DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE"

Transkrypt

1 Strona 1 z 5 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury Zakres stosowania Zakres podmiotowy Zakres przedmiotowy Terminologia Opis postępowania Rejestracja niezgodności/ przyczyn potencjalnych niezgodności Realizacja działań korygujących/ zapobiegawczych Informacja o realizacji działań korygujących/ zapobiegawczych Weryfikacja skuteczności realizacji działań...3 korygujących/zapobiegawczych Nadzór nad terminowością realizacji działań korygujących/ zapobiegawczych Przegląd informacji dotyczących skuteczności realizacji działań...4 korygujących/zapobiegawczych Odpowiedzialność Pełnomocnik ds. SZJ: Kierownicy komórek organizacyjnych: Samodzielne stanowiska pracy: Dokumenty związane: Załączniki Cel procedury Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że przyczyny zaistniałych niezgodności są eliminowane, a potencjalne przyczyny niezgodności są poddawane ocenie pod kątem ich znaczenia i prawdopodobieństwa wystąpienia. 2. Zakres stosowania 2.1 Zakres podmiotowy Niniejsza procedura ma zastosowanie we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Skarbowego we Wschowie.

2 Strona 2 z Zakres przedmiotowy Niniejsza procedura ma zastosowanie dla niezgodności ustalonych albo niezgodności potencjalnych, które stwierdzono albo zachodzi obawa ich wystąpienia w wyniku: 1) kontroli wewnętrznych prowadzonych przez Naczelnika Urzędu i Zastępcę Naczelnika oraz przez Kierowników komórek organizacyjnych w ramach posiadanych uprawnień; 2) wewnętrznych auditów jakości; 3) audiutów certyfikujących lub nadzorujących przeprowadzonych przez jednostkę certyfikującą; 4) skarg i wniosków klientów Urzędu; 5) procesu operacyjnego zarządzania Urzędem; 6) przeglądu systemu zarządzania jakością przez Najwyższe Kierownictwo Urzędu; 7) samokontroli pracowników. 3. Terminologia Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) działaniach korygujących rozumie się przez to działania eliminujące przyczyny niezgodności w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu, dostosowane do skutków, jakie powodują napotkane niezgodności; 2) działaniach zapobiegawczych rozumie się przez to działania eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu zapobiegania ich wystąpieniu, dostosowane do skutków potencjalnych problemów; 3) komórkach organizacyjnych rozumie się przez to działy, referaty oraz wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Skarbowego we 4) kierownikach komórek organizacyjnych rozumie się przez to Głównego Księgowego, kierowników działów i referatów oraz kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy w Urzędzie Skarbowym we 5) Naczelniku Urzędu rozumie się przez to Naczelnika Urzędu Skarbowego we 6) niezgodności rozumie się przez to niespełnienie wyspecyfikowanego wymagania, brak jednej lub kilku cech jakościowych bądź jednego lub kilku elementów systemu zapewnienia jakości, jak i znaczne odejście od tych wymagań; 7) Pełnomocniku ds. SZJ rozumie się przez to Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością; 8) samodzielnym stanowisku pracy rozumie się przez to samodzielne stanowisko pracy Urzędu Skarbowego we 9) Zastępcy Naczelnika rozumie się przez to Zastępcę Naczelnika Urzędu Skarbowego we Wschowie.

3 Strona 3 z 5 4. Opis postępowania 4.1 Rejestracja niezgodności/ przyczyn potencjalnych niezgodności Pełnomocnik ds. SZJ rejestruje niezgodności na bieżąco, niezwłocznie po uzyskaniu informacji od kierowników komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy o wystąpieniu niezgodności na formularzu nr F P/005/001/ (1) Rejestr niezgodności. W rejestrze odnotowywana jest także realizacja działań korygujących. Pełnomocnik ds. SZJ rejestruje przyczyny potencjalnych niezgodności na bieżąco niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zagrożeniu od kierowników komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy na formularzu nr F P/005/002/(1) Rejestr przyczyn potencjalnych niezgodności. W rejestrze odnotowywana jest także realizacja działań zapobiegawczych. 4.2 Realizacja działań korygujących/ zapobiegawczych Kierownik komórki organizacyjnej lub osoba zatrudniona na samodzielnym stanowiska pracy, którego dotyczy niezgodność bądź przyczyna potencjalnych niezgodności może wystąpić w obszarze mu podległym z pisemną analizą zgodnie z formularzem F P/005/003/(1) Analiza niezgodności/przyczyn potencjalnych niezgodności. Jeżeli niezgodność, przyczyny niezgodności, bądź przyczyny potencjalnych niezgodności dotyczą obszarów podlegających więcej niż jednemu kierownikowi, sporządza się jedną analizę. 4.3 Informacja o realizacji działań korygujących/ zapobiegawczych Odpowiedzialny za realizację działań korygujących lub zapobiegawczych przekazuje do Pełnomocnika ds. SZJ meldunek z realizacji działań korygujących sporządzony na formularzu nr F P/005/004/(1) lub meldunek z realizacji działań zapobiegawczych sporządzony na formularzu F P/005/005/(1). 4.4 Weryfikacja skuteczności realizacji działań korygujących/zapobiegawczych Podstawową weryfikację działań zapobiegawczych bądź korygujących dokonuje: 1) Pełnomocnik ds. SZJ; 2) na zlecenie Pełnomocnika ds. SZJ wyznaczony auditor wewnętrzny; 3) Pełnomocnik ds. SZJ wraz z auditorem wewnętrznym. Szczegółowa weryfikacja dla zrealizowanych działań korygujących lub zapobiegawczych (weryfikacja skuteczności) odbywa się podczas auditów wewnętrznych, prowadzonych w danej komórce organizacyjnej, zgodnie z planem. W celu weryfikacji skuteczności realizacji działań korygujących/ zapobiegawczych w danej komórce organizacyjnej może być przeprowadzony również audit wewnętrzny pozaplanowy.

4 Strona 4 z 5 Dowodem prawidłowo wykonanych działań korygujących lub zapobiegawczych są pozytywne zapisy w Raporcie z auditu. Wynik weryfikacji jest wpisywany na formularzu Meldunek z realizacji działań korygujących lub Meldunek z realizacji działań zapobiegawczych. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Pełnomocnik ds.szj zarządza ponowne przeprowadzenie działań korygujących, lub zapobiegawczych. 4.5 Nadzór nad terminowością realizacji działań korygujących/ zapobiegawczych Pełnomocnik ds. SZJ dokonuje, okresowo sprawdzenia terminowości realizacji działań korygujących /zapobiegawczych. 4.6 Przegląd informacji dotyczących skuteczności realizacji działań korygujących/zapobiegawczych Pełnomocnik ds. SZJ, systematycznie w ramach Przeglądów Systemu Zarządzania Jakością przez Kierownictwo, informuje uczestników Przeglądu o zrealizowanych działaniach korygujących/ zapobiegawczych, w okresie miedzy przeglądami. 5. Odpowiedzialność 5.1 Pełnomocnik ds. SZJ: Prowadzi i niezwłocznie aktualizuje Rejestr niezgodności i Rejestr przyczyn potencjalnych niezgodności oraz podstawową weryfikację działań korygujących bądź zapobiegawczych Kierownicy komórek organizacyjnych: 1) niezwłocznie informują Pełnomocnika ds. SZJ o wystąpieniu niezgodności w ich obszarze działania; 2) podejmują wykonanie działań korygujących/zapobiegawczych dla niezgodności/przyczyn potencjalnych niezgodności powstałych w ich obszarze działania; 3) realizują zadania wynikające z raportów poauditowych. 5.3 Samodzielne stanowiska pracy: 1) niezwłocznie informują Pełnomocnika ds. SZJ o wystąpieniu niezgodności w ich obszarze działania; 2) podejmują wykonanie działań korygujących/zapobiegawczych dla niezgodności/ przyczyn potencjalnych niezgodności powstałych w ich obszarze działania; 3) realizują zadania wynikające z raportów poauditowych. 6. Dokumenty związane:

5 Strona 5 z 5 1) Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Skarbowym we 2) dokumentacja aplikacji POLTAX i jego podsystemów; 3) dokumenty normatywne PN EN ISO 9001: Załączniki (wykaz formularzy): 1) F- P/005/001/(1) - Rejestr niezgodności; 2) F- P/005/002/ (1) - Rejestr przyczyn potencjalnych niezgodności ; 3) F-P/005/003/(1) - Analiza potencjalnych niezgodności/ przyczyn potencjalnych niezgodności ; 4) F- P/005/004(1) - Meldunek z realizacji działań korygujących ; 5) F- P/005/005/(1) - Meldunek z realizacji działań zapobiegawczych.

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY LESKO PROCEDURA WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Nr dokumentu: Wydanie: P/8/ Strona: WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracował

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie Nr I Strona: 1/4 Obowiązuje od: 01.02.2011r. System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W JASIENICY ROSIELNEJ WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze I. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że prowadzone są skuteczne korygujące i tzn. takie, które eliminują przyczyny rzeczywistych i potencjalnych niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji

Bardziej szczegółowo

8.1 Postanowienia ogólne

8.1 Postanowienia ogólne KJ-0-206 8. Pomiary, analizy i doskonalenie Strona: Stron: 0 8. Postanowienia ogólne W Podlaskim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku zaplanowano i wdroŝono właściwe, tj. dostosowane do specyfiki działalności

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

System Zarządzania Jakością wg PN EN ISO 9001:2009. Procedura Pr/8/1 WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Strona: 1/3 Obowiązuje od: 01.04.2011 System wg PN EN ISO 9001:2009 Procedura Pr/8/1 URZĄD GMINY W RYMANOWIE WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI, DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Oryginał Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 0 PROCEURA NAZORU NA PROUKTEM NIEZGONYM PN EN ISO 9001:2009 Strona 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis Nr Zmiany Nr Strony ata Podpis 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 Strona

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań

Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Procedura jakości nr PJ 02 Rozpatrywanie reklamacji, skarg i odwołań Zmiany w procedurze Nr zmiany /data zmiany Opis zmiany 15.09.2009 Zmiana logo spółki 01.01.2011 Zmiany w pkt. 6.2.2, 6.3.3, 6.3.6 30.11.2011

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego Załącznik nr 3 Księgi Jakości UMWZ wydanie 5 Zasady przeprowadzania wewnętrznych auditów jakości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego 1 Realizacja auditów wewnętrznych, o których

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY WG WYMAGAŃ NORMY PN-N-18001:2004 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 12 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo