PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT złożonych jako odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia dotyczących wdrożenia systemu B2B w ramach projektu 8.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT złożonych jako odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 20.12.2011 dotyczących wdrożenia systemu B2B w ramach projektu 8."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT złożonych jako odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia dotyczących wdrożenia systemu B2B w ramach projektu 8.2 POIG Malbork, CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Prino-Plast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, Malbork NIP REGON OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Wdrożenie systemu B2B składającego się z czterech modułów: wdrożenie modułu zdalnej kontroli jakości w oparciu o kamery internetowe IP i urządzenia monitorujące parametry środowiskowe wdrożenie modułu generowania przez klienta raportów serii produktu wdrożenie modułu integracji stanów magazynowych Wnioskodawcy ze stanami magazynowymi dostawców wraz z systemem EDI lub równoważnym wdrożenie modułu integracji stanów magazynowych Wnioskodawcy ze stanami magazynowymi klientów wraz systemem EDI lub równoważnym

2 3. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA W dn Zapytanie przetargowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę konkurencyjności, która obowiązuje podmioty realizujące projekty w ramach Programu które z mocy obowiązujących przepisów prawa nie są zobowiązane do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Miejsce i termin składania ofert Oferty należało składać osobiście w formie papierowej do siedziby Wnioskodawcy (adres: Al. Wojska Polskiego 48, Malbork. Dopuszczono możliwość złożenia oferty pocztą elektroniczną na adres z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wyborze oferty dostarczy do Biura projektu wymagane dokumenty w wersji papierowej pod rygorem uznania oferty za nieważną. Termin składania ofert minął w dniu o godz. 09:00 2. Otwarcie ofert. Celem wyłonienia najlepszej oferty powołano komisję składającą się z następujących osób: 1. Pan Andrzej Nowak - Przewodniczący Komisji Ofertowej, 2. Pani Justyna Panfil Zastępca Przewodniczącego Komisji Ofertowej,

3 3. Pani Ewa Pehnke - Członek Komisji Ofertowej, 4. Pani Adam Nadolski - Członek Komisji Ofertowej, Otwarcie ofert odbyło się o godz. 09:00 w siedzibie głównej Wnioskodawcy Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym złożona została 1 oferta: Oferta nr 1 Lacan Technologies Sp. z o.o. Data złożenia oferty: wersja papierowa, dostarczona osobiście Oferta nr2 Data złożenia oferty: wersja papierowa, dostarczona osobiście Oferta nr3 ERP Systems Sp. Z o.o. Data złożenia oferty: wersja papierowa, dostarczona osobiście 3. Informacja o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnili wszyscy trzej Wykonawcy. Oferta nr 1 Lacan Technologies Sp. z o.o. Data złożenia oferty: dostarczenie oferty oraz wszystkich pozostałych wymaganych załączników Oferta nr2 Data złożenia oferty: dostarczenie ofert oraz oświadczenia o niewkluczeniu wraz z dokumentem rejestrowym i zaświadczeniu o niezaleganiu z podatkami Oferta nr3 ERP Systems Sp. Z o.o. Data złożenia oferty: dostarczenie oferty 4. Wykonawcy wykluczeni Brak.

4 5. Przyczyna wykluczenia Nie dotyczy 6. Oferty odrzucone Nie dotyczy 7. Najkorzystniejsza oferta W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nadesłano 3 (trzy) ważne oferty: Oferta nr 1 Lacan Technologies Sp. z o.o. - Cena netto ogółem: zł Oferta nr 2 - Cena netto ogółem: zł (Oferent podał tylko kwotę brutto tj zł) Oferta nr3 ERP Systems Sp. Z o.o. Cena netto ogółem: zł 8. Uzasadnienie wyboru. Komsja firmy Prino-Plast Sp. z o.o. JV wybrała ofertę numer 1 do realizacji systemu B2B. Oferta nr 1 złożona przez Lacan Technologies Sp. z o.o. spełniła wszystkie kryteria wymagane na wdrożenie systemu B2B składającego się z czterech modułów. Oferta firmy była najkorzystniejsza cenowo pomimo, że cena netto oferty była wyższa o 4500 złotych od oferty ERP Systems Sp. z o.o. to zawierała roczny okres gwarancji na oferowany system. Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV szacuje, że wartość oferowanej rocznej opieki nad systemem jest warta więcej niż 4500 złotych. Firma Lacan Technologies Sp. z o.o. zebrała wszystkie wyspecyfikowanie w przetargu dokumenty formalno prawne. Jako jedyna przedstawiła wymagane przetargiem szczegółowe wytyczne wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego B2B wskazując konkretne funkcjonalności systemu. Ponadto firma Lacan Technologies Sp. z o.o. przekazała listę wykonanych projektów co świadczy o potencjale oferenta. Natomiast firmy ERP Systems sp. z o.o. oraz nie przedstawiły takiej listy wdrożeń - nie udokumentowały swojego doświadczenia systemów informatycznych.

5 Wybór wykonawcy nastąpił w oparciu o następujące kryteria: 70% cena, 20% funkcjonalność, 10% serwis, Lacan Technologies Sp. Z o.o. ERP Systems Sp. z o.o. cena X X funkcjonalność serwis Cena ilość punktów: Najniższa cena 70 punktów (70% ogólnie dostępnych punktów dla wyboru oferty), pozostałe oferty rozpatrywane proporcjonalnie. Lacan Technologies Sp. z o.o. 70pkt*70%* /370000=48,40 70pkt*70%*365500/390000=45,92 ERP Systems Sp. z o.o. 70pkt*70%*365500/365500=49,00 Funkcjonalność Opisana funkcjonalności 20 punktów (20% ogólnie dostępnych punktów dla wyboru oferty) opisanie 4 funkcjonalności/modułów 50%*20=10 maksymalna ilość punktów szczegółowość opisu 50%*20=10 maksymalna ilość punktów brak opisu funkcjonalności = 0 pkt Lacan Technologies Sp. z o.o.. opis funkcjonalności = 10+6=16 pkt ERP Systems Sp. z o.o. X X

6 brak opisu funkcjonalności = 0 pkt Oferowany serwis. Długość oferowanego okresu gwarancyjnego 10 punktów (10% ogólnie dostępnych punktów dla wyboru oferty). Za każdy dodatkowy rok ponad okres realizacji projektu 2 punkty. brak ofert na serwis gwarancyjny = 0 pkt Lacan Technologies Sp. z o.o. gwarancja na serwis 1 rok = 2 pkt ERP Systems Sp. z o.o. brak ofert na serwis gwarancyjny = 0 pkt Podsumowanie punktacji dla przesłanych ofert Łączna ilość punktów = 45,92pkt Lacan Technologies Sp. z o.o.. Łączna ilość punktów = 66,40 pkt ERP Systems Sp. z o.o. Łączna ilość punktów = 49 pkt Firma Prino-Plast zgodnie z wymogami umieściła informację na temat zapytania ofertowego na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy oraz na stronie internetowej. Żadne inne niż w/w oferty nie zostały złożone. W związku z tym konkurs został rozstrzygnięty i tym samym firma Lacan Technologies Sp. Z o.o. została wybrana do wykonania systemu B2B. Postępowanie zostało przeprowadzone z zachowanie zasady uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.. /Data, podpis osoby sporządzającej protokół/ Zamawiającego/ /Podpis

7

8

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 18-01-2013 Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Firma Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Blizne Łaszczyńskiego, 10-02-2014 r. berolina Polska Sp. z o. o. Mała 3,05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP: 5213035120 ; REGON:016102159 Firma berolina Polska Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270

Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Ewa Karpiel Aromado Serwis Kraków 31-01-2013 ul. Jeleniogórska 9, 30-422 Kraków NIP 689-107-38-99 REGON 351122270 Firma Ewa Karpiel Aromado Serwis pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wołomin, dn. 5.08.2013 Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. ul. Żółkiewskiego 8 05-200 Wołomin NIP 1250011502, REGON 012066975 Firma Artur Idźkowski ARTEX Polskie Centrum BHP i P.POŻ. pragnie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308

PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 PLECIONA.PL-SPÓŁKA CYWILNA Warszawa, 10.02.2015 r. ul. Kresowa 3A,04-206 Warszawa NIP 1132863098 REGON - 146547308 Firma PLECIONA.PL pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt

zakupu, dostawy i zainstalowania dodatkowej licencji do systemu planowania i zarządzania produkcją - 1 szt Olkusz, dn. 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji nawozów i stymulatorów w formie mikro-granulatu w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Warszawa, dnia 04.12.2013 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/01 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013 Wrocław, 23.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POIG/2013 W związku z realizacją projektu zakupu i wdrożenia Zintegrowanego systemu informatycznego B2B przez Drukarnia KiD Kisielnicki Andrzej Dąbkowski Piotr

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wrocław, 03.03.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap)

Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Kraków, 26.02.2014r. Zapytanie ofertowe nr 8.1/1/2014 na Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi wraz z generatorem aplikacji mobilnych (I i II etap) Zakup dokonywany jest w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dn. 13.04.2011r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający Gastro Serwis Sp. z o.o., 94-103 Łódź, ul. Elektronowa 6 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie z art. 70 1-70 5 Kodeksu Cywilnego przetarg zgodnie

Bardziej szczegółowo

POKL.07.02.01-30-080/10

POKL.07.02.01-30-080/10 Protokół z wyboru ofert dotyczących zapytania ofertowego z dnia 17.09.2012r. na wykonanie następujących szkoleń zawodowych i kursów adresowanych do grupy osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo posiadających

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Łódź, 25-02-2014 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.2/1/2014 NA: Zakup usług doradczych i eksperckich: Zakup analizy przedwdrożeniowej Zakup wartości niematerialnych i prawnych: Zakup licencji na oprogramowanie platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 z dnia : 2013-02-15 na : zakup wartości niematerialnych i prawnych: System B2B moduł CRM (1 szt.) Moduł ERP (Enterprice Resource Planning) (1 szt.) Moduł DMS (Document Management

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/POKL/H57/13-15 z dn. 28.01.2015r. DOTYCZY: usługi zaprojektowania, instalacji i konfiguracji Internetowego Portalu Informacyjno Społecznościowego o roboczej nazwie ipis.org w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Poznań, 17 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 na realizację projektu pt. Opracowanie i wdrożenie systemu B2B regulującego i porządkującego procesy zachodzące pomiędzy ARDE-HAUS Sp. z o.o. z siecią

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4/15. Zakup dotyczy Projektu pt.: Ciągłość procesów i bezpieczeństwo danych w rozproszonym

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4/15. Zakup dotyczy Projektu pt.: Ciągłość procesów i bezpieczeństwo danych w rozproszonym ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/4/15 Zakup dotyczy Projektu pt.: Ciągłość procesów i bezpieczeństwo danych w rozproszonym systemie zarządzania tłumaczeniami, który uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r.

Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015 r. Koniecpol, dn. 20.01.2015 r. Zamawiający: F.H.U. OKO Krzysztof Jęczmyk ul. Słowackiego 53, 42-230 Koniecpol tel (34) 355-16-0 tel/fax (34) 355-16-09 email: biuro@budowlanyoko.pl Zapytanie ofertowe nr ZO/04/2015

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert

Vivid Games Spółka Akcyjna ul. Gdańska 160; 85-674 Bydgoszcz Konkurs ofert ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2015 dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu przez uczelnię publiczną, państwowy instytut badawczy, instytut PAN lub inną jednostkę naukową będącą

Bardziej szczegółowo