JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1"

Transkrypt

1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych błędów gramatycznych. opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, zrozumienie Uczeń opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, popełniając zrozumienie Uczeń opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, popełniając zrozumienie Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób, nie popełnia zadnych błędów gramatycznych ileksykalnych. udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób. danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób, popełniając drobne błędy językowe, nie danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób, popełniając zrozumienie danymi osobowymi, upodobaniami, uczuciami, wyglądem i cechami charakteru różnych osób, popełniając błędy Uczeń pisze wiadomość e- mail, w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, nie popełniając żadnych błędów i stosując Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, popełniając niewielkie błędy w miarę. Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo. Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wygląd i charakter wskazanej osoby i informuje o planach na przyszłość, pisze tekst na temat okazywania uczuć przez Polaków lub przygotowuje kwiz związany z okazywaniem uczuć i emocji, Uczeń poprawnie stosuje w różnych kontekstach poznane słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające. słownictwo z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające. z rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające, popełniając nieliczne rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające, popełniając liczne rozdziału 1, czasy present simple, present continuous, past simple i present perfect, pytania ogólne i szczegółowe, zaimki pytające, popełniając bardzo liczne

2 UNIT 2 Opis miejsc opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając żadnych błędów językowych. opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, stosując podstawowe słownictwo, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje swoje miasto i znajdujące się w nim instytucje i budynki, inne miejsca i miasta, pomieszczenia i ich wyposażenie, właściwe zrozumienie opinię na temat różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, nie popełniając żadnych błędów leksykalnych i gramatycznych. wyraża i różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, nie popełniając różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, popełniając niewielkie błędy zrozumienie różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, właściwe zrozumienie różnych miejsc i budynków, pomocy nastolatków w pracach domowych, właściwe zrozumienie Uczeń bezbłędnie stosuje w różnych kontekstach niestandardowych poznane słownictwo z rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because. słownictwo z rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because. z rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because, popełniając nieliczne rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because, popełniając liczne rozdziału 2, czas present simple i continuous, wyrażenie There is/there are, some, any i no, przedimki nieokreślone, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, pytania pośrednie, spójnik because, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, nie popełniając większych błędów i stosując Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, w miarę. Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, Uczeń tworzy krótki tekst, w którym opisuje niezwykły budynek własnego projektu, pisze wiadomość na temat problemów rodzinnych nastolatków do internetowego magazynu, popełniając zrozumienie wypowiedzi, nie

3 UNIT 3 Opis czynności opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, nie popełniając żadnych błędów językowych. opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, nie popełniając większych Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, zrozumienie Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, swój rozkład dnia, czynności wykonywane w wolnym czasie, popełniając błędy językowe, które w właściwe zrozumienie Uzyskiwanie informacji i udziela, pyta i prosi o rozkładem dnia. udziela, pyta i prosi o informacje związane z rozkładem dnia. rozkładem dnia, popełniając drobne błędy zrozumienie rozkładem dnia, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie rozkładem dnia, właściwe zrozumienie Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy. słownictwo z rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy. z rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy, popełniając nieliczne rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy, popełniając liczne rozdziału 3, czasy present simple i continuous, przysłówki częstotliwości, formy dzierżawcze, zaimki zwrotne, wyrażenie each other, przyimki czasu, części mowy, popełniając bardzo liczne Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, nie popełniając żadnych błędów i stosując Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, nie popełniając Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę. Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą f. Uczeń opisuje wybrany sposób spędzania czasu wolnego, wybrane polskie święto, niezwykłe święto obchodzone w innym kraju, swoją rodzinę, pisze zaproszenie na przyjęcie rodzinne, popełniając błędy językowe, które w i poprawnie fonetycznie opinię na temat różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, nie popełniając wyraża i różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, nie popełniając różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, zrozumienie różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, właściwe zrozumienie różnych form spędzania czasu wolnego, różnych świąt, wad i zalet posiadania dużej i malej rodziny, właściwe zrozumienie

4 UNIT 4 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń bezbłędnie pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając większych Uczeń pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, stosując właściwe formy grzecznościowe i zrozumienie Uczeń pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń pyta o zgodę na wykonanie różnych czynności i udziela bądź odmawia pozwolenia, nie stosując właściwych form grzecznościowych właściwe zrozumienie Uzyskiwanie informacji udziela, pyta i prosi o e szkołą i jej funkcjonowaniem, oraz byciem uczniem szkoły. udziela, pyta i prosi o informacje związane ze szkołą i byciem uczniem szkoły. e szkołą i byciem uczniem szkoły, popełniając drobne błędy językowe, nie e szkołą i byciem uczniem szkoły, popełniając zrozumienie e szkołą i byciem uczniem szkoły, popełniając zrozumienie Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 4, czasy present simple, present continuous, past simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników. słownictwo z rozdziału 4, czasy present simple, present continuous, past simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników. z rozdziału 4, czasy present simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników, popełniając nieliczne rozdziału 4, czasy present simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników, popełniając liczne rozdziału 4, czasy present simple, czasowniki must/mustn t i have to/don t have to, czasowniki can/cannot i may/may not, czasownik be allowed to, zaimki pytające, stopniowanie przymiotników, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, nie popełniając prawie żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, nie popełniając większych błędów i stosując Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę. Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo. Uczeń tworzy ankietę na temat bycia uczniem szkoły, opisuje swoją wymarzoną szkołę, pisze ulotkę reklamową wybranego kursu, list prywatny na temat nowej szkoły i przeprowadzki, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu.

5 UNIT 5 Opis intencji i planów na przyszłość opisuje swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, nie popełniając opisuje swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, nie popełniając Uczeń opisuje swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, popełniając Uczeń opisuje swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, popełniając błędy Uczeń opisuje swoje intencje, marzenia i plany, dotyczące przyszłego zawodu, właściwe zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń poprawnie reaguje na różne wiadomości, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń reaguje na różne wiadomości, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń reaguje na różne wiadomości, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń reaguje na różne wiadomości, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając zrozumienie Uczeń reaguje na różne wiadomości, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uczeń bezbłędnie stosuje poznane słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, części mowy. słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, części mowy. z rozdziału 5, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, części mowy, popełniając nieliczne rozdziału 5, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, części mowy, popełniając liczne rozdziału 5, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie be going to, will i won t, części mowy, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl wypowiedzi, oraz wykorzystując poznane słownictwo. Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, nie popełniając Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, popełniając niewielkie błędy w miarę. Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, Uczeń tworzy opis swojej wymarzonej pracy wakacyjnej, pisze wiadomość na temat wykonywanej pracy i planów na przyszłość, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. opinię na temat różnych zawodów, nie popełniając wyraża i różnych zawodów, nie popełniając różnych zawodów, popełniając różnych zawodów, popełniając błędy różnych zawodów, popełniając błędy

6 II PÓŁROCZE UNIT 6 Opis upodobań opisuje swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, stosując różnorodne słownictwo i struktury, nie popełniając opisuje swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając większych Uczeń opisuje swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, popełniając błędy Uczeń opisuje swoje upodobania związane z jedzeniem i piciem, gotowaniem, popełniając błędy Opis czynności opisuje czynności wykonywane podczas gotowania, nie popełniając opisuje czynności wykonywane podczas gotowania, nie popełniając Uczeń opisuje czynności wykonywane podczas gotowania, zrozumienie Uczeń opisuje czynności wykonywane podczas gotowania, właściwe zrozumienie. Uczeń opisuje czynności wykonywane podczas gotowania, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń bezbłędnie i płynnie zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, właściwe zrozumienie Uczeń zamawia jedzenie i picie w restauracji, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając zrozumienie Uczeń poprawnie i we właściwym kontekście stosuje poznane słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/- much, a few, a lot of, a little. słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/much, a few, a lot of, a little. z rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/much, a few, a lot of, a little, popełniając nieliczne rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/much, a few, a lot of, a little, popełniając liczne rozdziału 6, czas present simple, present continuous, przysłówki częstotliwości, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, określenia ilości: How many/much, many/much, a few, a lot of, a little, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze wiadomość e- mail z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, nie popełniając Uczeń pisze wiadomość z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, popełniając niewielkie błędy w miarę. Uczeń pisze wiadomość z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo. Uczeń pisze wiadomość z prośbą o pomoc w przygotowaniu przyjęcia, popełniając błędy językowe, które w i opinię na temat czynników wpływających na udane przyjęcie, nie popełniając wyraża i czynników wpływających na udane przyjęcie, nie popełniając czynników wpływających na udane przyjęcie, popełniając niewielkie błędy zrozumienie czynników wpływających na udane przyjęcie, popełniając błędy czynników wpływających na udane przyjęcie, popełniając błędy językowe, które w właściwe zrozumienie

7 UNIT 7 Opis ludzi opisuje ubrania różnych osób, nie popełniając żadnych opisuje ubrania różnych osób, nie popełniając Uczeń opisuje ubrania różnych osób, zrozumienie Uczeń opisuje ubrania różnych osób, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje ubrania różnych osób, właściwe zrozumienie Opis czynności opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, nie popełniając opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości oraz swoje doświadczenia, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa reklamację w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe i poznane struktury, nie popełniając większych Uczeń składa reklamację w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń składa reklamację w sklepie, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń składa reklamację w sklepie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając zrozumienie Uczeń składa reklamację w sklepie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uczeń poprawnie i we właściwym kontekście stosuje poznane słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas present continuous, past simple, zaimki wskazujące. słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas present continuous, past simple, zaimki wskazujące. z rozdziału 7, czas present simple, czas present continuous, past simple, zaimki wskazujące, popełniając nieliczne rozdziału 7, czas present simple, czas zaimki wskazujące, popełniając liczne rozdziału 7, czas present simple, czas zaimki wskazujące, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, nie popełniając Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, w miarę. Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, Uczeń pisze list z podziękowaniem za prezent, projektuje plakat reklamujący wyprzedaż w sklepie, projektuje własną reklamę, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. i opinię na temat różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, nie popełniając wyraża i różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, nie popełniając różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, zrozumienie różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, popełniając zrozumienie różnych sklepów i robienia zakupów, reklam i miejsc, których mogą być umieszczane reklamy, popełniając zrozumienie

8 UNIT 8 Porównywanie porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, nie popełniając porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, nie popełniając Uczeń porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, zrozumienie Uczeń porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, popełniając zrozumienie Uczeń porównuje czynności wykonywane podczas wakacji i wyjazdów wakacyjnych, popełniając zrozumienie Uzyskiwanie i udzielanie informacji i bezbłędny udziela, pyta i prosi o informacje, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji. udziela, pyta i prosi o informacje, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji. informacje, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji, popełniając drobne błędy językowe, nie informacje, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji, popełniając zrozumienie informacje, dotyczące drogi i kierunków, preferencji i upodobań związanych z podróżowaniem i spędzaniem wakacji, popełniając błędy Uczeń poprawnie i we właściwym kontekście stosuje poznane słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, past simple, stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any. słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, past simple, stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any. z rozdziału 8, czas present simple, czas present continuous, past simple, stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any, popełniając nieliczne rozdziału 8, czas present simple, czas stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any, popełniając liczne rozdziału 8, czas present simple, czas stopniowanie przymiotników, than, konstrukcję (not) as.. as, konstrukcję (not) so as, przedimki a/an, some i any, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, nie popełniając Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, popełniając niewielkie błędy w miarę. Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, Uczeń pisze krótki tekst na temat nieudanej podróży, opisuje swoje wymarzone wakacje, pisze pocztówkę z wakacji w dużym mieście, opinię na temat pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, nie popełniając wyraża i pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, nie popełniając pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, popełniając pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, popełniając błędy pokazanych miejsc w kontekście podróżowania, popełniając błędy

9 UNIT 11 Opis czynności opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, właściwe zrozumienie Uczeń prosi o radę i udziela rad związanych z postępowaniem w przypadku choroby lub złego samopoczucia, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając zrozumienie Uzyskiwanie i udzielanie informacji i udziela, pyta i prosi o samopoczuciem, chorobami i ich symptomami. udziela, pyta i prosi o informacje związane z samopoczuciem, chorobami i ich symptomami. samopoczuciem, chorobami i ich symptomami, popełniając drobne błędy zrozumienie samopoczuciem, chorobami i ich symptomami, popełniając błędy samopoczuciem, chorobami i ich symptomami, właściwe zrozumienie Uczeń poprawnie i we właściwym kontekście stosuje poznane słownictwo z rozdziału 11, czas present simple, czas present continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy. słownictwo z rozdziału 11, czas present simple, czas present continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy. z rozdziału 11, czas present simple, czas present continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy, popełniając nieliczne rozdziału 11, czas present simple, czas present continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy, popełniając liczne rozdziału 11, czas present simple, czas present continuous, czas present perfect, czas future simple, czasy past simple i continuous, czasownik modalny should, zerowy tryb warunkowy, popełniając bardzo liczne Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość e- mail na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia, nie popełniając żadnych błędów i stosując Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia, nie popełniając Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę. Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia, Uczeń pisze tekst, relacjonujący wydarzenia związane z wypadkiem, wiadomość do przyjaciela, sugerującą podjęcie nowego zajęcia, mającego poprawić samopoczucie, wiadomość na temat chęci poprawienia stanu własnego zdrowia,

10 opinię na temat różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, nie popełniając wyraża i różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, nie popełniając różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, popełniając UNIT 13 różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, popełniając błędy różnych czynności, wpływających na samopoczucie, zawodów medycznych, właściwe zrozumienie BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc opisuje krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, nie popełniając żadnych opisuje krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, nie popełniając Uczeń opisuje krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, zrozumienie Uczeń opisuje krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje krajobraz przyrody, uwzględniając jego elementy, właściwe zrozumienie Uzyskiwanie informacji i udziela, pyta i prosi o pogodą. udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą. pogodą, popełniając drobne błędy językowe, nie pogodą, właściwe zrozumienie pogodą, właściwe zrozumienie Uczeń poprawnie i we właściwym kontekście stosuje poznane słownictwo z rozdziału 13, czas present simple, czas present continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące. słownictwo z rozdziału 13, czas present simple, czas present continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące. z rozdziału 13, czas present simple, czas present continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące, popełniając nieliczne rozdziału 13, czas present simple, czas present continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące, popełniając liczne rozdziału 13, czas present simple, czas present continuous, zdania przydawkowe ograniczające, zaimki, wyrazy łączące, popełniając bardzo liczne Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, nie popełniając żadnych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, nie popełniając Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, popełniając wypowiedzi, stosując w miarę. Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, Uczeń tworzy opis problemów związanych ze środowiskiem i ich rozwiązań, pisze pocztówkę, w której opisuje swoją pracę w wolontariacie, opinię na temat zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, nie popełniając wyraża i zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, nie popełniając zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, popełniając niewielkie błędy zrozumienie zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie zagrożeń środowiska, ochrony zwierząt, popełniając błędy językowe, które w właściwe zrozumienie

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik : New Oxford gimnazjum Expert podręcznik

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie elementary jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie VI Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ SZÓSTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 7 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 7 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Odnajduję w tekście czytanym konkretne informacje i określam intencje autora. 2. Znam prawidłową intonację i umiem jej używać. 3. Potrafię przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny INTRODUCTION słownictwo z Rozdziału Introduction (w tym, m.in., nazwy hobby i zainteresowań, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy czynności wykonywanych rutynowo,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ

KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie IV Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ CZWARTĄ w zakresie znajomości środków językowych

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V

Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Załącznik nr 2 Wymagania programowe w klasie V Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena dopuszczająca UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ PIĄTĄ w zakresie znajomości środków językowych całościowo,

Bardziej szczegółowo

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3

Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013. New English Zone 3 Klasa: VI Nauczyciel: Paulina Włódyka Rok szkolny: 2012/2013 New English Zone 3 Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Revision Unit płynnie przedstawia siebie i inne osoby, posługuje się bogatym słownictwem

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena

KRYTERIA OCENIANIA. Klasa IV UNIT 1. Ocena 1 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,

Bardziej szczegółowo

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania

New Matura Success: Elementary - kryteria oceniania 1 1 2 2 czasownik to be: odmiana, formy skrócone, zdania twierdzące, pytające i przeczące; dopełniacz saksoński opis rodzinnej fotografii: czas present simple: zdania twierdzące, pytające i przeczące;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA V OCENA Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Uczeń -wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem present

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej

JĘZYK ANGIELSKI. Klasa 6 Szkoły Podstawowej JĘZYK ANGIELSKI Klasa 6 Szkoły Podstawowej CZYTANIE 1. Potrafię przeprowadzić krótką analizę przeczytanego tekstu. 2. Wiem, jak wyszukać szczegółowe informacje w tekście. 3. Rozumiem treść poleceń do zadań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo