Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR )"

Transkrypt

1 Opis usługi Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot firmy Dell (European Collect and Return Service) ( Usługa CAR ) Omówienie usługi CAR Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot zapewnia, oprócz praw ustawowych, usługę wsparcia technicznego od daty dostarczenia produktu, aby użytkownik nie musiał się o nic martwić. W razie wystąpienia awarii komputera zespół firmy Dell do spraw usługi CAR zapewnia odbiór, naprawę i dostarczenie po podjęciu opisanych poniżej procedur serwisowych (łącznie z diagnozą problemu przez telefon lub za pomocą witryny internetowej) w okresie trwania pomocy technicznej*. Usługa jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy komputerów Dimension, Inspiron i Studio. * Informację o zakresie usługi można znaleźć na fakturze. Po upływie początkowego okresu usługi można przedłużyć jej ważność za oddzielną opłatą.

2 Elementy usług Usługa CAR firmy Dell uzupełnia ustawowe prawa klienta i obejmuje następujące standardowe usługi: 1. kompleksowa pomoc techniczna online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu; 2. Telefoniczna pomoc techniczna 3. Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot 1. Kompleksowa pomoc techniczna online przez całą dobę, 7 dni w tygodniu Firma Dell oferuje kompleksową, bezpłatną pomoc techniczną online pod adresem W ramach usługi dostępna jest pomoc przez pocztę elektroniczną. Odpowiedzi na większość problemów technicznych można uzyskać za pomocą diagnostycznych narzędzi online oraz zasobów informacyjnych firmy Dell, takich jak: Dostęp do znacznej części materiałów pomocniczych używanych przez pracowników technicznych firmy Dell. Materiały te są dostępne w 12 językach i obejmują narzędzia diagnostyczne, informacje o rozwiązywaniu problemów oraz listy najczęściej zadawanych pytań (FAQ). Informacje o systemie użytkownika dostępne po wprowadzeniu numeru seryjnego systemu. Sterowniki, programy narzędziowe oraz subskrypcja informacji o aktualizacjach. Grupa dyskusyjna dla klientów firmy Dell i jej specjalistów ds. technicznych. 2. Telefoniczna pomoc techniczna Jeśli problemu związanego z działaniem produktu firmy Dell nie można rozwiązać za pomocą narzędzi online, w celu jego zdiagnozowania należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell. Telefoniczna pomoc techniczna umożliwia firmie Dell szybkie i skuteczne zidentyfikowanie problemu, który mógł wystąpić w systemie, a następnie wybranie razem z klientem najlepszej i najszybszej metody rozwiązania tego problemu. Za wyjątkiem opłat za rozmowy, telefoniczna pomoc techniczna jest świadczona bezpłatnie w przypadku wszystkich problemów związanych z ustawowymi prawami klienta. Za połączenia z linią telefonicznej pomocy technicznej firmy Dell nie mogą być pobierane stawki jak za połączenia lokalne. Dodatkowe informacje na temat cennika znajdują się na stronie Telefoniczna pomoc techniczna jest świadczona od poniedziałku do piątku w lokalnych godzinach pracy z wyjątkiem weekendów i świąt państwowych. 3. Ogólnoeuropejska usługa Odbiór i Zwrot W ramach ogólnoeuropejskiej usługi Odbiór i Zwrot (CAR)* firmy Dell po niepowodzeniu próby rozwiązania problemu przez telefon i przyjęciu oraz zarejestrowaniu zgłoszenia przez operatora firma Dell odbierze, naprawi i zwróci klientowi komputer w ciągu sześciu dni roboczych, pod warunkiem dostępności części zamiennych. Jeśli zgłoszenie wpłynie do godziny 17:00 w dniach od poniedziałku do piątku, sprzęt zostanie odebrany w następnym dniu roboczym. *Dostępność usługi i szacowane czasy interwencji mogą się różnić w zależności od odległości do miejsca awarii i jego dostępności. **W niektórych krajach obowiązują inne czasy reakcji. Według stanu na dzień opracowania niniejszego dokumentu w Wielkiej Brytanii i Irlandii awarie muszą zostać zgłoszone do godziny 16:30 czasu lokalnego, a w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji do godziny 15:30 czasu lokalnego, aby produkt został odebrany w następnym dniu roboczym. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Dell. Informacje o szacowanej godzinie otrzymania zgłoszenia oraz stanie jego obsługi można znaleźć na stronie

3 METODY DOSTAWY W RAMACH USŁUGI CAR Usługa CAR korzysta z dwóch metod dostawy: Części wymieniane przez specjalistę firma Dell odbiera komputer na zasadach zgodnych z niniejszym opisem usługi. Klient ma obowiązek wyłączyć wszystkie monity o podanie hasła w systemie operacyjnym i systemie BIOS. W opakowaniu komputera powinien znajdować się dysk CD z systemem operacyjnym i numer licencji na wypadek, gdyby była konieczna ponowna instalacja systemu. Firma Dell skontaktuje się z klientem w razie wystąpienia opóźnienia w naprawie. Komputer zostanie zwrócony po zakończeniu naprawy. Części wymieniane przez klienta firma Dell może wysłać bezpośrednio do klienta część komputera, którą klient może samodzielnie zastąpić uszkodzoną część. Części zostaną określone przez pracownika technicznego firmy Dell podczas diagnozowania problemu. Do części należą monitory, myszy, klawiatury do komputerów stacjonarnych, zasilacze sieciowe itd. Części wymienne mogą być odnawiane lub regenerowane. Są one wymieniane zgodnie ze specyfikacją, a nie marką i modelem. Informacje ogólne DZIAŁANIE WYMAGANE DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU Firma Dell wyśle części lub przyśle specjalistę dopiero po stwierdzeniu, że problemu nie można rozwiązać przy użyciu opisanych poniżej zalecanych metod rozwiązywania problemów i potwierdzeniu przez przedstawiciela firmy Dell, że pozwoli to usunąć problem. W wyjątkowych sytuacjach usługa ta może zostać udostępniona, jeśli klient poinformuje pracowników technicznych firmy Dell o specjalnych potrzebach lub inwalidztwie. INFORMACJE, KTÓRYMI NALEŻY DYSPONOWAĆ, KONTAKTUJĄC SIĘ Z FIRMĄ DELL Komputery firmy Dell są produkowane na zamówienie, a szczegółowe informacje o ich konfiguracji są zapisywane w firmowym systemie zarządzania zgłoszeniami. Przed wykonaniem telefonu klient powinien zidentyfikować numer etykiety serwisowej i numer modelu uszkodzonego komputera, aby pomóc pracownikowi technicznemu firmy Dell. Numery te można znaleźć na białej etykiecie z tyłu obudowy komputera. Aby zakończyć działania diagnostyczne, klient kontaktujący się z pomocą techniczną powinien mieć pełny dostęp do uszkodzonego komputera. Numer telefonu pomocy technicznej, pod który klient powinien zadzwonić, podano na stronie ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU DIAGNOZA AWARII Niezależnie od rodzaju zgłoszenia technicy firmy Dell zostali przeszkoleni pod kątem podjęcia procedury, która pozwoli rozwiązać problem w jak najkrótszym czasie. W tym celu pracownik techniczny poprosi klienta o pomoc w rozwiązaniu problemu i zdiagnozowaniu awarii. Proces diagnozowania umożliwi pracownikowi technicznemu firmy Dell zidentyfikowanie części systemu, która spowodowała awarię, dzięki czemu będzie można dostarczyć część do wymiany. Diagnoza awarii sprzętu może obejmować następujące działania: Wykonanie testów diagnostycznych odpowiadających zgłoszonemu problemowi. Zainstalowanie dodatków Service Pack, składników, uzupełnień, aktualizacji i poprawek dla określonych wersji zainstalowanego fabrycznie systemu operacyjnego, oprogramowania układowego i systemu BIOS. Zainstalowanie i przywrócenie domyślnej konfiguracji instalowanych fabrycznie przez firmę Dell systemów operacyjnych, aplikacji, oprogramowania i sterowników. Sprawdzenie zainstalowanej fabrycznie karty sieciowej (w tym kart bezprzewodowych) za pomocą narzędzi diagnostycznych producenta i testowania połączenia z innym komputerem przy użyciu polecenia ping.

4 Sprawdzenie zainstalowanego fabrycznie modemu przez podłączenie go do analogowej linii telefonicznej (innej niż PABX). Pracownicy techniczni firmy Dell współpracują z klientem, aby prawidłowo przedstawić metody dalszego postępowania. OTWARCIE OBUDOWY KOMPUTERA Dokładna diagnoza problemu może wymagać otwarcia obudowy komputera. Standardowe procedury rozwiązywania problemów mogą obejmować także otwarcie obudowy komputera w celu sprawdzenia poprawności umiejscowienia podzespołów. Pracownik firmy Dell poinformuje klienta o takiej konieczności i wykona to wspólnie z klientem. Otwarcie obudowy komputera może skrócić czas rozwiązywania problemu, ale musi zostać wykonane pod nadzorem pracownika technicznego, który zapewni zachowanie koniecznych środków ostrożności. W ostateczności do rozwiązania problemu konieczne może być przywrócenie pierwotnie zainstalowanego systemu operacyjnego, aplikacji i sterowników sprzętu oraz przywrócenie domyślnej konfiguracji fabrycznej. Pomoc techniczna dotycząca oprogramowania obejmuje podstawową instalację systemu operacyjnego tylko wtedy, gdy zainstalowanie systemu operacyjnego zgodnie z ustawieniami fabrycznymi jest wymagane do zdiagnozowania i usunięcia problemów sprzętowych. Pomoc techniczna obejmuje instalację sterowników firmy Dell oraz podstawową instalację i konfigurację instalowanych fabrycznie dodatków Service Pack do systemu operacyjnego, programów narzędziowych i systemu BIOS. WYŁĄCZENIA W żadnym wypadku diagnoza awarii i usługa serwisu w domu nie obejmuje: Kwestii ogólnych i porad dotyczących korzystania z zainstalowanego fabrycznie oprogramowania firmy Dell. Konfigurowania i diagnozowania problemów związanych z korzystaniem z systemu operacyjnego i aplikacji zainstalowanych fabrycznie przez firmę Dell razem ze sprzętem i aplikacjami zainstalowanymi przez klienta. Konfigurowania, instalowania i testowania systemów operacyjnych, oprogramowania, aplikacji oraz sterowników i poprawek, które nie zostały dostarczone przez firmę Dell. Uaktualnień produktów komercyjnych niezależnie od tego, czy zostały one kupione od firmy Dell, czy innej (np. uaktualnienia pakietu Office XP Pro). Konfigurowania oprogramowania komunikacyjnego, jeśli nie jest to konieczne do rozwiązania problemu. Sprzętu i urządzeń peryferyjnych, które nie zostały dostarczone przez firmę Dell, ich instalowania i zapewnienia zgodności ze sprzętem firmy Dell. Pomoc techniczną zapewnia producent produktu. Oprogramowania i urządzeń peryferyjnych dostarczonych przez firmę Dell, o ile nie określono inaczej.* Uaktualnień systemu BIOS i oprogramowania układowego komputerów marki innej niż Dell, jeśli nie jest to konieczne do usunięcia awarii. Nieprawidłowej konfiguracji oprogramowania i sprzętu. Tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych klienta.* Aplikacji i danych klienta. Pracy uznanej przez firmę Dell za niepotrzebną. Materiałów eksploatacyjnych oraz normalnego zużycia przedmiotów z plastiku i dyskietek. Awarii niekrytycznych podlegających określonym normom branżowym, np. zakłóceń, uszkodzonych pikseli monitorów LCD. Gier i pakietów dodatkowych od dnia ich zakupu (np. pakietów oprogramowania edukacyjnego). Wykonywania czynności serwisowych o charakterze profilaktycznym. Naprawy systemu po zainfekowaniu wirusami w sposób inny niż polegający na zainstalowaniu systemu operacyjnego zgodnie z ustawieniami fabrycznymi firmy Dell.* W przypadku użytkowników biznesowych indywidualne elementy integracji w fabryce (DellPlus) nie są objęte pomocą techniczną, chyba że ustalono inaczej z firmą Dell, podpisując oddzielną umowę.

5 *Firma Dell udostępnia wiele usług. Dowiedz się więcej, jaką pomoc możesz uzyskać w ramach tych usług: &l=pl&s=dhs&~ck=mn" Dane klientów i utrata danych Firma Dell zaleca regularne tworzenie kopii zapasowych danych. W przypadku awarii dysku twardego jest on wymieniany. Wymiana uszkodzonego dysku oznacza utratę zapisanych na nim danych klienta. Specjalista pomocy technicznej przywróci domyślne ustawienia fabryczne systemu operacyjnego, jeśli klient udostępni oryginalny obraz oprogramowania lub nośnik instalacyjny systemu operacyjnego. Klient powinien kontaktować się ze specjalistami ds. wsparcia technicznego firmy Dell w sprawie pomocy przy ponownej instalacji dodatkowego oprogramowania dostępnego na oryginalnym, fabrycznym dysku obrazu. Utrata danych: odpowiedzialność za zabezpieczenie danych, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych zawsze ponosi klient. Firma Dell nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę oprogramowania i danych. Wyłączenia odpowiedzialności za szkody Poza elementami określonymi w standardowych warunkach sprzedaży produktów firmy Dell serwis firmy Dell nie obejmuje szkód powstałych wskutek: Używania składników i oprogramowania, które nie zostało dostarczone przez firmę Dell. Zmiany lokalizacji lub transportu. Korzystania z serwisu, który nie uzyskał autoryzacji firmy Dell. Używania produktu niezgodnie z instrukcją. Nieprawidłowego doboru napięć zasilania komputera. Nierozsądnego lub nadmiernego używania. Przypadkowego uszkodzenia. W przypadku kolejnych zakupów możliwe jest skorzystanie z programu ochronnego CompleteCare. Celowego uszkodzenia. Czynników środowiskowych. Działania siły wyższej, pożaru, powodzi, aktów przemocy i podobnych zdarzeń. Lokalizacja systemu Oferowana przez firmę Dell usługa serwisu w domu zdefiniowana w niniejszym dokumencie jest dostępna w następujących krajach: Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania. Usługa jest świadczona w kraju, w którym kupiono komputer. Firma Dell zobowiązuje się przenieść usługę, jeśli zostanie powiadomiona o zmianie lokalizacji i usługa będzie dostępna w lokalizacji docelowej. W kraju, do którego przeniesiono komputer, będzie można korzystać z usługi po poinformowaniu firmy Dell i zaktualizowaniu informacji w systemie firmy. Usługa może mieć różny zakres, jeśli jest przenoszona do kraju, który nie figuruje na liście określonej w niniejszym dokumencie. Pełną listę krajów, w których usługa jest bezpośrednio dostępna, można znaleźć w witrynie internetowej firmy Dell pod adresem Następnie należy kliknąć ikonę Podróże zagraniczne. Kraje spoza tej listy są krajami, w których usługa firmy Dell nie jest bezpośrednio dostępna. Jeśli system jest przenoszony z lub do kraju, w którym usługa firmy Dell nie jest bezpośrednio dostępna, usługa może mieć inny zakres lub być płatna. Za poinformowanie firmy Dell o przeniesieniu komputerów za granicę odpowiada klient. Klienci są zobowiązani wypełnić formularz przeniesienia dostępny w witrynie firmy Dell pod adresem m1?c=pl&cs=19&l=pl&s=dhs&redirect=1

6 Zobowiązania klienta W celu umożliwienia firmie Dell wypełnienia swoich zobowiązań świadczenia pomocy technicznej klient powinien: Podać etykietę serwisową/numer seryjny komputera, dla którego jest wykonywane zgłoszenie. Podać wszelkie informacje żądane przez technika firmy Dell, aby pomóc w zdiagnozowaniu problemu. Zapewnić firmie Dell pełny, bezpieczny i szybki dostęp do produktów. Jeśli jest to możliwe, należy wyznaczyć kompetentną osobę posiadającą wiedzę o systemie i awarii, która może czynnie uczestniczyć w rozwiązywaniu problemu. Zapewnić, że komputer znajduje się w łatwo dostępnej lokalizacji o odpowiednich warunkach lokalowych i zdrowotnych, a pracownikom nie grozi niebezpieczeństwo. Bezpłatnie udostępnić firmie Dell wszystkie urządzenia i usługi, które zostały przez firmę Dell uznane za niezbędne do realizacji usługi. Udostępnić na własny koszt zasoby telekomunikacyjne wymagane przez firmę Dell do wypełnienia zobowiązań oraz do testów, działań diagnostycznych i napraw. Utrzymywać pełne kopie bezpieczeństwa oprogramowania i danych zgodnie z najlepszymi zasadami postępowania przed zwróceniem się do firmy Dell o wykonanie usługi. Potwierdzić własną odpowiedzialność za przywrócenie swoich aplikacji po wykonaniu usług. Informować firmę Dell o wszelkich zmianach lokalizacji systemów. Przeprowadzić inne czynności, które mogą być wymagane do jak najlepszego wykonania usługi przez firmę Dell. Reguły dotyczące zwrotów Zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzedaży na odległość klienci mogą anulować zakup w dowolnym momencie przed upływem 7 dni roboczych*, licząc od dnia po dniu dostarczenia produktu bez podania przyczyny i otrzymać zwrot poniesionych kosztów pomniejszonych o dowolną kwotę naliczoną przez firmę Dell na cele odnowienia produktu lub usunięcia szkody, która powstała w czasie, gdy produkt był w posiadaniu klienta. W tym celu klient musi poinformować firmę Dell i uzyskać numer autoryzacji zwrotu. Produkty należy zwrócić od razu, wyraźnie oznakowane numerem autoryzacji zwrotu i w takim samym stanie, w jakim były w momencie dostarczenia do klienta. Koszty i ryzyko zwrotu ponosi klient. Ustawowe prawa klienta, w tym prawo do żądania zwrotu, wymiany lub zwrotu kosztów w związku z uszkodzonymi lub niezgodnymi z opisem produktami pozostają bez zmian, z uwzględnieniem ograniczenia czasowego opisanego powyżej. Ta część nie dotyczy klientów ani użytkowników biznesowych. *W niektórych krajach okres zwrotu może być dłuższy. Więcej informacji na temat standardowych warunków sprzedaży i świadczenia usług dla danej jurysdykcji można znaleźć na stronie (część Zasady i warunki). Niniejszy opis usługi podlega postanowieniom standardowych warunków sprzedaży produktów i świadczenia usług przez firmę Dell (łącznie z zawartymi w nich ograniczeniami i wyłączeniami odpowiedzialności firmy Dell) lub dowolnej obowiązującej umowie podpisanej oddzielnie między klientem a firmą Dell, i stanowi ich uzupełnienie. Firma Dell zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian do niniejszego dokumentu oraz produktów i usług pod warunkiem, że zmiany nie wpłyną na zmniejszenie liczby zobowiązań firmy Dell wynikających z umowy wobec klientów otrzymujących produkty i/lub usługi. Firma Dell udziela gwarancji na produkty i usługi w dokładnie takiej formie, w jakiej zostało to opisane w niniejszym dokumencie, w dowolnej umowie zawartej między firmą Dell a klientem oraz zgodnie z dodatkowymi wymogami wynikającymi z obowiązującego prawa. Firma Dell nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do produktów i usług, z wyjątkiem gwarancji opisanych w niniejszym opisie usługi, standardowych warunków firmy Dell, innych zawartych umów lub wymaganych przez prawo. Standardowe warunki firmy Dell są dostępne na stronie (część Warunki i zasady).

7 2009 Dell Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie dokumentu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Sp. z o.o. jest surowo zabronione. Dell, logo Dell, Inspiron i Dimension są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Dell Inc. Inne znaki lub nazwy towarowe mogą być stosowane w niniejszym dokumencie w odniesieniu do podmiotów posiadających prawo do określonej marki lub nazwy ich produktów. Firma Dell wyłącza czerpanie zysków ze znaków i nazw towarowych, które nie są jej własnością. Siedziba firmy: Dell Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa, POLSKA

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s

EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s EM4029 - Adapter sieciowy PCI-e 10/100/1000 Mb/s 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat

Obsługa serwisowa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Obsługa owa HP w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym cały świat Serwis HP w następnym dniu roboczym zapewnia użytkownikom komputerów przenośnych wsparcie dla ich nowego Produktu Przenośnego HP,

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 5 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych i utrzymania w sprawności systemu central telefonicznych PABX produkcji

Bardziej szczegółowo

D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa

D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa D-Link Assist: Najlepsza obsługa serwisowa Rapid Response Support D-Link Assist: natychmiastowa pomoc w każdej sytuacji Właściwe funkcjonowanie sieci komputerowej niejednokrotnie decyduje o sprawności

Bardziej szczegółowo

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0

EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 EM1017 Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 2 POLSKI EM1017 - Gigabitowy adapter sieciowy USB 3.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 1.3 Przed

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Informacja ASUS VIP. 4. Wyjątki i ograniczenia gwarancji

Informacja ASUS VIP. 4. Wyjątki i ograniczenia gwarancji Szanowny Użytkowniku, dziękujemy za zakup produktu firmy ASUS! Dokonaj rejestracji już teraz, aby stać się pełnoprawnym członkiem VIP i odnieść płynące z tego korzyści! 1. Wstąp do klubu ASUS VIP. 2. Otrzymaj

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi

Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług. Linia Wsparcia dla Cisco. 1. Zakres Prac. 2. Definicje dotyczące Usługi Zakres Prac dotyczący świadczenia Usług Linia Wsparcia dla Cisco Niniejszy Zakres Prac określa Usługę opcjonalną wybraną przez Klienta w Wykazie Maszyn i/lub Wykazie Usług Serwisowych (zwanych dalej Zestawieniem)

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB

EW1085R3. MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085R3 MICRO Adapter Bluetooth USB MICRO Adapter Bluetooth USB EW1085 Spis treści EW1085R3... 1 MICRO Adapter Bluetooth USB... 1 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0

EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy Rozdzielacz USB 2.0 EM1019 4 Portowy rozdzielacz USB 2.0 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Połączenie z EM1019... 3 3.0 Używanie EM1019... 4

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Załącznik nr 1c do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/../2015 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu sprzętu IT (wraz z wbudowanym oprogramowaniem)

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0

Dysk CD (ze sterownikami i podręcznikiem użytkownika) Kabel USB 2.0 Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE. DUB-A2 Szybka karta PCI z 2 portami USB 2.0 Przed rozpoczęciem Do korzystania z urządzenia niezbędne są następujące elementy Windows

Bardziej szczegółowo

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych

Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach komputerowych Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) Rozszerzone Wsparcie Techniczne dla systemu Linux zainstalowanego na klastrach Niniejszy Załącznik dotyczący opcji usług (SOA) określa opcjonalne usługi wybrane przez

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego.

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego. 1 Informacje o wypożyczalni Wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem prowadzona jest przez: ASTAT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA

EW1015 R3. Adapter USB 2.0 do IDE i SATA EW1015 R3 Adapter USB 2.0 do IDE i SATA 2 POLSKI EW1015 R3 - Adapter USB 2.0 do IDE i SATA Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i cechy... 2 1.2 Zawartość Opakowanie... 3 1.3 Porty i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7

Instrukcja uaktualnienia do systemu. Windows 7 Instrukcja uaktualnienia do systemu Windows 7 Niniejszy dysk Windows 7 Upgrade Disk firmy Lenovo umożliwia klientom aktualizację obecnego systemu operacyjnego do wersji Windows 7. Uwagi dotyczące uaktualnienia

Bardziej szczegółowo

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central.

oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central. Dane techniczne Usługa instalacji i rozruchu oprogramowania HP StoreOnce Recovery Manager Central Usługi HP Zalety usługi Ułatwienie zespołowi informatycznemu skoncentrowania się na jego głównych zadaniach

Bardziej szczegółowo

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr

Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Plik Readme aplikacji klienckiej Novell Filr Kwiecień 2015 r. 1 Omówienie produktu Aplikacja kliencka Novell Filr umożliwia synchronizowanie plików z systemu Novell Filr z systemem plików na komputerze,

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Aga-Komputers 0-603-529-828

Aga-Komputers 0-603-529-828 Aga-Komputers 0-603-529-828 AK000 Diagnoza uszkodzenia sprzętu (1godz.) 60zł - Lokalizacja uszkodzenia, wycena naprawy AK001 Naprawa sprzętu (1 godz.) 60zł - Naprawa uszkodzonego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Usługa HP Support Plus

Usługa HP Support Plus Usługa HP Support Plus Usługi HP Care Pack Usługa HP Support Plus zapewnia kompleksowe usługi serwisowe w zakresie sprzętu i oprogramowania, umożliwiając zwiększenie dostępności infrastruktury IT. Inżynierowie

Bardziej szczegółowo

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy 1. Definicje Na potrzeby niniejszych postanowień podane poniżej terminy przyjmują następujące znaczenie: Rejestracja oznacza wykonaną na stronie rejestracji w usłudze

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem Thomson SpeedTouch 330 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji

DESKTOP Internal Drive. Przewodnik po instalacji DESKTOP Internal Drive Przewodnik po instalacji Przewodnik po instalacji Seagate Desktop 2013 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent to znaki

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

Technik Informatyk Egzamin

Technik Informatyk Egzamin Technik Informatyk Egzamin Technik Informatyk Zawodowy część praktyczna Aby dobrze napisać egzamin zawodowy potrzebujesz dwóch rzeczy: 1. Determinacji 2. Schematu pisania egzaminu zawodowego, którego powinieneś

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure

EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure EW7033 USB 3.0 2,5 SATA Hard Disk Enclosure 2 POLSKI EW7033 USB 3.0 2.5" SATA Hard Disk and SSD Enclosure Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 2.0 Podłączenie dysku twardego... 3 3.0 Podłączenie obudowy EW7033

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Dotyczy postępowania na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i świadczenie usługi zapewnienia dostępu do Internetu na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin

Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin Usługa serwisowa w miejscu instalacji z gwarantowanym czasem naprawy 6 godzin Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 6 godzin zapewnia menedżerom IT dostęp do zespołu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup

Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup Usługi firmy HP Dane techniczne Usługa HP StoreEasy 5000 Network Storage Solution Installation and Startup obejmuje instalację

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym

Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługa w punkcie serwisowym z transportem zwrotnym Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa HP z transportem zwrotnym zapewnia wysokiej klasy obsługę serwisową urządzenia we wskazanym przez HP centrum serwisowym

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o gwarancji ASUS

Formularz informacji o gwarancji ASUS Formularz informacji o gwarancji ASUS Pan/Pani/Panna: Numer telefoniczny: Adres: Address: Adres e-mail: Data zakupienia: / / (DD/MM/RR) Nazwa dostawcy: Numer telefoniczny dostawcy: Adres dostawcy: Numer

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w termie do 21 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę w termie do 21 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Znak sprawy: OA.240.1.2016.JS Wzór istotnych warunków umowy Załącznik nr 8 do SIWZ 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania do wdrożenia wirtualizacji środowiska serwerowego z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64-

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Wyzwolenia Ziemi Wałeckiej, Skrzatusz 1A, 64- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskrzatusz.biposwiata.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi Szydłowo: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą:

5. W zakres obsługi serwisowej wchodzą: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na kompleksową obsługę serwisową urządzeń drukujących eksploatowanych w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia 1. Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov.

ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7. Izba Celna w Białymstoku. www.e-clo.gov. Izba Celna w Białymstoku ZAŁĄCZNIK nr WARUNKI GWARANCJI I. DEFINICJE... 2 II. ZASADY OGÓLNE... 3 III. POZIOMY SLA... 7 ul. Octowa 2, 15-399 Białystok tel.: +48 85 745 85 55 fax: +48 85 745 85 99 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

-wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011)

-wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 58/DI/PN/2011 -wzór- (nie załączać do oferty) UMOWA Nr 58/ /DI/PN/2011 (dotyczy części nr zamówienia, znak sprawy: 58/DI/PN/2011) W dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ DZP-0431-1425/2011 Istotne postanowienia umowy Zawarta w dniu... 2011 roku w Krakowie pomiędzy: Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja,, Al. Mickiewicza 21, który reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support

Warunki świadczenia usług Basic Hardware Support Omówienie usługi Dell świadczy usługi (zwanej dalej Usługą lub pakietem Basic ) zgodnie z niniejszym dokumentem (zwanym Warunkami świadczenia usług ) oraz poziomem usług świadczonych na miejscu i/lub za

Bardziej szczegółowo