Koniunktura w trendzie wzrostowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koniunktura w trendzie wzrostowym"

Transkrypt

1 Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Kwietniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * +** Inwestycyjne + Bieżące + Bieżące - Mieszkaniowe Obrotowe + Terminowe - Terminowe - Prognoza kredyty osób indywidualnych = Prognoza kredyty Zagrożone - przedbiorstw = Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne + Inwestycyjne + Bieżące + Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Zagrożone - -* +** -** = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Niespełna rok trwa hossa związana ze wzrostem poszczególnych indeksów Monitora Bankowego. Główny wskaźnik - Pengab w maju roku wyniósł, pp., obecnie wartość ta został podwojona i przekroczyła pp. Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i przedbiorstw prognozowana w ubiegłym roku przez bankowców wydaje być potwierdzana obecnie przez napływające dane makroekonomiczne. Szczególnie pozytywne informacje w bieżącym pomiarze związane są z punktowym wzrostem kredytów konsumpcyjnych i nieznacznie tylko słabszym wzrostem kredytowania przedbiorstw. Równie dobre informacje dotyczą spadku liczby placówek informujących o problemach przedbiorców w zakresie spłaty kredytów. Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju + + Przedbiorstwa + + Gospodarstwa domowe W kwietniu indeks Pengab wzrósł o, pkt., osiągną wartość, pkt. Oczekuje dalszej poprawy koniunktury, wskaźnik wyprzedzający wzrósł o, do, pkt. Poprawa nastrojów staje coraz bardziej powszechna, proc. placówek odnotowało wzrost liczby udzielonych kredytów osobom indywidualnym, proc. informuje o wzroście liczby udzielonych kredytów dla przedbiorców. W środowisku bankowym umacnia przekonanie o systematycznym, lecz powolnym wzroście aktywności klientów banków. W półrocznym horyzoncie przewiduje dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach. Niezmiennie od początku roku środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarki kraju oraz finalnie gospodarstw domowych. Nadal maleje problem kredytów zagrożonych. Marcin Idzik TNS Polska *saldo mieczne **różnica sald TNS Polska

2 Kwiecień Kredyty gospodarstw domowych W kwietniu na rynku kredytowym gospodarstw domowych odnotowano wynoszący pp. wzrost wskaźnika oceny. Zmiana ta wynika z odnotowanego wzrostu liczby udzielonych kredytów konsumpcyjnych w odniesieniu do których saldo ocen wzrosło z do pp. Sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych i samochodowych bankowcy oceniają podobnie jak w marcu, choć optymizm ich przewidywań osłabł. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkw Kredyty konsumpcyjne IV % % % % III % % % % - kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw - Kredyty mieszkaniowe IV % % % % III % % % % Kredyty samochodowe IV % % % % III % % % % kw maj cz lip sier wrz paź lis gru sty lut mrz kw - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych IV % % % -% III % % % -% TNS Polska

3 Kwiecień Kredyty podmiotów gospodarczych Na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych trzeci kolejny miesiąc obserwowana jest wyraźna poprawa aktywności. W tym czasie wskaźnik ocen wzrósł z do pp. Za poprawę w równym stopniu odpowiada wzrost zainteresowania przedbiorców kredytami inwestycyjnymi jak i obrotowymi. Saldo ocen dla rynku kredytów inwestycyjnych wzrosło w kwietniu o pp., zaś dla kredytów obrotowych o pp. Środowisko bankowe oczekuje utrzymania dotychczasowej dynamiki zmian na tym rynku. Systematycznie notowany jest spadek liczby placówek informujących o problemach przedbiorców związanych ze spłata kredytów. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkw Kredyty inwestycyjne IV % % % % III % % % % - Kredyty obrotowe IV % % % % III % % % % - Kredyty zagrożone przedbiorstw IV % % % -% III % % % % kw maj cz lip sier wrz paź lis gru st lut - mrz kw - TNS Polska

4 Kwiecień Depozyty gospodarstw domowych Kwiecień to ósmy z rzędu miesiąc, który przynosi poprawę na rynku depozytów gospodarstw domowych. W tym okresie wartość wskaźnika ocen wzrosła o pp. Od początku roku środowisko bankowe stawia również korzystne prognozy dla tego rynku. Wskaźnik wyprzedzający odnotował wzrost o pp. do poziomu. Wskaźnik ocen depozytów bieżących wzrósł o pp., wskaźnik prognoz obniżył wartość o p.p. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st - lut mrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis grust lut mrzkw Depozyty bieżące gospodarstw domowych IV % % % % III % % % % kw maj cz lip sie wrz paź lis gru st lut mrz kw - Depozyty terminowe gospodarstw domowych IV % % % % III % % % % TNS Polska

5 Kwiecień Depozyty podmiotów gospodarczych Na rynku depozytowym podmiotów gospodarczych kwiecień przynosi pogorszenie sytuacji. Dotyczy to zarówno depozytów bieżących gdzie odnotowano spadek o pp., jak i terminowych w przypadku których spadek wyniósł pp. Wartości wskaźnika wyprzedzającego dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych spadła o pp. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lipsierwrzpaź lis gr st lut mr kwi Depozyty bieżące przedbiorstw IV % % % % III % % % % Depozyty terminowe przedbiorstw IV % % % % III % % % % TNS Polska

6 Kwiecień Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Kwiecień to kolejny miesiąc umocnienia korzystnych przewidywań dotyczących rynku bankowego w perspektywie nadchodzącego półrocza. Nastroje panujące w środowisku bankowym są niezmiennie optymistyczne w szczególności biorąc pod uwagę rynek kredytów mieszkaniowych, kredytów obrotowych oraz inwestycyjnych. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % % III % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy Wzrośnie Bez zmian Zmaleje Saldo IV % % % -% III % % % -% TNS Polska

7 Kwiecień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Niezmiennie od początku roku środowisko bankowe przewiduje w perspektywie najbliższego półrocza poprawę sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarki kraju oraz finalnie gospodarstw domowych. W porównaniu z marcem o pp. wzrosło saldo sześciomiecznej prognozy dotyczącej sytuacji ekonomicznej przedbiorstw. Wzrosła również o pp. wartość wskaźnika oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IV % % % % III % % % % TNS Polska

8 Kwiecień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % -% III % % % -% Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % -% III % % % -% kw - maj - cz - - lip sier wrz paź lis gru st lut mrz kw Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % -% III % % % % Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IV % % % % III % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo IV % % % % III % % % % Wskaźnik oceny - Przewidywana inflacja w okresie.. procenty,,,,,,,,,,,,,,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw TNS Polska

9 Kwiecień Pytania dodatkowe Analizując ostatnie lat w sektorze bankowym, który rodzaj działalności bankowej rozwijał Pana/Pani zdaniem najszybciej? Bankowość detaliczna Bankowość korporacyjna: MSP Bankowość mikrofirm Private Banking Bankowość korporacyjna: duże firmy Finansowanie administracji i samorządów Dynamika rozwoju działalności bankowej Ponad połowa przedstawicieli środowiska bankowego za obszar, który w okresie ostatnich lat rozwijał najszybciej, uznaje bankowość detaliczną. Co piąty bankowiec wymienia w tym kontekście bankowość korporacyjną dla MSP. Rzadziej wskazywana jest bankowość mikrofirm oraz private banking. Bankowość inwestycyjna Dane w % Analizując ostatnie lat w sektorze bankowym, które produkty bankowe charakteryzowały Pana/Pani zdaniem największą dynamiką rozwoju? Bankowość interntowa i mobilna Konta bankowe Karty Płatnicze Kredyty hipoteczne Kredyty i pożyczki konsumenckie Dynamika rozwoju produktów bankowych Spośród produktów, największą dynamikę rozwoju w ciągu ostatnich lat zanotowała bankowość internetowa i mobilna. Co szósty przedstawiciel sektora bankowego wskazuje na konta bankowe, a co ósmy na karty płatnicze. Nieco rzadziej wskazywane są kredyty hipoteczne. Produkty dla przedbiorstw Lokaty Bankowe Inne Dane w % TNS Polska

10 Kwiecień Pytania dodatkowe A jak ocenia Pan/Pani poziom bezpieczeństwa obrotu i korzystania z kart płatniczych w naszym kraju? Czy Pana/Pani zdaniem jest on: [] Bardzo wysoki [] Dość wysoki [] Średni, ani wysoki, ani niski [] Raczej niski [] Bardzo niski Jak ocenił/aby Pan/Pani skalę ryzyka dla każdego z wymienionych zagrożeń? Udostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim Nakłaniania do odwiedzenia fałszywej strony internetowej banku (phishing) Przekierowania na sfałszowane strony banków (pharming) Posługiwania kartami skradzionymi lub zagubionymi Zakupów na odległość z wykorzystaniem danych cudzej karty (carding) Klonowania kart sczytywanych z bankomatów (skimming bankomatowy) Fałszowania/ podrabiania kart płatniczych Klonowania kart sczytywanych w punktach handlowych (skimming w placówkach nieuczciwych akceptantów) Kopiowania kart na dokumentach obciążeniowych Dane w % -% -% -% -% %,,,,,,,,, Ocena poziomu bezpieczeństwa obrotu i korzystania z kart płatniczych Polscy bankowcy do kwestii bezpieczeństwa związanego z obrotem i korzystanie z kart płatniczych podchodzą z dużą ufnością. Trzech na czterech uważa, że poziom bezpieczeństwa jest wysoki. Zagrożenia związane z korzystaniem z kart bankowych Ocena zagrożeń związanych z korzystaniem z kart bankowych ujawnia, że największe zagrożenie bankowcy widzą w niefrasobliwych zrachowaniach klientów związanych z korzystaniem z kart bankowych. Co piąty badany jest przekonany o bardzo dużym ryzyku udostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim. Czterech na dzieciu badanych ocenia jako co najmniej duże zagrożenie nakłanianie do odwiedzenia fałszywej strony internetowej lub przekierowanie na sfałszowana stronę banku. Skala posługiwania skradzionymi kartami, zakupów na odległość z wykorzystaniem cudzej karty lub klonowanie kart (skimming) jest oceniana jako duża przez co trzeciego badanego. Napadu na klientów pobierających pieniądze z bankomatów, Wydawania kart w oparciu o wnioski z fałszywymi danymi (wyłudzenia kat płatniczych), Wyłudzania towarów/usług przez legalnych użytkowników kart, Włamania hakerów do elektronicznych sieci banków, Posługiwania kartami niedoręczonymi przez pocztę/kuriera prawowitym odbiorcom, Elektronicznej dezorientacji łącza między terminalem a serwerem w banku, Kradzieży/ włamania do bankomatów, [] Bardzo duże [] Dość duże [] Średnie, ani duże ani małe [] Raczej małe [] Prawie żadne Dane w % TNS Polska

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 15 r. oraz prognoz na II kw. 15 r. Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I połowie 2007 roku SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S..A.. W I PÓŁROCZU 2007 ROKU WRZESIEŃ 2007 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2007 ROKU... 3 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...3

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

Niekorzystna struktura rynku pracy

Niekorzystna struktura rynku pracy kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi 12 sie 12 gru 12 kwi 13 sie 13 gru 13 kwi 14 kwi 8 sie 8 gru 8 kwi 9 sie 9 gru 9 kwi 1 sie 1 gru 1 kwi 11 sie 11 gru 11 kwi

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Największy czy najlepszy?

Największy czy najlepszy? RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia 2001 2001 r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności mbanku S.A. w 2014 roku Spis treści 1. Krótka charakterystyka mbanku... 4 1.1. Główne dane finansowe i biznesowe dla mbanku... 4 1.2. Historia mbanku... 6 1.3. Skład

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA w pierwszym półroczu 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo