczny Część IV Narzędzia i sprzęt elektrotechniczny 1. Stół uniwersalny 8 zestawów. 1.1 Stół uniwersalny 8 szt. Zestaw nowy, bez wad; gwarancja min. 24 miesiące Stół przystosowane do zajęć praktycznych i teoretycznych.

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: monter sieci komunalnych Symbol cyfrowy: 713 [03] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wydział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, KOWEZiU Zawód: fotograf Symbol cyfrowy: 313 [05] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Wyposaenie ogólnodydaktyczne pracowni

Bardziej szczegółowo