Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users"

Transkrypt

1 Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią porozumienie między Klientem a oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze Klienta dotyczącej zakupu Usług (zdefiniowanych poniżej). Kupując Usługi od firmy Dell, Klient zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków i postanowień sformułowanych w niniejszym dokumencie. Klient potwierdza również, iż odnowienie, zmodyfikowanie, przedłużenie lub kontynuowanie korzystania z Usług poza pierwotnym okresem podlega zapisom aktualnie obowiązujących Warunków świadczenia usług, z którymi można się zapoznać pod adresem 1 Usługi są świadczone na podstawie osobnej umowy ramowej o świadczenie usług zawartej między Klientem a firmą Dell lub, w przypadku braku takiej umowy, na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług wsparcia technicznego firmy Dell ( CMSA ) dostępnej do wglądu pod adresem która została przez odwołanie w całości uwzględniona w niniejszym dokumencie. 2. OMÓWIENIE USŁUGI Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę Dell ProSupport for End-Users ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych serwerów, pamięci masowych, komputerów stacjonarnych i notebooków oraz drukarek ( Produkty objęte wsparciem technicznym według definicji poniżej) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług. Oprócz podanych poniżej funkcji Usługa ta zapewnia opcje pomocy technicznej (telefon, Internet itd.) i części zamienne, jak również związane z nimi nakłady pracy ponoszone w celu dokonania napraw i/lub wymian wynikłych z wad wykonania, które wystąpiły w trakcie obowiązywania ograniczonej gwarancji mającej zastosowanie do Produktów Klienta objętych wsparciem technicznym i wchodzą w jej zakres ( Naprawy kwalifikowane ). Usługa obejmuje: Bezpośredni dostęp telefoniczny przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy*, do ogólnoświatowego centrum eksperckiego (Expert Center) firmy Dell zatrudniającego wysoko wykwalifikowanych specjalistów, których pomoc umożliwia rozwiązywanie problemów ze sprzętem i oprogramowaniem. Wysłanie technika serwisowego i/lub części objętych gwarancją do siedziby Klienta (o ile jest to konieczne i zgodne z zakupionym pakietem usług) w celu wykonania napraw lub rozwiązania problemów związanych z wadami materiałowymi lub wadami wykonania w Produkcie objętym wsparciem technicznym. Zdalne rozwiązywanie wielu typowych problemów, jeśli jest oferowane dla danego produktu i akceptowane przez Klienta. W ramach tej usługi technik serwisowy firmy Dell łączy się bezpośrednio z komputerem użytkownika za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego, co pozwala na szybsze i sprawniejsze rozwiązanie problemu. Wsparcie dla aplikacji w zakresie pytań lub problemów związanych z powszechnie stosowanymi aplikacjami Dell OEM przeznaczonymi dla użytkownika końcowego, takimi jak oprogramowanie Norton AntiVirus, pakiet oprogramowania Microsoft Office, serwer Microsoft Small Business Server, oprogramowanie księgowe Intuit QuickBooks, oprogramowanie Adobe Photoshop i Adobe Acrobat. Może być dostępne wsparcie dla innych programów. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawiciela handlowego lub pracownika pomocy technicznej. Porady dla początkujących lub pomoc podczas instalowania prostych sieci (w tym bezprzewodowych) oraz podczas konfiguracji (zdalnej konfiguracji, o ile jest ona dostępna i klient wyraził na nią zgodę) często spotykanych zadań oraz dla aplikacji Dell OEM dla małych firm, takich jak podane powyżej. Dostęp przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy, do internetowych forów pomocy technicznej. 1 Adres URL prowadzi Klienta do globalnej witryny umów serwisowych firmy Dell, gdzie można wybrać swój region geograficzny, preferowany język (jeśli jest dostępny) i właściwy segment biznesowy, w którym zakupiono Usługę (np. duże przedsiębiorstwo, mała lub średnia firma bądź sektor publiczny). Klient będzie mógł wtedy wybrać i przeczytać właściwą umowę serwisową. Aby uzyskać pomoc w związku z umowami serwisowymi, można również skontaktować się z przedstawicielem firmy Dell ds. sprzedaży lub z działem pomocy technicznej. Klienci z siedzibą w USA mogą również uzyskać umowę ramową o świadczenie usług wsparcia technicznego bezpośrednio pod adresem Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 1 z 14

2 Dostęp do centrów Global Command Center (globalnych centrów zarządzania) pomagających zarządzać sytuacjami krytycznymi w środowiskach Klienta, monitorować wszystkie działania o znaczeniu krytycznym w siedzibie Klienta oraz zapewnić profilaktyczną koordynację i komunikację w ramach zarządzania kryzysowego, np. w sytuacji klęski żywiołowej. Zarządzanie zdarzeniami awarii pomocne w śledzeniu rozwiązywania i eskalacji Napraw kwalifikowanych. Zarządzanie eskalacją zapewniające jedno miejsce kontaktowe do zarządzania zgłoszeniami, eskalacji i uzyskiwania informacji o stanie zgłoszeń w ramach tej Usługi. Program usług międzynarodowych firmy Dell. Ten program zapewnia opcje serwisu i pomocy technicznej użytkownikom podróżującym z notebookiem klasy biznesowej firmy Dell poza krajem macierzystym. Obowiązują dodatkowe warunki więcej szczegółów znajduje się pod adresem Usługa subskrypcji dysku CD z programem OpenManage, która ułatwia Klientom wysyłanie do użytkowników najnowszych wersji oprogramowania do zarządzania systemami Dell OpenManage lub udostępnianie go do pobrania w Internecie. Produkty objęte wsparciem technicznym: Usługa jest dostępna dla wybranych systemów Dell PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Dell Equal Logic, Dell EMC Enterprise Storage w konfiguracji standardowej oraz komputerów OptiPlex, Precision, Latitude, Vostro i wybranych drukarek firmy Dell w konfiguracji standardowej ( Produkty objęte wsparciem technicznym ). Produkty objęte wsparciem technicznym ujęte w niniejszych Warunkach świadczenia usług są określone na fakturze Klienta firmy Dell, jednak produkty z grupy oprogramowania i urządzeń peryferyjnych zakupione w sklepie z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi firmy Dell nie są uwzględnione w tych Warunkach świadczenia usług. Dla każdego Produktu objętego wsparciem technicznym Klient musi kupić oddzielną umowę serwisową (na przykład drukarka podłączona do uprawnionego komputera NIE zostanie uwzględniona, chyba że ma ona własną oddzielną umowę serwisową). Każdy Produkt objęty wsparciem technicznym zostanie oznaczony kodem ( Service Tag ). Dodatkowe produkty mogą zostać uwzględnione w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub dodane do listy Produktów objętych wsparciem technicznym w zależności od regionu, lokalizacji lub języka. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell. 3. PROCEDURY ŚWIADCZENIA WSPARCIA TECHNICZNEGO Metody kontaktowania się z firmą Dell w ramach zakupionego pakietu usług A. Programy samodzielnego wsparcia: W przypadku Klientów zarejestrowanych w programie Warranty Parts Direct, Dell Online Self Dispatch (DOSD) lub w programie szybkiego wysyłania części Napraw kwalifikowanych może dokonywać certyfikowany technik serwisowy Klienta, składając żądanie usługi w witrynie samodzielnego zamawiania części lub kolejce telefonicznej dla danego regionu. B. Obsługa za pomocą witryny Dell ProSupport, czatu i poczty jest dostępna pod adresem C. Telefoniczne zgłoszenia serwisowe: dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy. Dostępność poza Stanami Zjednoczonymi może być inna i zależy od celowości ekonomicznej. Szczegółowe informacje można uzyskać od przedstawiciela handlowego lub pracownika pomocy technicznej. Krok pierwszy: kontakt telefoniczny z przedstawicielem pomocy technicznej W przypadku telefonicznych zgłoszeń serwisowych należy skontaktować się z regionalnym centrum pomocy technicznej Dell ProSupport, aby nawiązać kontakt z pracownikiem pomocy technicznej. Regionalne numery telefonów można znaleźć pod adresem Dzwonić należy z miejsca zapewniającego dostęp do Produktu objętego wsparciem technicznym. Wymagane jest podanie pracownikowi pomocy technicznej kodu "Service Tag" i innych potrzebnych mu informacji. Pracownik pomocy technicznej sprawdzi Produkt Klienta objęty wsparciem technicznym oraz mającą zastosowanie Usługę i poziom reakcji, a także stwierdzi ewentualne wygaśnięcia Usług. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 2 z 14

3 Krok drugi: pomoc w rozwiązywaniu problemów przez telefon Konieczne może być podanie informacji o treści i czasie wyświetlenia komunikatów o błędach, a także poinformowanie pracownika pomocy technicznej o działaniach, które poprzedziły wyświetlenie danego komunikatu o błędzie oraz o podjętych do tej pory krokach mających na celu rozwiązanie problemu. Pracownik pomocy technicznej wspólnie z Klientem wykona szereg czynności umożliwiających zdiagnozowanie problemu. Jeśli konieczne będzie wysłanie technika serwisowego do siedziby Klienta, pracownik pomocy technicznej przekaże Klientowi dodatkowe instrukcje. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 3 z 14

4 Poziomy ważności i reakcja firmy Dell dla produktów zakupionych z usługą Mission Critical : Klienci dzwoniący do firmy Dell w związku z Naprawą kwalifikowaną mogą określić poziom ważności zdarzenia i związaną z nim sytuację na podstawie poniższego schematu. Poziom ważnośc i Sytuacja Reakcja firmy Dell Rola klienta 1 Całkowita utrata możliwości normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa wymagająca natychmiastowej reakcji. 2 Zaistniały problem znacząco utrudnia prowadzenie normalnej działalności przedsiębiorstwa, ale możliwe jest zastosowanie tymczasowych rozwiązań. Nie ma możliwości przydzielenia zasobów w trybie dwudziestu czterech (24) godzin na dobę przez siedem (7) dni w tygodniu w celu udzielenia pomocy pracownikom firmy Dell 3 Minimalny wpływ na działalność firmy Wysłanie technika serwisowego/części równolegle z natychmiastową pomocą przez telefon; szybka interwencja kierownika ds. eskalacji. Natychmiastowe rozpoczęcie procedury rozwiązywania problemu przez telefon; interwencja kierownika ds. eskalacji, jeśli w ciągu 90 minut od nawiązania kontaktu nie została zakończona zdalna diagnostyka. Wysłanie części/technika serwisowego po zakończeniu procedury rozwiązywania problemu i diagnostyki przez telefon. Rozwiązywanie problemów przez telefon, wysłanie części/technika serwisowego po zakończeniu procedury rozwiązywania problemu i diagnostyki przez telefon oraz uzgodnieniu statusu zdarzenia. Zapewnienie wsparcia odpowiednich pracowników/przy użyciu odpowiednich zasobów przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę, siedem (7) dni w tygodniu. Poinformowanie i zaangażowanie wyższej kadry kierowniczej w siedzibie klienta. Zapewnienie wsparcia odpowiednich pracowników/przy użyciu odpowiednich zasobów w celu utrzymania stałego kontaktu i zagwarantowania ciągłości prowadzonych działań. Poinformowanie i zaangażowanie wyższej kadry kierowniczej w siedzibie klienta. Przekazanie danych osoby, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zaistniałym problemem; reagowanie na zapytania i prośby firmy Dell w ciągu 24 godzin. Poziomy ważności i reakcja firmy Dell dla produktów zakupionych bez usługi Mission Critical : dzwoniący Klienci mogą określić poziom ważności zdarzenia i związaną z nim sytuację na podstawie poniższego schematu. Poziom ważnośc i Sytuacja Reakcja firmy Dell Rola klienta 2 Zaistniały problem znacząco utrudnia prowadzenie normalnej działalności przedsiębiorstwa, ale możliwe jest zastosowanie tymczasowych rozwiązań. Nie ma możliwości przydzielenia zasobów w trybie dwudziestu czterech (24) godzin na dobę przez siedem (7) dni w tygodniu w celu udzielenia pomocy pracownikom firmy Dell 3 Minimalny wpływ na działalność firmy Natychmiastowe rozpoczęcie procedury rozwiązywania problemu przez telefon; interwencja kierownika ds. eskalacji, jeśli w ciągu 90 minut od nawiązania kontaktu nie została zakończona zdalna diagnostyka. Wysłanie części/technika serwisowego po zakończeniu procedury rozwiązywania problemu i diagnostyki przez telefon. Rozwiązywanie problemów przez telefon, wysłanie części/technika serwisowego po zakończeniu procedury rozwiązywania problemu i diagnostyki przez telefon oraz uzgodnieniu statusu zdarzenia. Zapewnienie wsparcia odpowiednich pracowników/przy użyciu odpowiednich zasobów w celu utrzymania stałego kontaktu i zagwarantowania ciągłości prowadzonych działań. Poinformowanie i zaangażowanie wyższej kadry kierowniczej w siedzibie klienta. Przekazanie danych osoby, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zaistniałym problemem; reagowanie na zapytania i prośby firmy Dell w ciągu 24 godzin. 4. CZĘŚCI ZAMIENNE Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 4 z 14

5 Bez względu na zakupiony poziom reakcji serwisu niektóre części są specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia ich łatwej wymiany przez klienta; takie części są określane jako części samodzielnie wymieniane przez klienta (ang. customer self replaceable, CSR). Jeśli w trakcie diagnozowania pracownik pomocy technicznej firmy Dell stwierdzi, że Naprawa kwalifikowana może zostać wykonana przy użyciu części CSR, firma Dell wyśle część CSR bezpośrednio do klienta. Części CSR można podzielić na dwie kategorie: Opcjonalne części CSR te części są przeznaczone do samodzielnej wymiany przez Klienta. W zależności od typu usługi zakupionego wraz z Produktem objętym wsparciem technicznym firma Dell może zapewnić pracownika do wymiany części na miejscu. Więcej informacji na temat dostępnych opcjonalnych części CSR oraz poziomów reakcji w ramach usługi objętych bezpłatną instalacją w siedzibie Klienta można uzyskać od pracownika pomocy technicznej. Obowiązkowe części CSR firma Dell nie wysyła automatycznie technika serwisowego w celu instalacji obowiązkowych części CSR, jednak jeśli klient usługi Dell ProSupport wymaga pomocy przy instalacji tych części, może na żądanie otrzymać bezpłatną pomoc w swojej siedzibie. Metoda transportu wykorzystana do wysyłki części CSR zależy od poziomu serwisu zakupionego przez Klienta. Części zamienne dla klientów objętych serwisem w następnym dniu roboczym zostaną wysłane z dostawą na następny dzień roboczy. Części zamienne dla klientów objętych usługą zwrotu do naprawy zostaną wysłane przy użyciu usługi transportu lądowego. Po ustaleniu przez pracownika pomocy technicznej firmy Dell, czy konieczna jest wymiana części, czy też zwrot komputera, klient zostanie poinformowany o kolejnych krokach, które należy wykonać. W zależności od poziomu usług zakupionego przez klienta mają zastosowanie następujące procedury napraw na miejscu lub zwrotu do naprawy. 5. OPCJE USŁUG SERWISOWYCH NA MIEJSCU Opcje usług serwisowych na miejscu zależą od rodzaju zakupionej usługi oraz tego, czy wraz z usługą Dell ProSupport for End-Users została zakupiona rozszerzona usługa Mission Critical. W przypadku zakupu usługi ProSupport z poziomem reakcji serwisu na miejscu na fakturze Klienta jest oznaczony jeden z mających zastosowanie poziomów reakcji serwisu na miejscu. Poziomy te są opisane w tabelach poniżej. Jeśli zostały spełnione wszystkie odnośne warunki określone w niniejszych Warunkach świadczenia usług, firma Dell wyśle swojego technika serwisowego do siedziby Klienta w celu wykonania Naprawy kwalifikowanej. Nieobecność klienta lub jego przedstawiciela w siedzibie firmy uniemożliwi technikowi serwisowemu wykonanie usługi w odniesieniu do Produktu objętego wsparciem technicznym. Technik serwisowy pozostawi wizytówkę informującą klienta o wizycie lub spróbuje skontaktować się z klientem przez telefon lub pocztą . W takim przypadku Klient może zostać obciążony dodatkową opłatą za kolejną wizytę serwisową. A. Pomoc techniczna na miejscu w przypadku usługi Dell ProSupport for End-Users z opcją usługi rozszerzonej Mission Critical Usługa ta w połączeniu z opcją usługi rozszerzonej Mission Critical zapewnia krótsze czasy reakcji. Pozwala także na inicjowanie przez firmę Dell procedury przewidzianej dla sytuacji kryzysowych w przypadku zdarzeń o 1. poziomie ważności, a w razie potrzeby również na natychmiastową interwencję. 2 Poziomy reakcji na miejscu dostępne w połączeniu z usługą rozszerzoną Mission Critical Rodzaj interwencji na Czas reakcji na miejscu u klienta Ograniczenia/sytuacje szczególne 2 Usługa Emergency Dispatch (wysyłania awaryjnego) w przypadku problemów krytycznych z poziomem ważności 1: Produkty objęte wsparciem technicznym zarówno w ramach umowy Dell ProSupport for End-Users, jak i umową Dell ProSupport Mission Critical z czasem reakcji na miejscu wynoszącym 2 lub 4 godziny, mają w razie potrzeby zapewnioną wizytę technika serwisowego niezależnie od rozwiązywania problemu przez telefon. Po zdiagnozowaniu problemu konsultant stwierdzi, czy konieczne jest również wysłanie części. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 5 z 14

6 miejscu Interwencja u klienta w ciągu 2 godzin z naprawą w ciągu 6 godzin* Serwis u klienta w ciągu 4 godzin * Serwis u klienta w ciągu 8 godzin * Technik serwisowy zazwyczaj dociera na miejsce w ciągu 2 godzin od zakończenia procedury rozwiązywania problemu przez telefon i zazwyczaj usuwa awarię w ciągu 6 godzin od wyjazdu. Technik serwisowy zazwyczaj przybywa na miejsce w ciągu 4 godzin od zakończenia procedury rozwiązywania problemu przez telefon. Technik serwisowy zazwyczaj przybywa na miejsce w ciągu 8 godzin od zakończenia procedury rozwiązywania problemu przez telefon. Usługa ta jest dostępna przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę również w dni wolne od pracy. Usługa ta jest dostępna w określonych lokalizacjach z 2- godzinnym czasem reakcji. Dostępna tylko dla wybranych modeli Produktów objętych wsparciem technicznym. W przypadku zdarzeń krytycznych o 1. poziomie ważności natychmiast podejmowana jest decyzja o wysłaniu technika serwisowego/części, a jednocześnie podjęta zostaje próba rozwiązania problemu zdalnie. Usługa ta jest dostępna przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę również w dni wolne od pracy. Usługa ta jest dostępna w określonych lokalizacjach z 4- godzinnym czasem reakcji. Dostępna tylko dla wybranych modeli Produktów objętych wsparciem technicznym. W przypadku zdarzeń krytycznych o 1. poziomie ważności natychmiast podejmowana jest decyzja o wysłaniu technika serwisowego/części, a jednocześnie podjęta zostaje próba rozwiązania problemu zdalnie. Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy. Usługa ta jest dostępna w określonych lokalizacjach z 8- godzinnym czasem reakcji. Usługa jest dostępna tylko dla wybranych modeli Produktów objętych wsparciem technicznym. W przypadku zdarzeń krytycznych o 1. poziomie ważności natychmiast podejmowana jest decyzja o wysłaniu technika serwisowego/części, a jednocześnie podjęta zostaje próba rozwiązania problemu zdalnie. B. Pomoc techniczna na miejscu dla usługi Dell ProSupport for End-Users BEZ opcji Mission Critical Standardowe dostępne do zakupu poziomy reakcji na miejscu Rodzaj interwencji na miejscu Serwis u klienta w ciągu 4 godzin * Czas reakcji na miejscu u klienta Technik serwisowy zazwyczaj przybywa na miejsce w ciągu 4 godzin od zakończenia procedury rozwiązywania problemu przez telefon. Ograniczenia/sytuacje szczególne Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy. Usługa ta jest dostępna w określonych lokalizacjach z 4- godzinnym czasem reakcji. Usługa jest dostępna tylko dla wybranych modeli Produktów objętych wsparciem technicznym. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 6 z 14

7 Serwis u klienta w następnym dniu roboczym * Po przeprowadzeniu procedury rozwiązywania i diagnozowania problemu przez telefon można wysłać technika serwisowego, którzy przybędzie do siedziby klienta następnego dnia roboczego. Usługa ta jest dostępna przez 5 dni w tygodniu i 9 godzin dziennie, tylko w dni robocze. Usługa ta jest dostępna tylko w lokalizacjach, które nie oferują 4-godzinnego czasu reakcji. W przypadku przyjęcia zgłoszenia przez centrum Dell Expert Center i/lub wysłania przez firmę Dell technika serwisowego lub części po godzinie 17:00 **czasu lokalnego (od poniedziałku do piątku) technik serwisowy może przybyć w następnym dniu roboczym. Usługa jest dostępna tylko dla wybranych modeli Produktów objętych wsparciem technicznym. Klienci spoza części kontynentalnej Stanów Zjednoczonych ( OCONUS ) * Części mogą zostać wysłane po zakończeniu rozwiązywania problemu przez telefon. Czas dotarcia na miejsce będzie zależał od lokalizacji i dostępności części. Ograniczone tylko do zatwierdzonych przez firmę Dell klientów OCONUS (tylko w Stanach Zjednoczonych). Dostępność jest ograniczona do wybranych systemów i lokalizacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem Klienci federalni powinni sprawdzić lokalizacje usługi OCONUS w umowie z firmą Dell podpisywanej przez danego klienta Usługa wymiany całej drukarki na miejscu* Na żądanie Klienta technik serwisowy w większości przypadków przybywa do jego siedziby następnego dnia roboczego po dostarczeniu drukarki na wymianę. Usługa ta jest dostępna przez 5 dni w tygodniu i 9 godzin dziennie, tylko w dni robocze. Usługa jest dostępna tylko dla wybranych modeli Produktów objętych wsparciem technicznym. Niedostępna dla klientów OCONUS C. Wszystkie inne opcje interwencji na miejscu: Po zdalnym zdiagnozowaniu problemu i próbie jego rozwiązania pracownik pomocy technicznej określi, czy wymagana jest wizyta technika serwisowego na miejscu i/lub wymiana określonych części, czy też problem może zostać rozwiązany zdalnie. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 7 z 14

8 6. OPCJE USŁUG SERWISOWYCH ZE ZWROTEM DO NAPRAWY Istnieją trzy (3) rodzaje serwisu Zwrot do naprawy: obsługa za pośrednictwem poczty, obsługa za pośrednictwem spedytora i serwis typu odbiór i zwrot. W przypadku zakupu usługi ProSupport z poziomem reakcji serwisu dla zwrotu do naprawy na fakturze klienta jest oznaczony jeden z poniższych mających zastosowanie poziomów reakcji serwisu dla zwrotu do naprawy. A. Obsługa za pośrednictwem poczty (MIS) Aby rozpocząć tę usługę, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell. W trakcie telefonicznego procesu rozwiązywania problemu pracownik pomocy technicznej firmy Dell ustali, czy problem wymaga wysłania Produktu objętego wsparciem technicznym do wyznaczonego przez firmę Dell centrum naprawczego w celu wykonania Naprawy kwalifikowanej. W razie potrzeby wysłania Produktu objętego wsparciem technicznym do centrum naprawczego pracownik pomocy technicznej firmy Dell objaśni procedurę zwrotu. Typowa długość okresu obejmującego wysyłkę do i z centrum naprawczego wynosi dziesięć (10) dni roboczych od daty wysłania produktu przez Klienta do firmy Dell. Procedura wysyłki: W trakcie telefonicznego procesu rozwiązywania problemu pracownik pomocy technicznej firmy Dell poda instrukcje dotyczące sposobu zwrotu produktu do wyznaczonego przez firmę Dell centrum naprawczego. Produkt objęty wsparciem technicznym musi zostać wysłany na adres podany klientowi przez pracownika serwisu. Na zewnątrz opakowania transportowego należy wyraźnie podać numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny zostanie podany przez pracownika pomocy technicznej firmy Dell. W celu przyspieszenia naprawy lub wymiany należy dołączyć skrócony opis problemu na piśmie. Produkt objęty wsparciem technicznym należy zapakować w oryginalne opakowanie. Jeśli oryginalne opakowanie jest niedostępne, pracownik pomocy technicznej firmy Dell może pomóc uzyskać opakowanie, jednak za tę usługę może zostać naliczona opłata. Wskazówki dotyczące wysyłki: Klient nie powinien wysyłać instrukcji, informacji poufnych, zastrzeżonych lub osobistych ani nośników wymiennych, takich jak dyskietki, dyski DVD, karty PC itd. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone dane, uszkodzone lub utracone nośniki ani za należące do Klienta informacje poufne, zastrzeżone lub osobiste. B. Obsługa za pośrednictwem spedytora (CIS) Aby rozpocząć tę usługę, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell. Podczas rozwiązywania problemu przez telefon pracownik pomocy technicznej firmy Dell ustali, czy Klient potrzebuje Naprawy kwalifikowanej. Jeśli tak, Klient zostanie poproszony o doręczenie na własny koszt Produktu objętego wsparciem technicznym do wyznaczonego przez firmę Dell centrum naprawczego lub lokalizacji wysyłki. Standardowymi godzinami pracy są lokalne godziny pracy przez pięć (5) dni w tygodniu z wyłączeniem lokalnych świąt. Naprawa kwalifikowana zostanie przeprowadzona zgodnie z czasem reakcji określonym w potwierdzeniu zamówienia Klienta na fakturze lub pokwitowaniu. Po naprawieniu Produktu objętego wsparciem technicznym Klient zostanie o tym powiadomiony i poproszony o zorganizowanie jego odbioru. Umowy o poziomie usług serwisowych mogą się różnić w zależności od kraju i miasta. C. Serwis typu odbiór i zwrot (CAR) Aby rozpocząć tę usługę, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell. Jeśli Klient wymaga Naprawy kwalifikowanej, której nie można przeprowadzić telefonicznie, przedstawiciel firmy Dell odbierze Produkt objęty wsparciem technicznym i dostarczy go do centrum naprawczego wyznaczonego przez firmę Dell. Ta metoda serwisowania obejmuje naprawę lub wymianę części w głównej jednostce komputerowej, w tym monitorów, klawiatur i myszy, o ile nie zostały zamówione osobno. Naprawa kwalifikowana zostanie przeprowadzona zgodnie z czasem reakcji określonym w potwierdzeniu zamówienia Klienta na fakturze lub pokwitowaniu. Po naprawieniu Produktu objętego wsparciem technicznym zostanie on zwrócony do klienta. Umowy o poziomie usług serwisowych mogą się różnić w zależności od kraju i miasta. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 8 z 14

9 7. WSPARCIE UDZIELANE WSPÓLNIE Z INNYMI DOSTAWCAMI W przypadku problemów z wybranymi produktami innych firm, których klienci często używają łącznie z Produktem objętym wsparciem technicznym, firma Dell udostępnia pojedynczy punkt kontaktowy do chwili zdiagnozowania problemu i przekazania go odpowiedniej firmie trzeciej. W szczególności firma Dell kontaktuje się z dostawcą takiego produktu i zgłasza problem w imieniu Klienta, dostarczając niezbędną dokumentację zdarzenia. Po skontaktowaniu się z dostawcą firma Dell nadzoruje proces rozwiązywania problemu i otrzymuje od dostawcy produktu informacje o postępach i planach dalszych działań aż do czasu, gdy dostawca rozwiąże problem, przedstawi kroki niezbędne do jego wyeliminowania, metodę jego tymczasowego ominięcia albo zmiany w konfiguracji lub przekaże dalej raport dotyczący błędu. Na żądanie Klienta firma Dell rozpoczyna realizację procedur eskalacji u siebie i/lub dostawcy produktu. Aby móc skorzystać z usługi wsparcia udzielanego wspólnie z innymi dostawcami, Klient musi posiadać ważne umowy wsparcia technicznego, jak również musi być uprawniony do korzystania ze świadczeń danej firmy trzeciej. Po zdiagnozowaniu i zgłoszeniu problemu firma trzecia zapewnia wsparcie techniczne i pomoc w jego rozwiązaniu. FIRMA DELL NIE ODPOWIADA ZA PRODUKTY I USŁUGI INNYCH DOSTAWCÓW. Klient zwalnia firmę Dell z odpowiedzialności w związku z wszelkimi roszczeniami dotyczącymi produktów firm trzecich, dla których Klient skorzystał ze wsparcia udzielanego wspólnie z innymi dostawcami koordynowanego za pośrednictwem firmy Dell. Aktualna lista partnerów w programie wsparcia udzielanego wspólnie z innymi dostawcami znajduje się pod adresem Lista partnerów może ulec zmianie w dowolnym czasie bez powiadamiania Klientów. 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z OPROGRAMOWANIEM Umowa Dell ProSupport for End-Users obejmuje usługę rozwiązywania wszelkich problemów z oprogramowaniem w ramach wsparcia udzielanego wspólnie z innymi dostawcami (zgodnie z powyższym opisem). Usługa ta dotyczy wybranych aplikacji i systemów operacyjnych OEM firmy Dell, a także części oprogramowania wewnętrznego dla Produktów objętych wsparciem technicznym ( Oprogramowanie objęte wsparciem technicznym ) i jest realizowana drogą telefoniczną, elektroniczną (oprogramowanie i inne informacje są wysyłane za pośrednictwem Internetu) oraz tradycyjną (oprogramowanie i/lub inne informacje są doręczane klientowi pocztą). Oprogramowanie objęte wsparciem technicznym obejmuje aplikacje klienckie użytkownika, takie jak oprogramowanie Norton AntiVirus, pakiet oprogramowania Microsoft Office, oprogramowanie księgowe Intuit QuickBooks, oprogramowanie Adobe Photoshop i oprogramowanie Adobe Acrobat. Obsługiwane są również niektóre aplikacje serwerowe, takie jak Microsoft Small Business Server. Zaktualizowaną listę Oprogramowania objętego wsparciem technicznym można uzyskać od pracownika pomocy technicznej firmy Dell. Ograniczenia dotyczące usługi rozwiązywania problemów z oprogramowaniem OEM firmy Dell. Firma Dell nie może zagwarantować, że każdy problem zostanie rozwiązany ani że Oprogramowanie objęte wsparciem technicznym umożliwi osiągnięcie określonych celów. Musi istnieć możliwość odtworzenia problemów zgłaszanych przez Klienta w pojedynczym komputerze (tzn. przy użyciu jednej stacji roboczej i odpowiednich urządzeń peryferyjnych). Firma Dell może uznać, że zgłaszany problem z oprogramowaniem jest zbyt złożony albo że konfiguracja Produktu objętego wsparciem technicznym uniemożliwia skuteczną analizę problemu w ramach pomocy technicznej przez telefon. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż firma Dell może nie rozwiązać problemów tego rodzaju oraz że będzie musiał samodzielnie porozumieć się z wydawcą sprawiającego kłopoty oprogramowania w celu rozwiązania takich problemów. 9. PROAKTYWNE ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI FIRMY DELL Klienci usługi Dell ProSupport w okresie obowiązywania umowy serwisowej Dell ProSupport mają dostęp do programowych narzędzi proaktywnego zarządzania systemami firmy Dell, które mogą zostać wstępnie zainstalowane na Produktach objętych wsparciem technicznym lub udostępnione do pobrania pod adresem Dostępne funkcje zależą od Produktu objętego wsparciem technicznym oraz od lokalizacji Klienta. Klient otrzymuje licencję na korzystanie z programowych narzędzi proaktywnego zarządzania systemami firmy Dell zgodnie z warunkami licencji dołączonymi do oprogramowania. Jeśli jednak oprogramowaniu nie towarzyszą oddzielne warunki, korzystanie przez Klienta z programowych narzędzi do proaktywnego zarządzania systemami firmy Dell (określanych na potrzeby niniejszego rozdziału jako Oprogramowanie ) podlega następującym warunkom licencyjnym: Firma Dell niniejszym udziela Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej licencji na dostęp do przedmiotowego Oprogramowania dostarczonego przez firmę Dell i użytkowanie go przez czas trwania Usług wyłącznie w celu korzystania z Usług zgodnie z odpowiednimi Warunkami świadczenia usług. Bez wyraźnego pisemnego upoważnienia firmy Dell zabronione jest kopiowanie Oprogramowania, modyfikowanie go, tworzenie na jego Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 9 z 14

10 podstawie dzieł pochodnych, zbiorowych lub kompilacji. Niedozwolone jest także przetwarzanie wsteczne, dekompilowanie lub inne próby ustalenia kodu źródłowego Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części. Użytkownik nie może też udzielać licencji, sprzedawać, cedować, podlicencjonować lub w inny sposób przekazywać czy obciążać Oprogramowania. Zabronione jest również korzystanie z Oprogramowania w modelu usług zarządzanych lub z przekroczeniem dozwolonej w licencji liczby jednoczesnych użytkowników, lokalizacji lub innych kryteriów opisanych w odpowiednich Warunkach świadczenia usług. Ponadto użytkownik nie może uzyskiwać dostępu do Oprogramowania w celu monitorowania jego dostępności, działania lub funkcjonowania ani w jakichkolwiek innych celach porównawczych lub konkurencyjnych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie używać Oprogramowania w żadnym z następujących celów: (i) próba wykorzystania lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do sieci lub sprzętu firmy Dell bądź jakiejkolwiek strony trzeciej; (ii) zezwalanie innym osobom lub podmiotom na korzystanie z Usług lub ich kopiowanie; (iii) próba sondowania, skanowania lub testowania luk w systemach, kontach lub sieci firmy Dell bądź jakichkolwiek jej klientów czy dostawców; (iv) ingerencja (lub jej usiłowanie) w działanie Usług na rzecz jakiegokolwiek użytkownika, hosta lub sieci; (v) oszustwa wszelkiego rodzaju; (vi) przesyłanie niezamawianych wiadomości masowych, komercyjnych lub podobnych; (vii) ograniczanie lub utrudnianie możliwości korzystania z Usługi przez jakąkolwiek inną osobę lub inne ingerowanie w nie, niezależnie od intencji, celu lub wiedzy (z wyjątkiem narzędzi dla celów bezpieczeństwa); (viii) ograniczanie, utrudnianie i inne powodowanie zakłóceń lub mniejszej wydajności działania jakichkolwiek obiektów firmy Dell (lub jej usługodawcy) służących do świadczenia Usługi. 10. AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA DELL EQUALLOGIC Usługa Dell ProSupport dla wybranych Produktów Dell EqualLogic objętych wsparciem technicznym, w tym produktów Dell EqualLogic z serii PS, obejmuje zarówno utrzymywanie aktualizacji oprogramowania, jak i wprowadzanie nowych funkcji do oprogramowania wewnętrznego i podstawowego oprogramowania, takiego jak SAN HQ, Auto Snapshot Manager i Host Integration Toolkit (w okresie świadczenia usługi wskazanym na fakturze). Poprawki. Firma Dell okresowo wprowadza poprawki w oprogramowaniu systemów pamięci masowejklasy Enterprise. Zapewniają one zgodność z systemami operacyjnymi i/lub bazami danych, usuwają dostrzeżone błędy oraz dodają elementy/moduły niezbędne do zachowania zgodności z dokumentacją danego oprogramowania do obsługi systemów pamięci masowej klasy Enterprise. Nowe wersje. Nowe wersje odpowiedniego oprogramowania do obsługi systemów pamięci masowej klasy Enterprise są bezpłatnie udostępniane przez firmę Dell licencjobiorcom tego oprogramowania zainstalowanego na Produktach objętych wsparciem technicznym uwzględnionych w ograniczonej gwarancji firmy Dell lub w rocznym kontrakcie na świadczenie usług lub konserwację. Nowe wersje zazwyczaj zawierają poprawki i zmiany związane ze wzbogaceniem istniejącego zestawu funkcji lub dodaniem nowych funkcji i możliwości. Opłaty za odnowienie usługi pomocy technicznej dla produktów Dell EqualLogic: AKTUALIZACJE PODSTAWOWEGO OPROGRAMOWANIA PRODUKTÓW MARKI DELL EMC Umowa Dell ProSupport for End-Users uwzględnia następujące aktualizacje oprogramowania podstawowego produktów marki Dell EMC, takiego jak Navisphere Manager, Navisphere Manager Express (tylko seria AX), Access Logix (tylko seria CX), PowerPath i SnapView Express (tylko seria AX) (przez czas trwania umowy serwisowej wskazany na fakturze): Poprawki. Firma Dell okresowo udostępnia poprawki odzwierciedlające niewielkie zmiany wprowadzane przez firmę EMC w oprogramowaniu systemów pamięci masowejklasy Enterprise. Zapewniają one zgodność z systemami operacyjnymi i/lub bazami danych, usuwają dostrzeżone błędy oraz dodają elementy/moduły niezbędne do zachowania zgodności z dokumentacją danego oprogramowania do obsługi systemów pamięci masowej klasy Enterprise. Nowe wersje. Wszystkie nowe wersje odpowiedniego oprogramowania do obsługi systemów pamięci masowej klasy Enterprise udostępniane licencjobiorcom tego oprogramowania przez firmę EMC bez jakichkolwiek dodatkowych opłat na podstawie gwarancji udzielanej przez firmę EMC lub rocznej umowy serwisowej zawartej między firmą EMC i licencjobiorcą. Zazwyczaj są to wersje zawierające poprawki i zmiany związane ze wzbogaceniem istniejącego zestawu funkcji lub dodaniem nowych funkcji i możliwości. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 10 z 14

11 Konieczność zakupu dodatkowej usługi w określonych sytuacjach. Aktualizacje podstawowego oprogramowania produktów marki Dell EMC mogą wymagać zakupu oddzielnej usługi instalacji na miejscu przez firmę Dell lub usługi aktywnej obsługi serwisowej zgodnie z wytycznymi firmy Dell. W przeciwnym przypadku nie będzie można skorzystać z tej Usługi dla Produktu objętego wsparciem technicznym. Odnawianie subskrypcji. Klient może być uprawniony do odnowienia subskrypcji usługi i/lub zakupu dodatkowych aktualizacji podstawowego oprogramowania produktów marki Dell EMC zależnie od dostępnych w danym momencie opcji oraz zgodnie z obowiązującymi w danym okresie stawkami i warunkami określonymi przez firmę Dell. Odnowienia/zakupu dokonuje się, składając w firmie Dell zamówienie zakupu. Firma Dell może w dowolnym czasie zmienić stawki za świadczenie usług wsparcia technicznego oraz warunki świadczenia tych usług. Opłaty za odnowienie usługi pomocy technicznej dla produktów Dell EMC: USŁUGA DELL PROSUPPORT FOR END-USERS NIE OBEJMUJE: A. czynności takich jak instalacja, deinstalacja, przeniesienie, konserwacja zapobiegawcza, pomoc szkoleniowa, zdalne administrowanie ani jakichkolwiek innych czynności lub usług, które nie zostały jawnie opisane w niniejszych Warunkach świadczenia usług; B. dostarczania akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych, wymiany nośników, urządzeń peryferyjnych i części, takich jak baterie, ramy czy pokrywy, oraz ich serwisowania; C. bezpośredniej pomocy technicznej dla produktu innej firmy lub pomocy technicznej dla wersji, w odniesieniu do których dany producent, dostawca lub partner nie udziela wsparcia technicznego; D. objęcia wsparciem technicznym sprzętu uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych (takich jak na przykład uderzenie pioruna, powódź, tornado, trzęsienie ziemi lub huragan), a także niewłaściwego użycia lub użycia w sposób niezgodny z przeznaczeniem Produktu lub podzespołów objętych wsparciem technicznym (m.in. podłączenia do instalacji elektrycznej o niewłaściwym napięciu, zastosowania nieodpowiednich bezpieczników, użycia niekompatybilnych urządzeń lub akcesoriów, niezapewnienia właściwej bądź wystarczającej wentylacji oraz niezastosowania się do instrukcji obsługi) oraz w wyniku dokonania modyfikacji, zainstalowania sprzętu w niewłaściwym środowisku pracy, przeprowadzenia w sposób nieprawidłowy czynności konserwacyjnych przez Klienta (lub przedstawiciela Klienta), przenoszenia Produktu objętego wsparciem technicznym, wymontowywania lub modyfikowania bądź usuwania etykiet umożliwiających identyfikację poszczególnych części lub sprzętu, jak również awarii spowodowanej przez produkt, za który firma Dell nie odpowiada; E. usługi usuwania oprogramowania szpiegującego/wirusów i wykonywania kopii zapasowych danych; F. zaawansowanej bezprzewodowej, sieciowej lub zdalnej instalacji, optymalizacji i konfiguracji aplikacji niewymienionych w niniejszych Warunkach świadczenia usług; G. tworzenia skryptów, programowania, projektowania/wdrażania baz danych, projektowania witryn internetowych i ponownej kompilacji jądra systemu. Ograniczenia okresu gwarancji sprzętu: Okres gwarancji dysków twardych SATA w komputerach PowerEdge, PowerEdge SC i PowerVault wynosi 1 rok ograniczonej gwarancji albo jest równy okresowi ograniczonej gwarancji na komputer firmy Dell, z którym dostarczany jest dysk twardy SATA, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy. Okres gwarancji na baterie komputera przenośnego wynosi 1 rok ograniczonej gwarancji albo jest równy okresowi ograniczonej gwarancji na komputer firmy Dell, z którym dostarczana jest bateria, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy. Nowa bateria kontrolera PERC5 lub PERC 6 może zapewnić do 72 godzin zasilania awaryjnego pamięci podręcznej. W ramach rocznej ograniczonej gwarancji gwarantujemy, że bateria zapewni przynajmniej 24 godziny awaryjnego zasilania w trakcie rocznego okresu ograniczonej gwarancji. Lampy projektora są objęte 90-dniową ograniczoną gwarancją sprzętową. Ograniczona gwarancja sprzętowa na monitory zakupione niezależnie od systemu obowiązuje przez okres wskazany w specyfikacji przesyłki. Monitory zakupione razem z systemem są objęte ograniczoną gwarancją sprzętową systemu. Inny dodatkowy sprzęt objęty jest w zależności od tego, który okres jest dłuższy roczną ograniczoną gwarancją sprzętową na nowe części i 90-dniową ograniczoną gwarancją na naprawiane części albo w przypadku zarówno nowych, jak i naprawianych części pozostałym okresem gwarancji na komputer firmy Dell, w którym takie części są zainstalowane. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 11 z 14

12 Mogą mieć zastosowanie dodatkowe ograniczenia objęcia sprzętu usługą. Mogą też być dostępne usługi rozszerzające zakres ochrony za dodatkową opłatą. Więcej informacji można uzyskać pod adresem sprawdzając fakturę lub kontaktując się z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell. Produkt objęty wsparciem technicznym lub objęty ograniczoną gwarancją wieczystą składnik Produktu objętego wsparciem technicznym będzie serwisowany przez firmę Dell zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przez czas trwania umowy serwisowej Dell ProSupport. Po wygaśnięciu umowy serwisowej Dell ProSupport dalsze Naprawy kwalifikowane będą przeprowadzane zgodnie z umową dotyczącą usług Basic Hardware firmy Dell dostępną pod adresem OBOWIĄZKI KLIENTA A. Zapewnienie dostępu. Klient oświadcza i gwarantuje, że zarówno on, jak i pracownik firmy Dell mają prawo uzyskać dostęp do Produktu objętego wsparciem technicznym i korzystać z niego, a także przechowywanych w nim informacji oraz wszystkich jego składników sprzętowych i programowych, w celu wykonania Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze stosownej zgody, jego obowiązkiem jest jej uzyskanie na własny koszt przed zwróceniem się do firmy Dell o wykonanie niniejszych Usług. B. Współpraca z pracownikiem pomocy technicznej udzielającym wsparcia telefonicznego i z technikiem serwisowym wykonującym usługę na miejscu. Klient zgadza się współpracować z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell udzielającym wsparcia przez telefon i z technikiem serwisowym realizującym usługę na miejscu; zobowiązuje się także do wykonywania ich instrukcji. Doświadczenie pokazuje, że większość problemów z komputerem można rozwiązać przez telefon dzięki ścisłej współpracy między użytkownikiem i pracownikiem pomocy technicznej. C. Obsługiwane wersje i konfiguracje. Klient odpowiada za zapewnienie zgodności oprogramowania i Produktów objętych wsparciem technicznym z określonymi przez firmę Dell wymaganiami minimalnymi dotyczącymi wersji i konfiguracji, które zostały określone w witrynie PowerLink poświęconej systemom pamięci masowej Dell EMC lub pod adresem dla Produktów objętych wsparciem technicznym. Obowiązkiem Klienta jest ponadto instalowanie części zamiennych, poprawek oraz aktualizacji i uaktualnień oprogramowania zgodnie z wytycznymi firmy Dell, jeśli Systemy objęte wsparciem technicznym mają nadal kwalifikować się do tej Usługi. D. Gwarancje innych firm. Realizacja omawianych w tym dokumencie Usług może wiązać się z koniecznością uzyskania przez firmę Dell dostępu do sprzętu lub oprogramowania pochodzącego od producentów innych niż firma Dell. Niektóre gwarancje producenta mogą stracić ważność, jeśli pracownik firmy Dell lub ktokolwiek inny poza producentem będzie wykonywał jakiekolwiek prace wymagające interwencji w taki sprzęt lub takie oprogramowanie. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy wykonanie Usług przez firmę Dell nie wpłynie na tego rodzaju gwarancje, a jeśli tak, czy efekt będzie do zaakceptowania przez Klienta. FIRMA DELL NIE ODPOWIADA ZA GWARANCJE INNYCH PRODUCENTÓW ANI ZA JAKIKOLWIEK WPŁYW WYKONYWANYCH PRZEZ SIEBIE USŁUG NA TAKIE GWARANCJE. E. Przygotowanie miejsca pracy dla technika serwisowego. Jeśli w ramach realizacji Usług wymagane jest przybycie technika serwisowego do siedziby Klienta, Klient musi zapewnić technikowi serwisowemu bezpłatny, bezpieczny i wystarczający dostęp do swojej infrastruktury i Produktów objętych wsparciem technicznym. Przez pojęcie wystarczający dostęp rozumie się odpowiednią ilość miejsca do pracy, a także możliwość korzystania z zasilania elektrycznego i lokalnej linii telefonicznej. Wymagane jest także udostępnienie technikowi serwisowemu monitora lub wyświetlacza, myszy (bądź innego urządzenia wskazującego) oraz klawiatury (bez obciążania firmy Dell JAKIMIKOLWIEK kosztami), jeśli urządzenia te nie są podłączone do danego komputera/systemu. 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE KOPII ZAPASOWEJ DANYCH KLIENTA Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi muszą zostać wykonane kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się na wszystkich komputerach objętych Usługą. FIRMA DELL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB KONIECZNOŚĆ PRZYWRÓCENIA DANYCH ALBO PROGRAMÓW ani za awarie komputerów wynikające ze świadczenia Usługi, związanej z nią pomocy technicznej lub jakichkolwiek działań, w tym zaniedbań, ze strony firmy Dell lub zewnętrznych usługodawców. 15. WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE A. Przekazanie. Firma Dell może zlecić realizację Usługi uprawnionym firmom zewnętrznym i/lub scedować na nie Warunki świadczenia usług. B. Wymiana kompletnego komputera/systemu lub jego podzespołu/elementu składowego. Firma Dell zastrzega sobie prawo do wysłania klientowi kompletnego zamiennika w przypadku, gdy pracownik pomocy technicznej stwierdzi, Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 12 z 14

13 że określony element składowy Produktu objętego wsparciem technicznym (np. klawiaturę lub monitor) można łatwo odłączyć i ponownie podłączyć lub że wymagana jest wymiana kompletnego Produktu objętego wsparciem technicznym. Po dostarczeniu przez technika serwisowego firmy Dell urządzenia zastępczego Klient musi przekazać technikowi serwisowemu wadliwy komputer/system lub wadliwy element składowy tego komputera/systemu, chyba że zakupił w odniesieniu do danego komputera/systemu usługę Zachowaj swój dysk twardy w takim przypadku może zachować dla siebie odpowiednie dyski twarde. Jeśli Klient nie przekaże wadliwego urządzenia pracownikowi serwisu firmy Dell zgodnie z powyższym opisem lub jeśli (w przypadku niedostarczenia wymienianego urządzenia za pośrednictwem pracownika serwisu firmy Dell) wadliwe urządzenie nie zostanie zwrócone w ciągu dziesięciu (10) dni, Klient wyraża zgodę na uiszczenie opłaty na rzecz firmy Dell za wymieniany moduł po otrzymaniu faktury. W przypadku, gdy Klient nie zapłaci należnej kwoty w ciągu dziesięciu (10) dni od daty odbioru, firma Dell może skorzystać z dostępnych praw i środków prawnych, a ponadto może unieważnić niniejsze Warunki świadczenia usług po wystosowaniu odpowiedniego powiadomienia. C. Rozwiązanie. Z zastrzeżeniem zasad zwrotu produktów i usług obowiązujących w jego lokalizacji geograficznej Klient może wypowiedzieć umowę na świadczenie niniejszej Usługi w ciągu określonej liczby dni od otrzymania Produktu objętego wsparciem technicznym przez przesłanie firmie Dell pisemnego zawiadomienia o rozwiązaniu umowy. Jeśli Klient rozwiąże umowę w przedmiotowym okresie, firma Dell zwróci mu pełną kwotę zapłaconą za Usługę, pomniejszoną o ewentualne koszty obsługi zgłoszeń serwisowych dokonanych na mocy niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli jednak Klient nie dochowa tego terminu, nie może rozwiązać umowy o świadczenie Usługi, z wyjątkiem przypadków dopuszczalnych przez ustawodawstwo kraju/regionu zwierzchnie wobec zapisów niniejszej Umowy. Firma Dell może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi w dowolnym momencie w trakcie jej obowiązywania, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących okoliczności: Klient nie zapłaci całej kwoty za Usługę zgodnie z warunkami określonymi na fakturze; Klient odmówi współpracy z pracownikiem pomocy technicznej lub technikiem wykonującym czynności na miejscu; lub Klient nie przestrzega któregokolwiek z warunków i postanowień określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług. W przypadku rozwiązania Umowy firma Dell prześle Klientowi pisemne zawiadomienie o rozwiązaniu na adres podany na fakturze wystawionej Klientowi. Zawiadomienie będzie zawierało przyczyny rozwiązania oraz datę jego wejścia w życie, która nie może być wcześniejsza niż dziesięć (10) dni od dnia wysłania zawiadomienia, chyba że lokalne przepisy prawa określają inne warunki rozwiązywania umów, zwierzchnie wobec postanowień niniejszej umowy. JEŚLI FIRMA DELL ROZWIĄŻE UMOWĘ O ŚWIADCZENIE USŁUGI NA MOCY NINIEJSZEGO PUNKTU, KLIENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE ZWROT ŻADNYCH KWOT ANI OPŁAT ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH FIRMIE DELL. D. Zmiana lokalizacji. Usługa będzie realizowana w miejscach wskazanych na fakturze wystawionej Klientowi. Usługa nie jest dostępna we wszystkich lokalizacjach geograficznych. Zobowiązanie firmy Dell do świadczenia Usług wobec Produktów objętych wsparciem technicznym, dla których zmieniła się lokalizacja geograficzna, może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat oraz kontrolą i ponowną certyfikacją przeniesionego Produktu objętego wsparciem technicznym z zastosowaniem aktualnych stawek za usługi doradztwa, rozliczanych metodą robocizny i materiałów. W celu umożliwienia firmie Dell wypełnienia jej zobowiązań Klient zapewni jej przedstawicielom właściwy, bezpieczny i bezpłatny dostęp do swoich obiektów. E. Magazynowanie części. Firma Dell obecnie składuje części w różnych lokalizacjach na całym świecie. Wybrane części mogą nie być składowane w lokalizacji znajdującej się najbliżej siedziby Klienta. Jeśli część niezbędna do naprawy systemu objętego wsparciem ProSupport jest niedostępna w magazynie firmy Dell zlokalizowanym blisko siedziby Klienta i musi zostać przesłana z innego miejsca, zostanie wysłana w trybie ekspresowym z dostawą na drugi dzień. W lokalizacjach umożliwiających interwencję w ciągu 2 i 4 godzin magazynowane są elementy krytyczne systemów, ustalane przez firmę Dell. Elementem krytycznym jest element, którego awaria może uniemożliwić realizację podstawowych funkcji przez system. Do części uważanych za niekrytyczne należą m.in. oprogramowanie, napędy dyskietek, napędy nośników, modemy, głośniki, karty dźwiękowe, napędy zip, monitory, klawiatury i myszy. Aby otrzymać części w ciągu 2 lub 4 godzin, Klient musi się znajdować w granicach obszaru ustalonego przez firmę Dell. F. Ograniczenia dotyczące wsparcia technicznego. Firma Dell nie odpowiada za niezrealizowanie Usług i opóźnienia w ich realizacji powstałe z przyczyn od niej niezależnych. Usługi są świadczone wyłącznie w odniesieniu do Produktów objętych wsparciem technicznym, które Klient użytkuje zgodnie z ich przeznaczeniem. G. Własność części zamiennych. Wszystkie części firmy Dell wymontowane z Produktu objętego wsparciem technicznym i zwrócone do firmy Dell stają się jej własnością. Jeśli Klient otrzyma części zamienne od firmy Dell, jest Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 13 z 14

14 zobowiązany zapłacić firmie Dell według aktualnych stawek rynkowych za wszelkie części wymontowane z komputera i zatrzymane dla siebie (z wyjątkiem dysków twardych z komputerów objętych usługą Zachowaj swój dysk twardy). Do przeprowadzenia napraw firma Dell używa nowych i regenerowanych części różnych producentów. H. Usługi opcjonalne/punktu zapotrzebowania. W firmie Dell mogą być dostępne odpłatne usługi opcjonalne (obejmujące pomoc techniczną w miejscu, gdzie jest ona potrzebna, instalację, konsultacje, zarządzanie oraz profesjonalne usługi pomocy technicznej lub szkolenia), przy czym będą się one różnić w zależności od lokalizacji Klienta. Usługi opcjonalne mogą wymagać zawarcia oddzielnej umowy z firmą Dell. W razie braku takiej umowy opcjonalne usługi są świadczone zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług oraz umową ramową o świadczenie usług wsparcia technicznego firmy Dell dostępną pod adresem I. Okres obowiązywania i wznowienie. Usługi będą świadczone Klientowi w okresie wskazanym na fakturze wystawionej przez firmę Dell. Przed upływem terminu wygaśnięcia umowy Klient może przedłużyć okres świadczenia Usług w zależności od opcji dostępnych w czasie zawierania nowej umowy i odpowiednio do obowiązujących wtedy procedur firmy Dell. Ponadto według własnego uznania firma Dell może zaproponować wznowienie Usługi przez wysłanie Klientowi faktury na nowy okres jej obowiązywania. Klient według własnego uznania (jeśli zezwalają na to przepisy prawa) może wyrazić zgodę na taki sposób wznowienia Usługi, opłacając fakturę w podanym terminie. Zapłata faktury za wznowienie Usługi oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na przedłużenie okresu świadczenia Usługi. Wznowienie Usługi oznacza wyrażenie zgody na podleganie warunkom obowiązującym w nowym okresie. Jeśli Klient nie opłaci faktury za wznowienie, Usługi przestaną być świadczone w dniu wygaśnięcia umowy określonym na pierwotnej lub ostatniej zapłaconej fakturze Klienta. J. Przeniesienie praw do korzystania z Usługi. Z zastrzeżeniem ograniczeń sformułowanych w niniejszych Warunkach świadczenia usług Klient może przenieść posiadane prawo do korzystania z Usługi na osobę trzecią, która zakupiła cały Produkt Klienta objęty wsparciem technicznym przed upływem aktualnie obowiązującego okresu świadczenia Usługi, pod warunkiem iż Klient jest pierwotnym nabywcą Produktu objętego wsparciem technicznym i Usługi lub Klient kupił Produkt objęty wsparciem technicznym i Usługę od ich pierwotnego właściciela (albo osoby, która nabyła Produkt objęty wsparciem technicznym i Usługę od pierwotnego właściciela) i dopełnił wszelkich procedur związanych z przeniesieniem. Z przeniesieniem może się wiązać konieczność uiszczenia odpowiednich opłat. Niezależnie od powyższych postanowień usługa dotycząca produktów Dell EqualLogic nie podlega przeniesieniu. Klienci chcący przenieść własność produktów Dell EqualLogic powinni zalecić każdemu potencjalnemu cesjonariuszowi skontaktowanie się z firmą Dell pod adresem w celu omówienia ewentualnego przeniesienia licencji, gwarancji i/lub usług dotyczących Produktów objętych wsparciem technicznym. Do dowolnego takiego przeniesienia mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki, zasady i opłaty, zaś firma Dell może, według własnego uznania, odmówić zgody na jakiekolwiek takie przeniesienie z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu. Zwracamy uwagę, iż po przemieszczeniu Produktu objętego wsparciem technicznym do lokalizacji geograficznej, w której Usługa jest niedostępna w ogóle lub w cenie identycznej z ceną zapłaconą przez Klienta, Usługa może nie być dostępna dla Klienta lub utrzymanie kategorii gwarancji jak w oryginalnej lokalizacji może się wiązać z koniecznością wniesienia dodatkowych opłat. Jeśli Klient zrezygnuje z uiszczenia takich opłat, zakres Usługi może się automatycznie zmienić i objąć kategorie dostępne w cenie nie wyższej niż kwota zapłacona przez Klienta, przy czym Klientowi nie przysługują żadne refundacje z tytułu zmniejszenia zakresu Usługi. * Dostępność może się różnić w zależności od regionu/lokalizacji szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub pracownika pomocy technicznej firmy Dell. ** Aby technik serwisowy dotarł na miejsce następnego dnia roboczego, zgłoszenie musi wpłynąć do centrum Dell Expert Centre nie później niż o oznaczonej godzinie. Godzina ta zależy od kraju i przypada pomiędzy 15:30 a 17:00 czasu lokalnego (od poniedziałku do piątku). W razie stwierdzenia potrzeby interwencji po tej godzinie przybycie technika serwisowego może opóźnić się o jeden dzień roboczy. PowerEdge, PowerVault, PowerConnect, Dell EMC Enterprise Storage, OptiPlex, Precision, Latitude i Vostro są znakami towarowymi firmy Dell, Inc. Dell ProSupport for End-Users v /21/2010 Strona 14 z 14

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ) stanową porozumienie między Producentem oryginalnego

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Usługa Basic Hardware Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług

Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią porozumienie pomiędzy Klientem, a jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią porozumienie między Klientem a oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) a jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport for End-Users

Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport for End-Users Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport for End-Users Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) a jednostką

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for Enterprise

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for Enterprise Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for Enterprise ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy dotyczącej usług Firma Dell przedstawia usługę Dell ProSupport ( Usługę(i) ) dla wybranych serwerów, systemów pamięci masowej, komputerów

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support Omówienie usługi Dell świadczy usługi (zwanej dalej Usługą lub pakietem Basic ) zgodnie z niniejszym dokumentem (zwanym Warunkami świadczenia usług ) oraz poziomem usług świadczonych na miejscu i/lub za

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for IT Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for IT ( Usługa lub Usługi ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne i notebooki

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa niszczenia danych

Opis usługi Usługa niszczenia danych Opis usługi Usługa niszczenia danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia usługę niszczenia danych ( Usługa lub Usługi ) dla wybranych produktów ( Objęte produkty zdefiniowane poniżej)

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy dotyczącej usług Firma Dell przedstawia usługę Dell ProSupport ( Usługę(i) ) dla wybranych serwerów, systemów pamięci masowej, komputerów

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące.

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące. Opis usługi Pogwarancyjna pomoc techniczna Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej pomocy technicznej ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zlecenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract

Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport Enterprise-Wide Contract Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu System. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell złożony z następujących elementów: monitor, procesor (CPU),

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością zapewnia usługi w zakresie sprzętu ( Usługa(i) ) zgodnie z warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych

Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Opis usługi Usługa śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługa zdalnego usuwania danych Omówienie usługi Firma Dell z przyjemnością udostępnia Usługę śledzenia i odzyskiwania notebooków oraz Usługę

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Usługi Dell System Track

Opis usługi Usługi Dell System Track Omówienie warunków i postanowień Opis usługi Usługi Dell System Track Niniejsza umowa ( Umowa lub Opis usługi ) została zawarta między klientem ( Klient lub Użytkownik ) i jednostką organizacyjną firmy

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy serwisowej Firma Dell udostępnia usługi Dell ProSupport ( Usługi ) dotyczące wybranych produktów sieciowych firmy Dell ( Produkty lub Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Wprowadzenie Firma Dell ma przyjemność zapewnić usługę Basic Hardware Service (Podstawowe usługi w zakresie sprzętu) ( Usługa(i) ) zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta uzupełnia standardową instalację nowego produktu

Bardziej szczegółowo

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) zapewnia profesjonalny lokalny serwis

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie)

Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Dell Usługi Warunki świadczenia usług: Usługa Keep Your Hard Drive at Point of Need (Zachowaj swój dysk twardy w firmie) Usługa Your Hard Drive at Point of Need (Twój dysk twardy w firmie) Omówienie warunków

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa Dell ProSupport. Wprowadzenie. Zakres Usługi

Opis usługi. Usługa Dell ProSupport. Wprowadzenie. Zakres Usługi Opis usługi Usługa Dell ProSupport Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi Dell ProSupport Point of Need ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zamówienie lub inna wzajemnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Usługa Dell Onsite Diagnosis (diagnostyka na miejscu u klienta) Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Onsite Diagnosis ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport Flex dla klientów Wprowadzenie Dell ma przyjemność zapewnić usługę ProSupport Flex dla klientów ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi warunkami świadczenia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI

Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI Pakiet Wsparcia REGULAMIN USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pakiet Wsparcia to specjalna usługa posprzedażowa dedykowana klientom (dalej: Użytkownik lub Użytkownicy ) dokonującym zakupów w Cortland Sp.

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect

Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Warunki świadczenia usług Instalacja przełącznika PowerConnect Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta obejmuje (jeśli jest to wymagane) fizyczną instalację jednego przełącznika Ethernet

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą:

UMOWA SERWISOWA. 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: UMOWA SERWISOWA 1 Umowa zawarta w Brwinowie dnia... na pakiet opieki serwisowej... pomiędzy firmą: PRESTIGE GROUP RENATA FASTYN 05-840 Brwinów, Pruszkowska 25 NIP: 836-137-54-87 REGON:750778173 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Dokument SLA. I. Definicje

Dokument SLA. I. Definicje Dokument SLA I. Definicje Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Dokumentu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki polityki zakupu

Ogólne warunki polityki zakupu Ogólne warunki polityki zakupu Definicje Regulamin: Niniejszy Regulamin Sprzedaży Sprzętu (zwany dalej RSS). Fon Technology, S.L.: Firma dostarczająca lub sprzedająca produkty przez stronę internetową,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi Warunki świadczenia usługi Usługa Zachowaj swój dysk twardy Wprowadzenie Firma Dell z przyjemnością oferuje usługę Zachowaj swój dysk twardy ( ZSDT,lub usługa/-i ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług - Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług - Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4 Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie w zakresie rozszerzonego serwisu i5/os V5R4 Niniejszy Zakres Prac wyszczególnia opcjonalną Usługę wybraną przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni

Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni Opis usługi Dell Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni Wprowadzenie Firma Dell ma przyjemność zapewnić usługę Single Incident Expired Warranty Support Commercial Customers

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal

Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Warunki świadczenia usług Instalacja i konfiguracja portalu Remote Access Portal Usługa ta obejmuje instalację i konfigurację portalu Dell Remote Portal

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin.

Wyślemy Państwu kopię tego Regulaminu w formie wiadomości  lub pliku PDF, jednak dla wygody mogą Państwo wydrukować Regulamin. Sklep w Polsce regulamin Zakres Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) odnosi się do zamówień, które Państwo jako konsument, osoba działająca poza zakresem Państwa działalności lub obowiązków zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opis usługi. Usługa Dell ProSupport Plus. Wprowadzenie. Zakres Usługi. Funkcje wchodzące w skład Usługi:

Opis usługi. Usługa Dell ProSupport Plus. Wprowadzenie. Zakres Usługi. Funkcje wchodzące w skład Usługi: Opis usługi Usługa Dell ProSupport Plus Wprowadzenie Firma Dell z satysfakcją przedstawia usługę Dell ProSupport Plus (zwaną dalej Usługą (lub Usługami) ), która obejmuje wybrane serwery, systemy do przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE

REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE REGULAMIN ROZSZERZONEJ OPIEKI SERWISOWEJ ( CANON ) DEFINICJE Rozszerzona Opieka Serwisowa -usługa przedłużenia standardowej gwarancji, dostępna dla wybranych Produktów, świadczona na podstawie Umowy, polegająca

Bardziej szczegółowo

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA...

ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... Załącznik nr 10 Warunki Gwarancji I. ZAPISY OGÓLNE... 2 II. WARUNKI GWARANCJI SPRZĘTU... 4 III. WARUNKI GWARANCJI DLA OPROGRAMOWANIA... 6 IV. POZIOMY SLA... 7 I. Zapisy ogólne 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oraz w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług firma Neteris przygotowała program opieki informatycznej skierowany

Bardziej szczegółowo

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Omówienie usługi Niniejszy Opis usługi ( Opis usługi ) stanowi umowę między Klientem ( Klient lub Nabywca ) a jednostką firmy Dell wymienioną na fakturze zakupu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ zawarta w dniu. pomiędzy. z siedziba w. reprezentowanym przez.- zwanym dalej Użytkownikiem; a Marcinem Łożyńskim prowadzącym działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi

Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi Załącznik nr 3 do umowy Opieka techniczna systemu GeoMelio (ETAP II) Lp Rodzaj usługi Opis usługi 1. a) Rozszerzenia funkcjonalności systemu (nie zmieniające generalnej struktury programu). Usługa umożliwia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Informacja ASUS VIP. 4. Wyjątki i ograniczenia gwarancji

Informacja ASUS VIP. 4. Wyjątki i ograniczenia gwarancji Szanowny Użytkowniku, dziękujemy za zakup produktu firmy ASUS! Dokonaj rejestracji już teraz, aby stać się pełnoprawnym członkiem VIP i odnieść płynące z tego korzyści! 1. Wstąp do klubu ASUS VIP. 2. Otrzymaj

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter Ograniczona gwarancja Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard Produkt HP Drukarka Oprogramowanie Głowica drukująca Wkład atramentowy Okres ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Usługa Managed Maintenance Solution for Juniper Products

Usługa Managed Maintenance Solution for Juniper Products Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (zwanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo