Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi."

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając większych udziela, pyta i prosi o danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi. rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are. Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając drobne błędy słownictwo z rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, popełniając błędy danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając błędy słownictwo z rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, popełniając błędy danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając błędy słownictwo z rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając bardzo liczne błędy.

2 Opis ludzi Zachowania społeczne i interakcja Uzyskiwanie informacji UNIT 1 opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, nie popełniając większych Uczeń pyta o opinie i wyraża swoje zdanie na temat różnych przedmiotów, stosując grzecznościowe, nie udziela, pyta i prosi o posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające. Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe i posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, popełniając drobne błędy słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając błędy Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając błędy Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające, popełniając bardzo liczne błędy.

3 Opis miejsc Opis czynności Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pisze swój profil internetowy, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze swój profil internetowy, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą UNIT 2 Uczeń pisze swój profil internetowy, popełniając błędy stosując częściowo właściwą Uczeń pisze swój profil internetowy, popełniając błędy nie opisuje różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, stosując różnorodne słownictwo, nie opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, nie popełniając większych Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując grzecznościowe, nie Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, stosując w miarę różnorodne słownictwo, Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując grzecznościowe i popełniając Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, stosując podstawowe słownictwo, Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, popełniając błędy Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając błędy Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając

4 Uzyskiwanie informacji Opis czynności Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy. rozdziału 2, czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca. Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość e- mail z wakacji, nie błędów i stosując właściwą formę i styl wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy językowe, nie słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość e- mail z wakacji, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą UNIT 3 wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, słownictwo z rozdziału 2 czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, popełniając błędy stosując częściowo właściwą wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, nie opisuje wydarzenia z przeszłości, nie popełniając większych udziela, pyta i prosi o Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając doświadczeniami z Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy doświadczeniami z dzieciństwa i Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy doświadczeniami z dzieciństwa i

5 Opis przyrody Opis czynności doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości. rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were. Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, nie błędów i stosując właściwą formę i styl dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, stosując w miarę właściwą UNIT 4 uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, popełniając błędy stosując częściowo właściwą uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, popełniając błędy nie opisuje krainy geograficzne, nie opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje krainy geograficzne, popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, Uczeń opisuje krainy geograficzne, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, Uczeń opisuje krainy geograficzne, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości,

6 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując grzecznościowe, nie Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując grzecznościowe i popełniając Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy. wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy językowe, nie wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as. słownictwo z rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek stosując w miarę właściwą Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, nie

7 stosując częściowo właściwą Opis zwierząt Opis czynności Zachowania społeczne i interakcja UNIT 5 opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, nie opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, nie Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując grzecznościowe, nie rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, popełniając Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując grzecznościowe i popełniając słownictwo z rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, popełniając Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając słownictwo z rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i must/mustn t, Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, popełniając Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, popełniając błędy Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając słownictwo z rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i must/mustn t, popełniając bardzo

8 should/shouldn t i must/mustn t. must/mustn t, popełniając nieliczne błędy. popełniając liczne błędy. liczne błędy. Opis ludzi Opis planów i zamierzeń Uzyskiwanie informacji Uczeń pisze biografię sławnej osoby, nie błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze biografię sławnej osoby, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą UNIT 6 Uczeń pisze biografię sławnej osoby, popełniając błędy stosując częściowo właściwą Uczeń pisze biografię sławnej osoby, popełniając błędy nie opisuje charakter i osobowość różnych osób, nie wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, nie udziela, pyta i prosi o przyszłością oraz opinią na wskazane tematy. Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, popełniając drobne błędy przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, popełniając przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, popełniając przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając

9 Wyrażanie opinii Zachowania społeczne i interakcja rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody. Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, nie błędów i stosując właściwą formę i styl wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat przyszłości, nie słownictwo z rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, stosując w miarę właściwą Uczeń wyraża swoją opinię temat przyszłości, nie błędów, UNIT 7 słownictwo z rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, popełniając błędy stosując częściowo właściwą Uczeń wyraża swoją opinię temat przyszłości, nie błędów, słownictwo z rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, popełniając błędy nie Uczeń wyraża swoją opinię temat przyszłości, nie błędów, Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując grzecznościowe, nie Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując grzecznościowe i popełniając Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając

10 Opis planów i zamierzeń wyraża swoje plany i zamierzenia, nie popełniając większych Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, popełniając błędy Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, popełniając błędy rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone. słownictwo z rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając nieliczne błędy. słownictwo z rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając liczne błędy. słownictwo z rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, popełniając błędy stosując częściowo właściwą Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, popełniając błędy nie Wyrażanie opinii wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, nie Uczeń wyraża swoją opinię temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, Uczeń wyraża swoją opinię temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, Uczeń wyraża swoją opinię temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, popełniając UNIT 8

11 Opis uczuć Opis czynności Zachowania społeczne i interakcja opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, nie opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, nie Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, stosując grzecznościowe, nie rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because. Uczeń wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, popełniając Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, stosując grzecznościowe i popełniając słownictwo z rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając słownictwo z rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając słownictwo z rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub

12 lub koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, nie błędów i stosując właściwą formę i styl piłkę nożną lub koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, stosując w miarę właściwą koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, popełniając wypowiedzi, stosując częściowo właściwą koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, popełniając wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny UNIT 1 All about you słownictwo z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: PEARSON LONGMAN WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA: New Opportunities Elementary PEARSON LONGMAN OPRACOWAŁA: EWELINA MIGULINA Nazwa działu Ocena szkolna Umiejętności ucznia na poszczególne oceny szkolne 1. Friends Pamięta nazwy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH]

[PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] [PLAN WYNIKOWY DLA KLAS DRUGICH] Next Move2 : Next Move2 i Next Move3 Dział Cele szczegółowe UCZEŃ: podstawowym ponadpodstawowym (wszystko, co podstawowym i ponadto) Materiał nauczania (na bazie którego

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015

New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 New Matura Solutions Upper-Intermediate Matura Solutions Advanced - unit 1-2 Plan wynikowy klasa IIb Rok szkolny 2014/2015 Introduction ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

New Total English Pre-Intermediate

New Total English Pre-Intermediate ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY New Total English Pre-Intermediate POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A2/B1 DATA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY JEDNOSTKI LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO I TEMATYKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza Ewa Binek Limanowa, 31 sierpnia 2015 r. New VOICES 2 - KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podad

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp

Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2. Etap edukacyjny: IV. Poziom: A2+/B1. Liczba godzin: 90. Wstęp Rozkład materiału do podręcznika Matura Focus 2 Etap edukacyjny: IV Poziom: A2+/B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Rozkład materiału jest jedynie propozycją realizacji materiału. Nauczyciel korzystający z danego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C

KRYTERIA OCENIANIA. Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C KRYTERIA OCENIANIA Podręcznik Matura Repetytorium 2015 Express Publishing POZIOM PODSTAWOWY KLASA III C WYMOGI EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA EXPRESS PUBLISHING

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3

JĘZYK ANGIELSKI semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) Exam Challenges 3 JĘZYK ANGIELSKI Rozkład materiału, plan wynikowy i ścieżki edukacyjne dla: semestru letniego klasy II i klasy III gimnazjum (grupa zaawansowana) POZIOM KOMPETENCJI J WG CEF : A2-B1 Exam Challenges 3 WYMOGAMI

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMOT: Język angielski KLASA: B LO PODRĘCZNK: Matura Prime Time ( intermediate ) NUMER PROGRAMU NAUCZANA (ZAKRES): Wymagania edukacyjne POZOMY WYMAGAŃ Starter zna znaczną część nazw środków transportu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria odnoszą się do podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Aby uzyskać ocenę należy spełniać kryteria na oceny niższe i na ocenę wymaganą tzn

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3

Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Kryteria ocen język angielski klasa VI - Project 3 Ocena celująca Introduction płynnie przedstawia siebie i inne osoby płynnie podaje swoje dane osobowe pyta o informacje i podaje informacje o innych osobach,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE

MATURA PRIME TIME INTERMEDIATE KRYTERA OCENANA MATURA PRME TME NTERMEDATE Poziom B1/B2 wg CEF (ESOKJ) Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo