2 / PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII"

Transkrypt

1 KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości niemal identyczna jak styczniowa. Pomimo spadku wartości Pengaba, obecna jego wartość jest najwyższa dla pomiaru lutowego od roku, przewyższając wynik z analogicznego miesiąca ub. roku o, pkt. Lutowa obniżka wartości indeksu jest efektem znacznie mniej korzystnych niż przed miesiącem ocen (skumulowany wskaźnik ocen spadł o,8 pkt) i byłaby z pewnością znacznie większa, gdyby nie wzrost skumulowanego wskaźnika prognoz (o, pkt.). W warstwie ewaluatywnej wyrażone przez bankowców oceny nie napawają optymizmem. Wyraźne pogorszenie koniunktury zaobserwowano na rynku depozytów złotowych, zwłaszcza bieżących. Na rynku lokat dewizowych wskaźniki ocen są korzystniejsze niż przed miesiącem, szczególnie na rynku lokat terminowych. Na rynku kredytów złotowych nastąpiło wyraźne pogorszenie - wskaźnik oceny osiągnął najniższą wartość od lutego ub. r., znacznie gorzej niż przed miesiącem oceniono sytuację w segmencie gospodarstw domowych. W warstwie prognostycznej dominują oczekiwania nieznacznej poprawy koniunktury na większości rynków produktów depozytowych i kredytowych. Spadła wartość wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury bankowej - obecnie 8,8 pkt. (spadek o, pkt.). / Środowisko bankowe jest zgodne, że opinia zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych o bankach w Polsce jest, dostrzegając jednocześnie poprawę tych opinii w porównaniu w rokiem poprzednim. Wśród bankowców powszechne jest również przekonanie, że w porównaniu z okresem sprzed - lat, usługi bankowe w Polsce są znacznie łatwiej dostępne i przyjazne dla klientów, a pozycja samych klientów w relacjach z bankami uległa wyraźnej poprawie, co w dużej mierze może tłumaczyć zmiany opinii klientów o sektorze bankowym. W opinii bankowców, banki przyznają obecnie dużo szybciej kredyty, krócej rozpatrując wnioski kredytowe, co jednak nie znaczy, że łatwiej dostać kredyt teraz niż - lat temu. Za najbardziej przyszłościowe i gwarantujące rozwój obszary działalności banków w Polsce bankowcy uznali bankowość detaliczną oraz bankowość przedsiębiorstw, w mniejszym stopniu bankowość hipoteczną i firm mikro. W obecnym pomiarze poprosiliśmy bankowców o ocenę roli Biura Informacji Kredytowej w polskim sektorze bankowym Największe uznanie wzbudza działalność BIK w zakresie wspomagania podejmowania decyzji kredytowych przez banki, ułatwiania oceny zdolności kredytowej klienta oraz wpływania na bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków pieniężnych. Lutowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7- bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. PENGAB - wartości trendu cyklu 7 8 I I I DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (w stosunku do stycznia br. - o 7 pkt. proc. mniej): ludności w proc. (-), a podmiotów gospodarczych proc. (-). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (+); ludności proc. (+), podmiotów gospodarczych proc. (+). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 7 punktów (-), klientów indywidualnych punkty (-) oraz korporacyjnych punktów (-). Lokaty terminowe rosły łącznie w proc. placówek (w stosunku do stycznia br. - o pkt. proc. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w proc. placówek (-), a podmiotów gospodarczych w proc. placówek (-). Spadki wystąpiły: łącznie w proc. oddziałów (+); ludności proc. (+), podmiotów gospodarczych proc. (-). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem pkt. (-); gospodarstw domowych pkt. (-) oraz podmiotów gospodarczych pkt. (-). I I I I I I Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się proc. placówek (w stosunku do stycznia br. - o pkt. proc. więcej), spadek przewiduje proc. (+), a proc. (-) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (+), a korporacyjnych 7 proc. (+); spadek przewiduje odpowiednio proc. (+) i proc. (-). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 7 punktów (+), gospodarstw domowych 7 punktów (+), a podmiotów gospodarczych punktów (+). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się proc. oddziałów (+), spadek przewiduje proc. (-), a 7 proc. (-) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (+), a instytucjonalnych proc. (+7); pogorszenia - odpowiednio proc. (-) i proc. (-). Salda prognozy wynoszą: ogółem pkt. (+), depozyty ludności pkt. (+) oraz podmioty gospodarcze 8 pkt. (+8). I I I

2 DEPOZYTY WALUTOWE DEPOZYTY ZŁOTOW E A ISTA 7 DEPOZYTY ZŁOTOW E TERMINOW E DEPOZYTY DEW IZOW E A ISTA DEPOZYTY DEW IZOW E TERMINOW E ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' X' I' ' ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' X' I' ' ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' X' I' ' ' I' I' ' I' I I' I' IX' X' ' I' I' I' ' I' I' ' I ' ' I ' IX' X' ' X' I' ' KREDYTY ZŁOTOW E Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 8 Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (+); w segmencie ludności w 8 proc. (+) i podmiotów gospodarczych proc. (-). Malały natomiast: ogółem w 8 proc. (-), ludności proc. (-) oraz firm i instytucji niefinansowych proc. (+). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi minus punktów (+), lokat ludności minus 8 punktów (+8) i depozytów podmiotów gospodarczych minus 7 punktów (-). Depozyty terminowe ogółem rosły w 8 proc. placówek (+7), malejąc w proc. (-) i nie ulegając zmianie w 7 proc. (-). Depozyty ludności wzrosły w proc. (+), podmiotów gospodarczych w proc. (+), malejąc odpowiednio w proc. (-) i proc. (+). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem punkty (+), lokat klientów indywidualnych minus punkt (+) oraz korporacyjnych minus pkt. (-). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 8 proc. placówek (=), spadkowe - 7 proc. (-), a proc. (+) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 8 proc. placówek (-), a podmiotów gospodarczych proc. (+). Spadek przewiduje odpowiednio proc. (-) i proc. (-). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem pkt. (+), gospodarstwa domowe punkty (+) oraz firmy i instytucje punkt (+). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się proc. placówek (-), spadku proc. (+), a proc. nie przewiduje zmiany (-). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. (-), a podmiotów gospodarczych proc. (+); spadek - odpowiednio proc. (=) i proc. (+). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem punkty (-), ludności punkty (-), oraz podmioty gospodarcze jeden punkt (-). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 8 proc. placówek (-), malała w proc. (+) i nie zmieniła się w proc. (+). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało proc. placówek (-), a na cele gospodarcze proc. oddziałów (+); spadek wystąpił odpowiednio w proc. (+7) i 7 proc. (-). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 8 punktów (-8), kredytów dla ludności 8 punktów (-8) oraz podmiotów gospodarczych 8 punktów (+7). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 8 proc. placówek (+8), dla ludności 8 proc. (+) i 78 proc. dla klientów korporacyjnych (+). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje: proc. (=), kredytów dla ludności proc. (=), a podmiotów gospodarczych proc. (-). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 8 punkty (+8), ludności 7 punktów (+), podmiotów gospodarczych 7 punktów (+). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 8 proc. (=), w proc. zmalało (=), a w proc. placówek wzrosło (+). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 7 proc. (-), zmniejszenia wzrostu 8 proc. (-). 8 proc. (+), a

3 KREDYTY DEW IZOW E ' I' I' ' KREDYTY NIEREGULARNE I' ' I' IX' X' ' X' I' ' I' ' I' I' ' I' ' I' KREDYTY KONSUMENCKIE ' I' I' ' ' I' I' ' I' ' I' ' I' IX' IX ' I' IX' X' X' ' ' X' ' I' I' KREDYTY MIESZKANIOW E I' X' I' LICZBA KREDYTÓW DO mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW ' I' I' ' I' I I' AKCJE ' I' I' I' ' I' I I' I' IX' IX' X' X' ' ' I' I' I' I' ' ' ' ' ' KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w proc. placówek (-), malejąc w 8 proc. (-7) i nie zmieniając się w 7 proc. (+8). Saldo oceny wzrosło z minus punktów do minus punków (+). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje proc. placówek (-), spadek proc. (+), a proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy spadło z minus pkt. do minus pkt. (-7). KREDYTY. WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 7 proc. placówek (+), malały w 7 proc. (-8), a w 7 proc. (+) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny wzrosło z minus punktów do punktów (+). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się proc. (=), spadku proc. (-), a proc. (+) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi punktów (+). KREDYTY O WARTOŚCI DO MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do mln EURO wystąpił w 8 proc. placówek (-), spadek w proc. (-), a w proc. nie nastąpiły zmiany (+7). Wskaźnik oceny netto wyniósł 7 pkt. proc. (-). Wzrost liczby kredytów o wartości do mln EURO przewiduje proc. (=), spadek proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Wskaźnik prognozy wynosi 8 pkt. (+). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w proc. placówek (-), spadek w proc. (+7), a w proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+). Wskaźnik netto wynosi pkt. proc. (-). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 7 proc. placówek (+8), zmaleją według proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (-7). Wskaźnik prognozy wynosi 7 pkt. (+). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w proc. placówek (-), spadek w proc. (+), a w proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (=). Wskaźnik oceny netto wyniósł pkt. proc. (-8). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 78 proc. placówek (+), zmaleją według proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (-8). Wskaźnik prognozy wynosi 7 pkt. (+). AKCJE I OBLIGACJE Popyt na akcje wzrastał w proc. placówek (+), malał w 8 proc. (-), nie ulegając zmianie w proc. (-). Saldo oceny wzrosło do pkt. (+). Popyt na obligacje wzrastał w proc. placówek (-), spadek wystąpił w 7 proc. (+), a w proc. nie odnotowano zmiany popytu (+). Saldo oceny spadło do pkt. (-7). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się proc. (+), spadku proc. (-), a proc. (-) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi punktów (+). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 8 proc. (-), spadek proc. (-), a proc. (+) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 7 pkt. (=). Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

4 OBLIGACJE JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH 7 8 ' I' I' 8 7 ' I' I I' I' IX' 7 8 X' ' X' I' 7 ' Popyt na jednostki funduszy inwestycyjnych wzrastał w proc. placówek (+), malał w proc. (-), a w 7 proc. nie uległ zmianie (+). Saldo wzrosło do pkt. (+). Wzrost popytu przewiduje proc. (+), spadek proc. (-), a proc. (=) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi pkt. (+). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 8 ' I' I' JEDNOSTKI FUNDUSZY INW ESTYCYJNYCH ' I' ' I' IX' X' ' X' I' ' Popyt na polisy wzrastał w proc. placówek (+), malał w proc. (+7) i nie zmienił się w proc. (-). Saldo ocen spadło do poziomu pkt. (-). Wzrost popytu na polisy przewiduje proc. (-), spadek 8 proc. (+), a 7 proc. nie spodziewa się zmiany (-). Saldo prognozy spadło do 8 pkt. (-). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE , 8,7 8, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOW O-ROZLICZENIOW E KONDYCJA-SYTUACJA EKONOMICZNA 8 8,8 POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 7, 8 7, PENGAB, 8 8,, 8 7,8, ' I' I' ' I' ' I' IX' X' ' X' I' ' ' I' I' ' I ' ' I' IX' X' ' X' I' ' ' I' I' ' I' ' I ' IX' X' ' X' I' ' ' I' I' ' I' I I' I ' IX' X' ' I' I' ' 8,8 8, Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 8 proc. placówek (-), malała w 8 proc. (-) i nie zmieniła się w proc. (+). Saldo oceny spadło do poziomu punktów (-8). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 7 proc. placówek (+7), spadku proc. (-), a proc (-) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do poziomu 7 pkt. (+7). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB - 8,8) O poprawie swej ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje proc. placówek (-). Pogorszenie wystąpiło w proc. (+), a proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+). Saldo oceny spadło do poziomu punktów (-). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-), proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-8), proc. banków giełdowych (-8) i proc. banków spółdzielczych (-). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się proc. ankietowanych placówek (+8), pogorszenia proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (-). Wskaźnik prognozy netto wzrósł do poziomu pkt. (+). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, spadł o, pkt. i wynosi obecnie 8,8 pkt. Jest to wartość o, pkt. wyższa niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego (luty - 8,). WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ 8, pkt. Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych zmalał o,7 pkt. w stosunku do stycznia (z 8,8 do 8,). PENGAB jest wyższy niż w lutym ub. r. o, pkt. Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 8, pkt. i jest niższy niż styczniowy o,8 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł z,8 do 8, pkt., czyli o, pkt. Index Pengab w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z, do 8, (o,), w grupie banków giełdowychspadł z, do, (o, pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego spadł z 8,7 do,(o,8 pkt.), w grupie banków spółdzielczych wzrósł z, do 7, (o pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują na koniec roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego 7, proc. (-, pkt.) redyskonta weksli -, proc. (-, pkt.) kredytu na cele gospodarcze,7 proc. (-, pkt.) lokaty trzymiesięcznej,8 proc. (-, pkt.) W SKAŹNIK OGÓŁEM Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

5 JAKICH STÓP PROCENTOWYCH SPODZIEWA SIĘ PAN(I) W KOŃCU ROKU? INFLACJA ',,,7,,,7,8,7,,,,,7,,8,,7,7 7, 7,7 8, 8, 8, 8, 7,7 7,,7,,,7,8,,7 7, 7, 7, 7,,7,,,,,,,,,,8,,78,,8 I' I' ' I' lokata -miesięczna kredyt lombardowy I I' I' IX' X' ' PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ ' - GRUDZIEŃ X' I' ' redyskonto weksli w NBP kredyt na cele gospodarcze Bankowcy przewidują, że w roku w okresie grudzień - grudzień inflacja wyniesie, proc. (dane uśrednione). Mediana wynosi, proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na, proc, banków spółdzielczych-, proc., banków giełdowych -,8 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego -, proc. KURS DOLARA I EURO,, Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań procenty,,,,8,7,,,8,8,7,8,8 (uśrednionych) na koniec roku wynoszą dla ceny dolara -, zł (mediana,8), a dla euro -, zł (mediana,). Są zatem wyższe o grosz dla dolara i niższe o groszy dla euro w porównaniu ze styczniem br.. I I I I I IX X X JAKI BĘDZIE KURS DOLARA I EURO W KOŃCU ROKU? PYTANIA DODATKOWE,, DOLAR EURO Opinia klientów o bankach w Polsce,, I I I I I I IX X X Jaka jest ogólna opinia o działających w Polsce bankach wśród: KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Zdaniem zdecydowanej większości bankowców, opinia klientów indywidualnych o działających w Polsce bankach jest (% - bardzo, 7% - ). Zdaniem bankowców, identyczna opinię podzielają klienci korporacyjni (% - bardzo, 78% - ). W obu przypadkach średnia wyniosła,8 na skali od [] bardzo nie do [] bardzo. bardzo, nie,.8 7 bardzo nie 78 Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH KLIENTÓW KORPORACYJNYCH lepsza N =.8 lepsza Zmiany opinii klientów wobec banków Zdaniem połowy ankietowanych bankowców, opinia klientów indywidualnych o bankach w Polsce jest lepsza niż rok temu, zdaniem % - taka sama. W przypadku klientów korporacyjnych, % bankowców dostrzega poprawę opinii, jednocześnie taki sam odsetek uważa, że opinia tej grupy klientów nie uległa zmianie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Konkurencyjność rynku usług bankowych na obszarze działania placówki gorsza 8. gorsza 8. Konkurencyjność rynku usług bankowych na obszarze działania placówki postrzegana jest najczęściej jako bardzo duża (%) bądź duża (%). Niemal co piąty bankowiec przyznaje, że konkurencyjność ta jest na średnim poziomie. taka sama N = taka sama Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

6 [] % Konkurencyjność rynku usług bankowych na obszarze działalności placówki, ocenia Pan(i) jako: [] bardzo duża % [] duża %. N = N = W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją według Pana(i) największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce? [] [] tak,% tak 8,% Bankowość detaliczna Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich [] nie Bankowość hipoteczna [] nie,%,% Bankowość firm mikro [] bardzo duża 7% [] mała %. [] średnia 7% [] duża % N = N = Konkurencyjność Pana(i) placówki na lokalnym rynku usług bankowych w ostatnich dwóch latach: [] % [] trochę % [] średnia 8%. [] nie zmieniła się % [] trochę % Bankowość inwestycyjna Bancanssurance [] % [],% [] trochę 7,% [] trochę % [] nie zmieniła się 8% (N=) (N=) Czy według Pana(i) obecnie, w porównaniu z okresem sprzed czterech-pięciu lat...:? Klientom jest łatwiej i wygodniej korzystać z usług i produktów banków Banki dużo dokładniej sprawdzają zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców Pozycja klientów w relacjach z bankami jest znacząco wyższa Okres rozpatrywania wniosków kredytowych jest znacznie krótszy Banki dużo szybciej przyznają teraz kredyty Dużo łatwiej jest uzyskać kredyt w banku [] się nie zgadzam [] się nie zgadzam [] się zgadzam [] się zgadzam średnie Czy w Pana(i) ocenie działalności Biura Informacji Kredytowej...:? Wspomaga podejmowanie decyzji kredytowych przez banki Ułatwia ocenę zdolności kredytowej klienta N = średnie... Zmiany konkurencyjności placówki na lokalnym rynku usług bankowych w ostatnich dwóch latach Częściej niż co trzeci przedstawiciel banków deklaruje, że konkurencyjność jego placówki się poprawiła, niemal co drugi że trochę się poprawiła. Brak zmian w tym zakresie deklaruje co dziesiąty ankietowany, pogorszenie 7%. Szanse rozwoju bankowości w Polsce obszary działalności Bankowość detaliczna oraz bankowość przedsiębiorstw to w opinii bankowców obszary działalności gwarantujące największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce. W dalszej kolejności wymieniano bankowość hipoteczną oraz bankowość firm mikro, w najmniejszym stopniu bancassurance oraz private banking. Zmiany jakości i dostępności usług bankowych na przestrzeni ostatnich - lat Bankowcy są zgodni, iż obecnie, w porównaniu z okresem sprzed - lat, klientom jest łatwiej i wygodniej korzystać z usług banków, jednocześnie ich pozycja w relacjach z bankami jest znacząco wyższa. W ocenie bankowców, banki dużo dokładniej sprawdzają obecnie zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców, jednocześnie jednak znacznie krótszy jest okres rozpatrywania wniosków kredytowych. Prawie trzy czwarte przedstawicieli banków jest zgodnych, że banki dużo szybciej przyznają teraz kredyty. Stwierdzenie, że dużo łatwiej uzyskać kredyt w banku spotkało się jednak z bardzo umiarkowaną akceptacją ze strony bankowców (połowa ankietowanych zgadza się, połowa odrzuca powyższe stwierdzenie). Rola Biura Informacji Kredytowej w polskim sektorze bankowym Największe uznanie bankowców wzbudza działalność BIK w zakresie wspomagania podejmowania decyzji kredytowych przez banki, ułatwiania oceny zdolności kredytowej klienta oraz wpływania na bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków pieniężnych. Bankowcy są również zgodni, iż działalność BIK znacznie zmniejsza poziom kredytów zagrożonych w bankach. Jednocześnie przedstawiciele banków wypowiadają się z nieco mniejszym uznaniem o wpływie działalności BIK na upraszczanie i skracanie procesu przyznawania kredytów, z największa rezerwą podchodząc do tezy o obniżaniu kosztów obsługi kredytu dla klienta w efekcie działalności BIK. Wpływa na bezpieczeństwo powierzonych bankowi środków pieniężnych 8. Znacznie zmniejsza poziom kredytów zagrożonych w bankach 8 8. Działalność BIK wpływa na oszczędność czasu klienta 7. Upraszcza proces przyznawania kredytów.8 Działalność BIK przyspiesza procedurę udzielenia kredytu klientowi.8 Dzięki działalności BIK bank może zwalniać klienta z obowiązku uzyskiwania pisemnych zaświadczeń o stanie jego zobowiązań. Obniża koszty obsługi kredytu dla klienta. [] się nie zgadzam [] się nie zgadzam [] się zgadzam [] się zgadzam Monitor Bankowy - ZBP/Pentor N =

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW Listopadowy Pengab przekroczył psychologiczną barierę punktów. Z wynikiem, pkt. uzyskał najlepszy wynik od sierpnia r. W porównaniu z poprzednim miesiącem, Pengab wzrósł o, pkt., a w zestawieniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU / Wskaźnik Pengab analogicznie jak w latach ubiegłych powtarza sezonowe spadki wartości. W kwietniu br. obniżył się o, pkt. w stosunku do marca, w tym z tytułu sezonowości o,

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE Mikołaj nie sprawił niespodzianki i grudniowy PENGAB okazał się dokładnie o pkt. niższy, aniżeli listopadowy. Mimo sporego spadku syntetyczny wskaźnik koniunktury bankowej jest wyższy o 1,1 pkt., aniżeli

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA Po majowym wzroście, czerwcowy Pengab odnotował spadek, zachowując się podobnie jak w maju - wbrew logice ostatnich czterech lat. W przeciwieństwie do czterech poprzednich, gdy wskaźnik zawsze wzrastał,

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW Sierpniowy Pengab przekroczył oczekiwany od dłuższego czasu pułap punktów, osiągając wartość 2,2 pkt. Tym samym wskaźnik osiągnął swoją najwyższą wartość od grudnia roku. Pengab jest wyższy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small MONITOR BANKOWY Indeks koniunktury bankowej Pengab wzrósł w stosunku do lipca o, pkt. i wynosi obecnie,8 pkt.. Wzrost swój zawdzięcza istotnej poprawie wskaźnika wyprzedzającego (indeks prognozy wzrósł

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Monitor Bankowy PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Index Pengab Luty Pengab wartość trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Maj PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. -. Wakacyjnej abilizacji ciąg

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja na niskim poziomie

Stabilizacja na niskim poziomie Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Stabilizacja na niskim poziomie Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja trendu horyzontalnego

Kontynuacja trendu horyzontalnego Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. Kontynuacja trendu horyzontalnego Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Majowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Czerwiec PENGAB =. -. Konsumenci przygotowują do

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych luty PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Grudzień PENGAB =. -. Coraz mniej optymizmu

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

Topnieje optymizm w prognozach

Topnieje optymizm w prognozach Listopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Topnieje optymizm w prognozach Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Styń PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016 Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzrosło zainteresowanie kredytami Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Wrześniowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku bancassurance

Badanie rynku bancassurance Badanie rynku bancassurance VII Kongres Bancassurance 7-8 października 2015 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik do Uchwały nr 158/2014 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 15.10.2014 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

tekst jednolity: wg stanu na roku

tekst jednolity: wg stanu na roku tekst jednolity: wg stanu na 30.05.2016 roku 1. zm. 03.06.2015 r. (uch. Zarządu Nr 87/2015) 2. zm. 21.10.2015 r. (uch. Zarządu Nr 124/2015) 3. zm. 13.01.2016 r. (uch. Zarządu Nr 2/2016) 4. zm. 26.01.2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Załącznik do Uchwały nr 51/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 22.08.2014 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH Rozdział I. Oprocentowanie produktów

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWCH W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 09.03.2015r. Spis treści: PODMIOTY INSTYTUCJONALNE I. Tabela oprocentowania kredytów i pożyczek bankowych udzielanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Załącznik do Uchwały nr 35/5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WILAMOWICACH Wilamowice, 2017r. CZĘŚĆ A: KLIENCI INDYWIDUALNI

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS nr 15/2015 z dnia 26-02-2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Międzyrzecu Podlaskim Tekst jednolity Zmiany: Uchwała nr 20/2015 z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 7.0 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 22/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 24.02.2012r. Obowiązuje od 28.02.2012r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 25.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.04.2015 r. Obowiązuje od 04.05.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. Dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 8/Z/2014 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 14.01.2014r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH Dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Tabela oprocentowania produktów depozytowych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2016 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni z dnia 101.2016 roku Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 Tabela oprocentowania produktów depozytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAMOŚCIU Zamość, kwiecień 2015 1 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI...3 KONTA OSOBISTE...3

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo