Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość."

Transkrypt

1 Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. E-merch Sp. z.o.o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2. na lata Zrealizowany projekt został sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymana całkowita kwota dofinansowania wynosi ,00 PLN w tym: ze środków UE 85% ww kwoty w wysokości ,20 PLN; ze środków celowych 15% ww kwoty w wysokości , 80 PLN. Umowa: UDA-POIG /14-00 Poznań, dn Od: E-merch Sp.z.o.o. ul. Karpia 11D/ Poznań NIP ZAPYTANIE O CENĘ USŁUG PROGRAMISTYCZNO-WDROŻENIOWYCH Dotyczy projektu: NEXUS - wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe o charakterze organizacyjno-finansowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentacji. 1. Zamawiający E-merch Sp. z o.o. to spółka realizująca od początku jej istnienia tj. od 2004 roku działalność w obszarze e-commerce. Z pewnością jest to jeden z prekursorów tego rodzaju działalności w naszym kraju. Firma oferuje wysoce zaawansowane rozwiązania IT. E-merch Sp.z.o.o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , działania 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt NEXUS - Projekt wdrozenia Systemu NEXUS prowadzi do pełnej integracji procesów biznesowych w ramach firmy Wnioskodawcy i Partnerów. Rezultatem wdrożenia projektu będzie znacznie wyższa efektywność procesów zachodzących w integrowanych Podmiotach tj. u Wnioskodawcy i Partnerów. W skład Systemu Nexus wchodzi 6 Modułów klasy B2B (w tym 1 Moduł SAAS dostępny także niezależnie dla Podmiotów poza Systemem B2B gdzie każdy z nich jest odpowiedzialny za inny proces biznesowy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Przedmiot zapytania dotyczącego usług programistyczno - wdrożeniowych Projekt wdrożenia Systemu NEXUS prowadzi do pełnej integracji procesów biznesowych w ramach firmy Wnioskodawcy i Partnerów. Rezultatem wdrożenia projektu będzie znacznie wyższa efektywności procesów zachodzących w integrowanych Podmiotach tj. u Wnioskodawcy i Partnerów. W skład Systemu Nexus wchodzi 6 Modułów klasy B2B (w tym 1 Moduł SAAS dostępny także niezależnie dla Podmiotów poza Systemem B2B) gdzie każdy z nich jest odpowiedzialny za inny proces biznesowy. OPIS FUNKCJONALNY POSZCZEGÓLNYCH MODUŁÓW SYSTEMU NEXUS : 1. Moduł ZLECENIE Moduł ten pozwoli na zrewolucjonizowanie początkowego etapu prac projektowych dzięki wyeliminowaniu strat czasu m.in. na podpisywanie fizycznych dokumentów, eliminacji ew. błędów lub niejasności. Zlecanie prac jest kluczową fazą E-merch Sp. z o.o. ul. Karpia 11D/56, Poznań, NIP , KRS , Kapitał Zakładowy: zł.

2 współpracy nad konkretnym projektem, ponieważ w dalszych etapach każde wprowadzanie pojawiających się korekt i zmian może okazać się wysoce problematyczne kosztowne, nawet niemożliwe. Dzięki zaawansowanemu podpisowi elektronicznemu oraz wdrożonej platformie wymiany informacji EDI Strony integracji w czasie rzeczywistym i bezbłędnie przyjmują i wystawiają zlecenia oraz dokonują ich obustronnej akceptacji. Moduł ten jest konieczny aby dokonać integracji systemów informatycznych w ramach Projektu NEXUS, gdyż zawarte w nim informacje są także wykorzystywane przez pozostałe Moduły w tym: KOSZTORYS I FAKTURA. 2. Moduł KOSZTORYS: Moduł ten pozwala wszystkim stronom integracji na ujednolicony, kompatybilny format przygotowywania kosztorysów oferowanych prac. Dzięki zintegrowaniu systemów informatycznych Stron, wdrożonej platformie wymiany danych równoważnej do EDI eliminujemy nieporozumienia i opóźnienia w procesie kosztorysowania. Podpis elektroniczny pozwala na akceptację kosztorysów w czasie rzeczywistym online bez względu na obecność i czas osoby upoważnionej. Moduł KOSZTORYS pełni istotną funkcję komplementarną względem pozostałych Modułów Systemu NEXUS B2B, ściśle współpracuje z Modułami: FAKTURA, ZLECENIE, PROJECT MANAGEMENT. Jego brak nie pozwoliłby na zbudowanie efektywnego zintegrowanego Systemu B2B co mijałoby się z istotą Projektu. 3. Moduł PROJECT MANAGEMENT - Warunkiem uzyskania pożądanej wartości efektywności na realizowanych projektach konieczna jest systematyczna analiza wykorzystania posiadanych zasobów, w tym zasobów ludzkich. Moduł PROJECT MANAGEMENT pozwala na kompleksową i, co ważne, niemal natychmiastową diagnozę stopnia osiąganej efektywności na danym projekcie. Niezmiernie ważną cechą Modułu jest jego pełna integracja w ramach wszystkich zintegrowanych Stron. Dzięki czemu w przypadku realizowania wspólnych przedsięwzięć każda ze Stron integracji otrzymuje przejrzyste i zawsze aktualne i dostępne informacje co do opłacalności i efektywności podejmowanych prac. Moduł PROJECT MANAGEMENT korzysta z funkcjonalności wszystkich Modułów w ramach Systemu NEXUS. Zarządzenie projektami, w których jak w przypadku Wnioskodawcy biorą udział także inne Podmioty Partnerzy integracji, jest płaszczyzną niezmiernie wrażliwą i istotną z punktu widzenia każdego projektu i wykonywanej w jego ramach pracy. Moduł ten pozwoli m.in. pełen dostęp do informacji wszystkim Stronom zaangażowanym w projekt w zakresie: istoty danego zlecenia, jego specyfikacji, stopnia zaawansowania, wykorzystania zasobów i efektywności, a na końcu, poprzez moduły o charakterze stricte rozliczeniowym tj. Moduły FAKTURA i KOSZTORYS, także ich statusu odnośnie płatności. Wnioskodawca uznaje zakup tej WNiP za w pełni uzasadniony i konieczny z racji fundamentalnej roli Modułu PROJECT MANAGEMENT w ramach całego Systemu B2B, bazując także na analizie podobnego rodzaju rozwiązań oraz własnego doświadczenia zawodowego. Dodatkowo w oparciu o ten Moduł postawnie autorski Moduł SAAS Mobile Project Manager w wariancie dla zintegrowanych Stron w ramach Systemu NEXUS. 4. Moduł FAKTURA - Moduł FAKTURA wprowadzi zupełnie nową jakość w kwestii rozliczania płatności za wykonane prace oraz pełniejszą i szybszą windykację zaległych należności dzięki funkcji automatycznych i windykacyjnych. Ponadto pozwoli na natychmiastowe ustalanie sald pomiędzy Wnioskodawcą a zintegrowanymi Partnerami. Proces fakturowania to końcowy i istotny ze względów biznesowych etap współpracy nad projektem. Proces często nieudolny ze względu na szereg pomyłek, zaginiecie korespondencji, problemów natury technicznej czy też czysto ludzkiej, prowadzących w efekcie do znacznych opóźnień w płatnościach i tym samym obniżenia płynności finansowej firmy z racji. Wdrażany system NEXUS bez Modułu FAKTURA byłby przedsięwzięciem z punktu widzenia prowadzenia biznesu nieracjonalny i to zarówno dla Wnioskodawcy jak i Partnerów. Bez Modułu FAKTURA nie sposób dokonać integracji systemów informatycznych w ramach Projektu NEXUS. Moduł ten pobiera dane z innych Modułów i dzięki nim można np. automatycznie zaksięgować faktury lub, także automatycznie wygenerować np. zestawienie przeterminowanych należności co jest niejako logiczną finalizacją rozpoczętych w ramach innych Modułów np. Zlecenia procesów biznesowych. 5. Moduł BAZA - Moduł stanowi ważny element elektronicznej wymiany danych pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami. BAZA obejmuje dorobek dotychczasowej współpracy zintegrowanych Stron w postaci: dokumentacji księgowej, pozostałej dokumentacji, baz danych Poddostawców, dokumenty projektowe i składowe elementy projektów, wykonane analizy i raporty z 2 z5

3 prac. Bardzo istotną rolę pełni wspólnie stworzona w ramach integracji informacji/danych wspólna Baza Zasobów Zewnętrznych. Wszyscy zintegrowani przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z wzajemnej wiedzy, doświadczenia i, co ważne, usystematyzowanych i uregulowanych prawnie zasobów na znacznie korzystniejszych warunkach niż w przypadku indywidualnie prowadzonych zakupach usług zewnętrznych. Co istotne branże e-commerce w której funkcjonuje Wnioskodawca wymaga wsparcia wysoce innowacyjnych, rzadkich i drogich Zasobów. Moduł BAZA generuje dla Wnioskodawcy najwyższe zyski dzięki możliwości wyboru tańszych i trafniejszych podwykonawców. Istotna jest także znaczna oszczędność czasu na braku konieczności każdorazowego formalizowania faktu i zasad współpracy (w dużej mierze dzięki wdrożeniu podpisu elektronicznego). Dodatkowo każdy z Uczestników integracji może w dowolnym momencie zasięgnąć z zasobów związanych z już zrealizowanymi projektami (materiały robocze, analizy, raporty) co pozwala oszczędzić czas i uniknąć ew. nieprawidłowości w pracach nad kolejnymi projektami. Istotny jest także łatwy i szybki dostęp do usystematyzowanego i kompletnego archiwum dokumentów. Moduł BAZA zagwarantuje na znaczną oszczędność czasu, zwiększy efektywność biznesową i usystematyzuje budowane relacje w obszarze formalno - organizacyjnym. Wg Wnioskodawcy jego zakup jest wysoce uzasadniony ekonomicznie dzięki wzrostowi efektywności czasu pracy integrowanych w ramach Systemu NEXUS Stron. 6. Moduł SAAS pod nazwą Mobile Project Manager (zintegrowany - dla Stron integracji - z Systemem B2B, niezależny dla pozostałych Podmiotów). Moduł Mobile Project Manager powstanie w oparciu o know how Wnioskodawcy stanowi uzupełnienie/dodatek funkcjonalny dla planowanego Systemu B2B NEXUS. Pozwala na zarządzanie projektami IT/DIGITAL w oparciu o prostą aplikację nawet na urządzeniach mobilnych. Dla zintegrowanych w ramach Systemu NEXUS Stron będzie stanowił narzędzie dostępowe do danych zawartych w Module PROJECT MANAGEMENT i będzie stanowił 6 ty zintegrowany Moduł Systemu B2B NEXUS. Dla innych, nie zintegrowanych Podmiotów, narzędzie wspierające ich działalność w tym zakresie a z punktu widzenia Wnioskodawcy (uzasadnienie inwestycji) wartość dodana zachęcająca do nawiązania współpracy i przystąpienia do integracji w ramach Systemu B2B NEXUS 3. Harmonogram wykonania usług Początek prac : lipiec ETAP I - Termin wykonania do: wdrożenie zintegrowanego modułu ZLECENIE 2. ETAP II - Termin wykonania do: wdrożenie zintegrowanego modułu KOSZTORYS - wdrożenie zintegrowanego modułu PM (PROJECT MANAGEMENT) 3. ETAP III - Termin wykonania do: wdrożenie zintegrowanego modułu FAKTURA - wdrożenie zintegrowanego modułu BAZA - wdrożenie Modułu SAAS pod nazwą MOBILE PROJECT MANAGER Ww terminy są terminami ostatecznymi i nie podlegają żadnym zmianom ani negocjacjom. 4. Technologia informatyczna Projekt NEXUS ma zostać zrealizowany przy zastosowaniu następujących technologii informatycznych: - MS SQL - alternatywnie: 3 z5

4 - PostgreeSQL - PHP. Integracja dotychczasowego systemu informatycznego Zleceniodawcy z systemami poszczególnych Partnerów ma zostać osiągnięta przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych, jakimi są zaawansowany podpis elektroniczny oraz Elektroniczna Wymiana Informacji w standardzie równoważnym ze standardem EDI. 5. Kryteria wyboru oferty - Cena Oferta z najniższą ceną otrzymuje 1 punkt, każda następna oferta z wyższą ceną otrzymuje 2 punkty, następna otrzymuje 3 punkty itd. Identyczne oferty cenowe otrzymują taką samą liczbę punktów. - Uzyskane parametry realizacji projektu a) Czas reakcji na zgłoszony błąd działania systemu w godzinach (pełnych godzinach) gdzie Oferent podający najszybszy czas reakcji otrzymuje 1 punkt, a każdy następny o 1 punkt więcej (analogicznie do kryterium ceny); b) Czas usunięcia błędu od momentu jego zgłoszenia (przywrócenie prawidłowego działania systemu) - punktacja analogiczna jak w ofercie cenowej, najszybszy czas otrzymuje 1 punkt, każdy następny gorszy od poprzedniego otrzymuje o 1 punkt więcej; c) Serwis Hot-line : najdłuższy tygodniowy czas czynnej gotowości do współpracy (dyżur telefoniczny pracownika Oferenta pozostającego do dyspozycji Zamawiającego) otrzymuje 1 punkt, dalej analogicznie jak w kryterium ceny; Zwycięzcą przetargu będzie Oferent, który uzyska NAJMNIEJSZĄ liczbę punktów. Jeżeli dwóch lub kilku dostawców uzyska jednakową końcową liczbę punktów, to decydującym kryterium będzie kryterium ceny. W przypadku zaoferowania przez dwóch lub więcej Oferentów jednakowej ceny przy jednoczesnym uzyskaniu jednakowej końcowej liczby punktów, ogłoszona zostanie druga tura przetargu, do którego przystąpią jedynie Oferenci, którzy uzyskali identyczną liczbę punktów w kategorii ceny przy jednoczesnej identycznej końcowej liczbie punktów z wszystkich kryteriów. W drugiej turze wyłoniony zostanie zwycięzca, który zaproponuje najniższą cenę. 6. Informacje dodatkowe Oferty prosimy składać pocztą na adres korespondencyjny spółki lub osobiście : Poznań , ul. Mazowiecka 38 z dopiskiem: E-merch odpowiedź na zapytanie ofertowe projekt PO IG 8.2. Termin składania ofert: 18 lipca Prosimy o wykorzystanie zał. formatu odpowiedzi na zapytanie ofertowe celem zapewnienia najlepszej porównywalności otrzymanych ofert. Termin rozstrzygnięcia konkursu : 21 lipca Oferenci zostaną poinformowani drogą telefoniczną o wynikach przetargu łączę wyrazy szacunku Małgorzata Łukasiewicz Prezes Zarządu 4 z5

5 Poznań, dn Zapytujący: E-merch Sp.z.o.o. ul. Karpia 11D/ Poznań NIP Oferent:. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUG PROGRAMISTYCZNO-WDROŻENIOWYCH Dotyczy projektu: NEXUS - wdrożenie systemu B2B integrującego procesy biznesowe o charakterze organizacyjno-finansowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentacji Umowa o dofinansowanie: UDA-POIG / Po zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym proponujemy następujące warunki realizacji prac będących przedmiotem wyżej opisanego projektu. Oferent/Kryteriu m Cena (PLN netto) Czas reakcji (1h) Czas usunięcia błędu (1h) Serwis HOT - LINE e punktu SUMA PUNKTÓ W Nazwa Oferenta Łączna ilość roboczogodzi n x stawka Czas od zgłoszeni a problemu Czas od zgłoszeni a problemu Łączan ilość godzin w tygodni u Opis działalności: Ważność oferty do: Podpis Osoby upoważnionej po Stronie Oferenta: 5 z5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Warszawa, 25 listopada 2013 Zaproszenie do składania ofert Benefit Solution Finanse I Ubezpieczenia Sp. z o.o. realizując Projekt Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarzadzanie procesami w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KIM JESTEŚMY

ZAPYTANIE OFERTOWE KIM JESTEŚMY ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków; 12/09/2014 KIM JESTEŚMY Dynafleet Sp. z o.o. (DF) prowadzi działalność gospodarczą w obszarze serwisu oraz obsługi i napraw szkód samochodów. Świadczymy usługi na terenie całego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi między Wnioskodawcą - Spółką German

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczy projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych Zamawiający: Okres realizacji: 01.12.2013 30.06.2015

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo