W prognozach mniej optymizmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W prognozach mniej optymizmu"

Transkrypt

1 Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Konsumpcyjne * -** Wrześniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Inwestycyjne + Ocena depozyty osób indywidualnych Bieżące - Ocena depozyty przedbiorstw = Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe - Terminowe + Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone - przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne - Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe - Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne TNS Polska Zagrożone - -* +** - - **różnica sald = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Na wrześniowy wynik indeksu Pengab wpłynęły spadki wskaźnika oceny bieżącej oraz prognoz. Chociaż poziom, pkt. jest najsłabszym wynikiem notowanym od września ubiegłego roku to wciąż indeks utrzymuje na stosunkowo wysokim poziomie. Za niepokojące można uznać kilkumieczne osłabienie sytuacji ekonomicznej przedbiorstw. Od czerwca br. prognozy sześciomieczne dotyczące firm obniżyły o pp. Również wskaźnik z obszaru kredytów obrotowych zanotował we wrześniu spadki (ocena bieżąca o pp. prognoza o pp.). Mimo obserwowanej korekty nadal co trzeci bankowiec jest jednak zdania, że sytuacja firm w Polsce poprawi, a ponad połowa respondentów twierdzi, że pozostanie bez zmian. Zarówno obecna ocena, jak i prognozy dotyczące kredytów gospodarstw domowych również okazały mniej optymistyczne. Podobnie jednak jak w sytuacji przedbiorców, wciąż przeważają bankowcy pozytywnie oceniający rynek kredytowania gospodarstw domowych. We wrześniu indeks Pengab wyniósł, pkt, spadł o, pkt, wzrósł jednak o, pkt. W okresie minionych dwóch miecy obserwowany jest spadek optymizmu w środowisku bankowym. Pomimo tego sytuacja na rynku bankowym jest oceniana jako korzystna. We wrześniu nastąpiło wyhamowanie dynamiki wzrostu na wszystkich badanych rynkach. W najbliższych trzech miesiącach przewiduje nieznaczny spadek aktywności klientów na rynku bankowym. Wskaźnik wyprzedzający po wzroście w poprzednim miesiącu obecnie obniżył o, pkt. pozostając nadal na wysokim poziomie pkt. Środowisko bankowe z mniejszym optymizmem w stosunku do minionego kwartału przewiduje w najbliższym półroczu poprawę sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych. Marcin Idzik TNS Polska

2 Wrzesień Kredyty gospodarstw domowych Wrzesień przynosi wyraźne pogorszenie sytuacji na rynku kredytów gospodarstw domowych. Znajduje to odzwierciedlenie w spadku wartości obu wskaźników wyprzedzającego (- pp.) i bieżącego (- pp.). Pogorszenie, które obserwujemy, dotyczy zarówno kredytów konsumpcyjnych, jak i mieszkaniowych, ominęło natomiast rynek kredytów samochodowych. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych - wrz paź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz Kredyty konsumpcyjne IX % % % % VIII % % % % - - Kredyty mieszkaniowe IX % % % % VIII % % % % Kredyty samochodowe IX % % % % VIII % % % -% wrz paź lis gru sty lut mrz kw maj cz lip sier wrz - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych IX % % % -% VIII % % % -% TNS Polska

3 Wrzesień Kredyty podmiotów gospodarczych Na rynku kredytów podmiotów gospodarczych sytuacja przedstawia nieco gorzej niż w sierpniu. O pp. spadła wartość wskaźnika ocen, zaś o pp. wartość wskaźnika prognoz dla tego rynku. W przypadku kredytów obrotowych spadek salda ocen gnął pp., a spadek salda prognoz - pp. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych - - wrz paź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz Kredyty inwestycyjne IX % % % % VIII % % % % - - Kredyty obrotowe IX % % % % VIII % % % % Kredyty zagrożone przedbiorstw IX % % % -% VIII % % % % TNS Polska

4 Wrzesień Depozyty gospodarstw domowych Z korektą mamy do czynienia także na rynku depozytów osób indywidualnych. O pp. niższe niż we wrześniu jest saldo ocen rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych. Saldo ocen rynku depozytów terminowych dla osób indywidualnych w porównaniu z miesiącem ubiegłym spadło o pp. Saldo prognoz dla depozytów terminowych w porównaniu z wrześniem spadło o pp. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych wrz paź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz - lip sie wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sierwrz Depozyty bieżące gospodarstw domowych IX % % % % VIII % % % % Depozyty terminowe gospodarstw domowych IX % % % % VIII % % % % TNS Polska

5 Wrzesień Depozyty podmiotów gospodarczych Sytuacja na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wypada stosunkowo dobrze saldo ocen jest w porównaniu z sierpniem wyższe o pp., co w głównej mierze jest pochodną znaczącego wzrostu wartości wskaźnika bieżącego dla depozytów terminowych (+ pp.). Poprawie bieżącej oceny sytuacji towarzyszy jednak pogorszenie prognoz. Wartość wskaźnika wyprzedzającego dla depozytów bieżących jest o pp. niższa w porównaniu z sierpniem bieżącego roku. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych wrz paź lis gr st lut mrz kwmaj cz lip sierwrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz - lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kwimaj cz lip sierwrz - - Depozyty bieżące przedbiorstw IX % % % % VIII % % % % Depozyty terminowe przedbiorstw IX % % % % VIII % % % -% TNS Polska

6 Wrzesień Prognoza sześciomieczna rynku bankowego We wrześniu pogorszyły również wskaźniki prognozy sześciomiecznej. Z największymi spadkami mamy do czynienia w odniesieniu do rynku kredytów mieszkaniowych (- pp.), kredytów konsumpcyjnych (- pp.) i lokat długoterminowych dla klientów indywidualnych (- pp.). Odosobnionym przypadkiem jest rynek kredytów inwestycyjnych, w odniesieniu do którego wrzesień przynosi poprawę. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne IX % % % % VIII % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne IX % % % % VIII % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne IX % % % % VIII % % % % Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy IX % % % % VIII % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy IX % % % % VIII % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy IX % % % -% VIII % % % -% TNS Polska

7 Wrzesień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Saldo prognoz sytuacji ekonomicznej przedbiorstw w porównaniu z sierpniem spadło o pp. Wskaźnik prognozy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych osiągnął także wartość o pp. Niższą w porównaniu z miesiącem ubiegłym, natomiast w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju obniżył o pp. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % - VIII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % VIII % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo IX % % % % - VIII % % % % TNS Polska

8 Wrzesień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % -% VIII % % % -% Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % -% VIII % % % -% Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % -% VIII % % % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo IX % % % -% VIII % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo IX % % % % VIII % % % % - - Przewidywana inflacja w okresie.. procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz TNS Polska

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na IV kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na IV kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 211

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI W 2008 R.

ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI W 2008 R. MINISTERSTWO GOSPODARKI ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ POLSKI W 2008 R. DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, luty 2009 r. Spis treści Synteza... 3 Spowalnianie wzrostu gospodarczego... 5 Pogarszające

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006

Opracowanie cykliczne. Listopad 2006 7 listopada 2006 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Rynek akcji Makroekonomia 48 767 Średnie P/E 2006 Średnie P/E 2007 Średni dzienny obrót (3 m-ce) 19,5 16,6 1003 mln PLN Listopad 2006 na tle indeksów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r.

Burza na rynkach. Barometr Inwestycyjny. 8 lipca 2015 r. Burza na rynkach Barometr Inwestycyjny 8 lipca 2015 r. 1 Czerwiec był dla inwestorów bardzo trudnym miesiącem. Traciły zarówno akcje, jak i obligacje, przecena dotknęła również rynek towarowy. Na rynku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo