2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin."

Transkrypt

1 P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad i warunków przeprowadzania przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez Prezydenta Miasta / Sekretarza Miasta dla sprawdzenia przydatności i efektywności systemu na zgodność z normą ISO 9001:2008 i deklarowaną polityką jakości ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin TERMINOLOGIA 3.1. JAKOŚĆ (wg ISO 9001:2008) Stopień do jakiego zestaw naturalnych właściwości spełnia wymagania ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wg ISO 9001:2008) Koordynowane działania związane z kierowaniem organizacją i jej nadzorowaniem w odniesieniu do jakości SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - SZJ (wg ISO 9001:2008) System zarządzania do kierowania i kontroli organizacji pod względem jakości ORGANIZACJA (wg ISO 9001:2008) Grupa ludzi i urządzeń z uporządkowanym rozmieszczeniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań NORMA ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością Wymagania 3.6. PRZEGLĄD (wg ISO 9001:2008) Działanie podjęte w celu zapewnienia przydatności, odpowiedniości, skuteczności rozpatrywanej sprawy, aby osiągnąć ustanowione cele NIEZGODNOŚĆ (wg ISO 9001:2008) Niespełnienie wymagania KSIĘGA JAKOŚCI (wg ISO 9001:2008) Dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji PROCEDURA (wg ISO 9001:2008) Określony sposób przeprowadzenia działania lub procesu. OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Ryszard Słoka Strona 1 / 5

2 4.0. PRZEBIEG REALIZACJI / OPIS CZYNNOŚCI Algorytm postępowania przy planowaniu i przeprowadzaniu przeglądu Systemu Zarządzania Jakością przez Prezydenta Miasta / Sekretarza Miasta. Spełnienie zapisu Księgi Jakości dotyczącego przeglądu Systemu Jakości Pełnomocnik ds. SZJ Ustala w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta / Sekretarzem Miasta termin przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością. 2. Przedstawia i omawia z Prezydentem / Sekretarzem sprawozdanie z funkcjonowania SZJ dotyczące przeprowadzonych auditów wewnętrznych, przeprowadzonych działaniach korygujących i zapobiegawczych, zgłoszonych skargach i reklamacjach oraz przeprowadzonych szkoleniach. 3. Ustala termin spotkania z Prezydentem Miasta/Sekretarzem Miasta lub osobą upoważnioną w celu przeprowadzenia przeglądu. Prezydent Miasta / Sekretarza Miasta Zapoznaje się z przedstawionym sprawozdaniem. 2. Przeprowadza wraz z Pełnomocnikiem ds. SZJ i wyznaczonymi osobami przegląd Systemu Zarządzania Jakością w ustalonym wcześniej terminie. Pełnomocnik ds. SZJ Sporządza w trakcie przeglądu notatki - zapisuje wszelkie wynikłe niezgodności, uwagi i spostrzeżenia. 2. Po zakończonym przeglądzie przygotowuje na podstawie notatek Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości. 3. Przekazuje Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości Prezydentowi Miasta do zatwierdzenia. Prezydent Miasta / Sekretarza Miasta Nanosi do sprawozdania ewentualne poprawki. 2. Zatwierdza Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości. 3. Przekazuje sprawozdanie z przeglądu do wiadomości i wykonania zawartych w nim poleceń dyrektorom i kierownikom urzędu. Pełnomocnik ds. SZJ Wystawia karty niezgodności i działań korygujących 2. Nadzoruje wykonanie zaleceń Prezydenta wynikłych po przeglądzie 3. Przechowuje zapisy z przeglądu Systemu Jakości Strona 2 / 5

3 4.1. Pełnomocnik ds. SZJ Ustala w uzgodnieniu z Prezydentem / Sekretarzem termin przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością. Przegląd odbywa się co roku (przed zaplanowanym terminem auditu kontrolnego jednostki certyfikacyjnej) w celu sprawdzenia przez najwyższe kierownictwo Urzędu w jakim stopniu System Zarządzania Jakością funkcjonuje i jak jest przygotowany do auditu zewnętrznego Omawia z Prezydentem Miasta: przebieg auditu wewnętrznego przeprowadzone działania korygujące i zapobiegawcze wynikłe z niezgodności stwierdzonych podczas auditu wewnętrznego realizację planu szkoleń przyjęte skargi i reklamacje i sposób ich załatwienia aktualizację dokumentów opisujących System Zarządzania Jakością. Przedstawia sprawozdanie z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Prezydentowi Miasta / Sekretarzowi Miasta informując go w szczególności o ewentualnych niezgodnościach lub wynikłych problemach w jego funkcjonowaniu Ustala termin spotkania z Prezydentem Miasta/Sekretarzem Miasta lub osobą upoważnioną w celu przeprowadzenia przeglądu Prezydent Miasta / Sekretarz Miasta Zapoznaje się ze sprawozdaniem Przeprowadza przegląd Systemu Jakości. W przeglądzie udział biorą: Pełnomocnik ds. SZJ oraz inne osoby wyznaczone przez Prezydenta Miasta / Sekretarza Miasta. Przegląd Systemu Jakości przeprowadzany jest w formie spotkania i dokładnego omówienia niezgodności i uwag na podstawie protokołów i zapisów z auditu wewnętrznego. Podczas przeglądu są omawiane problemy związane z działalnością Urzędu w zakresie procesów usługowych mających wpływ na jakość świadczonych usług i realizacją deklarowanej polityki jakości Pełnomocnik ds. SZJ W trakcie przeglądu sporządza notatki, zapisując wszelkie uwagi, stwierdzone niezgodności i spostrzeżenia na poruszane tematy Po zakończonym przeglądzie, wykorzystując notatki sporządza Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości (zał. nr 2 / P-I-05), które zwiera następujące informacje: nazwiska osób biorących udział w przeglądzie wydziały i biura, których dotyczył przegląd ocenę funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w poszczególnych wydziałach i biurach wnioski i zalecenia z przeglądu Przekazuje Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości Prezydentowi Miasta / Sekretarzowi Miasta do zatwierdzenia Prezydent Miasta / Sekretarz Miasta Nanosi w sprawozdaniu ewentualne poprawki w formie decyzji i poleceń dotyczących spraw omawianych podczas przeglądu. Strona 3 / 5

4 Zatwierdza Sprawozdanie z przeglądu Systemu Jakości Przekazuje sprawozdanie z przeglądu do wiadomości i wykonania zawartych w nim poleceń wszystkim dyrektorom wydziałów i kierownikom biur UM Pełnomocnik ds. SZJ Wystawia Karty niezgodności i działań korygujących w przypadku stwierdzenia podczas przeglądu niezgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2008 zgodnie z procedurą nr P-VI-02 Działania korygujące i zapobiegawcze Nadzoruje wykonanie zaleceń Prezydenta Miasta / Sekretarza Miasta wynikłych po przeglądzie Przechowuje i archiwizuje wszystkie zapisy związane z przeglądem Systemu Zarządzania Jakością: - pismo dotyczące przeglądu Systemu Zarządzania Jakością, - sprawozdanie z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością, - notatki z przeglądu. Ochrona treści procedur Procedury są własnością Urzędu Miasta Szczecin. Procedury udostępnione są w formacie uniemożliwiającym wnoszenie zmian przez osoby nieupoważnione. Odpowiedzialność Osoby wykonujące opisane w procedurze działania ponoszą odpowiedzialność za ich prawidłowe i terminowe wykonanie. Strona 4 / 5

5 5.0. WYKAZ DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH I ZAŁĄCZNIKÓW 5.1. Procedury Nr P-I-03 Nadzór nad dokumentacją niezbędną do pracy Urzędu Miasta. Nr P-VI-02 Działania korygujące. Nr P-VI-05 Działania zapobiegawcze Inne dokumenty: - norma ISO 9001:2008, - protokoły z auditów wewnętrznych i zewnętrznych, - karty niezgodności i działań korygujących, - zestawienie zgłoszonych skarg i reklamacji, - sprawozdania z przeprowadzonych ankiet dotyczących zadowolenia klienta Załączniki: Pismo Pełnomocnika ds. SZJ dotyczące przeglądu Systemu Zarządzania Jakości - zał. nr 1 / P-I Sprawozdanie z przeglądu Systemu Zarządzania Jakości - zał. nr 2 / P-I-05 Strona 5 / 5

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski

Numer dokumentu: PRC/DSJ/AW. Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Opracował: Radosław Zawiliński Sprawdził / Zatwierdził : Tomasz Piekoszewski Data obowiązywania: 2014-04-01 Wydanie: A 1. CEL Celem procedury jest określenie zasad przeprowadzania audytów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009. w U rzędzie G m iny Łukta. Data Jan Leonowicz. Podpis w Procedura SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 au ditów w ew nętrznych Indeks Edycja Strona Ps-02 A 1 z 10 Znak: PSZJ.0142.9.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ; ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA AUDITÓW

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo