New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny"

Transkrypt

1 New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, popełniając Uczeń opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, popełniając zrozumienie Uzyskiwanie informacji pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób. informacje związane z danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób, popełniając drobne zrozumienie związane z danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób, zrozumienie związane z danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób, znacznym zrozumienie Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, nie popełniając większych styl Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, nie Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, częściowo Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, popełniając słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające. rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające, popełniając nieliczne rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające, popełniając liczne rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające, popełniając bardzo liczne UNIT 2 New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

2 Opis miejsc swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, popełniając błędy różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, nie popełniając różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, nie różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, zrozumienie różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, znacznym zrozumienie słownictwo z rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because. rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because, popełniając nieliczne rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because, popełniając liczne rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, popełniając Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, popełniając częściowo Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, popełniając UNIT 3 Opis czynności rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, nie popełniając Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając niewielkie błędy Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, znacznym New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 2

3 zrozumienie właściwe zrozumienie zrozumienie Uzyskiwanie informacji pyta i prosi o informacje związane z rozkładem dnia. informacje związane z rozkładem dnia, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z rozkładem dnia, popełniając zrozumienie związane z rozkładem dnia, popełniając zrozumienie słownictwo z rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy. rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy, popełniając nieliczne rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy, popełniając liczne rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy, popełniając bardzo liczne Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, popełniając Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, nie popełniając różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, nie różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, popełniając błędy różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, popełniając błędy UNIT 4 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i nie Uczeń pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych znacznym zrozumienie New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 3

4 Uzyskiwanie informacji pyta i prosi o informacje związane ze szkołą i byciem uczniem szkoły. informacje związane ze szkołą i byciem uczniem szkoły, popełniając drobne błędy językowe, nie związane ze szkołą i byciem uczniem szkoły, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane ze szkołą i byciem uczniem szkoły, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie słownictwo z rozdziału 4, czasy present simple, present continuous, past simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników. rozdziału 4, czasy present simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników, popełniając nieliczne rozdziału 4, czasy present simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników, popełniając liczne rozdziału 4, czasy present simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, popełniając niewielkie w miarę Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 5 Opis intencji i planów na przyszłość swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, nie popełniając Uczeń opisuje swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, popełniając Uczeń opisuje swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, zrozumienie Uczeń opisuje swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, znacznym zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń reaguje na różne wiadomości, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń reaguje na różne wiadomości, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń reaguje na różne wiadomości, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń reaguje na różne wiadomości, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy słownictwo z rozdziału 5, czas continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, rozdziału 5, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, części mowy, popełniając nieliczne rozdziału 5, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, części mowy, popełniając liczne rozdziału 5, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, części mowy, popełniając bardzo liczne New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 4

5 części mowy. Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, popełniając niewielkie w miarę Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując różnych zawodów, nie popełniając różnych zawodów, popełniając różnych zawodów, popełniając błędy różnych zawodów, popełniając błędy UNIT 6 Opis upodobań swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając Uczeń opisuje swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, popełniając błędy Uczeń opisuje swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Opis czynności czynności wykonywane podczas gotowania, nie popełniając Uczeń opisuje czynności wykonywane podczas gotowania, popełniając Uczeń opisuje czynności wykonywane podczas gotowania, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności wykonywane podczas gotowania, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/much, a few, a lot of, a little. rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/much, a few, a lot of, a little, popełniając nieliczne rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/much, a few, a lot of, a little, popełniając liczne rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/much, a few, a lot of, a little, popełniając bardzo liczne New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 5

6 Uczeń pisze wiadomość z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, nie popełniając większych styl Uczeń pisze wiadomość z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, popełniając niewielkie błędy w miarę Uczeń pisze wiadomość z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, częściowo Uczeń pisze wiadomość z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, znacznym czynników wpływających na udane przyjęcie, nie popełniając większych błędów. czynników wpływających na udane przyjęcie, popełniając niewielkie błędy zrozumienie czynników wpływających na udane przyjęcie, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie czynników wpływających na udane przyjęcie, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie UNIT 7 Opis ludzi ubrania różnych osób, nie popełniając Uczeń opisuje ubrania różnych osób, nie Uczeń opisuje ubrania różnych osób, zrozumienie Uczeń opisuje ubrania różnych osób, znacznym zrozumienie Opis czynności czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, znacznym zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa reklamację w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń składa reklamację w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń składa reklamację w sklepie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń składa reklamację w sklepie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy słownictwo z rozdziału 7, czas continuous, past simple, zaimki wskazujące. rozdziału 7, czas present simple, czas zaimki wskazujące, popełniając nieliczne rozdziału 7, czas present simple, czas zaimki wskazujące, popełniając liczne rozdziału 7, czas present simple, czas zaimki wskazujące, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, popełniając niewielkie w miarę Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 6

7 różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, nie popełniając różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, popełniając różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, popełniając błędy różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, popełniając błędy UNIT 8 Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, nie popełniając Uczeń porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, popełniając Uczeń porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, popełniając zrozumienie Uczeń porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, popełniając błędy Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji. informacje, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji, popełniając drobne błędy językowe, nie, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji, popełniając błędy, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 8, czas continuous, past simple, stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any. rozdziału 8, czas present simple, czas stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any, popełniając nieliczne rozdziału 8, czas present simple, czas stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any, popełniając liczne rozdziału 8, czas present simple, czas stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, nie popełniając większych styl Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, nie Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, popełniając częściowo Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, popełniając pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, nie popełniając pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, popełniając niewielkie zrozumienie pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, popełniając błędy pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, popełniając błędy New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 7

8 UNIT 9 Opis doświadczeń doświadczenia swoje i innych osób w sferze kultury oraz w zakresie uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych, nie popełniając Uczeń opisuje doświadczenia swoje i innych osób w sferze kultury oraz w zakresie uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych, nie Uczeń opisuje doświadczenia swoje i innych osób w sferze kultury oraz w zakresie uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje doświadczenia swoje i innych osób w sferze kultury oraz w zakresie uczestnictwa w różnych wydarzeniach kulturalnych, popełniając zrozumienie słownictwo z rozdziału 9, czas continuous, czas past simple, czas present perfect, for i since. rozdziału 9, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, czas present perfect, for i since, popełniając nieliczne rozdziału 9, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, czas present perfect, for i since, popełniając liczne rozdziału 9, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, czas present perfect, for i since, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze list prywatny z zaproszeniem na wydarzenie kulturalne, biografię wybranego artysty, recenzje książki lub filmu, wiadomości, rekomendującej książkę, nie popełniając większych styl Uczeń pisze list prywatny z zaproszeniem na wydarzenie kulturalne, biografię wybranego artysty, recenzje książki lub filmu, wiadomości, rekomendującej książkę, nie Uczeń pisze list prywatny z zaproszeniem na wydarzenie kulturalne, biografię wybranego artysty, recenzje książki lub filmu, wiadomości, rekomendującej książkę, popełniając częściowo Uczeń pisze list prywatny z zaproszeniem na wydarzenie kulturalne, biografię wybranego artysty, recenzje książki lub filmu, wiadomości, rekomendującej książkę, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując różnych książek, gazet, czasopism, filmów i obrazów, nie popełniając różnych książek, gazet, czasopism, filmów i obrazów, popełniając różnych książek, gazet, czasopism, filmów i obrazów, popełniając błędy różnych książek, gazet, czasopism, filmów i obrazów, popełniając błędy UNIT 10 Opis ludzi ulubioną gwiazdę sportu, uwzględniając dane osobowe, największe osiągnięcia i inne informacje, nie popełniając Uczeń opisuje ulubioną gwiazdę sportu, uwzględniając dane osobowe, największe osiągnięcia i inne informacje, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje ulubioną gwiazdę sportu, uwzględniając dane osobowe, największe osiągnięcia i inne informacje, zrozumienie Uczeń opisuje ulubioną gwiazdę sportu, uwzględniając dane osobowe, największe osiągnięcia i inne informacje, popełniając zrozumienie New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 8

9 Uzyskiwanie informacji pyta i prosi o informacje związane ze sportem, miejscem uprawiania sportu, sprzętem sportowym i godziną. informacje związane ze sportem, miejscem uprawiania sportu, popełniając drobne błędy językowe, nie związane ze sportem, miejscem uprawiania sportu, popełniając błędy związane ze sportem, miejscem uprawiania sportu, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 10, czas continuous, zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy. rozdziału 10, czas present simple, czas present continuous, zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy, popełniając nieliczne rozdziału 10, czas present simple, czas present continuous, zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy, popełniając liczne rozdziału 10, czas present simple, czas present continuous, zerowy, pierwszy i drugi tryb warunkowy, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze notatkę na temat organizacji wycieczki na imprezę sportowa, opisuje wydarzenie sportowe, nie popełniając większych styl Uczeń pisze notatkę na temat organizacji wycieczki na imprezę sportowa, opisuje wydarzenie sportowe, popełniając niewielkie błędy w miarę Uczeń pisze notatkę na temat organizacji wycieczki na imprezę sportowa, opisuje wydarzenie sportowe, częściowo Uczeń pisze notatkę na temat organizacji wycieczki na imprezę sportowa, opisuje wydarzenie sportowe, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 11 Opis czynności czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie i udzielanie informacji pyta i prosi o informacje związane z samopoczuciem, chorobami i ich symptomami. informacje związane z samopoczuciem, chorobami i ich symptomami, popełniając drobne zrozumienie związane z samopoczuciem, chorobami i ich symptomami, popełniając błędy związane z samopoczuciem, chorobami i ich symptomami, popełniając błędy New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 9

10 słownictwo z rozdziału 11, czas continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy. rozdziału 11, czas present simple, czas present continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy, popełniając nieliczne rozdziału 11, czas present simple, czas present continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy, popełniając liczne rozdziału 11, czas present simple, czas present continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia, nie popełniając większych styl Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia, nie Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia, częściowo Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia, znacznym różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, nie popełniając różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, nie różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, zrozumienie różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, znacznym zrozumienie UNIT 12 Opis przedmiotów różne wynalazki, uwzględniając ich użyteczność, urządzenia, uwzględniając ich wygląd i funkcje, nie popełniając Uczeń opisuje różne wynalazki, uwzględniając ich użyteczność, urządzenia, uwzględniając ich wygląd i funkcje, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje różne wynalazki, uwzględniając ich użyteczność, urządzenia, uwzględniając ich wygląd i funkcje, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje różne wynalazki, uwzględniając ich użyteczność, urządzenia, uwzględniając ich wygląd i funkcje, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Opis czynności czynności i instrukcje, dotyczące korzystania i obsługi różnych urządzeń, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności i instrukcje, dotyczące korzystania i obsługi różnych urządzeń, popełniając Uczeń opisuje czynności i instrukcje, dotyczące korzystania i obsługi różnych urządzeń, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności i instrukcje, dotyczące korzystania i obsługi różnych urządzeń, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie słownictwo z rozdziału 12, czasypast simple, present perfect i future simple czas present simple, czas present continuous, stronę bierną. rozdziału 12, czasypast simple, present perfect i future simple czas continuous, stronę bierną, popełniając rozdziału 12, czasypast simple, present perfect i future simple czas present simple, czas present continuous, stronę bierną, popełniając liczne rozdziału 12, czasypast simple, present perfect i future simple czas present simple, czas present continuous, stronę bierną, popełniając bardzo liczne New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 10

11 nieliczne Uczeń pisze list prywatny na temat konkursu na najciekawszy pomysł na nowy środek transportu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list prywatny na temat konkursu na najciekawszy pomysł na nowy środek transportu, popełniając Uczeń pisze list prywatny na temat konkursu na najciekawszy pomysł na nowy środek transportu, popełniając częściowo Uczeń pisze list prywatny na temat konkursu na najciekawszy pomysł na nowy środek transportu, popełniając różnych wynalazków, gadżetów i urządzeń, nie popełniając większych błędów. różnych wynalazków, gadżetów i urządzeń, popełniając niewielkie błędy zrozumienie różnych wynalazków, gadżetów i urządzeń, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie różnych wynalazków, gadżetów i urządzeń, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie UNIT 13 Opis miejsc krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, nie popełniając Uczeń opisuje krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, nie Uczeń opisuje krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, zrozumienie Uczeń opisuje krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, popełniając zrozumienie Uzyskiwanie informacji pyta i prosi o informacje związane z pogodą. informacje związane z pogodą, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z pogodą, popełniając błędy związane z pogodą, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 13, czas continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące. rozdziału 13, czas present simple, czas present continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące, popełniając nieliczne rozdziału 13, czas present simple, czas present continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące, popełniając liczne rozdziału 13, czas present simple, czas present continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, nie Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, częściowo Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, znacznym New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 11

12 zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, nie popełniając większych błędów. zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, popełniając niewielkie błędy zrozumienie zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, zrozumienie zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, znacznym zrozumienie UNIT 14 Opis ludzi słynną osobę, która zmieniła świat w sposób pokojowy, nie popełniając Uczeń opisuje słynną osobę, która zmieniła świat w sposób pokojowy, nie Uczeń opisuje słynną osobę, która zmieniła świat w sposób pokojowy, zrozumienie Uczeń opisuje słynną osobę, która zmieniła świat w sposób pokojowy, znacznym zrozumienie Opis czynności czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie słownictwo z rozdziału 14, czas present simple, czas past simple, czas past perfect. rozdziału rozdziału 14, czas present simple, czas past simple, czas past perfect, popełniając nieliczne rozdziału rozdziału 14, czas present simple, czas past simple, czas past perfect popełniając liczne rozdziału rozdziału 14, czas present simple, czas past simple, czas past perfect, popełniając bardzo liczne Uczeń opisuje idealną szkołę, pisze notatkę na temat zorganizowania spotkania, nie popełniając większych styl Uczeń opisuje idealną szkołę, pisze notatkę na temat zorganizowania spotkania, popełniając niewielkie błędy w miarę Uczeń opisuje idealną szkołę, pisze notatkę na temat zorganizowania spotkania, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje idealną szkołę, pisze notatkę na temat zorganizowania spotkania, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując różnych zawodów związanych z prawem, telewizyjnych programów kryminalnych, nie popełniając różnych zawodów związanych z prawem, telewizyjnych programów kryminalnych, popełniając niewielkie zrozumienie różnych zawodów związanych z prawem, telewizyjnych programów kryminalnych, popełniając błędy różnych zawodów związanych z prawem, telewizyjnych programów kryminalnych, znacznym zrozumienie New Oxford Gimnazjum Expert kryteria oceny Oxford University Press Strona 12

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik : New Oxford gimnazjum Expert podręcznik

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 UNIT 1 rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny INTRODUCTION słownictwo z Rozdziału Introduction (w tym, m.in., nazwy hobby i zainteresowań, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy czynności wykonywanych rutynowo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: English Plus 2 Student's

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Dział Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Cele szczegółowe UCZEŃ: Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): 1. All about me w zakresie PODSTAWOWYM dane personalne, kraje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny UNIT 1 All about you słownictwo z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII Ocena celująca: 1. Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo