7 / 2001 POWRÓT SPADKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7 / 2001 POWRÓT SPADKU"

Transkrypt

1 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego. Pengab po czerwcowym wzroście do punktów, obniżył się do,1, czyli o prawie punkty. Spadek Pengaba to skutek zmian na rynkach depozytowo-kredytowych, bowiem wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, bazujący na pytaniach o aktualną i przewidywaną ogólną sytuację ekonomiczną placówek, jest stabilny i od czterech miesięcy utrzymuje się w przedziale 1-2 punkty. Na spadek Pengaba równy wpływ miały wskaźniki oceny (spadek z 17,1 do 1,) jak i prognozy (z 26,9 do,9). Pogorszenie koniunktury nastąpiło, mimo pozytywnej reakcji na decyzję Rady Polityki Pieniężnej o 1, punktowej obniżce centralnych stóp procentowych. Na jej efekty trzeba będzie poczekać. Najpierw musi zadziałać dźwignia kredytowa, zwiększająca popyt i zmniejszająca koszty finansowe przedsiębiorstw. Lipcowy sondaż w placówkach został przeprowadzony w dniach -9 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięły udział 2 placówki bankowe z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 7 proc. placówek (w stosunku do czerwca br. - konstans): ludności w 8 proc. (-7), a podmiotów gospodarczych 7 proc. (=). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (+7); ludności - proc. (+8), podmiotów gospodarczych - proc. (-2). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek, wynoszą: dla łącznych lokat bieżących - 2 punkty (-7), klientów indywidualnych - 1 punktów (-1) oraz korporacyjnych - 2 punkty (+1). Lokaty terminowe rosły łącznie w 6 proc. placówek (o 2 punkty proc. więcej niż w czerwcu br.). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 7 proc. placówek (=), a podmiotów gospodarczych w 9 proc. placówek (-2). Spadki wystąpiły: łącznie w proc. oddziałów (-1); ludności 16 proc. (=), podmiotów gospodarczych 2 proc. (+). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wy-noszą: dla depozytów terminowych ogółem - punktów (+); gospodarstw domowych 1 punktów (=) oraz podmiotów gospodarczych - 16 punktów (-). Oczekiwania. Poprawy sytuacji w zakresie wkładów a vista ogółem spodziewa się proc. placówek (-8), spadek przewiduje - proc.(+), a proc. (-) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 2 proc. (-6), korporacyjnych - 7 proc. (-9); spadek przewiduje odpowiednio proc. (+) i 16 proc. (+7). Salda prognoz uległy, w stosunku do czerwca, silnemu pogorszeniu: w przypadku lokat łącznie z do (-19), gospodarstw domowych z 27 do 1 (-17),a w odniesieniu do depozytów podmiotów gospodarczych - z 7 do 1 punktów (-16). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 7 proc. oddziałów (-6), spadek przewiduje 19 proc.(+8), a proc. (-2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrost aktywności deponentów indywidualnych prognozuje proc. (-1), a instytucjonalnych - 7 proc.(-8); pogorszenie - odpowiednio 17 proc.(+8) i proc. (+7). Saldo prognozy dla lokat ogółem pogorszyło się w stosunku do czerwca o punktów (z 2 do punktów), dla depozytów ludności - z 9 do 27 (-), a podmiotów gospodarczych - z do 19 (-1).

2 DEPOZYTY WALUTOWE V' DEPOZYTY ZŁOTOWE A STA ' I' ' I' ' I' '1 I'1 '1 V'1 2 '1 V'1 DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE V' ' I' ' I' ' I'1 DEPOZYTY DEWIZOWE A STA V' ' I' ' I' ' I'1 '1 '1 I'1 I'1 DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE V' ' I' ' I' ' '1 '1 V'1 V'1 '1 '1 V'1 V' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (=); w segmencie ludności - w 26 proc. (+) i podmiotów gospodarczych 1 proc. (+). Malały natomiast: ogółem w proc. (+), ludności - 27 proc. (=) oraz firm i instytucji niefinansowych - proc. (+1). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi -1 punkt (-), lokat ludności - -1 punkt (+), i depozytów podmiotów gospodarczych - 19 punktów (+1). Depozyty terminowe ogółem rosły w proc. placówek (-2), malejąc w 2 proc. (+9) i nie ulegając zmianie w proc. (-7). Depozyty ludności wzrosły w 2 proc. (+9), podmiotów gospodarczych w 2 proc. (=), malejąc odpowiednio w 2 proc. (+1) i proc. (+8). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem - punkty (- ), lokat klientów indywidualnych - punktów (+8) oraz korporacyjnych -6 punktów (-1). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje proc. placówek (+), spadkowe - 17 proc. (-1), a proc. (-) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 2 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych - 1 proc. (+7). Spadek przewiduje odpowiednio proc. (-) i proc. (+2). W saldach prognoz wzrosty: lokaty ogółem z 6 do punktów (+), gospodarstwa domowe - z 1 do 6 (+) oraz firmy i instytucje z 8 do 12 punktów (+). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się proc. placówek (+7), spadku - 16 proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. (+), a podmiotów gospodarczych - proc. (=); spadek - odpowiednio proc. (+1) i 16 proc. (-). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem - wzrost z do punktów (+1), lokat ludności z 1 do 12 punktów (+2) oraz depozytów podmiotów gospodarczych z -1 do +1 punkt (+2). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w proc. placówek (-), malała w 1 proc. (+1) i nie zmieniła się w 26 proc. (+2). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało proc. placówek (=), a na cele gospodarcze - proc. oddziałów (-); spadek wystąpił odpowiednio w proc. (=) i proc. (+). Lipcowe saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 12 punktów (-), w kredytach dla ludności 19 punktów (-1) oraz podmiotów gospodarczych - 7 punktów (-7). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 6 proc. placówek (-1): dla ludności proc (-) i 7 proc. dla klientów korporacyjnych (+1). Spadek akcji kredytowej przewiduje: ogółem - 1 proc. (+), konsumpcyjnych proc. (+), gospodarczych - proc. (=). Salda prognoz uległy pogorszeniu: w odniesieniu do kredytów ogółem, z do 9 punktów (-6), dla ludności z 8 do 9 punktów (-9), a w segmencie podmiotów gospodarczych niewielki wzrost, z do 6 punktów (+1). 2

3 V' KREDYTY ZŁOTOWE ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 ' V'1 OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów wzrosło w 1 proc. placówek (-1), nie zmieniło się w proc. (-), a w 9 proc. zmalało (+). Wzrostu oprocentowania nie przewiduje żadna placówka, utrzymanie. ceny na obecnym poziomie - 2 proc. (-19), a zmniejszenia - 76 proc. (+). KREDYTY WALUTOWE KREDYTY DEWIZOWE Kredyty walutowe rosły w 1 proc. placówek (-), malały w proc. (+6), a w 27 proc. (-1) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny zmalało o punktów, z do. Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 1 proc. (-), spadku 12 proc. (+1), a 7 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy malało z do 9 punktów (-) WARTOŚĆ DEPOZYTÓW V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 WARTOŚĆ KREDYTÓW V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 2 2 RELACJE ZŁOTY WALUTY OBCE Wzrost wartości depozytów dewizowych w stosunku do złotowych wystąpił w proc. placówek (-), spadek w 9 proc. (=), a w proc. nie było zmian (+). Wskaźnik netto pogorszył się z - do - punktów. Poprawy relacji spodziewa się proc. (+), pogorszenia 2 proc. (+9), a proc. (+6) nie przewiduje zmiany. Wskaźnik prognozy poprawił się o 1 punktów z -16 do -1 punkta proc. Wzrost wartości kredytów dewizowych w stosunku do złotowych odnotowało 6 proc. placówek (-7), spadek 2 proc. (+), a w 1 proc. (+2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny zmalało z do 2 punktów. Poprawy relacji oczekuje proc. (-6), pogorszenia 2 proc. (+9), a 2 proc. (-) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy zmalało o punktów, z 7 do 2.. AKCJE I OBLIGACJE Popyt na akcje wzrastał w 9 proc. placówek (-), malał w 1 proc. (+1), nie ulegając zmianie w 6 proc. (-1). Saldo oceny pogorszyło się z -2 do - punktów. Popyt na obligacje wzrastał w 16 proc. placówek (-), spadek wystąpił w 12 proc. (-), a w 72 proc. nie odnotowano zmiany popytu (+1). Saldo oceny zmalało z 1 do punktów.

4 AKCJE Wzrost popytu na akcje przewiduje 19 proc. (-1), spadek - 19 proc. (+1), a 62 proc. (-12) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy zmalało z do punktów. Wzrost popytu na obligacje przewiduje proc. (=), spadek proc. (+1), a 6 proc.(-9) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy jest niższe o 1 punktów, malejąc z do 8. V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA OBLIGACJE V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I' '1 V'1 '1 V'1 O poprawie swej ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje proc. placówek, o 1 punkt więcej niż w czerwcu br.. Pogorszenie wystąpiło w proc. (+), a proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-6). Saldo oceny pogorszyło się z 27 do punktów. Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w proc. oddziałów PKO BP (+9), proc. placówek banków nie giełdowych (=), proc. - giełdowych (+2) i proc. banków spółdzielczych (-). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 6 proc. ankietowanych placówek (+7), pogorszenia 7 proc. (+), a 7 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy netto poprawił się o punkty, wzrastając z do 8. KONDYCJA-SYTUACJA EKONOMICZNA V' ' I' ' I' ' PENGAB 8 7 I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, ukształtował się na poziomie 1, punktów. Jest zatem niższy o, punkta od czerwcowego i o 16, punktów od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ -,1 PENGAB - syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych po czerwcowym wzroście obniżył się z, do,1. W stosunku do czerwca br. zmalał o,9 punkta, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest gorszy o 2,6 punktów. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 1, punktów i jest o,8 punkta gorszy niż w czerwcu, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wynosi,9 i jest gorszy o punkty. 6 2,7 8,8 2,8,8,,7 26,6 26,6 2, 17,9,1 Pogorszenie wskaźnika Pengab odnotowały wszystkie typy banków: nie giełdowe (z 1,9 do 1,), giełdowe (z 1, do,8), spółdzielcze (z, do 27,) oraz oddziały PKO BP (z 8,1 do,). 1 V' ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 V'1 WSKAŹNIK OGÓŁEM

5 Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan(i) w końcu roku? STOPY PROCENTOWE 2,9 2,9 2,1 19,2 19, 19,2, Placówki utrzymały w zasadzie oczekiwania sprzed miesiąca z wyjątkiem kredytu lombardowego. Przewidują, że na koniec grudnia roku oprocentowanie będzie wynosiło: 2 1 1, 19,2 1,2 19 1,2 12,9 19,9 12,1,6 12,2 V,7,9 V,9 I kredytu lombardowego, proc. (czerwiec - 19,2), kredytu na cele gospodarcze,9 proc. (czerwiec,7), lokaty trzymiesięcznej,9 proc. (czerwiec - 12,2 proc.). I I V I lokata -miesięczna kredyt na cele gospodarcze kredyt lombardowy INFLACJA PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '2 - GRUDZIEŃ 2 Oczekiwania inflacyjne (uśrednione) menedżerów szczebla oddziałów nieznacznie wzrosły (o,1 punkt). Przewidują, że inflacja od grudnia do grudnia 1 wyniesie 7,9 proc. (czerwiec - 7,8). procenty 1 1 8, 8, 9,2 9,1 9,6 9,6 9,8 1,1 1,7 1,7 1, 1, 8,6 8, 8,2 8 7,8 7,8 7,9 Reprezentanci PKO BP szacują wzrost cen na 8,6 proc. (czerwiec - 8,2), banków spółdzielczych - 7,9 (+,1) banków, nie giełdowych 7, (=) i giełdowych 8, proc. (+,2). I I V V I I KURS DOLARA I EURO Jaki będzie kurs dolara i EURO w końcu roku?,9,2,2,,,1, Według przewidywań bankowców szczebla oddziałów (uśrednionych) cena dolara w końcu roku będzie wynosić, zł (wzrost w stosunku do czerwca o grosze), a euro -,79 zł (spadek o grosze). Rozpiętość oczekiwań wobec kursu dolara wynosi, -,, a euro,76 -,8.,, PYTANIA DODATKOWE 2, 2,9,,98,92,87,82,79 EURO I I V V I I DOLAR Pytania dodatkowe zdominowała decyzja Rady Polityki Pieniężnej o 1, punktowej obniżce centralnych stóp procentowych. Pytaliśmy o ocenę decyzji, jej skutki i oczekiwania. Jak ocenia Pan(i) decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu centralnych stóp procentowych o 1, punkta procentowego? N = 2 [] raczej pozytywnie 2%.1 [] zdecydowanie pozytywnie 2% [] ani pozytywnie, ani negatywnie 12% [2] raczej negatywnie % Czerwcowa decyzja RPP o obniżeniu centralnych stóp procentowych o 1, punkta procentowego spotkała się z dużą aprobatą bankowców szczebla oddziałów. Zdecydowanie pozytywnie zareagowała na nią trzecia część ankietowanych (2 proc.), a ponad połowa (2 proc.) - raczej pozytywnie. Co ósmy (12 proc.) mówi o odbiorze neutralnym - ani pozytywnym, ani negatywnym, a proc. zareagowało raczej negatywnie. Pozytywnie oceniło decyzję RPP 91 proc. reprezentantów PKO BP, 87 proc. przedstawicieli banków niegiełdowych i po 78 proc. - banków giełdowych oraz banków spółdzielczych. Obecna obniżka spotkała się z większą aprobatą, aniżeli dwie poprzednie. Wówczas zdecydowanie pozytywnie oceniło je 1 proc., raczej pozytywnie - 6 proc., neutralnie - 1 proc. i negatywnie - 1 proc.

6 O ile punktów procentowych powinny zostań obniżone jeszcze w tym roku centralne stopy procentowe? N = 2 trudno powiedzieć 1% o 1 punkt 2% nie powinny być już obniżane w tym roku % o punktów % 2. [] dość znacznej % o 2 punkty 8% o punkty 6% o punkty 2% Czy obniżenie centralnych stóp procentowych według Pana(i) spowoduje: N = 2 obniżenie kosztów finansowych przedsiębiorstw wzrost akcji kredytowej banków zwiększenie popytu inwestycyjnego wzrost popytu wewnętrznego osłabienie złotego spadek skłonności do zadłużenia się przedsiębiorstw za granicą spadek skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania poprawę wyników finansowych banków odpływ kapitału spekulacyjnego z zagranicy zahamowanie spadku tempa wzrostu gospodarczego poprawę koniunktury na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych poprawę sytuacji na rynku pracy zwiększenie tempa inflacji % % 2% 2% 27% 2% % % % 68% 6% 61% 8% 9% % 67% 82% 7% Jak ocenił(a)by Pan(i) skalę przestępczego procederu zwanego praniem brudnych pieniędzy? Czy w Polsce zjawisko to występuje w skali: [] niewielkiej 6% [] dużej 1% 7% 8% 6% 8% 2% 27% 1% 12% 19% 19% 9% % 1% 1% 1% [2] marginalnej % [1] w ogóle nie występuje 1% trudno powiedzieć % N = 2 % 8% 6% 7% % 7% % 2% % 6% 8% 1% TAK NIE trudno powiedzieć LIPIEC 2 LIPIEC [] niewielkiej 7% N = [2] marginalnej 9% [] dość znacznej 7% [1] w ogóle nie występuje 6% 2..6 trudno powiedzieć 1% Kolejne pytanie brzmiało: o ile punktów procentowych powinny zostać obniżone stopy jeszcze w tym roku? Najczęściej odpowiadano: o 2 punkty - 8 proc., o 1 punkt - 2 proc., o punkty - 2 proc., nie powinny być już obniżane - proc. oraz o i więcej punktów - 1 proc. Średnia postulowanych obniżek wynosi 2 punkty. W kwietniu bankowcy proponowali punktową obniżkę w skali całego roku. Teraz postulują, żeby było to łącznie, punktów (2 + 1, + 2). Reprezentanci szczebla oddziałów nie są do końca przekonani, że taka będzie skala tegorocznej obniżki. Wskazują na to formułowane oczekiwania, dotyczące oprocentowania kredytu lombardowego w końcu roku. Uśrednione kształtują się na poziomie, proc., co sugeruje raczej 1 niż 2 punktowy spadek do końca roku. Czego spodziewają się bankowcy po obniżce stóp procentowych? Skutki decyzji sondowaliśmy w 1 arbitralnie dobranych kwestiach. W dwóch byli wyjątkowo zgodni. W pierwszym przypadku, że nastąpi obniżenie kosztów finansowych przedsiębiorstw (8 proc.), a w drugim, że nie wystąpi zwiększenie tempa inflacji (82 proc.). W kilku innych zarysowała się wyraźna większość. Sądzi się, że obniżka zaskutkuje wzrostem akcji kredytowej banków (68 proc.), zwiększeniem popytu inwestycyjnego (6 proc.) i wewnętrznego (61 proc.); nie spowoduje natomiast poprawy na rynku pracy (67 proc.), nie zahamuje spadku tempa wzrostu gospodarczego (6 proc.), nie zmniejszy skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania (8 proc.), nie poprawi wyników finansowych banków (7 proc.), koniunktury na giełdzie ( proc.) i nie spowoduje odpływu zagranicznego kapitału spekulacyjnego (9 proc.). W pozostałych kwestiach wystąpiła polaryzacja opinii. Nie ma zgodności czy obniżka stóp osłabi złotego ( ; 8) oraz czy zmniejszy skłonność przedsiębiorstw do zadłużania się zagranicą ( : 7). Banki zatem najbardziej liczą na uruchomienie dźwigni kredytowej stymulującej popyt na dobra inwestycyjne i konsumpcyjne. Lipcowy pomiar koniunktury zamykało pytanie o skalę przestępczego procederu zwanego praniem brudnych pieniędzy. Powtórzyliśmy je w identycznej wersji jak przed rokiem, uzyskując diametralnie różny rozkład odpowiedzi. Prezentuje je poniższe zestawienie: Skala procederu V 2 V duża - 1 dość znaczna 7 niewielka 7 6 marginalna 9 w ogóle nie występuje 6 1 trudno powiedzieć 1 Wyniki zdają się dobrze odzwierciedlać aktualny klimat opinii, wytworzony w dużej mierze przez ujawniane afery i spektakularne sukcesy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości. 6

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW Listopadowy Pengab przekroczył psychologiczną barierę punktów. Z wynikiem, pkt. uzyskał najlepszy wynik od sierpnia r. W porównaniu z poprzednim miesiącem, Pengab wzrósł o, pkt., a w zestawieniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja trendu horyzontalnego

Kontynuacja trendu horyzontalnego Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. Kontynuacja trendu horyzontalnego Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Majowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Monitor Bankowy PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Index Pengab Luty Pengab wartość trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

Topnieje optymizm w prognozach

Topnieje optymizm w prognozach Listopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Topnieje optymizm w prognozach Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych luty PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Grudzień PENGAB =. -. Coraz mniej optymizmu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016 Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzrosło zainteresowanie kredytami Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Wrześniowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu,

Niekorzystne nastroje przedsiębiorców w strefie euro. Słaba aktywność gospodarcza w Niemczech. Stabilizacja cen ropy naftowej w kwietniu, I. Ocena sytuacji gospodarczej W kwietniu br. nadal pogarszały się nastroje wśród przedsiębiorstw strefy euro; nastąpił spadek indeksów obrazujących kondycję przemysłu i popyt inwestycyjny w tym regionie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 19/2015 z dnia 04-03-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Marzec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zatwierdzona: Uchwała Zarządu Nr 67/2015 z dnia 10-06-2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH *Biała czerwiec 2011 r. * *TEKST JEDNOLITY Czerwiec 2015 rok* SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 8 sierpnia 23 r. WYNIKI FINANSOWE PO IH 23 IH 22 IH 23 Zmiana Dochody ogółem () Dochody odsetkowe () Dochody pozaodsetkowe () Koszty () Zysk operacyjny

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa

WIBOR Stawka referencyjna Polonia Stopa referencyjna Stopa depozytowa Stopa lombardowa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) - referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych

Bardziej szczegółowo

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl Od lutego 1993 roku Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR prowadzi na zlecenie Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa

newss.pl Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Superlokaty odchodzą do lamusa Banki reagują na trzecią obniżkę stóp procentowych przez RPP. Dwucyfrowe zyski z lokat są już tylko wspomnieniem. Poszukujący sensownego zysku mogą rozważyć inwestycję w struktury. Co w ciągu minionego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Załącznik nr 1 Tabela oprocentowania rachunków i lokat terminowych złotowych dla klientów Oddziału SGB-Banku S.A. w Lesznowoli (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) Nr 1/2015 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Słaba aktywność gospodarcza w strefie euro. Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych

Słaba aktywność gospodarcza w strefie euro. Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Wysokie ceny ropy naftowej na rynkach światowych I. Ocena sytuacji gospodarczej Opublikowane na początku czerwca br. dane dotyczące kształtowania się PKB strefy euro w I kwartale 2003 r. wskazują na osłabienie wzrostu we wszystkich dużych gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami Projekcja listopadowa na tle

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r.

PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 12 maja 2003 r. WYNIKI FINANSOWE PO IQ 2003 IQ 2002 IQ 2003 Zmiana Dochody ogółem () 1 130 1 066-5,6% Koszty () 531 539 +1,5% Zysk operacyjny () 598 527-12,0%

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com

Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com Zysk z depozytów - co go kształtuje? BlogneoBANK.wordpress.com OPROCENTOWANIE Wysokość oprocentowania lokat jest głównym wyznacznikiem zysku. To tym czynnikiem kieruje się większość ludzi zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro

Poprawa klimatu inwestycyjnego w USA. Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w krajach strefy euro Ocena sytuacji gospodarczej W lipcu br. nadal poprawiały się nastroje inwestorów w USA. Wskaźnik ISM obrazujący popyt przedsiębiorstw wzrósł w lipcu do poziomu 51,8 pkt. wobec 49,8 pkt. w czerwcu br. Poprawie

Bardziej szczegółowo

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011

Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Obserwator procentowy Comperii - sierpień 2011 Średnie oprocentowanie produktów bankowych: Nazwa produktu Rok Lokaty bankowe 4,30% 4,18% 4,14% Kredyty hipoteczne 6,89% 6,88% 6,75% Kredyty gotówkowe 23,10%

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Koniunktura konsumencka * Czerwiec 2013 r.

Koniunktura konsumencka * Czerwiec 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Warszawa, 21. 06. 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Koniunktura konsumencka * Czerwiec 2013 r. W czerwcu 2013 r., nastroje

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu

Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 31/2016 z dnia 30.06.2016r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych, depozytów i kredytów oraz prowizji kredytowych Banku

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO:

Bardziej szczegółowo

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK

ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK ZASADY I TERMINY KAPITALIZACJI ODSETEK OD ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I OD KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ POWSZECHNĄ KASĘ OSZCZĘDNOŚCI BANK

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 29.12.2015 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu Załącznik do Uchwały nr 01/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 19.06.2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od dnia 25

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA

TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA Załącznik do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu BS Lipsko z dnia 16 grudnia 2015 r. TABELA STAWEK OPROCENTOWANIA zm. Uchwałą Nr 16/2017 Zarządu BS z dn. 26-04-2017 r. OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo