Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000"

Transkrypt

1 BIURO USŁUG DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI SYSTEM SP.J. ul. Faradaya 53 lok. 44, Częstochowa tel.: Etapy wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (SZBŻ) wg ISO 22000

2 .p. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI (SZBŻ) MINIMALNY ZAKRES ZALECANY ZAKRES PEŁNY ZAKRES 1. Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania bezpieczeństwem żywności 2. Opracowanie u działań niezbędnych do wykonania dla wdrożenia SZBŻ- opracowanie harmonogramu wdrażania SZBŻ 3. Przeprowadzenia szkoleń wstępnych nt. założeń i wymagań SZBŻ 4. Opracowanie Księgi HACCP 5. Opracowanie Księgi zarządzania bezpieczeństwem żywności 6. Opracowanie procedur systemowych 7. Opracowanie procedur operacyjnych 8. Opracowanie instrukcji operacyjnych 9. Opracowanie instrukcji mycia 10. Opracowanie instrukcji higieny 11. Opracowanie kodeksu GMP/GHP: programy wstępne (PRP) 12. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników 13. Przeprowadzenie szkolenia dla auditorów wewnętrznych 14. Przeprowadzenie auditu sprawdzającego wdrożenie SZBŻ 15. Udział w przeglądzie zarządzania SZBŻ 16. Udział w wyborze jednostki certyfikującej 17. Udział w charakterze doradcy podczas auditu certyfikującego

3 1. PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU WSTĘPNEGO ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Przegląd wstępny wykonywany jest w celu poznania organizacji, w tym przede wszystkim zasad i sposobów realizacji działań mających wpływ na bezpieczeństwo żywności. Przegląd wstępny polega na przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami organizacji oraz wykonaniu przeglądu dokumentacji związanej z realizacją działań mających wpływ na bezpieczeństwo żywności, wykonaniu przez Biuro SYSTEM Sp. J. wizyty w organizacji. Na podstawie przeglądu powstaje raport, który jest podstawą do opracowania u działań niezbędnych do wykonania dla wdrożenia SZBŻ. Pełny

4 2. OPRACOWANIE ZAKRESU DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA DLA WDROŻENIA SZBŻ- OPRACOWANIE HARMONOGRAMU WDRAŻANIA SZBŻ Biuro SYSTEM Sp. J. opracuje działań niezbędnych do wdrożenia w organizacji Klienta systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Biuro SYSTEM Sp. J. wspólnie w Klientem opracuje harmonogram wdrażania SZBŻ, ustalając konkretne zadania do wykonania, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy w jakich powinny zostać wykonane. Harmonogram stanowić będzie podstawę do dalszych prac wdrożeniowych, powinien zostać on zatwierdzony przez kierownictwo organizacji. Pełny

5 3. PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ WSTĘPNYCH NT. ZAŁOŻEŃ I WYMAGAŃ SZBŻ Biuro SYSTEM Sp. J. przeprowadzi szkolenie dla Kierownictwa Klienta, podczas którego przedstawi cel i korzyści SZBŻ, krótko przedstawi najważniejsze wymagania normy, przebieg procesu wdrażania oraz zasady wykonywania auditu certyfikacyjnego Biuro SYSTEM Sp. J. przeprowadzi szkolenie dla osób wdrażających (grupy wdrożeniowej), podczas którego przedstawi cel i korzyści SZBŻ, omówione zostaną wymagania normy, przebieg procesu wdrażania oraz zasady wykonywania auditu certyfikacyjnego. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM Sp. J., w siedzibie Klienta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po skończonym szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia. Szkolenia mogą zostać przeprowadzone jako 2 niezależne szkolenia lub jako jedno szkolenie. Pełny

6 4. OPRACOWANIE KSIĘGI HACCP Biuro SYSTEM na podstawie informacji od Klienta przygotuje Księgę HACCP zawierającą m.in. następujące dane: polityka bezpieczeństwa żywności zastosowania zespół ds. bezpieczeństwa żywności opisy produktów schematy technologiczne analiza zagrożeń w surowcach analiza zagrożeń w procesach produkcyjnych Identyfikacja CCP metodą analizy ryzyka i drzewka decyzyjnego monitoring CCP/CP terminologia stosowana w systemie HACCP Pełny

7 5. OPRACOWANIE KSIĘGI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Biuro SYSTEM na podstawie informacji od Klienta przygotuje Księgę zarządzania bezpieczeństwem żywności Pełny

8 6. OPRACOWANIE PROCEDUR SYSTEMOWYCH Biuro SYSTEM na podstawie informacji od Klienta opracuje procedury systemowe, w tym: zasady tworzenia dokumentów systemowych: procedur, instrukcji nadzór nad dokumentacją i danymi nadzór nad zapisami jakości i bezpieczeństwa żywności audity wewnętrzne postępowanie z produktem niezgodnym monitorowanie CCP i działania korekcyjne działania korygujące działania zapobiegawcze utrzymanie systemu przegląd systemu wycofywanie wyrobów niebezpiecznych z rynku Pełny

9 7. OPRACOWANIE PROCEDUR OPERACYJNYCH Biuro SYSTEM na podstawie informacji od Klienta opracuje procedury operacyjne, w tym: ocena dostawców nadzorowanie maszyn i urządzeń reklamacje nadzór nad sprzętem do monitorowania i pomiarów kontrola i badanie przyjęcie środków spożywczych magazynowanie środków spożywczych kontrola i badanie nadzór nad kwalifikacjami pracowników przegląd umowy i ocena satysfakcji klienta zarządzanie incydentami i potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi nadzorowanie budynków i pomieszczeń nadzorowanie wody i ścieków nadzorowanie czynników energetycznych Pełny

10 8. OPRACOWANIE INSTRUKCJI OPERACYJNYCH Biuro SYSTEM na podstawie informacji od Klienta przygotuje instrukcje operacyjne np. sterowanie procesem produkcyjnym zabezpieczenie przed szkodnikami nadzorowanie odpadów nadzorowanie odpadów elementy tworzące odpryski alergeny monitorowanie CCP Pełny

11 9. OPRACOWANIE INSTRUKCJI MYCIA Biuro SYSTEM na podstawie informacji od Klienta przygotuje instrukcje mycia np.: mycie i czyszczenie pomieszczeń magazynowych mycie i czyszczenie pomieszczeń produkcyjnych czyszczenie i mycie pomieszczeń socjalnych przyjęcie i magazynowanie środków myjących podstawowe zasady bezpiecznego obchodzenia się z chemikaliami mycie środków transportu Pełny

12 10. OPRACOWANIE INSTRUKCJI HIGIENY Biuro SYSTEM na podstawie informacji od Klienta przygotuje instrukcje higieny np.: higiena osobista personelu produkcyjnego instrukcja higieny osób odwiedzających, kontrolujących, pracowników firmy instrukcja higieny serwisu zewnętrznego Pełny

13 11. OPRACOWANIE KODEKSU GMP/GHP: PROGRAMY WSTĘPNE (PRP) Biuro SYSTEM na podstawie informacji od Klienta przygotuje Kodeks GMP/GHP: programy wstępne (PRP) obejmujące rozdziały: Lokalizacja, otoczenie zakładu Budynki i pomieszczenia Instalacje Pomieszczenia produkcyjne Magazynowanie, Transport Maszyny, urządzenia, sprzęt kontrolno pomiarowy Pomieszczenia socjalne Woda, ścieki i odpady Pracownicy i goście Profilaktyka i zwalczanie szkodników Surowce, dodatki i materiały pomocnicze Czyszczenie, mycie i dezynfekcja Odzież robocza i ochronna Pełny

14 12. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW Biuro SYSTEM Sp. J. przeprowadzi szkolenie lub w razie potrzeby serię szkoleń z u wymagań wynikających z opracowanej dokumentacji SZBŻ. Szkolenie(-a) będzie(-ą) przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM Sp. J. lub u Klienta ew. w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz po skończonym szkoleniu wydane zostaną zaświadczenia. Pełny

15 13. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA DLA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH Biuro SYSTEM Sp. J. przeprowadzi szkolenie dla osób, które będą wykonywały audity wewnętrzne SZBŻ. Szkolenie kończy się pisemnym egzaminem. Szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie Biura SYSTEM Sp. J., w siedzibie Klienta lub w innym miejscu wskazanym przez Klienta. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a po zaliczonym egzaminie wydane zostaną certyfikaty auditora wewnętrznego SZBŻ. Szkolenie prowadzone będzie między innymi w oparciu o opracowaną dokumentację SZBŻ. Pełny

16 14. PRZEPROWADZENIE AUDITU SPRAWDZAJĄCEGO WDROŻENIE SZBŻ W celu weryfikacji przygotowania systemu Klienta do auditu certyfikującego i ewentualnego wskazania miejsc wymagających poprawy Biuro SYSTEM Sp. J. wykona audit sprawdzający. Audit sprawdzający przeprowadzony zostanie przez eksperta Biura SYSTEM Sp. J. nie związanego bezpośrednio z wdrażaniem systemu u Klienta. Audit przeprowadzony zostanie w miejscu działalności organizacji i polegać będzie na sprawdzeniu znajomości i stosowania opracowanej dokumentacji, sprawdzeniu świadomości pracowników w ie ich roli w SZBŻ. Na podstawie auditu powstanie raport, wskazujący mocne i słabe strony auditowanych obszarów oraz ewentualne rekomendacje co do terminu przeprowadzenia auditu certyfikującego. Pełny

17 15. UDZIAŁ W PRZEGLĄDZIE ZARZĄDZANIA SZBŻ Przegląd systemu zarządzania jest elementem wymaganym przez normę i ma na celu sprawdzenie, czy wdrożony SZBŻ jest przydatny, adekwatny i skuteczny dla zarządzania organizacją przez jej kierownictwo. Biuro SYSTEM Sp. J. wspólnie z kierownictwem Klienta przygotuje dane wejściowe niezbędne do przeprowadzenie pierwszego przegląd zarządzania. Konsultant Biura SYSTEM Sp. J. będzie uczestniczył w przeglądzie oraz w napisaniu raportu z przeglądu zarządzania. Pełny

18 16. UDZIAŁ W WYBORZE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ Konsultant Biura SYSTEM Sp. J. będzie doradzać w wyborze jednostki certyfikującej, przygotuje wspólnie z Państwem zapytania ofertowe, w przypadku spotkań Klienta z jednostkami certyfikującymi, będzie w nich uczestniczył. Pełny

19 17. UDZIAŁ W CHARAKTERZE DORADCY PODCZAS AUDITU CERTYFIKUJĄCEGO Osoba odpowiedzialna za wdrożenie SZBŻ ze strony Biura SYSTEM Sp. J. będzie uczestniczyła w audicie certyfikującym, udzielając Klientowi w przypadku potrzeby pomocy merytorycznej. W przypadku zidentyfikowania przez jednostkę certyfikującą niezgodności, na podstawie raportu z tego auditu, Biuro SYSTEM Sp. J. zaproponuje działania korygujące oraz w realizacji wybranych będzie uczestniczyło bezpośrednio. Pełny

20 KONTAKT Dodatkowych informacji udziela: Dariusz Okraska tel ,

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.j. Kliknij, aby edytować styl ul. Faradaya 53 lok. 44 42-200 Częstochowa, tel.: 34-321 43 80 e-mail: sekretariat@biuro-system.com www.biuro-system.com

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania jakością ETAP I: Audit wstępny zapoznanie się z organizacją ETAP II: Szkolenie dla Kierownictwa i grupy wdrożeniowej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1

OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001:2007 1 Doskonalenie SZBiHP w oparciu o wymagania nowej normy OHSAS 18001:2007 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wymagania OHSAS 18001:2007 1 Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP)

System Zarządzania Jakością w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) System Zarządzania Jakością w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów (PIAP) Krzysztof Stefański Misja Instytutu Sformułowana przez Zarząd misja Instytutu publikowana jest na stronach internetowych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z wyobraźnią

Szkolenia z wyobraźnią Szkolenia z wyobraźnią Tematy szkoleń Jakość BHP Bezpieczeństwo informacji Odpowiedzialność społeczna Środowisko Energia Żywność Kosmetyki Lotnictwo Motoryzacja Kolejnictwo Przemysł Materiały niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Styczeń czerwiec 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013

Odpłatność pozostali. 24-25.11.2012 320 zł 640 zł. 08-09.12.2012 320 zł 640 zł 12-13.01.2013 26-27.01.2013 Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoła Wyższa mając na uwadze potrzeby i oczekiwania rynkowe uruchomiła w roku akademickim 2012/2013 studia podyplomowe nt. Zarządzanie Jakością o dwóch specjalnościach: -

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Księga Jakości 1 / 32 Dokument wyłącznie do użytku wewnętrznego w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Powielanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności

Zagrożenia zdrowotne żywności 2014-12-08 SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI. Podział zagrożeń zdrowotnych żywności SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Prawodawstwo polskie nakłada obowiązek wprowadzenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności na producentów. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania

Opis procedury certyfikacyjnej Program certyfikacji systemów zarządzania to inaczej mówiąc skrócony opis procedury systemów realizowanej przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania TÜV NORD Polska Sp. z o.o. (dalej zwaną Jednostką Certyfikującą) w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo