ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ"

Transkrypt

1 ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

2 Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań niezbędnych do wykonania dla wdrożenia SZE - opracowanie harmonogramu wdrażania SZE ETAP III: Przeprowadzenia szkoleń wstępnych nt. założeń i wymagań ISO Etap IV: Przeprowadzenie przeglądu energetycznego wraz z identyfikacją miejsc znaczącego zużycia energii Etap V: Opracowanie celów, zadań i programu w zakresie SZE Etap VI: Opracowanie dokumentacji SZE Etap VII: Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń cyklicznych nt. SZE dla personelu

3 Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią Etap VIII: Przeprowadzenie szkolenia dla auditorów SZE Etap IX: Udział w realizacji auditów wewnętrznych opracowanie harmonogramu auditów wew., udział w wybranych auditach wewnętrznych jako ekspert Etap X: Wykonanie auditu sprawdzającego funkcjonowanie SZE Etap XI: Udział w przeglądzie zarządzania SZE Etap XII: Udział w wyborze jednostki certyfikującej Etap XIII: Udział w certyfikacji systemu zarządzania energią na zgodność z normą PN-EN ISO 50001

4 ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią Jest to przegląd istniejących rozwiązań i metod zarządzania energią, funkcjonujących w przedsiębiorstwie, pod kątem ich zgodności z wymaganiami normy ISO Biuro SYSTEM poprzez zapoznanie się z procesami i zasadami funkcjonowania firmy, szczegółową analizę procedur i innych dokumentów systemowych oraz stopnia ich wdrożenia, dokona weryfikacji istniejących elementów SZE. Na podstawie przeglądu Biuro SYSTEM sporządzi w formie udokumentowanej zalecenia odnośnie uzupełnienia elementów istniejącego systemu zarządzania dla osiągnięcia zgodności z ww. normą. Zalecenia te będą podstawą do ustalenia planu rozbudowy istniejącego systemu zarządzania o wymagania normy ISO Efekty: dokładne ustalenie zakresu zadań koniecznych do wykonania, pełne wykorzystanie istniejących rozwiązań, optymalne koszty wdrażania SZE

5 ETAP II: Opracowanie zakresu działań niezbędnych do wykonania dla wdrożenia Biuro SYSTEM opracuje zakres działań niezbędnych do wdrożenia w organizacji Klienta systemu zarządzania energią. Biuro SYSTEM wspólnie w Klientem opracuje harmonogram wdrażania SZE, ustalając konkretne zadania do wykonania, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy w jakich powinny zostać wykonane. Harmonogram stanowić będzie podstawę do dalszych prac wdrożeniowych, powinien zostać on zatwierdzony przez kierownictwo organizacji.

6 ETAP III: Przeprowadzenia szkoleń wstępnych nt. założeń i wymagań Biuro SYSTEM przeprowadzi szkolenie dla Kierownictwa Klienta, podczas którego przedstawi cel i korzyści SZE, krótko przedstawi najważniejsze wymagania SZE, przebieg procesu wdrażania oraz zasady wykonywania auditu certyfikującego. Biuro SYSTEM przeprowadzi szkolenie dla osób wdrażających (grupy wdrożeniowej), podczas którego przedstawi cel i korzyści SZE, omówione zostaną wymagania SZE, przebieg procesu wdrażania oraz zasady wykonywania auditu certyfikującego. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM, w siedzibie Klienta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po skończonym szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone jako 2 niezależne szkolenia lub jako jedno szkolenie.

7 Etap IV: Przeprowadzenie przeglądu energetycznego Biuro SYSTEM przeprowadzi przegląd energetyczny, który uwzględnia: przeprowadzenie analizy wykorzystania i zużycia energii na podstawie wyników pomiarów i innych danych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa (bez dokonywania dodatkowych pomiarów przez Biuro SYSTEM ) identyfikację grup obiektów, urządzeń, instalacji oraz personelu mających znaczący wpływ na zużycie energii określenie bieżącego wyniku energetycznego wraz ze wskaźnikami tego wyniku dla grup obiektów, urządzeń, instalacji z rozpoznanym znaczącym wykorzystaniem energii określenie poziomu bazowego energii wskazanie możliwych miejsc poprawy wskaźników wyniku energetycznego

8 Etap V: Opracowanie celów, zadań i programu w zakresie SZE Biuro SYSTEM wspólnie z Klientem opracuje cele, zadania w zakresie systemu zarządzania energią i program ich realizacji.

9 Etap VI: Opracowanie dokumentacji SZE Biuro SYSTEM sporządzi wykaz dokumentów ogólnych i specyficznych niezbędnych do efektywnego planowania, eksploatacji, sterowania oraz kontroli procesów systemu zarządzania energią. Biuro SYSTEM wypracuje z wyznaczonym personelem Klienta, odpowiednią do skali i charakteru działalności organizacji dokumentację ogólną i specyficzną zgodnie z ISO Weryfikacja opracowanej dokumentacji, pod kątem jej poprawności i przydatności nastąpi podczas kolejnych konsultacji, spotkań roboczych i warsztatów wdrożeniowych. Opracowana dokumentacja może zostać zintegrowana z już dokumentacją innych wdrożonych systemów zarządzania.

10 Etap VII: Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń Biuro SYSTEM przy udziale wyznaczonych ze strony Klienta pracowników opracuje materiały informacyjne nt. SZŚ, które zostaną opublikowane i przekazane wszystkim pracownikom Klienta oraz wybranym podwykonawcom wykonującym prace dla lub w imieniu Klienta. Biuro SYSTEM przeprowadzi szkolenie lub w razie potrzeby serię szkoleń z zakresu wymagań wynikających z opracowanej dokumentacji SZE. Szkolenie(-a) będzie(-ą) przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM lub u Klienta ew. w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz po skończonym szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia.

11 Etap VIII: Przeprowadzenie szkolenia dla auditorów SZE Biuro SYSTEM przeprowadzi szkolenie dla osób, które będą wykonywały audity wewnętrzne SZE. Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM, w siedzibie Klienta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zaliczonym egzaminie wydane zostaną certyfikaty audytora wewnętrznego SZE. Szkolenie prowadzone będzie między innymi w oparciu o opracowaną dokumentację SZE.

12 Etap IX: Udział w realizacji auditów wewnętrznych Biuro SYSTEM wspólnie z Klientem opracuje harmonogram auditów wewnętrznych i weźmie udział w wybranych auditach wewnętrznych w charakterze eksperta. Ilość auditów, w których udział będzie brał ekspert ze strony Biura SYSTEM zostanie określona w umowie zawartej z Klientem. Pozostałe audity wewnętrzne Klient wykona samodzielnie, konsultanci Biura SYSTEM będą prowadzili nad nimi nadzór zgodnie z zawartą umową.

13 Etap X: Wykonanie auditu sprawdzającego funkcjonowanie SZE W celu sprawdzenia przygotowania systemu Klienta do auditu certyfikującego i ewentualnego wskazania miejsc wymagających poprawy Biuro SYSTEM wykona audit sprawdzający. Audit sprawdzający zostanie przeprowadzona przez eksperta Biura SYSTEM nie związanego bezpośrednio z wdrażaniem SZE u Klienta. Audit sprawdzający zostanie przeprowadzona w miejscu działalności organizacji i polegać będzie na sprawdzeniu znajomości i stosowania opracowanej dokumentacji, sprawdzeniu świadomości pracowników w zakresie ich roli w SZE. Na podstawie próbnej weryfikacji powstanie raport, wskazujący mocne i słabe strony weryfikowanych obszarów oraz ewentualne rekomendacje co do terminu przeprowadzenia auditu certyfikującego.

14 Etap XI: Udział w przeglądzie zarządzania SZE Przegląd systemu zarządzania jest elementem wymaganym SZE i ma na celu sprawdzenie, czy wdrożony SZE jest przydatny, adekwatny i skuteczny dla zarządzania organizacją przez jej kierownictwo. Biuro SYSTEM wspólnie z kierownictwem Klienta przygotuje dane wejściowe niezbędne do przeprowadzenie pierwszego przegląd zarządzania. Konsultant Biura SYSTEM będzie uczestniczył w przeglądzie oraz w napisaniu raportu z przeglądu zarządzania.

15 Etap XII: Udział w wyborze jednostki certyfikującej Konsultant Biura SYSTEM Sp. J. będzie doradzać w wyborze jednostki certyfikującej, przygotuje wspólnie z Państwem zapytania ofertowe, w przypadku spotkań Klienta z jednostkami certyfikującymi, będzie w nich uczestniczył.

16 Etap XIII: Udział w certyfikacji SZE na zgodność z normą PN-EN ISO Osoba odpowiedzialna za wdrożenie SZE ze strony Biura SYSTEM będzie uczestniczyła w audicie certyfikującym udzielając Klientowi w razie potrzeby pomocy merytorycznej. W przypadku zidentyfikowania przez auditora niezgodności, na podstawie raportu z auditu, Biuro SYSTEM zaproponuje działania korygujące oraz w realizacji wybranych będzie uczestniczyło bezpośrednio.

17 Dodatkowe informacje Szczegółowych informacji dotyczących wdrażania systemu zarządzania energią udzielą: Dariusz Okraska tel Maciej Kostrzanowski tel , Biuro SYSTEM Spółka Jawna ul. Faradaya 53 lok Częstochowa, tel.: 34 /

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Najjczęściiejj zadawane pyttaniia dottyczące modellii wewnęttrznych na pottrzeby Wypłłacallnościi II oraz procesu przedaplliikacyjjnego URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, wrzesień 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1.

1 Wykaz działań naprawczych i harmonogram ich wdrażania stanowi załącznik nr 1. Plan Działań Naprawczych (Remedial Action Plan, RAP) Ministerstwo Administracji I Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (w celu poprawy zarządzania I kontroli projektów powstających w ramach 7

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KIERUNKI POLITYKI POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI W ZAKRESIE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Wojciech HENRYKOWSKI Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Warszawa 1.Wstęp Polski system badań i

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo