Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując różnorodne przymiotniki, nie Uczeń opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując różne przymiotniki, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., popełniając błędy Uczeń opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., popełniając błędy rozdziale Starter i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Starter i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Starter językowe uwzględnione w rozdziale Starter Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności życia codziennego wykonywane rutynowo, uwzględniając ich częstotliwość, czynności odbywające się w chwili mówienia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności życia codziennego wykonywane rutynowo, uwzględniając ich częstotliwość, czynności odbywające się w chwili mówienia, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje czynności życia codziennego wykonywane rutynowo, uwzględniając ich częstotliwość, czynności odbywające się w chwili mówienia, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności życia codziennego wykonywane rutynowo, uwzględniając ich częstotliwość, czynności odbywające się w chwili mówienia, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje związane z rozkładem dnia. informacje związane z rozkładem dnia, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z rozkładem dnia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie związane z rozkładem dnia, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału Starter, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym. rozdziału Starter, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając nieliczne błędy. rozdziału Starter, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając liczne błędy. rozdziału Starter, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, popełniając bardzo liczne błędy. 1

2 UNIT 1 zakresu obejmującego słownictwo i rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 językowe uwzględnione w rozdziale 1 językowe uwzględnione w rozdziale 1 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przekazuje dobre i złe wieści i właściwie na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń przekazuje dobre i złe wieści i właściwie na nie reaguje, stosując właściwe formy grzecznościowe i nie Uczeń przekazuje dobre i złe wieści i właściwie na nie reaguje, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń przekazuje dobre i złe wieści i właściwie na nie reaguje, nie stosując właściwych form grzecznościowych zrozumienie Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie telewizji i programów typu reality show, nie popełniając większych błędów. telewizji i programów typu reality show, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie telewizji i programów typu reality show, zrozumienie telewizji i programów typu reality show, zrozumienie Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje związane z telewizją, programami telewizyjnymi, opinią na wskazane tematy. informacje związane z telewizją, programami telewizyjnymi, opinią na wskazane tematy, popełniając drobne zrozumienie związane z telewizją, programami telewizyjnymi, opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z telewizją, programami telewizyjnymi, opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik to be w czasie przeszłym, wyrażenie There was/there were, czas past simple, czas past continuous, przedimki. rozdziału 1, czas present simple, czasownik to be w czasie przeszłym, wyrażenie There was/there were, czas past simple, czas past continuous, przedimki, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik to be w czasie przeszłym, wyrażenie There was/there were, czas past simple, czas past continuous, przedimki, popełniając liczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik to be w czasie przeszłym, wyrażenie There was/there were, czas past simple, czas past continuous, przedimki, popełniając bardzo liczne błędy. 2

3 Uczeń pisze opowiadanie na temat rodziny pokazanej na ilustracji i czynnościach przez nich wykonywanych w przeszłości, do koleżanki, opisujący kontuzję, której uległa/uległ, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze opowiadanie na temat rodziny pokazanej na ilustracji i czynnościach przez nich wykonywanych w przeszłości, do koleżanki, opisujący kontuzję, której uległa/uległ, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze opowiadanie na temat rodziny pokazanej na ilustracji i czynnościach przez nich wykonywanych w przeszłości, do koleżanki, opisujący kontuzję, której uległa/uległ, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze opowiadanie na temat rodziny pokazanej na ilustracji i czynnościach przez nich wykonywanych w przeszłości, do koleżanki, opisujący kontuzję, której uległa/uległ, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2 Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje różne produkty żywnościowe, uwzględniając ich ilość i opakowanie, nie popełniając Uczeń opisuje różne produkty żywnościowe, uwzględniając ich ilość i opakowanie, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając Uczeń opisuje różne produkty żywnościowe, uwzględniając ich ilość i opakowanie, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje różne produkty żywnościowe, uwzględniając ich ilość i opakowanie, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie rozdziale 2 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 2 językowe uwzględnione w rozdziale 2 językowe uwzględnione w rozdziale 2 wpływu człowieka na środowisko, różnych sposobów ochrony środowiska, problemów w swoim miejscu zamieszkania, nie wpływu człowieka na środowisko, różnych sposobów ochrony środowiska, problemów w swoim miejscu zamieszkania, popełniając wpływu człowieka na środowisko, różnych sposobów ochrony środowiska, problemów w swoim miejscu zamieszkania, popełniając błędy wpływu człowieka na środowisko, różnych sposobów ochrony środowiska, problemów w swoim miejscu zamieszkania, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o pomoc i oferuje chęć pomocy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prosi o pomoc i oferuje chęć pomocy, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń prosi o pomoc i oferuje chęć pomocy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń prosi o pomoc i oferuje chęć pomocy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy 3

4 Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje związane z nawykami żywieniowymi. informacje związane z nawykami żywieniowymi, popełniając drobne zrozumienie związane z nawykami żywieniowymi, zrozumienie związane z nawykami żywieniowymi, zrozumienie Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 2, many, much a lot of, some, any, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasownik have/has got, zaimki względne, too, too much, too many, (not) enough, so i because. rozdziału 2, many, much a lot of, some, any, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasownik have/has got, zaimki względne, too, too much, too many, (not) enough, so i because, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 2, many, much a lot of, some, any, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasownik have/has got, zaimki względne, too, too much, too many, (not) enough, so i because, popełniając liczne błędy. rozdziału 2, many, much a lot of, some, any, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasownik have/has got, zaimki względne, too, too much, too many, (not) enough, so i because, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze a w sprawie rozwiązania problemu ekologicznego, zaproszenie do obejrzenia strony internetowej z przeprowadzonej akcji ekologicznej, komentarz, dotyczący festiwalu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze a w sprawie rozwiązania problemu ekologicznego, zaproszenie do obejrzenia strony internetowej z przeprowadzonej akcji ekologicznej, komentarz, dotyczący festiwalu,, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze a w sprawie rozwiązania problemu ekologicznego, zaproszenie do obejrzenia strony internetowej z przeprowadzonej akcji ekologicznej, komentarz, dotyczący festiwalu,, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze a w sprawie rozwiązania problemu ekologicznego, zaproszenie do obejrzenia strony internetowej z przeprowadzonej akcji ekologicznej, komentarz, dotyczący festiwalu,, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 3 Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje związane z korzystaniem z Internetu i komputera. informacje związane z korzystaniem z Internetu i komputera, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z korzystaniem z Internetu i komputera, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z korzystaniem z Internetu i komputera, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie rozdziale 3 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 3 językowe uwzględnione w rozdziale 3 językowe uwzględnione w rozdziale 3 4

5 Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present perfect, spójniki. rozdziału 3, czas present simple, present perfect, spójniki, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, present perfect, spójniki, popełniając liczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, present perfect, spójniki, popełniając bardzo liczne błędy. Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przeprasza i wyjaśnia okoliczności zdarzeń, przyjmuje przeprosiny, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń przeprasza i wyjaśnia okoliczności zdarzeń, przyjmuje przeprosiny, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń przeprasza i wyjaśnia okoliczności zdarzeń, przyjmuje przeprosiny, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń przeprasza i wyjaśnia okoliczności zdarzeń, przyjmuje przeprosiny, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy uzależnienia od Internetu i rozmów w Internecie w zestawieniu z rozmowami telefonicznymi, nie uzależnienia od Internetu i rozmów w Internecie w zestawieniu z rozmowami telefonicznymi, popełniając niewielkie zrozumienie uzależnienia od Internetu i rozmów w Internecie w zestawieniu z rozmowami telefonicznymi, popełniając błędy uzależnienia od Internetu i rozmów w Internecie w zestawieniu z rozmowami telefonicznymi, popełniając błędy Uczeń pisze tekst na temat uzależnienia od Internetu, na temat rozmów w Internecie w zestawieniu z rozmowami telefonicznymi, list na temat korzystania z Internetu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat uzależnienia od Internetu, na temat rozmów w Internecie w zestawieniu z rozmowami telefonicznymi, list na temat korzystania z Internetu, nie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze tekst na temat uzależnienia od Internetu, na temat rozmów w Internecie w zestawieniu z rozmowami telefonicznymi, list na temat korzystania z Internetu, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat uzależnienia od Internetu, na temat rozmów w Internecie w zestawieniu z rozmowami telefonicznymi, list na temat korzystania z Internetu, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi, uwzględniając ich wygląd, charakter i osobowość, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich wygląd, charakter i osobowość, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich wygląd, charakter i osobowość, zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich wygląd, charakter i osobowość, zrozumienie rozdziale 4 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 4 językowe uwzględnione w rozdziale 4 językowe uwzględnione w rozdziale 4 5

6 Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje związane z identyfikowaniem i wyglądem osób. informacje związane z identyfikowaniem i wyglądem osób, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z identyfikowaniem i wyglądem osób, popełniając błędy związane z identyfikowaniem i wyglądem osób, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, przysłówki stopnia, czas present perfect, czas past simple, for i since. rozdziału 4, czas present simple, przysłówki stopnia, czas present perfect, czas past simple, for i since, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 4, czas present simple, przysłówki stopnia, czas present perfect, czas past simple, for i since, popełniając liczne błędy. rozdziału 4, czas present simple, przysłówki stopnia, czas present perfect, czas past simple, for i since, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze biografię słynnego aktora, muzyka lub sportowca, biografię przyjaciela lub krewnego, wiadomość do magazynu internetowego, w której opisuje osobę godną naśladowania, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze biografię słynnego aktora, muzyka lub sportowca, biografię przyjaciela lub krewnego, wiadomość do magazynu internetowego, w której opisuje osobę godną naśladowania, nie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze biografię słynnego aktora, muzyka lub sportowca, biografię przyjaciela lub krewnego, wiadomość do magazynu internetowego, w której opisuje osobę godną naśladowania, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze biografię słynnego aktora, muzyka lub sportowca, biografię przyjaciela lub krewnego, wiadomość do magazynu internetowego, w której opisuje osobę godną naśladowania, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. bycia sławnym i kreowania sławnych postaci, nie popełniając większych błędów. bycia sławnym i kreowania sławnych postaci, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie bycia sławnym i kreowania sławnych postaci, zrozumienie bycia sławnym i kreowania sławnych postaci, zrozumienie UNIT 5 rozdziale 5 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 5 językowe uwzględnione w rozdziale 5 językowe uwzględnione w rozdziale 5 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o radę i udziela rad, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prosi o radę i udziela rad, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń prosi o radę i udziela rad, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń prosi o radę i udziela rad, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy 6

7 Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, past simple, czasowniki modalne must, mustn t, have to, don t have to, should. rozdziału 5, czas present simple, past simple, czasowniki modalne must, mustn t, have to, don t have to, should, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 5, czas present simple, past simple, czasowniki modalne must, mustn t, have to, don t have to, should, popełniając liczne błędy. rozdziału 5, czas present simple, past simple, czasowniki modalne must, mustn t, have to, don t have to, should, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze rozprawkę na temat szkół z internatem, obowiązku szkolnego w podanym wieku, notatkę na temat regulaminu szkolnego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze rozprawkę na temat szkół z internatem, obowiązku szkolnego w podanym wieku, notatkę na temat regulaminu szkolnego, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze rozprawkę na temat szkół z internatem, obowiązku szkolnego w podanym wieku, notatkę na temat regulaminu szkolnego, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze rozprawkę na temat szkół z internatem, obowiązku szkolnego w podanym wieku, notatkę na temat regulaminu szkolnego, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. oszukiwania, zgadzając się i sprzeciwiając z opinią innych, różnych typów szkół, nie popełniając oszukiwania, zgadzając się i sprzeciwiając z opinią innych, różnych typów szkół, popełniając niewielkie zrozumienie oszukiwania, zgadzając się i sprzeciwiając z opinią innych, różnych typów szkół, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie oszukiwania, zgadzając się i sprzeciwiając z opinią innych, różnych typów szkół, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie UNIT 6 Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia na przyszłość, nie popełniając Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia na przyszłość, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia na przyszłość, popełniając błędy Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia na przyszłość, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe i nie Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń proponuje i przyjmuje propozycje i sugestie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy rozdziale 6 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 6 językowe uwzględnione w rozdziale 6 językowe uwzględnione w rozdziale 6 7

8 Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, will i might, przedrostki un, -in, -im, pierwszy tryb warunkowy, czasowniki frazalne, wyrażenie be going to, will. rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, will i might, przedrostki un, -in, -im, pierwszy tryb warunkowy, czasowniki frazalne, wyrażenie be going to, will, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, will i might, przedrostki un, -in, -im, pierwszy tryb warunkowy, czasowniki frazalne, wyrażenie be going to, will, popełniając liczne błędy. rozdziału 6, czas present simple, czas present continuous, will i might, przedrostki un, -in, -im, pierwszy tryb warunkowy, czasowniki frazalne, wyrażenie be going to, will, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze list do lokalnej gazety w sprawie protestu przeciwko budowie autostrady, do znajomego/znajomej w sprawie zaproszenia na imprezę związaną ze zbiórką pieniędzy na określony cel, do kolegi na temat zbiórki pieniędzy na cel dobroczynny, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list do lokalnej gazety w sprawie protestu przeciwko budowie autostrady, do znajomego/znajomej w sprawie zaproszenia na imprezę związaną ze zbiórką pieniędzy na określony cel, e- mail do kolegi na temat zbiórki pieniędzy na cel dobroczynny, nie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze list do lokalnej gazety w sprawie protestu przeciwko budowie autostrady, do znajomego/znajomej w sprawie zaproszenia na imprezę związaną ze zbiórką pieniędzy na określony cel, e- mail do kolegi na temat zbiórki pieniędzy na cel dobroczynny, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze list do lokalnej gazety w sprawie protestu przeciwko budowie autostrady, do znajomego/znajomej w sprawie zaproszenia na imprezę związaną ze zbiórką pieniędzy na określony cel, do kolegi na temat zbiórki pieniędzy na cel dobroczynny, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. różnych akcji protestacyjnych i charytatywnych, nie popełniając różnych akcji protestacyjnych i charytatywnych, popełniając niewielkie zrozumienie różnych akcji protestacyjnych i charytatywnych, popełniając błędy różnych akcji protestacyjnych i charytatywnych, popełniając błędy UNIT 7 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń poleca lub odradza obejrzenie różnych filmów, przyjmuje propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie Uczeń poleca lub odradza obejrzenie różnych filmów, przyjmuje propozycje i sugestie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń poleca lub odradza obejrzenie różnych filmów, przyjmuje propozycje i sugestie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń poleca lub odradza obejrzenie różnych filmów, przyjmuje propozycje i sugestie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje związane z upodobaniami, dotyczącymi książek i filmów. informacje związane z upodobaniami, dotyczącymi książek i filmów, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z upodobaniami, dotyczącymi książek i filmów, popełniając błędy związane z upodobaniami, dotyczącymi książek i filmów, popełniając błędy 8

9 rozdziale 7 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 7 językowe uwzględnione w rozdziale 7 językowe uwzględnione w rozdziale 7 Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 7, konstrukcje czasownik + -ing/to, can, could, will be able to, drugi tryb warunkowy. rozdziału 7, konstrukcje czasownik + - ing/to, can, could, will be able to, drugi tryb warunkowy, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 7, konstrukcje czasownik + - ing/to, can, could, will be able to, drugi tryb warunkowy, popełniając liczne błędy. rozdziału 17, konstrukcje czasownik + - ing/to, can, could, will be able to, drugi tryb warunkowy, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze recenzję wybranego filmu, programu telewizyjnego lub książki, list prywatny, w którym opisuje wybrany film, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze recenzję wybranego filmu, programu telewizyjnego lub książki, list prywatny, w którym opisuje wybrany film, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze recenzję wybranego filmu, programu telewizyjnego lub książki, list prywatny, w którym opisuje wybrany film, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze recenzję wybranego filmu, programu telewizyjnego lub książki, list prywatny, w którym opisuje wybrany film, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. różnych filmów i książek, nie różnych filmów i książek, popełniając różnych filmów i książek, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie różnych filmów i książek, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie UNIT 8 Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje różne dzieła sztuki, nie popełniając Uczeń opisuje różne dzieła sztuki, nie Uczeń opisuje różne dzieła sztuki, zrozumienie Uczeń opisuje różne dzieła sztuki, zrozumienie Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje związane ze sztuką i dziełami sztuki. informacje związane ze sztuką i dziełami sztuki, popełniając drobne zrozumienie związane ze sztuką i dziełami sztuki, zrozumienie związane ze sztuką i dziełami sztuki, zrozumienie rozdziale 8 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 8 językowe uwzględnione w rozdziale 8 językowe uwzględnione w rozdziale 8 9

10 Gramatyka i słownictwo słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, stronę bierną. rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, stronę bierną, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, stronę bierną, popełniając liczne błędy. rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, stronę bierną, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje wybrane dzieło sztuki, pisze pocztówkę ze zwiedzanego miasta, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje wybrane dzieło sztuki, pisze pocztówkę ze zwiedzanego miasta, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń opisuje wybrane dzieło sztuki, pisze pocztówkę ze zwiedzanego miasta, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje wybrane dzieło sztuki, pisze pocztówkę ze zwiedzanego miasta, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. różnych dzieł i form sztuki, nie różnych dzieł i form sztuki, popełniając różnych dzieł i form sztuki, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie różnych dzieł i form sztuki, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 10

11 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ CELUJĄCĄ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO -uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela, -uczeń rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo i struktury gramatyczne wykraczają poza program nauczania, --uczeń potrafi opowiedzieć treść przeczytanego/wysłuchanego tekstu stosując bogate słownictwo skomplikowane struktury gramatyczne, -na bazie przeczytanego/wysłuchanego tekstu określa główną jego myśl, znajduje określone informacje, określa intencje autora tekstu, SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA -uczeń tworzy wypowiedzi zawierające bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne wykraczające poza materiał nauczania, -wypowiedzi są spójne i logiczne, -uczeń nie popełnia w wypowiedzi błędów, które zakłócają komunikację, -wypowiedzi są płynne, -uczeń potrafi spontanicznie nawiązać i podtrzymać rozmowę, wypowiada się swobodnie bez przygotowania, poza program nauczania, SPRAWNOŚĆ PISANIA - wypowiedź pisemna jest zgodna z tematem i logiczna, - wypowiedź pisemna zawiera bogate słownictwo i skomplikowane struktury gramatyczne wykraczające poza materiał nauczania -wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, - wypowiedź pisemna zawiera sporadyczne błędy, które nie wpływają na zrozumienie tekstu, - wypowiedź pisemna nie zawiera błędów interpunkcyjnych -uczeń uzyskuje z prac klasowych 100% punktów i rozwiązuje dodatkowe zadania na ocenę celującą 11

12 GRAMATYKA I SŁOWNICTWO -uczeń stosuje bezbłędnie struktury gramatyczne zawarte w programie nauczania oraz wykraczające poza program, -uczeń stosuje w wypowiedziach ustnych i pisemnych bogaty zasób słownictwa INNE UMIEJĘTNOŚCI I FORMY AKTYWNOŚCI -uczeń posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania w danej klasie, -uczeń jest aktywny na zajęciach, systematyczny, wykonuje prace projektowe oraz wszystkie zadania domowe, -uczeń uzyskał większość ocen cząstkowych celujących i bardzo dobrych, -uczeń swobodnie posługuje się nabytymi kompetencjami językowymi, -uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, -uczeń uczęszcza na zajęcia koła j. angielskiego, -uczeń korzysta z różnych źródeł informacji w j. angielskim, -zna kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych 12

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 UNIT 1 rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH Wymagania edykacyjne dla klas III Treści Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język włoski

Wymagania edukacyjne język włoski Wymagania edukacyjne język włoski Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom IV.0

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt

Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt Przedmiotowy system nauczania Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) OCENA CELUJĄCA Uczeń rozumie wszystkie polecenia rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie,

OCENA CELUJĄCA SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA SPRAWNOŚĆ PISANIA GRAMATYKA I SŁOWNICTWO. - wypowiedź pisemna odpowiada założonej formie, ROZUMIENIE TEKSTU - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku niemieckim, - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej)

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I-II gimnazjum (język mniejszości narodowej) OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Zasady ogólne I. 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH

NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W GIMNAZJUM W BUDZOWIE NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH OCENA CELUJĄCA - uczeń rozumie wszystkie polecenia pisane, których słownictwo i wykraczają

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA OCENA DOBRA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 ROZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEGO/CZYTANEGO uczeń rozumie tylko nieliczne polecenia i wypowiedzi nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE JĘZYK NIEMIECKI - ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016

Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Oxford Solutions Intermediate Wymagania edukacyjne Klasa Ia, grupy AI/1, AI/2, AI/3, AII/3 rok szkolny 2015/2016 Introduction Unit OCENA CELUJĄCA CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ ROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego. Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego 1. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Gimnazjum nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt.

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Zespół Szkół w Kołobrzegu Rok szkolny 2015/2016 Emilia Lemańczyk Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego dla Gimnazjum na podstawie podręcznika Das ist Deutsch!Kompakt. Kryteria oceniania:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Nauczyciel prowadzący: mgr Agnieszka Krzeszowiak, mgr Teresa Jaśkowska Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na

Wymagania edukacyjne. Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na Wymagania edukacyjne Opracowano na podstawie planu wynikowego nauczania języka włoskiego w szkole ponadgimnazjalnej na podstawie metody nauczania Nuovo Progetto Italiano 1 wydawnictwa EDILINGUA Poziom

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Pre-Intermediate - kryteria oceniania

New Matura Success: Pre-Intermediate - kryteria oceniania 1 1 1 czasy teraźniejsze: present simple, present continuous; rozróżnianie czasowników dynamicznych i statycznych - kartkówka wizytówka użytkownika strony internetowej: wypowiedź pisemna wyrażanie opinii,

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny INTRODUCTION słownictwo z Rozdziału Introduction (w tym, m.in., nazwy hobby i zainteresowań, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy czynności wykonywanych rutynowo,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Das ist Deutsch. KOMPAKT Klasa I OCENA CELUJĄCA

Przedmiotowe Zasady Oceniania. Das ist Deutsch. KOMPAKT Klasa I OCENA CELUJĄCA RZUMIENIE TEKSTU SŁUCHANEG/CZYTANEG wszystkie polecenia i wypowiedzi nauczyciela w języku - rozumie teksty słuchane i pisane, których słownictwo, struktury gramatyczne wykraczają poza program wysłuchanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus

Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus Wymagania edukacyjne-język angielski Klasa VII-English Class-poziom A2plus WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się zakresem środków językowych pozwalających mu na realizację

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch

Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch KONTRAKT Z UCZNIEM Język niemiecki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA realizowanego w oparciu o podręcznik Das ist Deutsch 1. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego jest zgodny z wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej Język angielski Poziom rozszerzony Klasa pierwsza Podręcznik: Matura Focus 2 Kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA Z JĘZYKA WŁOSKIEGO W VII KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. Oceny są wystawiane za następujące formy aktywności: a) odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE MEINE DEUTSCHTOUR KL.II gimnazjum Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa: Przedmiot: język angielski Podręcznik: New Matura Solutions Poziom: Pre-intermediate Na poszczególne oceny uczeń powinien wykazać się następującymi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie słownictwa:

Bardziej szczegółowo