7 / 2001 POWRÓT SPADKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 / 2001 POWRÓT SPADKU"

Transkrypt

1 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego. Pengab po czerwcowym wzroście do punktów, obniżył się do,1, czyli o prawie punkty. Spadek Pengaba to skutek zmian na rynkach depozytowo-kredytowych, bowiem wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, bazujący na pytaniach o aktualną i przewidywaną ogólną sytuację ekonomiczną placówek, jest stabilny i od czterech miesięcy utrzymuje się w przedziale 1-2 punkty. Na spadek Pengaba równy wpływ miały wskaźniki oceny (spadek z 17,1 do 1,) jak i prognozy (z 26,9 do,9). Pogorszenie koniunktury nastąpiło, mimo pozytywnej reakcji na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o 1, punktowej obniżce centralnych stóp procentowych. Na jej efekty trzeba będzie poczekać. Najpierw musi zadziałać dźwignia kredytowa, zwiększająca popyt i zmniejszająca koszty finansowe przedsiębiorstw. Lipcowy sondaż w placówkach został przeprowadzony w dniach -9 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięły udział 2 placówki bankowe z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 7 proc. placówek (w stosunku do czerwca br. - konstans): ludności w 8 proc. (-7), a podmiotów gospodarczych 7 proc. (=). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (+7); ludności - proc. (+8), podmiotów gospodarczych - proc. (-2). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek, wynoszą: dla łącznych lokat bieżących - 2 punkty (-7), klientów indywidualnych - 1 punktów (-1) oraz korporacyjnych - 2 punkty (+1). Lokaty terminowe rosły łącznie w 6 proc. placówek (o 2 punkty proc. więcej niż w czerwcu br.). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 7 proc. placówek (=), a podmiotów gospodarczych w 9 proc. placówek (-2). Spadki wystąpiły: łącznie w proc. oddziałów (-1); ludności 16 proc. (=), podmiotów gospodarczych 2 proc. (+). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wy-noszą: dla depozytów terminowych ogółem - punktów (+); gospodarstw domowych 1 punktów (=) oraz podmiotów gospodarczych - 16 punktów (-). Oczekiwania. Poprawy sytuacji w zakresie wkładów a vista ogółem spodziewa się proc. placówek (-8), spadek przewiduje - proc.(+), a proc. (-) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 2 proc. (-6), korporacyjnych - 7 proc. (-9); spadek przewiduje odpowiednio proc. (+) i 16 proc. (+7). Salda prognoz uległy, w stosunku do czerwca, silnemu pogorszeniu: w przypadku lokat łącznie z do (-19), gospodarstw domowych z 27 do 1 (-17),a w odniesieniu do depozytów podmiotów gospodarczych - z 7 do 1 punktów (-16). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 7 proc. oddziałów (-6), spadek przewiduje 19 proc.(+8), a proc. (-2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrost aktywności deponentów indywidualnych prognozuje proc. (-1), a instytucjonalnych - 7 proc.(-8); pogorszenie - odpowiednio 17 proc.(+8) i proc. (+7). Saldo prognozy dla lokat ogółem pogorszyło się w stosunku do czerwca o punktów (z 2 do punktów), dla depozytów ludności - z 9 do 27 (-), a podmiotów gospodarczych - z do 19 (-1).

2 DEPOZYTY WALUTOWE V' DEPOZYTY ZŁOTOWE A STA ' I' ' I' ' I' '1 I'1 '1 V'1 2 '1 V'1 DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE V' ' I' ' I' ' I'1 DEPOZYTY DEWIZOWE A STA V' ' I' ' I' ' I'1 '1 '1 I'1 I'1 DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE V' ' I' ' I' ' '1 '1 V'1 V'1 '1 '1 V'1 V' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (=); w segmencie ludności - w 26 proc. (+) i podmiotów gospodarczych 1 proc. (+). Malały natomiast: ogółem w proc. (+), ludności - 27 proc. (=) oraz firm i instytucji niefinansowych - proc. (+1). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi -1 punkt (-), lokat ludności - -1 punkt (+), i depozytów podmiotów gospodarczych - 19 punktów (+1). Depozyty terminowe ogółem rosły w proc. placówek (-2), malejąc w 2 proc. (+9) i nie ulegając zmianie w proc. (-7). Depozyty ludności wzrosły w 2 proc. (+9), podmiotów gospodarczych w 2 proc. (=), malejąc odpowiednio w 2 proc. (+1) i proc. (+8). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem - punkty (- ), lokat klientów indywidualnych - punktów (+8) oraz korporacyjnych -6 punktów (-1). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje proc. placówek (+), spadkowe - 17 proc. (-1), a proc. (-) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 2 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych - 1 proc. (+7). Spadek przewiduje odpowiednio proc. (-) i proc. (+2). W saldach prognoz wzrosty: lokaty ogółem z 6 do punktów (+), gospodarstwa domowe - z 1 do 6 (+) oraz firmy i instytucje z 8 do 12 punktów (+). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się proc. placówek (+7), spadku - 16 proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. (+), a podmiotów gospodarczych - proc. (=); spadek - odpowiednio proc. (+1) i 16 proc. (-). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem - wzrost z do punktów (+1), lokat ludności z 1 do 12 punktów (+2) oraz depozytów podmiotów gospodarczych z -1 do +1 punkt (+2). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w proc. placówek (-), malała w 1 proc. (+1) i nie zmieniła się w 26 proc. (+2). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało proc. placówek (=), a na cele gospodarcze - proc. oddziałów (-); spadek wystąpił odpowiednio w proc. (=) i proc. (+). Lipcowe saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 12 punktów (-), w kredytach dla ludności 19 punktów (-1) oraz podmiotów gospodarczych - 7 punktów (-7). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 6 proc. placówek (-1): dla ludności proc (-) i 7 proc. dla klientów korporacyjnych (+1). Spadek akcji kredytowej przewiduje: ogółem - 1 proc. (+), konsumpcyjnych proc. (+), gospodarczych - proc. (=). Salda prognoz uległy pogorszeniu: w odniesieniu do kredytów ogółem, z do 9 punktów (-6), dla ludności z 8 do 9 punktów (-9), a w segmencie podmiotów gospodarczych niewielki wzrost, z do 6 punktów (+1). 2

3 V' KREDYTY ZŁOTOWE ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 ' V'1 OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów wzrosło w 1 proc. placówek (-1), nie zmieniło się w proc. (-), a w 9 proc. zmalało (+). Wzrostu oprocentowania nie przewiduje żadna placówka, utrzymanie. ceny na obecnym poziomie - 2 proc. (-19), a zmniejszenia - 76 proc. (+). KREDYTY WALUTOWE KREDYTY DEWIZOWE Kredyty walutowe rosły w 1 proc. placówek (-), malały w proc. (+6), a w 27 proc. (-1) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny zmalało o punktów, z do. Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 1 proc. (-), spadku 12 proc. (+1), a 7 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy malało z do 9 punktów (-) WARTOŚĆ DEPOZYTÓW V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 WARTOŚĆ KREDYTÓW V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 2 2 RELACJE ZŁOTY WALUTY OBCE Wzrost wartości depozytów dewizowych w stosunku do złotowych wystąpił w proc. placówek (-), spadek w 9 proc. (=), a w proc. nie było zmian (+). Wskaźnik netto pogorszył się z - do - punktów. Poprawy relacji spodziewa się proc. (+), pogorszenia 2 proc. (+9), a proc. (+6) nie przewiduje zmiany. Wskaźnik prognozy poprawił się o 1 punktów z -16 do -1 punkta proc. Wzrost wartości kredytów dewizowych w stosunku do złotowych odnotowało 6 proc. placówek (-7), spadek 2 proc. (+), a w 1 proc. (+2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny zmalało z do 2 punktów. Poprawy relacji oczekuje proc. (-6), pogorszenia 2 proc. (+9), a 2 proc. (-) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy zmalało o punktów, z 7 do 2.. AKCJE I OBLIGACJE Popyt na akcje wzrastał w 9 proc. placówek (-), malał w 1 proc. (+1), nie ulegając zmianie w 6 proc. (-1). Saldo oceny pogorszyło się z -2 do - punktów. Popyt na obligacje wzrastał w 16 proc. placówek (-), spadek wystąpił w 12 proc. (-), a w 72 proc. nie odnotowano zmiany popytu (+1). Saldo oceny zmalało z 1 do punktów.

4 AKCJE Wzrost popytu na akcje przewiduje 19 proc. (-1), spadek - 19 proc. (+1), a 62 proc. (-12) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy zmalało z do punktów. Wzrost popytu na obligacje przewiduje proc. (=), spadek proc. (+1), a 6 proc.(-9) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy jest niższe o 1 punktów, malejąc z do 8. V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA OBLIGACJE V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I' '1 V'1 '1 V'1 O poprawie swej ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje proc. placówek, o 1 punkt więcej niż w czerwcu br.. Pogorszenie wystąpiło w proc. (+), a proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-6). Saldo oceny pogorszyło się z 27 do punktów. Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w proc. oddziałów PKO BP (+9), proc. placówek banków nie giełdowych (=), proc. - giełdowych (+2) i proc. banków spółdzielczych (-). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 6 proc. ankietowanych placówek (+7), pogorszenia 7 proc. (+), a 7 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy netto poprawił się o punkty, wzrastając z do 8. KONDYCJA-SYTUACJA EKONOMICZNA V' ' I' ' I' ' PENGAB 8 7 I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, ukształtował się na poziomie 1, punktów. Jest zatem niższy o, punkta od czerwcowego i o 16, punktów od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ -,1 PENGAB - syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych po czerwcowym wzroście obniżył się z, do,1. W stosunku do czerwca br. zmalał o,9 punkta, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest gorszy o 2,6 punktów. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 1, punktów i jest o,8 punkta gorszy niż w czerwcu, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wynosi,9 i jest gorszy o punkty. 6 2,7 8,8 2,8,8,,7 26,6 26,6 2, 17,9,1 Pogorszenie wskaźnika Pengab odnotowały wszystkie typy banków: nie giełdowe (z 1,9 do 1,), giełdowe (z 1, do,8), spółdzielcze (z, do 27,) oraz oddziały PKO BP (z 8,1 do,). 1 V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 WSKAŹNIK OGÓŁEM

5 Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan(i) w końcu roku? STOPY PROCENTOWE 2,9 2,9 2,1 19,2 19, 19,2, Placówki utrzymały w zasadzie oczekiwania sprzed miesiąca z wyjątkiem kredytu lombardowego. Przewidują, że na koniec grudnia roku oprocentowanie będzie wynosiło: 2 1 1, 19,2 1,2 19 1,2 12,9 19,9 12,1,6 12,2 V,7,9 V,9 I kredytu lombardowego, proc. (czerwiec - 19,2), kredytu na cele gospodarcze,9 proc. (czerwiec,7), lokaty trzymiesięcznej,9 proc. (czerwiec - 12,2 proc.). I I V I lokata -miesięczna kredyt na cele gospodarcze kredyt lombardowy INFLACJA PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '2 - GRUDZIEŃ 2 Oczekiwania inflacyjne (uśrednione) menedżerów szczebla oddziałów nieznacznie wzrosły (o,1 punkt). Przewidują, że inflacja od grudnia do grudnia 1 wyniesie 7,9 proc. (czerwiec - 7,8). procenty 1 1 8, 8, 9,2 9,1 9,6 9,6 9,8 1,1 1,7 1,7 1, 1, 8,6 8, 8,2 8 7,8 7,8 7,9 Reprezentanci PKO BP szacują wzrost cen na 8,6 proc. (czerwiec - 8,2), banków spółdzielczych - 7,9 (+,1) banków, nie giełdowych 7, (=) i giełdowych 8, proc. (+,2). I I V V I I KURS DOLARA I EURO Jaki będzie kurs dolara i EURO w końcu roku?,9,2,2,,,1, Według przewidywań bankowców szczebla oddziałów (uśrednionych) cena dolara w końcu roku będzie wynosić, zł (wzrost w stosunku do czerwca o grosze), a euro -,79 zł (spadek o grosze). Rozpiętość oczekiwań wobec kursu dolara wynosi, -,, a euro,76 -,8.,, PYTANIA DODATKOWE 2, 2,9,,98,92,87,82,79 EURO I I V V I I DOLAR Pytania dodatkowe zdominowała decyzja Rady Polityki Pieniężnej o 1, punktowej obniżce centralnych stóp procentowych. Pytaliśmy o ocenę decyzji, jej skutki i oczekiwania. Jak ocenia Pan(i) decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu centralnych stóp procentowych o 1, punkta procentowego? N = 2 [] raczej pozytywnie 2%.1 [] zdecydowanie pozytywnie 2% [] ani pozytywnie, ani negatywnie 12% [2] raczej negatywnie % Czerwcowa decyzja RPP o obniżeniu centralnych stóp procentowych o 1, punkta procentowego spotkała się z dużą aprobatą bankowców szczebla oddziałów. Zdecydowanie pozytywnie zareagowała na nią trzecia część ankietowanych (2 proc.), a ponad połowa (2 proc.) - raczej pozytywnie. Co ósmy (12 proc.) mówi o odbiorze neutralnym - ani pozytywnym, ani negatywnym, a proc. zareagowało raczej negatywnie. Pozytywnie oceniło decyzję RPP 91 proc. reprezentantów PKO BP, 87 proc. przedstawicieli banków niegiełdowych i po 78 proc. - banków giełdowych oraz banków spółdzielczych. Obecna obniżka spotkała się z większą aprobatą, aniżeli dwie poprzednie. Wówczas zdecydowanie pozytywnie oceniło je 1 proc., raczej pozytywnie - 6 proc., neutralnie - 1 proc. i negatywnie - 1 proc.

6 O ile punktów procentowych powinny zostań obniżone jeszcze w tym roku centralne stopy procentowe? N = 2 trudno powiedzieć 1% o 1 punkt 2% nie powinny być już obniżane w tym roku % o punktów % 2. [] dość znacznej % o 2 punkty 8% o punkty 6% o punkty 2% Czy obniżenie centralnych stóp procentowych według Pana(i) spowoduje: N = 2 obniżenie kosztów finansowych przedsiębiorstw wzrost akcji kredytowej banków zwiększenie popytu inwestycyjnego wzrost popytu wewnętrznego osłabienie złotego spadek skłonności do zadłużenia się przedsiębiorstw za granicą spadek skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania poprawę wyników finansowych banków odpływ kapitału spekulacyjnego z zagranicy zahamowanie spadku tempa wzrostu gospodarczego poprawę koniunktury na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych poprawę sytuacji na rynku pracy zwiększenie tempa inflacji % % 2% 2% 27% 2% % % % 68% 6% 61% 8% 9% % 67% 82% 7% Jak ocenił(a)by Pan(i) skalę przestępczego procederu zwanego praniem brudnych pieniędzy? Czy w Polsce zjawisko to występuje w skali: [] niewielkiej 6% [] dużej 1% 7% 8% 6% 8% 2% 27% 1% 12% 19% 19% 9% % 1% 1% 1% [2] marginalnej % [1] w ogóle nie występuje 1% trudno powiedzieć % N = 2 % 8% 6% 7% % 7% % 2% % 6% 8% 1% TAK NIE trudno powiedzieć LIPIEC 2 LIPIEC [] niewielkiej 7% N = [2] marginalnej 9% [] dość znacznej 7% [1] w ogóle nie występuje 6% 2..6 trudno powiedzieć 1% Kolejne pytanie brzmiało: o ile punktów procentowych powinny zostać obniżone stopy jeszcze w tym roku? Najczęściej odpowiadano: o 2 punkty - 8 proc., o 1 punkt - 2 proc., o punkty - 2 proc., nie powinny być już obniżane - proc. oraz o i więcej punktów - 1 proc. Średnia postulowanych obniżek wynosi 2 punkty. W kwietniu bankowcy proponowali punktową obniżkę w skali całego roku. Teraz postulują, żeby było to łącznie, punktów (2 + 1, + 2). Reprezentanci szczebla oddziałów nie są do końca przekonani, że taka będzie skala tegorocznej obniżki. Wskazują na to formułowane oczekiwania, dotyczące oprocentowania kredytu lombardowego w końcu roku. Uśrednione kształtują się na poziomie, proc., co sugeruje raczej 1 niż 2 punktowy spadek do końca roku. Czego spodziewają się bankowcy po obniżce stóp procentowych? Skutki decyzji sondowaliśmy w 1 arbitralnie dobranych kwestiach. W dwóch byli wyjątkowo zgodni. W pierwszym przypadku, że nastąpi obniżenie kosztów finansowych przedsiębiorstw (8 proc.), a w drugim, że nie wystąpi zwiększenie tempa inflacji (82 proc.). W kilku innych zarysowała się wyraźna większość. Sądzi się, że obniżka zaskutkuje wzrostem akcji kredytowej banków (68 proc.), zwiększeniem popytu inwestycyjnego (6 proc.) i wewnętrznego (61 proc.); nie spowoduje natomiast poprawy na rynku pracy (67 proc.), nie zahamuje spadku tempa wzrostu gospodarczego (6 proc.), nie zmniejszy skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania (8 proc.), nie poprawi wyników finansowych banków (7 proc.), koniunktury na giełdzie ( proc.) i nie spowoduje odpływu zagranicznego kapitału spekulacyjnego (9 proc.). W pozostałych kwestiach wystąpiła polaryzacja opinii. Nie ma zgodności czy obniżka stóp osłabi złotego ( ; 8) oraz czy zmniejszy skłonność przedsiębiorstw do zadłużania się zagranicą ( : 7). Banki zatem najbardziej liczą na uruchomienie dźwigni kredytowej stymulującej popyt na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. Lipcowy pomiar koniunktury zamykało pytanie o skalę przestępczego procederu zwanego praniem brudnych pieniędzy. Powtórzyliśmy je w identycznej wersji jak przed rokiem, uzyskując diametralnie różny rozkład odpowiedzi. Prezentuje je poniższe zestawienie: Skala procederu V 2 V duża - 1 dość znaczna 7 niewielka 7 6 marginalna 9 w ogóle nie występuje 6 1 trudno powiedzieć 1 Wyniki zdają się dobrze odzwierciedlać aktualny klimat opinii, wytworzony w dużej mierze przez ujawniane afery i spektakularne sukcesy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości. 6

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW Listopadowy Pengab przekroczył psychologiczną barierę punktów. Z wynikiem, pkt. uzyskał najlepszy wynik od sierpnia r. W porównaniu z poprzednim miesiącem, Pengab wzrósł o, pkt., a w zestawieniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl Od lutego 1993 roku Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR prowadzi na zlecenie Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych *

Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Stabilizacja przed dalszym wzrostem Najnowsze prognozy Instytutu Studiów Ekonomiczno Społecznych * Karolina Konopczak karolina.konopczak@ises.edu.pl Instytut Studiów Ekonomiczno Społecznych (ISES) Polska

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OSZCZĘDNOŚCI I LOKATY FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH BS/202/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFA 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie

Tabela oprocentowania. produktów bankowych. w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie Obowiązuje od dnia 05 marca 05 r. (aktualizacja wg stanu na dzień 03 sierpnia 05 r.) Spis treści I. Zasady stosowania oprocentowania

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA. OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 13 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.)

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia 2015 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/8 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (Zaktualizowana w dniu 18 sierpnia ) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa Lokaty umowny Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku bancassurance

Badanie rynku bancassurance Badanie rynku bancassurance VII Kongres Bancassurance 7-8 października 2015 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 16 listopada 2012 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję.

W SKRÓCIE: Początek roku to okres mniejszej aktywności potencjalnych nabywców. Skutkuje to dłuższym niż zwykle czasem oczekiwania na transakcję. W SKRÓCIE: Od listopada marż nie podniosły tylko Bank Millennium i PKO BP PKO BP obniżył marże o 0,1 p.p., ale tylko posiadaczom wysokiego wkładu własnego BZ WBK wprowadził pierwszą ofertę kredytu ze stałym

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

V. Analiza strategiczna

V. Analiza strategiczna V. Analiza strategiczna 5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości Tabela V.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 5.2. Określenie wariantów postępowania Na podstawie przeprowadzonej analizy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 69/2014/2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10-06-2014r. obowiązuje od dnia 11.06.2014 r. Tabela oprocentowania rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W listopadzie i grudniu 2002 r. wskaźniki wyprzedzające koniunktury w gospodarce USA były zdecydowanie lepsze niż w strefie euro. Wyraźnie poprawiły się nastroje przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych

I. KLIENCI DETALICZNI 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, oszczędnościowe, płatne na każde żądanie w złotych Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/17/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31 sierpnia 2015 r. Stawki oprocentowania rachunków w stosunku rocznym obowiązujące od dnia 01 września 2015 roku I. KLIENCI DETALICZNI

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 lipca 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2015 roku (Warszawa, 27.07.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy grudniowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 24 września 2013 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 23 października r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w ciągu trzech kwartałów roku (Warszawa, 23.10. r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI prze- POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI Maj 2013 W SKRÓCIE KREDYTY HIPOTECZNE Już 8 miesiąc z rzędu oprocentowanie kredytów hipotecznych w złotych spada. Przeciętnie wynosi już tylko 4,59%. Od września ubiegłego

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych

Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Przegląd rynku bankowych produktów detalicznych Prezentujemy lutowy zbiór indeksów produktów bankowych przygotowany przez Portfel.pl. Lokaty terminowe Klientów indywidualnych Lokaty terminowe w CHF Kredyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 25.0 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.04.2015 r. Obowiązuje od 04.05.2015 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 15 lipca 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 7.0 Załącznik nr 12 do Uchwały nr 22/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 24.02.2012r. Obowiązuje od 28.02.2012r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1

Duma Przedsiębiorcy 1/9. 1. Oprocentowanie. L.p. Nazwa Lokaty Okres Umowny Oprocentowanie w skali roku 1 Duma Przedsiębiorcy 1/9 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA SPÓŁEK (zaktualizowana w dniu 3 listopada i obowiązująca do odwołania, jednak nie krócej niż do 4 listopada

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU

OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PŁOŃSKU AD wer. 22.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 94/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 08.10.2014 r. Obowiązuje od 09.10.2014 r. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK W BANKU

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny 01.06.2015 r.

Stan aktualny 01.06.2015 r. Stan aktualny 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI KLIENCI INDYWIDUALNI Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe w złotych 3 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i w walutach wymienialnych 3 Tab. 3 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, 05 marca 2015r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie Str. Rozdział I depozytów

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2013 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: wyhamowanie dalszych spadków cen utrzymanie popytu na stabilnym

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu ROZDZIAŁ I Kędzierzyn Koźle, tekst jednolity na dzień 12 grudnia 2014r. SPIS TREŚCI: Rozdział Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo