SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O."

Transkrypt

1 OFERTA FIRMY SH-INFO SYSTEM SP. Z O.O. UL. ARMII KRAJOWEJ 9A CHORZÓW NA WDROśENIE NORMY JAKOŚCI ISO 9001:2000 CHORZÓW,

2 :2000 SPIS TREŚCI: 1. KILKA SŁÓW O ISO DANE KONTAKTOWE OFERENTA OPIS PROPONOWANYCH USŁUG CZYNNOŚCI OBJĘTE USŁUGĄ: KOSZTY WDROśENIA SZJ ZGODNEGO Z NORMĄ ISO 9001:2000 ORAZ CZAS WDROśENIA:

3 1. KILKA SŁÓW O ISO ISO (International Organization for Standarization) to międzynarodowa organizacja, powstała w 1947 r., skupiająca organizacje normalizacyjne poszczególnych krajów, zajmująca się opracowywaniem własnych norm, standaryzowaniem niektórych norm narodowych oraz rozwijaniem współpracy naukowej, technologicznej i ekonomicznej. ISO jest organizacją pozarządową a jej członkowie nie są delegowani przez rządy. KaŜdy kraj reprezentuje z zasady tylko jedna organizacja. Na strukturę ISO składa się kilkaset komitetów technicznych i grup roboczych zajmujących się problemami technicznymi oraz Komitet Główny, w którym po jednym głosie mają członkowskie kraje. Projekty zmian lub projekty nowych norm zwane draftami moŝe składać kaŝda organizacja członkowska. Następnie projekty są dyskutowane w grupach roboczych, w których po uzyskaniu ogólnego konsensusu draft zamienia się w project, który moŝe uzyskać status oficjalnej normy po tym jak 3/4 członków komitetu głównego zaopiniuje go pozytywnie. Działalność ISO finansowana jest ze składek członkowskich ustanawianych proporcjonalnie do produktu krajowego brutto. Dodatkowe dochody przynosi sprzedaŝ norm, podręczników, poradników i periodyków informujących o bieŝących i planowanych pracach organizacji. Respektowanie norm ISO jest dobrowolne. Jako organizacja pozarządowa ISO nie moŝe wymuszać ich stosowania. 3

4 2. DANE KONTAKTOWE OFERENTA Autorem niniejszej oferty jest spółka SH-INFO SYSTEM: Dane spółki: Nazwa SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o. Adres Chorzów ul. Armii Krajowej 9A KRS Strona www Osoba kontaktowa Mirosław RUS Wiceprezes Zarządu Tel Kom:

5 3. OPIS PROPONOWANYCH USŁUG NORMA ISO 9001:2000 Norma PN-EN ISO 9001:2000 jest jedną z najpopularniejszych norm opracowanych przez tą organizację i umoŝliwia ona kaŝdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów lub oferowanych usług oraz ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Norma ta składa się z 8 rozdziałów, jednak najwaŝniejsze wymagania zawarte są w czterech z nich: Rozdział 4 - dotyczy on kształtu dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, dokumentów i zapisów oraz Księgi Jakości, Rozdział 5 - dotyczy najwyŝszego kierownictwa, polityki jakości, orientacji firmy na Klienta, uprawnień i kompetencji pracowników, przeglądów zarządzania i komunikacji wewnętrznej, Rozdział 6 - dotyczy zasobów firmy: ludzkich (np. szkoleń), infrastruktury słuŝącej realizacji wyrobu i środowiska pracy, Rozdział 7 dotyczy samej realizacji wyrobu, w szczególności takich zagadnień jak: planowanie realizacji wyrobu, komunikacja z Klientem, zawieranie umów, projektowanie (bardzo dokładnie ujęte), dokonywanie zakupów, produkcja, identyfikacja i zabezpieczenie wyrobów, zabezpieczenie własności klienta oraz nadzorowanie wyposaŝenia do pomiarów i monitorowania. Rozdział 8 dotyczy pomiarów i monitorowania procesów oraz wyrobów: pomiarów zadowolenia Klienta, przeprowadzania auditów wewnętrznych, nadzorowania niezgodności, analizy danych powstałych podczas działania SZJ, doskonalenia owego Systemu oraz podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych. Norma obejmuje więc swoim zakresem praktycznie wszystkie aspekty działalności przedsiębiorstwa i niejako wymusza ich uporządkowanie. W przypadku normy ISO 9001:2000 bardzo waŝna jest konieczność rozumienia firmy jako zespołu współzaleŝnych procesów, z których kaŝdy ma własne dane wejściowe i wyjściowe. Dane wyjściowe z procesu poprzedniego stają się danymi wejściowymi dla procesu realizowanego w dalszej kolejności. Wszystkie procesy w firmie są dzielone na procesy właściwe (czyli te przynoszące wartość dodaną) oraz procesy zarządzające i wspomagające. Konieczność takiego spojrzenia na firmę niejednokrotnie pozwala zweryfikować zasadność realizacji w danym przedsiębiorstwie wszystkich dotychczasowych procesów co zwykle wpływa na lepszą organizację pracy i podnosi efektywność. 5

6 4. CZYNNOŚCI OBJĘTE USŁUGĄ: audit zerowy - w trakcie którego diagnozuje się obecny stan firmy, jej organizację i stosowaną dokumentację oraz ocenia aktualny stopień zgodności z normą i określa rozbieŝności, opracowanie szczegółowego harmonogramu wdroŝenia, szkolenia wstępne dla naczelnego kierownictwa, szkolenie pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, szkolenie auditorów wewnętrznych, projektowanie i dokumentowanie systemu jakości, w kaŝdym obszarze systemu naleŝy: - ustalić jakich działań wymaga norma, - bardzo dokładnie określić stan aktualny, - zaktualizować istniejące dokumenty, - opracować wymagane procedury, - opracować wymagane instrukcje, - przeszkolić pracowników do pracy zgodnie z opracowanymi dokumentami, - dokonać pierwszego auditu wewnętrznego w celu sprawdzenia działania nowych procedur i instrukcji oraz podjęcia ewentualnych działań korygujących, opracowanie polityki jakości, celów jakościowych i strategii przedsiębiorstwa, opracowanie kompletnej księgi jakości, pomoc w opracowaniu następujących dokumentów: - plan inwestycyjny - plan zarządzania środowiskiem pracy - plan szkoleń - plan marketingowy - plan auditów wewnętrznych - plan doskonalenia SZJ - harmonogram sprawdzenia/legalizacji urządzeń pomiarowych - ankieta słuŝąca ocenie dostawców - ankieta słuŝąca ocenie firmy przez Klienta kompleksowy audit wewnętrzny - przedcertyfikacyjny, pomoc w przygotowaniu przeglądu zarządzania, pomoc we wdroŝeniu działań korygujących i zapobiegawczych, przygotowanie pracowników do procesu certyfikacji, współuczestnictwo w procesie certyfikacji, 6

7 5. KOSZTY WDROśENIA SZJ ZGODNEGO Z NORMĄ ISO 9001:2000 ORAZ CZAS WDROśENIA: Koszty wdroŝenia oraz jego czas są zaleŝne od szeregu czynników specyficznych dla konkretnego klienta i jego działalności. Do czynników tych naleŝą min: zakres usługi (samo wdroŝenie czy takŝe późniejsze utrzymanie systemu), ilość osób zatrudnionych i charakter prowadzonej działalności przez przedsiębiorstwo, ilość oddziałów lub filii objętych systemem jakości oraz ich lokalizacja, obszar działalności, który będzie objęty systemem jakości, obecny stan procesów zarządzania firmą oraz juŝ istniejącej dokumentacji, obecne zakresy obowiązków pracowników, stopień sformalizowania i powtarzalności ich pracy, stopień moŝliwego zaangaŝowania się pracowników w proces tworzenia systemu, DLA KAśDEGO KLIENTA PRZYGOTOWUJEMY INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ - W ZALEśNOŚCI OD ZAKRESU USŁUGI, ILOŚCI ZATRUDNIONYCH OSÓB I STOPNIA ZŁOśONOŚCI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ FIRMY ORAZ AKTUALNEGO STOPNIA SFORMALIZOWANIA PRACY W FIRMIE. Łączę wyrazy szacunku Mirosław RUS Wiceprezes Zarządu SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o. 7

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego. Partner projektu: URZĄD MIEJSKI w Opolu Lubelskim, www.opolelubelskie.pl

Dariusz Wróbel Burmistrz Opola Lubelskiego. Partner projektu: URZĄD MIEJSKI w Opolu Lubelskim, www.opolelubelskie.pl Opole Lubelskie stawia na jakość ten tytuł projektu realizowanego w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim mówi praktycznie wszystko. Działania w nim zawarte to z pewnością bardzo istotne elementy w naszej

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ

KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ Jerzy LUNARSKI Jednym z najwaŝniejszych czynników polepszających konkurencyjność organizacji jest dysponowanie technologią o potrzebnych cechach, jakich

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo