POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE"

Transkrypt

1 Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych uzyskanych we wrześniu. W miarę stabilna sytuacja panuje na rynkach depozytowych i kredytowych. Wzrastał jedynie popyt na kredyt dewizowy. Nastąpiło jednak pogorszenie ogólnego klimatu gospodarczego. Placówki gorzej oceniają swoje wyniki ekonomiczne i z mniejszym optymizmem formułują prognozy. Pengab - syntetyczny wskaźnik koniunktury stracił wprawdzie tylko punkt, lecz ogólny klimat koniunktury pogorszył się o siedem punktów. Bankowcy zdają się być poważnie zaniepokojeni sytuacją makroekonomiczną. W dalszym ciągu podtrzymują wysokie oczekiwania inflacyjne. Nie wykluczone, że na nastroje wpływał też przebieg kampanii wyborczej, w której dla bankowców liczyło się tylko dwóch kandydatów A.Kwaśniewski i A.Olechowski. Bankowy elektorat docenia kompetencje A.Olechowskiego i w dużym stopniu podziela jego poglądy gospodarcze. Wyraźnie częściej aniżeli A.Kwaśniewskiego. Dystans maleje przy zaufaniu. Ale i w tym przypadku nieco częściej bankowcy wskazują na A.Olechowskiego. Październikowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 7-9 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych, zlokalizowanych na terenie całego kraju II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (w stosunku do września brak zmiany): ludności w 7 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych 6 proc. (=). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 17 proc. placówek (=); ludności - proc. (=), podmiotów gospodarczych - 1 proc. (=). Salda ocen pozostają na poziomie z września i wynoszą: dla łącznych lokat bieżących - 6 punktów (+1), klientów indywidualnych - punktów (+1) oraz korporacyjnych - punktów (=). Lokaty terminowe rosły łącznie w 6 proc. placówek (spadek o punkty proc. w stosunku do września). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 6 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych w 1 proc. placówek (+6). Spadki wystąpiły: łącznie w 18 proc. oddziałów (-); ludności 1 proc. (+), podmiotów gospodarczych 1 proc. (-1). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem - 8 punktów (-1); gospodarstw domowych - 1 punktów (-1) oraz podmiotów gospodarczych 6 punktów (+8). Oczekiwania. Poprawy sytuacji w zakresie wkładów a vista ogółem spodziewa się 66 proc. placówek (-1), spadek przewiduje - proc.(+1), a proc. (+1) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 6 proc. (-6), korporacyjnych - 77 proc. (-1); spadek przewiduje odpowiednio proc. (-1) i proc. (+). Wszystkie salda prognoz pogorszyły się w porównaniu z wrześniem i kształtują się następująco: dla lokat łącznie spadek z 6 na 6 (-); dla gospodarstw domowych z 6 na 7 (-) oraz w przypadku podmiotów gospodarczych - z 77 do 7 punktów procentowych (-). Poprawy sytuacji w depozytach terminowych ogółem spodziewa się 66 proc. oddziałów (-), spadek przewiduje proc.(+), a proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrost aktywności deponentów indywidualnych prognozuje 76 proc. (-), a instytucjonalnych - 66 proc.(+1); pogorszenie - odpowiednio 1 proc.(+1) i proc. (-1). Salda prognozy wynoszą: dla lokat ogółem spadek z 66 na 6 (-), dla depozytów ludności - z 78 do 7 (-), a w segmencie podmiotów gospodarczych - niewielki wzrost - z 6 do 6 (+1).

2 8 DEPOZYTY ZŁOTOWE A VISTA I' II' III' IV' DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE I' II' III' IV' V' V' VI' VI' VII' VII' VIII' VIII' IX' IX' X' X' DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (+); w segmencie ludności - w 9 proc. (+) i podmiotów gospodarczych 1 proc. (+1). Malały natomiast: ogółem w proc. (-), ludności - proc. (+) oraz firm i instytucji niefinansowych - proc. (-6). Salda ocen wzrosły. W odniesieniu do wkładów ogółem z do 11 punktów (+6), lokat ludności z do 6 (+1) oraz firm - z do punktów (+1). Depozyty terminowe ogółem rosły w proc. placówek (+), malejąc w proc. (-6) i nie ulegając zmianie w proc. (+). Depozyty ludności wzrosły w proc. (+1), podmiotów gospodarczych w proc. (+), malejąc odpowiednio w 1 proc. (-) i 17 proc. (+). Tu także salda ocen uległy poprawie w przypadku lokat ogółem z 7 do punktów (+9) i klientów indywidualnych z 6 do 9 (+), natomiast w segmencie klientów korporacyjnych saldo nie zmieniło się i wynosi 7 punktów procentowych (=). 6 DEPOZYTY DEWIZOWE A VISTA I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 9 proc. placówek (-), spadkowe - 6 proc. (-), a 6 proc. (+6) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 6 proc. placówek (-1), a podmiotów gospodarczych - 1 proc. (+1). Spadek przewiduje odpowiednio 8 proc. (-1) i 6 proc. (=). W saldach prognoz optymiści zwiększyli przewagę nad pesymistami w odniesieniu do lokat ogółem z do punktów (+) oraz firm i instytucji - z do 6 punktów (+), natomiast utrzymali wrześniową w przypadku lokat gospodarstw domowych - 18 punktów (=) DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 9 proc. placówek (-), spadku - 6 proc. (-), a 6 proc nie przewiduje zmiany (+). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. (+), a podmiotów gospodarczych - proc. (-); spadek - odpowiednio 6 proc. (-1) i 6 proc. (-1). Salda prognoz polepszyły się dla lokat terminowych ludności z do punktów (+), nie zmieniły dla lokat ogółem - punkty (=) i pogorszyły w przypadku podmiotów gospodarczych z do punktów (-). I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

3 KREDYTY ZŁOTOWE I' II' III' IV' KREDYTY DEWIZOWE I' II' III' IV' V' V' VI' VI' VII' VII' VIII' VIII' IX' IX' X' X' KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 6 proc. placówek (-), malala w 17 proc. (-1) i nie zmieniła się w proc. (+). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 6 proc. placówek (=),. a na cele gospodarcze - 7 proc. oddziałów (=) ; spadek wystapił odpowiednio w proc. (=) i 19 proc. (=). W październiku liczebna przewaga placówek odnotowujących wzrost nad spadkiem akcji kredytowej nieznacznie zmalała dla kredytów ogółem z 6 do punktów (-1) oraz dla ludności - z 7 do (-) i nieco wzrosła w przypadku firm - z do punktów (+1). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 66 proc. placówek (-): dla ludności 61 proc (-1) i 9 proc. dla klientów korporacyjnych (-). Spadek akcji kredytowej przewiduje: ogółem - 9 proc. (=), konsumpcyjnych 8 proc. (-1), gospodarczych - 9 proc. (=). Salda prognoz uległy pogorszeniu w odniesieniu do kredytów ogółem z 6 do 7 punktów (-) i dla podmiotów gospodarczych z 1 do punktów (-1), a nie zmieniło się w kredytach dla ludności - punkty (=). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów wzrosło w 67 proc. placówek (+8), a nie zmieniło się w proc. (-7). Wzrost oprocentowania przewiduje 9 proc. (-), utrzymanie obecnych stóp - 69 proc. (+), a spadek - proc. (+1) WARTOŚĆ DEPOZYTÓW -1 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' WARTOŚĆ KREDYTÓW I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 8 proc. placówek (+11), malały w 1 proc. (-), a w 8 proc. (-9) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny polepszyło się z 1 do punktów (+1). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 6 proc. (+), spadku 6 proc. (-), a proc. (-) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wzrosło z do punktów procentowych (+8). RELACJE ZŁOTY WALUTY OBCE Wzrost wartości depozytów dewizowych w stosunku do złotowych wystąpił w proc. placówek (+8), spadek w proc. (-), a w 1 proc. nie było zmian (-6). Wskaźnik netto pogorszył się z - do, czyli o punktów procentowych. Poprawy relacji spodziewa się proc. (+8), pogorszenia proc. (-6), a proc. (-) nie przewiduje zmiany. Wskaźnik prognozy porzucił trend spadkowy, chociaż nadal pozostaje w strefie ujemnej, wzrastając o 1 punktów, z - do -6. Wzrost wartości kredytów dewizowych w stosunku do złotowych odnotowało proc. (+8), spadek proc. (-7), a w 6 proc. (=) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny znacząco wzrosło, bo o punktów (z do ). Poprawy relacji oczekuje proc. (+), pogorszenia proc. (+), a proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy poprawiło się nieznacznie, o 1 punkt wzrastając z do.

4 AKCJE I OBLIGACJE AKCJE Popyt na akcje wzrastał w proc. placówek (+), malejąc w 6 proc. (+) i nie ulegając zmianie w proc. (-1). Saldo oceny pogorszyło się o punktów, malejąc z do -7 punktów procentowych. Popyt na obligacje wzrastał w proc. placówek (=), spadek wystąpił w 8 proc. (+1), a w 68 proc. nie odnotowano zmiany popytu (-1). Saldo oceny jest identyczne jak przed miesiącem i wynosi punktów. I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' Wzrost popytu na akcje przewiduje proc. (+), spadek - 11 proc. (=), a 6 proc. (-) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło o 1 punkt, z 1 do 1 punktów procentowych. OBLIGACJE I' II' III' IV' KONDYCJA-SYTUACJA EKONOMICZNA I' II' III' IV' V' V' VI' VI' VII' VII' VIII' VIII' IX' IX' X' X' Wzrost popytu na obligacje przewiduje 6 proc. (-), spadek proc. (+), a 69 proc.(+8) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy zmalało o punktów, z do. OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA Poprawę swej ogólnej sytuacji ekonomicznej stwierdza proc. placówek, o punkty mniej niż we wrześniu. Pogorszenie wystąpiło w proc. (+6), a proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-). Saldo oceny spadło o punktów, malejąc z 1 do 1. Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w proc. oddziałów PKO BP (-), proc. placówek banków nie giełdowych (-), proc. - giełdowych (-18) i 6 proc. banków spółdzielczych (+8). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się proc. ankietowanych placówek (-), pogorszenia proc. (-1), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Wskaźnik prognozy netto pogorszył się o punkty, z do 1. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej, ukształtował się na poziomie,7. Jest zatem o siedem punktów gorszy niż we wrześniu (7,) i o punkty w stosunku do października roku ubiegłego. Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

5 8 7 PENGAB WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ -, 6,8 procenty,,, N = 1 1,7,6,8, 11,8 6,1 17, 18,8,6,9 18, 19,,7 18,,8 Jakich stóp procentow ych spodziew a się Pan(i) w końcu roku?, 1, 19 PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '99 - GRUDZIEŃ , 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,1 8, 8,9 9,7 8, 8, 9, 9,1 9,6 9,6 9,8,1,7,7 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Jaki będzie kurs dolara i EURO w końcu roku?,,6,8,,,,,,1,1,,,1,8,6,,8,7,,6 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII, 1, 6,8,1 1,6 lokata -miesięczna kredyt na cele gospodarcze kredyt lombardowy 6,,1 1,7,,, 1,,9, 1,,7,8,1,8,8 WSKAŹNIK OGÓŁEM I' II' III' IV' V' VI' VII' I' VIII' II' IX' III' X' IV' V' VI' VII' VIII' IX' X' XI' XII' DOLAR EURO PENGAB - syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych umocnił się w strefie koniunktury przeciętnej, malejąc w stosunku do września o kolejny punkt, z,8 do, punktów. Jest także gorszy, aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego (o,8 punkty). Syntetyczny, skumulowany wskaźnik ocen wynosi 6, i nie różni się do poziomu z września (6,), natomiast prognoz wynosi,7 i jest o półtora punkta gorszy niż przed miesiącem. Poprawę koniunktury odnotowały tylko placówki PKO BP (wzrost wartości wskaźnika Pengab z,7 do,); Gorsza niż przed miesiącem koniunktura panuje w pozostałych typach banków: banki niegiełdowe pogorszenie z 6, do,, giełdowe z, do,6 oraz spółdzielcze - z,7 do, punktów. Poprawa koniunktury wystąpiła w regionach: w stołecznym z 6,7 do 1,7, wschodnim z 9,7 do 6,, centralnym z,1 do,9, małopolskim z, do 9, i śląskim - z,8 do,. W pozostałych nastąpiło pogorszenie:, pomorskim - z, do 1,, wielkopolskim z 7, do,8 i zachodnim 1,6 do 8,7. STOPY PROCENTOWE Uśrednione prognozy dla najważniejszych stóp procentowych nie zmieniły się po ich podwyżce przez RPP i są następujące: oprocentowanie kredytu lombardowego, (wrzesień -,1 proc.): kredytu na cele gospodarcze,8 (przed miesiącem,9 proc.); przeciętne oprocentowanie lokaty trzymiesięcznej 1, proc. ( miesiąc temu 1,). INFLACJA Oczekiwania inflacyjne menedżerów szczebla oddziałów ustabilizowały się na poziomie sprzed miesiąca. Przewidywania (uśrednione) szacują, ze inflacja od grudnia do grudnia wyniesie,7 proc.. Reprezentanci PKO BP szacują wzrost cen na 11, proc. (wrzesień - 11,1 proc.), banków spółdzielczych -,8 (poprzednio -,7 proc.), banków niegiełdowych, (,6 proc.) i giełdowych, (,6 proc.). KURS DOLARA I EURO Znacząco, bo o groszy, wzrosły oczekiwania wobec kursu dolara w końcu br., z, do,6 złotych. Cena euro wyniesie,1 zł co oznacza wzrost o jeden grosz w porównaniu z prognozą wrześniową. Rozpiętość przewidywań w zależności o typu banku jest niewielka i wynosi dla kursu dolara, -,7, a dla euro,1 -,1 złotych. Monitor Bankowy - ZBP/Pentor

6 Który z kandydatów na prezydenta prezentuje poglądy na temat gospodarki i roli systemu finansowego, które są najbardziej zbieżne z Pana(i) poglądami? A. Olechowski A. Kwaśniewski D. Grabowski % 6% PYTANIA MIESIĄCA Październikowy sondaż przeprowadziliśmy tuż przed wyborami prezydenckimi i byłoby żal nie zapytać bankowców co sądzą o kandydatach ubiegających się o wybór na Prezydenta RP. Bankowcom zadaliśmy trzy pytania: M. Krzaklewski J. Łopuszański J. Korwin-Mikke J. Kalinowski Żaden % 6% Który z kandydatów na prezydenta prezentuje poglądy na temat gospodarki i roli systemu bankowego najbardziej zbieżne z Pana/i poglądami? Który z kandydatów na prezydenta jest na tyle kompetentny, że mógł/a/by Pan/i mu powierzyć zarządzanie dużym bankiem? Do którego z kandydatów na prezydenta ma Pan/i takie zaufanie, że bez obaw mógł/a/by Pan/i odkupić używany samochód lub podżyrować mu kredyt? Który z kandydatów na prezydenta jest na tyle kompetentny, że mógłby Pan(i) śmiało powierzyć mu zarządzanie dużym bankiem? A. Olechowski A. Kwaśniewski 8,% 68,% Faworytem bankowców okazał się A.Olechowski, uzyskując na każde z pytań największą liczbę wskazań. Najwięcej respondentów docenia jego kompetencje bankowe. Zarządzanie dużym bankiem powierzyłoby A.Olechowskiemu 68, proc. ankietowanych, ośmiokrotnie więcej niż A.Kwaśniewskiemu (8 proc.). Kompetencje pozostałych kandydatów, z wyjątkiem D.Grabowskiego (1 proc.), nie znalazły uznania bankowców. Co piąty ( proc.) zdyskwalifikował kompetencje wszystkich bez wyjątku kandydatów. D. Grabowski Żaden 1,%,% Do którego z kandydatów na prezydenta ma Pan(i) takie zaufanie, że mógłby Pan(i) odkupić używany samochód lub podżyrować mu kredyt? A. Olechowski A. Kwaśniewski M. Krzaklewski J. Kalinowski % % % Bankowcy najczęściej też utożsamiają się z poglądami A.Olechowskiego na temat gospodarki i roli systemu finansowego (1 proc.). W tym przypadku jego przewaga nad A.Kwaśniewskim (6 proc.) jest jednak niższa. Niewielka część bankowców podziela poglądy M.Krzaklewskiego ( proc.), D.Grabowskiego ( proc.), J.Korwin-Mikke (1 proc.), J.Kalinowskiego (1 proc.) i J Łopuszańskiego (1 proc.). Co czwarty (6 proc.) uznał, że poglądy ani jednego z kandydatów nie są zgodne z jego osobistymi poglądami na temat gospodarki. Najmniejszy dystans dzieli A.Olechowskiego i A.Kwaśniewskiego w odpowiedzi na pytanie o zaufanie. Od A.Olechowskiego bez obaw odkupiło by używany samochód lub podżyrowało mu kredyt proc. bankowców, o dwa punkty więcej niż od A.Kwaśniewskiemu ( proc.). M.Krzaklewskiego takim zaufaniem obdarzyło proc., a J.Łopuszańskiego i J.Kalinowskiego po 1 proc. ankietowanych. Połowa badanych (9 proc.) takim zaufaniem nie obdarza żadnego z kandydatów. J. Łopuszański Żaden 8% Bankowcy doceniają kwalifikacje, kompetencje i poglądy gospodarcze A.Olechowskiego bardziej niż A.Kwaśniewskiego. Ale do obydwu mają raczej ograniczone zaufanie, chociaż większe. Dyskwalifikują natomiast niemal wszystkich pozostałych kandydatów i to we wszystkich trzech wymiarach. Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 6

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW Listopadowy Pengab przekroczył psychologiczną barierę punktów. Z wynikiem, pkt. uzyskał najlepszy wynik od sierpnia r. W porównaniu z poprzednim miesiącem, Pengab wzrósł o, pkt., a w zestawieniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU / Wskaźnik Pengab analogicznie jak w latach ubiegłych powtarza sezonowe spadki wartości. W kwietniu br. obniżył się o, pkt. w stosunku do marca, w tym z tytułu sezonowości o,

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE Mikołaj nie sprawił niespodzianki i grudniowy PENGAB okazał się dokładnie o pkt. niższy, aniżeli listopadowy. Mimo sporego spadku syntetyczny wskaźnik koniunktury bankowej jest wyższy o 1,1 pkt., aniżeli

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA Po majowym wzroście, czerwcowy Pengab odnotował spadek, zachowując się podobnie jak w maju - wbrew logice ostatnich czterech lat. W przeciwieństwie do czterech poprzednich, gdy wskaźnik zawsze wzrastał,

Bardziej szczegółowo

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW Sierpniowy Pengab przekroczył oczekiwany od dłuższego czasu pułap punktów, osiągając wartość 2,2 pkt. Tym samym wskaźnik osiągnął swoją najwyższą wartość od grudnia roku. Pengab jest wyższy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small MONITOR BANKOWY Indeks koniunktury bankowej Pengab wzrósł w stosunku do lipca o, pkt. i wynosi obecnie,8 pkt.. Wzrost swój zawdzięcza istotnej poprawie wskaźnika wyprzedzającego (indeks prognozy wzrósł

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. -. Wakacyjnej abilizacji ciąg

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja trendu horyzontalnego

Kontynuacja trendu horyzontalnego Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. Kontynuacja trendu horyzontalnego Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Majowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Czerwiec PENGAB =. -. Konsumenci przygotowują do

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Monitor Bankowy PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Index Pengab Luty Pengab wartość trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Maj PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja na niskim poziomie

Stabilizacja na niskim poziomie Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Stabilizacja na niskim poziomie Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych luty PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Topnieje optymizm w prognozach

Topnieje optymizm w prognozach Listopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Topnieje optymizm w prognozach Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Styń PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Grudzień PENGAB =. -. Coraz mniej optymizmu

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016 Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzrosło zainteresowanie kredytami Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Wrześniowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r.

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r. 79 Barometr Regionalny Nr 2(2) 21 Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 21 r. Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Prezentowany

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Obserwator procentowy Comperii - wrzesień 2011

Obserwator procentowy Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Obserwator procentowy Comperii - wrzesień 2011 Średnie oprocentowanie produktów bankowych: Nazwa produktu Rok Lokaty bankowe 4,36% 4,30% 4,10% Kredyty hipoteczne 6,91% 6,89% 6,64% Kredyty

Bardziej szczegółowo

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl Od lutego 1993 roku Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR prowadzi na zlecenie Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu,

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu, I. Ocena sytuacji gospodarczej W kwietniu br. nadal pogarszały się nastroje wśród przedsiębiorstw strefy euro; nastąpił spadek indeksów obrazujących kondycję przemysłu i popyt inwestycyjny w tym regionie

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen

Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen KOMENTARZ Open Finance, 07.09.2011 r. Mieszkania: kolejny miesiąc wyraźnego spadku cen Sierpniowy indeks cen transakcyjnych mieszkań, po spadku o 0,8 proc., osiągnął najniższy poziom w swojej ponad trzyipółletniej

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH NR 34/2015 Warszawa, marzec 2015 ISSN 2353-5822 NR 34/2015 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 do Decyzji nr 117/2015 z dnia 16 września 2015 r. Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09

Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu 2015-11-16 08:43:09 2 ANALITYKA: Gwałtowny spadek kursu rubla białoruskiego spowodował wzrost cen we wrześniu Przegląd realnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r.

Zestawienie sporządzono według danych na dzień 21.09.2009 r. Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy wrześniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Średnie oprocentowanie produktów bankowych: Nazwa produktu Rok Lokaty bankowe 4,30% 4,18% 4,14% Kredyty hipoteczne 6,89% 6,88% 6,75% Kredyty gotówkowe 23,10%

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro

Przyjęcie wspólnej waluty euro TNS Czerwiec K.046/ Informacja o badaniu W czerwcu roku Zespół Badań Społecznych w TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w grudniu 2012 roku K.077/1 Nastroje społeczne Polaków w grudniu 01 roku Warszawa, grudzień 01 r. Zdecydowana większość Polaków (%) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna piąta respondentów

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy październikowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96)

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 3/2017 (96) nstytut Prognoz i Analiz Gospodarczych przedstawia dziewięćdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2017 r.) oraz prognozy na lata 2017-2018 Stan i

Bardziej szczegółowo

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu

Tab. 1. Kredyty z wkładem własnym 25% Kredyt na kwotę 300 tys. zł, o pozycji decyduje koszt kredytu W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo