Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez"

Transkrypt

1 KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak

2 Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną ą jednostkę ę organizacyjną, ą ustalający: zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie. Normy są oparte na osiągnięciach zarówno nauki, techniki, jak i praktyki. Norma podstawowa norma obejmująca szeroki zakres zagadnień lub zawierająca ogólne postanowienia dotyczące jednej dziedziny.

3 Co to jest norma wyrobu? Norma wyrobu norma określająca wymagania, które powinien spełnić wyrób lub grupa wyrobów w celu zapewnienia ich funkcjonalności. Norma wyrobu oprócz wymagań dotyczących funkcjonalności może także zawierać - bezpośrednio ś lub przez powołanie ł się na inne dokumenty wymagania obejmujące terminologię, pobieranie próbek, badania, pakowanie, znakowanie oraz procesy.

4 Organizacje normalizacyjne MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACYJNA NORMALIZACYJNA ISO (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION) NORMY ISO MIĘDZYNARODOWA KOMISJA ELEKTROTECHNICZNA IEC (INTERNATIONAL ELEKTROTECHNICAL COMMISSION) NORMY IEC MIĘDZYNARODOWA UNIA TELEKOMUNIKACYJNA ITU (INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION) EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACYJNY CEN (COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION) NORMY EN, EN-ISO EUROPEJSKI KOMITET NORMALIZACJI ELEKTROTECHNICZNEJ CENELEC (COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE) EUROPEJSKI INSTYTUT NORM TELEKOMUNIKACYJNYCH ETSI (EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE) NORMY ETSI POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY PKN NORMY PN, PN-EN, PN-ISO

5 Rodzina norm ISO serii 9000 ISO 9000:2005 PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia ISO 19011:2002 PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące auditowania systemów ISO 9001:2008 PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością - Wymagania Normy, specyfikacje techniczne i raporty techniczne wspomagające normy podstawowe ISO 9000 ISO 9004:2009 PN-EN ISO 9004:2009 Zarządzanie mające na celu osiąganie trwałego sukcesu organizacji - Podejście poprzez zarządzanie jakością

6 Normy ISO serii 9000 PN-ISO 10002:2006 Zarządzanie jakością - Zadowolenie klienta - Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach PN-ISO 10005:1998 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące planów jakości PN-ISO 10006:2005 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące zarządzania jakością w przedsięwzięciach PN-ISO 10007:2005 Systemy zarządzania jakością - Wytyczne dotyczące zarządzania konfiguracją PN-EN ISO 10012: Systemy zarządzania pomiarami - Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego

7 Normy ISO serii 9000 ISO/TR 10013:2002 Wytyczne opracowywania dokumentacji systemu zarządzania jakością PN-ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością - Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych PN-ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością - Wytyczne dotyczące szkolenia PKN-ISO/TR 10017:2005 Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2000 PN-ISO 10019:2006 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług

8 Jakość w systemie ISO 9001 Jakość stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Termin jakość można stosować z przymiotnikami j p y takimi jak: niska, dobra, doskonała.

9 Wyrób w systemie ISO 9001 Wyrób wynik procesu Są cztery ogólne kategorie wyrobu: -usługa - wytwór intelektualny -przedmiot materialny - materiały przetworzone Wyrób końcowy ń może składać ć się z elementów należących do różnych ogólnych kategorii wyrobu.

10 Usługa w systemie ISO 9001 Usługa w systemie jakości jest kategorią wyrobu, czyli wynikiem procesu, a nie procesem Usługa jest wynikiem przynajmniej jednego działania nieodzownie przeprowadzonego przy bezpośrednim współdziałaniu dostawcy i klienta oraz zazwyczaj jest wyrobem niematerialnym. Dostarczanie usługi może obejmować na przykład: -działanie na dostarczonym wyrobie materialnym -działanie na dostarczonym wyrobie niematerialnym - dostarczenie wyrobu niematerialnego - tworzenie właściwej atmosfery dla klienta

11 Zasady zarządzania jakością Podejście j systemowe Orientacja na klienta Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami Ciągłe doskonalenie się Podejmowanie decyzji na podstawie faktów Przywództwo Podejście procesowe Zaangażowanie pracowników

12 Podejście procesowe w ISO 9001 NADZÓR SKUTECZNOŚĆ PROCESU stopień, w jakim planowane działania są zrealizowane i planowane wyniki osiągnięte i wejścia PROCES wyjścia WYRÓB PROCES EFEKTYWNOŚĆ zbiór działań wzajemnie ZASOBY PROCESU powiązanych hlub wzajemnie relacja między oddziałujących, które osiągniętymi wynikami a przekształcają wejścia wykorzystanymi w wyjścia zasobami

13 Procesy w systemie ISO 9001 Procesy zarządzania działaniami Procesy dokonywania pomiarów, analizy i doskonalenia Procesy zaopatrywania w zasoby Procesy realizacji wyrobu

14 Podejście systemowe w ISO 9001 KLIENT Proces A Proces B Proces C WYRÓB

15 Model systemu ISO 9001 Model K L I E N C I W Y M A G A N I A ZARZĄDZANIE ZASOBAMI CIĄGŁE DOSKONALENIE SZJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA POMIAR, ANALIZA, DOSKONALENIE Z A D O W O L E N I E K L I E N C I Procesy związane z klientem Proces planowania realizacji Proces projektowania i rozwoju Proces zakupów Proces produkcji Wyposażenie pomiarowe WYRÓB

16 Wymagania w systemie ISO 9001 Określić zasoby Określić procesy potrzebne w SZJ Określić sekwencję procesów i ich wzajemne oddziaływanie potrzebne w SZJ Zidentyfikować procesy realizowane na zewnątrz organizacji Zapewnić zasoby Planować i wdrażać działania potrzebne do osiągnięcia zaplanowanych wyników Określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznego przebiegu procesów Analiza danych, działania korygujące i zapobiegawcze Zaplanowane wyniki Monitorować, mierzyć i analizować procesy Określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznego monitorowania p ocesó procesów

17 Dokumentacja systemu ISO 9001 Polityka jakości Cele dotyczące jakości Księga jakości Procedury i zapisy wymagane przez normę przez normę Dokumenty, łącznie z zapisami, określone przez organizację jako niezbędne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania jej j procesów Instrukcje robocze (7.5.1) i Plany jakości (7.1)

18 Cele jakości w systemie ISO 9001 Jakie zasoby możemy przeznaczyć do mierzenia celów Obecna sytuacja wfirmie Sytuacja jaką chcemy osiągnąć

19 Cele jakości w systemie ISO 9001 SPECIFIC TIME - BOUND MEASURABLE REALISTIC ACHIEVABLE

20 Cele jakości w systemie ISO 9001 Polityka jakości Cele jakości na poziomie firmy Cele jakości dla procesów / komórek organizacyjnych y Cele jakości dla poszczególnych pracowników

21 Planowanie w systemie ISO 9001 Planowanie Cele Plany jednorazowe Plany trwale obowiązujące Programy Ustalone procedury Przedsięwzięcia Ustalone reguły

22 Projektowanie w systemie ISO 9001 PRZEGLĄD PROJEKTOWANI A WYMAGANIA KLIENTA DANE WEJŚCIOWE DO PROJEKTU ETAPY PROJEKTOWANIA WERYFIKACJA PROJEKTOWANI A WALIDACJA PROJEKTOWANI A DANE WYJŚCIOWE Z PROJEKTOWANIA

23 Certyfikacja systemu ISO 9001 Wniosek firmy do jednostki Umowa Audit Etap 1 certyfikującej o z jednostką (audit przeprowadzenie certyfikującą adekwatności) certyfikacji Audit Etap 2 (audit zgodności) Certyfikacja (rekomendacja auditora) Nadzór

24 Certyfikacja systemu ISO 9001 Audit przedwstępny Etap 1 Etap II Audit adekwatności Audit zgodności ( Dokumentacji Dokumentacji ) (Wdrożenia ) ( Wdrożenia 1.Zapoznaje i przygotowuje do auditu certyfikującego (Etap 1 i Etap II) 2. Obejmuje wszystkie wymagania normy ISO Jest wyborem organizacji

25 Niezgodności w systemie ISO 9001 Niezgodność procesu Niezgodność wyrobu Niezgodność systemu Niezgodność

26 Niezgodność w systemie ISO 9001 To nie jest kara Niezgodność To nic Okazja do negatywnego doskonalenia

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp

Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wstęp Zarządzanie przez jakość w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością. mgr Dorota Skubała Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie Wstęp Próby zdefiniowania

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008

ISO 9001:2008. Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji. Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Zmiany w normie, zasady okresu przejściowego w certyfikacji Na podstawie opublikowanej normy ISO 9001:2008 DNV Industry, Global MSC, 2008-11-20 Wersja polska prezentacji: Tomasz Goduński,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów:

Materiał pomocniczy dla studentów. Do nauki przedmiotów: dr hab. inż. Marian Kamiński Materiał pomocniczy dla studentów Do nauki przedmiotów: - Metody analizy technicznej, część pierwsza zapewnienie jakości; - Systemy zapewnienia jakości w produkcji i badaniach;

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Nasza wiedza, Twoje bezpieczeństwo Stosowanie wymagań norm serii ISO 3834 w procesie zapewnienia jakości wyrobów spawanych Mariusz Piękniewski Kierownik Sekcji Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC

Wymogi norm ISO seria 27000. Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC Wymogi norm ISO seria 27000 Dr Piotr Dzwonkowski CISA, CISM, CRISC 2 Definicje SZBI Korzyści z wdrożenia i certyfikacji ISO 27k Korzyści z wdrożenia ISO 27001 ISO 27001 jest standardem Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

7.1. Planowanie realizacji usługi

7.1. Planowanie realizacji usługi Strona: 7.. Planowanie realizacji usługi Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest ustawiczne planowanie procesów realizacji usług, w taki sposób, Ŝeby spełniały one określone wymagania. Podlaski

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG

KSIĘGA JAKOŚCI REALIZACJA USŁUG Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 10 7.1 Planowanie realizacji usług I Cel Celem działań opisanych w niniejszym rozdziale jest planowanie procesów realizacji usług dla uzyskania wyrobów

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl

StatSoft Polska, tel. 012 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl NORMY ISO 9000 I A STATYSTYKA I STATISTICA dr inż. Tomasz Greber, Politechnika Wrocławska, Instytut Organizacji i Zarządzania Wprowadzenie Jakość jest najważniejszym czynnikiem konkurencyjności, ważniejszym

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo