UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA"

Transkrypt

1 Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się i przedstawia siebie i inne osoby, pyta o wiek i imię, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń wita się i przedstawia siebie i inne osoby, pyta o wiek i imię, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń wita się i przedstawia siebie i inne osoby, pyta o wiek i imię, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń wita się i przedstawia siebie i inne osoby, pyta o wiek i imię, nie stosując właściwych form grzecznościowych zrozumienie kolorem i liczbą. informacje związane z kolorem i liczbą, popełniając drobne błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie związane z kolorem i liczbą, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie związane z kolorem i liczbą, popełniając błędy językowe, które w znacznym zrozumienie słownictwo z rozdziału Hello!, czas present simple, liczbę mnogą rzeczowników. rozdziału Hello!, czas present simple, liczbę mnogą rzeczowników, popełniając nieliczne rozdziału Hello!, czas present simple, liczbę mnogą rzeczowników, popełniając liczne rozdziału Hello!, czas present simple, liczbę mnogą rzeczowników, popełniając bardzo liczne UNIT 1 Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

2 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń przedstawia siebie i inne osoby,, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń przedstawia siebie i inne osoby,, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń przedstawia siebie i inne osoby,, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione w rozdziale 1 i słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, zaimki osobowe, czasownik to be, tryb rozkazujący. rozdziału 1, czas present simple, zaimki osobowe, czasownik to be, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne rozdziału 1, czas present simple, zaimki osobowe, czasownik to be, tryb rozkazujący, popełniając liczne rozdziału 1, czas present simple, zaimki osobowe, czasownik to be, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze krótki tekst na temat siebie i kolegi/koleżanki, uwzględniający informacje na temat imienia, wieku i narodowości, nie popełniając większych błędów i Uczeń pisze krótki tekst na temat siebie i kolegi/koleżanki, uwzględniający informacje na temat imienia, wieku i narodowości, wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze krótki tekst na temat siebie i kolegi/koleżanki, uwzględniający informacje na temat imienia, wieku i narodowości, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze krótki tekst na temat siebie i kolegi/koleżanki, uwzględniający informacje na temat imienia, wieku i narodowości, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 2 rozdziale 2 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 2 i językowe uwzględnione w rozdziale 2 i językowe uwzględnione w rozdziale 2 i godziną. informacje związane z godziną, popełniając drobne błędy językowe, związane z godziną, popełniając błędy związane z godziną, popełniając błędy Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 2

3 słownictwo z rozdziału 2, przyimki on i at przed nazwami dni tygodnia i godzinami, czas present simple, czasownik to be. rozdziału 2, przyimki on i at przed nazwami dni tygodnia i godzinami, czas present simple, czasownik to be, popełniając nieliczne rozdziału 2, przyimki on i at przed nazwami dni tygodnia i godzinami, czas present simple, czasownik to be, popełniając liczne rozdziału 2, przyimki on i at przed nazwami dni tygodnia i godzinami, czas present simple, czasownik to be, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych lekcji i dnia w szkole, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych lekcji i dnia w szkole, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych lekcji i dnia w szkole, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze krótki tekst na temat swoich ulubionych lekcji i dnia w szkole, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny swoją opinię na temat lubianych i nielubianych przedmiotów szkolnych, nie popełniając Uczeń wyraża swoją opinię na temat lubianych i nielubianych przedmiotów szkolnych, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię na temat lubianych i nielubianych przedmiotów szkolnych, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię na temat lubianych i nielubianych przedmiotów szkolnych, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie UNIT 3 rozdziale 3 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 3 i językowe uwzględnione w rozdziale 3 i językowe uwzględnione w rozdziale 3 i terminem urodzin i datą przyjęcia urodzinowego. informacje związane z terminem urodzin i datą przyjęcia urodzinowego, popełniając drobne błędy językowe, związane z terminem urodzin i datą przyjęcia urodzinowego, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie związane z terminem urodzin i datą przyjęcia urodzinowego, popełniając błędy językowe, które w znacznym zrozumienie słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, zaimki dzierżawcze, przedimek nieokreślony a/an. rozdziału 3, czas present simple, zaimki dzierżawcze, przedimek nieokreślony a/an, popełniając nieliczne rozdziału 3, czas present simple, zaimki dzierżawcze, przedimek nieokreślony a/an, popełniając liczne rozdziału 3, czas present simple, zaimki dzierżawcze, przedimek nieokreślony a/an, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, nie popełniając większych błędów i Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie urodzinowe, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 3

4 UNIT 4 Opis czynności umiejętności swoje i innych osób, nie popełniając Uczeń opisuje umiejętności swoje i innych osób, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje umiejętności swoje i innych osób, popełniając błędy Uczeń opisuje umiejętności swoje i innych osób, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie rozdziale 4 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 4 i językowe uwzględnione w rozdziale 4 i językowe uwzględnione w rozdziale 4 i różnymi umiejętnościami. informacje związane z różnymi umiejętnościami, popełniając drobne zrozumienie związane z różnymi umiejętnościami, zrozumienie związane z różnymi umiejętnościami, zrozumienie słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czasownik modalny can oraz spójniki and i but. rozdziału 4, czas present simple, czasownik modalny can oraz spójniki and i but, popełniając nieliczne rozdziału 4, czas present simple, czasownik modalny can oraz spójniki and i but, popełniając liczne rozdziału 4, czas present simple, czasownik modalny can oraz spójniki and i but, popełniając bardzo liczne UNIT 5 Opis wyglądu wygląd różnych zwierząt, potworów, uwzględniając kolor i wielkość ich różnych części ciała, nie popełniając Uczeń opisuje wygląd różnych zwierząt, potworów, uwzględniając kolor i wielkość ich różnych części ciała, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie Uczeń opisuje wygląd różnych zwierząt, potworów, uwzględniając kolor i wielkość ich różnych części ciała, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń opisuje wygląd różnych zwierząt, potworów, uwzględniając kolor i wielkość ich różnych części ciała, popełniając błędy językowe, które w znacznym zrozumienie rozdziale 5 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 5 i językowe uwzględnione w rozdziale 5 i językowe uwzględnione w rozdziale 5 i Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 4

5 słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, czasownik have got. rozdziału 5 czas present simple, czasownik modalny can, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki a, an i the, some, any, much many i a lot of, popełniając nieliczne rozdziału 5 czas present simple, czasownik modalny can, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki a, an i the, some, any, much many i a lot of, popełniając liczne rozdziału 5 czas present simple, czasownik modalny can, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, przedimki a, an i the, some, any, much many i a lot of, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy pisemny opis potwora, nie popełniając większych błędów i Uczeń tworzy pisemny opis potwora, wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń tworzy pisemny opis potwora, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń tworzy pisemny opis potwora, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 6 Opis ludzi wygląd zewnętrzny różnych osób, uwzględniając ich ubiór, kolor długość i rodzaj włosów itp., nie popełniając Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny różnych osób, uwzględniając ich ubiór, kolor długość i rodzaj włosów itp., Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny różnych osób, uwzględniając ich ubiór, kolor długość i rodzaj włosów itp., zrozumienie Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny różnych osób, uwzględniając ich ubiór, kolor długość i rodzaj włosów itp., zrozumienie rozdziale 6 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 6 i językowe uwzględnione w rozdziale 6 i językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wyglądem zewnętrznym różnych osób. informacje związane z wyglądem zewnętrznym różnych osób, popełniając drobne błędy językowe, związane z wyglądem zewnętrznym różnych osób, popełniając błędy związane z wyglądem zewnętrznym różnych osób, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czasownik have got. rozdziału 6, czas present simple, czasownik have got, popełniając nieliczne rozdziału 6, czas present simple, czasownik have got, popełniając liczne rozdziału 6, czas present simple, czasownik have got, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze wiadomość, w której opisuje swój wymyślony wygląd zewnętrzny, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość, w której opisuje swój wymyślony wygląd zewnętrzny, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze wiadomość, w której opisuje swój wymyślony wygląd zewnętrzny, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i Uczeń pisze wiadomość, w której opisuje swój wymyślony wygląd zewnętrzny, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 5

6 styl. UNIT 7 Opis ludzi członków swojej rodziny oraz popularne osoby w Polsce, podając ich wiek i imiona, nie popełniając Uczeń opisuje członków swojej rodziny oraz popularne osoby w Polsce, Uczeń opisuje członków swojej rodziny oraz popularne osoby w Polsce, zrozumienie Uczeń opisuje członków swojej rodziny oraz popularne osoby w Polsce, zrozumienie rozdziale 7 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 7 i językowe uwzględnione w rozdziale 7 i językowe uwzględnione w rozdziale 7 i słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czasownik have got, zaimki wskazujące. rozdziału 7, czas present simple, czasownik have got, zaimki wskazujące, popełniając nieliczne rozdziału 7, czas present simple, czasownik have got, zaimki wskazujące, popełniając liczne rozdziału 7, czas present simple, czasownik have got, zaimki wskazujące, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy krótki tekst opisujący relacje rodzinne, opis członków swojej rodziny lub sąsiadów, nie popełniając większych błędów i Uczeń tworzy krótki tekst opisujący relacje rodzinne, opis członków swojej rodziny lub sąsiadów, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń tworzy krótki tekst opisujący relacje rodzinne, opis członków swojej rodziny lub sąsiadów, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń tworzy krótki tekst opisujący relacje rodzinne, opis członków swojej rodziny lub sąsiadów, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 8 Opis miejsc pokój, uwzględniając umieszczone w nim meble i inne elementy wyposażenia, nie popełniając Uczeń opisuje pokój, uwzględniając umieszczone w nim meble i inne elementy wyposażenia, popełniając Uczeń opisuje pokój, uwzględniając umieszczone w nim meble i inne elementy wyposażenia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń opisuje pokój, uwzględniając umieszczone w nim meble i inne elementy wyposażenia, popełniając błędy Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 6

7 rozdziale 8 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 8 i językowe uwzględnione w rozdziale 8 i językowe uwzględnione w rozdziale 8 i położeniem różnych mebli i elementów wyposażenia w pomieszczeniach. informacje związane z położeniem różnych mebli i elementów wyposażenia w pomieszczeniach, popełniając drobne błędy językowe, związane z położeniem różnych mebli i elementów wyposażenia w pomieszczeniach, popełniając błędy związane z położeniem różnych mebli i elementów wyposażenia w pomieszczeniach, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, formę There is/there are, przyimki miejsca. rozdziału 8, czas present simple, formę There is/there are, przyimki miejsca, popełniając nieliczne rozdziału 8, czas present simple, formę There is/there are, przyimki miejsca, popełniając liczne rozdziału 18, czas present simple, formę There is/there are, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój pokój oraz wymarzony pokój, nie popełniając większych błędów i Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój pokój oraz wymarzony pokój, wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój pokój oraz wymarzony pokój, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze tekst, w którym opisuje swój pokój oraz wymarzony pokój, popełniając błędy językowe, które w znacznym zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 9 rozdziale 9 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 9 i językowe uwzględnione w rozdziale 9 i językowe uwzględnione w rozdziale 9 i Zachowania społeczne i interakcja Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 7

8 upodobaniami żywieniowymi. informacje związane z upodobaniami żywieniowymi, popełniając drobne zrozumienie związane z upodobaniami żywieniowymi, popełniając błędy związane z upodobaniami żywieniowymi, zrozumienie słownictwo z rozdziału 9, czas present simple. rozdziału 9, czas present simple, popełniając nieliczne rozdziału 9, czas present simple, popełniając liczne rozdziału 9, czas present simple, popełniając bardzo liczne UNIT 10 Przedstawianie upodobań Uczeń w sposób płynny wyraża swoje upodobania i opisuje upodobania innych osób na temat różnych produktów spożywczych i posiłków, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoje upodobania i opisuje upodobania innych osób na temat różnych produktów spożywczych i posiłków, popełniając Uczeń wyraża swoje upodobania i opisuje upodobania innych osób na temat różnych produktów spożywczych i posiłków, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń wyraża swoje upodobania i opisuje upodobania innych osób na temat różnych produktów spożywczych i posiłków, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie tym, co jedzą różne zwierzęta. informacje związane z tym, co jedzą różne zwierzęta, popełniając drobne zrozumienie związane z tym, co jedzą różne zwierzęta, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z tym, co jedzą różne zwierzęta, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie słownictwo z rozdziału 10, czas present simple, tryb rozkazujący, wyrażenie There is/there are, przyimki miejsca. rozdziału 10, czas present simple, tryb rozkazujący, wyrażenie There is/there are, przyimki miejsca, popełniając nieliczne rozdziału 10, czas present simple, tryb rozkazujący, wyrażenie There is/there are, przyimki miejsca, popełniając liczne rozdziału 10, czas present simple, tryb rozkazujący, wyrażenie There is/there are, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne Uczeń opisuje etapy przygotowania kanapki w formie przepisu kulinarnego, pisze tekst na temat tego, co jedzą Polacy, nie popełniając większych błędów i Uczeń opisuje etapy przygotowania kanapki w formie przepisu kulinarnego, pisze tekst na temat tego, co jedzą Polacy, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń opisuje etapy przygotowania kanapki w formie przepisu kulinarnego, pisze tekst na temat tego, co jedzą Polacy, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje etapy przygotowania kanapki w formie przepisu kulinarnego, pisze tekst na temat tego, co jedzą Polacy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 8

9 rozdziale 10 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 10 i językowe uwzględnione w rozdziale 10 i językowe uwzględnione w rozdziale 10 i UNIT 11 Opis czynności czynności dnia codziennego z uwzględnieniem godziny, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając Uczeń opisuje czynności dnia codziennego z uwzględnieniem godziny, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje czynności dnia codziennego z uwzględnieniem godziny, stosując podstawowe słownictwo, zrozumienie Uczeń opisuje czynności dnia codziennego z uwzględnieniem godziny, zrozumienie rozdziale 11 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 11 i językowe uwzględnione w rozdziale 11 i językowe uwzględnione w rozdziale 11 i czynnościami dnia codziennego. informacje związane z czynnościami dnia codziennego, popełniając drobne zrozumienie związane z czynnościami dnia codziennego, popełniając błędy związane z czynnościami dnia codziennego, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 11, czas present simple, w tym pytania, przeczenia, i krótkie odpowiedzi. rozdziału 11, czas present simple, w tym pytania, przeczenia, i krótkie odpowiedzi, popełniając nieliczne rozdziału 11, czas present simple, w tym pytania, przeczenia, i krótkie odpowiedzi, popełniając liczne rozdziału 11, czas present simple, w tym pytania, przeczenia, i krótkie odpowiedzi, popełniając bardzo liczne UNIT 12 Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 9

10 rozdziale 12 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 12 i językowe uwzględnione w rozdziale 12 i językowe uwzględnione w rozdziale 12 i upodobaniami sportowymi, uprawianymi sportami i ich terminami. informacje związane z upodobaniami sportowymi, uprawianymi sportami i ich terminami, popełniając drobne zrozumienie związane z upodobaniami sportowymi, uprawianymi sportami i ich terminami, zrozumienie związane z upodobaniami sportowymi, uprawianymi sportami i ich terminami, zrozumienie słownictwo z rozdziału 12, czas present simple, przyimki on i at przed nazwami dni tygodnia i godzinami. rozdziału 12, czas present simple, przyimki on i at przed nazwami dni tygodnia i godzinami, popełniając nieliczne rozdziału 12, czas present simple, przyimki on i at przed nazwami dni tygodnia i godzinami, popełniając liczne rozdziału 12, czas present simple, przyimki on i at przed nazwami dni tygodnia i godzinami, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze tekst na temat swojej ulubionej dyscypliny sportowej, nie popełniając większych błędów i Uczeń pisze tekst na temat swojej ulubionej dyscypliny sportowej, wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze tekst na temat swojej ulubionej dyscypliny sportowej, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze tekst na temat swojej ulubionej dyscypliny sportowej, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 13 Opis ludzi ubrania różnych osób, uwzględniając ich kolor, nie popełniając Uczeń opisuje ubrania różnych osób, uwzględniając ich kolor, popełniając Uczeń opisuje ubrania różnych osób, uwzględniając ich kolor, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń opisuje ubrania różnych osób, uwzględniając ich kolor, popełniając błędy językowe, które w znacznym zrozumienie Opis czynności czynności odbywające się w chwili mówienia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje czynności odbywające się w chwili mówienia, stosując w miarę różnorodne słownictwo, Uczeń opisuje czynności odbywające się w chwili mówienia, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności odbywające się w chwili mówienia, popełniając błędy rozdziale 13 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 13 i językowe uwzględnione w rozdziale 13 i językowe uwzględnione w rozdziale 13 i Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 10

11 upodobaniami sportowymi różnych osób. informacje związane z upodobaniami sportowymi różnych osób, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z upodobaniami sportowymi różnych osób, popełniając błędy związane z upodobaniami sportowymi różnych osób, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 13, czas present continuous i present simple. rozdziału 13, czas present continuous i present simple, popełniając nieliczne rozdziału 13, czas present continuous i present simple, popełniając liczne rozdziału 13, czas present continuous i present simple, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze pocztówkę i z wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze pocztówkę i z wakacji, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze pocztówkę i z wakacji, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze pocztówkę i z wakacji, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Winners Plus 1: kryteria oceny Oxford University Press Strona 11

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu język angielski w klasach IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w roku szkolnym 2015 / 2016 Poniższe wymagania opracowano zgodnie z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J.ANGIELSKIEGO - KL.IV TODAY! 2 Today! 2, ROZDZIAŁ 1. FAMILY AND FRIENDS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYMAGAŃ WYMAGAŃ UMIEJĘTNOŚCI zakres w znacznym zakres ; głównie 1. dane personalne, 2. liczebniki 0-50, 3. godziny, 4. pozdrowienia, 5. dni tygodnia,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne:

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego postanowienia ogólne: 1.Przedmiotem oceny są: - sprawność rozumienia ze słuchu - sprawność czytania ze zrozumieniem - sprawność mówienia -

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 UNIT 1 rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous,

I Uczeń powinien znać i poprawnie stosować następujące konstrukcje gramatyczne: odmiana czasownika to be, czasy Simple Present, Present Continuous, WYMAGANIA Z ZAKRESU WIEDZY JĘZYKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZYSTĘPUJĄCYCH DO WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2017/2018 I Uczeń powinien znać i poprawnie

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIERCZACH PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KL. IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Przedmiotowe Ocenianie z języka angielskiego opracowane zostało na podstawie

Bardziej szczegółowo

English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.)

English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasownikiem to be w zdaniach twierdzących, przeczących i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE W Y M A G A N I A O S I Ą G N I Ę Ć W I E D Z Y I U M I E J Ę T N O Ś C I Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O P O U K O Ń C Z E N I U K L A S Y 1 TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo