ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

2 Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej w zakresie wymagań normy ETAP III: Opracowanie i wdrożenie dokumentacji Etap IV: Szkolenie dla auditorów wewnętrznych Etap V: Wykonanie auditów wewnętrznych Etap VI: Wykonanie auditu sprawdzającego przygotowanie do auditu certyfikującego Etap VII: Przeprowadzenie przeglądu zarządzania Etap VIII: Udział w audicie certyfikującym oraz pomoc w ewentualnych działaniach poauditowych Etapy wdrażania są każdorazowo dostosowywane do wymagań klienta

3 Etap I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją Audit wstępny jest prowadzony w celu poznania specyfiki działania firmy oraz zasad i sposobów realizacji działań mających wpływ na jakość. Audit jest prowadzony w miejscu prowadzenia działalności firmy i polega na wizycie w działach produkcyjnych lub działach świadczących usługę oraz działach z nimi związanymi, rozmowach z przedstawicielami firmy oraz przeglądaniu dokumentacji. Na podstawie auditu powstaje raport, który jest podstawą do ustalenia szczegółowego harmonogramu wdrażania SZJ.

4 Zadania klienta: wyznaczenie kompetentnego pracownika odpowiedzialnego za oprowadzenie po firmie, udostępnienie rzetelnych informacji udział w opracowaniu harmonogramu wdrażania SZJ, czyli wyznaczenie osób odpowiedzialnych za zadania tzw. grupy wdrożeniowej, ustalenie terminów zatwierdzenie ww. harmonogramu i rozpowszechnienie wśród pracowników w celu stosowania

5 Etap II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej w zakresie wymagań normy Biuro SYSTEM przeprowadzi szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej, podczas którego przedstawi cel i korzyści SZJ, krótko przedstawi najważniejsze wymagania normy oraz przebieg procesu certyfikacji. Szkolenie będzie przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM lub w sali wskazanej przez klienta. Szkolenie będzie prowadzone z użyciem wideoprojektora, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz po skończonym szkoleniu wyda stosowne zaświadczenia.

6 Zadania klienta: wyznaczenie osób uczestniczących w szkoleniu oddelegowanie wyznaczonych pracowników na szkolenie ewentualne zapewnienie sali szkoleniowej

7 Etap III: Opracowanie i wdrożenie dokumentacji Biuro SYSTEM opracuje dokumenty ogólne np. Politykę jakości, Księgę jakości, procedurę nadzoru nad dokumentami, procedurę nadzoru nad zapisami, procedurę działań korygujących, procedurę działań zapobiegawczych, procedurę nadzoru nad niezgodnościami, procedurę auditów wewnętrznych, wytyczne do podejścia procesowego, celów dotyczących jakości, przeglądu zarządzania. Dokumenty specyficzne (instrukcje techniczno-technologiczne, instrukcje pracy, karty technologiczne itp., karty obowiązków i uprawnień pracowników) są opracowywane przez pracowników klienta na podstawie wytycznych podanych przez Biuro SYSTEM. Podczas opracowywania dokumentów są brane pod uwagę: specyfika działalności klienta, kultura klienta, istniejące dokumenty, potrzeby i wymagania klienta, wymagania normy i mające zastosowanie wymagania prawne. Projekty dokumentów są omawiane z klientem i w razie potrzeby zmieniane. Opracowana i zatwierdzona dokumentacja jest wdrażana przy udziale Biura SYSTEM. Biuro SYSTEM wskazuje działy lub osoby, które powinny zapoznać się z dokumentem, prowadzi spotkania z pracownikami klienta nt. stosowania poszczególnych dokumentów.

8 Zadania klienta: oddelegowanie kompetentnych pracowników do uczestnictwa w opracowywaniu i weryfikacji dokumentacji uzupełnienie brakującej dokumentacji np. instrukcji do maszyn i urządzeń, norm wyznaczenie pracowników do zatwierdzania dokumentów

9 Etap IV: Szkolenie dla auditorów wewnętrznych Biuro SYSTEM przeprowadzi szkolenie dla auditorów wewnętrznych, które umożliwi pracownikom Państwa firmy prowadzenie auditów wewnętrznych wymaganych przez normę. Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Szkolenie będzie przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM lub w Sali wskazanej przez klienta. Szkolenie będzie prowadzone z użyciem wideoprojektora, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz po zdanym egzaminie wyda certyfikaty. Podczas szkolenie prowadzący będzie nawiązywał do dokumentacji klienta opracowanej w ramach wdrażania SZJ.

10 Zadania klienta: wyznaczenie osób uczestniczących w szkoleniu oddelegowanie wyznaczonych pracowników na szkolenie ewentualne zapewnienie sali szkoleniowej

11 Etap IV: Szkolenie dla auditorów wewnętrznych Biuro SYSTEM wspólnie z klientem opracuje program auditów wewnętrznych i weźmie udział w 1 audicie wewnętrznym w charakterze eksperta. Pozostałe audity wewnętrzne klient wykona samodzielnie, w razie potrzeby konsultując się z Biurem SYSTEM.

12 Zadania klienta: udział w opracowaniu programu auditów oddelegowanie auditorów na audit przygotowanie się do auditu zarówno auditorzy, jak i auditowani udział w audicie - zarówno auditorzy, jak i auditowani dokumentowanie auditu - auditorzy

13 Etap VI: Wykonanie auditu sprawdzającego przygotowanie do auditu certyfikującego Audit sprawdzający jest prowadzony w celu weryfikacji przygotowania klienta do auditu certyfikującego i wskazania miejsc wymagających poprawy oraz wzorcowych działań firmy. Audit sprawdzający jest prowadzony przez eksperta Biura SYSTEM nie związanego z wdrożeniem u klienta. Audit jest prowadzony w miejscu działalności firmy i polega na sprawdzeniu znajomości i stosowania opracowanej dokumentacji, sprawdzeniu świadomości pracowników w zakresie ich roli w SZJ i ich wpływie na jakość. Na podstawie auditu powstaje raport, wskazujący mocne i słabe strony auditowanych obszarów.

14 Zadania klienta: wyznaczenie i udostępnienie miejsca do przeprowadzenia spotkania otwierającego i zamykającego audit upoważnienie pracowników do umożliwienia auditorom obserwowania ich pracy, udzielania auditorom informacji udostępniania dokumentów wprowadzenie działań na podstawie raportu z auditu

15 Etap VII: Przeprowadzenie przeglądu zarzadzania Przegląd zarządzania jest elementem wymaganym przez normę i ma na celu sprawdzenie, czy wdrożony system zarządzania jakością jest przydatny, adekwatny i skuteczny. Biuro SYSTEM wspólnie z kierownictwem przygotuje dane na przegląd zarządzania, przeprowadzi przegląd zarządzania oraz pomoże w napisaniu raportu z przeglądu zarządzania.

16 Zadania klienta: udostępnienie danych na przegląd wyznaczenie i udostępnienie miejsca na przegląd zarządzania oddelegowanie pracowników (kierownictwo) na przegląd zarządzania udział w przeglądzie zarządzania napisanie przy pomocy Biura SYSTEM raportu z przeglądu zarządzania

17 Etap VIII: Udział w audicie certyfikującym oraz pomoc w ewentualnych działaniach poauditowych Biuro SYSTEM przygotuje wspólnie z Państwem zapytania ofertowe i będzie doradzać w wyborze jednostki certyfikującej. Osoba odpowiedzialna za wdrożenie SZJ ze strony Biuro SYSTEM będzie uczestniczyła w audicie certyfikującym, udzielając klientowi pomocy merytorycznej. Na podstawie raportu z auditu certyfikującego Biuro SYSTEM zaproponuje dla zidentyfikowanych niezgodności działania korygujące.

18 Zadania klienta: wskazanie kryteriów wyboru jednostki certyfikującej wybór jednostki certyfikującej podpisanie umowy z jednostką certyfikującą przekazanie do Biura SYSTEM raportu z auditu certyfikującego

19 Dodatkowe informacje Szczegółowych informacji dotyczących wdrażania systemu zarządzania jakością udzieli: Dariusz Okraska tel Biuro SYSTEM Spółka Jawna ul. Faradaya 53 lok Częstochowa, tel.: 34 /

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Administracyjna Nr 4 IIA Global - 2011

Dyrektywa Administracyjna Nr 4 IIA Global - 2011 Dyrektywa administracyjna Nr 4/2011 Wymagania dotyczące stałego rozwoju zawodowego (CPE) dla programów certyfikacyjnych IIA Dokument ten zawiera obowiązkowe wymagania dotyczące CPE dla osób posiadających

Bardziej szczegółowo