Opis usługi. Usługa Dell ProSupport Plus. Wprowadzenie. Zakres Usługi. Funkcje wchodzące w skład Usługi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis usługi. Usługa Dell ProSupport Plus. Wprowadzenie. Zakres Usługi. Funkcje wchodzące w skład Usługi:"

Transkrypt

1 Opis usługi Usługa Dell ProSupport Plus Wprowadzenie Firma Dell z satysfakcją przedstawia usługę Dell ProSupport Plus (zwaną dalej Usługą (lub Usługami) ), która obejmuje wybrane serwery, systemy do przechowywania danych, urządzenia sieciowe oraz rozwiązania w zakresie zwirtualizowanej infrastruktury (zwane dalej Obsługiwanymi produktami w sposób zdefiniowany poniżej) zgodnie z Warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ). Oprócz cech podanych poniżej Usługa zapewnia różne warianty pomocy technicznej (telefon, Internet itp.), relacje z Klientami, obsługę i serwis, części oraz związane z tym usługi obejmujące prace w celu naprawy lub wymiany części wad w wykonaniu w okresie usługi odpowiednio stosujących się bezpośrednio do Obsługiwanych produktów Klienta ( Naprawy kwalifikowane ). Zakres Usługi Funkcje wchodzące w skład Usługi: Całodobowo, przez 7 dni w tygodniu (także w dni wolne od pracy) zapewniamy telefoniczną pomoc ogólnoświatowego centrum ekspertów 1 firmy Dell, składającego się z wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy służą poradą w razie problemów ze sprzętem i z oprogramowaniem. Wysłanie serwisanta i/lub części objętych gwarancją do siedziby Klienta (o ile jest to konieczne i zgodne z zakupionym poziomem usług) w celu wykonania naprawy i rozwiązań koniecznych do dokonania Kwalifikowanej naprawy. Zdalne rozwiązywanie wielu typowych problemów, jeśli jest oferowane dla danego produktu i akceptowane przez Klienta. W ramach tej usługi serwisant firmy Dell łączy się bezpośrednio z systemem użytkownika za pośrednictwem bezpiecznego połączenia internetowego, co pozwala na szybsze i sprawniejsze rozwiązanie problemu. Istnieje także możliwość rozwiązywania problemów u Klienta, gdy ocena problemu przez firmę Dell w terenie wykaże, że dodatkowa diagnoza na miejscu jest niezbędna. Pomoc techniczna obejmująca pewne aplikacje serwerowe, np. Microsoft Small Business Server oraz takie aplikacje, jak V-Sphere, Hyper V oraz XenServer. Więcej informacji dotyczących pomocy technicznej i odpowiednich nazw oprogramowania podano w dziale Comprehensive Software Support [Pełna pomoc techniczna w zakresie oprogramowania] strona lub w poszczególnych sprawach prosimy o kontaktowanie się z odpowiednim pracownikiem pomocy technicznej. Elementy objęte Usługą Systemy operacyjne (OEM) dla przedsiębiorstw i aplikacje. Wstępna pomoc dotycząca podstawowych procedur lub definicji funkcji. Rozwiązania poszczególnych problemów systemu operacyjnego i poprawki dotyczące systemu operacyjnego. Elementy NIEOBJĘTE Usługą Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania nie zatwierdzonego i przetestowanego przez firmę Dell dla systemu użytkownika. Szczegółowa pomoc podczas instalacji, ponownej instalacji lub konfiguracji. Działanie systemu operacyjnego lub pomoc w administrowaniu. 1 Dostępność usług zależy od kraju. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy Klientów i partnerów handlowych firmy Dell o kontaktowanie się z odpowiednim przedstawicielem handlowym. 1 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

2 Internetowe fora pomocy technicznej działają całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Dostęp do centrów Global Command Center (globalnych centrów zarządzania) pomagających zarządzać sytuacjami krytycznymi w środowiskach Klienta, monitorowanie wszystkich działań o znaczeniu krytycznym w siedzibie Klienta oraz zapewnienie profilaktycznej koordynacji i łączności komunikację w ramach zarządzania kryzysowego, np. w sytuacji klęski żywiołowej. Dostęp do oprogramowania Dell SupportAssist wykorzystywanego do monitorowania, alarmowania i zbierania danych o uprawnionych systemach objętych umową ProSupport Plus. Więcej informacji o oprogramowaniu DellSupport Assist. Kontakt z wyspecjalizowanym kierownikiem ds. wsparcia technicznego (Dedicated Dell Technical Account Manager, skrót angielski TAM). Patrz dział Kierownik ds. wsparcia technicznego w sprawach dotyczących usługi ProSupport Plus poniżej, w celu uzyskania dalszych informacji o kierowniku ds. wsparcia technicznego. Przeniesienie sprawy na wyższy poziom kompetencji, by zapewnić jeden punkt kontaktu na potrzeby zarządzania zgłoszeniami, eskalacji i uzyskiwania informacji o stanie zgłoszeń w ramach tej Usługi. Miesięczne raporty przez cały czas obowiązywania umowy o pomocy technicznej dotyczącej kwalifikujących się i uprawnionych do naprawy. Dalsze informacje o raportach miesięcznych podano w dziale ProSupport Plus Monthly Reporting [Comiesięczna sprawozdawczość w zakresie pomocy technicznej ProSupport Plus. Serwis systemu W razie potrzeby stosuje się uaktualnienia dla uprawnionych systemów. Więcej informacji o obsłudze serwisowej systemu zamieszczono w dziale ProSupport Plus System Maintenance [Obsługa serwisowa systemu ProSupport Plus]. Wszystkie usługi na miejscu świadczą autoryzowane serwisy firmy Dell. Wyłączone usługi Pomoc w administrowaniu urządzeniami. Pomoc w zakresie wydajności, oprócz tej świadczonej w ramach zaleceń w zakresie wydajności ProSupport Plus. Takie czynności, jak instalacja, deinstalacja, przenoszenie, pomoc szkoleniowa, zdalne administrowanie oraz wszelkiego typu inne czynności lub usługi, które nie zostały bezpośrednio opisane w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Dostawa akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych, środków roboczych, akcesoriów do utrzymania czystości lub części, takich jak baterie, ramki, pokrywy lub wsparcie w tym zakresie. Bezpośrednia pomoc techniczna dla produktu innej firmy lub pomocy technicznej dla wersji, w odniesieniu do których dany producent, dostawca lub partner nie udziela pomocy technicznej; Pomoc techniczna dotycząca sprzętu uszkodzonego w wyniku zdarzeń losowych (takich jak między innymi: uderzenie pioruna, powódź, tornado, trzęsienie ziemi lub huragan), a także wskutek niewłaściwego użycia, wypadku lub użycia w sposób niezgodny z przeznaczeniem Obsługiwanego produktu lub podzespołów (między innymi podłączanie do instalacji elektrycznej o niewłaściwym napięciu, stosowanie nieodpowiednich bezpieczników, używanie niezgodnych urządzeń lub akcesoriów, niezapewnianie właściwej lub zapewnianie niewystarczającej wentylacji oraz niestosowanie się do instrukcji obsługi), a także skutki wprowadzenia zmian, instalowania sprzętu w nieodpowiednich warunkach lub środowisku pracy, nieprawidłowego przeprowadzenia czynności konserwacyjnych przez Klienta (lub przedstawiciela Klienta), przenoszenia Obsługiwanego produktu w sposób niezgodny z projektem, usuwania lub zmian etykiet umożliwiających identyfikację poszczególnych części lub sprzętu, jak również awarie wskutek korzystania z produktu, za który firma Dell nie odpowiada. Usuwanie wirusów/oprogramowania szpiegującego. Serwisowanie przy pomocy uaktualnionego oprogramowania operacyjnego lub hipernadzorca. Usługi sporządzania kopii zapasowych danych. 2 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

3 Zaawansowana bezprzewodowa, sieciowa lub zdalna instalacja, optymalizacja i konfiguracja aplikacji niewymienionych w niniejszym Opisie usługi. Tworzenie skryptów, programowanie, projektowanie/wdrażanie baz danych, projektowanie witryn internetowych i ponowna kompilacja jądra systemu. Naprawa tych uszkodzeń lub wad Obsługiwanych produktów, które mają charakter czysto kosmetyczny i nie wpływają na funkcjonowanie urządzenia. Naprawy wymuszone przez problemy programowe lub w wyniku zmiany, regulacji lub naprawy przez firmę inną niż Dell, autoryzowanego sprzedawcy firmy Dell, usługodawcę lub przez Klientów korzystających z części wymienionych samodzielnie przez Klienta (CSR). Pomoc techniczna w razie nadużycia Usług przez Klienta. Jeżeli firma Dell z jakiegokolwiek powodu podejrzewa, że Klient nadużył swoich uprawnień w ramach Usług, wówczas zastrzega prawo do przeprowadzenia kontroli wykorzystania usługi przez Klienta oraz zawieszenia lub zakończenia obsługi zgodnie z Warunkami świadczenia usług, jeśli występuje taka konieczność. Firma Dell sprawdzi wszelkie dostępne informacje w celu ustalenia, czy nie doszło do nadużycia ze strony Klienta (co dotyczy np. zgłoszeń serwisowych o naprawę i/lub wymianę części serwisowych, które w znaczny sposób przekraczają typowy wskaźnik awarii, nie ograniczając się jednak do takich przypadków), natomiast Klient wyraża zgodę na pełną współpracę w razie jakiejkolwiek kontroli korzystania przez niego z Usługi oraz iż jakiekolwiek nadużycie przez Klienta stanowi naruszenie niniejszej Umowy (zgodnie z określeniem poniżej) oraz nieprzestrzeganie przez Klienta zasad i warunków określonych w niniejszych Warunkach świadczenia usług. Ograniczenia okresu gwarancji sprzętu Mogą wystąpić dodatkowe ograniczenia jeśli chodzi o objęcie sprzętu daną usługą. Niekiedy są dostępne usługi rozszerzające te ograniczenia za dodatkową opłatą. Najbardziej aktualne informacje gwarancyjne znajdują się w ograniczonej gwarancji na sprzęt firmy Dell dla klientów z USA i Kanady, dostępnej pod adresem: Klienci spoza USA i Kanady, chcący uzyskać szczegółowe informacje na temat ograniczonej gwarancji na sprzęt, mogą odwiedzić swoją regionalną lub lokalną witrynę dell.com lub skontaktować się z pracownikiem pomocy technicznej. Obsługiwany produkt lub jego element objęty ograniczoną gwarancją wieczystą będzie serwisowany przez firmę Dell zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przez okres obowiązywania umowy serwisowej Dell ProSupport Plus. Po wygaśnięciu umowy serwisowej Dell ProSupport Plus kolejne naprawy kwalifikowane związane z Obsługiwanym produktem lub jego elementem objętym ograniczoną gwarancją wieczystą będą wykonywane na podstawie umowy o podstawowy serwis sprzętu firmy Dell dostępnej pod adresem Kontakt z firmą Dell w razie potrzeby Programy pomocy technicznej Dell TechDirect Self-Dispatch Programy samodzielnej pomocy technicznej Warranty Parts Direct: w przypadku Klientów zarejestrowanych w programie Fast-Track Dispatch, Technician Direct Program, or Dell TechDirect Self Dispatching, Naprawy kwalifikowane lub w programie szybkiego wysyłania części Napraw kwalifikowanych może dokonywać certyfikowany serwisant Klienta, składając prośbę o usługę w witrynie samodzielnego zamawiania części lub kolejce telefonicznej dla danego regionu. Wsparcie techniczne online, za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz przez pocztę elektroniczną Pomoc techniczna w postaci witryny obsługującej Dell ProSupport, komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej są dostępne pod adresem Telefoniczne zgłoszenia serwisowe Całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia (również w dni wolne od pracy). Dostępność poza Stanami Zjednoczonymi może być inna i zależy od celowości ekonomicznej. W celu uzyskania informacji o pomocy technicznej dla danego obszaru zamieszkania należy zwrócić się do odpowiedniego przedstawiciela handlowego lub pracownika pomocy technicznej. 3 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

4 Etap pierwszy. Kontakt telefoniczny z przedstawicielem pomocy technicznej W wypadku telefonicznych zgłoszeń serwisowych należy skontaktować się z regionalnym centrum pomocy technicznej Dell ProSupport Plus w celu skorzystania z pomocy pracownika technicznego. Numery telefoniczne centrów regionalnych są dostępne pod adresem: Telefonować należy z miejsca zapewniającego dostęp do Produktu objętego wsparciem technicznym. Należy przygotować numer seryjny kodu serwisowego (co zostało opisane dalej) oraz podać inne informacje, o które zwróci się pracownik pomocy technicznej. Pracownik pomocy technicznej sprawdzi, czy produkt należący do danego Klienta jest objęty wsparciem technicznym oraz określi odpowiednią Usługę i poziom reakcji, oraz poinformuje w razie wygaśnięcia okresu Usług. Krok drugi: pomoc w rozwiązywaniu problemów przez telefon Może być konieczne podanie informacji o treści i czasie wyświetlenia komunikatów o błędach, a także poinformowanie pracownika pomocy technicznej o działaniach, które poprzedziły wyświetlenie danego komunikatu o błędzie oraz o podjętych do tej pory krokach mających na celu rozwiązanie problemu. Pracownik pomocy technicznej wspólnie z Klientem wykona szereg czynności umożliwiających zdiagnozowanie problemu. Jeśli konieczne będzie wysłanie technika serwisowego do siedziby Klienta, pracownik pomocy technicznej przekaże Klientowi dodatkowe instrukcje. Poziomy ważności Poziomy ważności są przypisywane do Napraw kwalifikowanych zgodnie z tabelami poniżej. Poziom ważności 1 dotyczy przypadków, gdy Klient wykupił dodatkowo usługę Mission Critical z gwarancją szybszej realizacji, wchodzącą w skład usługi Dell ProSupport Plus. Poziomy ważności i reakcja firmy Dell w przypadku produktów z zakupioną opcjonalną usługą Mission Critical Poziom ważności Sytuacja Reakcja firmy Dell Rola Klienta 1 Całkowita utrata możliwości normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa wymagająca natychmiastowej reakcji. 2 Znaczny wpływ, ale dostępne jest natychmiastowe obejście lub rozwiązanie problemu; brak przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu dostępności zasobów Klienta na potrzeby ułatwienia reakcji firmy Dell. 3 Minimalny wpływ na działalność firmy. Równoczesne z natychmiastową pomocą telefoniczną wysłanie [serwisanta lub potrzebnych części]; szybka reakcja kierownika ds. wsparcia technicznego. Natychmiastowe rozpoczęcie procedury rozwiązywania problemu przez telefon; interwencja kierownictwa na którego poziom przeniesiono problem, jeśli zdalnej diagnostyki nie zakończono w ciągu 90 minut od nawiązania kontaktu. W razie konieczności wysłanie serwisanta lub potrzebnej części po zakończeniu telefonicznej procedury diagnostyki i rozwiązywania problemu. Rozwiązanie problemu przez telefon, wysłanie wymaganej części/serwisanta po zakończeniu procedury rozwiązywania problemu i diagnostyki przez telefon. Zapewnienie przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu dostępności odpowiednich pracowników i zasobów w celu rozwiązania problemu. Poinformowanie i zaangażowanie wyższej kadry kierowniczej w siedzibie Klienta. Zapewnienie odpowiednich pracowników i zasobów w celu utrzymania stałego kontaktu i zagwarantowania ciągłości prowadzonych działań. Poinformowanie i zaangażowanie wyższej kadry kierowniczej w siedzibie Klienta. Przekazanie danych osoby, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zaistniałym problemem; reagowanie na zapytania i prośby firmy Dell w ciągu 24 godzin. 4 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

5 Poziomy ważności oraz tempo reakcji firmy Dell w przypadku produktów z wykupioną usługą dodatkową Mission Critical oraz usługą Next Business Day Poziom ważności Sytuacja Reakcja firmy Dell Rola Klienta 2 Znaczny wpływ, ale dostępne jest natychmiastowe obejście lub rozwiązanie problemu; brak przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu dostępności zasobów Klienta na potrzeby ułatwienia reakcji firmy Dell. Natychmiastowe rozpoczęcie procedury rozwiązywania problemu przez telefon; interwencja kierownictwa na poziomie, na który przeniesiono sprawę, jeśli zdalnej diagnostyki nie zakończono w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) minut od nawiązania kontaktu. W razie konieczności wysłanie serwisanta lub potrzebnej części po zakończeniu telefonicznej procedury diagnostyki i rozwiązywania problemu. Zapewnienie odpowiednich pracowników i zasobów w celu utrzymania stałego kontaktu i zagwarantowania ciągłości prowadzonych działań. Poinformowanie i zaangażowanie wyższej kadry kierowniczej w siedzibie Klienta. 3 Minimalny wpływ na działalność firmy. Telefoniczne rozwiązywanie problemu, wysłanie serwisanta lub potrzebnej części po zakończeniu telefoniczna procedura diagnostyki i rozwiązywania problemu. Przekazanie danych osoby, z którą można się kontaktować w sprawach związanych z zaistniałym problemem; reagowanie na zapytania i prośby firmy Dell w ciągu 24 godzin. Opcje usług serwisowych na miejscu Opcje usług serwisowych u Klienta zależą od rodzaju zakupionej usługi oraz od tego, czy wraz z usługą Dell ProSupport Plus wykupiono także rozszerzoną usługę Mission Critical. W przypadku zakupu usługi ProSupport Plus z poziomem reakcji serwisu u Klienta, na fakturze jest wyszczególniony jeden z mających zastosowanie poziomów reakcji serwisu, tak jak w tabelach znajdujących się poniżej. Jeżeli wszystkie właściwe zasady i warunki określone w Warunkach świadczenia usług zostały spełnione, firma Dell w razie konieczności wyśle do siedziby Klienta serwisanta, odpowiednio w celu dokonania Kwalifikowanej naprawy, zgodnie z poziomem ważności i odpowiednią tabelą reakcji u Klienta przedstawioną poniżej. Nieobecność Klienta lub jego przedstawiciela w siedzibie firmy uniemożliwi serwisantowi wykonanie usługi w odniesieniu do Produktu objętego wsparciem technicznym. Serwisant pozostawi informację dla Klienta o wizycie lub spróbuje skontaktować się z Klientem przez telefon lub pocztą elektroniczną. Klient może zostać obciążony kosztami dalszych serwisowych rozmów telefonicznych. Pomoc techniczna w przypadku usługi Dell ProSupport Plus z serwisem u Klienta WRAZ z opcją usługi rozszerzonej Mission Critical Wykupienie tej usługi łącznie z usługą Mission Critical gwarantuje szybszy czas reakcji. Firma Dell może wówczas w odniesieniu do tego problemu rozpocząć proces sytuacji krytycznej ( Crit Sit ) odpowiednio do poziomu ważności jeden (1) i w razie potrzeby wykonać awaryjną wysyłkę. 2 2 Wysyłka awaryjna w przypadku usługi Mission Critical dla poziomu ważności 1: dla produktów objętych pomocą techniczną w ramach usługi Dell ProSupport Plus Mission Critical, z czasem reakcji wynoszącym 2 lub 4 godziny, w razie potrzeby zapewnia się wizytę serwisanta u Klienta, niezależnie od rozwiązywania problemu przez telefon. Po zdiagnozowaniu problemu pracownik techniczny firmy Dell określi, czy konieczne jest również wysłanie części. 5 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

6 Rodzaj serwisu na miejscu u Klienta Serwis na miejscu u Klienta w ciągu 2 godzin, z naprawą w ciągu 6 godzin Czas serwisu na miejscu u Klienta 3 Serwisant zazwyczaj dociera do Klienta w ciągu 2 godzin od zakończenia procedury telefonicznego rozwiązywania problemu i na ogół wykonuje naprawę sprzętu w ciągu 6 godzin od wyjazdu. Ograniczenia/sytuacje szczególne Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy. Usługa ta jest dostępna w określonych lokalizacjach z dwugodzinnym czasem reakcji. Dostępna tylko dla wybranych modeli Obsługiwanych produktów. 2 Zapas części krytycznych do Obsługiwanych Produktów, dla dostępnych w składzie, Określonych przez firmę Dell. Części niekrytyczne można wysyłać w godzinach nocnych. Wysyłka awaryjna równolegle z rozwiązaniem problemu jest dostępna w przypadku problemów o 1. poziomie ważności w ramach usługi Mission Critical. Serwis na miejscu u Klienta w ciągu 4 godzin Serwisant zazwyczaj dociera do Klienta w ciągu 4 godzin od zakończenia procedury rozwiązywania problemu przez telefon. Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy. Usługa ta jest dostępna w określonych lokalizacjach z 4-godzinnym czasem reakcji. Dostępna tylko dla wybranych modeli Obsługiwanych produktów. 4 Zapas części krytycznych do Obsługiwanych Produktów, dla dostępnych w składzie, Określonych przez firmę Dell. Części niekrytyczne można wysyłać w godzinach nocnych. Wysyłka awaryjna równolegle z rozwiązaniem problemu jest dostępna w przypadku problemów o 1. poziomie ważności w ramach usługi Mission Critical. Serwis na miejscu u Klienta w ciągu 8 godzin Serwisant zazwyczaj dociera do Klienta w ciągu 8 godzin od zakończenia procedury telefonicznego rozwiązywania problemu. Usługa jest dostępna przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, w tym także w dni wolne od pracy. Usługa ta jest dostępna w określonych lokalizacjach z 8-godzinnym czasem reakcji. Usługa jest dostępna tylko dla wybranych modeli Produktów objętych wsparciem technicznym. Części niekrytyczne można wysyłać w godzinach nocnych. Wysyłka awaryjna równolegle z rozwiązaniem problemu jest dostępna w przypadku problemów o 1. poziomie ważności w ramach usługi Mission Critical. 3 Nie wszystkie podane czasy reakcji są dostępne we wszystkich krajach i lokalizacjach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontaktowanie się z odpowiednim przedstawicielem handlowym. 6 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

7 Serwis na miejscu u Klienta w następnym dniu roboczym [Next Business Day] w ramach usługi Dell ProSupport Plus Rodzaj serwisu na miejscu u Klienta Serwis u Klienta w następnym dniu roboczym Czas serwisu na miejscu u Klienta 4 Po przeprowadzeniu procedury telefonicznego diagnozowania i rozwiązywania problemu serwisant najczęściej przyjeżdża do siedziby Klienta następnego dnia roboczego. Ograniczenia/sytuacje szczególne Usługa ta jest dostępna przez pięć (5) dni w tygodniu i dziesięć (10) godzin dziennie, tylko w dni robocze. W przypadku przyjęcia zgłoszenia przez ośrodek Dell Expert Center po godzinie czasu lokalnego Klienta (dotyczy dni roboczych) i/lub po wysłaniu przez firmę Dell serwisanta lub potrzebnej części po 4 tej godzinie serwisant może potrzebować na dotarcie do siedziby Klienta dodatkowego dnia roboczego. Usługa jest dostępna tylko dla wybranych modeli Produktów objętych wsparciem technicznym. Wszystkie inne dostępne opcje serwisu u Klienta Po zdalnym zdiagnozowaniu problemu, diagnozie określeniu problemu pracownik pomocy technicznej określi, czy wymagana jest wizyta serwisanta na miejscu i/lub wymiana określonych części, czy też Naprawa kwalifikowana może zostać przeprowadzona zdalnie. Dell SupportAssist Dell SupportAssist to aplikacja zbierająca dane o sprzęcie i oprogramowaniu urządzeń Klienta, dzięki której można zgromadzić szerokie, zindywidualizowane oraz przydatne informacje pomocnicze. Program SupportAssist użytkowany łącznie z usługą ProSupport Plus ma następujące funkcje i możliwości: Sprawdzanie systemów po kątem typowych problemów mających wpływ na pracę i wydajność. Automatyczne rozpoczęcie zgłaszania wizyt serwisowych w dziale Pomocy Technicznej firmy Dell. Automatyczne przekazywanie informacji, w tym diagnostycznych, co pozwala na skuteczną diagnostykę problemów. Okresowe zbieranie danych o pracy urządzenia, co pozwala firmie Dell zapewnić Klientom i systemom przekazywanie raportów, serwisowanie i zapobieganie problemom w przyszłości. Zainstalowanie aplikacji SupportAssist jest równoznaczne z udzieleniem firmie Dell zgody na rejestrację informacji kontaktowych (np. nazwa, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej), które mogą zostać wykorzystane do świadczenia pomocy technicznej w zakresie produktów i usług firmy Dell. Dzięki włączeniu funkcji dziennika zbierania danych firma Dell może wykorzystać zebrane informacje do przygotowywania zaleceń w celu doskonalenia infrastruktury technicznej Klientów. Jak to działa? Aplikacja SupportAssist zbiera raporty diagnostyczne i informacje o konfiguracji monitorowanych systemów. Dzięki tym informacjom firma może gromadzić cenne informacje dotyczące pomocy technicznej oraz monitorować status konfiguracji. Dane przesyłane do firmy Dell są szyfrowane kluczem 128-bitowym i bezpiecznie przesyłane przy zastosowaniu protokołów SSL. 7 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

8 Jakie dane są gromadzone? Informacje zaszyfrowane w pliku dziennika danych odsyłane do firmy Dell obejmują podane poniżej kategorie danych, w tym: Informacje o użytkowniku: nazwa systemu, domena, adres IP oraz kod serwisowy firmy Dell. Konfiguracja sprzętowa: zainstalowane urządzenia, procesor(y), pamięć, urządzenia sieciowe i ich użycie. Konfiguracja oprogramowania: w tym systemu operacyjnego. Program Dell SupportAssist nie zbiera żadnych danych osobowych, takich jak pliki osobiste, informacje o odwiedzanych stronach internetowych lub ciasteczka. Jeżeli jednak w trakcie rozwiązywania problemów zostaną przypadkowo zebrane lub wyświetlone jakiekolwiek informacje osobowe, firma Dell postąpi zgodnie z przyjętą Polityką ochrony prywatności. W celu dokładnego zapoznania się z Polityką ochrony prywatności stosowaną przez firmę Dell zachęcamy do odwiedzenia witryny Sposób odinstalowania aplikacji W przypadku podjęcia decyzji o odinstalowaniu aplikacji Dell SupportAssist i rezygnacji z przesyłania informacji do firmy, użytkownik powinien skorzystać z opcji Odinstaluj lub zmień program przy pomocy panelu sterowania systemu Windows lub użyć programu do deinstalacji, podświetlając wpis SupportAssist i klikając przycisk Usuń. W celu uzyskania pomocy można także zwrócić się do Pomocy technicznej firmy Dell. Uwaga: Deinstalacja programu SupportAssist firmy Dell lub wyłączenie opcji dziennika zbierania danych będzie mieć wpływ na możliwość sporządzania comiesięcznego raportu i usługę serwisowania skierowaną przez firmę Dell do użytkowników programu ProSupport Plus, które zostały opisane poniżej. Zasoby dodatkowe W celu uzyskania dalszych informacji o programie SupportAssist firmy Dell i zapoznania się z najnowszą listą produktów firmy Dell zachęcamy do odwiedzenia witryny Dell SupportAssist, zamieszczoną pod adresem lub forum grupy użytkowników pod adresem Wyspecjalizowany inżynier pomocy technicznej - oferta skierowana do użytkowników pakietu ProSupport Plus Wyspecjalizowany kierownik działający w ramach usługi ProSupport Plus to specjalista w zakresie zdalnej obsługi zasobów, o rozległej wiedzy z zakresu systemów, funkcji środowiskowych, kontaktowania się z Klientami i umiejętnościami, który został przeszkolony do zmniejszania czasu przestojów urządzeń oraz udzielania wszechstronnej pomocy technicznej użytkownikom produktów i usług firmy Dell. Usługi w ramach programu ProSupport Dedicated TAM Pomoc we wdrożeniu w stanowisko pracy Zapewnienie Klientom wszelkich możliwości wykorzystania usługi ProSupport Plus. Planowanie wsparcia technicznego obejmujące uprawnione systemy w danym środowisku, określanie bieżących i przewidywanie przyszłych tendencji w dziedzinie zapotrzebowania na usługi. Koordynowanie wizyt serwisowych dotyczących uprawnionego sprzętu zgodnie z terminami serwisowania dla danego Klienta. Sporządzanie comiesięcznych raportów i zaleceń obejmujących uprawnione urządzenia. Dalsze informacje o raportach zamieszczono w dziale ProSupport Plus Monthly Reporting [comiesięczna sprawozdawczość w zakresie pomocy] technicznej ProSupport Plus. Współpraca w imieniu Klienta w zakresie wszelkich usług firmy Dell, a w razie konieczności przedsiębiorstw handlowych, w celu rozwiązania problemów technicznych i biznesowych. Przeniesienie sprawy na wyższy poziom kompetencji w przypadkach, gdy standardowe procedury nie są wystarczające do rozwiązania problemów. Funkcja łącznika w dziedzinie Usług, którego zadaniem jest koordynowanie wszelkich zasobów koniecznych do rozwiązania problemów poszczególnych użytkowników o poziomie ważności 1 lub w razie problemów systemowych. 8 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

9 Postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Zapewnienie jednego punktu kontaktowego w celu rozwiązania problemu. Przeprowadzanie ocen zmierzających do poprawy skuteczności działania, gdy Dell lub Klient uznają to za potrzebne. Przegląd usług. Harmonogram, ramy czasowe i tematy do omówienia zostaną ustalone pomiędzy Klientem oraz wyspecjalizowanym kierownikiem TAM) w ramach wdrażania się w warunki pracy. Obszary nie objęte wyspecjalizowaną Usługą (TAM) ProSupport Plus Udział kierownika (TAM) w sprawach produktów nieobjętych umową pomocy technicznej ProSupport Plus, IT Advisory Service lub Enterprise Wide Contact. Pomoc techniczna, rozwiązywanie problemów i diagnostyka. Przygotowanie wycen lub sprzedaż produktów i usług. Wymiana części w razie wady produktu. Wszelkie inne usługi nie wyszczególnione w dziale powyżej. Dodatkowe ważne informacje o wyspecjalizowanej Usłudze TAM w zakresie pomocy technicznej ProSupport Plus Dostępność usługi TAM w zwykłych godzinach pracy. Godziny pracy są związane z lokalizacją TAM i mogą się różnić w zależności od regionu lub kraju. Po godzinach pracy pomoc techniczną można uzyskać od innych działów w ramach Globalnej pomocy technicznej i lokalizacji w firmie Dell [ang. Dell Global Support and Deployment], w zależności od decyzji firmy Dell. Lokalizacja wyspecjalizowanego kierownika (TAM) zostanie określona przy wdrażaniu nowego stanowiska pracy na podstawie obszaru serwisowego preferowanego przez Klienta oraz zależnie od dyspozycyjności pracowników. Język obsługi serwisowej będzie zależny od kierownika TAM. Korzystanie z usługi w określonym języku może być ograniczone dyspozycyjnością pracowników. Serwisowanie systemu ProSupport Plus Serwisowanie systemu ProSupport Plus daje Klientom firmy Dell możliwość zdalnego przeprowadzania obsługi serwisowej w trakcie obowiązywania kontraktu na usługi obejmującego usługę ProSupport Plus i monitorowaną przez system SupportAssist firmy Dell. Obsługa serwisowa systemu pomaga w utrzymaniu właściwego działania oraz zmniejsza prawdopodobieństwo występowania problemów wskutek niezgodności sprzętu, oprogramowania, BIOS-u, oraz niewłaściwej wersji. Czynności z zakresu obsługi serwisowej systemów są koordynowane pomiędzy klientami, wyspecjalizowanym kierownikiem (TAM) i pracownikami pomocy technicznej firmy Dell; ich podstawą są informacje dostarczone jako comiesięczny Raport o krytycznych poprawkach. Obsługa serwisowa jest zwykle możliwa w układzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i przez 365 dni w roku, jednak może to być przedmiotem uzgodnień pomiędzy Klientem oraz firmą Dell, w zależności od zasobów firmy. 9 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

10 Poniżej podajemy listę obsługiwanych uaktualnień podzieloną w zależności od rodzaju produktu: Rodzaj produktu Serwery PowerEdge* Pamięci masowe PowerVault Pamięć masowa EqualLogic Przełączniki PowerConnect Dell Force10 Dell DX Obsługiwane uaktualnienia BIOS urządzenia Oprogramowanie sprzętowe (firmware) kontrolera firmy Dell, przez cały okres użytkowania Oprogramowanie sprzętowe (firmware) kontrolera zdalnego dostępu firmy Dell Oprogramowanie sprzętowe (firmware) urządzeń PERC i CERC oraz sterowników Sterowniki NIC Sterowniki kontrolera IDE Oprogramowanie sprzętowe (firmware) kontrolera zarządzającego płytą główną Oprogramowanie sprzętowe (firmware) urządzeń SCSI i płyty podstawowej SAS Sterowniki urządzeń MD Emulex Oprogramowanie sprzętowe (firmware) do uruchamiania adaptera MD Brocade Oprogramowanie sprzętowe światłowodowej matrycy Oprogramowanie sprzętowe (firmware) kontrolera światłowodów MD Oprogramowanie sprzętowe (firmware) napędu dysku twardego MD Oprogramowanie sprzętowe macierzy MD iscsi Oprogramowanie [sprzętowe] matryc Oprogramowanie sprzętowe (firmware) napędu Oprogramowanie sprzętowe (firmware) przełączników PowerConnect Program OpenManage Network Manager FTOS Oprogramowanie Open Automation (jeżeli jest aktywne) Oprogramowanie Layer 3 Enablement Software (jeżeli jest aktywne) Oprogramowanie sprzętowe (firmware) oraz BIOS Oprogramowanie DX Core UWAGA: Obsługa serwisowa systemu ProSupport Plus nie jest dostępna w przypadku systemów PowerEdge Cloud. Elementy nie objęte obsługą serwisową systemu ProSupport Plus Firma Dell nie dostarcza: Uaktualnień połączonych urządzeń nie objętych umową o pomocy technicznej ProSupport Plus. uaktualnień do oprogramowania (żadnych) bez odpowiednich uprawnień do takich uaktualnień w ramach odpowiedniej umowy o pomocy technicznej. Wprowadzania poprawek systemu operatora i hipernadzorcy. Poprawek aplikacji. Nie zapewnia się serwisowania na miejscu u Klienta. 10 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

11 Odinstalowania i instalacji dodatkowych urządzeń lub prac z zakresu konfiguracji. Instalacji lub konfiguracji oprogramowania, jeśli nie zostało to uwzględnione w Warunkach świadczenia usług. Konfiguracji działalności aplikacji. Wykrywania i usuwania wirusów, oprogramowania szpiegowskiego lub wyrządzającego szkody. Dowolna obsługa techniczna oprogramowania ProSupport Plus dla dowolnego systemu PowerEdge Cloud. Wszelkiego typu innych uaktualnień lub innych działań nie udokumentowanych bezpośrednio w Warunkach świadczenia usług. Dodatkowe ważne informacje o obsłudze technicznej systemu ProSupport Plus W trakcie czynności z zakresu obsługi technicznej aktualizacje mogą powodować tymczasową utratę łączności z innymi podłączonymi urządzeniami. Po zainstalowaniu poprawki może być potrzebne ponowne uruchomienie podłączonych urządzeń oraz sprawdzenie łączności. System((y) przeznaczone do aktualizacji należy udostępnić firmie Dell, autoryzowanemu przedstawicielowi firmy Dell lub jej autoryzowanemu pełnomocnikowi w zakresie czasowym. W zależności od systemu(-ów) przeznaczonych do aktualizacji może być potrzebna dodatkowa stacja robocza zarządzająca systemem. W zależności od systemów, które mają być aktualizowane może wystąpić potrzeba nadania odpowiednich praw administracyjnych do urządzenia pracownikowi firmy Dell lub upoważnionego system(s). Uaktualnione macierze dyskowe do przechowywania danych EqualLogic skonfigurowane jako grupa wymagają takiego samego poziomu wersji oprogramowania. W celu uzyskania dostępu do uaktualnień do oprogramowania dla matryc Access Dell EqualLogic i Dell Force10 może być potrzebna rejestracja konta na odpowiedniej witrynie internetowej. Więcej informacji można znaleźć pod adresem lub https://www.force10networks.com. Klient ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i utrzymanie wszystkich wymaganych licencji do uaktualnień sprzętu i oprogramowania. W przypadku, gdyby aktualizacja oprogramowania w uprawnionym urządzeniu mogła spowodować uszkodzenie lub mieć wpływ na inne urządzenie bez takich uprawnień, firma Dell w konsultacji z Klientem może podjąć decyzję o wstrzymaniu obsługi serwisowej oprogramowania do momentu wyjaśnienia sytuacji. Pełne włączenie obsługi serwisowej systemu ProSupport Plus wymaga zainstalowania funkcji Dell SupportAssist przy włączonych opcjach dziennikach zbierania danych do rejestru. Więcej informacji o włączaniu zbierania danych znajduje się pod adresem gdzie można zapoznać się z instrukcją korzystania z instrukcji korzystania z systemu Dell SupportAssist w Instrukcji użytkownika Dell SupportAssist [Dell SupportAssist User Guide], z dziennikiem zbierania danych. 11 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

12 Comiesięczne raporty z realizacji usługi ProSupport Plus Raporty o usłudze ProSupport Plus umożliwiają zapoznanie się ze stanem środowiska uprawnionego do gwarancji ProSupport Plus. Z raportów korzysta kierownik wsparcia technicznego do określania tendencji, wykonywania analiz oraz możliwości optymalizacji warunków Klienta. Raporty są sporządzane co miesiąc przez okres umowy Klienta (dwanaście (12) raportów rocznie). Pełne włączenie comiesięcznych raportów systemu ProSupport Plus wymaga zainstalowania funkcji Dell SupportAssist przy włączonych opcjach dziennikach zbierania danych do rejestru. Więcej informacji o włączaniu zbierania danych znajduje się pod adresem gdzie można zapoznać się z instrukcją korzystania z instrukcji korzystania z systemu Dell SupportAssist w Instrukcji użytkownika Dell SupportAssist [Dell SupportAssist User Guide], z dziennikiem zbierania danych. UWAGA: Comiesięczne raporty ProSupport Plus w przypadku jakiegokolwiek Obsługiwanego produktu, który nie jest obsługiwany przez funkcję SupportAssist, nie będą obejmować żadnych funkcji, które wymagają włączonej funkcji SupportAssist. Aktualną listę Obsługiwanych produktów,które są obsługiwane przez funkcję SupportAssist można znaleźć pod adresem Części zapasowe Bez względu na zakupiony poziom reakcji serwisu niektóre części są specjalnie zaprojektowane w celu umożliwienia ich łatwej wymiany przez Klienta; takie części są określane jako części samodzielnie wymieniane przez Klienta (ang. customer self replaceable, CSR). W trakcie diagnozowania analityk pomocy technicznej firmy Dell ustali, czy można wykonać Naprawę kwalifikowaną przy użyciu części, które mogą być wymienione (CSR) przez Klienta lub czy Klient woli Kwalifikowaną naprawę przez serwisanta, firma Dell dostarczy część do Naprawy kwalifikowanej bezpośrednio do Klienta. Części CSR można podzielić na dwie kategorie: Opcjonalne części CSR. Wymiana tych części należy do Klienta. W zależności od typu usługi zakupionego z Obsługiwanym produktem firma Dell może zapewnić technika pracownika do wymiany części na miejscu u Klienta. Więcej informacji na temat dostępnych części CSR oraz poziomów reakcji w ramach usług objętych bezpłatną instalacją w siedzibie Klienta można uzyskać od analityka pomocy technicznej bez żadnych opłat dodatkowych. Wymagane części CSR. Firma Dell nie wysyła automatycznie serwisanta do Klienta w celu zainstalowania Wymaganych części CSR. Więcej informacji na temat dostępnych opcjonalnych części CSR oraz poziomów reakcji w ramach usługi objętych bezpłatną instalacją w siedzibie Klienta można uzyskać od analityka pomocy technicznej. Części zamienne dla Klientów usług objętych serwisem w następnym dniu roboczym ( Next Business Day ) zostaną wysłane kolejnego dnia roboczego, jeżeli technik nie uzna, że powinno być inaczej. Po ustaleniu przez analityka pomocy technicznej firmy Dell, czy konieczna jest wymiana części, czy też przesłanie systemu do serwisu, Klient zostanie poinformowany o kolejnych krokach, które należy wykonać. Pomoc w ramach współpracy W przypadku problemów z niektórymi produktami oraz oprogramowaniem innych producentów, często używanymi łącznie z Obsługiwanym produktem, firma Dell stanowi jeden punkt kontaktowy w sposób określony w niniejszym dokumencie służący do chwili zdiagnozowania problemu, przeniesienia go na wyższy poziom kompetencji i przekazania go odpowiedniej firmie trzeciej. Firma Dell kontaktuje się z dostawcą takiego produktu i zgłasza Naprawę kwalifikowaną lub problem w imieniu Klienta, dostarczając niezbędną dokumentację zdarzenia. Po skontaktowaniu się z dostawcą firma Dell będzie nadzorować proces rozwiązywania problemu, otrzymywać informacje o postępach i planach dalszych działań aż do momentu, gdy dostawca rozwiąże problem, przedstawi kroki niezbędne do jego wyeliminowania, metodę jego tymczasowego ominięcia albo zmiany w konfiguracji lub przekaże raport dotyczący błędu na wyższy poziom kompetencji. Na żądanie Klienta firma Dell rozpoczyna procedury przeniesienia problemu na wyższy poziom kompetencji w swojej własnej strukturze lub u dostawcy produktu. 12 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

13 W celu zyskania uprawnień do usługi i pomocy technicznej udzielanej wspólnie z innymi dostawcami, Klient musi posiadać odpowiednie ważne umowy o świadczenie pomocy technicznej oraz uprawnienia do korzystania ze świadczeń danej firmy trzeciej. Po zdiagnozowaniu i zgłoszeniu problemu sprzedawca rozwiązanie problemu Klienta. FIRMA DELL NIE ODPOWIADA ZA PRODUKTY I USŁUGI INNYCH DOSTAWCÓW PRODUKTÓW LUB USŁUG. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę aktualnych partnerów pomocy w ramach współpracy. Uwaga: lista obsługiwanych produktów innych firm może ulec zmianie w każdej chwili bez powiadamiania o tym fakcie Klientów. Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem Umowa Dell ProSupport obejmuje usługę rozwiązywania wszelkich problemów z oprogramowaniem Dell OEM w ramach pomocy technicznej udzielanej wspólnie z innymi dostawcami (zgodnie z powyższym opisem). Usługa ta dotyczy wybranych aplikacji i systemów operacyjnych OEM firmy Dell, a także części oprogramowania wewnętrznego Produktów objętych wsparciem technicznym ( Oprogramowanie objęte pomocą techniczną ) i jest realizowana drogą telefoniczną, elektroniczną (oprogramowanie i inne informacje są wysyłane za pośrednictwem Internetu) oraz tradycyjną (oprogramowanie i/lub inne informacje są doręczane Klientowi pocztą). Dalsze informacje zamieszczono w dziale Operating System and Application Troubleshooting [Rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu systemów operacyjnych i aplikacji] lub prosimy o kontaktowanie się z analitykiem pomocy technicznej w celu uzyskania aktualnego spisu Oprogramowania objętego usługą. Ograniczenia dotyczące usługi rozwiązywania problemów z oprogramowaniem OEM firmy Dell. Firma Dell nie może zagwarantować, że każdy problem z oprogramowaniem zostanie rozwiązany ani że Oprogramowanie objęte pomocą techniczną umożliwi osiągnięcie określonych celów. Musi istnieć możliwość odtworzenia problemów zgłaszanych przez Klienta w pojedynczym systemie(tzn. przy użyciu jednego procesora wraz ze stacją roboczą i innymi odpowiednimi urządzeniami peryferyjnymi). Firma Dell może uznać, że zgłaszany problem z oprogramowaniem jest zbyt złożony albo że Obsługiwany produkt uniemożliwia skuteczną analizę problemu w ramach pomocy technicznej przez telefon. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że firma Dell może nie rozwiązać problemów tego rodzaju oraz że będzie musiał samodzielnie porozumieć się z wydawcą sprawiającego kłopoty oprogramowania w celu rozwiązania takich problemów. Aktualizacje oprogramowania Dell EqualLogic Usługa Dell ProSupport dla wybranych Obsługiwanych produktów, w tym produktów Dell EqualLogic z serii PS, obejmuje zarówno obsługę aktualizacji oprogramowania, jak i wprowadzanie nowych funkcji do oprogramowania sprzętowego jak i podstawowego oprogramowania, takiego jak SAN HQ, Auto Snapshot Manager i Host Integration Toolkit (w okresie świadczenia usługi wskazanym na fakturze). Poprawki i dodatki usuwające błędy. Firma Dell okresowo wprowadza poprawki w oprogramowaniu EqualLogic Enterprise Storage przeznaczone dla przedsiębiorstw. Zapewniają one zgodność z systemami operacyjnymi i/lub bazami danych, usuwają dostrzeżone błędy oraz dodają elementy/moduły niezbędne do zachowania zgodności z dokumentacją Obsługiwanego produktu. Nowe wersje. Nowe wersje lub wydania odpowiedniego oprogramowania do obsługi systemów pamięci masowej EqualLogic dla przedsiębiorstw są na ogół bezpłatnie udostępniane przez firmę Dell licencjobiorcom tego oprogramowania zainstalowanego na Obsługiwanych produktach uwzględnionych w ograniczonej gwarancji firmy Dell lub w rocznej umowie o świadczenie usług lub obsługę serwisową. Nowe wersje zazwyczaj zawierają poprawki wydania usuwające błędy, a także zmiany związane ze wzbogaceniem istniejącego zestawu funkcji lub dodaniem nowych funkcji i możliwości. 13 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

14 Aktualizacje oprogramowania Dell Force10 Obsługa serwisowa, aktualizacje i Centrum uaktualnień. Zgodnie z warunkami umowy o dostęp do usług pomocy technicznej online Dell Force10 Networks (dostępnej dla Autoryzowanych Klientów przy pierwszym zalogowaniu się pod adresem https://www.force10networks.com/csportal20/main/login.aspx) i niniejszymi Warunkami świadczenia usług Autoryzowani klienci będą mogli uzyskiwać dostęp do nowych wersji i poprawek oprogramowania systemu operacyjnego Dell Force10 oraz pobierać je za pośrednictwem strony pomocy technicznej dotyczącej Usługi pod adresem https://www.force10networks.com/csportal20/main/supportmain.aspx. Nowe oprogramowanie i poprawki można przekazywać tylko do takich urządzeń Force10 i Dell Force10, które kwalifikują się do tej Usługi i są objęte ważną umową serwisową w momencie pobrania plików. Decyzje dotyczące zawartości aktualizacji pozostają w wyłącznej gestii firmy Dell. Klient może uzyskiwać aktualizacje w postaci kopii w formacie odczytywanym przez urządzenia zgodnie z instrukcjami zawartymi w powiadomieniu o wydaniu lub za pośrednictwem witryny obsługi Klienta Force10 w formie oprogramowania do pobrania. Klient może mieć bezpośredni dostęp do funkcji pobierania oprogramowania Dell Force10 za pomocą strony pomocy technicznej dotyczącej Usługi pod adresem https://www.force10networks.com/csportal20/main/supportmain.aspx. Pracownicy pomocy technicznej firmy Dell wspólnie z Klientem określą wersję oprogramowania odpowiednią dla Obsługiwanego produktu. Klient jest odpowiedzialny za pobieranie i instalowanie odpowiedniego wydania oprogramowania dotyczącego Obsługiwanego produktu. Klient musi zainstalować aktualizację oprogramowania i poprawki wyłącznie w Obsługiwanych produktach kwalifikujących się do Usługi. Mimo że uprawnienie do oprogramowania systemu operacyjnego Dell Force10 podlega zawartej przez Klienta umowie serwisowej dotyczącej Obsługiwanego produktu, dodatkowe aplikacje i funkcje oprogramowania wymagają zawarcia oddzielnej, płatnej umowy o pomoc techniczną. Umowa o pomoc techniczną uprawnia Klienta do uzyskiwania pomocy technicznej i aktualizacji oprogramowania. Dotyczy to m.in. następujących produktów: oprogramowanie Dell Force10 Layer 3, Zobowiązanie dotyczące świadczenia pomocy technicznej w zakresie oprogramowania Dell Force10 jest ograniczone tylko do bieżącej wersji produkcyjnej i dwóch wcześniejszych wersji produkcyjnych. Usługa Dell ProSupport Plus dla Produktów sieciowych Usługa Dell ProSupport Plus, która jest dostępna w przypadku produktu Dell PowerConnect oraz Dell Force10, może także zawierać zdalne wsparcie w następujących dziedzinach: 5 Włączenie urządzenia i zarządzanie protokołem internetowym IP w celu umożliwienia użytkownikowi samodzielnej konfiguracji. Pomoc w problemach z konfiguracją obejmująca wyjaśnienie funkcji sieciowych, odpowiadanie na pytania o funkcje, rozwiązywanie problemów konfiguracyjnych i odpowiadanie na pytania o składnię. Zalecenia dotyczące sprawdzonych sposobów postępowania określonych w dokumentacji branżowej i opublikowanej przez firmę Dell. Instalacja i aktywacja licencji. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych ze spadkiem wydajności na podstawie wcześniej udokumentowanej wydajności, w tym dotyczących gubienia pakietów. 5 Wsparcie techniczne może być zróżnicowane w poszczególnych regionach. 14 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

15 Pomoc w rozwiązywaniu problemów z wydajnością pojedynczych przełączników lub w przypadku, gdy urządzenie nie działa zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami firmy Dell. Dołożenie wszelkich starań w celu uzyskania współdziałania z urządzeniami firm innych niż Dell. Firma Dell okresowo publikuje poprawki do oprogramowania. Zapewniają one zgodność z systemami operacyjnymi, usuwają błędy oraz dodają elementy niezbędne do zachowania zgodności z dokumentacją Obsługiwanego produktu. Nowe wersje lub wydania oprogramowania są zasadniczo bezpłatnie udostępniane przez firmę Dell licencjobiorcom tego oprogramowania zainstalowanego w Obsługiwanym produkcie objętym rocznym wsparciem technicznym firmy Dell lub umową o obsłudze serwisowej. Nowe wersje zazwyczaj zawierają wydania zawierające łaty i poprawki usuwające błędy w oprogramowaniu, wzbogacają lub rozszerzają istniejące funkcje i zmiany i zmiany dodające istotne nowe cechy, funkcje lub możliwości. Ogólne obowiązki Klienta Uprawnienie do udzielania dostępu. Klient oświadcza i gwarantuje, że uzyskał dla siebie i firmy Dell zezwolenie na dostęp i korzystanie z Obsługiwanych produktów, przechowywanych w nim danych oraz wszelkich zawartych w nim elementów sprzętu i oprogramowania w celu wykonania niniejszych Usług. Jeśli Klient nie uzyskał jeszcze takiego zezwolenia, musi je uzyskać na własny koszt, zanim zleci firmie Dell wykonanie tych Usług. Współpraca z konsultantem pomocy technicznej udzielającym pomocy telefonicznej i z technikiem-serwisantem wykonującym Usługę w siedzibie Klienta. Klient zgadza się współpracować z pracownikiem pomocy technicznej firmy Dell udzielającym pomocy przez telefon i z serwisantami realizującymi usługę na miejscu. Jak wynika z doświadczenia, rozwiązanie większości problemów i sposoby usunięcia błędów można uzyskać przez telefon w wyniku ścisłej współpracy między Użytkownikiem a analitykiem lub technikiem. Przygotowanie miejsca pracy dla pracownika serwisu w siedzibie Klienta. Jeśli w ramach realizacji Usług wymagane jest przybycie technika do siedziby Klienta, Klient musi zapewnić technikowi swobodny, bezpieczny i wystarczający dostęp do swojej infrastruktury oraz Obsługiwanych produktów, z uwzględnieniem wystarczającej ilości miejsca roboczego, zasilania oraz lokalnej linii telefonicznej. Wymagane jest także udostępnienie serwisantowi monitora lub wyświetlacza, myszy (bądź innego urządzenia wskazującego) oraz klawiatury (bez obciążania firmy Dell jakimikolwiek kosztami), jeśli urządzenia te nie są podłączone do danego systemu. Zapewnienie zgodności oprogramowania i serwisowanych wersji. Klient będzie utrzymywać wskazane przez firmę Dell minimalne poziomy wydania i Obsługiwanych produktów, określone w systemie PowerLink dla produktów Dell EMC Storage lub EqualLogic, albo określonych w witrynie internetowej dla innych Obsługiwanych produktów. Obowiązkiem Klienta jest ponadto instalowanie części zamiennych, poprawek oraz aktualizacji i uaktualnień oprogramowania zgodnie z wytycznymi firmy Dell, jeśli Obsługiwane produkty mają nadal kwalifikować się do tej Usługi. 15 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

16 Kopia zapasowa danych; usuwanie danych poufnych. Klient wykona kopie zapasowe wszystkich danych i programów znajdujących się na wszystkich systemach objętych Usługą przed rozpoczęciem korzystania z Usługi. Klient powinien regularnie tworzyć kopie zapasowe danych przechowywanych na wszystkich systemach objętych usługą jako zabezpieczenie przed ewentualnymi awariami, zmianami lub utratą danych. Ponadto, obowiązkiem Klienta jest usunięcie wszelkich danych poufnych, zastrzeżonych lub osobistych oraz wszelkich nośników wymiennych, takich jak karty SIM, płyty CD lub karty PC, niezależnie od tego, czy pracownik serwisu wykonujący Usługę w siedzibie Klienta zapewnia również pomoc w tym zakresie. FIRMA DELL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: INFORMACJE POUFNE, ZASTRZEŻONE LUB OSOBISTE; UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, PROGRAMÓW ALBO OPROGRAMOWANIA; USZKODZENIE LUB UTRATĘ NOŚNIKÓW WYMIENNYCH; OPŁATY ZA DANE LUB POŁĄCZENIA GŁOSOWE, BĘDĄCE SKUTKIEM ZANIEDBANIA USUNIĘCIA WSZYSTKICH KART SIM LUB INNYCH NOŚNIKÓW WYMIENNYCH Z WNĘTRZA OBSŁUGIWANYCH PRODUKTÓW, ZWRACANYCH DO FIRMY DELL; UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA SYSTEMU LUB SIECI; I/LUB WSZYSTKIE DZIAŁANIA PODJĘTE LUB NIEPODJĘTE, W TYM ZANIECHANIE, PRZEZ FIRMĘ DELL LUB USŁUGODAWCĘ ZEWNĘTRZNEGO. Firma Dell nie odpowiada za przywrócenie ani ponowną instalację jakichkolwiek programów lub danych. Zwracając Obsługiwany produkt lub jego część, Klient powinien przekazać tylko Obsługiwany produkt lub część, zgodnie z zaleceniem pracownika pomocy technicznej udzielającego pomocy telefonicznej. Gwarancje stron trzecich. Wykonanie tych Usług może wymagać dostępu do sprzętu lub oprogramowania producentów innych niż firma Dell. Wykonanie czynności serwisowych tego sprzętu lub oprogramowania przez firmę Dell lub jakąkolwiek firmę inną niż producent może unieważnić gwarancję producenta. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie, czy wykonanie Usług przez firmę Dell nie wpłynie na tego rodzaju gwarancje, a jeśli tak, czy skutek będzie do zaakceptowania przez Klienta. Firma Dell nie odpowiada za gwarancje firm trzecich ani za jakikolwiek wpływ wykonywanych przez nią usług na takie gwarancje. 16 Dell ProSupport Plus v.1.3 September 12, 2013

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy dotyczącej usług Firma Dell przedstawia usługę Dell ProSupport ( Usługę(i) ) dla wybranych serwerów, systemów pamięci masowej, komputerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2.

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM. Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla Sieci. 1. Zakres Usług. 2. Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabycie od Partnera Handlowego IBM Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usługi opcjonalnej wskazanej w Zestawieniu do odpowiedniego Zakresu

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta

ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta ASUS Notebook ( LOSP ) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) Pakiet Lokalnej Usługi Serwisowej u Klienta (LOSP) zapewnia profesjonalny lokalny serwis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska)

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Środowiska) Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla sieci SAN i pamięci masowej (Wsparcie Urządzeń i Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki:

4. Obowiązki firmy IBM Poza obowiązkami wymienionymi w odpowiedniej umowie SOW firma IBM przyjmuje następujące obowiązki: Załącznik dotyczący Opcji Usług nabywanych od Partnera Handlowego IBM Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na sprzęcie IBM Power Systems Niniejszy Załącznik dotyczący opcji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for OEM 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ) stanową porozumienie między Producentem oryginalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej

Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM - Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych nabywanych od Partnera Handlowego IBM Doradca Techniczny ds. Pamięci Masowej Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych zawiera opis Usług opcjonalnych wskazanych

Bardziej szczegółowo

Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług

Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług Usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usług 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki Świadczenia Usług stanowią porozumienie pomiędzy Klientem, a jednostką organizacyjną firmy Dell wskazaną

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Warunki świadczenia usług Basic Hardware Service Usługa Basic Hardware Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) jest zawarta pomiędzy klientem ( użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu

Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Załącznik Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Wsparcie Mikrokodu Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem i IBM jako osobą prawną określoną poniżej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for End-Users 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią porozumienie między Klientem a oddziałem firmy Dell wskazanym na

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu

Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu Podstawowe usługi dla klientów w zakresie sprzętu System. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell złożony z następujących elementów: monitor, procesor (CPU),

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia

Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Obudowy pamięci masowej Dell Storage MD1400 і MD1420 Instrukcja uruchomienia Model regulacji: E03J Series and E04J Series Typ regulacji: E03J001 and E04J001 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) a jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for Enterprise

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for Enterprise Omówienie usług Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for Enterprise ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy dotyczącej usług Firma Dell przedstawia usługę Dell ProSupport ( Usługę(i) ) dla wybranych serwerów, systemów pamięci masowej, komputerów

Bardziej szczegółowo

SecureDoc Standalone V6.5

SecureDoc Standalone V6.5 SecureDoc Standalone V6.5 Instrukcja instalacji WinMagic Inc. SecureDoc Standalone Instrukcja Instalacji Spis treści Zanim przystąpisz do instalacji... 3 Tworzenie kopii zapasowej... 3 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Dell Compellent SAN Health Check

Dell Compellent SAN Health Check Dell Compellent SAN Health Check Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Compellent SAN Health Check ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług ).

Bardziej szczegółowo

Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni

Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni Opis usługi Dell Obsługa pogwarancyjna dla pojedynczego incydentu Klienci komercyjni Wprowadzenie Firma Dell ma przyjemność zapewnić usługę Single Incident Expired Warranty Support Commercial Customers

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Wprowadzenie Firma Dell ma przyjemność zapewnić usługę Basic Hardware Service (Podstawowe usługi w zakresie sprzętu) ( Usługa(i) ) zgodnie

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące.

Fabrycznie zainstalowany sprzęt obejmuje wewnętrzne karty rozszerzeń, monitory marki Dell, klawiatury, myszy, głośniki, mikrofony i stacje dokujące. Opis usługi Pogwarancyjna pomoc techniczna Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej pomocy technicznej ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ). Oferta, zlecenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient)

Opcje Fiery1.3 pomoc (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone Wsparcie Techniczne

Rozszerzone Wsparcie Techniczne Niniejszy zawiera specyfikację opcjonalnej Usługi wybranej przez Klienta w Zestawieniu do powiązanego Zakresu Prac IBM ServiceSuite. Niniejszy Załącznik dotyczący Opcji Serwisowych podlega warunkom Zakresu

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Informacje dotyczą postępowania w różnego rodzaju sytuacjach oraz zależności

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for End User Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for End User ( Usługi lub Usług ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Pakiet usług ProSupport for IT Omówienie usługi Dell ma przyjemność poinformować o wprowadzeniu pakietu usług ProSupport for IT ( Usługa lub Usługi ) obejmującego wybrane serwery, systemy pamięci masowej, komputery stacjonarne i notebooki

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

2 Lokalne zapisywanie i udostępnianie danych jest pod kontrolą użytkownika

2 Lokalne zapisywanie i udostępnianie danych jest pod kontrolą użytkownika Polityka prywatności 1 Przedmiot niniejszej instrukcji Niniejszy dokument wyjaśnia sposób gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w kontekście udostępnianej przez firmę Roche aplikacji do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu

Globalne i Pełne Wsparcie Mikrokodu Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Niniejszy Zakres Prac (zwany dalej Zakresem Prac ) obowiązuje w relacjach między Klientem (nazywanym dalej Klientem ) i wskazanym niżej podmiotem IBM (nazywanym

Bardziej szczegółowo

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3

Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 Załacznik do Opcji Serwisowej nabywanej od Partnera Handlowego IBM Rozszerzenie serwisu produktu AIX 5.3 1. Zakres usługi W ramach niniejszego Zakresu Prac IBM będzie świadczyć dla Maszyn Objętych Umową

Bardziej szczegółowo

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM

OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM OFERTA OPIEKI INFORMATYCZNEJ DLA FIRM Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, oraz w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług firma Neteris przygotowała program opieki informatycznej skierowany

Bardziej szczegółowo

D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa

D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa Rapid Response Support D-Link Assist: natychmiastowa pomoc w każdej sytuacji Właściwe funkcjonowanie sieci komputerowej niejednokrotnie decyduje o sprawności

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014

UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 UMOWA NR SKO Nr 342/ /2014 na kompleksową usługę informatyczną w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 1 Wzór Załącznik Nr 5 zawarta w dniu pomiędzy Samorządowym Kolegium Odwoławczym

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport

Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Warunki świadczenia usługi Dell ProSupport Wprowadzenie do umowy serwisowej Firma Dell udostępnia usługi Dell ProSupport ( Usługi ) dotyczące wybranych produktów sieciowych firmy Dell ( Produkty lub Obsługiwane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl

VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN. www.ec-systems.pl VIBcare ZDALNE MONITOROWANIE STANU MASZYN www.ecsystems.pl ZDALNY NADZÓR DIAGNOSTYCZNY EC SYSTEMS WIEDZA I DOŚWIADCZENIE, KTÓRYM MOŻESZ ZAUFAĆ N owe technologie służące monitorowaniu i diagnostyce urządzeń

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT

Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT Warunki świadczenia usług Dell ProSupport for IT 1. OMÓWIENIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią porozumienie między Klientem a oddziałem firmy Dell wskazanym na fakturze

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych

Umowa Serwisowa numer ORG o świadczenie usług serwisowych Umowa Serwisowa numer ORG.132.2.2014 o świadczenie usług serwisowych Niniejsza Umowa Serwisowa (nazywana dalej Umową), zawarta w dniu r. pomiędzy: Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis

Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Usługa Dell Compellent Copilot Optimize Opis Omówienie usługi Niniejszy Opis usługi ( Opis usługi ) stanowi umowę między Klientem ( Klient lub Nabywca ) a jednostką firmy Dell wymienioną na fakturze zakupu

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego

Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Warunki świadczenia usług Odinstalowanie serwera, pamięci masowej lub urządzenia peryferyjnego Kod SKU usługi Zobacz Dodatek A Omówienie usługi Usługa ta uzupełnia standardową instalację nowego produktu

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B

Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Załącznik Nr 1 Wzorcowy załącznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomiędzy Firmą A oraz Firmą B Wersja 1.0 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów

Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Zakres Prac związanych ze wsparciem dotyczącym używania systemu i5/os oraz jego znanych defektów Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Zestawieniu dołączonym do powiązanego

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług

Warunki świadczenia usług Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport Flex dla klientów Wprowadzenie Dell ma przyjemność zapewnić usługę ProSupport Flex dla klientów ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi warunkami świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell

Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Warunki świadczenia usługi przez firmę Dell Usługa Dell Onsite Diagnosis (diagnostyka na miejscu u klienta) Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Dell Onsite Diagnosis ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport for End-Users

Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport for End-Users Warunki świadczenia usług Usługa Dell ProSupport for End-Users Omówienie warunków i postanowień Niniejsza umowa ( Umowa lub Warunki świadczenia usług ) została zawarta między klientem ( Klient ) a jednostką

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support Omówienie usługi Dell świadczy usługi (zwanej dalej Usługą lub pakietem Basic ) zgodnie z niniejszym dokumentem (zwanym Warunkami świadczenia usług ) oraz poziomem usług świadczonych na miejscu i/lub za

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych

Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Warunki świadczenia usług Usługa wymiany baterii zamkniętych Omówienie usługi Usługa wymiany baterii zamkniętych ( Usługa ) umożliwia wymianę baterii ze względu na pewne problemy z wydajnością, jeśli gwarancja

Bardziej szczegółowo

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS)

Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Opis usługi Pogwarancyjna usługa wymiany akumulatorów (BRS) Wprowadzenie Firma Dell oferuje usługi pogwarancyjnej wymiany akumulatorów ( Usługi ), świadczone zgodnie z niniejszym opisem ( Opis usługi ).

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. I. Opieka nad serwerami TAK/NIE Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ I. Opieka nad serwerami TAK/NIE 1 Prace konserwacyjne przynajmniej dwa razy do roku (prócz rakcji na awarie) Całodobowy monitoring pracy

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r.

Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014 r. Numer ogłoszenia: 171537-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 254894-2014 data 30.07.2014

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Usługa Copilot Optimize Reporting firmy Dell

Usługa Copilot Optimize Reporting firmy Dell Usługa Copilot Optimize Reporting firmy Dell Wprowadzenie Firma Dell świadczy usługę Copilot Optimize Reporting ( Usługa(i) ) zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług ( Warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM

IBM SPSS Statistics Wersja 25. Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM IBM SPSS Statistics Wersja 25 Windows Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Nowości w programie Subskrypcji

Nowości w programie Subskrypcji FY 2014 Nowości w programie Subskrypcji Chmura Autodesk 360 - korzyści dla Subskrybentów Zwiększony zakres usług w chmurze Autodesk 360 dla posiadaczy pakietów oprogramowania objętych Subskrypcją Zmiana

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo