Winners Plus 3 Kryteria oceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Winners Plus 3 Kryteria oceny"

Transkrypt

1 I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, niewielkim zrozumienie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych znacznym zrozumienie rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione w rozdziale 1 i danymi osobowymi, adresem mailowym, numerem telefonu itp. oraz ze znaczeniem różnych wyrazów. informacje związane z danymi osobowymi, adresem mailowym, numerem telefonu itp. oraz ze znaczeniem różnych wyrazów, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z danymi osobowymi, adresem mailowym, numerem telefonu itp. oraz ze znaczeniem różnych wyrazów, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z danymi osobowymi, adresem mailowym, numerem telefonu itp. oraz ze znaczeniem różnych wyrazów, znacznym zrozumienie Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

2 słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik modalny can. rozdziału 1, czas present simple, czasownik modalny can, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik modalny can, popełniając liczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne błędy. UNIT 2 rozdziale 2 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 2 i językowe uwzględnione w rozdziale 2 i językowe uwzględnione w rozdziale 2 i opinią na temat różnych zespołów i muzyki. informacje związane z opinią na temat różnych zespołów i muzyki, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z opinią na temat różnych zespołów i muzyki, popełniając błędy związane z opinią na temat różnych zespołów i muzyki, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, zaimki w funkcji dopełnienia, przysłówki częstotliwości, przyimki on i at. rozdziału 2, czas present simple, zaimki w funkcji dopełnienia, przysłówki częstotliwości, przyimki on i at, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 2, czas present simple, zaimki w funkcji dopełnienia, przysłówki częstotliwości, przyimki on i at, popełniając liczne błędy. rozdziału 2, czas present simple, zaimki w funkcji dopełnienia, przysłówki częstotliwości, przyimki on i at, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego ulubionego programu telewizyjnego, fabułę filmu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego ulubionego programu telewizyjnego, fabułę filmu, nie Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego ulubionego programu telewizyjnego, fabułę filmu, popełniając zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego ulubionego programu telewizyjnego, fabułę filmu, popełniając zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń w sposób płynny swoją opinię na temat różnych zespołów muzycznych, telewizji i programów telewizyjnych, nie popełniając różnych zespołów muzycznych, telewizji i programów telewizyjnych, nie różnych zespołów muzycznych, telewizji i programów telewizyjnych, popełniając zrozumienie różnych zespołów muzycznych, telewizji i programów telewizyjnych, popełniając zrozumienie UNIT 3 Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 2

3 rozdziale 3 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 3 i językowe uwzględnione w rozdziale 3 i językowe uwzględnione w rozdziale 3 i planami zawodowymi. informacje związane z planami zawodowymi, popełniając drobne zrozumienie związane z planami zawodowymi, niewielkim zrozumienie związane z planami zawodowymi, znacznym zrozumienie słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, czas present continuous, przedimki a/an i the, czasownik modalny can. rozdziału 3, czas present simple, czas present continuous, przedimki a/an i the, czasownik modalny can, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, czas present continuous, przedimki a/an i the, czasownik modalny can, popełniając liczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, czas present continuous, przedimki a/an i the, czasownik modalny can, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń w sposób płynny swoją opinię na temat różnych zawodów, wykonywania tych samych zawodów przez kobiety i mężczyzn, nie popełniając różnych zawodów, wykonywania tych samych zawodów przez kobiety i mężczyzn, popełniając niewielkie zrozumienie różnych zawodów, wykonywania tych samych zawodów przez kobiety i mężczyzn, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie różnych zawodów, wykonywania tych samych zawodów przez kobiety i mężczyzn, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń pisze ogłoszenie związane z poszukiwanym zajęciem, tworzy pisemny opis zawodów, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze ogłoszenie związane z poszukiwanym zajęciem, tworzy pisemny opis zawodów, popełniając Uczeń pisze ogłoszenie związane z poszukiwanym zajęciem, tworzy pisemny opis zawodów, popełniając zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze ogłoszenie związane z poszukiwanym zajęciem, tworzy pisemny opis zawodów, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 rozdziale 4 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 4 i językowe uwzględnione w rozdziale 4 i językowe uwzględnione w rozdziale 4 i Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 3

4 zasadami różnych gier. informacje związane z zasadami różnych gier, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z zasadami różnych gier, niewielkim zrozumienie związane z zasadami różnych gier, znacznym zrozumienie słownictwo z rozdziału 4, czas present simple, czas past simple. przyimki, czasownik must/mustn t, czasownik can, too i enough, przysłówki częstotliwości. rozdziału 4, czas present simple, czas past simple. przyimki, czasownik must/mustn t, czasownik can, too i enough, przysłówki częstotliwości, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 4, czas present simple, czas past simple. przyimki, czasownik must/mustn t, czasownik can, too i enough, przysłówki częstotliwości, popełniając liczne błędy. rozdziału 4, czas present simple, czas past simple. przyimki, czasownik must/mustn t, czasownik can, too i enough, przysłówki częstotliwości, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze instrukcję dojścia do wybranego miejsca, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze instrukcję dojścia do wybranego miejsca, popełniając Uczeń pisze instrukcję dojścia do wybranego miejsca, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze instrukcję dojścia do wybranego miejsca, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat różnych aktywności i czynności, nie popełniając różnych aktywności i czynności, nie różnych aktywności i czynności, niewielkim zrozumienie różnych aktywności i czynności, znacznym zrozumienie UNIT 5 rozdziale 5 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 5 i językowe uwzględnione w rozdziale 5 i językowe uwzględnione w rozdziale 5 i Uczeń pyta o samopoczucie i emocje i opisuje swoje samopoczucie oraz wyraża emocje, rozmawia na temat swoich dolegliwości i opisuje objawy choroby, opowiada dowcipy o lekarzach, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń pyta o samopoczucie i emocje i opisuje swoje samopoczucie oraz wyraża emocje, rozmawia na temat swoich dolegliwości i opisuje objawy choroby, opowiada dowcipy o lekarzach, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń pyta o samopoczucie i emocje i opisuje swoje samopoczucie oraz wyraża emocje, rozmawia na temat swoich dolegliwości i opisuje objawy choroby, opowiada dowcipy o lekarzach, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń pyta o samopoczucie i emocje i opisuje swoje samopoczucie oraz wyraża emocje, rozmawia na temat swoich dolegliwości i opisuje objawy choroby, opowiada dowcipy o lekarzach, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 4

5 objawami chorób i dolegliwościami. informacje związane z objawami chorób i dolegliwościami, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z objawami chorób i dolegliwościami, popełniając błędy związane z objawami chorób i dolegliwościami, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 5, czas present simple, czas past simple, because, zaimki. rozdziału 5, czas present simple, czas past simple, because, zaimki, popełniając nieliczne błędy. 5, czas present simple, czas past simple, because, zaimki, popełniając liczne błędy. rozdziału 5, czas present simple, czas past simple, because, zaimki, popełniając bardzo liczne błędy. UNIT 6 rozdziale 6 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 6 i językowe uwzględnione w rozdziale 6 i językowe uwzględnione w rozdziale 6 i wiedzą na temat kosmosu i podróży kosmicznych. informacje związane z wiedzą na temat kosmosu i podróży kosmicznych, popełniając drobne zrozumienie związane z wiedzą na temat kosmosu i podróży kosmicznych, popełniając błędy związane z wiedzą na temat kosmosu i podróży kosmicznych, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 6, czas present simple, czas past simple, przysłówki, przedimek określony the. rozdziału 6, czas present simple, czas past simple, przysłówki, przedimek określony the, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 6, czas present simple, czas past simple, przysłówki, przedimek określony the, popełniając liczne błędy. rozdziału 6, czas present simple, czas past simple, przysłówki, przedimek określony the, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat swoich wymarzonych wakacji, dziennik z pobytu na bezludnej wyspie, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat swoich wymarzonych wakacji, dziennik z pobytu na bezludnej wyspie, nie Uczeń pisze tekst na temat swoich wymarzonych wakacji, dziennik z pobytu na bezludnej wyspie, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze tekst na temat swoich wymarzonych wakacji, dziennik z pobytu na bezludnej wyspie, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 7 Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 5

6 rozdziale 7 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 7 i językowe uwzględnione w rozdziale 7 i językowe uwzględnione w rozdziale 7 i Uczeń kupuje/rezerwuje bilet na pociąg, zaprasza, przyjmuje lub odrzuca zaproszenie, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń kupuje/rezerwuje bilet na pociąg, zaprasza, przyjmuje lub odrzuca zaproszenie, stosując właściwe formy grzecznościowe i nie Uczeń kupuje/rezerwuje bilet na pociąg, zaprasza, przyjmuje lub odrzuca zaproszenie, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, niewielkim zrozumienie Uczeń kupuje/rezerwuje bilet na pociąg, zaprasza, przyjmuje lub odrzuca zaproszenie, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące planowanej podróży, nie popełniając Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące planowanej podróży, popełniając drobne błędy zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące planowanej podróży, niewielkim zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące planowanej podróży, znacznym zrozumienie odbytą podróżą oraz planami związanymi z podróżą. informacje związane z odbytą podróżą oraz planami związanymi z podróżą, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z odbytą podróżą oraz planami związanymi z podróżą, popełniając błędy związane z odbytą podróżą oraz planami związanymi z podróżą, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 7, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie would like to. rozdziału 7, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie would like to, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 7, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie would like to, popełniając liczne błędy. rozdziału 7, czas present simple, czas present continuous, czas past simple, wyrażenie would like to, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, plan podróży dookoła świata, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, plan podróży dookoła świata, popełniając Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, plan podróży dookoła świata, popełniając zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, plan podróży dookoła świata, popełniając zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat języków obcych, nie popełniając języków obcych, popełniając niewielkie zrozumienie języków obcych, popełniając błędy języków obcych, popełniając błędy UNIT 8 Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 6

7 Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje różne miasta i budynki w nich się znajdujące, elementy krajobrazu i miejsca geograficzne z różnych stron świata, warunki pogodowe w różnych miejscach świata, nie popełniając Uczeń porównuje różne miasta i budynki w nich się znajdujące, elementy krajobrazu i miejsca geograficzne z różnych stron świata, warunki pogodowe w różnych miejscach świata, popełniając Uczeń porównuje różne miasta i budynki w nich się znajdujące, elementy krajobrazu i miejsca geograficzne z różnych stron świata, warunki pogodowe w różnych miejscach świata, popełniając zrozumienie Uczeń porównuje różne miasta i budynki w nich się znajdujące, elementy krajobrazu i miejsca geograficzne z różnych stron świata, warunki pogodowe w różnych miejscach świata, popełniając zrozumienie rozdziale 8 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 8 i językowe uwzględnione w rozdziale 8 i językowe uwzględnione w rozdziale 8 i Uczeń opowiada dowcipy i zagadki, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń opowiada dowcipy i zagadki, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń opowiada dowcipy i zagadki, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń opowiada dowcipy i zagadki, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy słownictwo z rozdziału 8, czas present simple, stopień wyższy i najwyższy przymiotników. rozdziału 8, czas present simple, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 8, czas present simple, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, popełniając liczne błędy. rozdziału 8, czas present simple, stopień wyższy i najwyższy przymiotników, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze krótki wiersz związany z przyrodą, plan zwiedzania Polski, opracowuje kwiz geograficzny na temat Europy, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze krótki wiersz związany z przyrodą, plan zwiedzania Polski, opracowuje kwiz geograficzny na temat Europy, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze krótki wiersz związany z przyrodą, plan zwiedzania Polski, opracowuje kwiz geograficzny na temat Europy, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze krótki wiersz związany z przyrodą, plan zwiedzania Polski, opracowuje kwiz geograficzny na temat Europy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat najlepszego miejsca na wycieczkę szkolną, nie popełniając większych błędów. najlepszego miejsca na wycieczkę szkolną, popełniając niewielkie błędy zrozumienie najlepszego miejsca na wycieczkę szkolną, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie najlepszego miejsca na wycieczkę szkolną, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie UNIT 9 Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 7

8 rozdziale 9 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 9 i językowe uwzględnione w rozdziale 9 i językowe uwzględnione w rozdziale 9 i Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące swojej przyszłości, nie popełniając Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące swojej przyszłości, popełniając drobne błędy zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące swojej przyszłości, niewielkim zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące swojej przyszłości, popełniając zrozumienie Uczeń prowadzi rozmowę telefoniczną, w której zostawia lub przyjmuje wiadomość, zaprasza na imprezę, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prowadzi rozmowę telefoniczną, w której zostawia lub przyjmuje wiadomość, zaprasza na imprezę, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń prowadzi rozmowę telefoniczną, w której zostawia lub przyjmuje wiadomość, zaprasza na imprezę, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń prowadzi rozmowę telefoniczną, w której zostawia lub przyjmuje wiadomość, zaprasza na imprezę, nie stosując właściwych form grzecznościowych znacznym zrozumienie planami na przyszłość różnych osób. informacje związane z planami na przyszłość różnych osób, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z planami na przyszłość różnych osób, popełniając błędy związane z planami na przyszłość różnych osób, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 9, czas present simple, wyrażenie be going to. rozdziału 9, czas present simple, wyrażenie be going to, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 9, czas present simple, wyrażenie be going to l, popełniając liczne błędy. rozdziału 9, czas present simple, wyrażenie be going to, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze list z zaproszeniem na imprezę, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list z zaproszeniem na imprezę, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę Uczeń pisze list z zaproszeniem na imprezę, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze list z zaproszeniem na imprezę, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 10 Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 8

9 rozdziale 10 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 10 i językowe uwzględnione w rozdziale 10 i językowe uwzględnione w rozdziale 10 i słownictwo z rozdziału 10, czas present simple, czasownik modalny can, czasownik have to, czasownik have got, tryb rozkazujący. 10, czas present simple, czasownik modalny can, czasownik have to, czasownik have got, tryb rozkazujący, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 10, czas present simple, czasownik modalny can, czasownik have to, czasownik have got, tryb rozkazujący, popełniając liczne błędy. rozdziału 10, czas present simple, czasownik modalny can, czasownik have to, czasownik have got, tryb rozkazujący, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat recyklingu, nie popełniając recyklingu, popełniając niewielkie zrozumienie recyklingu, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie recyklingu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń pisze reklamę robota, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze reklamę robota, nie Uczeń pisze reklamę robota, popełniając zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń pisze reklamę robota, popełniając zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 11 rozdziale 11 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 11 i językowe uwzględnione w rozdziale 11 i językowe uwzględnione w rozdziale 11 i Uczeń zaprasza na wspólne wyjście na wybrane wydarzenie kulturalnorozrywkowe, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń zaprasza na wspólne wyjście na wybrane wydarzenie kulturalnorozrywkowe, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń zaprasza na wspólne wyjście na wybrane wydarzenie kulturalnorozrywkowe, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, niewielkim zrozumienie Uczeń zaprasza na wspólne wyjście na wybrane wydarzenie kulturalnorozrywkowe, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 9

10 minionym weekendem. informacje związane z minionym weekendem, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z minionym weekendem, niewielkim zrozumienie związane z minionym weekendem, znacznym zrozumienie słownictwo z rozdziału 11, czas past simple, czasownik can w czasie przeszłym, czas present simple. rozdziału 11, czas past simple, czasownik can w czasie przeszłym, czas present simple, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 11, czas past simple, czasownik can w czasie przeszłym, czas present simple, popełniając liczne błędy. rozdziału 11, czas past simple, czasownik can w czasie przeszłym, czas present simple, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swój sen o podręczniku, pisze list do wybranego bohatera podręcznika, opis swojego kraju lub wybranego kraju anglojęzycznego, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swój sen o podręczniku, pisze list do wybranego bohatera podręcznika, opis swojego kraju lub wybranego kraju anglojęzycznego, nie Uczeń opisuje swój sen o podręczniku, pisze list do wybranego bohatera podręcznika, opis swojego kraju lub wybranego kraju anglojęzycznego, niewielkim zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo Uczeń opisuje swój sen o podręczniku, pisze list do wybranego bohatera podręcznika, opis swojego kraju lub wybranego kraju anglojęzycznego, znacznym zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Winners Plus 3: kryteria oceny Oxford University Press Strona 10

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: English Plus 2 Student's

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka angielskiego dla klasy II w roku szkolnym 2017/2018 UNIT 1 rozdziale 1 i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale 1 i językowe uwzględnione

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

konstrukcji love/hate/like + -ing

konstrukcji love/hate/like + -ing Wymagania edukacyjne klasa VI Maxi Taxi 3 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA II POZIOM III.0 Opis przedmiotów kolor przedmiotów, nie popełniając Uczeń opisuje kolor przedmiotów, Uczeń opisuje kolor przedmiotów, niewielkim Uczeń opisuje kolor przedmiotów, znacznym Przedstawianie osób Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VII 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 REALIZOWANY PRZY POMOCY PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OCENA CELUJĄCY: PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJUM Autorki: Ewa Lewandowska i Barbara Maciszewska REALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

Określa ZWO: 5 Techniki sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski Szkoła Podstawowa nr 5 z OI Przedmiot: j. angielski klasy 4 6 Nauczyciele języka angielskiego Obszary PSO wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Klasa 6: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Częściowo poprawnie stosuje czas Present Simple. Opowiada o sobie i swojej rodzinie. Stosuje podstawowe słownictwo. Częściowo poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA V Steps inenglish 2 Tim Falla, Paul A Davies, Sylvia Wheeldon, Paul Shipton, Ewa Palczak Nr dopuszczenia MEN: 302/2/2011 Opracowała: Natalia Potok ZASADY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI 1. Ocenianie bieżące Ocenianie bieżące dostarcza informacje o rozwoju ucznia, jego aktywności i osiągnięciach w zakresie języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny New Matura Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny UNIT 1 All about you słownictwo z Unitu 1 (cechy charakteru, zajęcia czasu wolnego, style muzyczne); bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE VI Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny

Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny Oxford Solutions Pre-Intermediate Kryteria oceny INTRODUCTION słownictwo z Rozdziału Introduction (w tym, m.in., nazwy hobby i zainteresowań, nazwy przedmiotów szkolnych, nazwy czynności wykonywanych rutynowo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik : New Oxford gimnazjum Expert podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne:

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego. postanowienia ogólne: Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka angielskiego postanowienia ogólne: 1.Przedmiotem oceny są: - sprawność rozumienia ze słuchu - sprawność czytania ze zrozumieniem - sprawność mówienia -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Zasady ogólne I. 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski

Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Wymagania na poszczególne oceny do podręcznika Steps Forward -klasa IV język angielski Ocena celująca First steps dobrą. Zna wszystkie wyrazy z zakresu:żywność,ubrania, kolory,przybory szkolne, liczby

Bardziej szczegółowo

English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.)

English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) English File Third Edition Elementary Kryteria oceny (3 godz./tyg.) UNIT 1 słownictwo z Unitu 1; bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się czasownikiem to be w zdaniach twierdzących, przeczących i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI

Podręcznik str Ćwiczenia str Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Dział Wymagania edukacyjne- język angielski klasa VI Cele szczegółowe UCZEŃ: Materiał nauczania (na bazie którego zostaną zrealizowane cele): 1. All about me w zakresie PODSTAWOWYM dane personalne, kraje

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Wymagania Edukacyjne, Klasa VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII. Ocena celująca: 1. Uczeń: Wymagania Edukacyjne, Klasa VII 01.09.2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VII Ocena celująca: 1. Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo