WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia codziennego Gramatyka i słownictwo przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, nie pyta i prosi o informacje związane z imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów nie i zrozumiały wydaje i wykonuje polecenia nie rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący nie przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając większych opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, nie popełniając większych pyta i prosi o informacje związane z imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów. i zrozumiały wydaje proste polecenia i wykonuje takie polecenia. rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący. WELCOME Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, błędy językowe, nie Uczeń opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń pyta i prosi o imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów, popełniając drobne błędy językowe, nie Uczeń wydaje proste polecenia i wykonuje takie polecenia. słownictwo z rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący, popełniając nieliczne błędy. Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, Uczeń opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, Uczeń pyta i prosi o imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń wydaje proste polecenia, popełniając błędy językowe i wykonuje takie polecenia. słownictwo z rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy. Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, Uczeń opisuje różne przedmioty, uwzględniając ich kolor, Uczeń pyta i prosi o imieniem rozmówcy oraz kolorem różnych przedmiotów, popełniając błędy Uczeń wykonuje proste polecenia. słownictwo z rozdziału Welcome, przedimek nieokreślony a/an i tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne błędy.

2 Opis ludzi Zachowania społeczne i interakcja Uzyskiwanie informacji Gramatyka i słownictwo Tworzenie tekstu pisemnego nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, nie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie pyta i prosi o informacje związane z podstawowymi danymi osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin nie popełniając rozdziału, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących nie Uczeń opisuje siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, nie nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, nie popełniając większych Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych pyta i prosi o informacje związane z podstawowymi danymi osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin. rozdziału, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących. Uczeń opisuje siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, nie popełniając większych Uczeń nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, błędy językowe. Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie, stosując właściwe formy grzecznościowe i błędy językowe. o osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie słownictwo z rozdziału, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, błędy językowe. Uczeń nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, językowe. Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, pływają na właściwe zrozumienie o osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin, językowe. słownictwo z rozdziału, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, Uczeń nazywa członków rodziny i relacje między nimi, podaje podstawowe informacje na temat swój i innych osób, uwzględniając imię, wiek i pochodzenie, popełniając bardzo duże błędy językowe. Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych, popełniając duże błędy językowe. o osobowymi, imieniem, wiekiem i datą urodzin, popełniając duże błędy językowe. słownictwo z rozdziału, dopełniacz saksoński, czasownik to be w zdaniach twierdzących i przeczących, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje siebie, członków swojej rodziny i swoich przyjaciół, popełniając poważne błędy językowe.

3 Opis położenia Porównywanie Uzyskiwanie informacji Gramatyka i słownictwo Tworzenie tekstu pisemnego opisuje położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej nie popełniając porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, nie udziela, pyta i prosi o położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, osobowymi, godziną nie rozdziału, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how nie Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych, nie opisuje położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej. porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, nie popełniając większych udziela, pyta i prosi o położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, osobowymi, godziną. rozdziału, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how. Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych, nie Uczeń opisuje położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej, nie popełniając poważnych błędów, wpływających na Uczeń porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, błędy językowe, nie o położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, osobowymi, godziną, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie słownictwo z rozdziału, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych, błędy językowe, nie Uczeń opisuje położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej, Uczeń porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, o położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, osobowymi, godziną, słownictwo z rozdziału, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych,

4 Uczeń opisuje położenie różnych przedmiotów w sali lekcyjnej, Uczeń porównuje szkoły w Polsce i w Wielkiej Brytanii, o położeniem różnych przedmiotów, upodobaniami dotyczącymi przedmiotów szkolnych, osobowymi, godziną, słownictwo z rozdziału, przyimki miejsca, czasownik to be w pytaniach i krótkich odpowiedziach, zaimki pytające what, when, where, who, how, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst o swojej szkole i przedmiotach szkolnych, Opis miejsca Uzyskiwanie informacji Gramatyka i słownictwo Tworzenie tekstu pisemnego opisuje dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, nie popełniając udziela, z obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia nie popełniając słownictwo z rozdziału, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca nie. Uczeń opisuje swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, nie opisuje dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, nie popełniając większych udziela, z obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia. słownictwo z rozdziału, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca. Uczeń opisuje swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, nie Uczeń opisuje dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia, popełniając drobne błędy z rozdziału, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, błędy Uczeń opisuje dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, w wpływają na właściwe obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia, niewielkim stopniu z rozdziału, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, językowe, które częściowo zrozumienie

5 Uczeń opisuje dom, jego pomieszczenia i wyposażenie, w wpływają na właściwe Opis czynności obecnością różnych przedmiotów we wskazanych miejscach, danymi osobowymi, uwzględniającymi imię i nazwisko, adres, pochodzenie i datę urodzenia, znacznym stopniu Zachowania społeczne i interakcja z rozdziału, wyrażenie There is/there are, a i any, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy. Gramatyka i słownictwo Uczeń opisuje swój pokój, uwzględniając jego wyposażenie i położenie różnych mebli i przedmiotów, wybrany zamek w Polsce, znacznym stopniu Tworzenie tekstu pisemnego opisuje umiejętności związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, nie Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie słownictwo z rozdziału, czasownik modalny can nie Uczeń opisuje swojego ulubionego sportowca, nie opisuje umiejętności związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, nie popełniając większych Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych słownictwo z rozdziału, czasownik modalny can. Uczeń opisuje swojego ulubionego sportowca, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje umiejętności związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i z rozdziału, czasownik modalny can, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje swojego ulubionego sportowca, błędy Uczeń opisuje umiejętności związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, w wpływają na właściwe Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, niewielkim stopniu z rozdziału, czasownik modalny can, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje swojego ulubionego sportowca, niewielkim stopniu Uczeń opisuje umiejętności związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych, czynności wykonywanych w czasie wolnym, w wpływają na właściwe Uczeń pyta o pozwolenie, udziela i/lub odmawia pozwolenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy znacznym stopniu z rozdziału, czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swojego ulubionego sportowca, znacznym stopniu

6 Opis zwierząt Uzyskiwanie informacji Gramatyka i słownictwo Tworzenie tekstu pisemnego opisuje wybrane zwierzę, nie popełniając udziela, z wyglądem zwierząt nie słownictwo z rozdziału, przyimki miejsca, czasownik have/has Got nie Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl opisuje wybrane zwierzę, nie popełniając większych udziela, z wyglądem zwierząt. słownictwo z rozdziału, przyimki miejsca, czasownik have/has got. Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje wybrane zwierzę, wyglądem zwierząt, popełniając drobne błędy z rozdziału, przyimki miejsca, czasownik have/has got, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje wybrane zwierzę, w wpływają na właściwe Uczeń opisuje wybrane zwierzę, w wpływają na właściwe wyglądem zwierząt, niewielkim stopniu wyglądem zwierząt, znacznym stopniu z rozdziału, przyimki miejsca, czasownik have/has got, popełniając liczne błędy. z rozdziału, przyimki miejsca, czasownik have/has got, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, w wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze ogłoszenie o zaginionym zwierzęciu, uwzględniając jego wygląd, w wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Opis ludzi i przedmiotów Uzyskiwanie informacji Gramatyka i słownictwo Tworzenie tekstu pisemnego opisuje wygląd różnych przedmiotów i osób, nie udziela, z wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób nie słownictwo z rozdziału, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be nie Uczeń opisuje wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi nie

7 opisuje wygląd różnych przedmiotów i osób, nie popełniając większych udziela, z wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób. słownictwo z rozdziału, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be. Uczeń opisuje wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje wygląd różnych przedmiotów i osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób, popełniając drobne błędy z rozdziału, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje wygląd różnych przedmiotów i osób, popełniając błędy niewielkim stopniu wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób, w wpływają na właściwe z rozdziału, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be, popełniając liczne błędy. Uczeń opisuje wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, w wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje wygląd różnych przedmiotów i osób, popełniając błędy znacznym stopniu Zachowania społeczne i interakcja wyglądem różnych osób, przynależnością różnych przedmiotów do osób, w wpływają na właściwe z rozdziału, przymiotniki, wyrażenie There is/there are, czasownik have/has got, zaimki dzierżawcze, zaimki wskazujące, czasownik to be, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje wybraną osobę ze swojej rodziny, pisze list na temat swój i swojej rodziny, opisuje wybrane święto w Polsce, w wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Opis czynności Gramatyka i słownictwo Tworzenie tekstu pisemnego 7 Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, nie słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości nie popełniając Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, nie popełniając większych słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl

8 Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, niewielkim stopniu Uczeń kupuje bilet na autobus/pociąg, nie stosując właściwych form grzecznościowych, popełniając błędy znacznym stopniu Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, w wpływają na właściwe Uczeń opisuje czynności życia codziennego, uwzględniając właściwą kolejność wydarzeń, w wpływają na właściwe z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne błędy. z rozdziału 7, czas present simple, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, niewielkim stopniu zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje dzień, uwzględniając odpowiednią kolejność zdarzeń, pisze list na temat wykonywanych przez siebie prac domowych, znacznym stopniu zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Opis rzeczy Uzyskiwanie informacji Gramatyka i słownictwo Tworzenie tekstu pisemnego opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, nie udziela, z upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną nie słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple nie popełniając błędów. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl 8 opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, nie popełniając większych udziela, z upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną. słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, popełniając niewielkie błędy językowe, nie upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, popełniając drobne błędy z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

9 Uczeń opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, popełniając błędy niewielkim stopniu upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, w wpływają na właściwe z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, niewielkim stopniu zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje ulubione produkty spożywcze i posiłki, popełniając błędy znacznym stopniu upodobaniami i zwyczajami żywieniowymi oraz godziną, w wpływają na właściwe z rozdziału 8, czas present simple, zdania twierdzące i przeczenia w czasie present simple, popełniając bardzo liczne błędy. Opis czynności Opis miejsc Uzyskiwanie informacji Gramatyka i słownictwo Uczeń pisze tekst na temat swoich zwyczajów żywieniowych oraz list, w którym opisuje różne polskie potrawy, znacznym stopniu zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Tworzenie tekstu pisemnego opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, nie popełniając opisuje miejsce turystyczne w Polsce, nie popełniając udziela, pyta i prosi o upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego nie popełniając rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe nie Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, nie popełniając błędów i stosując właściwą formę i styl 9 opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, nie popełniając większych opisuje miejsce turystyczne w Polsce, nie popełniając większych udziela, pyta i prosi o upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego. rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, błędy językowe, nie o upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, popełniając drobne błędy językowe, nie słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając nieliczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl.

10 Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, o upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje czynności wykonywane w wolnym czasie, Uczeń opisuje miejsce turystyczne w Polsce, o upodobaniami, zainteresowaniami i formami spędzania czasu wolnego, słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, przysłówki częstotliwości, zaimki dopełnieniowe i osobowe, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich zainteresowań i form spędzania swojego czasu wolnego, recenzje płyty muzycznej, popełniając błędy zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Opracował zespół samokształceniowy języków obcych: Monika Bury-Dulnik, Sylwia Bodzioch, Anna Woszczalska

11 Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstu czytanego Mówienie OCENA WYMAGANIA OGÓLNE - zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; - zrozumieć wszystkie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach; - wydobyć wszystkie informacje szczegółowe i przekształcić je w formę pisemną; - zrozumieć wszystkie polecenia nauczyciela. - zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; - zrozumieć niemal wszystkie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach; - wydobyć prawie wszystkie informacje szczegółowe i przekształcić je w formę pisemną; - zrozumieć wszystkie polecenia nauczyciela. - zrozumieć ogólny sens większości prostych tekstów i rozmów; - zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach; - wydobyć większość informacji szczegółowych i przekształcić je w formę pisemną; - zrozumieć polecenia nauczyciela. -zrozumieć ogólny sens większości prostych tekstów i rozmów; -zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach; - wydobyć część informacji szczegółowych i przekształcić je w formę pisemną; - zrozumieć większość poleceń nauczyciela. -tylko czasami zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i rozmów; -zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach; -wydobyć niedużą ilość informacji szczegółowych i przekształcić je w formę pisemną; -zrozumieć większość poleceń nauczyciela, ale może potrzebować pomocy podręcznika lub podpowiedzi. -uczeń nie spełnia wymagań na wyższe oceny. - zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i dialogów; -zrozumieć wszystkie kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach; -wydobyć wszystkie informacje szczegółowe i przekształcić je w formę pisemną. - zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów; -zrozumieć prawie wszystkie informacje w różnorodnych tekstach i dialogach; -wydobyć prawie wszystkie informacje szczegółowe i przekształcić je w formę pisemną. - zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i dialogów; -zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i dialogach; -wydobyć większość informacji szczegółowych i przekształcić je w formę pisemną. - zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i dialogów; -zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i dialogach; -wydobyć znaczną część informacji szczegółowych i przekształcić je w formę pisemną. -tylko czasami zrozumieć ogólny sens prostych tekstów i dialogów; -zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i dialogach; -wydobyć niedużą ilość informacji szczegółowych i przekształcić je w formę pisemną. -uczeń nie spełnia wymagań na wyższe oceny. - zawsze i bez żadnych trudności przekazać wiadomość; - mówić spójnie i bez wahania; -mówić niepopełniając zauważalnych błędów; -dysponować słownictwem wykraczającym poza zakres podręcznika; -zawsze zabrać głos w rozmowie. -z powodzeniem przekazać wiadomość; -mówić spójnie i z lekkim wahaniem; -mówić popełniając sporadyczne błędy nieutrudniające zrozumienie wypowiedzi; -dysponować słownictwem w całym poznanym zakresie; -na ogół zabrać głos w rozmowie. -z powodzeniem przekazać wiadomość; -mówić spójnie i z lekkim wahaniem; -mówić popełniając nieliczne zauważalne błędy nieutrudniające zrozumienie wypowiedzi; -dysponować dość bogatym słownictwem; -często zabierać głos w rozmowie. ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE

12 Pisanie Gramatyka i słownictwo -przekazać wiadomość, choć z trudnościami; - mówić spójnie, ale z częstym wahaniem; -mówić z dużą ilością zauważalnych błędów nieutrudniających zrozumienie wypowiedzi; -dysponować ograniczonym słownictwem; -zabrać głos w rozmowie, choć z częstymi podpowiedziami. -przekazać wiadomość rzadko i z trudnościami; -rzadko i z częstym wahaniem mówić spójnie; -mówić popełniając liczne zauważalne błędy utrudniające zrozumienie wypowiedzi; -dysponować bardzo ubogim słownictwem; -rzadko zabrać głos w rozmowie -uczeń nie spełnia wymagań na wyższe oceny. -napisać zadania zawierające pełne zdania, proste i złożone struktury, a także słownictwo wykraczające poza zakres podręcznika; -napisać bardzo dobrze zorganizowany tekst; -w tekście zawrzeć wszystkie istotne elementy; -pisać zawsze prawidłowo pod względem ortografii i interpunkcji. -napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo z nielicznymi błędami nieutrudniającymi jego zrozumienie; -napisać dobrze zorganizowany tekst; -w tekście zawrzeć wszystkie istotne elementy; -pisać na ogół prawidłowo pod względem ortografii i interpunkcji. -napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo z błędami nieutrudniającymi jego zrozumienie; -napisać dobrze zorganizowany tekst; -w tekście zawrzeć większość istotnych elementów; -pisać przeważnie prawidłowo pod względem ortografii i interpunkcji. -napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo z nielicznymi błędami utrudniającymi jego zrozumienie; -napisać tekst, któremu częściowo brak organizacji; -w tekście zawrzeć znaczną część istotnych elementów; -pisać często nieprawidłowo pod względem ortografii i interpunkcji. -napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo z licznymi błędami utrudniającymi jego zrozumienie; -napisać tekst, któremu na ogół brak organizacji; -w tekście zawrzeć tylko niektóre istotne elementy; -pisać zazwyczaj nieprawidłowo pod względem ortografii i interpunkcji. -uczeń nie spełnia wymagań na wyższe oceny. -biegle operować prostymi i średnio złożonymi strukturami; -budować spójne zdania proste i złożone; -dysponować słownictwem wykraczającym poza zakres podręcznika; -biegle stosować słownictwo niezbędne do komunikacji w klasie. -poprawnie operować prostymi i średnio złożonymi strukturami; -budować proste, zawsze spójne zdania; -dysponować szerokim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania; -bezbłędnie używać słownictwa niezbędnego do komunikacji w klasie. -poprawnie operować większością prostych struktur; -budować proste, spójne zdania; -dysponować szerokim zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania; -poprawnie używać słownictwa niezbędnego do komunikacji w klasie -poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami; -budować proste zdania, choć często niespójne; -dysponować zakresem słownictwa odpowiednim do zadania; -na ogół poprawnie używać słownictwa niezbędnego do komunikacji w klasie. -poprawnie operować niedużą ilością prostych struktur; -budować proste zdania, ale na ogół niespójne; -dysponować niewielkim zakresem słownictwa odpowiednim do zadania; -używać słownictwa niezbędnego do komunikacji w klasie w minimalnym stopniu. -uczeń nie spełnia wymagań na wyższe oceny. Opracował zespół samokształceniowy języków obcych: Monika Bury-Dulnik, Sylwia Bodzioch, Anna Woszczalska

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS SZÓSTYCH U N I T O C E N A WYMAGANIA I 6 Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą. N T płynnie przedstawia siebie

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

Steps in English 1: Kryteria oceny Oxford University Press Strona 1 Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa IV Steps in English 1 Ogólne zasady: 1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania lub braku zadania lub braku podręczników raz na semestr. Każde następne

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VII 1. Na lekcjach języka anielskiego doskonalone oraz oceniane będą przede wszystkim następujące obszary aktywności językowej ucznia: a.

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV OCENA OCENA CELUJĄCA Gramatyka Mówienie i fonetyka KRYTERIA OCENIANIA Uczeń: bezbłędnie tworzy liczbę mnogą oraz stosuje przedimki a/an bezbłędnie stosuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego opracowane zostało na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

3) formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców; Przedmiotowe zasady oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2016/2017 Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) uwzględniają:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY ŚRÓDROCZNE/ROCZNE KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 24 LUTEGO 2017 ROKU; Typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda

KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda KRYTERIA OCENIANIA- język angielski Kl. I mgr Beata Swoboda OCENA celujący bardzo dobry dobry KRYTERIA OCENY Uczeń wykazuje ogólną wiedzę przekraczającą wymagania oceny bardzo dobrej, wykonuje nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch

WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: Brainy 1 Klasa: 4 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch WYMAGANIA EDUKACYJNE Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI

KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI KRYTERIA OCEN Z PRZEDMIOTU JĘZYK NIEMIECKI Wymagania dopełniające (D) potrafi poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi i budować spójne zdania, posiada bogaty i urozmaicony zakres słownictwa.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową Realizacja zakresu tematycznego człowiek, dom, szkoła,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący)

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. (drugi język obcy kurs początkujący) KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO / ROSYJSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1-6. Słuchanie i Czytanie Ocena - niedostateczny (drugi język obcy kurs początkujący) uczeń nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji.

w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas I liceum poziom podstawowy Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w zakresie: bezbłędnie stosuje nie tylko proste, ale i złożone struktury, dysponuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (I etap edukacyjny) Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu Podstawy prawne: Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Potrafi niemalże bezbłędnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; Potrafi bezproblemowo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6)

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY GRAMATYKA I SŁOWNICTWO CELUJĄCY (6) Wymagania na poszczególne oceny z zakresu sprawności językowych oparte są na szczegółowych wymogach zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz Europejskim Systemie Kształcenia Językowego.

Bardziej szczegółowo