Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO"

Transkrypt

1 UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie procesów. Identyfikacja procesów: Procesy główne i pomocnicze, identyfikacja procesów na podstawie opisu organizacji i jej strategii. Podstawy planowania systemu jakości: Misja, wizja, strategia, zarządzanie poprzez cele określanie celów organizacji, powiązania ze strategią. Cele organizacji a identyfikacja procesów: Dekompozycja celów organizacji na cele dotyczące procesów głównych organizacji, dekompozycja procesów głównych i wspomagających. Zastosowanie narzędzi a opisy procesów: Opisywanie procesów przy wykorzystywaniu narzędzi, określanie celów mierników dla procesów. UBlok II Nowe zasady dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością (2 dni) Podstawy systemu zarządzania jakością: Rola systemu zarządzania jakością w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miejsce klienta w systemie, normy ISO serii 9000, terminologia. Wytyczne i wymagania normy ISO 9001: Omówienie normy ISO 9001, wytyczne i wymagania w zakresie dokumentowania. Podstawy zarządzania jakością: Dokumenty systemowe, podejście procesowe, identyfikacja. Optymalizacja procesów: Opisywanie procesów, procedury, algorytmy postępowania, cele a mierniki/ wskaźniki procesów.

2 UBlok III Nowe zasady dokumentowania zintegrowanych systemów zarządzania (2 dni) Identyfikacja potrzeb: Określenie ilości i rodzaju dokumentów wymaganych przez normy Integracja dokumentów: Omówienie koncepcji integracji dokumentów, nowe podejście do integracji Dokumentacji-księgi jakości, procedur, instrukcji Forma dokumentacji: Ustalanie rodzaju formularzy Identyfikacja i identyfikowalność: Opracowywanie systemu identyfikacji dokumentów, opisywanie dokumentacji. Skuteczne nadzorowanie dokumentów: Nowe metody nadzoru dokumentacji Procesy występujące w firmie: Nowe metody identyfikacji procesów Opis procesów: Nowoczesne podejście do opisu procesów Księga zarządzania IMS: Opracowanie formy i treści księgi zintegrowanego systemu do praktycznego zastosowania UBlok IV Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (3 dni) Wymagania modelu normy ISO serii 9000: Pojęcia, definicje, terminologie, procesowe podejście, wymagania normy PN EN ISO 9001:2001. Techniki i narzędzia auditowania: Cele auditowania, mowa ciała, psychologiczne aspekty podejścia auditowego. Norma ISO 19011: Wytyczne i wymagania normy dotyczącej auditowania, ćwiczenie

3 Wprowadzenie do auditowania: Rola i zadania auditu, inicjowanie auditu Przygotowanie działań auditowych: Auditorzy, planowanie auditów, lista pytań kontrolnych, techniki zadawania pytań, analiza. Metodyka prowadzenia auditów wewnętrznych: Postępowanie auditora, wywiad auditowy, ćwiczenia. Sprawozdania z auditu: Zapisywanie faktów, kontrolowanie auditu, wywiad auditowy, analiza auditu. Ćwiczenia. Dzień 3 Działania poauditowe: Analiza dokumentów z auditu, podejmowanie działań: korekcyjnych, korygujących, zapobiegawczych, ćwiczenia. Wymagania dotyczące auditora: Cechy auditora, odpowiedzialność i kwalifikacje, dobre rady, podsumowanie. UEgzamin końcowy. UBlok V Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania (4 dni) Informacje ogólne: Omówienie systemów zarządzania, ich wpływ na zarządzanie firmą procesowe podejście do systemów zarządzania, szukanie wartości dodanej, korzyści, System zarządzania jakością: Pojęcia i definicje, terminologia, normy, podstawy budowy systemów zarządzania, dokumentacja, System zarządzania jakością: Analiza normy ISO 9001, ćwiczenie. System zarządzania środowiskowego: Dlaczego zarządzanie środowiskowe?, rola i korzyści, terminologia System zarządzania środowiskowego: Analiza normy ISO 14001, ćwiczenie System zarządzania bhp: Podstawy zarządzania bhp, terminologia, ryzyko zawodowe, monitorowanie, ciągłe doskonalenie

4 Dzień 3 System zarządzania bhp: Analiza normy PN-N 18001, ćwiczenie Prowadzenie działań auditowych: Wprowadzenie do procesu auditowania, inicjowanie auditu, przegląd dokumentacji, przegląd auditu, ćwiczenia Dzień 4 Działania auditowe i poauditowe: Prowadzenie działań auditowych, działania poauditowe, wymagania dotyczące auditora wewnętrznego, ćwiczenia Zakończenie: Przegląd omawianych zagadnień, wyjaśnienia wątpliwości UBlok VI Egzamin końcowy Auditor wewnętrzny systemu jakości w podejściu procesowym - doskonalenie (2 dni) Audit wewnętrzny jako narzędzie zarządzania: Podejście procesowe w auditowaniu w odniesieniu do wartości dodanej Analiza normy ISO 9001:2000 w podejściu auditora: Najczęściej popełniane błędy, auditowanie procesowe ze szczególnym uwzględnieniem wartości dodanej, ćwiczenia Procesowe auditowanie: Planowanie auditu, przygotowanie auditu, zarządzanie auditem, technika zadawania pytań, działania poauditowe, ćwiczenia Ocena kryteriów auditu: Niezgodności, zalecenia, potencjał poprawy, wartości dodane, ćwiczenia Inne podejście do dokumentowania auditu: Raporty z auditów, karty działań korygujących i/lub zapobiegawczych, ćwiczenia Charakterystyka auditora w aspekcie nowej normy ISO 19011: Stawiane wymagania, zasady postępowania, cechy auditora Podsumowanie: Podsumowanie całości przekazanych informacji, omówienie doświadczeń, dyskusja

5 UBlok VII Auditor wewnętrzny zintegrowanych systemów zarządzania - doskonalenie (3 dni) Audit wewnętrzny jako narzędzie zarządzania: Podejście procesowe w auditowaniu w odniesieniu do wartości dodanej. Innowacyjne podejście do auditowania zintegrowanych systemów jakości -system zarządzania jakością: Podstawy budowy systemu jakości-qms, charakterystyczne cechy norm ISO w nowoczesnym ujęciu, podział norm ISO, wymagania, interpretacja w aspekcie auditów, ćwiczenia. Innowacyjne podejście do auditowania zintegrowanych systemów jakości - system zarządzania środowiskowego: Podstawy budowy nowoczesnego systemu zarządzania środowiskowego, terminologia, Istota normy ISO 14001, analiza normy 14001, ćwiczenia cd. Innowacyjne podejście do auditowania zintegrowanych systemów jakości - system zarządzania środowiskowego: cd. Podstawy budowy nowoczesnego systemu zarządzania środowiskowego, terminologia, Istota normy ISO 14001, analiza normy 14001, ćwiczenia Innowacyjne podejście do auditowania zintegrowanych systemów jakości - system zarządzania BHP: Podstawy zarządzania BHP, terminologia, ryzyko zawodowe, monitorowanie, ciągłe doskonalenie, analiza normy PN-N 18001, ćwiczenia Innowacyjne podejście do integracji systemów: Wzajemne powiązania systemów, cechy indywidualne, ocena integracji Auditowanie zintegrowanych systemów w aspekcie nowej normy ISO 19011: Wprowadzenie do procesu auditowania, inicjowanie auditu, raportowanie, lista pytań kontrolnych, ćwiczenia, dokumentowanie auditu, prowadzenie działań po audicie, ćwiczenia Dzień 3 cd. Auditowanie zintegrowanych systemów w aspekcie nowej normy ISO 19011: cd. Wprowadzenie do procesu auditowania, inicjowanie auditu, raportowanie, lista pytań kontrolnych, ćwiczenia, dokumentowanie auditu, prowadzenie działań po audicie, ćwiczenia Charakterystyka auditora w aspekcie nowej normy ISO 19011: Stawiane wymagania, zasady postępowania, cechy auditora Podsumowanie: Podsumowanie całości przekazanych informacji

6 UBlok VIII Innowacyjne podejście do auditowania -warsztaty uzupełniające dla auditorów wewnętrznych (2 dni) Analiza norm ISO 9001,14001, 18001: Analiza norm z punktu widzenia auditora wewnętrznego Skuteczność auditów: Zwiększanie skuteczności auditów, minimalizacja dokumentacji Programy auditów: Znaczenie racjonalnych programów auditów Wartość dodana przez audit: Procesowe auditowanie ukierunkowane na wartość dodaną Przeprowadzanie auditu praktyczne zastosowanie: Podział na grupy, wzajemne auditowanie, analiza przeprowadzonych auditów, uwagi i ocena prowadzących audity Dokumentowanie auditu: Opracowywanie raportów z auditów i kart działań korygujących zapobiegawczych UBlok IX Niedoskonałość metod badawczych a konieczność walidacji (1 dzień) Procesy specjalne: Metody badawcze: Dokumentacja: Obszar walidacji: Praktyka: Identyfikacja procesów specjalnych Niedoskonałość metod badawczych Dokumentowanie środków nadzoru procesów specjalnych Walidacja procesów, wyrobów i personelu Praktyczne stosowanie walidacji

7 UBlok X Model doskonalenia jakości -samoocena firmy (2 dni) Prezentacja modelu EFQM: Historia Europejskiej Fundacji Zarządzania przez Jakość i Europejskiej Nagrody Jakości, struktura modelu doskonałości EFQM, kryteria, subkryteria oraz punkty wyjściowe modelu jakości Zasady pracy w zespołach zadaniowych: Wykazanie przewagi pracy zespołowej nad pracą indywidualną, umiejętność pracy w grupie, zasady komunikacji wewnątrz grupy, role w zespole, ćwiczenie Proces samooceny organizacji: Zasady i metody, praktyczne aspekty organizacji samooceny, samoocena potencjału organizacji, samoocena wyników organizacji Warsztaty-samoocena organizacji na podanych przykładach: Wybór metody samooceny, przeprowadzenie symulacji samooceny, ćwiczenia Podsumowanie szkolenia: Omówienie i porównywanie wyników, pytania i dyskusjaublok XIU Wprowadzenie: Zarządzanie środowiskowe wg wymagań EMAS (2 dni) Ogólne informacje na temat EMAS Zasady EMAS: Podstawowe kryteria EMAS w aspekcie Rozporządzenia WE, Nr 761/2001 Przegląd wstępny: Identyfikowanie stanu organizacji względem środowiska Wymagania EMS: Opracowanie i udokumentowanie systemu, szczególne wymagania EMAS w zakresie aspektów środowiskowych, auditu i przeglądu zarządzania Deklaracja środowiskowa: Dostarczanie społeczeństwu informacji środowiskowej dotyczącej wpływu na środowisko, sporządzanie deklaracji Weryfikatory: Akredytacja i funkcje weryfikatorów środowiskowych. Podsumowanie: Podsumowanie, pytania, dyskusja.

8 UOrganizacja: Zajęcia prowadzone będą przez 8 godzin lekcyjnych dziennie. W każdym dniu planowane są 4 sesje trwające po 90 minut, po których nastąpi 10 minutowa przerwa. Po drugiej sesji planowana jest 30 minutowa przerwa. Schemat rozkładu zajęć dla każdego dnia szkoleń przedstawiono poniżej: 9,00 10,30 zajęcia 10,30 10,40 przerwa 10,40-12,10 zajęcia 12,10 12,40 przerwa (kawa, herbata, kanapki, ciasteczka) 12,40 14,10 zajęcia 14,10 14,20 przerwa 14,20 15,50 zajęcia

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 2015/2016 www.luqam.com/aqe CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Jedyne studia podyplomowe w Polsce nadające uprawnienia do legitymowania się bezterminowym

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością

Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH (kierunek): Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością CZAS TRWANIA (ilośd godzin): Dwa semestry (182 godziny) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): We współczesnym świecie jakośd

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl NORMY ISO 9000 I A STATYSTYKA I STATISTICA dr inż. Tomasz Greber, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania Wprowadzenie Jakość jest najważniejszym czynnikiem konkurencyjności, ważniejszym

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PROGRAM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SPECJALNOŚCI E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo