8 / 2001 NIECO LEPIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8 / 2001 NIECO LEPIEJ"

Transkrypt

1 Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu. Jest to najlepszy rezultat w ostatnich pięciu miesiącach. Na poprawę Pengab większy wpływ wywarły formułowane prognozy niż oceny. Syntetyczny wskaźnik prognoz poprawił się o 8,8 punktów proc. (z,9 do 1,7), natomiast ocen o, punktów (z 1, do 18,6). Pogorszył się natomiast nieznacznie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (z 1, na,8), informujący o ogólnej kondycji ekonomicznej placówek - obecnej i przewidywanej. Wskaźniki cząstkowe sygnalizują pogorszenie sytuacji na rynku depozytów złotowych oraz wyraźne ożywienie w depozytach walutowych. NIECO LEPIEJ 8 / Rynek kredytów złotowych nadal nie generuje symptomów wzrostu, w przeciwieństwie do kredytów dewizowych. Na rynku akcji wciąż głęboki marazm, za to spore ożywienie na rynku obligacji. Banki nie spodziewają się osłabienia akcji depozytowej; przeciwnie - oczekują wzrostu skłonności do oszczędzania. Nie za bardzo natomiast liczą na wzrost akcji kredytowej. Są dość ostrożne w formułowaniu prognoz. Kredyt ich zdaniem jest wciąż zbyt drogi, żeby pobudzić rynek. Nie sprzyja mu też sytuacja makroekonomiczna, podtrzymująca lęk konsumentów przed zadłużaniem się. Sierpniowy sondaż w placówkach został przeprowadzony w dniach 7-9 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (w stosunku do lipca br. - spadek o 2 pkt proc.): ludności w proc. (-), a podmiotów gospodarczych 6 proc. (). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (-); ludności - 27 proc. (), podmiotów gospodarczych - proc. (+). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek, wynoszą: dla łącznych lokat bieżących - 2 punkty (=), klientów indywidualnych - 6 punktów (-) oraz korporacyjnych - 7 punktów (-). Lokaty terminowe rosły łącznie w 2 proc. placówek (o punkty proc. mniej niż w lipcu br.). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w proc. placówek (-2), a podmiotów gospodarczych w 9 proc. placówek (=). Spadki wystąpiły: łącznie w 26 proc. oddziałów (+); ludności 2 proc. (+), podmiotów gospodarczych proc. (). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem - 1 punktów (); gospodarstw domowych punktów (-6) oraz podmiotów gospodarczych - punktów (+1). Oczekiwania. Poprawy sytuacji w zakresie wkładów a vista ogółem spodziewa się 1 proc. placówek (+), spadek przewiduje - 1 proc.(-8), a 6 proc. (+8) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 1 proc. (+9), korporacyjnych - 61 proc. (+1); spadek przewiduje odpowiednio 1 proc. (-7) i 9 proc. (-7). Salda prognoz uległy, w stosunku do lipca, wyraźnej poprawie, w przypadku lokat łącznie z 1 do 8 (+2), gospodarstw domowych z 1 do 27 (+), a w odniesieniu do depozytów podmiotów gospodarczych - z 1 do 2 punktów (+). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 7 proc. oddziałów (+1), spadek przewiduje proc. (-7), a 1 proc. (+) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrost aktywności deponentów indywidualnych prognozuje 62 proc. (+), a instytucjonalnych - proc. (+7); pogorszenie - odpowiednio 8 proc. (-9) i 11 proc. (-7). Saldo prognozy dla lokat ogółem uległo poprawie w stosunku do lipca o punktów (z 18 do punktów), dla depozytów ludności - z 27 do (+27), a podmiotów gospodarczych - z do (+1).

2 DEPOZYTY WALUTOWE DEPOZYTY ZŁOTOWE A STA ' I' ' I' ' I'1 '1 DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE ' I' ' I' ' I'1 DEPOZYTY DEWIZOWE A STA ' I' ' I' '1 I'1 I'1 '1 '1 V'1 V'1 '1 '1 I'1 I'1 '1 ' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 27 '1 1 - '1 Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (+); w segmencie ludności - w 2 proc. (+6) i podmiotów gospodarczych 2 proc. (+11). Malały natomiast: ogółem w 18 proc. (1), ludności - proc. (-) oraz firm i instytucji niefinansowych - proc. (- 1). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 27 punktów (+28), lokat ludności - 1 punktów (+11), i depozytów podmiotów gospodarczych - punktów (+). Depozyty terminowe ogółem rosły w proc. placówek (+), malejąc w proc. () i nie ulegając zmianie w 1 proc. (+1). Depozyty ludności wzrosły w proc. (+11), podmiotów gospodarczych w proc. (+6), malejąc odpowiednio w 11 proc. () i 1 proc. (6). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem punktów (+), lokat klientów indywidualnych - 2 punkty (+2) oraz korporacyjnych punktów (+2). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje proc. placówek (+6), spadkowe - proc. (-), a proc. () nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 2 proc. placówek (+), a podmiotów gospodarczych - 7 proc. (+). Spadek przewiduje odpowiednio 1 proc. () i 1 proc. (-8). W saldach prognoz wzrosty: lokaty ogółem z 11 do punktów (+11), gospodarstwa domowe - z 6 do (+1) oraz firmy i instytucje z do 7 punktów (+2). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się proc. placówek (+), spadku - proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. (+1), a podmiotów gospodarczych - 2 proc. (+6); spadek - odpowiednio 1 proc. (-8) i 1 proc. (-6). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem - wzrost z 1 do punktów (+7), lokat ludności z do punktów (+2) oraz depozytów podmiotów gospodarczych z 1 do 1 punktów (+). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 7 proc. placówek (+), malała w 1 proc. (=) i nie zmieniła się w proc. (-). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 2 proc. placówek (-2), a na cele gospodarcze - 2 proc. oddziałów (+2); spadek wystąpił odpowiednio w 26 proc. (+1) i proc. (=). Sierpniowe saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi punktów (+), w kredytach dla ludności punktów (-) oraz podmiotów gospodarczych - 9 punktów (+2). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 6 proc. placówek (+1): dla ludności 6 proc (+) i 6 proc. dla klientów korporacyjnych (). Spadek akcji kredytowej przewiduje: ogółem - 1 proc. (=), konsumpcyjnych 1 proc. (=), gospodarczych - proc. (+). Salda prognoz uległy poprawie: w odniesieniu do kredytów ogółem, z 9 do 1 punktów (+2) i ludności z 9 do 2 punktów (+), natomiast w segmencie podmiotów gospodarczych pogorszeniu, z 6 do punktów (-6). 2

3 KREDYTY ZŁOTOWE OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów nigdzie nie wzrosło, nie zmieniło się w 8 proc. (2), a w 61 proc. zmalało (+1). Wzrostu oprocentowania nie przewiduje żadna placówka, utrzymanie ceny na obecnym poziomie - 8 proc. (+1), a zmniejszenia proc. (). 2 1 ' I' ' I' ' I'1 2 '1 I'1 '1 26 V'1 1 '1 I'1 '1 KREDYTY WALUTOWE KREDYTY DEWIZOWE Kredyty walutowe rosły w 6 proc. placówek (+9), malały w 1 proc. (2), a w proc. (+) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny wzrosło o punktów, z 29 do Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 1 proc. (=), spadku 1 proc. (+), a proc. (-) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy zmalało z 9 do 6 punktów (-). RELACJE ZŁOTY WALUTY OBCE 1 ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 Wzrost wartości depozytów dewizowych w stosunku do złotowych wystąpił w 1 proc. placówek (+2), spadek w proc. (8), a w 8 proc. nie było zmian (-). Wskaźnik netto wzrósł z 8 do + punktów. 2 1 WARTOŚĆ DEPOZYTÓW Poprawy relacji spodziewa się 2 proc. (+2), pogorszenia 2 proc. (+2), a 1 proc. (-) nie przewiduje zmiany. Wskaźnik prognozy utrzymał się na poziomie z lipca: Wzrost wartości kredytów dewizowych w stosunku do złotowych odnotowało 7 proc. placówek (+11), spadek proc. (-7), a w 27 proc. (-) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny wzrosło z 2 do 1 punktów. - ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 Poprawy relacji oczekuje 9 proc. (-6), pogorszenia 26 proc. (+), a proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy zmalało o 11 punktów, z 2 do ' WARTOŚĆ KREDYTÓW I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 AKCJE I OBLIGACJE Popyt na akcje wzrastał w 1 proc. placówek (+1), malał w proc. (+), nie ulegając zmianie w 6 proc. (-). Saldo oceny pogorszyło się z - do -2 punktów. Popyt na obligacje wzrastał w 7 proc. placówek (+), spadek wystąpił w 8 proc. (-), a w proc. nie odnotowano zmiany popytu (7). Saldo oceny wzrosło z do 29 punktów.

4 AKCJE Wzrost popytu na akcje przewiduje 2 proc. (+1), spadek - 1 proc. (-), a 6 proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło z do punktów Wzrost popytu na obligacje przewiduje 1 proc. (+9), spadek proc. (-9), a 6 proc.() spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy jest wyższe o 18 punktów, wzrastając z 8 do 26 ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA OBLIGACJE ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 O poprawie swej ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje proc. placówek, tyle samo co w lipcu br.. Pogorszenie wystąpiło w 1 proc. (), a proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+1). Saldo oceny pogorszyło się z 2 do 2 punktów. Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 6 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego, 26 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego, 27 proc. banków giełdowych i 1 proc. banków spółdzielczych. Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się proc. ankietowanych placówek (), pogorszenia 7 proc. (=), a 8 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy netto zmalał o 1 punkt, z 8 do 7. KONDYCJA-SYTUACJA EKONOMICZNA ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 PENGAB 8 7 '1 I'1 '1 Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, ukształtował się na poziomie,8 punktów. Jest zatem niższy o,7 punkta od lipcowego i o 1,8 punktów od uzyskanego w analogicznym okresie roku ubiegłego. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ - 2,1 Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych po lipcowym spadku wzrósł z 18,1 do 2,1. W stosunku do lipca br. wzrósł o 7 punków, a w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest gorszy o 1,7 punktów. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 18,6 punktów i jest o, punktów wyższy niż w lipcu, natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wynosi 1,7 i jest korzystniejszy o 8,8 punktów. 6 8,8,8 2 1,8,,7 26,6 26,6 2,,9 18,1 2,1 Poprawę indexu Pengab odnotowały zarówno banki: nie giełdowe (z 1, do 2,1) jaki i giełdowe (z 11,8 do 18,8). Nieznaczny wzrost odnotowały banki z przewagą kapitału krajowego, z, do 6,7. Pogorszenie odnotowały banki spółdzielcze, z 27, do 2,1. ' I' ' I' ' I'1 '1 I'1 '1 V'1 '1 I'1 '1 WSKAŹNIK OGÓŁEM

5 Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan(i) w końcu roku? STOPY PROCENTOWE 2,9 2,9 2,1,2,,2 18, 18, Placówki utrzymały oczekiwania odnośnie oprocentowania kredytu lombardowego, a obniżyły dla lokat i kredytów. Przewidują, że na koniec grudnia roku oprocentowanie będzie wynosiło: 2 1 I,2 18,9 18,6 18,7 18,9 18,6 1, 1,2 1,2,9,1,2 11,9 11, I V I I I lokata -miesięczna kredyt na cele gospodarcze kredyt lombardowy PRZEWIDYWANA INFLACJA GRUDZIEŃ '2 - GRUDZIEŃ kredytu lombardowego 18, proc. (lipiec - 18,), kredytu na cele gospodarcze 18,6 proc. (lipiec 18,9), lokaty trzymiesięcznej 11, proc. (lipiec - 11,9 proc.). INFLACJA procenty , 8, 9,2 9,1 9,6 9,6 9,8 1,1 1,7 1,7 1, 1, 8,6 8, 8,2 8 7,8 7,8 7,9 7,6 Oczekiwania inflacyjne (uśrednione) menedżerów szczebla oddziałów zmalały do 7,6 proc., czyli o, punkta. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują wzrost cen na 7,6 proc., z przewagą kapitału zagranicznego na 7, proc., banków giełdowych na 7,6, podczas gdy banków spółdzielczych na 8,2 proc. Odchylenie standardowe wynosi 1,8 proc. I I V I I I KURS DOLARA I EURO,, 2, 2 Jaki będzie kurs dolara i EURO w końcu roku?,9,2,2,,18,1,18,2,9,,98,92,87,82,79,88 EURO I I V I I I DOLAR Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o bankowości elektronicznej? ' 2 N = N = ' '98 2% 18% % 68% 77% 8% 7% 1% % 2% % 6% 8% 1% bradzo pozytywna raczej pozytywna raczej negatywna brak opinii Czy w Pana(i) przekonaniu bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce...? ' ' 2 '98 18,%,% 9,% 61,% 1,%,% % % 1,% 2,% 7,% % 2% % 6% 8% 1% bardzo szybko w umiarkowanym tempie raczej wolno 1% % Według przewidywań bankowców szczebla oddziałów (uśrednionych) cena dolara w końcu roku będzie wynosić,2 zł (wzrost w stosunku do lipca o 1 groszy), a euro -,88 zł (wzrost o 9 groszy). Odchylenie standardowe wynosi w przypadku dolara,18 groszy, a euro -,1 groszy. PYTANIA DODATKOWE W sierpniowym sondażu blok pytań dodatkowych dotyczył dwóch tematów - bankowości elektronicznej oraz wprowadzenia euro. O bankowości elektronicznej zdecydowana większość (92 proc.) bankowców szczebla oddziałów wypowiada się pozytywnie. Co czwarty (2 proc.) ma o niej opinię zdecydowanie pozytywną, a dwie trzecie (68 proc.) - raczej pozytywną. Negatywnie zapatruje się na bankowość elektroniczną 7 proc. ankietowanych, rekrutujących się w większości spośród reprezentantów banków spółdzielczych. Pyt. Jaka jest Pana(i) ogólna opinia o bankowości elektronicznej? 98 I 2 Bardzo pozytywna 18 2 Raczej pozytywna Raczej negatywna 7 Zdecydowanie negatywna Brak opinii 1 1 Zdaniem większości (1 proc.) bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce w umiarkowanym tempie, bardzo szybko - według, proc., a raczej wolno - w ocenie 1, proc. ankietowanych. Szybki rozwój postrzegają częściej reprezentanci banków z przewagą kapitału zagranicznego ( proc.) oraz banków giełdowych ( proc.), rzadziej natomiast banków z przewagą kapitału państwowego ( proc.) oraz banków spółdzielczych (2 proc.).

6 Czy prowadzenie rachunku bankowego przez internet jest bezpieczne? zdecydowanie bezpieczne,% raczej bezpieczne 6% trudno powiedzieć 1,% zdecydowanie niebezpieczne,% raczej niebezpieczne 29,% N = Czy wprowadzenie ustawy o podpisie elektronicznym zapewni bezpieczeństwo obrotu elektronicznego? Jakie jest w tej chwili zainteresowanie posiadaczy rachunków walutowych ich przewalutowaniem z walut narodowych na euro? N = N = zdecydowanie nie 2% N = trudno powiedzieć 2% zdecydowanie tak 1% duże 1% raczej nie 18% przeciętne, ani duże, ani małe 9,% prawie żadne,7% Czy bank/oddział jest przygotowany do przeprowadzenia akcji przewalutowania rachunków z walut narodowych na euro? zdecydowanie tak,8% raczej nie,% Czy właściciele rachunków walutowych zostali poinformowani przez bank/oddział o mającej nastąpić wymianie walut narodowych na euro i przewalutowaniu ich rachunków? TAK 76,2% raczej tak 8,8% raczej tak 68% niewielkie 1,% Pyt. Czy w Pana(i) przekonaniu bankowość elektroniczna rozwija się w Polsce...? 98 2 Bardzo szybko 9 18,, W umiarkowanym tempie 61 1 Raczej wolno 7 2, 1, O tym, że prowadzenie rachunku bankowego przez internet jest bezpieczne przekonanych jest dwie trzecie bankowców szczebla oddziałów (66, proc.) z tym, że zdaniem tylko, proc. jest to zdecydowanie bezpieczne. Prawie trzecia część uczestników sondażu jest jednak odmiennego zdania. Ich zdaniem prowadzenie rachunku bankowego przez internet jest raczej niebezpieczne (29, proc.), bądź zdecydowanie niebezpieczne ( proc.). Największą nieufność w tym względzie przejawiają bankowcy - spółdzielcy (6 proc.) oraz przedstawiciele banków z przewagą kapitału państwowego ( proc.) Na podsumowanie tego bloku pytań zapytaliśmy czy wprowadzenie ustawy o podpisie elektronicznym zapewni bezpieczeństwo obrotu elektronicznego. Zdecydowana większość (78 proc.) sądzi, że tak, chociaż jedynie 1 proc., że jest tego pewna, pozostali sądzą, że raczej tak. Krytyczne stanowisko zajęła piąta część ankietowanych (raczej nie - 18 proc., zdecydowanie nie - 2 proc.). Także w tym przypadku krytycyzmem wyróżniali się bankowcy-spółdzielcy ( proc.) Blok trzech pytań dotyczących euro otwierało pytanie sondujące zainteresowanie posiadaczy rachunków w walutach narodowych ich przewalutowaniem na euro. Nikt z indegowanych nie ocenił zainteresowania klientów jako bardzo duże. Warto jednak nadmienić, że więcej niż czwarta część ankietowanych oddziałów i banków nie prowadzi rachunków walutowych ( spośród badanych). Duże zainteresowanie zauważa 1 proc. placówek, przeciętne - 9, proc., niewielkie - 1, proc., natomiast prawie żadne -,7 proc., czyli co szósta. Na pytanie, czy placówka jest przygotowana do przeprowadzenia przewalutowania rachunków z walut narodowych na euro, ponad połowa (,8 proc.) stwierdza zdecydowanie, że tak, a więcej niż jedna trzecia (8,8 proc.), że raczej tak. Jeszcze nie przygotowana do tej operacji jest jedynie co dwudziesta z ankietowanych placówek, prowadzących rachunki walutowe. Zdecydowana większość placówek (76,2 proc.) deklaruje zarazem, że poinformowała swoich klientów o mającej nastąpić wymianie walut narodowych na euro i przewalutowaniu ich rachunków. Posiadacze rachunków prowadzonych w walutach podlegających przewalutowaniu są zatem w zdecydowanej większości, dość wcześnie informowani przez banki o wymianie walut narodowych na euro. Nie wiadomo natomiast na ile ta część społeczeństwa, która przede wszystkim marki, ale być może też franki, liry, guldeny, korony, szylingi i drachmy trzyma w domu. N = NIE 2,8% 6

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW Listopadowy Pengab przekroczył psychologiczną barierę punktów. Z wynikiem, pkt. uzyskał najlepszy wynik od sierpnia r. W porównaniu z poprzednim miesiącem, Pengab wzrósł o, pkt., a w zestawieniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU

4 / 2004 SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU SPADEK BEZ KOREKTY TRENDU / Wskaźnik Pengab analogicznie jak w latach ubiegłych powtarza sezonowe spadki wartości. W kwietniu br. obniżył się o, pkt. w stosunku do marca, w tym z tytułu sezonowości o,

Bardziej szczegółowo

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE

12 / 2003 KOREKTA PO KOREKCIE Mikołaj nie sprawił niespodzianki i grudniowy PENGAB okazał się dokładnie o pkt. niższy, aniżeli listopadowy. Mimo sporego spadku syntetyczny wskaźnik koniunktury bankowej jest wyższy o 1,1 pkt., aniżeli

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 1/2013

MONITOR BANKOWY 1/2013 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona poprawa koniunktury

Zrównoważona poprawa koniunktury PENGAB = 9. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Zrównoważona poprawa koniunktury Index Pengab Wrzesień Pengab wartość trendu cyklu 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / /

Bardziej szczegółowo

Sezonowa korekta koniunktury

Sezonowa korekta koniunktury Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Sezonowa korekta koniunktury Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA

6 / 2004 W DALSZYM CIĄGU FLUKTUACJA Po majowym wzroście, czerwcowy Pengab odnotował spadek, zachowując się podobnie jak w maju - wbrew logice ostatnich czterech lat. W przeciwieństwie do czterech poprzednich, gdy wskaźnik zawsze wzrastał,

Bardziej szczegółowo

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW

8 / 2004 WRESZCIE POWYŻEJ 30 PUNKTÓW Sierpniowy Pengab przekroczył oczekiwany od dłuższego czasu pułap punktów, osiągając wartość 2,2 pkt. Tym samym wskaźnik osiągnął swoją najwyższą wartość od grudnia roku. Pengab jest wyższy w porównaniu

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Wakacyjna stabilizacja

Wakacyjna stabilizacja PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -.. Wakacyjna stabilizacja Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lipcowy sondaż sondaż w placówkach placówkach

Bardziej szczegółowo

Poprawa na rynku kredytów, pogorszenie na rynku depozytów

Poprawa na rynku kredytów, pogorszenie na rynku depozytów PENGAB =.1 Wskaźnik ocen. -. Wskaźnik prognoz. -. +1. -. Poprawa na rynku kredytów, pogorszenie na rynku depozytów Index Pengab Czerwiec Pengab wartość trendu cyklu / 8/ 1/ / / / / 8/ 1/ / / / / 8/ 1/

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Optymizmu coraz więcej

Optymizmu coraz więcej PENGAB =. +.8 Optymizmu coraz więcej Październik Wskaźnik Ocen 8. +. Wskaźnik Prognoz. +.9 Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8 /8 /8

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Konsumenci przygotowują się do wakacji. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Czerwiec PENGAB =. -. Konsumenci przygotowują do

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Przed wakacjami osłabła aktywność klientów na rynku bankowym. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna

PENGAB = Przed wakacjami osłabła aktywność klientów na rynku bankowym. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Czerwiec Grudzień PENGAB =. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Sezonowa stabilizacja

Sezonowa stabilizacja PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Maj PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja na niskim poziomie

Stabilizacja na niskim poziomie Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. +. Stabilizacja na niskim poziomie Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrósł indeks wyprzedzający koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.8. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Sierpień PENGAB =. -. Wakacyjnej abilizacji ciąg

Bardziej szczegółowo

Kontynuacja trendu horyzontalnego

Kontynuacja trendu horyzontalnego Maj PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. Kontynuacja trendu horyzontalnego Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Majowy sondaż sondaż w placówkach

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small

08/2010 MONITOR BANKOWY. Powrót do trendu wzrostowego. logo-small MONITOR BANKOWY Indeks koniunktury bankowej Pengab wzrósł w stosunku do lipca o, pkt. i wynosi obecnie,8 pkt.. Wzrost swój zawdzięcza istotnej poprawie wskaźnika wyprzedzającego (indeks prognozy wzrósł

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

PENGAB = W I kw. wzrosła aktywność klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab 7.1. Prognoza makroekonomiczna. Marzec 2017

PENGAB = W I kw. wzrosła aktywność klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab 7.1. Prognoza makroekonomiczna. Marzec 2017 PENGAB =. Wskaźnik Ocen.. Wskaźnik Prognoz... W I kw. wzrosła aktywność klientów Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Marcowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych bankowych

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Słabnie aktywność klientów na rynku. kredytów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Słabnie aktywność klientów na rynku. kredytów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PENGAB =. -. Słabnie aktywność klientów na rynku kredytów

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Bankowcy pozytywnie ocenili mijający rok. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Bankowcy pozytywnie ocenili mijający rok. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Bankowcy pozytywnie ocenili mijający rok Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w placówkach placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni

W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Monitor Bankowy PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. -. W pierwszym kwartale klienci banków mniej aktywni Index Pengab Luty Pengab wartość trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrosła aktywność klientów na rynku depozytów. Monitor Bankowy. Index Pengab 1.5. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrosła aktywność klientów na rynku depozytów. Monitor Bankowy. Index Pengab 1.5. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Liopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -.. Wzrosła

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Kwietniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych

Bardziej szczegółowo

Topnieje optymizm w prognozach

Topnieje optymizm w prognozach Listopad PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Topnieje optymizm w prognozach Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Listopadowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Wakacyjny spadek aktywności klientów na rynku bankowym

Wakacyjny spadek aktywności klientów na rynku bankowym PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +.. Wakacyjny spadek aktywności klientów na rynku bankowym Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Lipcowy sondaż

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Sezonowa korekta koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2018

PENGAB = Sezonowa korekta koniunktury. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2018 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Maj PENGAB =. -. Sezonowa korekta koniunktury Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. Index

Bardziej szczegółowo

Z optymizmem w 2014 r.

Z optymizmem w 2014 r. PENGAB =. +. Z optymizmem w r. Wskaźnik Ocen.. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2018

PENGAB = Wakacyjnej stabilizacji ciąg dalszy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Sierpień 2018 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz.

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wakacyjna stabilizacja. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Lipiec 2018

PENGAB = Wakacyjna stabilizacja. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Lipiec 2018 Lipiec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wakacyjna abilizacja Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Lipcowy sondaż sondaż w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Przed wakacjami po kredyt. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Czerwiec 2018

PENGAB = Przed wakacjami po kredyt. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Czerwiec 2018 PENGAB =. +. Przed wakacjami po kredyt Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Czerwcowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach przeprowadzono przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrasta aktywność klientów na rynku. bankowych. Monitor Bankowy. Index Pengab 7.3. Prognoza makroekonomiczna.

PENGAB = Wzrasta aktywność klientów na rynku. bankowych. Monitor Bankowy. Index Pengab 7.3. Prognoza makroekonomiczna. / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzraa aktywność klientów na rynku bankowym

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Z optymizmem w Nowy Rok. Monitor Bankowy. Index Pengab 4.9. Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2017

PENGAB = Z optymizmem w Nowy Rok. Monitor Bankowy. Index Pengab 4.9. Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2017 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz... Z optymizmem w Nowy Rok Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Styczniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PENGAB = W II kw wzrośnie akcja kredytowa. Monitor Bankowy. Index Pengab 3.2. Prognoza makroekonomiczna. Luty 2017

PENGAB = W II kw wzrośnie akcja kredytowa. Monitor Bankowy. Index Pengab 3.2. Prognoza makroekonomiczna. Luty 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Luty PENGAB =. Wskaźnik Ocen.. Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Dobre prognozy dla rynku kredytowego. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Luty 2018

PENGAB = Dobre prognozy dla rynku kredytowego. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Luty 2018 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +.. Dobre prognozy dla rynku kredytowego Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Lutowy sondaż sondaż w placówkach placówkach bankowych bankowych

Bardziej szczegółowo

Rekordowe spadki indeksu Pengab

Rekordowe spadki indeksu Pengab PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -.. Rekordowe spadki indeksu Pengab Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Styczniowy sondaż sondaż w w placówkach

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Słaba ocena ex post, jednak obiecująca prognoza sześciomiesięczna. Monitor Bankowy. Index Pengab 0.4. Prognoza makroekonomiczna

PENGAB = Słaba ocena ex post, jednak obiecująca prognoza sześciomiesięczna. Monitor Bankowy. Index Pengab 0.4. Prognoza makroekonomiczna Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Słaba ocena ex po, jednak obiecująca prognoza sześciomieczna Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Nadal słabnie dynamika wzrostu. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Październik 2018

PENGAB = Nadal słabnie dynamika wzrostu. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Październik 2018 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. Nadal słabnie dynamika wzrou Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Październikowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych

Bardziej szczegółowo

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Dobre otwarcie roku. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych luty PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Dobre otwarcie II kwartału Monitor Bankowy. Index Pengab 6.7. Prognoza makroekonomiczna. Kwiecień 2018

PENGAB = Dobre otwarcie II kwartału Monitor Bankowy. Index Pengab 6.7. Prognoza makroekonomiczna. Kwiecień 2018 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Dobre otwarcie II artału Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Kwietniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018

PENGAB = Dobre otwarcie roku. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Styczeń 2018 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Styń PENGAB =. +. Dobre otwarcie roku Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016

PENGAB = Coraz mniej optymizmu w prognozach. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2016 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Grudzień PENGAB =. -. Coraz mniej optymizmu

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Korekta kwartalnej prognozy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2017

PENGAB = Korekta kwartalnej prognozy. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Grudzień 2017 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -.

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Ożywienie na rynku depozytów. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.6. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2017

PENGAB = Ożywienie na rynku depozytów. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.6. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2017 PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +,. Ożywienie na rynku depozytów Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Wrześniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Słabnie dynamika wzrostu. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2018

PENGAB = Słabnie dynamika wzrostu. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2018 PENGAB =. +. Słabnie dynamika wzrou Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Liopadowy Wrześniowy sondaż sondaż w placówkach w placówkach bankowych bankowych przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016

PENGAB = Wzrosło zainteresowanie kredytami. Monitor Bankowy. Index Pengab 2.0. Prognoza makroekonomiczna. Wrzesień 2016 Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +.. Wzrosło zainteresowanie kredytami Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Wrześniowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku bancassurance

Badanie rynku bancassurance Badanie rynku bancassurance VII Kongres Bancassurance 7-8 października 2015 Hotel Holiday Inn Warszawa Józefów Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespół Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych Związek Banków

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków

Nastroje społeczne Polaków Październik 17 K.048/17 Informacje o badaniu Na początku października 17 r. Kantar Public (dawniej Zespół Badań Społecznych TNS Polska) przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Polacy zostali zapytani

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r.

Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 2010 r. 79 Barometr Regionalny Nr 2(2) 21 Zmiany nastrojów gospodarczych w woj. lubelskim w I kwartale 21 r. Jarosław Bielak, Dawid Długosz, Andrzej Salej Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl

Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl Od lutego 1993 roku Instytut Badania Opinii i Rynku PENTOR prowadzi na zlecenie Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

CBOS Vilmorus Ltd CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI

CBOS Vilmorus Ltd CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CBOS Vilmorus Ltd CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16

Przyjęcie wspólnej waluty euro. Czerwiec Przyjęcie wspólnej waluty euro. TNS Czerwiec 2016 K.037/16 Czerwiec TNS Czerwiec K.037/ Informacja o badaniu W czerwcu roku TNS Polska przeprowadził cykliczny sondaż, w którym zapytał Polaków o opinie na temat wejścia naszego kraju do strefy euro. Pytania dotyczyły

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 maja Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 maja 2015 Tendencje na rynku depozytów i kredytów w I kw. br. W I kw. br. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,0% r/r, wobec wzrostu o 9,3% r/r w IV kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI , ,

Vilmorus Ltd. CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI , , CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI Vilmorus Ltd. 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r.

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 17 lutego 2015. Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 17 lutego 2015 Rynek depozytów i kredytów - tendencje w IV kw. 2014 r. oraz perspektywa 2015 r. W IV kw. 2014 r. dynamika depozytów ogółem wyniosła 9,3% r/r,

Bardziej szczegółowo

Koniunktura konsumencka * Czerwiec 2013 r.

Koniunktura konsumencka * Czerwiec 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Warszawa, 21. 06. 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Koniunktura konsumencka * Czerwiec 2013 r. W czerwcu 2013 r., nastroje

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski

Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. Narodowy Bank Polski Podsumowanie roku 2010 oraz wyzwania i szanse bankowości w Polsce w 2011 r. arodowy Bank Polski Plan Prezentacji toczenie makroekonomiczne sektora bankowego w 2010 r. Sytuacja sektora bankowego w 2010

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej.

Banki komercyjne utrzymują rezerwę obowiązkową na rachunkach bieżących w NBP albo na specjalnych rachunkach rezerwy obowiązkowej. Rezerwa obowiązkowa Rezerwa obowiązkowa stanowi odsetek bilansowych zwrotnych zobowiązań (bieżących i terminowych) banków wobec sektora niefinansowego, która podlega odprowadzeniu i utrzymaniu w postaci

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik do Uchwały Nr 05/VII/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 29 lipca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim Załącznik do Uchwały Nr 9/12/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie Małopolskim z dnia 31.12.2018r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w G Ł O G O W I E M A Ł O P O L S K I M rok założenia 1885 www.bsglogowmlp.pl

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013

OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/119/2013 Warszawa, sierpień 2013 BS/119/2013 OCENY I PROGNOZY SYTUACJI GOSPODARCZEJ ORAZ WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo