2013 rok dobry lecz wymagający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2013 rok dobry lecz wymagający"

Transkrypt

1 PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych Grudniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach - bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówki bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -** Inwestycyjne + Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe + Obrotowe - Terminowe + Terminowe + Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne + Bieżące - Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe + Terminowe + Terminowe - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne Zagrożone * -** - **różnica sald + Krzysztof -** + Pietraszkiewicz ZBP Półroczny wzrost indeksu Pengab jest dowodem stale poprawiających nastrojów bankowców. Niespełna połowa sądzi, że miniony rok był dobry dla bankowości, niewielu mniej uważa go za porównywalny do poprzedniego. Wydaje, że dobre nastroje utrzymają również w roku czemu sprzyjać może prognoza makroekonomiczna gospodarki. Poziomy optymizmu w perspektywie półrocznej stanu sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, gospodarstw domowych i stanu polskiej gospodarki konsekwentnie zwyżkują. Wszystkie te wskaźniki od początku roku zanotowały kilkudzieciopunktowy wzrost. Ostatni miesiąc przyniósł natomiast korektę prognoz kredytów i depozytów bankowych. Spadki te w większym stopniu odnoszą jednak do gospodarstw domowych niż do podmiotów gospodarczych. Mijający rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie korzystany dla branży bankowej. Wzrost optymizmu był powszechny lecz jego dynamika powolna. Pengab wzrósł o p. do, w grudniu br. Nastąpiła również poprawa oceny sytuacji ekonomicznej banków z pp. do pp. Pomimo trudnej sytuacji na rynku kredytów po pierwszym półroczu r. nastąpiła dynamiczna poprawa, kluczowa dla wzrostu koniunktury w bankowości. Pomimo tego dopiero w IV kw. r. można mówić o upowszechnieniu pozytywnych kierunków. Za główne źródło zysków banków w r. uważa bardziej redukcję kosztów niż wzrost przychodów. Za największe stymulanty rozwoju bankowości w mijającym roku uznano fuzje i przejęcia banków, wzrost gospodarczy, poziom centralnych stóp procentowych oraz wysokość marż odsetkowych. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska

2 grudzień Kredyty gospodarstw domowych W grudniu wskaźnik ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych wyniósł, co stanowi wynik o pp. wyższy w porównaniu do listopadowego. W obrębie tego wskaźnika nieznaczny spadek odnotowano w odniesieniu do kredytów samochodowych i konsumpcyjnych. Znacząco ( pp.) poprawiła natomiast ocena sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych. Wskaźnik prognoz dla rynku kredytowego gospodarstw domowych zdecydowanie spadł ( pp.) dotyczy to zarówno kredytów konsumpcyjnych ( pp.), mieszkaniowych ( pp.), jak i samochodowych ( pp.). Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Kredyty konsumpcyjne XII % % % % XI % % % % - gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr - Kredyty mieszkaniowe XII % % % % XI % % % % Kredyty samochodowe XII % % % -% XI % % % -% gr st - lut mrz - kw - maj cz lip sier wrz paź lis gru - Kredyty zagrożone gospodarstw domowych XII % % % % XI % % % % TNS Polska

3 grudzień Kredyty podmiotów gospodarczych W tym miesiącu obserwujemy wzrost wskaźnika ocen ( pp.) i spadek wskaźnika prognoz (- pp.) rynku kredytów podmiotów gospodarczych. Przedstawiciele sektora bankowego bardziej optymistycznie niż w listopadzie oceniają i prognozują sytuację na rynku kredytów inwestycyjnych. Pogorszyła natomiast ogólna ocena sytuacji na rynku kredytów obrotowych (spadek z w listopadzie do w grudniu). Przewidywania dotyczące tych kredytów są porównywalne z ubiegło miecznymi. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny - - st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Kredyty inwestycyjne XII % % % % XI % % % % - gr st - lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gru - Kredyty obrotowe XII % % % % XI % % % % Kredyty zagrożone przedbiorstw XII % % % -% XI % % % % TNS Polska

4 grudzień Depozyty gospodarstw domowych Grudzień przynosi poprawę wskaźnika ocen dla rynku depozytowego gospodarstw domowych ( pp.). Odpowiadający mu wskaźnik prognoz w porównaniu z listopadem spadł o pp. Poprawa wskaźnika oceny dotyczy zarówno depozytów bieżących, jak i terminowych, natomiast spadek wskaźnika prognoz związany jest w szczególności z pogorszeniem oczekiwań na rynku depozytów bieżących (różnica pp. w stosunku do listopada). Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik oceny st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st - lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gru Depozyty bieżące gospodarstw domowych XII % % % % XI % % % % - gr st lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź lis gru - Depozyty terminowe gospodarstw domowych XII % % % % XI % % % % TNS Polska

5 grudzień Depozyty podmiotów gospodarczych W grudniowym pomiarze obserwuje wzrost wskaźnika ocen dla rynku podmiotów gospodarczych wynosi on obecnie, co jest wynikiem o pp. wyższym w porównaniu z listopadowym. W odniesieniu do depozytów bieżących wynik poprawił o pp. względem ubiegłego miesiąca, a dla depozytów terminowych o pp. Wskaźnik prognoz dla tego rynku spadł o pp., do czego przyczyniły gorsze wyniki zarówno dla rynku depozytów bieżących (spadek o pp.), jak i terminowych ( pp.). Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik oceny st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Depozyty bieżące przedbiorstw XII % % % % XI % % % % Depozyty terminowe przedbiorstw XII % % % % XI % % % % TNS Polska

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego grudzień W grudniu większość sześciomiecznych prognoz dla rynku bankowego uległa poprawie. Ta optymistyczna tendencja nie dotyczy jednak kredytów konsumpcyjnych (spadek o pp. miesiąc do miesiąca) oraz lokat długoterminowych dla osób indywidualnych (spadek o pp.). Wyraźna poprawa miała miejsce na rynku kredytów inwestycyjnych (+ pp.) i obrotowych (+ pp.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne XII % % % % XI % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne XII % % % % XI % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne XII % % % % XI % % % % Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy XII % % % % XI % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy XII % % % XI % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy XII % % % -% XI % % % -% TNS Polska

7 grudzień Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej Nadal wzrasta wśród badanych poziom optymizmu, jeśli chodzi o prognozowany w perspektywie półrocznej stan sytuacji ekonomicznej przedbiorstw (wzrost o pp. w stosunku do listopada), gospodarstw domowych (poprawa o pp.) i stanu polskiej gospodarki ( pp.). Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo XII % % % % XI % % % % TNS Polska

8 grudzień Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % -% gr st lut mrz kw maj cz - lip sier wrz paź lis gru Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % % gr st lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź lis gru Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % -% XI % % % -% gr st lut mrz kw maj - cz lip sier wrz paź lis gru Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XII % % % % XI % % % -% Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo XII % % % % XI % % % % - Wskaźnik oceny Przewidywana inflacja w okresie.. procenty,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr TNS Polska

9 grudzień Pytania dodatkowe Ogólnie rzecz biorąc, Pana/i zdaniem, rok był dla bankowości w Polsce: Ocena bankowości w roku Niespełna połowa bankowców sądzi, że miniony rok był dobry dla bankowości ( proc.), czterech na dzieciu uważa go za przeciętny ( proc.), jeden na dzieciu ocenia go negatywnie ( proc.). Oceny są zatem słabsze niż w trzech wcześniejszych latach. niedobry+bardzo niedobry bardzo dobry+dobry taki sobie, ani dobry, ani zły Dane w % W porównaniu do roku rok był dla bankowości w Polsce: Ocena zmian w porównaniu do Zakres zmian został oceniony podobnie jak w zeszłym roku. Mniejszy odsetek wskazał na poprawę w porównaniu do zeszłego roku ( proc.). Nieznacznie spadł odsetek wskazujących, że miniony rok był gorszy od poprzedniego ( proc.). Wyraźna tendencja do negatywnych ocen w tym zakresie wyhamowała po raz pierwszy od roku. gorszy taki sam, ani lepszy, ani gorszy lepszy Dane w % Czy ogólna opinia klientów indywidualnych i korporacyjnych o bankach jest obecnie lepsza, taka sama czy gorsza niż rok temu? KLIENCI INDYWIDUALNI KLIENCI KORPORACYJNI gorsza taka sama lepsza Dane w % Opinia o bankach Większość przedstawicieli sektora bankowego uważa, że zarówno wśród klientów indywidualnych ( proc.), jak i korporacyjnych ( proc.) opinia o bankach jest taka sama jak rok temu. W porównaniu z zeszłym rokiem przybyło ocen wskazujących na brak zmiany opinii wśród klientów. Co piąty bankowiec uważa, że opinia o bankach jest lepsza niż rok temu wśród klientów indywidualnych ( proc.) i klientów korporacyjnych ( proc.). Oznacza to spadek o odpowiednio p.p. i p.p. TNS Polska

10 grudzień Pytania dodatkowe Czy w ubiegłym roku w Pana/-i placówce/ banku wzrosła, nie zmieniła czy zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem: Liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego Liczba ROR-ów Liczba indywidualnych lokat Liczba odmów udzielenia kredytu Liczba kredytów indywidualnych Liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą Liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych Liczba klientów rezygnujących z usług banku Liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych [] bardzo wzrosła [] nieco wzrosła [] nie zmieniła [] nieco zmalała [] bardzo zmalała trudno powiedzieć Co było głównym źródłem zysków banków w tym roku?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Charakterystyka bankowości w Pomimo gwałtownych zmian, których doświadczył sektor bankowy w ostatnich latach, natężenie pewnych zjawisk okazało stałe. Obserwuje na ciągły wzrost zainteresowania klientów bankowością elektroniczną ( proc.). W porównaniu do lat - zwiększyła dynamika nowo otwieranych ROR-ów (wzrosła w trzech placówkach na cztery). Nieznacznie spadła dynamika zainteresowania indywidualnymi lokatami, a liczba odmów udzielania kredytów ustabilizowała na zeszłorocznych poziomach. Po nieco słabszym roku ponownie zdecydowanie wzrosła liczba kredytów indywidualnych ( proc. placówek deklaruje wzrost). Nieznacznie wzrosło zainteresowanie osób prowadzących działalność gospodarczą otwieraniem rachunków bankowych. W porównaniu do roku zmniejszyła dynamika przyrostu liczby kredytów nieregularnych (co trzecia placówka deklaruje wzrost, a w było to proc.). Nieco więcej klientów niż przed rokiem rezygnuje z usług banków (większy odsetek rezygnacji w proc. placówek, mniejszy w proc.), w stopniu porównywalnym do zeszłego roku zmieniła także liczba skarg klientów na usługi bankowe. trudno powiedzieć głównie redukcja kosztów głównie wzrost przychodów A co według Pana/i generowało przychody banków? Wyniki finansowe sektora bankowego w roku Niespełna dwie trzecie bankowców uważa, że zysk banków w roku był generowany przede wszystkim przez redukcję kosztów ( proc.). Niespełna czterech na dzieciu bankowców uważa, że źródłem wzrostu był głównie wzrost przychodów ( proc.). Oceny kształtują podobnie do tych sprzed roku. Jednak w porównaniu do roku oznacza to zdecydowany wzrost znaczenia redukcji kosztów w całym równaniu. W mniejszym stopniu niż przed rokiem, źródłem wzrostów była przede wszystkim zintensyfikowana sprzedaż wśród dotychczasowych klientów ( proc.). Co piąty badany upatruje głównego źródła wzrostów w pozyskiwaniu nowych klientów, niespełna co trzeci we wzroście cen usług bankowych. wzrost sprzedaży produktów dotychczasowym klientom wzrost liczby nowo pozyskanych klientów wzrost cen usług bankowych TNS Polska

11 grudzień Pytania dodatkowe Najkorzystniejsze czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w roku Fuzje i przejęcia banków Tempo wzrostu gospodarczego Poziom centralnych stóp procentowych Wysokość marż odsetkowych Konkurencja między bankami Przynależność Polski do UE Stopa inflacji Kurs (wartość) złotego Tempo wzrostu dochodów ludności Stopa bezrobocia Poziom należności zagrożonych Stwierdzenia powyżej % Najmniej korzystne czynniki mające wpływ na kondycję i wyniki sektora bankowego w roku Stopa bezrobocia Poziom centralnych stóp procentowych Nieufność wobec banków Poziom należności zagrożonych Konkurencja między bankami Tempo wzrostu gospodarczego Tempo wzrostu dochodów ludności Wysokość marż odsetkowych Przynależność Polski do UE Fuzje i przejęcia banków Problem opcji walutowych Stwierdzenia powyżej % W jakim segmencie w r. według Pana/i istniały największe możliwości i szanse rozwoju banków w Polsce? Bankowość detaliczna Bankowość przedbiorstw małych i średnich Bankowość firm mikro Bancanssurance Bankowość hipoteczna Bankowość inwestycyjna Bankowośc korporacyjna Charakterystyka bankowości w roku (cd.) Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano fuzje i przejęcia banków ( proc.). W dalszej kolejności bankowcy wskazywali na wzrost gospodarczy ( proc.), poziom centralnych stóp procentowych ( proc.) i wysokość marż odsetkowych ( proc.). W porównaniu z poprzednimi latami wzrósł pozytywny efekt związany z niską stopą inflacji oraz konkurencją między bankami. Czynnikami, które najgorzej przysłużyły kondycji banków, były wysoka stopa bezrobocia ( proc.), warto jednak zauważyć, że w porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił spadek znaczenia tego czynnika (spadek o p.p.). Zdecydowanie większy odsetek niż przed rokiem zauważa negatywny wpływ poziomu centralnych stóp procentowych ( proc., wzrost o p.p.). Nieco większy odsetek bankowców wskazuje na nieufność wobec banków ( proc., wzrost o p.p.). Mniejszy odsetek bankowców niż przed rokiem dostrzega negatywny wpływ należności zagrożonych ( proc., spadek o p.p.). Możliwości rozwoju Ponad co trzeci bankowiec wskazuje, że w największe możliwości rozwoju istniały w obszarze bankowości detalicznej ( proc.). Co czwarty odpowiada, że był to jednak obszar MSP ( proc.). Mniejszy odsetek wskazał na bankowość mikrofirm ( proc.). Usługi z innych pól w tym: bancassurance, bankowość hipoteczna, inwestycyjna i private banking zostały wskazane przez mniej niż procent bankowców. Private banking TNS Polska

Koniunktura w trendzie wzrostowym

Koniunktura w trendzie wzrostowym Kwiecień PENGAB =. +. Koniunktura w trendzie wzrostowym Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw.

Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 2011 oraz prognoz koniunktury na I kw. Narodowy Bank Polski Instytut Ekonomiczny Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 11

Bardziej szczegółowo

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities

W tempie odrzutowym. BRE Bank Securities. 24 sierpnia 2009. Polska. BRE Bank Securities 24 sierpnia 2009 Aktualizacja raportu BRE Bank Securities P/E 10 WIG Banki 6785 5908 5031 4154 3277 2400 08-08-18 08-12-14 09-04-11 09-08-07 24 sierpnia 2009 Banki Polska P/E 09 21,8 Kurs akcji WIG Banki

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 15 r. oraz prognoz na II kw. 15 r. Nr 2/15 (kwiecień 15 r.) Informacja o kondycji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2013 r.

Raport o sytuacji banków w 2013 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2013 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU MILLENNIUM S.A. ZA OKRES 12- TU MIESIĘCY

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA...

I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 II. STRATEGIA GRUPY BRE BANKU NA LATA 2012-2016 I JEJ REALIZACJA... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku SA w I półroczu 2013 roku Warszawa, 1 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA GRUPY BRE BANKU W I PÓŁROCZU 2013 ROKU... 4 I.1. KONTYNUACJA

Bardziej szczegółowo

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ujęcie według klas wielkości. Bohdan Wyżnikiewicz Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową RAPORT POLSKIE MSP NA DRODZE KU NOWOCZESNOŚCI RAPORT z wyników badania przygotowanego przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2009 BS/75/2009 ZAUFANIE DO BANKÓW NA POCZĄTKU KRYZYSU FINANSOWEGO

Warszawa, maj 2009 BS/75/2009 ZAUFANIE DO BANKÓW NA POCZĄTKU KRYZYSU FINANSOWEGO Warszawa, maj 2009 BS/75/2009 ZAUFANIE DO BANKÓW NA POCZĄTKU KRYZYSU FINANSOWEGO Kryzys na międzynarodowych rynkach finansowych sprawił, że zmieniła się także sytuacja banków w Polsce. Kryzys stał się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Sprawozdanie z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. w 2014 roku Zarząd Banku przedstawia Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. w 2014 roku Piotr

Bardziej szczegółowo

Szybki Monitoring NBP

Szybki Monitoring NBP Nr 1/14 (styczeń 14 r.) Szybki Monitoring NBP Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w IV kw. 13 r. oraz prognoz na I kw. 14 r. Nr 1/14 (styczeń 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP

Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP Bibby MSP Index Przyszłość MSP w Polsce Raport z III fali badania sektora MSP Warszawa, kwiecień 2012 Zadzwoń do nas: 800 224 229 www.bibbyfinancialservices.pl 2 SPIS TREŚCI: Wstęp 3 Podsumowanie i najważniejsze

Bardziej szczegółowo

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce

www.pwc.com/banki Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce www.pwc.com/banki 2011 Szukając nowych kierunków Raport o rynku consumer finance w Polsce Wstęp Szanowni Państwo, Przekazuję Państwu tegoroczny raport dotyczący rynku consumer finance w Polsce. Podobnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku 1 Spis treści List Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo